PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) Tid kl Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm"

Transkript

1 PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid kl Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare Roland Johansson, Valberedningen, fr o m punkt 211 Frånvarande var Stig Klemetz. 208 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Den utsända dagordningen samt ytterligare ett antal ärenden lades till handlingarna varefter dagordningen godkändes. 209 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera protokollet valdes Bertil Bergström. 210 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 13/2004 OCH VU 6/2004 Styrelsen gick igenom föregående protokoll och gjorde följande noteringar: Punkt 183. Beslutades att GS tar kontakt med Skotertidningen för att klara ut framtida samarbete. Punkt 186, förtydligande. Styrelsens beslut avser ändringar i Motorkalendern inte i grenkalendrarna. Punkt 200. Styrelsen lade till att Barnkommittén även hade haft möte i Uppsala och Skövde. Noterades särskilt utbildningsansvarige Thomas Avelins goda insatser. VU protokoll 6 godkändes av styrelsen.

2 PROTOKOLL STY 14/2004 2(6) A. BESLUTSFRÅGOR 211 BUDGET 2005 Styrelsen diskuterade budgeten och beslutade godkänna den. Beslutades vidare att - ekonomichefen och GS ska ta kontakt med revisorn för att hitta en lösning på hur sponsor- och TV-intäkter för sektionerna ska hanteras. - beslut gällande sektionernas budget ska meddelas sektionerna och i samband med detta ska en handlingspolicy sändas ut samt en planerad resplan begäras in. - revisor Björn Samuelson ska inbjudas till nästkommande möte. 212 TÄVLINGSTILLSTÅND AVGIFTER./. Bilaga Styrelsen beslutade om förändringar gällande tillståndsavgifterna för speedway enligt bifogade förslag. Beträffande övriga avgifter ska nivån på dessa utredas under ANSÖKAN OM RIKSMÄSTERSKAP FÖR SUPERMOTARD QUADRACER./. Bilaga Styrelsen biföll ansökan. 214 FÖRSENINGSAVGIFTER Frågan om förseningsavgifter diskuterades. Beslutades införa en förtursavgift vad gäller mycket sent inkomna licensansökningar. Frågan sätts på Aktiva Listan, för översyn år 2005.

3 PROTOKOLL STY 14/2004 3(6) 215 KLUBBAR MED SKULDER Styrelsen konstaterar att av klubbar med stora skulder till förbundet som kontaktats via särskilt brev sedan förra styrelsemötet har några kommit in med förslag till lösningar. Styrelsen konstaterar vidare att Göteborgs Motorsportklubb och Hammarby IF ännu inte besvarat brevet och därmed hotas av uteblivna tävlingstillstånd för Brev samt påminnelse har gått ut till dessa klubbar men någon respons har ännu inte erhållits. Beslutades att sätta in advokat Rune Brännström i ärendet för att diskutera fortsatt hantering av ärendet. 216 STATUTER SKADEFONDEN Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då mer information kan ges. 217 SVEMO E-POSTADRESS Frågan diskuterades och bordlades till nästa möte. Konsekvenser och alternativ ska utredas. 218 TRAFIKSÄKERHETSBUDKAVEL Styrelsen överlämnade information om trafiksäkerhetsbudkavel till Olle Bergman för vidare hantering 219 AVTAL MED TIBRO KOMMUN Styrelsen godkände att GS kan förhandla samt teckna avtal för SVEMOs räkning gällande avtal med Tibro Kommun. 220 REMISSER TILL RF Remissvar till RF gällande trafiksäkerhet samt jämställdhets bereds av Jörgen Hafström.

4 PROTOKOLL STY 14/2004 4(6) B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 221 VALBEREDNINGEN 222 EKONOMI Roland Johansson rapporterade från Valberedningens arbete. Han föreslog klargörande av valperioderna, punkt 182, i förra styrelseprotokollet: Anders Näslund, sammankallande i Barnkommittén, 1,5 år t o m mars Therese Jigfjord, ledamot i Barnkommittén, april 2005 t o m mars Leif Fredriksson, ledamot i Rundbanesektionen, april 2005 september RESULTATRAPPORT./. Bilaga Styrelsen konstaterade att årets resultat ser ut att hamna inom budgeterade ramar. Beslutades att särskild resultatredovisning gällande sektionerna ska ske kvartalsvis till ansvarig person inom styrelsen under SKRIVELSE FRÅN VISSA SPEEDWAYKLUBBAR Styrelsen tog del av skrivelsen gällande Getingarnas deltagande i allsvenskan 2005 och hänsköt frågan till rundbanesektionen för vidare hantering. 224 NORDISKT MÖTE, ARLANDA, Ordförande rapporterade från möte med Nordiska federationernas ordförande och GS där man diskuterade gemensamt internationellt uppträdande. 225 ÅRSMÖTE I SERIEFÖRENINGEN SPEEDWAY Bertil Bergström rapporterade från årsmöte i Serieföreningen den 20 november. 226 FÖRSÄKRINGAR GS rapporterade om möte på Vägverket gällande registrering av Enduromotorcyklar, vilket nu ser ut att få en lösning samt möte med SVEMO Försäkringsmäklare Heath Lambert. Beträffande licensförsäkring, motortävlingsförsäkring samt försäkring av Enduromotorcyklar ser det ut som att en mycket bra lösning finns inom räckhåll.

5 PROTOKOLL STY 14/2004 5(6) 227 KOSTNADSTÄCKNING FÖR AV UK GENOMFÖRDA CENTRALA UTBILDNINGAR Jörgen informerade om kostnadstäckning för genomförda centrala utbildningar. Ett förslag från Jörgen ska skickas ut för remiss. 228 AKTIVA ÄRENDEN Styrelsen gick igenom listan över Aktiva Ärenden. Ärendena avrapporterades av ansvariga. Nytt ärende på listan blir förseningsavgifter. 229 RAPPORT FRÅN TRÄFFEN MED NYA LEDARE 27-28/ Jörgen Hafström samt GS rapporterade från träffen som hölls i Norrköping. 230 RAPPORT FRÅN TRÄFF MED SNOFED GS rapporterade från träff med Snofeds ordförande Björn Pettersson. Snofed föreslår att vi åter analyserar frågan om framtida samarbete. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om analys och uppdrog till GS att tillsammans med Mats Frånberg arbeta vidare med frågan. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 231 RESEPOLICY Ordf har utarbetat grunder till ett förslag till resepolicy för förbundet. Uppdrogs till GS att förtydliga och formulera en policy utifrån förslaget. 232 GENOMFÖRANDE AV STYRELSEMÖTE Frågan bordlades. 233 STYRELSENS MÖTESSCHEMA 2005 Frågan bordlades. 234 FÖRBUNDSTIDNING Styrelsen diskuterade frågor kring förbundstidning m m.

6 PROTOKOLL STY 6/2004 6(6) 235 DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN Styrelsen konstaterade att följande distriktsårsmöten är fastställda och uppmanar de övriga distrikten att snarast meddela kansliet datum och plats för sina möten. Västra Södra 26 februari, Skövde 27 februari, Helsingborg D. ÖVRIGA FRÅGOR 236 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 22 januari AVSLUTNING Ordförande tackade styrelseledamöterna för ett mycket väl genomfört arbetsår och påpekade att många svåra arbetsuppgifter har fått sin lösning under året. Ordförande tackade dessutom Lisbeth Hagman för upplåtandet av sammanträdeslokal på Electrolux vid detta möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justeringsman Bertil Bergström Godkänt per telefon

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer