KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT"

Transkript

1 Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH

2 INLEDNING Inledning Automatiska sedeluttag, så kallade Bankomater, används varje dag av tusentals människor runt om i landet. Med dessa kan man snabbt och enkelt ta ut pengar med sitt bankkort, VISA, eller något annat uttagskort. In med kortet och ut med pengarna men hur enkelt är det egentligen? Hur lätt är det att förstå sig på hur man ska gå till väga och vad händer när man gör fel? Även om systemet nu är så vida spritt skiljer sig bankomater åt i både utseende och sätt att fungera. Är kanske en allmän förenkling eller större överensstämmelse maskinerna emellan nödvändig? 2

3 INNEHÅLL Rapportens innehåll: 1. Inledning 2. Innehåll 3. Uppgiften (syfte, undersökningsprojekt) 4. Utförande (intervju, användarundersökning, egen utvärdering) 5. Resultat 6. Avslutning Appendix (Flödesschema och bilder) 2001 Alstin, Brandt, Brynolf, Eriksson Aeon Artworks Sweden: Publicator 3

4 UPPGIFTEN Syfte Syftet med denna enkla undersökning och denna därutav följande rapport är i första hand att de medverkande ska få en känsla för vad kognitiv ergonomi är i praktiken, samt hur man kan undersöka detta hos en färdig produkt för att kunna utarbeta och föreslå förbättringar av densamma. Detta är en inledande övning och utvärderingen av de medverkandes arbete kommer att ligga till grund för kommande utbildning i ämnet. Helt säkert kommer flera tillrättavisningar av denna rapports innehåll bli nödvändiga, då de som sammanställt densamma alltså är noviser inom området konferera därför hellre med någon aktuell lärobok istället för att lita blint på det som nämns härefter. Dock bör denna rapport ha ett visst intresse i utbildande syfte. Undersökningsobjekt Undersökningsobjekt för denna underökning är alltså bankomater närmare bestämt två slumpmässigt valda i Lund. Dessa ska undersökas i ett kognitivt ergonomiskt perspektiv med egna betraktelser och utvalda intervjuades uttalanden som grund. Maskin 1 Bankomat vid Sparbanken Finn, strax intill köpcentret Tunahallen Maskin 2 Bankomat tillhörande SEB, vid entrén till Ideon, sektion Gamma 3 Se härtill de bifogade bilderna längst bak i rapporten. 4

5 UTFÖRANDE Intervju Vi intervjuade ett antal användare vid de båda bankomaterna och fick fram några övergripande meningar (observera att användarna ofta är stressade och därför oftast mycket kortfattade): Få ser att ta ut pengar som ett problem. De flesta kan klara av vilken bankomat som helst. En person blev förvånad över att vi ens frågade. Att ta ut pengar är för det flesta en självklarhet. Egentligen hade ingen tänkt på att bankomater ser olika ut. Det verkar som om det flesta bara tänker på pengarna vad man vill ha av maskinen. Användarundersökning Vi observerade de båda automaternas användare under ungefär 1 timme vardera och kom fram till följande (observera dock att det är en uppskattning och att de angivna åldrarna alltså inte är grundade på någon regelrätt undersökning): Maskin 1 används av framförallt studenter i åldern ca 18 40, personal från högskolan, universitetet och olika tillhörande instutitioner i åldern ca och anställda på Ideon, främst i åldern 20 40, men förmodligen också äldre. Det verkar dock inte vara många över 60 som använder just denna automat. Maskin 2 används i huvudsak av anställda på Ideon, främst i åldern mellan Förvisso kan säkert också en del förbipasserande (på väg till sin arbetsplats eller ett köpcenter i närheten) också våga sig hit detta dock bara vid mera sällsynta tillfällen Användare är i själva verket alla som behöver ta ut pengar och har ett bankomatkort.. Detta inräknar majoriteten av den svenska befolkningen gamla som unga. Egen utvärdering Vi övergick efter intervjuandet och de inledande observationerna till att själva granska de två olika maskinernas användarvänlighet. Med andra ord var det bara att plocka fram bankomatkorten och prova oss fram, tvinga fram allt som maskinerna kan visa via skärmen och se efter vad som händer då man gör fel stoppar in fel kort, slår fel kod o.s.v. Resultatet av allt detta finner ni härnäst i rapporten. 5

6 RESULTAT Bankomaternas utformning Här följer vår analys av de två olika maskinernas utseende och funktion i kort, utformning. Se härtill bilderna i som följer efter själva rapporten. (Maskin 1) Sparbanken Finn Det finns en anvisning vid sidan av displayen som beskriver vilka kort som är godtagbara. Främmande kort blir antingen utspottade eller indragna. En tydlig bild beskriver hur kortet ska vara vänt för att det ska kunna avläsas. Knapparna är av samma typ som hos SEB (maskin 2), men de är placerade på olika sätt. Automatens display är klar och tydlig. Texten är lättläslig i svarta bokstäver mot ljusgrå bakgrund. Textfälten ligger framför en blå grund, vilket är avstressande för ögonen. Displayen är placerad till vänster om tangentbordet. Automaten är liksom de flesta bankomater utformad på ett sätt som ska främja personlig säkerhet, den skymmer till viss del display och knappar för bakomvarande. (Maskin 2) SEB I startrutan visas vilka kort som kan användas för transaktion. Här ser man också hur kortet ska placeras i inmataren. Det finns två typer av knappar. På båda sidor om displayen finns snabbvalsknappar eller funktionsknappar, med vilka man väljer bland de alternativ som visas på displayen. Förutom dessa finns förstås tangentbordet med knappar för siffrorna 0-9, AVBRYT, FEL, TAL och KLAR (placering enligt bild). Displayen har svart text i gula textfält, mot en vit bakgrund. Displayen sitter rakt ovanför tangentbordet och är riktad mot användaren. Uttagsautomaten är utformad på ett sätt som förhindrar insyn. Skillnader De två uttagsautomaterna skiljer sig åt vid ett antal punkter när det gäller utformningen. Som man ser på bilderna (längst bak i rapporten) är placeringen av displayen i förhållande till knapparna olika i de båda fallen. Hos SEB-automaten är displayen riktad rakt mot användaren och tangenterna placerade rakt nedanför displayen i nästan horisontellt läge. Hos Sparbankens automat sitter display till vänster om tangentbord, båda placerade på horisontellt läge. Det finns viktiga skillnader på tangentborden. Sparbanken har funktionsknapparna AVBRYT, FEL, TAL och KLAR uppradade till höger om det numeriska tangentbordet. SEB-automaten ser alltså annorlunda ut. Här finner man knapparna FEL och KLAR till vänster respektive höger om siffran 0 och TAL och AVBRYT har ersatt AVBRYT och KLAR. Ytterligare en skillnad är att blindskrift finns på siffer knapparna hos SEB, men saknas hos Sparbanken där finns endast en upphöjning på 5:an som på en vanlig telefon.. 6

7 Analys av användarprocessen Användaren sätter i sitt kort enligt beskrivning. Användaren trycker in sin 4-siffriga kod och bekräftar med Klar. Belopp väljs antingen med hjälp av snabbvalsknappar eller sifferknappar. Användaren tar sitt kort. Användaren tar emot sina pengar. Användaren får sin minneslapp. Användaren kan när som helst avbryta trassaktionen varpå kortet matas ut. 7

8 Sparbanken Finn VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort! Slå din kod och tryck KLAR! Välj belopp 300:- 500:- 700:- 1000:- 1300:- 1500:- 2000:- Kontouppgift Var god vänta... Önskas minneslapp? Tag ditt kort! Ja Nej Tag ditt kort! Tag dina pengar! 8

9 SEB VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort! Slå din kod och tryck KLAR! Välj belopp 300:- 700:- 1500:- 2000:- Kontoutdrag Var god vänta Utländsk valuta Belopp? kr Annat belopp kr Önskas minneslapp? Överföring Från vilket konto? Önskas minneslapp? Ja Nej Tag ditt kort Önskas utskrift? Ja Nej Ja Nej Tag ditt kort! - Konto 1 - Konto 2... Belopp? kr Tag ditt kort! Tag ditt kort! Tag dina pengar! Till vilket konto? Tag dina pengar! Tag dina pengar! - Konto 1 - Konto 2... Önskas utskrift? Ja Nej Tag ditt kort! Visuell Respons Gemensamt för de båda maskinerna är en tydlig visuell respons genom den inbyggda LCDdisplayen där maskinen tydligt klargör vad som förväntas av användaren, vilka valmöjligheter 9

10 som densamme har, samt uppmanar användaren att inte glömma sitt kort och att ta pengarna i den där för avsedda luckan. Färgerna är tydliga och textstorleken också möjlig för synsvaga att enkelt urskilja. Förvisso bör nämnas att interaktionen mellan displayen och de vid sidorna placerade knapparna för att t.ex. snabbt välja ett standardbelopp för uttag eller att tacka ja eller nej till uttagskvitto, ibland kan verka något förvirrande, framförallt då det erbjuds färre alternativ än antalet knappar. Risken att välja fel knapp är förvisso inte särskilt stor, men då knapparna är tillverkade av samma rostfria metall som resten av panelen runtomkring finns den i alla fall. Maskin 1 arbetar mot en djupblå displaybakgrund med textrutor som är huvudsakligen och de animerade valknapparna likaså grå med svart text. Detta ger en högre läslighet och en tydligare layout än hos maskin 2. Skärmen delas tydligt upp och gör det mera uppenbart var väsentlig information visas. Maskin 2 arbetar mot en vit displaybakgrund med textrutor där bakgrunden är gul och texten svart. De gula rutorna mot den ljusa bakgrunden gör layouten på displayen något diffus. Läsligheten bör förvisso inte klagas ytterligare på informationsutbytet mellan maskin och användare fungerar ändå tämligen väl. Audiell Respons Gemensamt för de båda maskinerna är en tydlig audiell respons. Detta är förvisso viktigare än man tror om än man medvetet kanske knappt lägger märke till den vid själva uttaget. Framförallt är det i själva verket inte den i maskinen eventuella inprogrammerade audiella responsen som är av den största vikten. Snarare är det viktigaste i sammanhanget maskinens mekaniska respons till användarens kommandon klickandet då kortet dras in, maskinens surrande o.s.v. Dessutom är naturligtvis det tydliga klickandet vid användandet av maskinernas olika knappar viktig och är om inget annat dessutom en kompensation för den vaga taktila responsen i desamma. Det bör utöver detta nämnas att de båda maskiner vi undersökte inte hade någon röstsyntes inbyggd därav försvåras naturligtvis användandet för synskadade. Maskin 1 matar in kontokortet med ett tungt klickande, kombinerat med ett svagt snarare mer rasslande än klickande läte som orsakas då, den i plastkortet upphöjda koden, går emot den hårda gummikanten i maskinens kortintag. Ett distinkt klickande läte ljuder då maskinens knappar används och lämnar inte mycket tvivel öppet om huruvida man verkligen lyckats trycka eller inte. Omedelbart efter man tryckt in vilket belopp man vill ta ut, utsöndras ett ljudligt surrande från maskinens inre maskinen arbetar. Sedan spottas kortet ut med en dov duns och det karaktäristiska surrandet från innan. När kortet tagits ut följer ett dovt klickande och ett högfrekvent surrande då sedlarna förs framåt i maskinen och sedelfacket öppnas. När pengarna tagits ut ur sedelfacket stängs densamme med samma ljud. Samtidigt spottas kvittot ut om man valt att få ett. Det enda ljud som egentligen åstadkoms i samband med kvittot är då detta avlägsnas ur maskinens där för avsedda öppning ett liknande läte som då man drar loss en stor tejpremsa från en tejphållare. Förvisso är inte just detta av större intresse. Maskin 2 matar in kortet med ett tydligare läte än det som beskrivs för maskin 1, åtföljt av två tunga klickande när kortet sätts på plats i maskinens inre. Klickandet då knapparna används är tydligt, men känns inte lika försäkrande om framgång som det den första maskinen uppvisade. En viktig faktor är kanske att olikt den andra maskinen förekommer det här två klickande vid 10

11 varje nedtryckning ett då knappen trycks ned och ett då knappen i fråga återgår till ursprungsläget. Det tydligaste klickandet är det andra, men behöver inte betyda att knappen tryckts ända ner. Reaktionstiden för maskinen är något långsammare då man valt belopp, men när maskinen väl arbetar råder det knappast något tvivel om saken. Ett dovt surrande i kombination med ett subtilt klickande hörs inifrån. Sedan följer ett högfrekvent surrande, följt av en dov duns tydligare än hos maskin 1 då kortet skjuts ut ur kortintaget, följt av samma högfrekventa ljud i kombination med ett annat, ännu högfrekventare ljud, som snarast påminner om ett sådant läte som styrmekanismen hos en radiostyrd bil skulle kunna åstadkomma en högt varvad elmotor helt enkelt då sedelfacket öppnas. Då det stängs igen ackompanjeras ljudet av några dova klickanden, samt av ett avslutande läte där någon troligen fjäderbelastad lucka i maskinens inre faller tillbaka. Kvittot tas ut med ett lägre ljud än hos maskin 1, vilket förvisso inte gör någon större skillnad. Taktil Respons Gemensamt för de båda maskinerna är att den taktila responsen inte är särdeles tydlig. Knapparna sjunker förvisso in ett par millimeter vid beröring, men klargör egentligen inte huruvida knappen verkligen blivit nertryckt eller inte detta kompenseras förvisso med audiell respons i form av klickande läte. I största allmänhet är det inte mycket som skiljer maskinerna åt i detta avseende. Naturligtvis är det viktigt att nämna att båda automaterna är utrustade med blindskift, vilket förmodligen bör räknas som den viktigaste taktila aspekten hos bankomaten, även om det kanske inte direkt kan benämnas som respons. Maskin 1 ger bara svag taktil respons. Responsen vid intryckandet av knappen är svag men man känner förvisso tämligen tydligt om man lyckas trycka ner den eller inte. Övrig taktil respons saknas nästan helt. En användare som är övervägande beroende av taktil respons för helt enkelt förlita sig på tur alternativt egen erfarenhet. Förvisso finns blindskrift utskrivet på tangenterna med en numerisk pad av standardmodell där bara femman är markerad med en enkel punkt för fingeravläsning. Maskin 2 erbjuder en något tydligare respons i knappsatsen. Knappen sjunker något djupare ner än hos maskin 1, men liksom redan sagt, behöver detta inte betyda framgång. Den rent taktila responsen då maskinen arbetar är förvisso också tydligare hos maskin 2, då de mekaniska komponenterna rör sig kraftigare och därvid ger upphov till större vibrationerna i maskinens skrov. Förvisso har inte detta någon visare betydelse såvida användaren helt saknar hörselförmåga. Denna automat har dock tydligt markerad blindskrift där samtliga siffror på det numeriska tangentbordet är utskrivna i Braille. Detta är förvisso nödvändigt, då denna maskin är mera komplicerad. Oklart är dock ännu om de förändringar av de olika funktionsknapparna som förekommer vid mera avancerade procedurer verkligen framgår också i blindskrift. Bankomatens placering De bankomater vi undersökte var båda jämförelsevis svåra att hitta. De skyltar som skulle visa var bankomaten var satt fel eller för långt bort. Avsaknaden av riktningsangivelse försvårade det hela ytterligare. Skyltarna säger alltså egentligen bara NÅGONSTANS HÄR I NÄRHETEN FINNS EN BANKOMAT. 11

12 Båda automaterna är dock lättåtkomliga när man väl har hittat dem en gång. De är i själva verket placerade på platser där många människor passerar varje dag men befinner man sig inte i omgivningen normalt sett, kan de, som sagt, bli svårare att hitta. Sparbankens automat (automat 1) är placerad direkt i anslutning till ett bankkontor, vilket gör att hjälpen är nära om det skulle bli problem med uttaget, åtminstone under bankens öppettider. Banken är förvisso också ett bra riktmärke. Omgivningen vid maskin 1 Tunahallen Omgivningen vid maskin 2 Ideon Gamma 12

13 Felanvändning Naturligtvis händer det att användaren gör fel, och därför finns det, om man t.ex. vill korrigera de senaste knapptryckningarna, en FEL -knapp som fungerar ungefär som BACKSPACE på en vanlig dator eller skrivmaskin och raderar kommandot. Det finns även en AVBRYT - knapp som avslutar uttaget och återgår till startsidan. Bankomaten har också säkerhetssystem för att förhindra direkt felanvändning. Skulle användaren glömma att ta sina pengar dras de tillbaka in i automaten efter 30 sekunder och återgår till personens konto. Om man efter tre försök inte lyckats slå rätt kod får man inte kortet tillbaka utan får istället vända sig till banken för att få ett nytt. Valmöjligheter Användaren kan först och främst välja uttagsbelopp, kvitto eller inte eller enbart kontoutdrag. I SEB automaten (maskin 2) finns även möjlighet att överföra pengar mellan sina konton. Dessutom kan man välja att få ut beloppet i utländsk valuta (dock bara i danska sedlar). Observeras bör att ingen av automaterna kan erbjuda sina tjänster på andra språk än svenska. Förvisso står det inte bara VÄLKOMMEN på startsidan utan också WELCOME detta har dock bara ringa betydelse, då en normal engelsktalande individ, som naturligtvis förstår detta men inte kan svenska, inte kommer att kunna använda maskinen såvida han inte förlitar sig på sin gissningsförmåga. På båda automaterna finns en knapp för rösthjälp, då en inspelad röst ger instruktioner åt individer som på grund av synskada har svårt att läsa på displayen eller hitta rätt knapp. Denna funktion var dock inte inkopplad på de två automater som vi undersökt. Det är oklart om det kommer att ske eller om det är en funktion som automattillverkaren tagit med, men som bankerna väljer att inte utnyttja. Blindskriften kan förvisso åtminstone till stor del kompensera avsaknaden av röstsyntes. Problem Nedan följer en del reflektioner runt de två maskinerna: Trots att automaten är inbyggd i väggen är det relativt lätt för de som står bakom i kön att se både den inslagna koden och summan pengar som användaren väljer att ta ut detta är naturligtvis en uppenbar säkerhetsrisk. Den nyligen tillagda varningstexten på bankomatens startsida som lyder Glöm inte att skydda din kod bör förvisso hjälpa. Knapparnas placering skiljer så mycket mellan de två olika bankernas automater, vilket gör det lätt att trycka fel om man vant sig vid en viss typ. SEB automaten display och tangentbord är högt placerade och blir därför svåra att se om man t.ex. sitter i rullstol. Dessutom är knapparna inte samlade på ett ställe och är följdaktigt inte särskilt lättöverskådliga. Detta kan göra det svårt att veta var man ska trycka. När automaten användes för att överföra pengar mellan två konton, kommer kortet inte automatiskt ut vid transaktionens fullbordan, utan först efter att man tryckt på AVBRYT - knappen. Eftersom automaten än dock återgår till startsidan där man uppmanas stoppa in sitt kort i det därför avsedda hålet, leder detta lätt till nervositet, eventuellt aggressivitet, hos användaren. 13

14 Sparbanken Finns automat (maskin 1) stämmer inte den grafiska framställningen av knappsatsen på displayen inte överens med den verkliga. Detta beror högst troligt på att maskinens programvara är anpassad för en äldre generation bankomater detta borde i sin tur vara en konsekvens av standardisering. En märklig sak med SEBankens automat är att TALHJÄLP -knappen vid de mera avancerade procedurerna övergår till att bli FÖREGÅENDE SIDA. På maskin 2 finns det också funktionsknappar utan någon egentlig funktion, vilket kan bli förvirrande. Bankomaterna kan bara användas av svenskkunniga, då språkvalmöjligheter saknas. Positivt är de dock stora knapparna som är lätta att trycka på och den audiella responsen efter varje kommando. 14

15 AVSLUTNING Vi tror oss ha fått en inledande insikt i ämnet kognitiv ergonomi samt av grundläggande undersökningsmetoder inom ämnet. Förvisso finns det säkert mycket mer att lära till exempel att göra arbetet mera strukturerat. Men vi har i alla fall fått prova på tänkandet och ser nu fram emot att gå vidare i undervisningen och vinna mer kunskap om både ämnet och dess undersökningsmetoder. /// 15

16 Belysning Display Statuslampa Utmatning kontoutdrag Snabbvalsknappar Tangentbord Utmatning sedlar Inmatning bankomatkort Belysning Statuslampa Utmatning kontoutdrag Utmatning sedlar Inmatning bankomatkort Snabbvalsknappar Display Tangentbord 16

17 Display SEB Display Sparbanken Finn 17

18 Tangentbord SEB Tangentbord Sparbanken Finn 18

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00)

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttagsautomater Uttagsautomater Gruppuppgift 1 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttag Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige.

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. 1 Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. Om Bankomat Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Analys och utveckling av DIGITALKAMERA En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Kurs: Kognitiv ergonomi Industridesignprogrammet, åk2 Handledare: Kirre Rassmus-Gröhn Lunds

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 1 Innehållsförteckning 1. Värt att veta innan du startar Sida 3 2. Knapparna på ramen 3. Knappar på skärmen. Funktionerna på ipaden 6.1 Email/Besöksrapporter.2

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljettautomat Biljettautomat Gruppuppgift 2 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljet Innehåll 1. Bakgrund och metod 2. De befintliga automaterna a. Output-relaterade

Läs mer

Webbkurs för distriktsansvariga. Stockholm den 7 och 13 september 2011

Webbkurs för distriktsansvariga. Stockholm den 7 och 13 september 2011 Webbkurs för distriktsansvariga Stockholm den 7 och 13 september 2011 Klistra in text från Word Klistra in: all formateringskod från Word kommer med och är den som styr det webbläsaren visar, även om man

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tangentbord. - En inmatningsenhet. En beskrivning av tangentbordets utveckling, funktioner och varianter.

Tangentbord. - En inmatningsenhet. En beskrivning av tangentbordets utveckling, funktioner och varianter. Tangentbord - En inmatningsenhet En beskrivning av tangentbordets utveckling, funktioner och varianter. Anna Fryxell, Tärna folkhögskola, ht 2011 2011-10-05 TANGENTBORD - BAKGRUND 1 QWERTY-TANGENTBORDET

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Uttagsautomat Industriell organisation och ekonomi GR (C), Människadator

Uttagsautomat Industriell organisation och ekonomi GR (C), Människadator Uttagsautomat Industriell organisation och ekonomi GR (C), Människadator interaktion 9/30/2012 Mittuniversitetet Tobias Schavon, Afshin Yavari, Robin Lindström, Agon Abazi, Robert Lundgren och Lamin Saidy

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Anvisningar till: OBS! På sista sidan finns information om de senaste uppdateringarna.

Anvisningar till: OBS! På sista sidan finns information om de senaste uppdateringarna. Uppdaterad november 2007 Anvisningar till: OBS! På sista sidan finns information om de senaste uppdateringarna. Programmet är producerat av KenArt Media i Stockholm i samverkan med specialpedagoger i landet

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2012-05-24 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [27]

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer