Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson"

Transkript

1 Uttagsautomater Uttagsautomater Gruppuppgift 1 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttag

2 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

3 Bakgrund Målet med Gruppuppgift 1 i Kognitionsergonomi, TNS112, var att ge en övning i kritisk granskning av olika användargränssnitt, med avseende på för- och nackdelar, samt att ge en inblick i olika användares uppfattning av dessa. De två olika uttagsautomater som Grupp 1 gjort till föremål för denna granskning fanns (september 2001) på Nordbanken i Lund, Stora Södergatan 2, i form av en inomhusautomat, samt utanför Föreningssparbankens Finanshuset i Lund. Lite bakgrundsinformation om Bankomat Varumärket Bankomat delades tidigare av ett konsortium bestående av Sparbanken, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordbanken. Det stod upp till vart och ett av dessa företag att välja om man ville behålla namnet Bankomat eller ha ett eget namn på produkten. Så hette till exempel Sparbankens tidigare uttagsautomater Minuten. Efter sammanslagningen med Föreningsbanken och skapandet av Föreningssparbanken gick de sin egen väg med ett nytt uttagssystem. Över lag kan man säga att samtliga banker idag vill profilera sig i sin egen riktning. Också Bankomat kommer gå över till namnet Nordea som ska stärkas som varumärke och produkt. I fråga om design av Bankomaten med gränssnittet som en integrerad del har denna skett på plats på företaget. Metod Vårt tillvägagångssätt kan beskrivas som en kombination av intervjuer med mannen på gatan och bankanställda, samt egna granskningar av de visuella och audiella, samt eventuellt taktila, faktorer som kunnat vara av intresse för analysen. Vi valde att inte ställa frågorna i form av en enkät. Denna form verkar avskräckande på objektet varför vi använde oss av direkta frågor som det överlägsna alternativet. Utöver de frågor vi ställt till användarna (fem personer/automat) har vi även vid behov gått in för att få fram mer professionella fakta från bankanställda. I största möjliga mån har vi försökt vara sunt kritiska till dessa uppgifter, samt försökt att inte sväva ut i alltför vilda diskussioner, då exempelvis säkerhetsfaktorer haft en begränsande verkan på våra efterforskningar. I samtliga situationer har svar inte kunnat erhållas på alla frågor. Vidare bör nämnas att de svar vi noterat i rapporten inte ordagrant återger de egentliga svaren.

4 Intervjuer Frågor ställda till bankpersonalen: Hur lång tid ligger pengarna kvar innan de tas tillbaka? Om pengarna lämnas kvar dras de varken tillbaka eller stängs inne på något sätt. Leverantören har dock möjligheter att själv styra aktuell automats funktioner. Tycker du att systemet fungerar bra? Delar kunderna din uppfattning? Ja, vi har uteslutande goda erfarenheter av våra uttagsautomater. Självfallet händer det att folk blir irriterade. Sedlar fylls på var femte minut och ibland kan detta skapa stress, om till exempel en kund kommer in och pengarna precis håller på att fyllas på. Vad händer om man stoppar in andra kort än de avsedda i uttagsautomaten? Felaktiga kort äts upp. Endast föremål av passande storlek kan införas i kortläsaren. Vilken funktion har de konformiga objekten (fråga ställd till berörda på Nordbanken gällande en av deras uttagsautomater)? De är en ren försiktighetsåtgärd och har som funktion att försvåra applikationen av främmande föremål på Bankomaten Kan man göra några allvarliga fel vid användandet av automaten? Vilka risker finns? Automaten förutsätter att man vet vad man gör. Om man använder uttagsautomaten felaktigt så svarar maskinen med felmeddelanden eller direkta åtgärder, som att svälja kortet. Om man glömmer kvittot utgör detta inte någon säkerhetsrisk. På kontoutdraget står ingen information med vars hjälp man kan spåra användarens konto eller liknande.

5 Frågor ställda till användarna, fem per automat:?? Känner du dig osäker när du använder uttagsautomater? Står nästa person i kön för nära inpå? Vilka åtgärder skulle kunna vidtas??? Vad är det värsta som hänt dig vid en uttagsautomat??? Fungerar systemet bra? Vilka ändringar skulle du kunna tänka dig??? Störs du direkt av något hos automaten??? Vilken automat tycker du bäst om? Vad får dig att föredra denna framför andra? Som användare räknar vi alla med kontokort i årsåldern och uppåt. Blinda och synskadade är medräknade, eftersom de flesta uttagsautomater är anpassade för denna grupp. Sammanfattning över erhållna svar: Generellt tycker användarna att det är enkelt att ta ut pengar. De tillfrågade Bankomat-användarna tycker att det är enkelt eller mycket enkelt att ta ut pengar. På frågan varför de väljer just denna automat svarar de: Den låg närmst. Jag passerade förbi. Följdfrågan till detta blir, var det lätt att hitta hit? På denna fråga svarar de flasta ja, anledningen till detta var att de redan innan kände till var Bankomaten låg. Om man inte känner till detta, blir det genast svårare att hitta till just denna automat. Redan på långt avstånd ser man tydligt banken, Nordbanken, och skyltningen visar att det finns en bankomat utanför. Det är först när man kommer fram till denna automat man får en upplysning, dock mycket liten, om att det finns en till automat inne i banklokalen. Att uttagsautomat ligger inomhus har även varit en anlening till att vissa valt att använda den. Placeringen inomhus uppfattas av de flesta som särkare. Övervakninkningskameror i lokalen bidrar även till att man känner sig säkrare än vid en automat ute vid gatan. Ingen av de fem tillfrågade var rädda för att bli bestulna på kod, kort eller pengar. Men ett par av dem tyckte att det kunde bli obehagligt om de övriga i kön kom för nära bakom. Det fanns ytterligare ett par anledning till att de tillfrågade just använde denna uttagsautomat. - Jag är van att använda Bankomaten - Jag får kontouttdrag här, eftersom detta är "min" bank. En man beklagade sig över att det alltid krånglar eftersom hans kort inte "tillhör" denna banken, fast bliderna visar att automaten tar emot den typ av kort som han har. Vad tycker de som anväder den andra automat vi valt, FöreningsSparbankens Uttagsautomat? Det är av samma anledningar man som användare av Bankomaten använder Föreningssparbankens uttagsautomat: närhet, vana, och "min" bank. Att det är enkelt att ta ut pengar tycker även alla de tillfrågade vid denna automat. Gällande placering tyckte användarna att det var lätt att hitta hit eftersom de visste att den låg här. För de som inte på förhand känner till placeringen tycker vi att den är svårt att hitta.

6 Skylten är skuggad av taket och syns inte särskilt bra speciellt inte på avstånd. Omgivningen som den är placerad i kan upplevas lite obehaglig, det är mörkt och många människor passerar förbi. De tillfrågade upplever trots detta inte någon rädsla, för att bli överfallna och bestulna. Men vissa menar att någon typ av markering ändå vore bra tex markering på marken eller "grind", för att hålla bakomvarande på avstånd. Upplever användarna att det finns skillnader mellan olika uttagsautomater och isåfall vad tycker de om skillnanderna och påverkar det deras val av automat när de ska ta ut pengar? Alla tillfrågade uppfattar att det finns en viktig skillnad mellan olika automater, det ät utifrån denna skillnad man kan avgöra vilken typ av uttagsautomat det är / vilken bank den tillhör. Denna skilland kan benämnas som nödvändig. Det bör tydligt framgå vilken bank den tillhör, eftersom man erbjuds olika tjänster från olika bankers automater beroende på vilken typ av kontokort man har. Av 10 tillfrågade är det fyra som är medvetna om att det finns ett antal mindre, men ändå betydande skillnader mellan olika typer av uttagsautomater. Den mest uppmärksammade skillnaden är placeringen och storleken på KLAR-knappen. Två av de tillfrågade användarna upplever även att Föreningssparbankens uttagsautomat är segare,dvs tar längre tid på sig att uttföra tjänsterna än tex Bankomaten. En av dessa användare tycker att det finns en fördröjning i knapparna på Fs. Uttagsautomatens, som gör det lättare att slå fel kod eller belopp. En annan saknar att det inte låter (-pip-) vid knapptryckning på alla uttagsautomater. När vi frågade om någon hade upplevt några problem i sammband med uttag, var det vanligaste att de glömt sin kod och därför förlorat kortet. Men de tillade att det var deras eget fel och att det inte berodde på utforminingen av automaten. En hade också varit med om att få för lite pengar men banken hade fixar till det. Folk berättade också att de tycker att det är retligt när det bara finnas 500kr-sedlar eller när minneslapp inte kan ges.

7 Hur hittar man automaten? Bankomaten Bankomaten i detta fall var logiskt placerad, inne på Nordbankens kontor. Det känns naturligt att hitta en bankomat intill en bank. Dock var just denna lite svår att hitta eftersom den låg inomhus. Utanför Nordbanken finns redan en automat och det är lätt att tro att den är den enda. Att det var många som missade inomhus automaten märkes då det ofta var kö ute, när det vid bankomaten inne var folktomt. FöreningsSparbanken Inte heller denna automat är särskillt lätt att hitta om man inte känner till den. Den ligger vid FöreningsSparbankens Finanshuset, lite avsides i förhållande till två andra automater alldeles i närheten, som dessutom lättare fångar användarens uppmärksamhet. Hur ser den ut? Bankomaten Detta är en ny bankomat, inte äldre än ett halvår. Tack vare dess läge inomhus är denna bankomat ren och fri från klotter. Det som mest skiljer denna från de flesta andra uttagsautomater är de små strutliknande metallobjekten vid sidan om knappsatsen. FöreningsSparbanken Den är svart och snygg och heter egentligen Uttagsautomat.

8 Uttagsprocessen för Bankomat Det första du uppmanas göra vid bankomaten är att sätta in ditt kort. Vill du ha tal på bankomaten skall du börja med att trycka på talknappen. Du uppmanas då att sätta in kortet och följer sedan vidare instruktioner. Efter att du satt in kortet får du en uppmaning att trycka in din kod och därefter trycka på klar. Slår du in fel kod finns det en felknapp på knappsatsen och det går även att avbryta. När rätt kod är intryckt kommer en ny bild upp på skärmen. Här har du fyra alternativ att välja mellan. Antingen trycker du in önskat belopp med hjälp av knappsatsen eller så trycker du på någon av displayens sidoknappar bredvid det belopp som redan är föreslaget på skärmen.

9 Om du bara vill ha ut en minneslapp men inte några pengar trycker du istället på knappen intill texten minneslapp. Det fjärde alternativet (vilket enbart fungerar om du har ett kort från nordbanken) är att ta ut pengar från ett annat konto. Om du väljer detta visas aktuella konton som du kan välja mellan och genom att trycka in siffran fram för detta konta t ex 1 el 2 kan du sedan få ut pengar från detta konto. När du valt hur mycket pengar du ska ta ut är det bara att vänta. Efter en liten stund får du uppmaning att ta ditt kort och vänta på pengarna. När du tagit pengarna får du också en minneslapp.

10 Funktioner på automater 1. Lampan indikerar om automaten är på eller ej 2. Inmatningsenhet för kortet 1 3. Utmatningsenhet för minneslapp 4. Utmatningsenhet för pengar 5. Display Klistermärke som visar vilka kort som får användas 7. Knappsats 8. Knapprader till displaymenyer 9. Graffiti Lampan indikerar om automaten är på eller ej Bullarna skall förhindra kunder att applicera främmande föremål på bankomaten 1 3. Inmatningsenhet för kortet 4. Utmatningsenhet för minneslapp 5. Utmatningsenhet för pengar 6. Display 7. Klistermärke som visar vilka kort som får användas 8. Knappsats Knapprader till displaymenyer 10. Reklam 8 9 5

11 Föreningssparbankens uttagsautomats visuella egenskaper Avstängd Uttagsautomat, till skillnad från Bankomaten, kan man på långt avstånd se att Föreningssparbankens uttagsautomat är avstängt. Detta tack vare att hela displayens bakgrund är röd. Displayen visar de olika tjänsterna man kan välja att utför. Har man kortet som tillhör uttagsautomaten/banken, erbjuds man flera olika tjänster. I displayen visas på denna uttagsautomat inte bara text utan även bilder som förtydligar uppmaningarna som fås från automaten.

12 Feedback Ju bättre feedback uttagsautomaten ger användaren desto lättare blir det att använda den. Den förekommande feedbacken är visuell och audiell. Den visuella feedbacken ges bland annar från displayens text och bild som skiftar när man valt att gå vidare från ett steg till nästa (se flödesdiagram). Förändringen bekräftar att tidigre steg är avklarat. På Föreningssparbankens automat finns även pilformade markeringar vid inmatningsenheten för kort och sedelutmatningen. Dessa markeringar blinkar grönt för att upplysa om när och var man ska stoppa in/ta ur kortet och ta sedlarna. Den audiella feedbacken ges tydligast av den inspelade röst som ljuder om man väljer tal. På Bankomaten är det så ordnat att om man inte uppfattar det visuella budskapet på dispalyen, dvs att man dröjer eller ej utför den handling man uppmanas göra, startar talrösten automatiskt. Annan audiell feedback ges vid knapptryckningar. Bankomaten ger ett tydligt pip som bekräftar tryckningen, medan Föreningssparbankens uttagsautomat endast ger ett mekaniskt ljud, ett knäpp, när knapparna trycks ner. Ljud ges även när så kallad sedeluppräkning pågår, då automatens sedelfack ger ifrån sig ett rasslande ljud och man vet att pengarna är på väg. Någon egentlig taktil feedback från uttagsautomaten finns inte. En slags taktil feedback får man därimot bland annat när man stoppar in kortet. Efter ett par millimeter känner man att automaten tar emot kortet och automatiskt drar in det i maskinen. Knapparna ger även användaren taktil feedback genom att de trycks ner ett par millimeter för att fungera. Bankomatens knappar behöver man trycka djupare ner är knapparna på FSb.Uttagasutomat. Den lättare och mindre tydliga knapptryckningen, tillsammans med den lilla tidsfördjöjning mellan det att knappen tryckte ner och tecknet visades på displayen på FSb.Uttagasutomat gör att risken att trycka fel, t ex för många siffror, är betydligt större vid denna automat. Som blind/synskadad ges man även taktil information genom punktskriften på knapparna. Båda de uttagsautomaterna vi tittat på har en knapp med punktskrift för tal, fel, avbryt och klar. Plus att 5:an har en markering. På Föreningssparbankens Uttagasutomat är även knappsatsen vid sidan om displayen utrustad med punktskrift. (Vi vet inte vad dessa betyder, och är förundrade över hur det fungerar, dessa knappar får nämnligen olika funktioner som visas på displayen, t ex kan en knapp vid ett tillfälle betyda annat konto och vid ett annat ja på frågan om man vill ha minnes lapp.) )))

13 Problem, svårigheter, gemensamma drag och skillnader Bankomaten Dåligt :?? Svårt att se på avstånd om den är avstängd.?? Dålig skyltning till Bankomaten.?? Ingen avgränsning till nästa person i kön.?? Borde finnas backa -funktion i menyn som alternativ till avbryt. Bra:?? Tydlig display.?? Börjar tala om man är för långsam.?? Ändrar till engelska om man har utländskt kort.?? Bra feedback både audiellt och visuellt.?? Ligger inomhus. FöreningsSparbanken Dåligt :?? Otydlig display.?? God respons kräver tunga knapptryckningar.?? Dålig skyltning vid uttagsautomaten.?? Ingen avgränsning till nästa person i kön.?? Lite läskigt placerad under ett mörkt tak.?? Borde finnas backa -funktion i menyn som alternativ till avbryt. Bra:?? Lätt att se på avstånd om den är avstängd.?? Ändrar till engelska om man har utländskt kort.?? Läcker svart färg. Våra två studieobjekt äger flera gemensamma drag. De är båda svåra att hitta om man inte vet var de ligger, de erbjuder inga fysiska säkerhetsfunktioner för användaren och saknar backa -funktion. En positiv egenskap som båda automater delar är att de underlättar användandet för engelska användare. För synskadade personer finns även tal att få. Båda automaterna påminner en även audiellt om man dröjer för länge med sitt val på displayen. Den störst skillnaden mellan de två automaterna är de sfäriska objekt som är placerade på Bankomaten.

14 Referenser: Yvonne Nilsson, Nordbanken Lund, Stora Södergatan 2 Christer Gylfe, Nordbankens inköpscentral för uttagsautomater

15 Flödesdiagram Nordbankens Bankomat TAL TAL EJ TAL SLÅ DIN KOD TRYCK KLAR TRANSAKTIONEN AVBRUTEN TA DITT KORT KLAR FEL VÄLJ BELOPP ÖVERFÖRING KONTOUPPGIFT AVBRYT TRANSAKTIONEN AVBRUTEN TA DITT KORT VÄLJ BELOPP ÖVERFÖRING KONTOUPPGIFT TA KORTET OCH MINNESLAPPEN VÄLJ KONTO AVBRYT TRANSAKTIONEN AVBRUTEN TA DITT KORT 1 ELLER 2 VÄLJ BELOPP AVBRYT TRANSAKTIONEN AVBRUTEN TA DITT KORT BELOPP VAR GOD VÄNTA TA DITT KORT KORT UT TA DINA PENGAR OCH DIN MINNESLAPP PENGAR UT

16 Föreningssparbankens uttagsautomat VÄLKOMMEN :SÄTT I KORT/WELKOME:PLEASE INSERT YOUR CARD KORT IN ANGE KOD OCH TRYCK PÅ KLAR /FEL /AVBRYT SLÅR KOD **** FEL KLAR AVBRYT ANGER ÖNSKAT BELOPP VÄLJ BEJOPP/ANDRA TJÄNSTER TRANSAKTIONEN AVBRUTEN, TAG DTT KORT FEL KLAR AVBRYT KORT UT (ANDRA TJÄNSTER) KONTOFÖRTECKNING ÄNDRA KOD ANNAT KONTO KONTOUTDRAG VILL DU HA MINNESLAPP? JA NEJ VAR GOD VÄNTA SEDELUPPRÄKNING PÅGÅR TAG DITT KORT TAG DITT KORT KORT UT KORT UT TAG KONTOUTDRAG TAG SEDLAR KONTOUTDRAG UT SEDLAR UT TAG SEDLAR OCH KONTOAUTDRAG SEDLAR OCH KONTOUTDRAG UT

17 Appendix A Expedition Nordbanken: Kort bankomatisk historik Nordbankens stolta Bankomat? -tradition har sitt ursprung i det gamla brukssverige. På 1600-talert lät Louis de Geer föra in kunniga vallonska gruvingenjöner från Holland och lade härmed grunden för den moderna svenska bankrörelsen. I själva verket var redan Gustav Vasa inne på detta spår, men tyngd av de stora skulderna till den nordtyska hansan kunde dessa planer inte förverkligas. För att underhålla det världsledande svenska bankväsendet lät Drottning Kristina den store franske filosofen René Descartes se över såväl finanser som de gryende planerna på ett framtida Bankomat -system. Olyckligtvis hade den svenska väderleken en negativ effekt på fransmannen, som dog innan han kunnat färdigställa detta mastodontarbete. Bankomat -drömmen låg i dvala under många år och kom åter att inspirera vetenskapsmän, författare och filosofer först under Gustav IIIs era. Många stora tänkare gynnades av den store mecenaten men de svåra åsiktmässiga skillnaderna som gjort sig gällande redan på 1600-talet, ledde till ett totalt sammanbrott i och med attentatet mot kungen den 16 mars Det är först i vår tid som Bankomaten kommit att utgöra ett hjälpmedel för gemene man. Trots att drömmen genom århundradena hotats av såväl okunskap som religiös fanatism, lyckades ändå världshistoriens första bankomat invigas den 6 juni 1928 i Kungsträdgården i Stockholm. Så här i efterhand kan man konstatera att den svenska dominansen på detta område haft en direkt avgörande roll för såväl de båda världskrigens utgång, maktbalansen under kalla kriget, kärnkraftens internationella genomslag, Berlinmurens fall och den tilltagande globaliseringsprocessen. Högst sannolikt kommer också i framtiden Bankomaten verka för mänsklighetens framåtskridande och en ekologiskt gynnsam utveckling i den skandinaviska, sociala kapitalismens tecken.

18 Appendix B Ytterligare undersökningsresultat Närheten till uttagsautomaten uppfattas som viktig. Vi kallar denna uppfattning för Nöbbelöv torg-syndromet. Felaktiga kort äts upp. Endast föremål av passande storlek kan införas i kortläsaren. Om man med andra ord vill kassera disketter eller gamla videoband bör man istället elda upp dem i ett oljefat på någon obskyr bakgata. Information om exakt placering av sedelkassetten hemlighölls av säkerhetsskäl. Dock fick vi reda på att denna fylls på var femte minut och att killen som gör det sannolikt inte heter Bengt Olofsson av säkerhetsskäl kallar vi honom för Johan. Någon hemlig administratörskod för bankomaten gavs inte ut.

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH 2001-09-19

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljettautomat Biljettautomat Gruppuppgift 2 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljet Innehåll 1. Bakgrund och metod 2. De befintliga automaterna a. Output-relaterade

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen

Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen November 2014 Sammanfattning En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är

Läs mer

En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda

En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda Sammanfattning En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda Uttagsautomater ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten till automaterna ska vara god för personer

Läs mer

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige.

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. 1 Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. Om Bankomat Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Läs mer

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015 SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN 1.0 / Juni 2015 Hantera behörigheter i internetbanken Nu är det enklare för dig som företagare att administrera olika användares behörigheter i internetbanken.

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00)

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Tips på appar Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Grafisk visning med punkter eller stapel Timstock Version: 1.7

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll Teknisk Manual Funktion och underhåll Allmänna anvisningar Detta system består av PQ-ParkBoard-plattformar, som kan skjutas i sidled. En bil kan parkeras per plattform. Dessa plattformar kan inte köras

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Wittkopp. Primor 2000 Level 5

Wittkopp. Primor 2000 Level 5 Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual Innehåll 1 Användning... 3 Öppna... 3 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 Programera användarkod Program 1... 4 Byta Master- eller användarkod Program 0...

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Gruppuppgift 1 Uttagsautomater

Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT 2001 Certec LTH Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 2 Rani Samuelsson Marie Osbeck Carina Johnsson Anna Lewerth Innehållsförteckning Inledning s. 1 Metod

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Feedback Nedan finner du din feedback på presentationen som du levererade på XXX i XXX. Det kan upplevas som mycket och många saker i den detaljerade feedbacken

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10.

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10. Innehåll Inledning 3 Metod 3 Läge 4 Utseende 5 Interjuver 6 Lathund 8 Flödesschema 9 Problem och svårigheter 10 Skisser 11 Det nya utseendet 15 Nytt flödesschema 17 Inledning Metod När vi skulle välja

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

Personer som är 75 år eller äldre 15. Personer som är blinda 16. Personer som är synsvaga 14. Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 19

Personer som är 75 år eller äldre 15. Personer som är blinda 16. Personer som är synsvaga 14. Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 19 1. Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Utifrån resultatet från studien Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre, som genomfördes under hösten 2014, har Stelacon

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst?

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst? Några exempel Principer för design Hur många kan ställa in klockan på sin video utan manual? Hur ofta vrider man på fel platta på spisen eller glömmer vrida av den när man är klar? Hur ofta knuffar man

Läs mer