Ladda ned Manual till: CM-840/842

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladda ned Manual till: CM-840/842"

Transkript

1 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad är fel? Svar: Kassaregistret får ingen kontakt med kontrollenheten, följ noga det instruktionsbl ad som levererades ihop med kontrollenheten " Anslutning av kontrollenhet " så kommer det att fungera, tänk även på att kassaregistret inte fungerar utan eller med någon annan kontrollenhet än den som den levererades med. Om fel koderna visas trots att allting är korrekt kopplat, dra då ur och sätt i strömmen till både kassaregistret och kontrollenheten. 1b. Fråga: Mitt kassaregister har låst sig och står bara och tjuter, vad ska jag göra? Svar: Prova att trycka på följande tangenter i REG, X och Z läget först för att se om felet släpper: [CLEAR] eller [C], [KONTANT] eller [AMT Tend Total] och [#/NS] Om felet ändå är kvar måste en "halv" eller "delvis" återställning (warm start) utföras eller så kan det elektroniska journal minnet behövas tömmas se manulen för detta. För Olympia CM-840, CM-842, 40T, 42T, ECR-460, ECR-465, ECR-466: Varm start (halv återställning) OBS! Använd endast REG nyckeln när detta utförs! 1 / 10

2 Om kassaregistret har låst sig (efter ett pappersstopp, feltryck, etc.) och inget annat hjälper, utför då nedanstående procedur. Se även till att kontrollenheten är inkopplad till port märkt OBR på kassaregistret (port närmast tangentbordet) samt att kontrollenheten blinkar grönt, blinkar den rött så dra ur och sätt i strömmen till kontrollenheten. ***Följ nedanstående instruktioner noga, ett feltryck eller fel nyckel-läge kan skada lagrad data*** 1. Stoppa i REG nyckeln och vrid till "OFF" (ignorera ifall kassan tjuter) 2. Koppla ur 220 Volts strömkabeln från vägguttaget och vänta minst 20 sek. 3. Tryck och håll ner [Kvitto matning] tangenten. 4. Sätt tillbaka strömkabeln i vägguttaget (utan att släppa [Kvitto matning]). " " Visas på displayen. (om inte, börja om och vänta längre tid i steg 2) 5. Släpp nu [Kvittomatning], vrid nyckeln från "OFF" till REG. 6. Displayen visar nu "0.00". Tryck 2 gånger på [CLR] Återställning är nu klar. Kassaregistret är redo för användning. 2 / 10

3 1c. Fråga: Hur ändrar man tid och datum? För Olympia CM-840, CM-842, 40T, 42T, ECR-460, ECR-465, ECR-466: Tid: - Vrid nyckel till PRG - Tryck [1] [5] [#/NS] - Slå in Tiden (TTMM ex. 09:30) och tryck på [Kontant] - Avsluta med att trycka på [#NS] Datum: - Vrid nyckel till PRG - Tryck [1] [4] [#/NS] - Slå in Datumet (ÅÅMMDD) och tryck på [Kontant] - Avsluta med att trycka på [#NS] 2. Fråga: Jag kan slå in ett belopp men så fort jag trycker på en varugrupp så börjar kassaregistret att tjuta och felkod E11 visas i displayen, vad är fel? Svar: Gerenrellt så betyder felkod E11 att man tryck på fel tangent och den första åtgärden bör vara att man trycker på "Clear" eller "C" tangenten. Vanligast uppstår felet när man använder kommatecken tangenten när man slår in beloppet vilket är fel, för tex att slå in 10kr gör så här: slå in 10 och sedan på dubbelnollan (00), tryck sedan på en varugrupp och avsluta med KORT eller KONTANT tangenten. 3a. Fråga: Var registrerar jag min kontrollenhet om jag inte valde till tjänsten när jag köpte systemet? Svar: På Skatteverkets webb plats, får att gå till registreringen klicka här, Typ av kontrollenhet är "CleanCash" och serienumret står på ena sidan av kontrollenheten, kassaregistrets modell beteckning står till vänster om kontroll låset (tex. CM-840) och serienumret baktill där strömkabeln går in. Registreringen är helt gratis och är mycket enkel att utföra, det enda som krävs är en e-legitimation/bank id. 3 / 10

4 3b. Fråga: Vi har ett 2010 certifierat kassaregister och pga uppköp/ändrad bolagsform etc. vill vi byta organisationsnumret som är programmerat. Hur ska vi göra? Svar: Ta kontakt med skatteverket och be dem om ett bevis att ni får programmera om er cleancash box. När ni har detta dokument ta kontakt med oss. 4. Fråga: Det kommer upp "E80 Journal" I displayen hela tiden, hur får man bort det? (Gäller Cm-840/42 och Ecr-40/42T) Svar: Läs i manualen under avsnittet "Elektronisk Journal", där finns instruktioner hur man tömmer journalen, när detta är gjort så försvinner meddelandet i displayen. Alternativt så kan man även aktivera en automatisk funktion för att undvika att detta felmeddelande kommer upp med jämna mellanrum, läs mer om detta på den här länken. 5. Fråga: Hur ska man montera den medföljande svarta plast spolen? (gäller maskiner med 1st kvittoremsa) Svar: Den används normalt inte alls, den är till för dom som inte använder kundkvitton utan bara registrerar, eller när man skriver ut den elektroniska journalen. 4 / 10

5 6. Fråga: Varför kommer det bara ut tomma kvitton utan text? (gäller maskiner med termo skrivare) Svar: Kontrollera att du använder thermo papper och se till att pappret ligger åt rätt håll annars fungerar det inte. 7. Fråga: Varför kommer det inte ut något kvitto fast det finns papper kvar på rullen? (gäller ej 2010 certifierade kassaregister) Svar: Du har troligtvis råkat stänga av kvittot, läs manualen hur man slår på kvitto utskriften igen. 8. Fråga: Jag har precis packat upp kassaregistret och börjat programmera den men den bara tjuter och displayen lyser fast jag satt väljaren i off-läget, är maskinen trasig? (gäller maskiner som ej har ett inbyggt batteri) Svar: Nej den är inte trasig felet beror på att du satt i batterierna före strömkabeln anslutits till vägg uttaget, ta ur batterierna och dra ur strömkabeln igen och börja om, se även till att väljaren står i PRG läget när du programmerar. 9. Fråga: Varför låter det ingenting när jag trycker på tangenterna och varför öppnas inte lådan? (gäller mindre maskiner som har miniräknarläge) Svar: Miniräknarläget är aktiverat läs manualen hur man avaktiverar det. 5 / 10

6 10. Fråga: Varför visas ingen moms på kvittot fast jag har programmerat momssatserna? Svar: Man måste även ställa in vilken momsstatus varje varugrupp skall ha, se manualen hur detta ställs in. 11. Fråga: Det finns det en summa längst ner på Z-rapporterna som aldrig nollställs, är maskinen trasig? Svar: Nej den är inte trasig, summan du ser är kallas "grand total" och den ska aldrig nollställas. 12. Fråga: Summorna stämmer inte riktigt på rapporten, kan kassaregistret räkna fel? Svar: Nej ett kassaregister kan omöjligt räkna fel, beräkningarna utförs av en matematisk processor och precis som en miniräknare har kassaregister inte kapacitet att gå utanför ramarna och "hitta på" en summa som inte är exakt korrekt. Människor kan göra och gör fel, stämmer inte summorna på dag-rapporten är det personen som använt kassaregistret under dagen som slagit in något felaktigt. I de flesta fall kan man skriva ut den elektroniska journalen och på så sätt hitta det felaktiga inslaget. Andra vanliga orsaker är att man föregående dag tagit ut rapporten i X-läge istället för Z-läge eller att man misstolkar Grand Total summorna (GT) på rapporten då dessa (enligt lag) inte ska nollställas. 6 / 10

7 13. Fråga: Varför kan jag inte ta ut en Z eller X rapport? maskinen bara tjuter och visar en felkod eller bara ett "E". Svar 1: Kassaregistret befinner sig i träningsläge, läs manualen hur man avaktiverar detta. Om detta inte är fallet så kan det bero på att någonting inte är helt utslaget i REG läget. Svar 2: Om du har ett kassaregister med kontrollenhet, prova att dra ur och sätt i strömmen till kontrollenheten. 14. Fråga: Varför ändras inte datumet på kvittot, är någonting trasigt? (gäller ej 2010 certifierade kassaregister) Svar: Nej, det är helt normalt på flera modeller, det beror på att kassaregistret i slutet av alla kvitton påbörjar nästa kvitto med att skriva datumet för att göra kvittoutskriften snabbare, varvid det första kvittot för dagen kan ha gårdagens datum. Så tryck ut ytterligare ett kvitto och kontrollera datumet. 15. Fråga: Momsen verkar inte beräknas rätt fast jag har ställt in 25%, vad är fel? 7 / 10

8 Svar: Tänk på att kassaregistret räknar momsen baklänges, så vid en försäljning på tex. 10kr ska korrekt moms vara 2kr, du kan enkelt simulera detta med hjälp av en miniräknare, slå in 8 * 1.25 så ser du att summan blir Fråga: Dag rapporten bara plussas på för varje dag och nollställs aldrig, vad gör jag för fel? Svar: Du tar ut rapporten i X läget vilket är fel, Dag rapporten måste alltid tas ut i Z läget. X läget är bara till för om man vill kontrollera hur mycket man har sålt för tex. mitt på dagen. Tänk dock på att Grand total summan/summorna (GT) inte ska nolställas. 17. Fråga: Kassaregistret skriver inte längre mitt butiksnamn och mina varugrupper som jag har programmerat, och det verkar skriva på ett annat språk, vad är fel? Svar: Minnet har nollställts, troligtvis pga att backup batterierna är slut. Byt batterierna och programmera om kassaregistret, använd alkaliska batterier. (Om du har ett inbyggt batteri som de större maskinerna har behöver du lämna in maskinen till ett auktoriserat service center) 8 / 10

9 18. Fråga: Ska jag dra ur strömmen till kassaregistret när jag går hem för kvällen? Svar: Nej, absolut inte. Då tar backup batterierna slut betydligt fortare och maskinen riskerar att förlora all programmerad data. Sätt i stället nyckeln/väljaren i OFF läget och låt strömkabeln sitta kvar i uttaget 19. Fråga hur ofta behöver batterierna bytas? (gäller ej 2010 certifierade kassaregister) Svar: Om du har batterier som går att komma åt ovan ifrån under locket till kvitto rullen av typen som visas nedan, så bör du byta en gång per år. 9 / 10

10 Tänk på att ha strömmen ikopplad när du byter och använd alkaliska batterier. 20. Fråga: Hur programmerar jag in mitt butiksnamn och org nummer på kvittot? (gäller ej 2010 certifierade kassaregister) Svar: Om du har köpt ett kassaregister med klartext printer så står det i handboken och kallas vanligtvis "kvitto huvud". Om du inte har köpt en modell med klartext printer så går det givetvis inte. Om du har köpt ett kassaregister med stämpel som tex. Olympia CM-1820 så kan du ta ur stämpeln och gå till en stämpel butik och få butiksnamn och org nummer på den. 10 / 10

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig här. När

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer