PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015"

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR ( ) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Tommy Allansson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Presenterad dagordning godkändes. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Joakim Svensson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Motocrossektionen tog del av nedanstående protokoll, vilket därefter lades till handlingarna. Motocross Protokoll nr.3 ( )

2 2 (6) 4 ÄRENDEN 4.1 Edwin Bjerregård ansöker om fortsatt deltagande i Guldhjälmsklassen 2015 ( Id: 856 ) Motocrossektionen tog del av tilläggsdokument samt nykommet utlåtande gällande ansökan om fortsatt deltagande i Guldhjälmsklassen för Edwin Bjerregård (lic.nr ). Tidigare beslut ändras och ansökan godkänd i enligt med utlåtande från motocrosskommittén i västra distriktet. Motocrossektionen förtydligar att om förutsättningarna kring ansökan förändras, kan motocrossektionen per omgående dra tillbaka beslutet och föraren återgår därmed till ordinarie licensklass. 4.2 Ansökan om starttillstånd i EM 2015 ( Id: 867 ) Motocrossektionen tog man del av insända dokument gällande ansökan om starttillstånd i EM Ansökan beviljades ej med utgångspunkt från bl.a. de regler och direktiv som Riksidrottsförbundet presenterat och som starkt påverkar den barn-, och ungdomsverksamhet som bedrivs inom Svemo och av Motocrossektionen. Förbundet har att rätta sig efter detta i all sin verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar, där vi också ser att gällande åldersdirektiv för internationellt deltagande ej uppfylls. Föraren föreslås att under året skaffa sig mer rutin och bättre resultat inom nationell verksamhet och har med sin låga ålder många år framför sig med motocrossaktivitet. 4.3 Ansökan om startnummer 16 i Ungdoms-SM 2015 ( Id: 868 ) Motocrossektionen beslutade att bevilja ansökan gällande användandet av nummer 16 i USM MX2, trots att aktuell förare ej placerade sig på 16:e plats i mästerskapet Peter uppdrogs att utföra nummerändringen i Svemo TA och informera förare inom kort.

3 3 (6) 4.4 Edvard Fjällborg ansöker om fortsatt deltagande i Guldhjälmsklassen 2015 ( Id: 869 ) I enlighet med utlåtande från motocrosskommitteen i östra distriktet beviljade Motocrossektionen ansökan om fortsatt deltagande i Guldhjälmsklassen för Edvard Fjällborg (lic.nr ). Motocrossektionen förtydligar att om förutsättningarna kring ansökan förändras, kan motocrossektionen per omgående dras tillbaka. 4.5 Skrivelse från Per Larsén gällande 50cc ( Id: 870 ) Motocrossektionen tog del av skrivelsen gällande aktivitet för 50cc på stora banor. Föreningar som bedriver aktivitet för dessa maskiner rekommenderas att använda kortare men dock endast inbesiktigade banslingor i de fall de föreningen tillåter dem på större banor. Peter uppdrogs att publicera en rekommendation på inom kort. Frågan tas vidare för diskussion inför regelskrivning Josef Andersson ansöker om starttillstånd i EM 2015 ( Id: 871 ) Efter att ha tagit del av resultat och fört en dialog med vårdnadshavare, beslutade motocrossektionen att bevilja starttillstånd för Josef i 85cc EM under Skrivelse från Svenska Sidvagnscrossföreningen angående genomförande av SM 2015 ( Id: 872 ) Motocrossektionen tog del av skrivelsen och beslutade att bevilja följande: - 2st SM-deltävlingar i Sidvagnsmotocross genomförs utanför Sverige. (Detta tackvare att ekipagen samtyck till detta). - Anmälan sker genom - Träning/Tidskval körs över 30 min, inkluderat 5 min startträning. - Väntzon (15 min före start av finalheat) - Inga prispengar utdelas - Anmälningsavgift uttas med 400kr per deltävling. - Poängberäkning enligt VM där 20 ekipage erhåller SM-poäng i varje heat. Motocrossektionen förtydligande att gällande åldersregler för Sidvagns-SM ska följas vid deltävlingar som genomförs i Sverige. Peter uppdrogs inom kort, i samråd med Svenska Sidvagnsföreningen förtydliga beviljade regler för Sidvagn-SM på

4 4 (6) 4.8 Säkerhetssystem, Movit Yellow Flagg ( Id: 873 ) Magnus Markenfelt rapporterade från den presentation han deltagit vid gällande ett system som kan bidra till ökad säkerhet på motocrossbanor. Systemet bygger på en teknik där varningslampa slås på när en förare vurpar bakom ett hopp, ett alternativt flaggvaktssystem. Motocrossektionen diskuterade frågan om åtgärder för ökad säkerhet och ställer sig mycket positiva till detta system. Ett intresse finns att ett antal systemet inköps för att kunna använda detta på ett antal banor inom kort. Beslut om inköp tas när motocrossektionen tagit del av en mer detaljerad kostnadsbild för systemet, med tillhörande lampa och delar för förarna. 4.9 Passerhandlingar Motocross SM 2015 ( Id: 874 ) Motocrossektionen diskuterade frågan om rutiner för utdelning för passerhandlingar vid Motocross SM För att hålla nere antalet utfärdade kort sammanfattades tydliga rutiner som kommer att följas när utskick görs till samarbetspartner, media, team och all access. Nytt för i år är att ett antal permanenta kort kommer att ersättas med tillfälliga armband per deltävling. Motocrossektionen förtydligar att person som kommer till tävling endast med ett bilpass och inte kan uppvisa ett passerkort eller band som ger fri entré ska erlägga entréavgift. Fr.o.m ersätts tidigare vitaförarkort (+klassmärke) med handledsband för respektive deltävling/klass Samarbetspartners MX-Future 2015 ( Id: 875 ) Motocrossektionen diskuterade frågan kring den positiva utveckling av antalet samarbetspartners som tillkommit för årets säsong. Detaljer kring marknadsföringsmaterial togs upp och dialog fördes kring logistik och transport av SM-släpet, innehållande marknadsföringsmaterial för respektive SM-deltävling Marknadföring av Motocross SM 2015 ( Id: 876 ) Motocrossektionen diskuterade frågan kring arbetet med marknadsföring av motocross SM. Beslut togs att varje arrangör bistår med 5000 kr till detta viktiga arbete, enligt diskussioner vid höstens SM-arrangörsmöte och konversation/arrangörsutskick efter årsskiftet. Joakim rapporterade kring det positiva utvecklingsarbetet som pågår för Motocrossektionen ser också positivt på att AMF Årsunda jobbar för en tv-sänd dokumentär om motocross.

5 5 (6) 5 RAPPORTER 5.1 Licensstatistik (Mars) 2015 ( Id: 350 ) Rapporten granskades och lades till handlingarna. 5.2 Rapport Svemo Utbildningskommitté ( Id: 351 ) Motocrossektionen tog del av rapporten och jobbar för att snarast möjligt efter publicering av uppdaterat Specialreglemente i Motocross, uppdatera befintliga utbildningsmaterial för tävlingsfunktionär samt fortbildning tävlingsledare m.fl. 6 MOTOCROSSGYMNASIET I samarbete med Motocrossgymnasiet genomförs, på lördagen den 18 april, ett seminarium för blivande distriktstränare. Tommy Allansson och Magnus Markenfelt deltar från Motocrossektionen. 7 ÖVRIGA PUNKTER 7.1 Specialreglementet Motocross Motocrossektionen diskuterade kort upplägget och presentationen av regeländringar. 7.2 Antal tränande vid tävling Motocrossektionen diskuterade frågan om antalet tränande i samband med tävling. Enligt gällande regelverk och ur säkerhetssynpunkt ska maxantalet följas, där en rekommendation om maximalt 10% ökning av antalet startande tillåts. Ett förtydligande kommer att publiceras på inom kort, tillsammans med ett riktat utskick till serieadministratörer, distrikt samt supervisorer.

6 6 (6) 8 AVSLUTNING Tommy Allansson tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid protokollet Peter Isgren Justerat via e-post Joakim Svensson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 2014-05-18 (16.00-19.00) Svemo-huset Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Sportfiskarnas tävlingsmöte 2012

Protokoll fört vid Sportfiskarnas tävlingsmöte 2012 2013-05-15 sid 1 (9) Protokoll fört vid Sportfiskarnas tävlingsmöte 2012 Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade välkomna, och förklarade tävlingsmötet för öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för tävlingsmötet,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat.

1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat. Protokoll fört vid tävlingsmöte 20 november 2010. 1. Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä hälsade alla välkomna och förklarade tävlingsmötet för öppnat. 2. Är Mötet behörigt utlyst. Mötet förklarades behörigen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer