KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT"

Transkript

1 Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH

2 INLEDNING Inledning Automatiska sedeluttag, så kallade Bankomater, används varje dag av tusentals människor runt om i landet. Med dessa kan man snabbt och enkelt ta ut pengar med sitt bankkort, VISA, eller något annat uttagskort. In med kortet och ut med pengarna men hur enkelt är det egentligen? Hur lätt är det att förstå sig på hur man ska gå till väga och vad händer när man gör fel? Även om systemet nu är så vida spritt skiljer sig bankomater åt i både utseende och sätt att fungera. Är kanske en allmän förenkling eller större överensstämmelse maskinerna emellan nödvändig? 2

3 INNEHÅLL Rapportens innehåll: 1. Inledning 2. Innehåll 3. Uppgiften (syfte, undersökningsprojekt) 4. Utförande (intervju, användarundersökning, egen utvärdering) 5. Resultat 6. Avslutning Appendix (Flödesschema och bilder) 2001 Alstin, Brandt, Brynolf, Eriksson Aeon Artworks Sweden: Publicator 3

4 UPPGIFTEN Syfte Syftet med denna enkla undersökning och denna därutav följande rapport är i första hand att de medverkande ska få en känsla för vad kognitiv ergonomi är i praktiken, samt hur man kan undersöka detta hos en färdig produkt för att kunna utarbeta och föreslå förbättringar av densamma. Detta är en inledande övning och utvärderingen av de medverkandes arbete kommer att ligga till grund för kommande utbildning i ämnet. Helt säkert kommer flera tillrättavisningar av denna rapports innehåll bli nödvändiga, då de som sammanställt densamma alltså är noviser inom området konferera därför hellre med någon aktuell lärobok istället för att lita blint på det som nämns härefter. Dock bör denna rapport ha ett visst intresse i utbildande syfte. Undersökningsobjekt Undersökningsobjekt för denna underökning är alltså bankomater närmare bestämt två slumpmässigt valda i Lund. Dessa ska undersökas i ett kognitivt ergonomiskt perspektiv med egna betraktelser och utvalda intervjuades uttalanden som grund. Maskin 1 Bankomat vid Sparbanken Finn, strax intill köpcentret Tunahallen Maskin 2 Bankomat tillhörande SEB, vid entrén till Ideon, sektion Gamma 3 Se härtill de bifogade bilderna längst bak i rapporten. 4

5 UTFÖRANDE Intervju Vi intervjuade ett antal användare vid de båda bankomaterna och fick fram några övergripande meningar (observera att användarna ofta är stressade och därför oftast mycket kortfattade): Få ser att ta ut pengar som ett problem. De flesta kan klara av vilken bankomat som helst. En person blev förvånad över att vi ens frågade. Att ta ut pengar är för det flesta en självklarhet. Egentligen hade ingen tänkt på att bankomater ser olika ut. Det verkar som om det flesta bara tänker på pengarna vad man vill ha av maskinen. Användarundersökning Vi observerade de båda automaternas användare under ungefär 1 timme vardera och kom fram till följande (observera dock att det är en uppskattning och att de angivna åldrarna alltså inte är grundade på någon regelrätt undersökning): Maskin 1 används av framförallt studenter i åldern ca 18 40, personal från högskolan, universitetet och olika tillhörande instutitioner i åldern ca och anställda på Ideon, främst i åldern 20 40, men förmodligen också äldre. Det verkar dock inte vara många över 60 som använder just denna automat. Maskin 2 används i huvudsak av anställda på Ideon, främst i åldern mellan Förvisso kan säkert också en del förbipasserande (på väg till sin arbetsplats eller ett köpcenter i närheten) också våga sig hit detta dock bara vid mera sällsynta tillfällen Användare är i själva verket alla som behöver ta ut pengar och har ett bankomatkort.. Detta inräknar majoriteten av den svenska befolkningen gamla som unga. Egen utvärdering Vi övergick efter intervjuandet och de inledande observationerna till att själva granska de två olika maskinernas användarvänlighet. Med andra ord var det bara att plocka fram bankomatkorten och prova oss fram, tvinga fram allt som maskinerna kan visa via skärmen och se efter vad som händer då man gör fel stoppar in fel kort, slår fel kod o.s.v. Resultatet av allt detta finner ni härnäst i rapporten. 5

6 RESULTAT Bankomaternas utformning Här följer vår analys av de två olika maskinernas utseende och funktion i kort, utformning. Se härtill bilderna i som följer efter själva rapporten. (Maskin 1) Sparbanken Finn Det finns en anvisning vid sidan av displayen som beskriver vilka kort som är godtagbara. Främmande kort blir antingen utspottade eller indragna. En tydlig bild beskriver hur kortet ska vara vänt för att det ska kunna avläsas. Knapparna är av samma typ som hos SEB (maskin 2), men de är placerade på olika sätt. Automatens display är klar och tydlig. Texten är lättläslig i svarta bokstäver mot ljusgrå bakgrund. Textfälten ligger framför en blå grund, vilket är avstressande för ögonen. Displayen är placerad till vänster om tangentbordet. Automaten är liksom de flesta bankomater utformad på ett sätt som ska främja personlig säkerhet, den skymmer till viss del display och knappar för bakomvarande. (Maskin 2) SEB I startrutan visas vilka kort som kan användas för transaktion. Här ser man också hur kortet ska placeras i inmataren. Det finns två typer av knappar. På båda sidor om displayen finns snabbvalsknappar eller funktionsknappar, med vilka man väljer bland de alternativ som visas på displayen. Förutom dessa finns förstås tangentbordet med knappar för siffrorna 0-9, AVBRYT, FEL, TAL och KLAR (placering enligt bild). Displayen har svart text i gula textfält, mot en vit bakgrund. Displayen sitter rakt ovanför tangentbordet och är riktad mot användaren. Uttagsautomaten är utformad på ett sätt som förhindrar insyn. Skillnader De två uttagsautomaterna skiljer sig åt vid ett antal punkter när det gäller utformningen. Som man ser på bilderna (längst bak i rapporten) är placeringen av displayen i förhållande till knapparna olika i de båda fallen. Hos SEB-automaten är displayen riktad rakt mot användaren och tangenterna placerade rakt nedanför displayen i nästan horisontellt läge. Hos Sparbankens automat sitter display till vänster om tangentbord, båda placerade på horisontellt läge. Det finns viktiga skillnader på tangentborden. Sparbanken har funktionsknapparna AVBRYT, FEL, TAL och KLAR uppradade till höger om det numeriska tangentbordet. SEB-automaten ser alltså annorlunda ut. Här finner man knapparna FEL och KLAR till vänster respektive höger om siffran 0 och TAL och AVBRYT har ersatt AVBRYT och KLAR. Ytterligare en skillnad är att blindskrift finns på siffer knapparna hos SEB, men saknas hos Sparbanken där finns endast en upphöjning på 5:an som på en vanlig telefon.. 6

7 Analys av användarprocessen Användaren sätter i sitt kort enligt beskrivning. Användaren trycker in sin 4-siffriga kod och bekräftar med Klar. Belopp väljs antingen med hjälp av snabbvalsknappar eller sifferknappar. Användaren tar sitt kort. Användaren tar emot sina pengar. Användaren får sin minneslapp. Användaren kan när som helst avbryta trassaktionen varpå kortet matas ut. 7

8 Sparbanken Finn VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort! Slå din kod och tryck KLAR! Välj belopp 300:- 500:- 700:- 1000:- 1300:- 1500:- 2000:- Kontouppgift Var god vänta... Önskas minneslapp? Tag ditt kort! Ja Nej Tag ditt kort! Tag dina pengar! 8

9 SEB VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort! Slå din kod och tryck KLAR! Välj belopp 300:- 700:- 1500:- 2000:- Kontoutdrag Var god vänta Utländsk valuta Belopp? kr Annat belopp kr Önskas minneslapp? Överföring Från vilket konto? Önskas minneslapp? Ja Nej Tag ditt kort Önskas utskrift? Ja Nej Ja Nej Tag ditt kort! - Konto 1 - Konto 2... Belopp? kr Tag ditt kort! Tag ditt kort! Tag dina pengar! Till vilket konto? Tag dina pengar! Tag dina pengar! - Konto 1 - Konto 2... Önskas utskrift? Ja Nej Tag ditt kort! Visuell Respons Gemensamt för de båda maskinerna är en tydlig visuell respons genom den inbyggda LCDdisplayen där maskinen tydligt klargör vad som förväntas av användaren, vilka valmöjligheter 9

10 som densamme har, samt uppmanar användaren att inte glömma sitt kort och att ta pengarna i den där för avsedda luckan. Färgerna är tydliga och textstorleken också möjlig för synsvaga att enkelt urskilja. Förvisso bör nämnas att interaktionen mellan displayen och de vid sidorna placerade knapparna för att t.ex. snabbt välja ett standardbelopp för uttag eller att tacka ja eller nej till uttagskvitto, ibland kan verka något förvirrande, framförallt då det erbjuds färre alternativ än antalet knappar. Risken att välja fel knapp är förvisso inte särskilt stor, men då knapparna är tillverkade av samma rostfria metall som resten av panelen runtomkring finns den i alla fall. Maskin 1 arbetar mot en djupblå displaybakgrund med textrutor som är huvudsakligen och de animerade valknapparna likaså grå med svart text. Detta ger en högre läslighet och en tydligare layout än hos maskin 2. Skärmen delas tydligt upp och gör det mera uppenbart var väsentlig information visas. Maskin 2 arbetar mot en vit displaybakgrund med textrutor där bakgrunden är gul och texten svart. De gula rutorna mot den ljusa bakgrunden gör layouten på displayen något diffus. Läsligheten bör förvisso inte klagas ytterligare på informationsutbytet mellan maskin och användare fungerar ändå tämligen väl. Audiell Respons Gemensamt för de båda maskinerna är en tydlig audiell respons. Detta är förvisso viktigare än man tror om än man medvetet kanske knappt lägger märke till den vid själva uttaget. Framförallt är det i själva verket inte den i maskinen eventuella inprogrammerade audiella responsen som är av den största vikten. Snarare är det viktigaste i sammanhanget maskinens mekaniska respons till användarens kommandon klickandet då kortet dras in, maskinens surrande o.s.v. Dessutom är naturligtvis det tydliga klickandet vid användandet av maskinernas olika knappar viktig och är om inget annat dessutom en kompensation för den vaga taktila responsen i desamma. Det bör utöver detta nämnas att de båda maskiner vi undersökte inte hade någon röstsyntes inbyggd därav försvåras naturligtvis användandet för synskadade. Maskin 1 matar in kontokortet med ett tungt klickande, kombinerat med ett svagt snarare mer rasslande än klickande läte som orsakas då, den i plastkortet upphöjda koden, går emot den hårda gummikanten i maskinens kortintag. Ett distinkt klickande läte ljuder då maskinens knappar används och lämnar inte mycket tvivel öppet om huruvida man verkligen lyckats trycka eller inte. Omedelbart efter man tryckt in vilket belopp man vill ta ut, utsöndras ett ljudligt surrande från maskinens inre maskinen arbetar. Sedan spottas kortet ut med en dov duns och det karaktäristiska surrandet från innan. När kortet tagits ut följer ett dovt klickande och ett högfrekvent surrande då sedlarna förs framåt i maskinen och sedelfacket öppnas. När pengarna tagits ut ur sedelfacket stängs densamme med samma ljud. Samtidigt spottas kvittot ut om man valt att få ett. Det enda ljud som egentligen åstadkoms i samband med kvittot är då detta avlägsnas ur maskinens där för avsedda öppning ett liknande läte som då man drar loss en stor tejpremsa från en tejphållare. Förvisso är inte just detta av större intresse. Maskin 2 matar in kortet med ett tydligare läte än det som beskrivs för maskin 1, åtföljt av två tunga klickande när kortet sätts på plats i maskinens inre. Klickandet då knapparna används är tydligt, men känns inte lika försäkrande om framgång som det den första maskinen uppvisade. En viktig faktor är kanske att olikt den andra maskinen förekommer det här två klickande vid 10

11 varje nedtryckning ett då knappen trycks ned och ett då knappen i fråga återgår till ursprungsläget. Det tydligaste klickandet är det andra, men behöver inte betyda att knappen tryckts ända ner. Reaktionstiden för maskinen är något långsammare då man valt belopp, men när maskinen väl arbetar råder det knappast något tvivel om saken. Ett dovt surrande i kombination med ett subtilt klickande hörs inifrån. Sedan följer ett högfrekvent surrande, följt av en dov duns tydligare än hos maskin 1 då kortet skjuts ut ur kortintaget, följt av samma högfrekventa ljud i kombination med ett annat, ännu högfrekventare ljud, som snarast påminner om ett sådant läte som styrmekanismen hos en radiostyrd bil skulle kunna åstadkomma en högt varvad elmotor helt enkelt då sedelfacket öppnas. Då det stängs igen ackompanjeras ljudet av några dova klickanden, samt av ett avslutande läte där någon troligen fjäderbelastad lucka i maskinens inre faller tillbaka. Kvittot tas ut med ett lägre ljud än hos maskin 1, vilket förvisso inte gör någon större skillnad. Taktil Respons Gemensamt för de båda maskinerna är att den taktila responsen inte är särdeles tydlig. Knapparna sjunker förvisso in ett par millimeter vid beröring, men klargör egentligen inte huruvida knappen verkligen blivit nertryckt eller inte detta kompenseras förvisso med audiell respons i form av klickande läte. I största allmänhet är det inte mycket som skiljer maskinerna åt i detta avseende. Naturligtvis är det viktigt att nämna att båda automaterna är utrustade med blindskift, vilket förmodligen bör räknas som den viktigaste taktila aspekten hos bankomaten, även om det kanske inte direkt kan benämnas som respons. Maskin 1 ger bara svag taktil respons. Responsen vid intryckandet av knappen är svag men man känner förvisso tämligen tydligt om man lyckas trycka ner den eller inte. Övrig taktil respons saknas nästan helt. En användare som är övervägande beroende av taktil respons för helt enkelt förlita sig på tur alternativt egen erfarenhet. Förvisso finns blindskrift utskrivet på tangenterna med en numerisk pad av standardmodell där bara femman är markerad med en enkel punkt för fingeravläsning. Maskin 2 erbjuder en något tydligare respons i knappsatsen. Knappen sjunker något djupare ner än hos maskin 1, men liksom redan sagt, behöver detta inte betyda framgång. Den rent taktila responsen då maskinen arbetar är förvisso också tydligare hos maskin 2, då de mekaniska komponenterna rör sig kraftigare och därvid ger upphov till större vibrationerna i maskinens skrov. Förvisso har inte detta någon visare betydelse såvida användaren helt saknar hörselförmåga. Denna automat har dock tydligt markerad blindskrift där samtliga siffror på det numeriska tangentbordet är utskrivna i Braille. Detta är förvisso nödvändigt, då denna maskin är mera komplicerad. Oklart är dock ännu om de förändringar av de olika funktionsknapparna som förekommer vid mera avancerade procedurer verkligen framgår också i blindskrift. Bankomatens placering De bankomater vi undersökte var båda jämförelsevis svåra att hitta. De skyltar som skulle visa var bankomaten var satt fel eller för långt bort. Avsaknaden av riktningsangivelse försvårade det hela ytterligare. Skyltarna säger alltså egentligen bara NÅGONSTANS HÄR I NÄRHETEN FINNS EN BANKOMAT. 11

12 Båda automaterna är dock lättåtkomliga när man väl har hittat dem en gång. De är i själva verket placerade på platser där många människor passerar varje dag men befinner man sig inte i omgivningen normalt sett, kan de, som sagt, bli svårare att hitta. Sparbankens automat (automat 1) är placerad direkt i anslutning till ett bankkontor, vilket gör att hjälpen är nära om det skulle bli problem med uttaget, åtminstone under bankens öppettider. Banken är förvisso också ett bra riktmärke. Omgivningen vid maskin 1 Tunahallen Omgivningen vid maskin 2 Ideon Gamma 12

13 Felanvändning Naturligtvis händer det att användaren gör fel, och därför finns det, om man t.ex. vill korrigera de senaste knapptryckningarna, en FEL -knapp som fungerar ungefär som BACKSPACE på en vanlig dator eller skrivmaskin och raderar kommandot. Det finns även en AVBRYT - knapp som avslutar uttaget och återgår till startsidan. Bankomaten har också säkerhetssystem för att förhindra direkt felanvändning. Skulle användaren glömma att ta sina pengar dras de tillbaka in i automaten efter 30 sekunder och återgår till personens konto. Om man efter tre försök inte lyckats slå rätt kod får man inte kortet tillbaka utan får istället vända sig till banken för att få ett nytt. Valmöjligheter Användaren kan först och främst välja uttagsbelopp, kvitto eller inte eller enbart kontoutdrag. I SEB automaten (maskin 2) finns även möjlighet att överföra pengar mellan sina konton. Dessutom kan man välja att få ut beloppet i utländsk valuta (dock bara i danska sedlar). Observeras bör att ingen av automaterna kan erbjuda sina tjänster på andra språk än svenska. Förvisso står det inte bara VÄLKOMMEN på startsidan utan också WELCOME detta har dock bara ringa betydelse, då en normal engelsktalande individ, som naturligtvis förstår detta men inte kan svenska, inte kommer att kunna använda maskinen såvida han inte förlitar sig på sin gissningsförmåga. På båda automaterna finns en knapp för rösthjälp, då en inspelad röst ger instruktioner åt individer som på grund av synskada har svårt att läsa på displayen eller hitta rätt knapp. Denna funktion var dock inte inkopplad på de två automater som vi undersökt. Det är oklart om det kommer att ske eller om det är en funktion som automattillverkaren tagit med, men som bankerna väljer att inte utnyttja. Blindskriften kan förvisso åtminstone till stor del kompensera avsaknaden av röstsyntes. Problem Nedan följer en del reflektioner runt de två maskinerna: Trots att automaten är inbyggd i väggen är det relativt lätt för de som står bakom i kön att se både den inslagna koden och summan pengar som användaren väljer att ta ut detta är naturligtvis en uppenbar säkerhetsrisk. Den nyligen tillagda varningstexten på bankomatens startsida som lyder Glöm inte att skydda din kod bör förvisso hjälpa. Knapparnas placering skiljer så mycket mellan de två olika bankernas automater, vilket gör det lätt att trycka fel om man vant sig vid en viss typ. SEB automaten display och tangentbord är högt placerade och blir därför svåra att se om man t.ex. sitter i rullstol. Dessutom är knapparna inte samlade på ett ställe och är följdaktigt inte särskilt lättöverskådliga. Detta kan göra det svårt att veta var man ska trycka. När automaten användes för att överföra pengar mellan två konton, kommer kortet inte automatiskt ut vid transaktionens fullbordan, utan först efter att man tryckt på AVBRYT - knappen. Eftersom automaten än dock återgår till startsidan där man uppmanas stoppa in sitt kort i det därför avsedda hålet, leder detta lätt till nervositet, eventuellt aggressivitet, hos användaren. 13

14 Sparbanken Finns automat (maskin 1) stämmer inte den grafiska framställningen av knappsatsen på displayen inte överens med den verkliga. Detta beror högst troligt på att maskinens programvara är anpassad för en äldre generation bankomater detta borde i sin tur vara en konsekvens av standardisering. En märklig sak med SEBankens automat är att TALHJÄLP -knappen vid de mera avancerade procedurerna övergår till att bli FÖREGÅENDE SIDA. På maskin 2 finns det också funktionsknappar utan någon egentlig funktion, vilket kan bli förvirrande. Bankomaterna kan bara användas av svenskkunniga, då språkvalmöjligheter saknas. Positivt är de dock stora knapparna som är lätta att trycka på och den audiella responsen efter varje kommando. 14

15 AVSLUTNING Vi tror oss ha fått en inledande insikt i ämnet kognitiv ergonomi samt av grundläggande undersökningsmetoder inom ämnet. Förvisso finns det säkert mycket mer att lära till exempel att göra arbetet mera strukturerat. Men vi har i alla fall fått prova på tänkandet och ser nu fram emot att gå vidare i undervisningen och vinna mer kunskap om både ämnet och dess undersökningsmetoder. /// 15

16 Belysning Display Statuslampa Utmatning kontoutdrag Snabbvalsknappar Tangentbord Utmatning sedlar Inmatning bankomatkort Belysning Statuslampa Utmatning kontoutdrag Utmatning sedlar Inmatning bankomatkort Snabbvalsknappar Display Tangentbord 16

17 Display SEB Display Sparbanken Finn 17

18 Tangentbord SEB Tangentbord Sparbanken Finn 18

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00)

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttagsautomater Uttagsautomater Gruppuppgift 1 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttag Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10.

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10. Innehåll Inledning 3 Metod 3 Läge 4 Utseende 5 Interjuver 6 Lathund 8 Flödesschema 9 Problem och svårigheter 10 Skisser 11 Det nya utseendet 15 Nytt flödesschema 17 Inledning Metod När vi skulle välja

Läs mer

Installationsguide läsplatta

Installationsguide läsplatta Installationsguide läsplatta 1. Du startar läsplattan genom att hålla in på/av-knappen (power) som sitter längst upp på långsidan på läsplattan. Släcks skärmen så trycker du bara en gång nätt på på/av-knappen

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Maria Malcus, Johanna Håkansson, Åsa Jansson och Peter Aluuan ID01 INNEHÅLL Inledning 1 Metod 2 Flödessvhema

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige.

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. 1 Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. Om Bankomat Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

Separata stationsprotokoll skall föras vid mållinjen både för den automatiska tiden och den manuella reservtidtagningen.

Separata stationsprotokoll skall föras vid mållinjen både för den automatiska tiden och den manuella reservtidtagningen. Mållinjen SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Mållinjen SS TIDTAGNING VID MÅLLINJEN MÅLLINJE Huvudtidtagning sker med SOT-utrustningens fotocell, reservtidtagning sker manuellt med skrivande TAG-Heuer klocka.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 1.1 Anslutning till ARTEMA DESK 2 1.2 Anslutningsinstruktion 2 2. KONFIGURATION 3 2.1 PIN-enhet levererad

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 1 Innehållsförteckning 1. Värt att veta innan du startar Sida 3 2. Knapparna på ramen 3. Knappar på skärmen. Funktionerna på ipaden 6.1 Email/Besöksrapporter.2

Läs mer

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 Inledning Vi har valt att analysera mikrovågsugnarna på IKDC, Electrolux EMS 2485. Detta på grund av den svårighet som

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Analys och utveckling av DIGITALKAMERA En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Kurs: Kognitiv ergonomi Industridesignprogrammet, åk2 Handledare: Kirre Rassmus-Gröhn Lunds

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7.

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Inledning 1 2. Metod 1 3. Så funkar det 2 4. Feedback 4 5. Resultat och diskussion 4 6. Detta ville vi ändra på 5 7. Lösning 7 Bilagor: 1 Användarintervjuer 2 Lathund för pantning

Läs mer

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri

Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri Manual till Cantor 2000 Madison Medri 2 InnehÄllsfÅrteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Anpassning fär funktionshindrade Arbeta med Cantor 2000 InstÅllningar Namn Ljud Tangentbord Resultat

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Handikappstöd. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Handikappstöd. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Handikappstöd 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.1.1 Alarm........................................ 4 1.1.2 Väljartangenter...................................

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri MANUAL ORDTEST 1 Februari 1998 Madison-Medri 2 ordtesty.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Introduktion Övning Flerval Verktygsmodul Flerval Övning Förled Övning Latin Övning Grekiska Övning Trio Övning

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr Innehåll Starta programmet... 2 Flikarna...2 Fliken Material...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Swedish MY094. Snabb guide

Swedish MY094. Snabb guide Swedish MY094 Snabb guide Ställa in myreader A Tryck och håll inne knappen. Lyft handtaget, släpp knappen, lyft tills apparaten låser sig i uppfällt läge B Tryck och håll inne knappen. C Tryck här för

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer