Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009"

Transkript

1 (5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/ Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke Karlsson Lena Bleckman Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE Thomas Avelin hälsade alla välkomna till mötet som denna gång förlagts till Falkenberg. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Det utsända förslaget till dagordning godkändes. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 EKONOMI Protokoll UK 3/08 gicks igenom, godkändes och las till handlingarna. 4.1 KONTOUTDRAG 2008 Kontoutdraget för hela 2008 studerades. Vi kunde konstatera att vi har hållit oss inom den tilldelade budgeten. Kontoutdraget las sedan till handlingarna 4.2 BUDGET FÖR 2009 UK har tilldelats medel av styrelsen och UK:s budgetäskande justerades. Lena meddelar ekonomichefen. 5 RAPPORTER 5.1 MOTOCROSSGYMNASIET Uttagning inför hösten 2009 Thomas rapporterade att han deltog vid Motocrossektionens möte med distriktens motocrosskommittéer 7/ Han gick där igenom vikten av att gör en noggrann ranking inför uttagningen samt att hålla tiden till kansliet.

2 2(5) Jörgen och Micke rapporterade från intervjuträffen i Tibro 10-11/1. Micke deltog för första gången och tyckte det var en positiv upplevelse. 15 sökande var kallade till träffen och bland dessa är nu 8 nya elever uttagna. Lena har skickat brev till uttagna elever samt informerat Motocrossektionen, distriktens crosskommittéer, elevernas klubbar samt på hemsidan Rapport RIG-gruppsmöte/elevdialog och RF-besök 10-11/ Thomas, Jörgen och Lena deltog. För 3:e gången var Tryggve Olsson från SISU processledare vid elevdialogen, där eleverna får komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Synpunkterna från eleverna kommer vi att ta in i det fortsatta förbättringsarbetet. Marianne Söderberg från RF träffade några av eleverna samt RIG-gruppen. Som utgångspunkt för mötet fanns den av SVEMO inlämnade verksamhetsbeskrivningen. Mariannes skriftliga rapport från träffen har skickats ut till RIG-gruppen. Den är mycket positiv, men har också vissa förslag till förbättringar av förändringsarbetet. RIG-gruppen tar med synpunkterna till nästa möte. Lena fick i uppdrag att hitta datum för det årliga RIG-gruppsmötet i maj årsjubileum 2008 Lena rapporterade från Motocrossgymnasiets 20-årsjubileum på skolan den 28/ f d elever, nuvarande elever samt representanter från SVEMO, skolan, kommunen, Tibro MK, RF, sponsorer och media deltog vid middagen och studiebesök vid banan. Vid jubileet instiftades även Crossgymnasiets Hall of Fame Elevenkäter Lena rapporterade att eleverna kommer att svara på RFs internetenkät i mars. Diskuterades de olika enkäterna. RFs internetenkät används av alla RIG och här ska även Motocrossgymnasiet delta. Den används även i förbättringsarbetet. Micke undersöker om Orienteringsförbundets gruppering av frågorna kan användas även hos oss. Lena undersöker med RF om enkäten kan redovisas årskursvis. SVEMO:s enkät används numera endast som diskussionsunderlag vid individuella utvecklingssamtal. Lena och Pelle gör nödvändiga justeringar Lägesrapport av Lena Syreupptagningstest ska göras på Bosön 2 ggr/år. Första testet är gjort. 1:orna var på studiebesök på kansliet 3/2. Utlandsträningsläger i slutet av januari/början av mars. En del elever åker med Espen till USA och en del med Magnus till Holland. Per Westling och Lena kommer att ha utvecklingssamtal med elever och tränare i Tibro 17/2. Ann-Christine sammanställer elevsvaren och skickar till UK. Micke lägger in svaren i sitt diagram. 4 elever (2 flickor och 2 pojkar) har anmälts till RIG-läger på Bosön 20-22/3. Utvecklingscenter. Lena rapporterade om hur arbetet fortskrider.

3 3(5) 6 UTBILDNINGSMATERIAL 6.1 HARMONISERING AV TÄVLINGSFUNKTIONÄRSMATERIAL Trial Materialet är klart, men de grenbundna kapitlen finns hos sektionen för justering innan det trycks Lena har påmint om svar Enduro Jörgens omarbetade material har skickats till sektionen för synpunkter och dessa har kommit in före mötet. Jörgen arbetar vidare och fastställer materialet. Motocross Jörgen kommer att som nästa material omarbeta motocross. 6.2 SVEMOs FRAMTIDA TRÄNARUTBILDNING Vid utbildningskonferensen 2008 fick sektionerna komma med synpunkter på konceptet och ansvariga Annika Pettersson arbetar vidare med detta tillsammans med Signar Eriksson från SISU. Micke har tillsammans med Micke Brunzell påbörjat arbetet med crossdelen och han kontaktar Signar. 6.3 REVIDERING AV TÄVLINGSSEKRETERARMATERIAL Ann-Christine har haft tävlingssekreterarkurs i Övre Norra och tycker att upplägget i materialet bör justeras något. Ann-Christine fick i uppdrag att komma med förslag. Vid justeringen ska också ny teknik beaktas samt de nya SISU-reglerna. Justeringen ska vara klar till januari TÄVLINGSLEDARMATERIAL Kravbild för examinator/utbildare Ann-Christine hade gjort ett utkast och detta diskuterades. A-C justerar förslaget något och skickar till UK. Tas upp på utbildningskonferensen Justerat frågeformulär/facit. Thomas ser över synpunkter från Jörgen efter kurs i Södra och mailar nytt original till Lena, när eventuella justeringar har gjorts. Förfrågan från Roadracingsektionen om svårighet med praktik för erhållande av tävlingsledarlicens. Thomas svarar Fredrik Hansson. 6.5 TIDSPLAN FÖR REVIDERING AV UTBILDNINGSMATERIAL Lena hade skickat ut en sammanställning över utgivning av specialreglementen i olika grenar samt vilka utbildningsmaterial som behöver tittas över vid ny regelskrivning. Jörgen jobbar vidare med att titta över rutinen för uppdatering av utbildningsmaterial. 6.6 FÖRARUTBILDNING I OLIKA GRENAR Lena hade skickat ut en sammanställning över sektionernas förarutbildning samt utbildningsmaterial för detta. Jörgen tar upp frågan om obligatorisk förarutbildning i styrelsen.

4 4(5) 7 UTBILDNINGAR (GENOMFÖRDA/KOMMANDE) 7.1 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSKONFERENS 27-28/ Hela UK deltog i konferensen med framtida tränarstege och Idrottens föreningslära på programmet. Program för 2009 års konferens diskuterades och Thomas och Jörgen arbetar vidare med detta. Jörgen kontaktar Andreas Hagström. Lena bokar hotell. 7.2 RAPPORT INTRODUKTION NYA CENTRALA LEDARE 22-23/ Jörgen var kursledare tillsammans med Sture Fredell och Per Westling. 10 personer deltog på kursen i Norrköping och Jörgen tycker att denna utbildning är rätt. Diskuterades eventuell kursutvärdering till nästa kurs PROJEKTPLAN Thomas fick i uppdrag att lägga in planerade utbildningar tas bort. Utbildningar 2009 ligger i utbildningsplanen på hemsidan. Projektplan för läggs ut under särskild flik under utbildning på hemsidan när den godkänts på nästa möte KURS I PERSONLIG UTVECKLING 14-15/ Lena rapporterade att 14 deltagare är anmälda. Kursen hålls på Quality Airport Hotel Arlanda med Lennart Nilsson och Lars Sjödin, Bosön samt Thomas Avelin som kursledare. Samtidigt hålls på hotellet årets Miljöforum. 7.5 KONFERENS FÖR DISTRIKTENS UTBILDNINGSANSVARIGA 16/ Distriktens utbildningsansvariga kommer att bjudas in till en fortsättning av Utbildningskonferensen 2009 i ämnet ideella föreningsledare. Jörgen kontaktar Hans Bergman, SISU om att åter ställa upp som processledare. Lena bokar hotell och skickar ut inbjudan. 7.6 GEMENSAM DOMARUTBILDNING 21/ Vid utbildningskonferensen 2009 framkom önskemål om en gemensam domarutbildning med juridik som tema. Lena har bokat in Christer Pallin från RF den 21/11 och Thomas har diskuterat kursinnehåll med honom. Sektionerna har tillfrågats om intresse, vilket de flesta har. Möjlighet finns för sektionerna att lägga egen utbildning på fredag och/eller söndag. Thomas och Lena arbetar vidare med detta och tillskriver sektionerna. 8 ÖVRIGA FRÅGOR 8.1 TRÄFFAR MED SEKTIONERNA OM UTBILDNINGEN I FRAMTIDEN Hur går vi vidare? Ann-Christine har lagt in svaren från roadracing i sammanställningen. Saknas gör fortfarande svar från motocross och Jörgen uppdrogs att kontakta sektionen. Klart senast 14-15/3. Sedan väljs vissa frågor ut att börja arbeta vidare med.

5 5(5) Material för träningsledare. Fredrik Hansson vill skapa ett material för träningsledare och UK ger Fredrik klartecken. Lena har skickat tävlingsledarmaterialet till Fredrik som underlag till vissa delar av materialet. UK kommer att följa detta projekt för att eventuellt kunna föra in i flera grenar. 8.2 BEVAKNINGSLISTAN Listan gicks igenom. 8.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MASKINBESIKTNINGSLICENS Diskussioner har förts med SVEMO Rundbana om förutsättningar för maskinbesiktningslicens. UK tycker förutsättningarna är rätt och samma förfarande ska införas även i övriga grenar. Lena tillskriver dragracing och roadracing. 9 NÄSTA MÖTE Nästa möte hålls fredag den 15/5 före konferens Ideella föreningsledare. 10 MÖTETS AVSLUTNING Thomas tackade deltagarna för 2 fullspäckade dagar som även innehöll rolig underhållning på Falkenbergsrevyn på fredagskvällen. Vid protokollet Justeras Thomas Avelin Lena Bleckman Justerat via mail

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen.

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Närvarande: Elina Thorsson, Sofie Henriksson, Therese de Haan, Oskar Maxon, Kina Lundberg, Anna Bergh, Elin Holmroos 100 Mötet öppnas 101 Sofie valdes

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer