Protokoll Motocrossektionen Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004"

Transkript

1 Protokoll Motocrossektionen Nr Datum: Plats: Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström (sön 15:00-17:00) Per Westling (mån 09:00-12:00) 1. Mötets öppnande Ordföranden Margareta Lindfors öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 2. Dagordningen Dagordningen godkändes 3. Val av justeringsman Margareta Lindfors valdes att justerar dagens protokoll. 4. Genomgång av föregående protokoll Sektionen konstaterade att skrivelsen från Kalle Nilsson ej besvarats. Sektionen konstaterade också att Tony Gustafsson ännu inte svarat på skrivelsen från Mikael Karlsson. Peter I fick i uppdrag att påminna om detta. 5. Dispenser 24/ Pontus Reutersköld ansöker om att få Juniorlicens. Beslut: Ansökan avslås p.g.a. att gällande regler inte uppfylls. (Sektionen efterlyste här ett större samarbete mellan handläggarna på kansliet. Tydligare och korrekta svar måste alltid ges i respektive gren även om handläggaren i fråga av någon anledning inte är på plats. Sektionen efterlyser också en bättre efterlevnad av reglerna i motocrosskalendern av de som söker dispens.) 25/ Björn Rosén ansöker om att få behålla sin Elitlicens inför Beslut: Ansökan avslås då de skäl som angetts inte är tillräckligt starka. 26/ Andreas Höjer ansöker om att Andreas Andersson ska få behålla sin Elitlicens inför Beslut: Dispensen avslås då Andreas A. inte uppfyller de krav som ställs för Elitlicens. 1

2 27/ Urban Bro Söndergaard ansöker om dispens för att få vara tävlingsledare vid Supermotard SM /9. Beslut: Sektionen beviljar dispensen och uppmanar Urban B. Söndergaard att uppdatera sin tävlingsledarutbildning inom fler discipliner. Filipstads MK ansöker om dispens att få låna in utomstående tävlingsledare vid Guldhjälmstävling. Sektionen för frågan vidare till barnkommittén. 6. Skrivelser Skrivelse från Ulla och Morgan Borgqvist, skickas vidare till barnkommittén, eftersom denna har ansvaret för guldhjälm/barnverksamheten. Sektionen tog därefter del av, för kännedom, inkomna skrivelser och dokument. Efter genomgång av inkomna tävlingsrapporter noterar sektionen med bestörtning flera tävlingsledares nonchalanta agerande i samband med tävling. Dessvärre var inte alla namngivna i rapporterna. Kurt Jureén har genomfört en enkätundersökning angående Sidvangsförares vilja att träna tillsammans med solo. Sektionen rekommenderar klubbarna att tänka på solo och sidvagnsförarnas säkerhet och anordna separata träningsdagar för sidvagn. 7. Budget Sektionens budget följer den planerade budgeteringen och konstaterar att läget är stabilt inför höstens aktiviteter. 8. Licenser Efter att sektionen tagit del av aktuell licensstatistik vill de tydligt markera att INGA engångslicenser tillåts i statustävlingar. Sektionens framtida mål är att alla förare som tränar och/eller tävlar ska inneha giltig årslicens. Sektionen uppmanar förare och klubbar att följa de regler som gäller vid engångslicenser. Inga engångslicenser skall godkännas om inte licensansökan är stämplad och godkänd av förares klubb. Sektionen förslog att samtliga förare som ska lösa ut en Supermotard licens inför 2005 ska har en motocrosslicens i botten och därefter lösa Supermotad som tilläggsgren. Ett förslag på klassindelning och upplägg kommer att diskuteras med Svenska Supermotard-klubbens ordförande Magnus Lindh. 9. Sektionsrådsmöte Möte med distrikten planeras till 27-28/11. Peter I gör en förfrågan hos samtliga distrikt hur dessa har planerat in sina egna planeringsmöten så att dessa är genomförda innan distriktsrådsmötet. Kallelse skickas därefter ut till respektive distrikt. (Alternativt datum för sektionsrådsmöte är 4-5/11) 2

3 10. SM-arrangörsmöte 2005 års SM-kravlista kommer att presenteras på SM-arrangörsmötet den 24 oktober. Till detta möte kommer 2 personer från varje arrangör att bjudas in. Här diskuterades även eventuella förändringar i upplägget av SM-arrangemanget Håkan Svensson ansvarar för att komplett ljudmätningsutrustning köps in för SM Utrustningen är tänkt att ambulera mellan arrangörerna, dock ska samma personer utföra ljudmätningen med ett fungerande märkningssystem på varje tävling. 11. Regler 2005 Sektionen diskuterade eventuella regeländringar för statustävlingarna. Dessa förslag på regeländring kommer att skickas på remiss till distrikten. Sektionens förslag till regeländring SM-Solo: Klassindelning MX 1 OPEN och MX 2 2 heat per klass (Superfinalen försvinner). Maskinersättning kommer att regleras. SM-Tjejer: Klassindelning enligt MX 2 SVEMO Cup: Antalet deltävlingar utökas till 8 där de 6 bästa räknas i slutresultatet. Därefter togs frågan upp om engångslicensernas vara eller icke vara samt om det totala antalet engångslicenser per förare skall begränsas. Sektionen anser att det finns ett säkerhetsvärde i denna form av tillfälligt åkande och överlämnar ärendet för diskussion i säkerhetskommittén. Här följde diskussion om att samtliga nya förare i alla åldrar bör genomgå någon form av uppkörning/examinering för att få licens och få vistas på en motocrossbana. 12. Klubb-projektet Sektionen diskuterade här tillsammans med Jörgen Hafström behovet av framtidstankar kring utvecklingen av förares, ledares, klubbars och distrikts motivation och attityd för sporten och verksamheten. Med Klubb-projektet vill sektionen släppa fram förarnas tankesätt inför framtiden, låta klubbarna skapa sina ramar för vad de vill med verksamheten och hur de vill satsa samt motivera ett bättre användande av klubbarnas och distriktens utbildade tränare. Fokus kommer att läggas på hur man som klubb och förare bäst kan utnyttja motocrossdistrikten och Sisu (Idrottsutbildarna). Fokus kommer också att läggas på att kartlägga om, och i så fall vilka, behov som finns till en förändrad attityd, bättre motivation samt förmågan och viljan att släppa fram unga och nya resurser inom bl.a. distrikt och i våra klubbar. 3

4 13. Utbildning (Jörgen Hafström) Jörgen Hafström klargjorde för sektionen att de har ansvaret för samtliga utbildningar av licensierade funktionärer och ledare. UK kan här ses som en resursstyrka för assistans vid samtliga utbildningar. Här diskuterades de förändringar som bör ske i dagens tävlingsledarutbildning, för att göra den mer grenspecifik. Frågan bordlades till mötet med Utbildningskommittén. Diskussion fördes åter kring klubbledare som tar ansvar för och styr upp anmälningsproceduren för förarna inom respektive klubb. Utvecklingen av alla publikfria motocrosstävlingar har urholkat sporten. Hur skall vi få ut sporten om ingen vet att det går tävlingar runt om i landet. Skulle en avskaffning av anmälningsavgiften till tävlingarna kanske öka trycket hos arrangörerna att arrangera publiktävlingar istället för att se förarnas anmälningsavgift som den största inkomstkällan för tävlingen? Sektionen efterlyste någon form av utbildning, där inte bara förmågan att hantera, bemöta och umgås med media finns med, utan också hur man når ut med rätt information till olika aktörer i samhället. Frågan tas upp på mötet med Utbildningskommittén. Sektionen uppmanar klubbar att inför och efter tävlingar lyfta fram lokala förare i lokal press och media. Diskussionen fortsatte kring en eventuell förändring av produkten Motocross för att åter öka intresset hos media. 14. Tävlingar 2005 SM-arrangörer 2005 Tidigare underhandsbeslut angående 2005 års SM-arrangörer fastslogs. De som får förtroendet är: Uddevalla, Kristianstad, Vissefjärda, Enköping, Stenungsund, Ulricehamn Övriga sökande: Eksjö, Vimmerby, Varberg, Järva, Västerås, Borås, Landskrona, Tomelilla, Finspång, Tibro Sektionen beslutade att 2005 års samtliga tävlingar ska sökas och godkännas av respektive distrikt innan tävlingstillstånd ges och innan de publiceras i tävlingskalendern på SVEMO s hemsida. Här diskuterades även att samtliga tävlingar förslagsvis ska sökas innan årsskiftet för att kunna få tävlingstillstånd. Detta för att klubbarna ska ha gått om tid att förbereda 4

5 arrangemanget med upplägg, struktur och planering. En tävling genomförd med endast några veckors planering kan enligt sektionen omöjligt genomföras med kvalitet. 15. Transpondrar och transpondersystem 2005 Enligt tidigare sektionsbeslut ska samtliga förare med motocrosslicens inneha egen transponder Här diskuterades om man, för att få ut licensen till kommande säsong, ska kräva föraren på ett transpondernummer? Samtliga klubbar, som arrangerar en tävling med transpondrar, bör ha ett antal transpondrar för uthyrning vid träning och tävling. (Krav på transponderinnehav gäller ej Guldhjälmslicensierade förare.) Genom att ställa krav på förarna att införskaffa transponder, kommer detta i sin tur generera större krav på klubbarna att skaffa system till träningar och tävlingar. Sektionen hoppas att de allra flesta klubbar redan 2006 kör sina tävlingar med transpondersystem. Klubbarna ansvarar själva för samordningen och inköp, men efterlyser mer info om detta på hemsidan. Nils-Göran Hellkert kontaktas i frågan. 16. Nästa möte Sektionsmöte den 22 oktober kl oktober kl Förbundstränare och Coacher den 23 oktober, kl Möte med 2005 års SM-arrangörer den 24 oktober Distriktsrådsmöte planeras till november, alternativt 4-5 december 17. Mötet avslutas Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras via mail Peter Isgren Margareta Lindfors 5

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 2015-04-16 (20.00-22.00) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat.

1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat. Protokoll fört vid tävlingsmöte 20 november 2010. 1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat. 2. Är Mötet behörigt utlyst. Mötet förklarades behörigen

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 2011-10-13 (19.00-23.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Gäster Jannica Sjöstedt Sammankallande Ledamot Koordinator Adjungerad

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

NYHETSBREV. Nr 1 april 2009. www.nnbf.se

NYHETSBREV. Nr 1 april 2009. www.nnbf.se NYHETSBREV Nr 1 april 2009 Ansvarig utgivare Eva Eriksson Kurser Steg 3 4 Samtliga kurser är förlagda till Långbers Hotell i Tällberg, se inbjudan på 26 april RC/BA 10 maj Dragracing 17 maj Folkrace 17

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Sverige Cup 2008 Jet Ski

Sverige Cup 2008 Jet Ski 1(11) Sverige Cup 2008 Jet Ski Tävlingsregler 2(11) Innehållsförteckning SVERA Jet Ski Sektion 3 Jet Ski klubbar, Licenser & avgifter, SVERA 4 ALLMÄNT OM SVERIGE CUP 2008... 5 REGELÄNDRINGAR 2008... 5

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Närvarande: Ericson Andersson Tina en Louise Rosengren Monica Åkesson Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Nathalie Andersson Sofie Falkman Eva Stark

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-11-07 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer