Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gösta Ljungberg 31 mars 2014"

Transkript

1 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014

2 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och diskussion

3 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och diskussion

4 Vad brukar gå fel vid och efter IT upphandlingar? Passar inte verksamhetens behov Kontraktsklausuler leder till onödigt höga priser Förhandlingen leder fel Dyrare än tänkt Leveransförsening Besparingen realiseras inte Lösningen motsvarar inte förväntan

5 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och diskussion

6 Framgångsrika IT upphandlingar kräver tre huvudkomptenser Framgångsrika IT upphandlingar Nyckelområden att bemästra Kravställning Facilitering Verksamhetskunskap Nyckelområden att bemästra Business case Förhandling Kommersiell kravställning Nyckelområden att bemästra Förändringsledning Processförändring Vinstrealiseringsanalys Kravkompetens Upphandlingskompetens Införandekompetens

7 Vem? Finns det någon som kan allt detta? Inköp? Verksamheten? IT? Nej! Hur gör vi då? Bygger ett team? Hur får vi teamet att fungera snabbt? Utveckla en metodik (med några variationer) 7

8 IT upphandlingens faser och fokusområden IT upphandlingar har flera faser och för framgång krävs fokus under hela perioden Strategi Upphandling Implementation Användning 8

9 Strategifasen Högnivåkrav Köpa eller göra själv Investeringsbeslut (Business case) Strategi Upphandling Implementation Användning 9

10 Upphandlingsfasen Upphandlingsstrategi Upphandlingsunderlag Förhandling Kontraktering Uppdatering av business case Strategi Upphandling Implementation Användning 10

11 Implementationsfasen Utveckling Överlämning Utbildning, utrullning och processförändring Verifiering av business case Strategi Upphandling Implementation Användning 11

12 Användningsfasen Kontinuerliga förbättringar Verifikation att alla vinster i business case är uppnådda Strategi Upphandling Implementation Användning 12

13 Verktygen Köpa eller tillverka Kravvisualisering Investeringsbeslut Business case Utvärderingsmodeller 13

14 Current Capability Köpa-eller-tillverka beslut Det finns flera användbara standardmodeller De bör anpassas utifrån företagets strategier High Potential for external cooperation or source external Subject to evaluation of Company uniqueness Source internal and strengthen Source external as commodity on best price performance Depends on need for capability and level of strategic vulnerability Low Low Strategic Importance Commodity Core Competitive High 14

15 Verktygen Köpa eller tillverka Kravvisualisering Investeringsbeslut Business case Utvärderingsmodeller 15

16 Ett viktigt moment är att välja nivå på kravställningen Fördelar Tydligt Jämförbara bud Enkel acceptans Nackdelar Tar tid Leverantörerna blir styrda Ingen extra innovation Fördelar Öppnar för den bästa lösningen Utnyttjar leverantörernas expertis Nackdelar Svårbedömda anbud I leverantörens våld Detaljerade krav Högnivåkrav 16

17 Det finns ofta ett förväntansgap mellan önskemål och lösning Varför får vi inte den lösning vi efterfrågat? Kund eller Verksamheten Varför vet de inte vad de vill ha? Leverantör eller IT Lösningen är prototyper eller kravvisualisering 17

18 Visuell kravställning ger en tydlig bild av lösningen och förbättrad förankring i organisationen Verksamhetsprojekt En visuell modell av lösningen ger samma överblick till alla intressenter En visuell modell är lättare att kommunicera till både verksamhet och IT En visuell modell ger en översikt över förhållandet mellan scope, processer och system Metoden ger högre kvalitet på leverans, lägre kostnader och minskad projekttid

19 Hur det fungerar i praktiken 1. Bryt ned scope i funktionella områden 2. Identifiera processer för varje område 3. Kartlägg flödet för varje process 4. Skapa prototyp för att visuellt beskriva önskad funktionalitet 5. Iterativ process för att prioritera krav & uppdatera prototyp 6. Kraven genereras av verktyg eller manuellt

20 Verktygen Köpa eller tillverka Kravvisualisering Investeringsbeslut Business case Utvärderingsmodeller 20

21 Få vinster realiseras av sig själv Upphandlingar bör stödjas av ett formaliserat underlag för investeringsbeslut business case Skapas i strategifasen Används under upphandling och förhandling Styrmedel under implementationen Verktyg för att identifiera ytterligare möjligheter samt om implementeringen är fullt genomförd 21

22 Investeringsbeslut Business case Vad Ett business case är en utvärdering av en investerings totala affärsnytta och inkluderar både finansiella och icke-finansiella nyttoeffekter och omkostnader Syfte Beslutsunderlag utvärderar att affärsnyttan uppväger kostnaden för investering Effektrealisering - verktyg för identifiering och uppföljning av mål Investeringsbeslut Business case + Effekt realisering

23 Business case i praktiken Data för business case kommer ofta från ekonomisystemen har ofta fel format och behöver bearbetning Säkra tillgång till företagets controller för att tolka ekonomidata beställa rapporter verifiera det färdiga business caset Använd verktyg Excel vanligast och fyller de flesta behov dokumentera noga så att det kan lämnas över till förvaltning hårdkoda aldrig värden använd länkar från inmatningsfält Anpassa till investeringsbeslutet undersök hur mallen för investeringsbeslut ser ut innan data modellen fastställes förankra i styrgruppen

24 Ett business case kan och bör användas för analys över tid Break Even År 1 År 2 År 3 År 4 År Cost Benefits Cumulative effect

25 Verktygen Köpa eller tillverka Kravvisualisering Investeringsbeslut Business case Utvärderingsmodeller 25

26 Vem är mest slipad? Kan vi lära av LOU? I förhandlingar möter man leverantörer som är expert på området med sin egen lösning i åtanke Ofta hamnar man i underläge och kan lätt hamna i felaktiga kompromisser i en förhandling Använd en objektiv utvärderingsmodell Tydliga krav med skall- och börkrav definierade Fastställda kriterier för utvärdering 26

27 Objektiv utvärdering bör vara en bas Frågorna i anbudsformuläret bryts ner i en hierarkisk modell och varje nivå tilldelas viktning ner till de enskilda frågorna. Poängsättning görs utifrån fastställda nivåer Kvalitetssäkra bedömningar genom granskningar av annan person Område Viktning Delområde Viktning Kontraktsvillkor 5-20 % Huvudavtal x % Bilagor (t.ex. SLA) x % Pris % Leverans x % Tjänst x % Lösning % Funktion 1 x % Funktion 2 x % Samarbete 0-10 % Kemi x % Innovation x % 27

28 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och diskussion

29 Täcker verktygslådan problemen? Passar inte verksamhetens behov Kontraktsklausuler leder till onödigt höga priser Förhandlingen leder fel Dyrare än tänkt Leveransförsening Besparingen realiseras inte Lösningen motsvarar inte förväntan

30 Upphandlingskostnad Upphandlingarna kommer att kosta mer men Extra kostnad 30

31 Upphandlingarna kommer att kosta mer men vad händer om vi räknar med att 1 av 10 upphandlingar misslyckas och inte levererar sina fördelar? 31

32 Upphandlingarna kommer att kosta mer men vad händer om vi räknar med att 1 av 10 upphandlingar misslyckas och inte levererar sina fördelar? eller om 2 av 10 inte gör det eller att alla inte levererar fullt värde eller blir dyrare? 32

33 Slutsats Hur undviker man dåliga upphandlingar Fokusera på alla faser från strategi till användning Tillsätt rätt team Bygg en verktygslåda och använd den Investera i upphandlingarna för att tjäna mer 33

34 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och diskussion

35 Kursen Upphandling av IT-system Kurslängd 3 dagar Kursmål Att ge insikter i hur upphandling av IT-system och tjänster genomförs för att öka kursdeltagarnas förmåga att genomföra eller deltaga i framgångsrika ITupphandlingar. Kursinnehåll Hur upphandling genomförs Upphandlingsprocessen inklusive kravställning Kontrakt Förhandlingsteknik

36 Schema för Upphandling av IT-system Tid Dag 1 Tid Dag 2 Tid Dag 3 09:00 Upphandlingsprocessen 09:00 SLA och nuläge 09:00 Förhandlings-teknik Kaffe Kaffe Kaffe Strategi och RFI Anbud, utvärdering och förhandling 11:30 Lunch 11:30 Lunch 11:30 Lunch Förhandlings-teknik 12:30 RFP 12:30 IT-avtal 12:30 Förhandlings-teknik Kaffe Kaffe Kaffe Visualisering av krav och tjänstebeskrivning IT-avtal och summering 16:30 Slut 16:30 Slut 16:00 Slut Förhandlings-teknik

37 För mer information Gösta Ljungberg Norrmalmstorg 14 Mobil:

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Motala kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Utbildningskatalog Våren 2008 Haverblad IT-Management AB Om oss Haverblad IT-Management är ett tjänsteoch utbildningsföretag specialiserat inom styrning och hantering av IT. Vi förmedlar kunskap, kompetens

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Värdera nyttan av IT investeringar ur ett verksamhetsledningsperspektiv

Värdera nyttan av IT investeringar ur ett verksamhetsledningsperspektiv Värdera nyttan av IT investeringar ur ett verksamhetsledningsperspektiv En rapport som lyfter nyttoperspektivet från enbart ett ekonomi och teknikfokus. Istället förespråkas även andra verksamhetsperspektiv

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Användarträning som en aspekt av förändringsprocessen vid implementering av affärssystem

Användarträning som en aspekt av förändringsprocessen vid implementering av affärssystem Användarträning som en aspekt av förändringsprocessen vid implementering av affärssystem Magisteruppsats, 15 hp, INFM02 Erik Nilsson Henrik Johnsson Titel Författar Utgivare Handledare Examinator Användarträning

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg

Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-05-21 Författare: Handledare: Examinatorer: Christoffer Karlsson Laura Kivimägi

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 1 Vägledning i Nyttorealisering E-delegationen Version 2.0 Sammanfattning Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring.

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv

Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Hur Findwise AB bör utforma och genomföra sin affärsplan Magisteruppsats 15 hp, företagsekonomi MATIX, VT 2011 Författare: Patrik Hansson 870129-4830

Läs mer