Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Quality Hotel Arlanda, Arlandastad"

Transkript

1 (6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn Bergman Adjungerad - förhinder Lena Bleckman Koordinator 21 MÖTETS ÖPPNANDE Jörgen Hafström hälsade välkommen till dagens möte på Quality Hotel Arlanda. 22 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Utskickat förslag till dagordning godkändes. 23 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 24 EKONOMI Protokoll UK 2/14 gicks igenom, godkändes och las till handlingarna KONTOUDRAG Kontoutdraget gicks igenom. Konstaterades att vi håller oss inom budget BUDGETÄSKANDE TILL 2015 Motocrossgymnasiet kommer inom kort att skicka in sitt budgetäskande till UK. Jörgen gör därefter förslag och skickar till UK för synpunkter. Ska vara ekonomichefen tillhanda senast 3/ RAPPORTER 25.1 MOTOCROSSGYMNASIET Rapport förbättringsarbete i Skövde Verksamhetsplan Jörgen, Thomas och Lena deltog från UK och Magnus Hultberg och Espen Blikstad från Motocrossgymnasiet. Mål och aktiviteter för läsåret togs fram. Verksamhetsplanen med bilagor kompletterades, las fast och skickades till RF RF har delat ut bidrag till de riksidrottsgymnasier som skickade in verksamhetsplanen i tid och detta ska bl a användas till RIG-tränarnas kompetensutveckling. Tas upp på möte i Tibro 12/11.

2 2(6) Rapport samverkansmöte i Norrköping Representanter från Motocrossektionen, Topp & Talang, Motocrossgymnasiet och Utbildningskommittén deltog vid mötet om crossens elitorganisation. UK anser att samverkan mellan de olika delarna i elitorganisationen kommer att föra sporten framåt Rapport möte om ev. RIG enduro Jörgen och Lena rapporterade från mötet med Robert Svensson i endurosektionen, Per Westling, Björn Bergström och Peter Isgren. På mötet diskuterades frågor som förbundet ska besvara vid ansökan om RIG-platser. Diskussioner fortsätter med rektor Thomas Blomgren på Fågelviksgymnasiet innan ett beslutsunderlag tas fram till styrelsen under första kvartalet Ansökan ska vara RF tillhanda i januari Lägesrapport Ett lag från Motocrossgymnasiet har deltagit i Coupe de l Avenir med RIGtränarna som lagledare. Tyvärr bröt en av förarna foten på träningen och endast 2 i laget kunde köra. F d eleven Fredrik Norén, som numera kör i USA har haft en uppskattad föreläsning på gymnasiet. De nya större lokalerna på Motocrossgymnasiet kommer att bli ett lyft och ska vara klara v 44. RIG-tränarna samt Jörgen kommer att delta på RF:s RIG-konferens Vinnare i långa loppet 14-16/10. 1:orna har varit på studiebesök på kansliet 23/9 Ansökningar till start 2015 har börjat droppa in och sista ansökningsdag är den 15/10. Därefter sammanställer Lena och skickar till distriktskommittéerna för ranking. Datum för höstens RIG-gruppsmöte är fastställt till onsdagen den 12/11. Lena undersöker om Tryggve Olsson från SISU kan delta med elevdialog RAPPORT SISU UTVECKLINGSFORUM 30/9 Jörgen rapporterade från SISU:s utvecklingsforum med fokus på vision- och strategiarbete inom specialidrottsförbunden. Ämnen som togs upp var bl a vad som pågår i vår omvärld och vilka utmaningar och möjligheter idrotten står inför. Ett 30-tal SF var representerade. Från Svemo deltog även Thomas för styrelsens räkning. 26 UTBILDNINGSUTVECKLING MÖTE MED SISU PROJEKTLEDARE 15/9 NÄSTA STEG? Hela UK deltog den 15/9 i en första träff med Ola Svensson, SISU Riks som utsetts som projektledare för översynen av Svemo utbildning. Vid mötet deltog även Maria Ståhl som är Svemos kontaktperson på SISU Riks. Efter mötet har SISU Riks lämnat en offert som UK godkänt.

3 Under hösten kommer en nulägesanalys att göras. Därefter tas en framtidsbild fram genom enkät samt intervjuer vid två regionala träffar. Med utgångspunkt i nulägesanalysen och framtidsbilden avgörs några strategiska vägval för att hitta en ny riktning för Svemos framtida utbildningsutbud. Både Ola och Maria deltar på helgens utbildningskonferens och deltagarna kommer att informeras om hur arbetet ska gå till ARBETSGRUPP UTBILDNING TILL ORGANISATIONSUTREDNINGEN Thomas rapporterade att utbildning är ett av fokusområdena i styrelsens arbete med organisationsutredningen. Arbetsgruppen är ännu inte tillsatt. 27 UTBILDNINGSMATERIAL 27.1 SVEMOS TRÄNARUTBILDNING Tränare nivå 1 motocross Aktuellt antal licenser Tränare nivå 1 motocross är 170 st Det planerade tränarseminariet hösten 2014 har skjutits upp till första halvåret Målgruppen blir coacher enligt crossens nya elitorganisation. Se punkt Jörgen och Lena har justerat PM för nya tränarutbildare samt tränarstegen i motocross. Lena mailar till Björn Bergman och Micke Karlsson för synpunkter. Diskuterades hur en övningsbank för tränare nivå 1 motocross skulle kunna läggas upp. Tanken är att instruktörerna på Motocrossgymnasiet lägger upp några övningar och att motocrosstränarna själva lägger in sina egna övningar för att tipsa varandra. Tas upp på RIG-gruppsmötet i Tibro 12/ Tränare nivå 2 motocross Björn Bergman hade skickat en skriftlig rapport eftersom han inte kunde delta på mötet. Han har studerat de tränarmaterial som finns i Finland, Norge och Tyskland för att få en uppfattning om vad de innehåller. Filmning av övningar har inte hunnits med under sommaren. Björn har bildat en referensgrupp som ha ett möte med nu när säsongen är slut för att se hur de ska gå vidare UPPDATERING UTBILDNINGSMATERIAL 3(6) Tävlingsledarmaterial Uppdatering har skett efter nya NT genom Thomas och Fredrik. Miljökapitlet kommer att justeras något och text om alkohol och droger läggs in (se punkt 5). Sedan är materialet klart till höstens utbildningar. Tävlingssekreterare Fredrik fick i uppdrag att uppdatera tävlingssekreterarmaterialet. Foldern Att vara utbildningsansvarig i klubben Foldern som även ligger på hemsidan ska ses över av Fredrik.

4 4(6) Grenbundna kapitel i tävlingsfunktionärsmaterialen Motocross har nytt SR och Peter Isgren har uppdaterat de grenbundna kapitlen. Fredrik anpassar det gamla tävlingsfunktionärsmaterialet i roadracing till det nya upplägget där vissa kapitel inte är grenbundna. Lena undersöker med Track Racing om det är aktuellt med att anpassa det nuvarande materialet till det nya upplägget med vissa gemensamma kapitel. Översyn av utbildningsmaterial med tanke på alkohol och droger UK har tagit del av ett brev angående alkohol inom förbundet. Det finns en alkohol/drogpolicy men det är viktigt att i våra utbildningsmaterial förtydliga att alkohol/droger och idrott, i synnerhet barnidrott, inte hör ihop. Thomas skriver text till tävlingsledarmaterialet och Jörgen tar med till Barnkommittén att se över texten i barnledarmaterialet samt guldhjälmsmaterialet. Thomas tar upp översyn av drogpolicyn i styrelsen. 28 UTBILDNINGAR (GENOMFÖRDA/KOMMANDE) 28.1 PROJEKTPLAN Projektplanen för gicks igenom. Datum för 2015 har lagts in. Introduktionskurs för nya centrala ledare är planerad till våren Jörgen och Per Westling har diskuterat att lägga den en fredag, ca 4 timmar i Svemo-huset. Jörgen fortsätter planering med Per Westling och Håkan Leeman. Miniutbildningskonferensen blir 2015 de två regionala träffarna för framtida utbildning. Uppdateringskurs för distriktens TA-utbildare planeras våren Utbildningskonferensen 2015 planeras 10-11/10. Fredrik föreslog en utbildningsdag hösten 2015 för distriktens tävlingsledarutbildare och den las in i planen. Kurs i presentationsteknik går i november Lena kontaktar föreläsarna om lämpligt datum. Målgruppen kommer denna gång att förutom centrala ledare utökas med förarutbildare i roadracing och tränarutbildare i motocross. Lena lägger ut kurserna i utbildningsplanen på hemsidan UTBILDNINGSKONFERENS 11-12/10 Programpunkterna gicks igenom. Temat under lördagen är det ideella engagemanget som är en punkt i 3:1-grupen åtgärdslista. Maria Ståhl och Ola Svensson från SISU Riks kommer att leda dagen. Statuslistan över vilka klubbar som aktiverat sig i IdrottOnline, lagt in sitt medlemsregister och kryssat i rutan Tillåt förbund att uppdatera personuppgifter har delats upp per distrikt och Thomas skickar ut till respektive distrikt.

5 5(6) 28.3 KURS FÖR DISTRIKTSUTBILDARNA I SVEMO TA UK planerar en uppföljningskurs för dessa under våren LJUDMÄTNINGSUTBILDNING Jörgen rapporterade att han fått svar från Kea Sörman i styrelsen om att tekniska gruppen planerar hålla ljudmätningsutbildning i motocross, enduro och snöskoter våren ÖVRIGA FRÅGOR 29.1 UTBILDNINGSMODULEN De flesta distrikt och sektioner har nu börjat använda utbildningsmodulen. Nästa steg är att publicera kurserna som en utbildningsplan på hemsidan. De tekniska delarna kommer inte att bli klara under 2015, men UK kommer redan nu att göra en kravspec på hur vi vill kunna söka i planen. Thomas och Lena kommer att fortsätta med en steg för steg -instruktion för att arbeta och rapportera i utbildningsmodulen UTBILDARE INOM SVEMO De flesta distrikt och sektioner har nu daterat upp listan över vilka utbildare de använder vid sina kurser. Lena skickar listan till utbildningsansvariga och ser över vilka utbildningskategorier som finns idag och vem som beslutar om och utbildar dem som ska hålla utbildningarna ROLL UPS TILL DISTRIKTEN UK har tagit fram roll ups till respektive distrikt att använda vid sina utbildningar i marknadsföringssyfte NYHETSBREV FRÅN UK UK diskuterade hur vi ska kommunicera med våra utbildningsansvariga i distrikt och sektioner och enades om att börja skicka nyhetsmail. Jörgen ansvarar för detta REKRYTERINGSKAMPANJ Rekryteringskampanjen har pågått 1/ till 30/ De klubbar som har gjort en nettohöjning av sina helårs förarlicenser får utbildningscheckar på 300:-/licens. Efter genomförd utbildning mailar klubben ekonomichefen för utbetalning. Listan är publicerad på hemsidan och där framgår också vilka uppgifter som måste mailas in. Thomas tar upp rekryteringskampanjen i styrelsen.

6 6(6) 29.6 SKATTADE KLUBBAR/FÖRENINGAR SISU har ett idrottslyftsprojekt inom barn- och ungdomsidrott som går ut på att genom en analys av föreningens upplevda nuläge identifiera behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Endast 4 Svemo-föreningar har deltagit Diskuterades hur UK kan slå ett slag för detta GENOMGÅNG AV BEVAKNINGSLISTAN Listan gicks igenom men föranledde inga särskilda synpunkter. 30 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING Nästa möte hålls i februari/mars beroende på nästa träff i arbetet med att ta fram utbildningsstrategi. Jörgen tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid protokollet Lena Bleckman Justeras Jörgen Hafström Justerat via mail den

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer