Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek"

Transkript

1 Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 METOD 3 RESULTAT OCH DISKUSSION 4 ANVÄNDARNA 4 HUR MAN HITTAR TILL AUTOMATEN 4 UTSEENDET 4 LÅNEPROCESSEN 7 FEEDBACK 8 FEL OCH AVBRYT 8 VALMÖJLIGHETER 8 PROBLEM OCH SVÅRIGHETER 9 SAKER SOM ÄR BRA 10 DET HÄR TYCKTE ANVÄNDARNA 10 LATHUND 12 NY UTFORMNING 13 FORMEN 13 FÄRGER 14 KASSAR 14 KNAPPAR 14 KORTLÄSAREN 15 STRECKKODSAVLÄSAREN 16 SKYLTNING 16 PROCESSEN 16 ÖVRIGT 17 2

3 Inledning På Malmö stadsbibliotek finns nästan aldrig köer till utlåningen. Detta beror på att bokälskarna själva sköter sina lån med hjälp av maskiner utplacerade lite här och var i byggnaden. Även återlämningen sköts av boklånaren själv och en maskin. Men hur bra är egentligen dessa utlåningsautomater ur ett användbarhets perspektiv? Finns det brister i användargränssnittet som försvårar utlåningsprocessen? Vilka situationer kan användaren råka ut för i samband med utlåning.? Dessa är några av frågorna analysen av maskinen syftar att ge svar på. Vi ha även tagit fram en lathund för hur maskinen ska användas. Sist i rapporten finns förslag till förändringar av utlåningsautomaterna med avseende att underlätta användarens lånings process. Metod Utlåningsmaskinen testades och dokumenterades med digitalkamera. Vi uppmärksammade dispositionen på komponenterna och utlåningsprocessen. Efterhand testade vi även vad som hände om användaren använde maskinen felaktigt.. Vad händer exempelvis då användaren stoppar in ett annat kort i kortläsaren? Vi intervjuade även fem personer för att få en användares synpunkter. Vi skissade på förslag till nytt utseende för utlåningsmaskinen och enades om et antal lösningar som presenteras längre bak i rapporten. 3

4 Resultat och diskussion Användarna Alla som lånar böcker på Malmö stadsbibliotek förväntas göra det genom dessa utlåningsmaskiner. Alla slags människor lånar böcker, alla åldrar, alla nationaliteter, handikappade, studenter, barn och pensionärer. Små barn antas få hjälp av vuxen vid lån av böcker och lånekort utges ej till barn under 16 år utan att kortet kopplas till målsman. En sådan bred användarkrets kräver ett noga designat system och gränssnitt. Hur man hittar till automaten Utlåningsmaskinen vi valde att analysera fanns på bibliotekets tredje våning. Alla maskiner är likadana förutom att de två som står i entrén är utmärkta med en diskret skylt. Maskinen vi valde var således rätt svår att hitta för en förstagångslånare eftersom det inte fanns någon skylt eller vägvisning till den. Omgivningen består av hyllor fulla av böcker. Det som gör att man hittar maskinen är att den är placerad nära en trappa, alltså en utgång. Färgerna är diskreta och smälter in i resten av bibliotekets interiör. Och eftersom det finns en mängd datorer utplacerade tar man lätt miste mellan utlåningsmaskiner och sökdatorer. Utseendet Maskinen står på en bänk med hjul, antagligen för att lätt kunna flyttas mellan avdelningarna på biblioteket. Uppe på bänken finns stora avlastningsytor för böcker, en skärm, knappsats, kortläsare, kvittoutmatning och avläsare. Två vita dekaler med text instruerar användaren tillsammans med dataskärmen. Skärmen står upprätt och knapparna är lokaliserade liggande till höger om skärmen. Skärmen är en separat komponent medan knapparna, lånekortsläsaren och kvittoutmatningen hänger samman. 4

5 Skärm 2. Avläsare 3. Knappsats 4. Lånekortsläsare 5. Kvittoutmatning Knappsatsen (se illustration) består av sifferknappar och fyra färgade knappar. De färgade knapparna är utan text och man får via dataskärmen reda på vad dessa har för betydelse. Den gröna är OK, gula FEL, röda 0 AVBRYT och den blåa är utan funktion för vanliga användare (vid tryck händer ingenting). En bibliotekarie bekräftade att den var utan funktion även för dem. Sifferknapparna är gråa med tydliga svarta siffror. Lånekortet drar användaren i en kortläsare där kortet sitter väl synligt under hela utlåningen Böckerna som ska lånas läggs med streckkoden nedåt på ett glas. Under glaset sveper en avläsare som registrerar boken. 5

6 På dataskärmen får användaren tydliga instruktioner under hela processen och illustrationer på hur maskinen används visas. OK Boken utlånad till. Ett trafikljus används för att illustrera vad som händer. Då en bok registrerats och lånet är klart visas ett grönljus och texten OK. När man ska lägga på en bok på glaset visas även ett grönljus tillsammans med bild på en bok och en text som säger att man ska placera boken på glaset. När maskinen tänker visas ett orangeljus tillsammans med texten Vänta och en bild på ett timglas. Vänta Tag ut kort Om man trycker på AVBRYT under processen visas ett rödljus med instruktioner om att ta kortet. I den röda cirkeln står texten OBS. Om boken som man vill låna inte kan lånas pga. fel eller att den inte är ordentligt återlämnad visas ett rödlyse och en överkryssad bok tillsammans med en text som säger att lånet ej kan ske för larmet ej kan aktiveras. Man ombeds kontakta informationen. Rödljuset uppkommer även i situationen då man låter boken ligga kvar på glaset för länge då lånet redan registrerats. Texten på skärmen ber användaren att ta bort boken från glaset. 6

7 Låneprocessen Användaren har letat upp de böcker han eller hon vill låna och beger sig mot en utgång där det med störst sannolikhet finns en utlåningsautomat. Utlåningsprocessen förutsätter att användaren redan har lånekort. Han man inte detta får man uppsöka bibliotekets reception för att få ett. Välkommen sätt in ditt kort Slå din kod och avsluta med OK Lägg boken på glaset Du har slagit fel kod Dataskärmen hälsar användaren välkommen och ber användaren sätta i sitt lånekort. En illustration visas på hur lånekortet skall sättas i. Om det är rätt kort och det är vänt åt rätt håll får användaren instruktioner om att slå sin kod. Skärmen visar en bild av knappsatsen där man ser att Okknappen är grön. Lägg nästa bok på glaset eller tag ut lånekort Tag kvitto Slår användaren rätt kod ombeds denne att lägga boken på glaset. Har fel kod slagits visas en display (med röda inslag) som talar om detta, sedan ombeds man på nytt att slå in sin kod. Boken på glaset registreras och när detta är klart talar maskinen om att den är utlånad och hur länge man får låna den. Nu ombeds man att lägga en ny bok på glaset eller ta ut sitt lånekort för att avsluta. När man är klar med sina lån tar man ut sitt lånekort. På displayen står det att man skall ta sitt kvitto. Processen kan när som helst avbrytas genom att man tar ut lånekortet. När man slår in sin kod kan man trycka på FEL och få börja om med inmatningen av koden. Väntar man för länge under processen visar skärmen ett rött trafikljus och en text där man ombeds att ta ut sitt lånekort. 7

8 Feedback Den visuella feedbacken bygger mycket på dataskärmens anvisningar, texter och illustrationer. När användaren utfört en del i processen ändrar skärmen utseende snabbt. När användaren matar in sin kod syns den inmatade siffran som en stjärna på skärmen. Det sitter två klistermärken på maskinen. Det ena talar om att man ej ska dra ut kvittot utan vänta med att riva av det tills maskinen är klar. Det andra klistermärket informerar om att struliga lånekort ofta fungerar igen då man torkar av magnetremsan. När maskinen är redo att registrera en bok börjar avläsaren röra sig fram och tillbaka under glaset. Dock visar aldrig skärmen hur boken ska placeras för att kunna avläsas. Om fel uppstår eller om processen avbryts visar skärmen sin text på röd bakgrund som tydligt signalerar detta. Relativt välkända och effektiva symboler används vid utlåningsprocessen. Det utskrivna kvittot bekräftar användarens lån och ger information om när boken/böckerna skall återlämnas. Den audiella feedbacken är även den rätt tydlig. Vid tryck på knapparna uppstår ett pip. Samma pip- ljud hörs då man sätter i lånekortet. Vid registrering av bok hörs ett dovt klickande ljud från avläsaren. När maskinen skriver kvittot ges ytterligare en audiell bekräftelse på att maskinen arbetar. Den taktila feedbacken består endast av att knapparna ger efter vid tryck och man på detta sätt kan känna att man tryckt ner en knapp. Fel och avbryt Användaren kan när som helst avbryta processen genom att ta ut sitt kort som sitter väl synligt under hela processen. Slår man fel kod ges man helt enkelt ett nytt försök att slå rätt. Och tar man för lång tid på sig med att utföra något av stegen i processen ombeds man att ta sitt lånekort. Lägges boken fel på avläsningsglaset kan den ej lånas och om boken redan är utlånad står det på skärmen att lånet inte kan ske och att man ska kontakta informationen. Om användaren råkar använda fel kort händer ingenting med ett undantag för lånekort från andra bibliotek med liknande system. Då ombeds man att mata in sin kod och först efter det är gjort visas en text som säger att det är fel på kortet. Valmöjligheter Användarna har inga större valmöjligheter förutom hur många böcker de vill låna. Man får låna hur många böcker man vill. Det finns inga val av språk utan bara instruktioner på svenska. 8

9 Problem och svårigheter Utlåningsmaskinen var ganska svår att hitta. Mer borde göras för att förtydliga var de finns och hur de används. Text borde finnas på de färgade knapparna och kanske vore en annan placering på dem bättre. Skärmen sitter rätt långt till vänster om knapparna och det innebär att man måste titta fram och tillbaka över en stor yta för att se både skärmens instruktioner och knapparna. I Sverige läser vi från vänster till höger, uppifrån och ner. Mest logiskt för detta inlärda mönster är att avsluta en inmatning längst ner till höger. Detta sker inte med den befintliga knappsatsen där OK knappen är placerad längst ner till vänster. Logiken i processen kan även den förbättras vid en omplacering av komponenterna. Knappsatsen borde finnas närmare skärmen. Och kanske kan en omplacering av kortläsaren, avläsningsglaset och kvittoutmatningen ytterligare förbättra förståelsen? Utlåningsautomater i bibliotekets foajé. Ringen markerar den näst intill osynliga skylten. Färgerna på knapparna är solblekta och avskavda så skillnaden mellan den gröna och gula knappen är inte så stor och då kan det vara lätt att trycka fel, speciellt då de ej är försedda med text. Det kan vara svårare för färgblinda och människor utan körkort att uppfatta illustrationerna på skärmen eftersom man måste veta hur ett trafikljus ser ut för att förstå symboliken. Instruktionerna på skärmen kan antagligen göras mycket tydligare med bättre och mer informativa bilder. Ytan där allting sker och där böckerna läggs sitter relativt högt upp och vid utlåningsmaskinerna i entrén finns det pallar för de användare som ej når upp. Har användaren ingen kasse eller väska att lägga sina böcker i måste han/hon gå till receptionen för att köpa en. Har man mycket böcker att bära på vore det nog önskvärt med kassar tillgängliga vid utlåningsautomaten. Knappen AVBRYT fungerar inte under hela utlåningen, utan bara i början. 9

10 Saker som är bra Att kortet inte försvinner in i automaten utan sitter kvar väl synligt under hela processen är positivt. Det ger användaren en känsla av mer kontroll och man blir inte rädd att kortet ska försvinna om man tex. slår fel kod.. Feedbacken är snabb och tydlig. Mappningen med färger är konsekvent och tydlig. Rött betyder att något är fel eller skall avbrytas. Den orange står för vänta och börja om. Och den gröna färgen betyder OK. Den stora avlastningsytan för böcker och väskor är positiv och till stor hjälp för den som lånar många böcker. Den gröna färgen visar tydligt att lånet utfördes korrekt och nu är klart. Det här tyckte användarna Vid ett besök i biblioteket intervjuade vi fem personer som lånade böcker. Personerna var tre män, i åldrarna ca 30, 45 och 50 år, och två kvinnor, i åldrarna ca 25 och 40 år. Det spontana svaret som alla hade på frågan vad tycker du om utlåningsmaskinen?, var att den var bra. Vi ställde en mängd frågor om vad de tyckte om maskinens utformning, angåendeallt från knappsatsen till informationen på skärmen. Det var nästan bara positiva kommentarer, men när vi själva ifrågasatte vissa saker på maskinerna och gav exempel på förbättringar som man skulle kunna göra, fick vi ibland medhåll och andra kommentarer om saker de var lite missnöjda med. Det de intervjuade personerna tyckte var bra med maskinerna var att de var enkla, eller mycket enkla, att använda. Skärmen ger hela tiden information om vad som händer och ska göras, vilket gör det svårt att missuppfatta något och göra fel. De flesta kommenterade att det var bra att det fanns så pass många maskiner i biblioteket, man behövde inte springa omkring och leta efter dem och man slapp kö. Att man slipper köa vid en manuell utlåningsdisk tack vare maskinerna upplevdes som positivt. Placeringen av maskinerna i biblioteket var alla nöjda med. Många påpekade hur bra det var att ha flera stycken vid utgången eftersom man ändå ska passera där när man hittat alla böcker man vill låna. En av kvinnorna påpekade att hon hade använt en annan sorts utlåningsmaskin vid ett annat bibliotek vilken hon tyckte var sämre. Samma person talade också om att hon en av de första gångerna hon använde maskinen velat trycka direkt på skärmen eftersom det visas en knappsats där. 10

11 Andra negativa kommentarer var t ex. att springan där man ska sätta i och dra kortet var lite otydlig. Samma person tyckte också att det skulle vara tydliga textmarkeringar på knapparna. Han hade en gång råkat trycka på den röda knappen (AVBRYT) istället för den gula (FEL) då han slog in fel kod. Han blev då tvungen att börja om helt från början och sätta i kortet på nytt. Han föreslog att man skulle använda sig av samma knappsats som finns på bankomater, där KLAR-knappen är stor och sitter längst ner till höger med FELoch AVBRYT-knapparna ovanför. De tre andra personerna hade inget negativt att säga om utlångingsmaskinerna. Man bör tänka på att några av personerna hade lite bråttom och inte gav sig själva ordentlig betänketid. Om man hade suttit ner och gjort en ordentlig genomgång av maskinerna med en grupp användare och verkligen diskuterat ordentligt och haft gott med tid, hade det säkert kommit fram fler kommentarer om vad som var dåligt och vad som skulle önskas förändras. 11

12 Lathund Sätt in lånekortet och drag det åt vänster. Tryck in din pin- kod och avsluta med OK. Slår du fel kan du backa genom att trycka FEL. Lägg boken du vill låna med streckkoden på glaset och vänta på att lånet utförs. När du är klar med dina lån tar du ut ditt lånekort och tar ditt kvitto. Vänta tills maskinen skrivit klart kvittot innan du river av det. 12

13 Ny utformning Under analysen av utlåningsmaskinen upptäckte vi brister och saker vi ville ändra på med den. Många av användarna är nöjda med den befintliga maskinen men vissa förändringar kan antagligen göra låneprocessen ännu lättare. För att komma fram med ett nytt förslag samlade vi våra idéer som skisser. Ur detta uppstod det förslag vi ger nedan på hur utlåningen på Malmö stadsbibliotek kan få en ansiktslyftning. Kvittoutmatning Knappsats Lånekorts läsare Plastkassar Läsare av streckkod Formen Av flera olika förslag fastnade vi för det här. Maskinen har genom skärmens placering och inramning fått karaktär. Ett utseende som ska kännas vänligt och tillmötesgående. Formerna är runda och mjuka, inga vassa kanter. En pelare utgör grunden för maskinen, och fortsätter från undersidan upp genom bordsskivan, där den bildar plattform för knappar, lånekortsläsare och kvittoutmatning. Bordsskivan lämnar gott om plats att lägga böcker på. För att ge ett mer sammanhängande intryck ramas skärmen in i samma färg och runda form som är karakteristiskt för resten av maskinen. Skärmen och knapparna kommer här närmare varandra än på den befintliga maskinen. 13

14 Färger Valet av färger är nödvändigtvis inte samma som de på skisserna. Varma och inbjudande bör de vara och på något sätt stå ut från resten av omgivningen utan att störa helhetsintrycket. Kassar För att underlätta för användarna föreslår vi att plastkassar ska finnas till försäljning vid varje utlåningsmaskin (för att slippa gå till receptionen för att köpa en). På ovansidan av bordsskivan finns ett myntinkast och på undersidan sitter en behållare som samlar upp mynten. Kassarna hänger på sidan av maskinen. Vi förutsätter ärliga boklånare som betalar sin kasse. Knappar De knappar som på den befintliga maskinen saknade funktion har tagits bort för att förenkla utseendet och minimera risken av förvirring hos användarna. Knapparnas nya utformning följer den övriga maskinens formspråk. Knappsatse skiljer sig från den befintliga genom att den nu är uppdelad och funktionsknapparna är belägna till höger. Sifferknapparna är runda av matt metall som är nedsänkt i mitten, för ett säkert intryckande. Svarta tydliga siffror finns ingraverade på knapparna. Funktionsknapparna är ellipsformade med tydlig svart text. Hela knapparna är färgmarkerade. Den audiella och taktila feedbacken (svagt pip och mekaniskt motstånd) indikerar när en knapp tryckts ner. Knapparna ska inte vara för sega utan ge ett lagom motstånd. Gruppering av funktionsrespektive sifferknappar sker med en tunn ram i samma material som knapparna. Skiss över knappar 14

15 Kortläsaren Kortet ska föras in i en springa på samma sätt som i en bankomat, fast med långsidan först. Men här ska kortet inte matas in och försvinna, utan bara föras in till hälften och sedan sitta så under resten av processen. Ovanför springan ska det sitta en tydlig klisterlapp där det visas hur kortet ska föras in. Själva springan är markerad med an avvikande färgram för att göra den tydlig. Under springan sitter en liten grön kontrollampa som tänds när man satt in rätt kort på rätt håll( se illustration nedan). Samtidigt som lampan tänds hörs ett litet pip. Pipet uteblir om inte lampan tänds, dvs. Klistermärke med anvisning för kortinföring om man satt i kortet fel eller satt i fel kort. Att kortet ses under hela processen ger användarna en känsla av kontroll. PIP! 15

16 Streckkodsavläsaren Avläsaren vill vi inte ändra på eftersom vi tycker den är bra som den är (vi undersökte dok olika andra alternativ liknande prisavläsare i mataffärer). Även den audiella feedbacken vid registrering av bok vill vi behålla. Bordsytan omkring avläsaren ska vara färgmarkerad och så att man direkt ser var man ska placera boken. Skyltning Bättre skyltning till utlåningsmaskinerna så att förstagångslånaren ska slippa virra runt i en evighet letandes efter en utlåningsmaskin är önskvärt. UTLÅNING 1320 mm Processen Utformningen av informationen på skärmen kan förbättras. För detta krävs en grundligare genomgång av det exakta informationsflödet och detta kommer vi inte att ägna oss åt. Dock kan vi påpeka några önskvärda förändringar. Funktionen AVBRYT ska fungera genom hela utlåningen. Då koden ska slås in bör inte knappsatsens utseende visas på skärmen. Det gör bara användarna osäkra på vart koden ska slås in, (på skärmen eller knappsatsen?). Det behövs tydligare information på skärmen över hur boken ska placeras över avläsningsglaset så att streckkoden hamnar rätt, vart lånekortet sätts in och vart koden trycks in. 16

17 17

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Analys och utveckling av DIGITALKAMERA En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Kurs: Kognitiv ergonomi Industridesignprogrammet, åk2 Handledare: Kirre Rassmus-Gröhn Lunds

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

En liten studie om observation som metod för användaranalys

En liten studie om observation som metod för användaranalys En liten studie om observation som metod för användaranalys Interaktionsdesign analys Anders Lundell Camilla Orrenäs IT-universitetet Göteborg Vt 2004 1 1. Introduktion Observationsstudier är en analysmetod

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Maria Malcus, Johanna Håkansson, Åsa Jansson och Peter Aluuan ID01 INNEHÅLL Inledning 1 Metod 2 Flödessvhema

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10.

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10. Innehåll Inledning 3 Metod 3 Läge 4 Utseende 5 Interjuver 6 Lathund 8 Flödesschema 9 Problem och svårigheter 10 Skisser 11 Det nya utseendet 15 Nytt flödesschema 17 Inledning Metod När vi skulle välja

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7.

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Inledning 1 2. Metod 1 3. Så funkar det 2 4. Feedback 4 5. Resultat och diskussion 4 6. Detta ville vi ändra på 5 7. Lösning 7 Bilagor: 1 Användarintervjuer 2 Lathund för pantning

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet Exma Duo Home Handbok Det svensktillverkade låssystemet Tack & välkommen Vi på Exma Säkerhetssystem AB vill tacka dig för att du valt oss och hälsa dig välkommen som kund. Du är nu ägare av ett svensktillverkat

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Anlys av Kopieringsmaskin Minolta Di520

Anlys av Kopieringsmaskin Minolta Di520 Lund 2002-0-08 Anlys av Kopieringsmaskin Minolta Di520 Gruppuppgift 2 Kognitionsergonomi HT2002 Grupp 2: Anna Lööf, Annika Norén, Anton Breman, Fredrik Aidehag Innehåll Inledning 3 Metod 3 Resultat och

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på ipad

Guide till användande av interaktiv bok på ipad Guide till användande av interaktiv bok på ipad Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel i din ipad och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Guide till användande av Interaktiv bok på iphone

Guide till användande av Interaktiv bok på iphone Guide till användande av Interaktiv bok på iphone Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel i din iphone och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4»

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» Sida 1 av 11 Lektion 1: sida 3 av 4 «Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» 2. Formatera text Du kan ju redan skriva in text, men nu ska vi se hur man formaterar det man skrivit in -- alltså hur

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund till PowerPoint

Lathund till PowerPoint Lathund till PowerPoint Skriva text 1. För att lägga till text skapar du en ny textruta. Klicka på musen på knappen för att skapa textruta. Syns inte denna rad går du in på Visa Verktygsfält - Rita 2.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

MANUAL FÖR STÖDFORUMET INOM PROJEKTET KÄRLEKEN ÄR FRI ( )

MANUAL FÖR STÖDFORUMET INOM PROJEKTET KÄRLEKEN ÄR FRI ( ) MANUAL FÖR STÖDFORUMET INOM PROJEKTET KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) INNEHÅLL Instruktioner & Inloggningsuppgifter 4 Lathund JIRA dokumenteringssystem 6 Lathund Chatt One 2 One 10 3 INSTRUKTIONER & INLOGGNINGS

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Servohandsken SEM Glove

Servohandsken SEM Glove Servohandsken SEM Glove Kom igång Innehållsförteckning 1 Kom igång... 2 1.1 Förberedelser... 2 1.2 Produktöversikt... 2 2 Steg för steg-beskrivning... 3 2.1 Sätt in batterierna... 3 2.2 Justera fingerlängd...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 1 BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2 Förklaring: Inbyggd högtalare Uttag för externa hörlurar Knappkontroll; sifferpanel 0-9 (totalt: 1-950

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet.

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Starta Liftkortsprogrammet Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Inloggning När programmet startas eller efter utloggning kommer man till denna skärm.

Läs mer

Separata stationsprotokoll skall föras vid mållinjen både för den automatiska tiden och den manuella reservtidtagningen.

Separata stationsprotokoll skall föras vid mållinjen både för den automatiska tiden och den manuella reservtidtagningen. Mållinjen SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Mållinjen SS TIDTAGNING VID MÅLLINJEN MÅLLINJE Huvudtidtagning sker med SOT-utrustningens fotocell, reservtidtagning sker manuellt med skrivande TAG-Heuer klocka.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

M E D D E L A N D E!

M E D D E L A N D E! Till alla lägenhetsinnehavare. M E D D E L A N D E! Vi har i alla år haft det så att den vanliga källarnyckeln också har passat till tvättstugan. Detta har inneburit att alla har haft tillträde till tvättstugan.

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Installationsguide läsplatta

Installationsguide läsplatta Installationsguide läsplatta 1. Du startar läsplattan genom att hålla in på/av-knappen (power) som sitter längst upp på långsidan på läsplattan. Släcks skärmen så trycker du bara en gång nätt på på/av-knappen

Läs mer

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA Användarinstruktion TIDSMASKINEN Tidsmaskinen tar dig tillbaka i historien. Genom historiska ljudfönster kan du höra en kreatursmarknad eller ljuden från en smedja. Medan du lyssnar på ljuden kan du gå

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 30 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 179 2004/08/06 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT TILL SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer