Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta"

Transkript

1 Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta 1/07 Närvarande Jörgen Hafström, ordförande Bernt Israelsson, v. ordförande Jörgen Lindahl, sekreterare Ulrika Wahnström, kassör Roger Karlsson, utbildningsansvarig Lasse Larsson, Valberedningens ordförande Förhinder Carina Hall Lundberg, IT-ansvarig 1 Mötets öppnande Jörgen H öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna till årets första styrelsemöte. 2 Godkännande av dagordning Den framlagda dagordningen genomlästes och godkändes. 3 Protokolljustering Protokoll 6/06 justerades utan vidare ändringar och lades till handlingarna. 4 Skrivelser Jörgen L förelade en förteckning över inkomna skrivelser. Följande diskuterades: Södra MCF s förslag är inskickat till Smålands IF s valberedning. Jörgen L kompletterar handlingarna till Skåneidrottens verksamhetssammanfattning. Vi hälsar Sturups MK välkomna som ny klubb i vårt distrikt. Skrivelse från SMK Eksjö angående fördelning av wildcard till motocross SM vidarbefordras till Södras motocrosskommitté för vidare behandling. 5 Ekonomi Resultat 2006: Räkenskaperna visar på en förlust på ca :-, vilket till stor del beror på det budgeterade inköpet av profilkläder. Det är dock mindre än det budgeterade underskottet på :-. Uteblivna klubbavgifter 2006: Fem klubbar har fortfarande inte betalat in klubbavgiften för Ulrika skickar ytterligare påminnelse där det betonas att klubbar som ej betalt avgiften för 2006 ej kommer att tillåtas deltaga i seriesystemet under Förslag till klubbavgifter 2007: Styrelsen föreslår en höjning av klubbavgiften med 100:- per klubb i samtliga discipliner till Budget 2007: Ulrika framlade ett budgetförslag som innebär en kalkylerad förlust med ca 8 000:- för verksamhetsåret Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna budgeten.

2 6 Rapporter allmänna Bernt har representerat Södra MCF vid Landskrona MK s 80 årsjubileum. Bernt har telefonledes sammankallat till två nätverksträffar angående miljöcertifiering samtliga kallade föreningar deltog glädjande nog vid dessa träffar. Roger har representerat Södra MCF i samband med J-E Sällqvists 60 årsfirande. Jörgen H och Bernt var på styrelsedagen i Växjö och lyssnade på flera bra föreläsningar. Jörgen H rapporterade om förändringen på SVEMOs kansli; Anders Tibbling är fortsättningsvis koordinator för Enduro/Trial/Snöskoter medan Annika Pettersson tar ansvaret för Dragracing o Roadracing samt administrativ samordning. 7 Rapport från kommittéfadder Rundbana Kommittén har i det närmsta klart med en sponsor till JDM -07. Bernt slutför förhandlingarna för kommitténs räkning. Pga minskad arbetsbelastning har kommittén beslutat att framledes endast bestå av två ledamöter. Detta innebär att Sussi Josefsson frikopplas för att kunna inrikta sig på uppdrag i barnkommittén. En upptaktsträff planeras för ungdomsförare på Bodaborg i Sävsjö under våren. Rundbaneklubbarna efterlyser klubbtränarkurser i nuläget finns dock inget bra material för att kunna genomföra den utbildningen. RoadRacing Roy Möller har uttryckt generella samarbetssvårigheter med SVEMOs RRsektion Motocross Har genomfört planeringskurs. Bernt rapporterar över sina erfarenheter kring resultatsamordningen till Micke Karlsson. Enduro En fortbildningskurs för tävlingsledare är genomförd, tyvärr kom endast tre deltagare. Vid möte mellan E-sektionen och distriktskommittéerna i Norrköping fanns ingen representant från Södra MCF närvarande. Jörgen L kontaktar Lasse Andersson angående förberedelserna inför kommande planeringsträff i Vrigstad den 10/2. Trial Inget nytt att rapportera. Miljö Kent Ståhl har under året gjort ett bra jobb och certifierat i stort sett samtliga aktiva klubbars anläggningar. Kent och Jörgen H åker på SVEMOs miljöforum den 11/3. 8 Rapport från medaljansvarig Distriktets förtjänstmedaljer: Bernt redogjorde för aktuell premiering i samband med årsmötet. Jörgen H ombesörjer diplom enligt Bernts sammanställning. Bernt har ansökt för fyra personer till Smålands IF s guldnål. Bernt har dessutom inlett samarbete med Skånes IF om statuter och regler för Skånes DF-utmärkelser. Bernt har efter detta ansökt för tre personer till Skånes IF. Allan Perssons minne: Genomgång av inkomna ansökningar. Styrelsen har beslutat vem som erhåller utmärkelsen för Bernt kontaktar berörd klubb. Ev. SVEMOs förtjänstmedaljer: Beslut togs efter förslag av Bernt att ansökan om SVEMOs förtjänstmedaljer endast görs till jämna år, vilket är i samband med stora förbundsmötet

3 9 Utveckling hemsida Allmän kritik mot innehåll och uppdateringar av hemsidan framkom vid planeringsmötena för motocross och rundbana. Jörgen L uppdaterar fortlöpande från styrelsens arbete samt då det inkommer uppgifter från respektive kommitté. RoadRacing och motocross har ansvariga inom respektive kommitté som har möjlighet att uppdatera. Vi måste gemensamt bli bättre på att hitta information som ska vara med på hemsida. Jörgen L kontaktar Björn Bergström på kansliet och förhör sig om möjligheten att öppna upp en gästbok/diskussionsforum för att få lite mer dynamik på hemsidan. Styrelsen tog beslut på att efterlysa jubilerande klubbar under 2007 på hemsidan. Styrelsen tog beslut att gratulera Kim Hanborn MK Jämke och Emil Mangbo Tomelilla MK till antagningen på motocrossgymnasiet i Tibro. Kim är dessutom första tjejen som kvalificerar sig. En enkät ska bifogas kommande klubbutskick. Klubbar och förtroendevalda ska få chansen att inkomma med synpunkter och önskemål om vad de vill kunna se och finna på vår hemsida. Samma enkät delas även ut till årsmötesbesökarna. 10 Rapport SVEMOs Valberedning Kommande möte hålls den 12/2 den 11/2 är sista dagen att inkomma med förslag till valberedningen. Södra MCF tillstyrker förslagen på omval av Jörgen Hafström i utbildningskommittén samt Thomas Sandberg i miljökommittén. Jörgen L tillskriver valberedningens ordförande Roland Johansson om detta. 11 Utbildningsplan/Verksamhetsplan 2007 Rapport från respektive planeringsmöte: Både motocross och rundbana höll planeringsmöte i Alvesta den gångna helgen. Båda mötena var välbesökta. Tävlingskalendrarna är sammanställda och anslås på hemsidan. Rapport inför utbildningshelgen 10-11/2: Det planeras fem olika kurser i samband med utbildningshelgen i Vrigstad. Klubbtränarkursen har uppfattats som dyr. En av anledningarna till den högre kursavgiften är att vi anlitat extern kursledare samt mer kursmaterial. 12 Inkomna motioner Följande motioner behandlades inför årsmötet: Huskvarna MK, ärende: klubbövergångar. Styrelsen tillstyrker motionen. Motionen hänskjuts till SVEMOs styrelse för vidare handhavande. Huskvarna MK, ärende: Licenskostnad motocross. Styrelsen avslår motionen med hänvisning till att motocrossektionen tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Huskvarna MK, ärende: Enklare tävling motocross. Styrelsen avslår motionen med hänvisning till SVEMO styrelseprotokoll Thomas Knutsson, ärende: Åtgärder mot motorcykelstölder.

4 Styrelsen tillstyrker motionen. Motionen hänskjuts till SVEMOs styrelse för vidare handhavande. 13 Förberedelser inför årsmötet Kursupplägget: Lördagen inleds med information från Jörgen Hafström. Tema på övriga dagen är Motorhistoriska platser i Södra Distriktet. Lars Liljegren föreläser om Saxtorps G.P på 1930-talet. Jörgen L håller i kontakten med Lars. Tyrone Persson föreläser om Anderstorp och Scandinavian Raceways historia. Bernt håller i denna kontakt. Lasse L står i kontakt med Kaj Borneboch som föreläser om motocrosstävlingarna på Ring Knutstorp. Avslutningsvis undersöker Bernt möjligheterna kring en föreläsning om Sveriges första speedwaybana som grundades i Gislaved. Jörgen H ombesörjer inbjudan via SISU Småland. Jörgen L ombesörjer vidare utskick till klubbarna, IB samt på hemsidan. Speciell inbjudan utgår till medlemmar i Seniorklubben samt de förtroendevalda i Södra MCF. Om förtroendevald eller seniorklubbsmedlem åker till årsmötet som klubbrepresentant är det klubben som betalar kursavgiften. Mötesfunktionärer: Bernt kontaktar Allan Svensson och förfrågar om ordförandeskapet. Jörgen L föreslås som sekreterare för mötet. Dagordning: Dagordningsförslaget genomlästes och godkändes. Årsmöteshandlingar: Jörgen H har förberett dagordning, verksamhetsberättelse för styrelsen, röstlängd samt verksamhetsplan -07. Verksamhetsberättelser har inkommit från; motocross, road racing, rundbana, miljö, barn, DF Skåne, DF Småland samt DF Halland. Jörgen L har varit i kontakt med Litos tryckeri i Malmö och förberett inför tryckning. Ulrika inkommer med Resultaträkning -06 samt budgetförslag -07. Revisionsberättelsen biläggs de upptryckta handlingarna. Ulrika ombesörjer detta. Lasse L inkommer med valberedningens förslag till förtroendevalda. 14 Rapport från valberedningen Södra MCF Lasse Larsson föredrog valberedningens arbete. Två poster i endurokommittén är fortfarande vakanta. Valberedningen arbetar vidare på namnförslag inför årsmötet. I övrigt finns det nominerade förslag till samtliga lediga poster. Valberedningen har fått in förslag från två klubbar i distriktet. Styrelsen tackade valberedningen för det arbete som hittills är nedlagt inför årsmötet. 15 Planeringskurs 16-17/3 Kommittésammandragningen planeras till Alvesta. Jörgen H förbereder inbjudan som delas ut efter årsmötet. Upplägget planeras motsvarande fjolårets då respektive kommitté hade planeringsmöte och rapporterade sina planer och förväntningar till styrelsen. Styrelsen kommer då även att följa upp fjolårets planer och förväntningar.

5 Roger K tar med dator och kanon så vi kan genomföra en allmän information till samtliga kommittéer om hur hemsidan uppdateras. Digitalkamera tas också med för ev. fotografering av kommittéledamöterna. 16 Mötesplan 2007 Föreslagna och preliminärbokade datum till styrelsemöte 2007: 16-17/3, 21/4, 16/6, 15/8 samt 26-27/ Övriga frågor Profilkläder: Bernt har fått ytterligare klagomål på kvaliteten på de profilkläder vi köpt in till förtroendevalda. Jörgen L riktade en skrivelse till Per Westling angående den bristande kvaliteten. Vi har inte fått svar på denna skrivelse. Bernt återupptar kontakten med Per W angående detta och försöker finna en godtagbar lösning. LOK-stöd: Jörgen H visade en sammanställning över de klubbar som redovisat LOK-stöd under våren -06. Endast 24 av våra 82 klubbar redovisar att de bedriver ungdomsverksamhet. Resultatet visar en stor minskning jämfört med 2005 års siffror. Jörgen H tar detta som en punkt vid den inledande informationsstunden vid årsmötet. Presentationen kommer att ske ur ett ekonomiskt perspektiv. Resultathantering motocross: Elitserieföreningen äger licensen till ett resultathanterlingsprogram för seriemotocross. Deltagande klubbar i Södra MCF s seriesystem önska att använda samma program i sin verksamhet. Södra MCF har blivit erbjudna att köpa rättigheterna av elitserieföreningen (ca :-) Ulrika sköter vidare förhandlingar med Ronnie Johansson i elitserieföreningen. Styrelsen ger motocrosskommittén mandat att köpa in rättigheterna till programmet under sin ordinarie budget. Motocrosskommittén ansvarar vidare för fortsatt informationsflöde, utbildning samt att hanteringen i övrigt fungerar i distriktet. 18 Avslutning Jörgen H tackade för en bra möteshelg och förklarade mötet avslutat. Jörgen Lindahl /Sekr/ Jörgen Hafström /Ordf/ Justerat per mail Under förmiddagen ajournerades mötet då Smålandsidrottens Ola Henriksson kom på besök.ola informerade om att Smålandsidrottens styrelseledamöter har som uppgift att besöka ett antal SDF för att efterhöra synpunkter etc. Vi fick en kort information om Smålandsidrottens organisation etc. Vi framförde bl a följande synpunkter: Det skulle underlätta om vi hade en kontaktyta mot DF:en och inte som idag 4:a. DF-bidraget från Småland Beröm för Smålandsidrottens hantering ang. medaljer och förtjänsttecken samt utbildningsadministrationen inkl hotellbokningar mm.

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut: PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-05 kl 13.30 17.15 Plats Täby Park Hotel, Täby 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som välkomnade ombuden, medaljörer

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 31 mars 2012, 10.00-16.00 1. Mötets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Upprop och röstberättigade Närvarande:

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer