Tid Fredag den 27 september Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad"

Transkript

1 (5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder Micael Karlsson Björn Bergman, adjungerad 21 MÖTETS ÖPPNANDE Thomas Avelin hälsade välkommen till Arlandastad. 22 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Det utsända förslaget till dagordning godkändes med tillägg av FÖREGÅENDE PROTOKOLL 24 EKONOMI Protokoll UK 2/13 gicks igenom, godkändes och las till handlingarna KONTOUDRAG Kontoutdraget studerades och föranledde inga särskilda kommentarer. Lena ber tränarna på Motocrossgymnasiet om budgetäskande för 2014 inför UK:s arbete med budgetäskande till styrelsen. 25 RAPPORTER 25.1 MOTOCROSSGYMNASIET Rapport möte Motocrossektionen, T&T, RIG-gruppen 4/ Mötet genomfördes i Svemo-huset och aktiviteter har påbörjats för en bättre samverkan.

2 2(5) Verksamhetsplan Lena har skickat verksamhetsplanen till RF den 28/8 och pengar kommer nu att utbetalas till RIG-gruppens prioriterade punkter i dokumentet Högre krav och kvalitet i RIG RIG-gruppen beslutar om aktiviteter vid november-mötet Lägesrapport Skolstarten har fungerat perfekt Ettorna var på studiebesök i Svemo-huset 18/9 Två av eleverna har redan som ettor tagit guld i MX Girls (Emelie Dahl) och guld i USM 125 cc (Alvin Östlund) Ansökningshandlingar har gått ut till alla med crosslicens födda Nyhet har satts ut på hemsidan. Sista ansökningsdatum till hösten 2014 är 15/10 Datum för nästa RIG-gruppsmöte i Tibro är den 12/11. Lena skickar inbjudan Lena är anmäld till RF:s informationsmöte i Stockholm 19/11 om RAMavtalen för RIG-verksamheten Tränarna på RIG har på motocrossektionens uppdrag tagit ut lag från Motocrossgymnasiet till Coupe de l Avenir 5/10 och deltar som lagledare även för det yngre laget Tränarna deltar i utbildning på Bosön, Uthållighetsidrott i världsklass 9-10/10 16 UTBILDNINGSMATERIAL 16.1 SVEMOS NYA TRÄNARUTBILDNING Tränare nivå 1 motocross Lena informerade om att 129 licenser Tränare nivå 1 motocross har utfärdats t o m Dessa fördelas på 61 klubbar. Lenas information om genomförda tränarkurser och sökta licenser visas på Utbildningskonferensen Klubbar kan söka bidrag genom Idrottslyftet för utbildning av Tränare nivå 1 samt barnledare under hösten. Distrikten uppmanas att anordna utbildningar. UK och motocrossektionen tittar på möjlighet att informera om utbildningen Tränare nivå 1och att höja statusen Ett nytt tränarseminarium för Tränare nivå 1 motocross kommer att genomföras i Tibro den 23/ Lena har informerat på hemsidan 4/7 och skickar ut personlig inbjudan till samtliga Tränare nivå 1 under oktober. Ansvariga är Magnus Hultberg och Espen Blikstad från Motocrossgymnasiet och Björn Bergman, adjungerad i UK. Representant från Motocrossektionen kommer att delta. Nya tränarutbildare behöver utbildas i vissa distrikt. Diskuterades hur vi löser detta. Ett PM för hur det ska gå till och vilka kriterier som gäller ska justeras av Lena tillsammans med Micael Karlsson. Tas upp på Utbildningskonferensen och skickas senare till distrikten.

3 3(5) Tränare nivå 2 motocross Björn Bergman har nyligen blivit pappa så mötet tillsammans med Micke Karlsson, Magnus Hultberg och Espen Blikstad har ännu inte hunnits med. Träffen för att utarbeta tidsplan och budget ska genomföras i höst. Lena informerar om när budgetäskandet måste vara inne Tränare nivå 1 övriga grenar Övriga grenar har ännu inte visat intresse för tränarutbildning nivå FÖRARUTBILDNING Thomas rapporterade från förarutbildning i roadracing i Karlskoga i somras. Han har nu gjort ett utkast till rubriker för förarutbildning som kan anpassas till övriga grenar. Vissa kapitel som t ex organisation, miljö mm ska vara lika i alla material precis som i tävlingsfunktionärsutbildningen. Rapporteras på utbildningskonferensen FRAMTIDENS TÄVLINGSLEDARUTBILDNING Den planerade träffen mellan Thomas i UK, Eva Fahlén i Östra, Ola Hansson i Rundbana om den framtida tävlingsledarutbildningen har blivit uppskjuten flera gånger. Thomas har fått skriftliga kommentarer från de övriga. Nytt datum tas fram. Både Eva och Ola deltar på utbildningskonferensen TÄVLINGSFUNKTIONÄR RUNDBANA Jörgen rapporterade att arbetet med justering av material för att passa både speedway, isracing och flat track pågår hos SSI och hos honom själv JUSTERING GULDHJÄLMSMATERIAL Den nya barnkommittén har haft frågan uppe. Det har också inkommit synpunkter från Anders Wahlström och Michael Brobeck på SISU. Innan BK går vidare ska ledamöterna delta i SISU:s Plattformen och Grundtränarutbildning (GTU nivå 1). 27 UTBILDNINGAR (GENOMFÖRDA/KOMMANDE) 27.1 PROJEKTPLAN Projektplanen för justerades och presenteras på Utbildningskonferensen INTRODUKTIONSKURS Introduktionskursen för nya centrala ledare fick ställas in i våras p g a för få anmälda. Tyvärr har inget nytt datum hittats hösten Jörgen har fått styrelsens uppdrag att undersöka med RF om innehåll i deras kurs för nya styrelseledamöter i Specialidrottsförbund UTBILDNINGSKONFERENS 28-29/9 Programmet detaljplanerades. Svemos ordförande Håkan Leeman samt RF:s barnoch ungdomsansvarige Peter Eriksson kommer att delta.

4 4(5) 27.4 KURS I PRESENTATIONSTEKNIK 16-17/11 Lena har skickat inbjudan till styrelsen, sektioner, kommittéer och distriktsstyrelser. Distrikten uppmanas på utbildningskonferensen att sprida inbjudan vidare till alla i distriktsstyrelserna. Kursen är en del i UK:s introduktionsutbildning för nya centrala och distriktsledare. Sista anmälan är den 14/ UTBILDNING IDROTTONLINE/TA-SYSTEMET De distriktsrepresentanter som deltog i TA-utbildningarna i Norrköping 6-7/4 och Arlanda 13-14/4 bör läggas ut på hemsidan under Svemo TA-fliken/support samt på varje distrikts hemsida. Flera distrikt planerar TA-utbildning för sina klubbar i distriktet. En ny lista över vilka klubbar som är aktiverade i IdrottOnline har beställts från RF. Det går sakta framåt. 176 föreningar har idag anslutit sig, laddat upp någon form av medlemsregister och gett Svemo tillgång till detta. 28 ÖVRIGA FRÅGOR 28.1 UTBILDNINGSMODULEN (UTBM) I SKARPT LÄGE RF har justerat manualerna för SF och SDF och Lena har skickat ut till deltagarna på utbildningskonferensen. Alla 2013 års utbildningar i distrikt, sektioner, kommittéer osv ska slutrapporteras i modulen före 1 mars 2014 då RF hämtar siffrorna inför fördelning av SF-bidraget Till höstens utbildningar ska vi börja skapa arrangemang och ta emot anmälningar i UTBM. Frågan tas upp på konferensen och skriftlig information kommer också att gå ut till distrikt och sektioner/kommittéer SVEMO STRATEGIARBETE 2013 Thomas förslag till svar diskuterades och justerades något. Thomas mailar UK:s kommentarer till kansliet före sista datum 30/ WEBBUTBILDNING INOM FÖRBUNDET UK har fått i uppdrag att gå vidare med frågan om webbutbildning i förbundet. Dels har styrelsen gett UK i uppdrag att utforma regler och rutiner kring införande av en ny basfunktionärslicens (se punkt 28.5) som ev. kan komma att läggas på webben och dels har Miljökommittén skriftligt inkommit med önskemål om att lägga in utbildningsmaterialet för miljöombud på hemsidan som interaktiv utbildning Thomas funderar vidare på hur vi kan lösa dessa utbildningar GENOMGÅNG AV BEVAKNINGSLISTAN Listan gicks igenom och reviderades UPPDRAG FRÅN STYRELSEN OM BASLICENS FÖR FUNKTIONÄRER Styrelsen har vid möte gett UK i uppdrag att utforma regler och rutiner kring införande av en ny basfunktionärslicens.

5 5(5) 28.6 UTBILDNINGSSTIMULANS Ett förslag om utbildningscheckar för klubbar som rekryterar nya eller får tillbaka förare som söker helårslicens har diskuterats i UK som är positiva till idén. UK gav Jörgen i uppdrag att lyfta frågan på styrelsemöte ROLLUPS FÖR UTBILDNING Jörgen tycker att utbildningsverksamheten inom Svemo borde synas bättre. Lena undersöker pris på rollups med fyrfärg att använda vid utbildningar och konferenser UK:s UPPDRAGSBESKRIVNING Förslaget till justering bordlades till nästa möte. 29 NÄSTA MÖTE Nästa möte hålls i början av februari. Datum beslutas senare. 30 MÖTETS AVSLUTNING Thomas tackade därefter deltagarna och avslutade årets sista möte. Vid protokollet Justeras Thomas Avelin Lena Bleckman Justerat via mail

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13

Protokoll 2. Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013. Stockholm 2013-11-13 Stockholm 2013-11-13 Protokoll 2 Protokoll fört under styrelsemöte för SBF den 12 november 2013 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Anders Holmberg, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Åke Johansson,

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer