3. Val av justeringsman Peter Larsson samt Jan-Eric Sällqvist justerar dagens protokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Val av justeringsman Peter Larsson samt Jan-Eric Sällqvist justerar dagens protokoll."

Transkript

1 1 SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte Plats: Datum: Scandic Elmia, Jönköping oktober Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande Margareta Lindfors Ledamot Roger Karlsson Ledamot Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli Peter Larsson Ledamot (endast lördag, deltog ej på punkt 10.18, 10.20, 10.21, 12, 13, 14, 15.2, 15.3, 15.4, 16) Jörgen Haftström (endast söndag 9:00-11:00, punkterna 10.18,22,26 samt punkten, Tävlingsplanering) 1. Mötets öppnande Jan-Eric hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Helgens möte kommer att vara ett möte för genomgång av löpande ärende samt förbereda det kommande SM-arrangörsmötet. Ansvarig 2. Dagordning Dagordningen presenterades och godkändes. 3. Val av justeringsman Peter Larsson samt Jan-Eric Sällqvist justerar dagens protokoll. 4. Genomgång av föregående protokoll Fattade beslut gicks genom och uppdrogs sammanställa samtliga beslutade regler från förra mötet samt från dagens möte gällande både Motocross och SuperMoto. Sektionen planerar att träffas på SVEMO-kansli den Tordagen den 24/11. Peter I. uppdrogs ta med sig frågan till kansliet och därefter skicka ut förfrågan till sektionsmedlemmar för att bekräfta föreslagna datum och tid. 5. Dispenser Följande dispenser har fattats genom underhandsbeslut efter föregående sektionsmöte. 5.18/ Mats Andreasson ansöker om dispens för deltagande vid SM-deltävling i Kristianstad : Dispensen beviljad / Tom Söderström ansöker efter att ha uppfyllt gällande regler om uppklassningspoäng, som 14åring, om dispens för Elitlicens. : Dispensen beviljad Följande dispenser beslutades under dagens sektionsmöte. 5.20/ Max Nyberg ansöker om Elitlicens för 2006 : Då gällande elitlicensregler förändras enligt punkt 8.12 i detta

2 2 protokoll krävs ingen dispens för Max att behålla sin Elitlicens / Patrik Persson ansöker om att få behålla debutantlicens 2006 : Dispensen beviljad i enlighet med distriktets utlåtande. 5.22/ Victor Lööf ansöker om Elitlicens för 2006 : Då gällande elitlicensregler förändras enligt punkt 8.12 i detta protokoll krävs ingen dispens för V.Lööf att behålla sin Elitlicens Skrivelser Skrivelse från Johan Wetterlöv ang. Enklare tävling & amatörlicens. Sektionen tog del av skrivelsen och inga ytterliggare åtgärder vidtas Skrivelse från Staffan Grönberg med synpunkter angående tidigare sektions regelförslag. Sektionen har tidigare tagit del av skrivelsen och svar är skickat till S.Grönberg, inga ytterliggare åtgärder vidtas Skrivelse från tävlingsledningen i SMK Hedemora gällande JSM-tävling Sektionen har tagit del av skrivelsen och kommer att ta upp händelsen i samband med tävlingsledarutbildning och ordinarie domarträff Atv & Quadraceföreningen ansöker om Öppet Svenskt Mästerskap för SuperMoto Quadracer. Efter kort redogörelse och diskussion om årets genomförda RM-arrangemang beslöt sektionen att inte godkänna begäran. Sektionen anser skrivelsen vara mycket intressant och har därför bjudit in Atv.föreningen till kommande SM-arrangörsträff för presentation av disciplinen Quadracer. Sektionen hoppas också på ett gott samarbete med föreningen och kommer att verka för att höja statusen på nästa års RM-arrangemang Skrivelse från Ronnie Johansson gällande SM-status för Elitserien. Skrivelsen diskuterades i samband med inkommet regelförslag från R.Johansson, se 10 och ärende i detta protokoll Skrivelse från Christer Olsson angående SM-upplägg, klasser, m.m. Sektionen tog del av skrivelsen och inga ytterliggare åtgärder vidtas Skrivelse från Pelle Thom gällande utlägg i samband med EM-deltävling, Mx 2 Italien. Sektionen har tagit del av skrivelsen och svarat P.Thom Sektionen informerades också om att P.Thom hört av sig via telefon till SVEMO-kansli och inte accepterat svaret. Sektionen anser att ansvaret för det inträffade ligger hos föraren och Pelle Thom och sektionen vidtar inga ytterliggare åtgärder Skrivelse från Jonas Ericsson/Fredrik Stadenberg gällande domarens agerande vid tävling hos SMK Motala Sektionen tog del av skrivelsen och inga ytterliggare åtgärder vidtas, dock kan sektionen konstatera att domare ofta gör tävlingsledarens jobb. Sektionen hoppas att genom en bredare utbildning och fortbildningar att dessa båda funktionärer att de blir mer medvetna om sina befogenheter vid tävling. Viktigt är också att få en tydlig samsyn hos samtliga domare, samt att dessa fortlöpande får information om eventuella förändringar i gällande reglemente Inkommen skrivelse från Jonas Wing gällande förändring av rutinerna för tilldelandet av startnummer för Elitåkare (MX) Sektionen tog del av skrivelsen och hänvisar till beslut om förändrad rutin för tilldelning av startnummer, se 10 och ärende i detta protokoll.

3 3 7. Bordlagda ärende Inga bordlagda ärenden finns från föregående möte. 8. Regler Efter nedanstående inkomna förslag till regeländringar beslöt sektionen följande. 8.1 Inkomna förslag till regeländringar från förbundstränare & coacher. a.) - Förslag om att även Ungdom ska tilldelas fasta startnummer. Sektionen beslutade att inte genomföra detta och hänvisar arrangörerna av t.ex. SVEMO Cup att använda sig av det startnummersystem Daniel Hellkert tagit fram. För att möjliggöra för förarna att kunna ha samma nummer i tävlingsserier & cuper. b.) - Förslag om att SVEMO Cup ska vara öppet för internationalt deltagande. Sektionen beslöt att stödja inkommet förslag och genomföra regeländringen inför 2006års säsong. c.) - Förslag om att utöka antalet deltävlingar i SVEMO Cup till 6 deltävlingar. i frågan fattas, när sektionen tagit del av tävlingskalendern för EM deltävlingarna i 85cc för d.) - Med ett mycket stort deltagarantal bör större krav ställas på arrangörerna av SVEMO Cup. Sektionen har inför deltävlingarna 2005 skickat arrangörerna ett exemplar av kravlistan som gäller för SM-arrangörerna. Kommande arrangörer kommer att skickas den uppdaterade SM-manualen som då bör användas som ett verktyg och en hjälp på vägen till bättre arrangemang. Ytterliggare krav ställs också på anläggningen tack vare kommande miljöcertifiering. e.) - Förslag om förändring av bakgrund på nummerplåt för Mx 1, Elit. Sektionen beslöt att följa förslaget om att anpassa ovanstående enligt FIM s VM reglemente, beslutet är en del i justering av samliga färgkombinationer i SR f.) - Förslag om likvärdiga regler för reserver och användandet av dessa i samtliga statustävlingar. Frågan tas upp vid kommande genomgång av reglerna. 8.2 Inkomna förslag från bl.a. domare, banbesiktigare m.fl. a.) - Förslag om förbud för förare att beträda området framför startgrinden inför start. Sektionen beslöt att följa förslaget i enlighet med gällande FIM reglemente. b.) - Önskemål har inkommit om ett krav för arrangörerna att ha mänsklig back-up vid transponder varvräkning. Sektionen beslöt att det vid varje tävling med transpondervarvräkning ska finnas back up personal som genomför manuell varvräkning. Klubbar uppmanas också att skaffa det reservbatteri som finns att tillgå för att driva dekodern vid eventuellt strömavbrott. c.) - Förslag om justering av reglerna i SR gällande för tidigt avslutat heat. Sektionen beslöt att i denna fråga följa FIM s reglemente d.) - Förslag om att publicera tilläggsregler för statustävlingar på SVEMOs hemsida. Arrangörerna uppmanas att i god tid innan tävling (enligt gällande regler) skicka tilläggreglerna till domaren för godkännande, vilka därefter skickas till SVEMOkansli för publicering. Eventuell koppling mellan TR och hemsidans

4 4 tävlingskalender samt skapandet av en SM-sida på SVEMOs hemsida under Mx- SupMot med aktuella TR, listor över Elitåkare m.m. diskuterades och uppdrogs förs frågorna vidare till SVEMO-kansli Önskemål om införande av tidskval & kortare heat i Sverigecupen i frågan bordlades till ett senare tillfälle Förslag om tillägg i reglerna gällande körning på icke inbesiktigade banslingor. Frågan kommer att behandlas vid kommande sektionsmöte 12 november, då Lasse Larsson ansvarig för banbesiktning närvarar Förslag om förändrat upplägg av SM-solo Rickard Dawid Sektionen tog del av förslagen och tar dem med sig för diskussion vid kommande genomgången av reglerna Förslag om regeländringar SM Mx S (Sidvagn)/Sidvagnsföreningen Sektionen tog del av förslagen och tar dem med sig för diskussion vid kommande genomgången av reglerna Förslag om förändrat dubbreglemente (Isbana) Peter Ekholm Sektionen beslutade att godkänna inkommet regelförslag Förslag om förändrat reglemente gällande Elitlicens Sektionen beslöt att utöka inkvalningsperioden från ett år till två år, dvs förare som uppfyller kraven för elitlicens innehar licens i minst 2år. Sektionen beslöt också att frångå regeln om att man inom en tvåårsperiod måste ha tagit SM-poäng för att få behålla sin elitlicens. (Ovanstående gäller fr.o.m ) Detta innebär att förare som klassas upp genom inkörda uppklassningspoäng och tar ut Elitlicens innevarande säsong, har även kommande säsong på sig att kvala in i SM för att få behålla licensen. Samtliga som innehaft Elitlicens vid ingången av 2005 års säsong får elitlicens för 2006 och de som inte kvalat in under 2005 måste kvala in 2006 för att behålla sin elitlicens. Därefter ska gällande regler om inkvalning uppfyllas för att elitlicensen ska behållas. Frivillig nedklassning från Elitlicens till Senior eller Junior är möjlig och ska i så fall ske före elitlicens uttas. Uppklassning kan då endast ske genom att kraven uppfylls på nytt. Vid önskemål om nedklassning kontaktar föraren koordinatorn för Motocross på SVEMO-kansli. 9. ade regler Samtliga beslutade regeländringar kommer att sammanställas och skickas till respektive distrikts motocrosskommitté för synpunkter innan detta protokoll publiceras. När samtliga regeländringar sammanställts kommer de inom kort att publiceras på SVEMOs hemsida och i IB! 10. Aktuella frågor för diskussion/beslut Regler för banbesiktning, SuperMoto. Ett nytt reglemente gällande banbesiktning för både Motocross & SuperMoto kommer att tas fram. Regelverket kommer att i många bitar anpassas till det internationella reglementet, frågan tas upp vid kommande diskussion med Lasse Larsson, ansvarig för banbesiktning SuperMotolicens 2006 Sektionen har tidigare beslutat att ta fram en SuperMoto licens för 2006, nu har också klartecken getts från SVEMO-licensavdelning om detta, vilka också räknar på ett pris på denna licens.

5 5 Sektionen beslutade efter kortare diskussion att följande krav för licens ska gälla: Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat i förarklasserna A och B. A-licens tilldelas förare som: - Deltagit i SM (SuperMoto) under 2004 eller Inom en 5 års period ( ) innehaft helårslicens inom Motocross, Roadracing eller Backe* (* Behörighet med Backlicens gäller endast för A-licens 2006.) - Under kalenderåret uppfyller minimiåldern, 15år (Lägsta ålder för Juniorlicens) (A-licens krävs för deltagande i SuperMoto SM) B-licens tilldelas förare som: - Ej tidigare innehaft licens och genomgår förarutbildning och godkänds vid uppkörning för Motocross och Roadracing. Uppklassning från B till A-licens sker vid årsskiftet, förutsatt att föraren uppnått stipulerat antal uppklassningspoäng enligt kommande uppklassningssystem. Efter särskild ansökan kan dock nedklassning från A till B-licens beviljas under pågående säsong. Förare kan lösa enbart SuperMotolicens eller ta SuperMoto som tilläggren på annan licens, i sådana fall gäller regler och priser för tilläggsgren Vem bekostar Team/företagslicenser för uttagna förare i mx4all? Sektionen föreslår att SVEMO-centralt står för kostnaderna för dessa licenser. Peter Isgren tar frågan vidare till SVEMO-kansli Miljö & Utbildningsfrågor Sektionen beslöt att utse Roger Karlsson till kontaktperson för utbildningsfrågor i Sektionen. om kontaktperson för miljöfrågor, bordlades till ett senare tillfälle / om godkännande av nya motocrossdomare Sektionen har med underhandsbeslut godkänt Olle Bergman (at ) och Ben Nyman (at ) som motocrossdomare Inkommet förslag om förändring av licens för Sidvagnsförare/passag. Sektionen tog del av förslaget och konstaterar att de inte har mandat att besluta i frågan utan uppdrog Peter I. att föra frågan vidare till licensavdelningen på SVEMO-kansli Kläder för nya domare och nya sektionsmedlemmar Peter I. informerade om de förändringar som kommer att ske centralt gällande ny leverantör av förbundskläder. om ovanstående kläder bordlades till nästa år när förändringen genomförts Fortbildning Tävlingsledare Sektionen beslutade efter information från Jörgen Hafström om bakgrunden till och upplägget för utbildningen att ge respektive distrikt i uppgift att genomföra dessa utbildningar utifrån det material som tagits fram av UK/Thomas Avelin. Dessa utbildningar har redan påbörjats i vissa distrikt. Fr.o.m kommer sektionen att se över och eventuellt justera detta utbildningsmaterial Stora Grabbars märke/elitförarmärke Jan-Erik informerade om att SVEMOs Styrelse gett Tävlingskommittén och sektionen i uppdrag att se över reglerna för tillgodoräknandet av poäng för ovanstående märke. JES informerade om de förändringar som föreslagits och tillägg gjordes. SuperMoto of Nations ska läggas till i tävlingsklass 2B i Motorkalendern bilaga K. uppdrog föra förslaget vidare till Rolf Randborg i TK.

6 SM-manual 2006, (Motocross & SuperMoto) Peter I. presenterade den av honom uppdaterade SM-manualen. Sektionen tog del av materialet och uppdrogs inkomma med synpunkter till Jan-Eric snarast möjligt. Korrigerad manual kommer att presenteras vid kommande SM-arrangörsmöte 13 november Regelförslag om Elitserien som Lag-SM 2006 Ronnie Johansson Sektionen tog del av inkommet material och diskuterade erfarenheter som gjorts av genomförda tävlingar och konstaterade att genomförda tävlingarna fungerat tillfredställande. Tidigare sektionsmedlemmar markerade bestämt och förtydligade att den förra sektionen aldrig haft som avsikt att ta bort elitserien. Sektionen diskuterade också de för-, och nackdelar som skulle uppkomma om elitserien ingick som en av SVEMO statustävlingar samt hur dessa främjar respektive icke främjar utvecklingen av Svensk motocross. Sektionen beslöt efter långa diskussioner att enas om att föra in Elitserien som en av SVEMOs statustävlingar och att segrande lag i serien koras som Svenska Lag-Mästare. Dock krävs att sektionen får möjlighet att granska och eventuellt justera de regler som elitseriekommittén föreslår för serien samt att kvaltävlingen för 2007års serie genomför över EN kvaltävling som är öppen för samtliga svenska motocrossklubbar. Det blir vidare respektive distrikts ansvar att besluta om vad som sker med de lag som inte kvalificerar sig för deltagande i nästkommande säsongs elitserie Tränarutbildning? Hur går vi vidare? Roger Karlsson som tidigare utsetts till utbildningsansvarig i sektionen uppdrogs att ta fram ett förslag till kommande utbildning. Roger Karlsson Uppföljningsmöte från 16/1 (Tibro Mx-Gym 29/11) Roger Karlsson deltar från sektionen på ovanstående möte om arrangörer för statustävlingar Sektionen har tidigare fattat beslut om arrangörerna för SM Mx1,2,Girls (Vimmerby MS, Vissefjärda CK, Tibro MK, Skene MS, Järva MK, Västerås MK, utan inbördes ordning). Följande klubbar tilldelas genom ett underhandsbeslut arrangemang för 2006 års SM i Mx3/JSM, (utan inbördes ordning) Limhamns MK SMK Kristianstad SMK Gävle Woxnadalens MK om arrangörer för SM SuperMoto fattas efter arrangörsmötet 13 november. Peter I. uppdrogs att på SVEMOs hemsida och i Idrottsbladet snarast möjligt gå ut med information till klubbarna om att ansöka om SM i Sidvagnsmotocross samt RM i SuperMoto-Quadracer för 2006års säsong. om arrangörer för övriga statustävling bordlades till ett senare tillfälle då sektionen tagit del av aktuella EM-datum för Fasta startnummer Motocross & SuperMoto (6.17) Motocross Sektionen beslutade att efter inkomna önskemål att ge de Svenska Mästarna i Mx1,2,3 i turordning möjlighet att välja nummer för nästkommande säsong. Dock får de endast välja nummer fr.o.m. 16 t.o.m Väljer de något av dessa nummer kommer ingen annan förare att tilldelas nummer 1,2, 3 osv fram till nummer 15. Vill någon av dem inte välja ett nummer tilldelas de nummer 1,2 eller 3 i turordning enligt tidigare reglerad fördelning Har de väl valt ett nummer, vilket ska göras innan licensårskörningen (november året före kommande säsong), går det inte att byta tillbaka, inför kommande eller under innevarande säsong.

7 7 Sektionen beslutade också att utöka antalet fasta startnummer från 250 till 300 (enligt SR 3.5) och utländska förare tilldelas nummer från 350 och uppåt. SuperMoto Sektionen beslutade efter framtaget förslag att nummer 1-10 är reserverat för topp 5 i SM 2006 i respektive klass. (Rankingen för Nr 1-10 för 2006 sker utifrån antalet totala inkörda SM poäng oavsett klass. Kan förarna ej skiljas åt rankas föraren från klass Open före förare från klass 450.) Övriga förare behåller sina startnummer från 2005 detaljer om administrationen för nummerna kommer senare Utdrag från SVEMO vill och träffpunkt SVEMO. Sektionen tog del av ovanstående information som berör sektionens arbete och hade inga ytterliggare synpunkter på materialet CMS Seminariet december 2005 Följande person bör delta i ovanstående utbildning, vilken ger deltagarna efter godkänd utbildning internationell funktionärslicens inom Motocross, SuperMoto och Snöskoter. Utvalda personer från 2006års Svenska VM arrangörer i Motocross och SuperMoto samt Håkan Svensson, Peter Larsson och Magnus Lindh. Jimmy Jonsson, Viveca Sylwan, Dan Olsson skulle egentligen förnyat licensen först under 2006 men ombeds att delta i årets utbildning. 11. Skrivelse/rapporter för kännedom Sektionen tog del av och gick igenom inkomna tävlingsrapporter och fick här mer belägg för sitt tidigare konstaterande att domare ofta gör tävlingsledarens jobb och att behovet av fortbildning är stort inom detta område. Mängden engångslicenser som redovisats i rapporterna utmynnade i diskussion om deras existens eller ej samt varför inte de som löser dessa får ta del av varken regelbok eller förbundstidning. uppdrogs ta fram statistik från licensavdelningen gällande antalet utfärdade engångslicenser under Ett mobilt 3G Internetabonnemang har tecknats tillsammans med Daniel Hellkert / Team Vrigstad, för att underlätta Live-sändingar av resultatservice för statustävlingsarrangörer som inte har Internetuppkoppling. uppdrogs att framföra förfrågan till Daniel Hellkert om denne är intresserad av att vara behjälplig med anmälnings-, och resultatservice under 2006 för både Motocross och Supermoto. D.Hellkert ska ombedas göra en kostnadskalkyl för bruk av deras tjänster under 1, 1½ och 2 dagars arrangemang. D.Hellkert bjuds även in till kommande SM-träff då ovanstående kostnadskalkyl ska presenteras Information har getts av SVEMO-centralt att respektive sektion självständigt har beslutanderätten gällande TV-sändning/produktion av arrangemang inom sektionens discipliner under 2006 och Dock tecknas eventuella avtal med produktionsbolag av SVEMO-centralt/GS. 11.9,11,13,15,16,17 Sektionen tog del av diverse övriga inkomna rapporter och skrivelser för kännedom. 12. Rapporter från förbundstränare och coacher Viveca Sylwan är den coach som inkommit med verksamhetsrapport för uppdrogs informera övriga förbundstränare/coacher att snarast inkomma med redogörelse för 2005års säsong. 13. Ekonomirapporter Sektionen tog del av aktuella ekonomirapporter

8 8 14. Licensrapporter Sektionen tog del av aktuell licensstatistik 15. Övriga frågor SuperMoto Peter Larsson redogjorde för det möte som genomförts mellan honom, Christian Kronnäs och Magnus Lindh, för framtagning av information inför kommande SM-arrangörsträff samt förslag till regeländringar för Sektionen diskuterade vidare de förslag och punkter som uppkom om bl.a. SM-upplägg, klasser, besiktningsrutiner samt kostnaderna för ett arrangemang. Sektionen ser också positivt på att SuperMoto eventuellt kommer att genomföra egna arrangemang, utan samkörning med andra grenar. Viktigt är att arrangörerna ges bästa möjliga förutsättningar att planera och genomföra bra tävlingar med förare och publik i centrum och möjlighet att utvecklas i sin takt. Frågorna diskuteras vidare vid kommande arrangörsträff med de klubbar som ansökt om SM Peter Larsson uppdrogs ta fram ytterliggare information om utrustning som kan förenkla för funktionärer vid eventuell efterbesiktning av mc. Peter Larsson Tävlingsplanering Här diskuterades den tidsplan för tävlingsansökningar som i februari gjort upp mellan Jörgen Hafström, Margareta Lindfors och Per Westling. informerade om den tidsplan som tagit fram av grenkoordinatorerna och idrottchefen (Idrottgruppen) på kansliet. Sektionen beslöt utifrån nedanstående turordning, att följande plan ska gälla för sektionens grenar. Stor vikt ska också läggas på att i möjligaste mån undvika att svenska statustävlingar i olika grenar arrangeras på samma datum. Turordning för uttagning/sökande av tävling. Formel 1 Moto GP (VM Road Racing) VM MX VM SuperMoto EM (Motocross-SuperMoto) SM (Motocross) SM (SuperMoto) Övriga Svenska statustävlingar DM Övriga Nationella tävlingar Tidsplan för tävlingsansökan Sektionen presenterar arrangörer och datum för statustävlingar Datum för Elitserien fastställs Klubbar uppmanas att söka nationella tävlingar till SVEMO Kalender med inkomna tävlingsansökningar skickas till respektive distrikts motocrosskommitté för eventuell justering ,22 Distrikten rekommenderas att hålla sina planeringsträffar Uppjusterad kalender ska vara SVEMO-kansli tillhanda ,5 Domare tillsätt på planerad Domarträff 4-5 februari Tävlingskalendern offentliggörs på SVEMOs hemsida. (preliminär datum)

9 Anmälningsavgifter för statustävlingar 2006 Efter diskussion beslutade sektionen att följande anmälningsavgifter ska gälla fr.o.m I samtliga statustävlingar med SM-status blir anmälningsavgiften 500 kr per förare/ekipage per tävling. (SM-Solo Mx 1,2,3,Girls / JSM / Sidvagn) I samtliga statustävlingar utan SM-status blir anmälningsavgiften 350 kr per förare/tävling. (SVEMO Cup / Sverige Cupen) Sektionen vill återigen tydliggöra att ovanstående avgifter endast är anmälningsavgift och är inte på något sätt sammankopplad med avgift för TVproduktion eller liknande. Anmälningsavgiften för SM-SuperMoto kommer att beslutas efter arrangörsmötet 13 november SM-arrangörsträff Innehållet, upplägg samt tidschema för kommande SM-arrangörsträff diskuterades och en total kostnadsbild gällande kostnader för, tillståndsavgift, maskinersättning, resultathantering, besiktning, kostnader för jury, m.m. för de olika arrangemangen (Mx1,2,Girls / Mx3,JSM /SuperMoto), ska tas fram och presenteras. Jan-Eric uppdrogs sammanställa tidschema och kostandsbild efter att uppgifter om begärd information skickats till honom. Sektionen beslutade att även under 2006 ha jury vid SM-tävlingarna i Motocross, enligt följande: Ordförande: Ledamot 1: Ledamot 2: Jan-Eric Sällqvist Tävlingsledaren för nästkommande tävling Distriktsrepresentant (Motocrosskommittén i det distrikt där tävlingen arrangeras, får ansvaret att utse vem i kommittén som ska vara representerad vid tävlingen.) Frågan om Jury diskuteras vidare vid kommande SM-arrangörsträff. Sektionen beslutade också att likt 2005, bjuda in förarrepresentanter till detta möte. Sektionen beslutade att precis som tidigare år stå för kostnaderna för Onlinelicensen, vilken gör det möjligt att sända ut resultaten live på Internet. 16. Nästa Möte Sektionsmöte 3, Jönköping 12 november SM-arrangörsmöte (Mx & SuperMoto), Jönköping 13 november Besök på SVEMO-kansli eventuellt 24 november. 17. Avslut Jan-Eric tackade deltagarna för ett långt, konstruktivt och givande möte. Han uppmanade också mötesdeltagarna att ha god kontakt och kontinuerligt informera varandra om vilka uppgifter som genomförs inför kommande SMarrangörsträff. Vid anteckningarna Justerat Peter Larsson Jan-Eric Sällqvist

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli 1 SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 1-2005 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum/Tid: Lördagen den 18 september, kl.10:00 20:00 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Datum: 9 april 2004 Plats: Hotell Åhusstrand Tid: 09.00 15.00 Deltagare: Margareta Lindfors Ordförande Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Handläggare Elitseriekommittén

Läs mer

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes med tillägg av punkter på Övriga frågor:

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes med tillägg av punkter på Övriga frågor: PROTOKOLL MOTOCROSSEKTION Nr 1 2004 Datum: 9-10 januari 2004 Plats: Scandic Hotell, Norrköping Tid: Fredag 9:30 Lördag 15:00 Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Ordförande

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5)

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 7-2006 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2006-10-22 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s styrelse (deltog på punkt 1-4)

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s styrelse (deltog på punkt 1-4) Sektionsrådsmöte 1 2009 Scandic Hotell, Upplands-Väsby 2009-11-13,14 1. Mötesdeltagare Jan-Eric Sällqvist Roger Karlsson Håkan Olsson Peter Isgren Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4)

Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4) Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 5-2006 Plats: (Telefonmöte) Datum: 2006-07-12 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande Roger Karlsson

Läs mer

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN Nr 2 2003 Datum: 18-19 oktober 2003 Plats: Scandic Hotell, Norrköping Tid: lör 9:30 sön 15:00 Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014 2014-02-10 (14.00-18.20) Svemo-huset, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016

Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016 Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016 2016-04-20 (19:00-21:20), telefonmöte Deltagare Patrik Marklund Lotta Kjellgren Therése Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Koordinator Gäster

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011 2011-12-28 (09.00-12.00) telefonmöte Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Sammankallande Ledamot Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT

Läs mer

Tid Tisdagen den 30 januari 2001. SVEMO kansli, Norrköping. Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Lena Bleckman

Tid Tisdagen den 30 januari 2001. SVEMO kansli, Norrköping. Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Lena Bleckman Norrköping 01 02 05 1(6) PROTOKOLL UK 1/01 Sammanträdesdata Tid Tisdagen den 30 januari 2001 Plats Deltagare SVEMO kansli, Norrköping Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg

Läs mer

PROTOKOLL STY 1/2007 2007-01-29. Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping

PROTOKOLL STY 1/2007 2007-01-29. Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping 1(7) Sammanträdesdata Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping Närvarande, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 6-2013

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 6-2013 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 6-2013 2013-06-14 (10.00-17.00) Ulricehamn Deltagare SVEMO Peter Isgren Tommy Allansson Magnus Markenfelt Håkan Olsson Roger Karlsson Koordinator Sammankallande 1

Läs mer

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Agenda Presentation av sektionen & kansli Vad gör sektionen? SM 2016 Att tänka på vid SM arrangemang Internationellt Utbildning Miljö Elitsatsningen & landslagen Grupparbetet

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010 1 (8) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010 2010-08-27 (15.00) - 2010-08-28 (16.00) Scandic Hotell Opalen (Göteborg) Deltagare SVEMO Peter Isgren Roger Karlsson H Olsson Jan-Eric Sällqvist Koordinator

Läs mer

Deltagare: Margareta Lindfors Sektion Ordförande Håkan Svensson Sektion Magnus Lindh Sektion Peter Isgren Handläggare (endast )

Deltagare: Margareta Lindfors Sektion Ordförande Håkan Svensson Sektion Magnus Lindh Sektion Peter Isgren Handläggare (endast ) Protokoll Sektionsmöte 2-2005 Datum: Plats: 2, 3-4, 6, 9 maj Scandic Sege, Malmö Ibis Hotell, Veendal Deltagare: Margareta Lindfors Sektion Ordförande Håkan Svensson Sektion Magnus Lindh Sektion Peter

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009 2009-01-24 11.00-15.30 Rica Talk Hotel, Älvsjö, Stockholm Deltagare SVEMO Bodil Dahl Per Westling Agneta Andersson Åke Knutsson Bertil Bergström Håkan Olsson Jörgen

Läs mer

Nytt system för förarlicenser i SVEMO

Nytt system för förarlicenser i SVEMO Norrköping 2008-10-16 Nytt system för förarlicenser i SVEMO Frågan har under lång tid varit aktuell och styrelsen har begärt ett nytt förslag till licenssystem som skulle vara tydligare, enklare och mer

Läs mer

PROTOKOLL STY 5/2006 1(6) 2006-06-12. Tid 2006-06-10 kl 10.00-15.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 5/2006 1(6) 2006-06-12. Tid 2006-06-10 kl 10.00-15.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 5/2006 1(6) PROTOKOLL STY 5/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-06-10 kl 10.00-15.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2011 2011-11-20 (10.00-16.00) Scandic Continental, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke

Läs mer

PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 3/08. Tid Onsdag den 7 maj 2008

PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 3/08. Tid Onsdag den 7 maj 2008 Norrköping 08 05 13 1(5) PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 3/08 Sammanträdesdata Tid Onsdag den 7 maj 2008 Kallade Olle Bergman, sammankallande Kjell Ericsson Thomas Sandberg Susanne Lindell, adj. Lena Bleckman,

Läs mer

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2015-10-27 1(6) PROTOKOLL UK 3/2015 Sammanträdesdata Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Fredrik Hansson Jörgen Hafström Thomas Avelin Lena Bleckman Sammankallande

Läs mer

Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09

Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09 Plats: Rocklunda, ABB Arena Tid: Lördag den 9:e mars 2013 Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09 1 Mötets öppnande Distriktets sekreterare Annica Ekengren hälsade alla välkomna

Läs mer

Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen

Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen Protokoll: 9/2008 Plats: Telefonmöte Närvarande: Peder Eneroth Ulla Peterson Carl-Erik Sörman SVEMO-DR SVEMO-DR SVEMO-DR Pär Evensson Adjungerad

Läs mer

Tid Onsdagen den 25 oktober 2000. Fågelviksgymnasiet i Tibro

Tid Onsdagen den 25 oktober 2000. Fågelviksgymnasiet i Tibro Norrköping 00 11 01 1(5) PROTOKOLL UK 5/00 Sammanträdesdata Tid Onsdagen den 25 oktober 2000 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 2015-02-08 (14.00-16.00) Hotel Elite Grand, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 2013-11-23 (15.00-20.00) Deltagare SVEMO Tommy Allansson Magnus Markenfelt Håkan Olsson Roger Karlsson Sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte (5)

Protokoll Sektionsmöte (5) Protokoll Sektionsmöte 8-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 8-2006 Plats: (Telefonmöte) Datum: 2006-11-28 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande Roger Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 8-2010 2010-12-28 (14.00-19.00) Scandic Elmia, Jönköping Deltagare SVEMO Peter Isgren Roger Karlsson H Olsson Jan-Eric Sällqvist Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010 2010-07-31 (10.00) - 2010-08-01 (16.00) Hotel Scandic Nord, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 2015-04-16 (20.00-22.00) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 01-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 01-2014 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 01-2014 2014-01-15 (18.30-21.00) Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

Micke Karlsson Handläggare (endast 29/10) Ordförande Thomas Blomgren hälsade deltagarna välkomna.

Micke Karlsson Handläggare (endast 29/10) Ordförande Thomas Blomgren hälsade deltagarna välkomna. Norrköping 2000-10-30 1(5) PROTOKOLL MOTOCROSS 7/2000 Sammanträdesdata Tid 2000-10-28, kl 10.00-19.00 2000-10-29, kl 09.00-16.30 Plats Scandic Grand Hotel, Örebro Deltagare Thomas Blomgren Ordförande Margareta

Läs mer

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016.

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Under hösten 2015 har ärendet varit uppe på samtliga styrelsemöten. I protollen har vid flera tillfällen redovisats en bakgrund

Läs mer

* Bo Forslund: Diskutera förslaget Serieföreingen först. * Leif Fredriksson föredrog hur Serieföreningen Speedway fungerar.

* Bo Forslund: Diskutera förslaget Serieföreingen först. * Leif Fredriksson föredrog hur Serieföreningen Speedway fungerar. ISRACING-MÖTE I Örnsköldsvik 2006-09-16 Närvarande: Sören Johansson, Bollnäs MK Annika Halvarsson, Bollnäs MK Åke Halvarsson, Bollnäs MK Kent Skogsund, IB Roger Janson, Funbo MS Sverker Jonsson, Jämtlands

Läs mer

Lagledare nedre norra 2014

Lagledare nedre norra 2014 Sida 1 Lagledare 2014 Lagledare nedre norra 2014 Klubb: Namn: Mobiltele: Epost: Alfta-Edsbyn Thessa Ohlsson 073-830 29 02 thessa.ohlsson@lagsmmx.se; Alfta-Edsbyn Neo Ohlsson 070-345 27 97 Bollnäs Pelle

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg 1 (5) Sammanträdesdata Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström

Läs mer

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007 2007-04-24 1 PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007 Sammanträdesdata Tid Onsdag 18 april Plats Scandic Hotel, Västerås Deltagare Tommy Landin Ordförande Kenneth Karlsson Ledamot Christer Melander Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 11-2014

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 11-2014 1 (8) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 11-2014 2014-10-23 (19.00-20.35) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Håkan Olsson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 4 2013 2013-04-24 (19.00-21.30) Telefon Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot Koordinator Gäster

Läs mer

Sektionsmöte Roadracing

Sektionsmöte Roadracing Sektionsmöte Roadracing 10-2015 2015-10-21(19:00-21:00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Roadracingsektion Patrik Marklund Therese Hammarberg Sammankallande Ledamot Gäster Åke Rydergren Niclas Wärlander Henrik

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 1 (7) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 10-2014 2014-09-08 (18.00-20.00) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Håkan Olsson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

Mötesprotokoll den 29 Okt. 2004. Dragracing MC Sektionen

Mötesprotokoll den 29 Okt. 2004. Dragracing MC Sektionen Mötesprotokoll den 29 Okt. 2004. Dragracing MC Sektionen Plats: Scandic Hotel, Upplands-Väsby. Närvarande: Tommy Andersson Peder Eneroth 021-14 87 99 021-248 97 Ulla Peterson Tage Pettersson 040-12 28

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06 2015-08-02 Linköping Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Thomas Avelin Tony Jacobsson Per Westling Martin Jarl Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 02-2016 2016-03-07 (18:00-19:30) Telefonmöte Deltagare Svemo Tommy Allansson Joakim Svensson Magnus Markenfelt Peter Isgren Sammanfallande Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder Motocross 1 Norrköping 2002-06-14 TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-06-14 kl. 18.30-19.22 Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare Gunnar Hedin - Mellersta

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 2015-03-03 (19.00-21.00) Telefon Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Åke Rydergren Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 1 (9) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 11-2012 2012-10-17 (18.30-21.05) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Tommy Allansson Magnus Markenfelt Håkan Olsson Roger Karlsson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 6-2014 2014-02-10 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Ledamot Ledamot Ledamot Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

Tilläggsregler 24MX Nedre Norra Ungdoms cup 2015.

Tilläggsregler 24MX Nedre Norra Ungdoms cup 2015. Tilläggsregler 24MX Nedre Norra Ungdoms cup 2015. Nedanstående är de generella tävlingsreglerna för 24MX NNU. Inför varje deltävling publicerar respektive arrangerande klubb sin individuella TR. 24MX NNU

Läs mer

50 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

50 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN PROTOKOLL STY 7/2002 1(6) PROTOKOLL STY 7/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-08-31 kl 09.00-14.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Sture Fredell

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10 2013 2013-10-19 (10.00-17.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Magnus Granstedt Robin Ericsson Daniel Corin-Stig Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE 1 (6) PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE 1-2012 2012-01-21 (09.00-16.00) Klubblokal (Botkyrka MK) Deltagare SVEMO Rudi Alferi Fredrik Palm Lars Rostedt Gäster Christoffer Barrett Marcus Almqvist Ledamot

Läs mer

Minnesanteckningar TRÄFFPUNKT TRIAL NORRKÖPING 2013-03-02

Minnesanteckningar TRÄFFPUNKT TRIAL NORRKÖPING 2013-03-02 Minnesanteckningar TRÄFFPUNKT TRIAL NORRKÖPING 2013-03-02 1. Tävlingskalender 2013 1/6 Women & Youth EM 1 Tanvald, Tjeckien (Magnus) 2/6 EM 1 Tanvald, Tjeckien (Magnus) 6/7 EM 2 Barzio, Italien 10/8 Women

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 2012-07-25 (10.50-19.40) Karlskoga Motorstadion Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015.

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015. SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015. 1. ORGANISATION Motocrosskommittén i Södra Motorcykelförbundet handlägger organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande i dessa frågor. Anmälan om deltagande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

Regler SMF DM/MX-Champ2017

Regler SMF DM/MX-Champ2017 [SÖDRA MOTORCYKEL FÖRBUNDET / MOTOCROSSKOMMITTÉ] 2017-01-06 [1] Regler SMF DM/MX-Champ2017 1. DELTAGARE Tävlingen är öppen för samtliga förare med licens för klubb eller tillhörande serielag inom Södra

Läs mer

Förtydligande och ändringar i NT 2016-2017 2016-01-19

Förtydligande och ändringar i NT 2016-2017 2016-01-19 Svemo Tävlingskommitté Tävlingskommittén har sedan maj 2015 arbetat med en revidering av Nationella tävlingsreglementet (NT). Stora förändringar har skett på licens och försäkringssidan i och med att Förbundet

Läs mer

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016.

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016. Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016. Deltagare: Från styrelsen deltog Mats Qviberg (MQV), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE), Carl Ragnarsson

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015 PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015 2015-06-10 (19:00-20:19) Telefonmöte Deltagare - SVEMO Patrik Marklund Sammankallande Rikard Sthillert Therese Hammarberg Anja Rauch Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2011 2011-06-29 (19.00-21.45) Deltagare SVEMO Marie Landh Rikard Sthillert Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Sammankallande Gäster Jannica Sjöstedt 1 MÖTETS

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 2012-02-12 (10.00-17.00) Möte Kansliet Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Eva Ericson Annika Pettersson Sammankallande Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2014 2014-09-27 (09.30-16.00) Svemo-huset, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Robin

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi. Mötet startade 12.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT, Barbro Carlsson, BC, Kent

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 2014-05-18 (16.00-19.00) Svemo-huset Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Sammankallande

Läs mer

Tid Lördagen den 11 december kl 11.00-15.35 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

Tid Lördagen den 11 december kl 11.00-15.35 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/99 1(6) PROTOKOLL STY 11/99 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 11 december kl 11.00-15.35 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Deltagare Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Reglemente för öppna. Officiell Hemsida www.svealandscupen.se. 2008-11-05 rev. 1

Reglemente för öppna. Officiell Hemsida www.svealandscupen.se. 2008-11-05 rev. 1 Reglemente för öppna 2009 Officiell Hemsida www.svealandscupen.se 2008-11-05 rev. 1 REGLEMENTE FÖR 2009 Svealandscupen anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets regler samt dessa särbestämmelser. Juridisk

Läs mer

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping PROTOKOLL STY 3/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

(För mer information om betalningsrutinen besök: www.svemo.se > Svemo-TA > Manualer > Klubbadministration > Betalningsrutiner)

(För mer information om betalningsrutinen besök: www.svemo.se > Svemo-TA > Manualer > Klubbadministration > Betalningsrutiner) Följande banbesiktningsman har tilldelats för Er anläggning: «Organisation» Klubb «Ny_banbesiktn» Banbesiktigare «Bannamn» Bana (Kontaktuppgifter finns på sista sidan i detta dokument!) Klubben ombeds

Läs mer

DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011. 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde. Deltagare. Meddelat frånvaro

DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011. 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde. Deltagare. Meddelat frånvaro DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde Deltagare Robert Svensson Per Lennerman Stefan Vahlin Åke Knutsson Björn Bergström Meddelat frånvaro Patricia Eneroth Ordförande Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008

PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008 PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008 Tid: 2008-10-22, kl 19.00 Plats: Telefonmöte Deltagare Fredrik Hansson Ordförande FH Rikard Sthillert Ledamot RS Per Träff Ledamot PT Annika Pettersson Koordinator

Läs mer

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 2/2007

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 2/2007 2007-06-13 1 PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 2/2007 Sammanträdesdata Tid Onsdag 13 juni, 2007 Plats Scandic Nord, Norrköping samt SVEMO s kansli Deltagare Tommy Landin Ordförande Kenneth Karlsson Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE ( ) Telefonmöte

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE ( ) Telefonmöte PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 01-2016 2016-02-10 (18.00 20.00) Telefonmöte Deltagare Svemo Tommy Allansson Joakim Svensson Magnus Markenfelt Peter Isgren Ordförande Ledamot Ledamot Koordinator 1. Mötets

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg. Protokoll Enduro 2008-1 Sammanträdesdata Tid: 19 Januari Plats: Norrköping Närvarande Robert Svensson RS Sammankallande Patricia Eneroth PE Ledamot Anders Tibbling AT Koordinator 1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte, Bromma 6-7 februari 2015

Förbundsstyrelsemöte, Bromma 6-7 februari 2015 Förbundsstyrelsemöte, Bromma 6-7 februari 2015 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Bosse Ohlsson SvSF Vice. Ordförande BO Mikael Jansson Generalsekreterare MJ Inger Mortensen Bitr. Generalsekreterare IM Patrik

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson

Läs mer

ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015

ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015 ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015 Allmänt Tävlingar i mästerskapet arrangeras som nationell tävling i full överenstämmelse med SBF:s Nationella regler, ÖNBF:s mästerskapsregler, respektive arrangörs

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN MÖTE NR

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN MÖTE NR 1 (9) PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN MÖTE NR.5-2015 2015-06-09 (19.00-21.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Håkan Olsson Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) 2006-10-10

PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) 2006-10-10 PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) PROTOKOLL STY 8/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-10-07 kl 10.00-16.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle

Läs mer

Gemensamt reglemente 2015. för de två separata cuperna i rallycross. öppna Götalandscupen och öppna Svealandscupen

Gemensamt reglemente 2015. för de två separata cuperna i rallycross. öppna Götalandscupen och öppna Svealandscupen Gemensamt reglemente 2015 för de två separata cuperna i rallycross öppna Götalandscupen och öppna Svealandscupen Ändringar/förtydliganden är markerade med rött/understrykning i svart/vit. Innehåll Sidan

Läs mer

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Sektionsrådsmöte 1 2010 Scandic Hotell, Upplands-Väsby 2010-11-13 1. Mötesdeltagare Jan-Eric Sällqvist Motocrossektionen Roger Karlsson Motocrossektionen Håkan Olsson Motocrossektionen Peter Isgren Koordinator

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 3/2007

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 3/2007 2007-09-26 1 PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 3/2007 Sammanträdesdata Tid fre-lör 21-22 september, 2007 Plats Clarion Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna Deltagare Tommy Landin Ordförande Kenneth Karlsson

Läs mer

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping Norrköping 00 01 27 1(6) PROTOKOLL UK 1/00 Sammanträdesdata Tid Onsdagen den 26 januari 2000 Plats Deltagare SVEMO kansli, Norrköping Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

08:30 Träning 1 C 20 min jämna nr. 08:50 Träning 2 C 20 min ojämna nr. 09:10 träning 1 B 20 min jämna nr. 09:30 träning 2 B 20 min ojämna nr

08:30 Träning 1 C 20 min jämna nr. 08:50 Träning 2 C 20 min ojämna nr. 09:10 träning 1 B 20 min jämna nr. 09:30 träning 2 B 20 min ojämna nr Tilläggsregler Stockholmscrossen 2011 Arrangör: Göta MS Datum: 2011-09-18 Tävlingsplats: Nya Pepparotsbanan, Motorstadion Enköping Anmälan vid tävlingsplats: Anmälan Klass B, C Tjej; 07:30-9:00 Anmälan

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 4-2010 2010-04-21 19.00-21.00 Telefon Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Gäster Jannica Sjöstedt Håkan Olsson Koordinator

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer