KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT"

Transkript

1 Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00) Industridesignprogrammet, LTH

2 INNEHÅLL Uppgiften (syfte, undersökningsprojekt) Utförande (användarundersökning, egen utvärdering) Resultat Designförslag (förbättrad design av parkeringsautomat) Avslutning Appendix (Flödesschema och bilder) 2001 Alstin, Brandt, Brynolf, Eriksson Aeon Artworks Sweden: Publicator 2

3 UPPGIFTEN Inledning Parkeringsautomater, automater för att lösa biljett för att få tillstånd att parkera, är något som vi alla känner till och de flesta i alla fall de med körkort någon gång har använt. För det mesta är användningen snabb och enkel hela händelsen sker mer eller mindre i förbifarten men säkert finns det också här en del problem att titta närmare på. Hur enkelt är det egentligen att använda automaterna, ser de olika ut och hur lätt är det att avgöra vad man ska göra med den erhållna biljetten, o.s.v., är frågor som är högst adekvata. Med detta arbete hoppas vi få en bättre bild av hur parkeringsautomater i allmänhet upplevs och fungerar. Vidare ämnar vi diskutera förslag till förbättringar, och till sist sammanställa en parkeringsautomat av egen design. Syfte Syftet vår undersökning är att de medverkande ska få en känsla för vad kognitiv ergonomi är i praktiken och kunna använda sig av detta i utvecklandet av ny produkt. Undersökningsobjekt Undersökningsobjekt för denna underökning är alltså två parkeringsautomater närmare bestämt två slumpmässigt valda i Lund. Dessa ska undersökas i ett kognitivt ergonomiskt perspektiv med egna betraktelser och utvalda intervjuades uttalanden som grund. Maskin 1 Parkeringsautomat vid A-huset, Lunds Tekniska Högskola Maskin 2 Parkeringsautomat på Kulgränden, Lund 3

4 METODER Intervju Vi intervjuade ett antal användare vid parkeringsautomaten och fick fram några övergripande åsikter. Användarundersökning Vi observerade de båda automaternas användare under ungefär en halvtimme vardera och kom fram till följande (observera dock att det är en uppskattning och att de angivna åldrarna alltså inte är grundade på någon regelrätt undersökning): 4

5 RESULTAT Maskin 1 (vid A-huset, Lunds Tekniska Högskola) Display Myntinkast Biljettfack Klar -knapp Veckobiljett -knapp Avbryt -knapp Returfack (för mynt) Intervju En parkeringsautomat är i grunden inte särskilt komplicerad, men de kan vara olika vettigt utformade. Texten på automaten anses av några aningen osammanhängande eller rentav svårtydlig. Förvisso kan man istället prova sig fram och inlärningen av användningsprocessen är kort. Parkeringsautomater är ofta sönder och det kan vara svårt att veta vad man då ska ta sig till man vill ju inte få några böter! Parkeringsautomaten syns ofta dåligt ibland får man till och med springa och leta efter den. Tydliga skyltar och en tydlig placering förespråkas. Användarundersökning 5

6 Maskin 1 används av framförallt studenter, personal från högskolan och olika tillhörande instutitioner runt eller i A-huset. Alla användare har förstås körkort, med undantag för en del som bara är passagerare (dessa kan förstås ha körkort ändå). Parkeringsautomatens placering Parkeringen är uppdelad i två mindre områden med en gemensam parkeringsautomat. Om man parkerar mer än ca tio meter från automaten är den svår att upptäcka. Det finns en vägledande skylt men den är i stort sett dold av ett buskage och därför inte till någon större hjälp. Dessutom ser skylten ut att ha blivit påkörd då den är rejält tillbucklad, något som gör den ännu svårare att läsa på avstånd. Vare sig skylten eller själva automaten är alltså så lätta att hitta som man skulle önska. Belysningen på platsen är bristfällig, både vad gäller direkt på parkeringsautomaten och i dess omgivning. Detta försvårar för användaren att efter mörkrets inbrott först hitta och sedan använda automaten. Gatubelysning finna visserligen precis i närheten men är även den dold av buskaget. Inte bara rent praktiskt kan detta vara ett problem utan också leda till att man drar sig för att använda automaten och därmed parkeringen när det är mörkt och området kan verka otryggt. Direkt framför automaten finna en relativt hög trottoarkant som kan vara opraktisk när det är halt eller om kanten skulle döljas av ett snölager. För en person med rörelsehinder som t.ex. sitter i rullstol gör kanten det betydligt svårare att nå automaten än om marken framför den hade varit helt plan. Parkeringsautomaternas utformning Här följer vår analys av maskinens utformning. Se härtill bilderna i som följer efter själva rapporten. Analys av användarprocessen Användningen av maskinen är egentligen tämligen enkel valen är få och funktionen uppenbar men kan ändå upplevas något förvirrande. Längst bak följer ett följer ett flödesschema över användarprocessen, härnäst en förklaring av densamma. Maskinen hälsar en välkommen med ett Välkommen! och med en aktuell tidsangivelse. Nu har man två val: antingen att stoppa i mynt för att betala för parkering under en kortare tid, eller att trycka på knappen veckobiljett för att betala för en hel vecka. Om man stoppar i mynt visar apparaten hur länge man får låta bilen stå på parkeringen, med tid och datum. När man än nöjd är det bara att trycka på klar och erhålla en biljett som sedan ska sättas innanför vindrutan eller så kan man när som helst avbryta med ett tryck på avbryt, varefter pengarna fås tillbaka. Om man tryckt veckobiljett ber maskinen om mer pengar tills den är nöjd, sedan kommer biljetten. Användarprocess: 6

7 Betala med mynt till önskad tid. (Om du önskar veckobiljett tryck först på knappen veckobiljett och stoppa sedan in mynten tills automaten är nöjd.) Tryck på klar -knappen för att skriva ut biljetten. Biljetten skrivs ut. Tag biljetten och placera den i framrutan på din bil. Visuell respons Den visuella responsen delges, utöver en del text på maskinens framsida och frånsett då man ser biljetten tryckas, helt och hållet genom en gröngul LCD-display (Liquid Crystal Display) med svarta digitala siffror och bokstäver. Displayen belyses svagt bakifrån efter mörkrets intrång för att automaten ska kunna användas dygnet om. Texten i displayen är otydlig, på grund av dålig kontrast. Problem med tydligheten kan också uppstå vid starkt solsken. Biljetten som kommer ut, kan definitivt anses som feedback. Biljetten är gjord av papper och är vit i grunden, men har gula fält längs ovan- och undersidan. Det gula fältet på nedkanten pryds med den blåfärgade texten Placeras innanför framrutan fullt läsbar utifrån, vilket förvisso borde klargöra för användaren var den ska placeras inne i bilen så att den inte blåser iväg, så att den kan läsas av en eventuell parkeringsvakt o.s.v. Inget krångligt men skriven med ganska liten text. På biljetten finns också information om var biljetten gäller, hur 7

8 länge biljetten gäller (störst text) samt för vilken summa den erhållits och när den skrivits ut av den tillstädesvarande automaten. En del av den tryckta informationen momsspecifikation eller ankomsttid, som för den delen inte är ifyllda kan dock anses överflödig och gör det bara krångligt att urskilja den verkligen viktiga informationen. Audiell respons Den audiella responsen, i den mån det finns någon, är tämligen tydlig. Det som förstås hörs tydligast är när de instoppade mynten faller ner i maskinens inre för lagring. Detta kan förvisso förväxlas med det snarlika lätet då eventuella mynt returneras till användaren (då betalningsprocessen avbryts). Man kan också tydligt höra när kvittot skrivs ut och hamnar i biljettfacket. Detta är vilket vi erfarit genom uttalanden från användare och tagit del av i redan gjorda undersökningar förmodligen det viktigaste ljudet som biljettautomaten åstadkommer, då det är en kvittens på att maskinen verkligen fungerar. I övrigt arbetar maskinen ganska tyst. Knapparna låter inte särskilt - inga pip och inte ens något tydligt klickande. Den ingående informationen i displayen kan dock anses kompensera för detta. Taktil respons Maskinen saknar nästan all form av taktil respons eller hjälp till synsvaga eller blinda. Det finns ingen blindskrift någonstans - helt klart beror detta på att både blinda och synsvaga i regel inte kör bil, men det innebär kanske ändå inte att en person med sådana handikapp aldrig skulle vilja lösa en parkeringsbiljett. Nåväl - knapparna går lätt att trycka in och lämnar inte mycket tvekan om huruvida de blivit intryckta eller ej. Det är enkelt att ta ut biljetten utan att egentligen se efter. Detta är förstås bra när man har bråttom. Felanvändning Om användaren ångrar sig och vill ha de redan istoppade pengarna tillbaka finns en sorts stopp-knapp som heter mynt tillbaka. Manövern avbryts då och mynten trillar ner i returluckan. Det hade underlättat om knappen istället hade varit märkt med retur eller avbryt för att ännu tydligare visa på deras funktion. Problem Nedan följer en del reflektioner angående maskinen. Det första som användaren vill veta när han kommer fram till automaten är förmodligen hur mycket det kostar att parkera här, taxan per timme. Istället för att prioritera den uppgiften och presentera den klart och tydligt, är den på den här aktuella automaten placerad så att den inte är så lätt att urskilja från övrig information. Man har valt att skriva taxan på samma ställe som information om vem som har hand om apparaten och vem man bör ringa om fel uppstår. 8

9 Detta är förvirrande och tar onödig tid för användaren. Tillsammans med taxan borde även priset för veckobiljett stå, något som inte finns med på den befintliga apparaten överhuvudtaget. Efter taxauppgiften behöver användaren veta hur han bör gå till väga för att få rätt sorts biljett. Med andra ord en bruksanvisning, något som här finns i form av instruerande bilder. Tanken är god men bilderna är små, ca 3 cm i diameter, och otydliga. Det är inte heller helt klart vilken bild som syftar på vilken del av automaten. Det är därför inte helt lätt att följa dem utan majoriteten av dem som vill ha en biljett agerar nog så som de är vana vid från andra parkeringsautomater. Vill man ha en veckobiljett måste man trycka på den knappen innan man börjar stoppa i mynt. Något som man dock inte informerar om på automaten utan detta fick förmodligen framkomma genom att man provade sig fram. Nu upplyser en påklistrad textremsa om hur man går tillväga för att få en veckobiljett. Färgerna på knapparna är vilseledande och följer inte de färgkoder man vanligtvis allmänt använder. Mynt retur knappen borde följaktligen vara röd eftersom den har en stopp-effekt. Knappen för veckobiljett är dessutom mindre än de andra vilket verkar omotiverat. 9

10 Maskin 2 (Kulgränden i Lund) Display Myntinkast Okänd knapp Klar -knapp Ångra -knapp Biljett- / Returfack Intervju Automaten är enkel, men kan strula ibland. Ibland fungerar t.ex. inte ångra -knappen ( avbryt ) så att man inte får pengarna tillbaka. Det är dumt att automaten bara tar mynt. Den kunde kanske ta sedlar kort fungerar oftast inte i alla fall hos de automater som faktiskt ska ta kort. Ibland är det svårt att veta vilka platser som parkeringsautomaten gäller för. När automaten är trasig upptäcker man inte detta på långt håll inte förrän man redan stoppat in mynt och då är det ju för sent. Om man inte har telefon med sig så att man kan ringa från plats då automaten är sönder vilket man ju måste meddela måste man istället komma ihåg maskinens id-nummer och det angivna telefonnumret. Detta kan vara svårt om man inte råkar ha med sig papper och penna. 10

11 Användarundersökning Då parkeringsautomaten ligger i anslutning till ett hyreshusområde på Kulgränden är det naturligtvis främst de boende och även besökande som använder sig av automaten. De boende kan betraktas som experter på just denna automat eftersom de är vana vid den, medan besökande är nybörjare. Området ligger ej i närheten av centrum så det finns heller ingen anledning för stadsbesökare att använda sig av denna parkering för att bli av med bilen. Omgivningen består till större delen av ett villaområde inom vilket man kan förmoda att tomterna har eget garage för bilen. En faktor som kan påverka användandet av automaten är stress. Om automaten krånglar kan man bli mer stressad. De som bor där är sällan stressade medan besökare kan vara stressade då de kanske har en tid att passa. Detta kan öka risken för fel vid användning. Parkeringsautomatens placering Då man parkerat bilen börjar man direkt se sig omkring efter en parkeringsautomat, vilka ofta kan vara svåra att hitta. På Kulgrändens parkering finns en tydlig skylt som säger att parkeringen är avgiftsbelagd. Den talar däremot inte om var parkerings-automaten är placerad, så man fortsätter leta efter en stor metallåda. Automaten var här placerad i parkeringens mitt (det finns bara en, då parkeringen är ganska liten). När parkeringsplatserna kring automaten är fria är det lätt att komma åt automaten. När platserna är ockuperade blir det svårt att komma fram till den. Det finns inte heller någon naturlig väg fram till automaten. Man kan se hål i häckarna där folk gått igenom för att ta en genväg. Parkeringsautomaternas utformning Parkeringsautomaten ser ut att vara en ny variant, den är byggd i plåt med en blå front och är i gott skick. Anvisningarna är tydliga, med korta texter som bara innefattar det nödvändigaste. Bilderna kan däremot misstolkas. Användargränssnittets beståndsdelar är placerade i en logisk ordning; steg för steg uppifrån och ner. Då man kommer fram till automaten får man direkt svar på det man först och främst vill veta: Behöver jag betala, och i så fall hur mycket kostar det? Och Vilka mynt kan jag använda?. Det finns en upplysning om vart du vänder dig om det uppstår fel. Displayen, som sitter överst till vänster, är mycket liten och innefattar enbart två rader text. Till höger om displayen sitter tre små lampor (röd, gul, grön) som ska tala om ifall automaten fungerar eller ej. Strax nedanför myntinkastet sitter en knapp som går att trycka in, men som saknar uppenbar funktion. Inget händer då den trycks in. Övriga knappar är logiskt utformade; en stor (c:a 4 cm i diameter), grön OK-knapp och en mindre (c:a 2 cm), röd ÅNGRA-knapp. 11

12 Längst ner sitter biljettutmataren. Kvittots utformning Kvittot är enkelt och anger datum, hur mycket man betalat och till vilken tid, automatens idnummer och kvittots korrekta placering i bilen. Analys av användarprocessen Maskinen fungerar på liknande sätt som maskin 1, men den stora skillnaden är att man i denna inte kan lösa någon veckobiljett parkeringsplatsen som maskinen är avsedd för är uppenbarligen inte menad som någon långtidsparkering. Denna maskin hälsar välkommen med ett Betala med mynt! och en aktuell tidsangivelse. Vid instoppning av mynt visas den parkeringstid som man erhåller för den summa pengar man stoppat in. När man är nöjd, trycker man klar och biljetten matas ut. Självklart kan man avbryta betalningen med att istället trycka avbryt. Se härtill flödesschemat längst bak, som tydligare klargör användarprocessen. Nedan följer en framställning av processen med bilder. 12

13 Lathund: Betala med mynt till önskad tid. Betalat belopp visas i displayen samt tid då biljetten går ut. Tryck för biljett. Vänta på biljett Biljetten skrivs ut. Tag biljetten och placera den i framrutan på din bil. Du kan avbryta biljettköpet genom att trycka på ÅNGRA-knappen och därmed få pengarna tillbaka. Displayen visar återigen startrutan. Visuell respons Displayen är liten och relativt mörk. Texten kan därför vara svår att urskilja för en person med nedsatt synförmåga. Texten ändras inom en sekund från det att myntet har trillat ner när du betalar. När man bekräftar eller annullerar biljettköpet ändras texten också inom en sekund. 13

14 Biljetten blir synlig då den hamnar i biljettfacket. De tre statuslamporna vid sidan om displayen talar om ifall automaten är i/ur funktion. Audiell respons Den audiella responsen är mer framträdande än den visuella hos parkeringsautomaten. När man lägger i myntet rasslar det till i lådan. Mynt som kommer i retur kan låta olika mycket. Ibland kan ljudet vara så lågt att man missar det. Då man tryckt för biljett piper det högljutt ett flertal gånger likt ett larm, vilket kan vara obehagligt för användaren. Ljudet övergår sedan i ett dovt surrande från maskinens inre då biljetten skrivs ut. När biljetten till sist är klar blir automaten dödstyst. Taktil respons Parkeringsautomaten har, för att underlätta användarprocessen, endast två funktionella knappar. Vad man kan säga om dessa är att deras storlek är väl anpassat till sina respektive funktioner (stor: ok, liten: ångra). Knapparna sjunker in c:a 3 mm. Båda knapparna har litet tryckmotstånd. Den gröna knappen är dock vinglig och svårhanterlig. Knapparna ger inte ifrån sig något klickande ljud. Displayen ändras som bekräftelse på att man har tryckt på någon av knapparna. Felanvändning Naturligtvis händer det att användaren begår misstag. Användaren kan t.ex. mata in för mycket pengar eller mata in en felaktiga mynt. Därför finns det möjlighet att korrigera med hjälp av ÅNGRA-knappen. Då man ångrar returneras pengarna och displayen återgår till startrutan. Har man tryckt OK börjar biljetten skrivas ut och det är för sent att ångra. Om ett fel uppstår hos automaten som man inte kan påverka, finns det upplysning om vart man kan ringa för att anmäla felet. Man uppger alltid automatens nummer vid felanmälan. Problem Nedan följer en del reflektioner runt maskinen. Automaten är svår att upptäcka på parkeringsplatsen. Automaten är diskret blå och grå och smälter in i bakgrunden. Skylten där det står P-Automat kan bara ses från ett håll. Det går inte att betala med sedlar eller kort. Har man inga mynt måste man gå och växla, vilket kan vara besvärligt om det är långt till närmaste butik. Som tidigare nämnst är displayen liten och otydlig, vilket gör att personer med nedsatt syn kan få problem vid användning av automaten. Displayen är inte vinkelkänslig utan man kan läsa från alla håll och kanter. Dock sitter den c:a 1,5 cm in i automaten vilket göra att den kan skymmas av automatens hölje. Detta hölje är dessutom blankt och ger irriterande reflektioner en solig dag. 14

15 Det är inte möjligt att välja språk, dock skulle en utländsk person kunna klara sig enbart med hjälp av de självinstruerande bilderna. Automaten har en ångra -funktion. Man får dock ingen upplysning om var pengarna kommer i retur. Det tog oss en stund att hitta dem (i biljettutmataren), då vi inte fick någon hänvisning - varken visuellt eller audiellt (se Audiell respons ). När vi återvände dagen därpå fick vi inga pengar tillbaka när vi ångrade vårt biljettköp. Vid displayen finns tre små lampor. Dessa lampor lyser och blinkar på ett oregelbundet och för användaren oförklarligt sätt. Det är svårt att på avstånd se att automaten är ur funktion. Det står i displayen men det är lätt att missa. Har man lagt i pengar i automaten när den är ur funktion kan man inte få tillbaka dessa. Om det uppstår fel måste användaren ringa ett hjälpnummer och ange automatens idnummer. Kan användaren inte ringa från mobiltelefon på plats måste han memorera dessa nummer, vilket för de flesta skulle kräva papper och penna. 15

16 DESIGNFÖRSLAG Undersökningsmedlemmarnas olika skisser och idéer Terese Alstin Jag inriktade mig på att förbättra användargränssnittet. Mitt koncept är en parkeringsautomat som påminner om en bankomat, något som de allra flesta är vana vid att använda. Parkeringsautomaten har en touchdisplay, för att minimera antalet användarenheter. I displayen visas endast den information som du behöver för stunden. Taxa och avgift är dock så viktig information att den alltid är tillgänglig, på en skylt ovanför displayen. Displayen är normalt grå, men blir röd då automaten är ur funktion. Denna parkeringsautomat tar inte bara emot mynt, utan också kort och sedlar (dock endast 20kr-sedlar). 16

17 Daniel Brandt Min primära idé var att göra automaten tydligare så att man såg den på längre avstånd och inte behövde tveka eller springa och leta. Det viktigaste medlet för att synas är naturligtvis (på dagen) tydliga färger och (på natten) ledsagande ljus. Nedan följer en del förslag på hur detta kunde tänkas. 17

18 Oscar Brynolf Jag tänkte mycket på hur man vill känna sig när man köper sin parkeringsbiljett. Man ska få en känsla av att man har kontroll över automaten. Tydliga knappar och en något tillbakalutad front skulle kunna ge denna känsla. Man ska lätt kunna känna igen automaten på långt håll. 18

19 Ebba Eriksson Att få fram en automat som är lätt att använda och förstå är målsättningen med min skiss. Det är också viktigt att den har en utformning som omedelbart känns igen, även från andra delar av parkeringen. För att underlätta detta då det är mörkt har jag placerat ett ca 15 cm högt, lysande P ovanpå automaten som lätt kan ses från alla håll. 19

20 Undersökningsmedlemmarnas gemensamma förslag Den nya parkeringsautomaten Leffe Observationen vi gjort över de två parkeringsautomaterna resulterade i en mängd skisser. Bra och dåliga egenskaper hade blivit nedtecknade och utgjorde underlag för vår bedömning av skisserna. Vårt slutgiltiga koncept blev parkeringsautomaten Leffe. Produktbeskrivning Leffe ser ut som en vanlig parkeringsautomat, fast i en modern och gladare tappning. Den klarblå färgen och det skyltande P:et på samtliga sidor ska göra det lättare för användare att upptäcka automaten. Den stora skillnaden mellan Leffe och hans föregångare är touchdisplayen. Denna minimerar antalet användarenheter och visar endast den information som är nödvändig för stunden. Det fanns dock information som vi ansåg ständigt borde vara tillgänglig, nämligen Taxa, Avgift och Betalningsmedel. Detta är den fakta som man först och främst vill veta som användare. Uppgift om vart man vänder sig vid fel finns också. Då automaten är ur funktion lyser displayen i rött och visar texten AVSTÄNGD. Den hänvisar dessutom till närmaste parkeringsautomat. Parkeringsautomaten Leffe tar inte bara emot mynt, utan även sedlar (dock endast 20krsedlar) och kontokort. Bredvid displayen sitter kortinmatare, myntinkast, sedelinmatare och biljett/returlucka. I displayen visar pilar vilka enheter som är aktuella. Precis som hos en vanlig parkeringsautomat startar du ditt biljettköp genom att mata in pengar (här: mynt, sedlar eller kort). På touchdisplayen gör du dina val genom att peka på olika ikoner på skärmen. Ikonerna highlightas och ger ljud ifrån sig som en bekräftelse på att de blir intryckta. Vid kortköp väljer du belopp genom att peka på ikonerna för 1-krona, 5-krona och/eller 10-krona. Det finns en ångra -funktion som nollställer beloppet om du trycker fel. Automaten är utrustad med en skärm som förhindrar solreflektioner i displayen, som är lutad ca 45 grader. Förklaringen till den lutade displayen är att människor uppfattar den som mer behaglig att titta på än en som är placerad rakt framför dem. Texten i displayen är svart mot ljusgrå bakgrund, vilket är optimal färgsättning för personer med nedsatt syn. Parkeringsautomaten har mycket god audiell respons. Det är automatens uppgift att vara vägledande samt försäkra användaren att allt fungerar som det ska. Det är en stressad användare som gör de flesta felen. Därför är det viktigt att han/hon får bekräftelse på sitt agerande. Automaten ska ge ifrån sig ljud då kort, sedlar och mynt slukas, knappar (ikoner) trycks in, biljetten skrivs etc. Eftersom automaten tar emot 20kr-sedlar men endast lämnar mynt i retur, kan den också användas som växelautomat praktiskt för den som bara ska parkera en kort stund. Kvittots utformning valde vi att inte gå in på, då vi ansåg att designen var god som den var. 20

21 Leffe bild 1 Leffe bild 2 översiktsbild, display Touchdisplay Kortinmatare Mynt- och sedelinmatare Biljett- och myntreturlucka 21

22 AVSLUTNING Vi trodde först inte att vi skulle hitta några större fel på de p-automater vi tittade på eftersom användarprocessen består av så pass få och okomplicerade moment. Men ju längre vi kom i analysen desto mer växte uppgiften och vi fann massor av saker att förbättra. I vår nya design behöll vi de positiva saker vi hittade och försökte hitta lösningar på de problem som vi tyckte var viktiga. 22

23 APPENDIX Flödesschema för Maskin 1 (A-huset, Lunds Tekniska Högskola) Välkommen! (TID) Mynt Vecko-biljett (P-TID) (TID) (PRIS) Klar! Mynt Betala mer! (Fler mynt) Mynt Tag din biljett! Processen kan när som helst avbrytas! Avbryt! Betalning Avbruten Se härtill också fotografierna av automaten. 23

24 Flödesschema för Maskin 2 (Kulgränden i Lund) Betala med mynt (TID) Mynt Betalat kr (P-TID) Klar! (Fler mynt) Tag biljett! Välkommen åter! Processen kan när som helst avbrytas! Avbryt! Köpet Annuleras! Se härtill också fotografierna av automaten. 24

25 Flödesschema för Ny Parkeringsautomat Leffe Välkommen! Betala med kort eller kontanter! Mynt/Sedlar Kontokort (P-TID) (TID) Välj belopp som skall dras från kort Klar! Belopp (P-TID) (TID) (Fler mynt) Klar! Tag din biljett! Tag ditt kort och din biljett! (Öka/Nollställ belopp) Processen kan när som helst avbrytas! Avbryt! Köpet Annullerat ( 25

26 Omgivningsbilder (Maskin 1 - A-huset, Lunds Tekniska Högskola) En solig dag på LTH Men var finns parkeringsautomaten egentligen? Väktaren som visade oss insidan av Maskin 1. 26

27 Omgivningsbilder (Maskin 2 Kulgränden i Lund) Trots skylt är automaten svår att hitta. Det finns ingen naturlig väg till automaten 27

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH 2001-09-19

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljettautomat Biljettautomat Gruppuppgift 2 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljet Innehåll 1. Bakgrund och metod 2. De befintliga automaterna a. Output-relaterade

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Installationsguide läsplatta

Installationsguide läsplatta Installationsguide läsplatta 1. Du startar läsplattan genom att hålla in på/av-knappen (power) som sitter längst upp på långsidan på läsplattan. Släcks skärmen så trycker du bara en gång nätt på på/av-knappen

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Analys och utveckling av DIGITALKAMERA En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Kurs: Kognitiv ergonomi Industridesignprogrammet, åk2 Handledare: Kirre Rassmus-Gröhn Lunds

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10.

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10. Innehåll Inledning 3 Metod 3 Läge 4 Utseende 5 Interjuver 6 Lathund 8 Flödesschema 9 Problem och svårigheter 10 Skisser 11 Det nya utseendet 15 Nytt flödesschema 17 Inledning Metod När vi skulle välja

Läs mer

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 Inledning Vi har valt att analysera mikrovågsugnarna på IKDC, Electrolux EMS 2485. Detta på grund av den svårighet som

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Återrapportering Korttidsboende och växelvård

Återrapportering Korttidsboende och växelvård Återrapportering Korttidsboende och växelvård Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör kontrollera

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Maria Malcus, Johanna Håkansson, Åsa Jansson och Peter Aluuan ID01 INNEHÅLL Inledning 1 Metod 2 Flödessvhema

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Guide för Tele P iphone app INLEDNING

Guide för Tele P iphone app INLEDNING INLEDNING Ladda ner appen från App Store Först måste man ladda ner appen. Detta gör du på App Store. (Se bild nere till vänster). Sök sedan efter Tele P och ladda ner appen. Skriv in dina inloggningsuppgifter

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen Lär dig mer om Disgen 8 del 63 Disgen 8 har två specialfunktioner ortfunktionen och kartfunktionen som är mycket intressanta att använda. I artikelserien Lär dig mer om Disgen kommer nu flera avsnitt i

Läs mer

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4»

«Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» Sida 1 av 11 Lektion 1: sida 3 av 4 «Sida 2 av 4 Till kursens framsida Sida 4 av 4» 2. Formatera text Du kan ju redan skriva in text, men nu ska vi se hur man formaterar det man skrivit in -- alltså hur

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Inspelning och projektor i sal 322

Inspelning och projektor i sal 322 Inspelning och projektor i sal 322 Skapad: 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Hur visar jag min datorbild eller dokumentkamera på projektorn?... 3 Hur startar jag och stänger av en inspelning/sändning?...

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 2 Startsidan... 2 Mitt konto... 3 Mina observationer... 5 Visa registrerade observationer... 5 Registrera nytt

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter.

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter. 2. Windows 10 Starta Windows logga in När du startar datorn, startar också Windows. Men för att du ska kunna använda systemets möjligheter, måste du i de allra flesta fall logga in. Det innebär att du

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Sammanfattning av tävlingsgrenen Robotfemkamp innebär att en helt autonom robot skall tävla i fem olika grenar med olika karakteristiska uppgifter. Dessa är

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning Anmälningsblankett.

Bruksanvisning Anmälningsblankett. Bruksanvisning Anmälningsblankett. Allmänt. Anmälningsblanketter till tävlingar är väldigt olika och ställer ofta speciella krav på användaren som ska ha tillgång till en viss ordbehandlare (Word eller

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7.

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Inledning 1 2. Metod 1 3. Så funkar det 2 4. Feedback 4 5. Resultat och diskussion 4 6. Detta ville vi ändra på 5 7. Lösning 7 Bilagor: 1 Användarintervjuer 2 Lathund för pantning

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Premium Comai. Artikelnr funktionsverket

ANVÄNDARGUIDE. Premium Comai. Artikelnr funktionsverket ANVÄNDARGUIDE Premium Comai Artikelnr 380000 funktionsverket Koncept och funktioner Ljudinspelning Handlingsplan Kalender Bildserie Karta Kontakter Prisräknare Tidsstöd Premium Comai Funktioner Kalender

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

LATHUND TILL LIV-KASSAN

LATHUND TILL LIV-KASSAN 2017-04-28 LATHUND TILL LIV-KASSAN Se till att LIV-kassan är startad på den lokala datorn (kassaplatsen) Inloggningsbilden till LIV-kassan ser ut så här: 1 Ange personnummer och tryck .. Namn och

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga!

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga! För dig som gillar att återvinna och bygga! Luftförvärmare Mohammed Muhsin Vi i gruppen byggde en luftförvärmare av återanvänt materiel i detta projekt. För dig som inte vet hur en luftförvärmare ser ut

Läs mer