Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut."

Transkript

1 Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började med att själva prova hur bankomaterna fungerade. Eftersom vi själva är vana användare och kan bankomaternas funktioner väl, försökte vi nollställa oss själva inför uppgiften. Vi iaktog hur menyerna presenterades på bildskärmen, hur lättförstådda anvisningarana var, tangenternas placering, färger och hjälpmedel för handikappade. För att få andras synpunkter på bankomaterna frågade vi olika användare. Intervjuer Frågorna vi ställde till personer som gjorde uttag vid bankomaterna, som vi koncentrerade oss på. Personerna var i olika åldrar, kön och ursprung. 1st fick svara på våra frågor : Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Känns det svårt eller jobbigt att använda den? Ingen tyckte att det var svårt att ta ut pengar, Det var inte lätt att hitta svårigheter som personerna i fråga höll med om. Mycket går på rutin och systemen känns enkla att använda. Trycker ni siffrorna i sifferföljd eller i ett mönster? Hur man trycker in sin kod är väldigt blandat. Uppdelningen blev ungefär hälften mönster hälften siffror, någon hade en kombination utav båda. Känns det säkert att ta ut pengar? Många känner ett obehag av att ta ut pengar. Genom att täcka över koden med handen, se vem som står bakom och att dom har ett säkerhetsavstånd känns det tryggare. De automaterna som vi undersökte var båda placerade inomhus med övervakningskameror, tyckte alla kändes som ett säkrare alternativ. Är det lätt att hitta bankomater? Bankomaterna är inte svåra att hitta i en ny stad enligt våra testpersoner. Man vet vart man hittar dom och det finns oftast många. Nordeas bankomater hittar man lättas pga. dess turkosa färgen.

2 Resultat och diskussion Nordea Hos Nordea som vi först undersökte, hade de en väl synlig skylt på gaveln ut mot gatan med information om bankomaten inomhus. Anmärkningsvärt är skyltens strategiska placering som går att se rakt framifrån, längs Storasödergatans båda riktningar samt från Kattesundsgatan. Skylten var dessutom upplyst. Nordeas bankomat är belägen snett till höger vid entrén. Den är målad i turkos färg som sticker ut mot väggens träpanel. Bankomaten har dessutom en upplyst skylt som gör den mer iögonfallande. Man tvingas gå förbi bankomaten på väg in i banken vilket gör den svår att missa. Användarmässigt talar bankomaten om för oss vilka kort som fungerar dels i välkomstmenyn samt med en dekal vid kortintaget.

3 Om man försöker stoppa in kortet fel tar inte bankomaten emot kortet. Väljer du överföring har du möjlighet att flytta pengar mellan dina olika konton. Trycker man på "kontouppgift" skrivs minneslapp ut och transaktionen avslutas. Tar du inte dina pengar dras dom tillbaka in i bankomaten efter ca 3 sekunder. Nordea VÄLKOMMEN SÄTT IN DITT KORT Ange din kod 5 Överförning Välj belopp: och tryck klar Tag ditt kort! Ta dina pengar! Glöm ej minneslappen Kontouppgift 5 Du har tre försök på dig att slå in rätt kod. Annars tar banken kortet och du måste beställa ett nytt. Tar du mer än 3 sek. på dig avbryts transaktionen och kortet kommer ut. Tar du inte kortet piper bankomaten och talar till dig. Har du fortfarande inte tagit kortet tar bankomaten kortet.

4 Nordea VÄLKOMMEN SÄTT IN DITT KORT Nordeas välkomstmeny har enkel vit text på blå bakrund. Man uppmanas att sätta in kortet. Om bankomaten är stängd markeras detta med en stor röd ruta. Under kortintaget visar en bild hur kortet ska sättas in. Om bankomaten saknar minneslappar och hundralappar står det redan i välkomstmenyn. På bankomatens tangetbord finns sex stålbulor. Dess uppgift är att skydda och förstärka bankomaten. Ange din kod avsluta med klar Efter att man har satt in kortet ska man ange sin personliga kod. Knappsatsen har endast blindskrift på talknappen men femman har en upphöjning för orientering. och klar texten är nedsänkta och markerade med färg. är svartfärgad. När man trycker på knapparna piper det. Om man inte slår sin kod tillräckligt snabbt kommer ett upprepat antal varningspip följt av en talande uppmaning om att ange koden. Man har tre försök på sig att slå sin kod. Efter det tredje försöket tas kortet av bankomaten och man måste beställa ett nytt. Slår man fel kod och vill ändra sig kan man trycka på "" knappen för att gå tillbaka ett steg. Vill man avbryta tjänsten kan man när som helst trycka på "" knappen. Transaktionen avslutas och du får tillbaka kortet.

5 5 Välj belopp: och tryck klar 2 15 Överförning Kontouppgift 1 5 Att välja beloppet kan dels göras genom att trycka på förvalsknapparna vid skärmens sidor eller tryckas in med knappsatsens hjälp och avsluta med klar. I samma meny kan man göra överföringar mellan egna konton, samt att endast få kontouppgift. Lägsta beloppet är hundra kronor. Ta ditt kort! På den här atomaten får man atomatiskt ett kontoutdrag. Kortet är det första som kommer tillbaka, det gör det med ett litet klick. Man kan inte få några pengar om man inte har tagit sitt kort. Tar man inte kortet inom en halv minut tar bankomaten kortet.

6 1 Ta dina pengar! Glöm ej minneslappen Innan pengarna kommer kan man höra att dom är på väg. På bildskärmen uppmanas man att ta sina pengar och sin minneslapp. Om man inte tar sina pengar inom 3 sekunder åker dom in i bankomaten igen. Strax efter pengarna kommer minneslappen ut.

7 SE-banken SE-bankens inomhusbankomat, i hörnet mot Lilla fiskaregatan - Storasödergatan, är sämre utmärkt. Bankomaterna är förvisso synliga genom bankens stora fönsterrutor (om man vet var man ska leta), men det finns ingen skylt från utsidan som beskriver bankomatens lokalisering. SE-bankens bankomat som är lite mer undangömd. Bra är dock att SE-banken har två inomhusbankomater.

8 Du har tre försök på dig att slå in rätt kod. Annars tar banken kortet och du måste beställa ett nytt. Tar du mer än 3 sek. på dig avbryts transaktionen och kortet kommer ut. Om automaten saknar minneslappar blir man tillfrågad om man vill se sitt saldo på skärmen. Tar du inte dina pengar dras dom tillbaka in i bankomaten efter ca 3 sekunder. VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort WELCOME Please insert your card Tänk på att skydda din kod Slå in din kod Tryck på knapp för önskat belopp Utländsk valuta Annat konto Ja Nej Vill du ha minneslapp Sedlar på väg Ta ditt kort Ta dina pengar här! Om man försöker stoppa in kortet fel tar inte bankomaten emot kortet. Trycker man på "kontouppgift" skrivs minneslapp ut och transaktionen avslutas. Tar du inte kortet får du inga pengar och efter ca 3 sek tar bankomaten kortet.

9 VÄLKOMMEN Sätt in ditt kort WELCOME Please insert your card På SE-bankens välkomstmeny finns en schematisk bild på en bankomat. I två gula rutor finns ett hälsningsmeddelande och en uppmaning om att sätta in sitt kort. Informationen ges både på svenska och engelska. I skärmen visas var kortet ska stoppas in och på bankomaten bredvid kortläsaren finns en bild på ett kreditkort. En grön lampa i bankomatens högra hörn indikerar att bankomaten är i drift. Om bankomaten är stängd är lampan röd och en röd ruta finns i bildskärmen. Tänk på att skydda din kod Slå in din kod - När kortet stoppats in uppmanas man att slå in sin kod. En röd pil på bildskärmen visar var på bankomaten knappsatsen sitter. Man får även ett meddelande som påminner en om att skydda sin kod. Alla knappar på knappsatsen har blindskrift., och knapparna är markerade med färg. Till skillnad från Nordea så är "" knappen gul och "" knappen röd. Om man inte slår sin kod tillräckligt snabbt kommer en text upp där det står att betänketiden är slut och kortet kommer ut. Man har tre försök på sig att slå sin kod. Efter det tredje försöket tas kortet av bankomaten och man måste beställa ett nytt. Slår man fel kod och vill ändra sig kan man trycka på "" knappen för att gå tillbaka ett steg. Vill man avbryta tjänsten kan man när som helst trycka på "" knappen. Transaktionen avslutas och man får tillbaka kortet.

10 Tryck på knapp för önskat belopp Utlänsk valuta Annat Konto Att välja belopp kan dels göras genom att trycka på förvalsknapparna vid skärmens sidor eller tryckas in med knappsatsens hjälp och avsluta med klar. I samma meny kan man välja att få kontantuttaget i utländsk valuta samt att endast få kontouppgift. Väljer man att få kontouppgift printas en minneslapp ut och man får tillbaka kortet. Tar man för lång tid på sig att välja belopp kommer kortet ut. Ja Nej Vill du ha minneslapp Efter att man valt summa frågar bankomaten om att man vill ha minneslapp. På skärmen visar en bild hur pengarna skickas från banken till bankomaten. Om minneslappar saknas i bankomaten blir man tillfrågad om man vill se sitt saldo i skärmen.

11 1 Sedlar på väg Ta ditt kort När man har angett om man vill ha minneslapp eller ej, informeras man om att sedlarna är på väg och man uppmanas att ta sitt kort. På bankomaten i skärmen visar en röd pil att kortet kommer ut. Om man inte tar sitt kort inom 3 sekunder dras kortet in i bankomaten igen. Har man valt att se sitt saldo på bildskärmen visas detta i skärmens övre högra hörn. Ta dina pengar här! För att pengarna ska betalas ut måste man ta sitt kort. Ett rasslande ljud indikerar att pengarna räknas upp. På skärmen visar text och en pil var pengarna kommer ut någonstans. Strax efter pengarna printas minneslappen ut. Till skillnad från Nordeas bankomat finns här ingen påminnelse om att man inte ska glömma minneslappen. Om man inte tar pengarna dras dom efter ca 3 sekunder in igen. Till skillnad från kortet är dom inte förlorade.

12 Sammanfattning Den första skillanden vi såg mellan de båda bankomaterna är deras synlighet där Nordeas skyltning är överlägsen. SE-banken har betydligt mer anonym profil vilket gör den svår att hitta. Bankomaternas utseende påminner mycket om varandra. De har båda en nyare design och användargränssnittet är i stor sett det samma. Även i bankens interiör hade Nordbanken bättre skyltning än SEB med en upplyst skylt i med turkos botten. SEB hade för övrigt en mer metallisk inredning medan Nordea hade mer träpaneler i sin inredning. Detta medför att SEBs interiör känns mer kall och inte fullt så levande som Nordeas. SEB hårda inredning signalerar mer avancerad teknik än Nordeas. En viktig skillnad i knappsarserna är "" och "" knapparna. Hos SEB är "" knappen gul och "" röd. Hos Nordea är "" knappen röd och "" saknar färg. Det är svårare för blinda att orientera sig på Nordeas knappsats då, och knapparna saknar blindskrift. SEB har blindskrift på alla sina tangenter medan Nordea bara har blindskrift på "femman" och "tal" knapparna. Nordeas kortläsare är mer tydlig i hur man ska sätta in sitt kort med en kortdekal med en pil under kortläsaren som visar vilket förfarande som gäller. SEB informerar på ett mer rörigt sätt, dels med dekal vid kortläsaren och med ett pilmarkerat kort på skärmen. Frågan är varför man inte är konsekvent och använder en pil på dekalen också? Om bankomaterna är stängda så visas detta med ett meddelande på skärmen i båda fallen. I SE-bankens fall markeras även detta med en röd lampa (lyser grön om bankomaten är öppen). SEB har en mer detaljerad, grafisk profil som i bland kan vara vilseledande och förvirrande gämfört med Nordeas tydliga text information. Nordeas menyer har kanske ett mer tråkigt utförade. SEB har i menyerna ett extra arbetsmoment där man frågas om men vill ha minneslapp. Detta steg saknar Nordea. Av detta kan man konstarera att SEB sparar papper på ett bra sätt. Hos Nordea får man feedback i form av pip när man trycker på knapparna, något SEB saknar.

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Innehåll Tillgång till salarna... 1 Bokning... 2 Inloggning och hemkatalog... 2 Språkval... 2 Dockan... 2 Fönsterhantering... 3 Öppna och spara dokument... 3 Skriva

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer