Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo"

Transkript

1 Biljettautomat Biljettautomat Gruppuppgift 2 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljet

2 Innehåll 1. Bakgrund och metod 2. De befintliga automaterna a. Output-relaterade signaler och ljud b. Kritisk granskning av för- och nackdelar 3. Överblick över dåliga och goda egenskaper 4. Användarnas synpunkter 5. Automatens olika delar a. Delarna i detalj den befintlig automaten 6. Lathund för befintlig automat 7. Automatens olika delar b. Delarna i detalj den nya automaten 8. Flödesdiagram c. Pågatågens biljettautomat d. Vår nya biljettautomat (kort) e. Vår nya biljettautomat (kontant)

3 Bakgrund och metod Många av oss möter Skånetrafikens biljettautomater dagligen, mest som lila detaljer i den suddiga bakgrunden på och i närheten av järnvägsstationer. I regel använder pendlare sig av periodkort, men automaterna brukas också flitigt av mindre regelbundna resenärer. I stressade situationer kan även de lättillgängliga funktionerna hos dessa lila kolosser kräva en stunds betänketid och orsaka irritation hos tidsträngda brukare. Vid vår analys av Skånetrafikens biljettautomater har vi i första hand fokuserat på området kring Lunds järnvägsstation. Automaterna är placerade på eller i närheten av perrongen och förekommer i två utföranden en stor för att lösa biljett kontant, och en liten för betalning med kort. Främst den större varianten har granskats för förbättring, men även den mindre har spelat en viss roll då vi undersökt möjligheterna att kombinera de båda i en och samma automat. (I de fall vi utnyttjat egenskaper från den mindre av de båda biljettautomaterna, kommer detta att framgå. Vår granskning har inriktats mot den större automaten och om inget annat anges är det just den som rapporten behandlar.) En omstrukturering av funktioner i kombination med ett uppfräschat utseende skulle kunna bidra till stora fördelar. Vårt uppdrag att finna den efter omständigheterna optimala lösningen krävde gedigna förundersökningar, i form av fältstudier och ingående diskussioner med utsvävande skissande som en integrerad del. Vid vår dokumentation av den befintliga automaten gjorde vi dels undersökningar av olika användarscenarier mer eller mindre logiska eller verklighetsförankrade samt genomförde intervjuer med den ofta ovillige mannen på gatan. Vi försökte även fånga en del av den atmosfär som omger den utsatta apparaturen. Vi försökte känna pulsen av den miljö som omsluter gångtunnlar, gatsten och graffiti-målat kakel en vibrerande vardag i Lund. Vi kände även av hur själva resan kan inverka på resenären, med enskilda studieresor till Malmö Köpenhamn, Helsingborg och Eslöv. Våra metoder har i möjligaste mån varit avsedda att återspegla verkligheten som den är, utan förenklingar. Detta för att kunna erbjuda en så allsidig analys av den problematik som vi ännu bara hunnit lära känna på ytan.

4 De befintliga automaterna Output-relaterade signaler och ljud Små röda eller gröna pilar markerade med siffrorna 1 och 2 vägleder vid biljettköpet. Den första pilen blinkar redan när man kommer till platsen och anger de knappar man bör använda för att välja destination. Efter vald destination slocknar pil nummer ett, varpå nummer två markerar var man ska ange biljettyp. Vid inmatning av reseinformation avges klara och tydliga pipande läten från biljettautomaten. Ett klickande ljud hörs från maskinen då mynt matas in. Sannolikt kommer det från någon mekanism för att registrera valören på pengarna. Om man väntar för länge med att fullfölja sitt biljettköp, och pengar har matats in i automaten, kommer pengarna att returneras med ett pipande läte. Vid användandet av ångerknappen hörs däremot ett surrande läte, varpå återbetalningen sker. I det lilla plexiglasförsedda fack där återbetalade pengar och biljetter hamnar, aktiveras belysning då användarens uppmärksamhet behöver påkallas i denna riktning. Förutom att ge ren information om mängden inmatade kontanter, varnar displayen vid felaktig inmatning. Kritisk granskning av för- och nackdelar En direkt positiv men indirekt egenskap hos Pågatågens biljettautomater utgörs av dess ofta mycket centrala placering. Dessutom bidrar dels dess storlek, dels den omisskännliga lila färgen till att göra de resande uppmärksamma på dess existens. Dock kan storleken i kombination med mångfalden knappar skapa en negativ effekt, genom att automaten gör ett något komplext eller till och med skrämmande intryck. Om vi börjar med att titta närmare på automaten är det meningen att det första man skall lägga märke till är instruktionen, Lathunden, upptill på automaten. På den aktuella automaten står följande instruktioner: Gör så här: 1. Välj resmål. 2. Välj biljettyp. 3. Betala med mynt eller sedlar. 4. Tag biljett. Trevlig resa! Två pilar vägleder vid användandet, genom att lysa grönt dels över knappkartan för stationsval, dels över knappsatsen för biljettyp. Man blir dock aldrig särskilt uppmärksam på dessa lampor de är för små och lyser svagt. Hela flödet på automaten blir därför dåligt. Det finns ingen naturlig väg för användaren.

5 Knappkartan med de 80 olika destinationerna är onödigt krånglig. Man behöver inte leta igenom hela kartan eftersom orterna är uppradade i alfabetisk ordning. Destinationerna står på små etiketter intill knapparna man måste trycka ner för att välja aktuellt resmål. En betydligt mer logisk lösning hade varit att placera dessa etiketter direkt på knapparna, även om det i nuläget inte heller är särskilt svårt att förstå upplägget. De små symboler som finns intill texterna kan också uppfattas som svårtolkade. När man väl valt destination och kommit vidare till steg två står man plötsligt inför en rad begrepp som inte är förklarade någonstans. Dessa är följande: Övergång; vad betyder det? Familj; hur många gäller det? Business class; finns det på alla tåg? Tur och retur; kan man boka det till alla destinationer? Barn; när räknas man som barn och när är man vuxen? Natt; när är det natt? Man måste alltid välja Vuxen, det finns inte som förinställt alternativ. Är man fler än en väljer man plustecknet. Har du åkt buss eller tåg innan och bara skall byta trycker du på Övergång och priset blir tio kronor lägre. Familj väjer man om man reser två vuxna och ett barn eller fler. Business class och Tur och retur kan man bara välja på Öresundstågen. Barn är man till och med det år man fyller 16. Natt väljer man vid resor med Öresundstågen efter midnatt. Allt detta får du prova dig fram till på egen hand. Har man bråttom är risken stor att man köper fel biljett. När man sedan skall gå vidare till det slutgiltiga steg tre, att betala och få ut sin biljett, finns det även här vissa svårighetsmoment. Automaten tar endast 100-, 50- och 20- kronorssedlar, samt samtliga svenska mynt. Detta är tydligt eftersom bilderna på automaten klart och tyligt anger vilka valörer som är gångbara. Dock verkar det en smula underligt att man inte kan betala med kort eller rabattkort i automaten. Det är svårt att mata in sedlarna även på rätt håll och om sedlarna är slitna fungerar det kanske inte alls. Sedan skall man ta sin biljett och eventuell växel i facket längst ner till vänster. Där blinkar och lyser det när pengarna och biljetten kommit ut och man märker lätt vart man ska vända sig. Man har även möjligheten att ladda sitt rabattkort med 200 kronor i automaten. Man sticker helt enkelt in kortet i kortläsaren till höger och väljer beloppet 200 kronor, betalar det angivna beloppet och kortet kommer ut. I biljettluckan får man därefter ett kvitto. Att man sedan inte kan betala med sitt rabattkort i denna automat kan vara förvirrande. För personer som aldrig haft rabattkort kan alltsammans röras ihop ytterligare, i och med att kanppen för laddning med 200 kronor sitter bredvid de övriga tidigare nämnda funktionsknapparna. Till slut kan tilläggas att det krävs vana för att använda Pågatågens automat, speciellt om man skall göra något mer än att lösa en vanlig vuxen/barn-biljett. Det finns mycket som kan göras bättre på automaten och de dåliga egenskaperna stjäl uppmärksamheten från mycket som faktiskt är bra.

6 Överblick över dåliga och goda egenskaper: Dåligt För många knappar. Stor och överväldigande. Lätt att tro att det bara går att köpa biljetter till Pågatågen. Inget bra flöde. Mycket text. Dåliga och små bilder. Inget tal för blinda. Svårt att mata in sedlar. Texten syns dåligt. Svårt att hitta destination. Inget som talar om att automaten är på/av. Bra Automaten syns tydligt, stor och lila. Går snabbt att använda om man har vana. Tydliga bilder på vilka valörer som gäller som betalning. Användarnas synpunkter Vi intervjuade sex personer som just löst biljetter till Pågatågen/Öresundstågen/Kustpilen. Frågorna vi ställde rörde bland annat vad det tyckte om automaten och hur ofta de använde den. Alla de tillfrågade hade använt automaten tidigare. Hur ofta man använde den varierade: Dagligen 1 : 0. Flera gånger/vecka: 0. 1 gång/vecka: 1. Flera gånger/mån: 2. 1 gång/mån: 3. Sällan: 0. På frågan hur svårt/lätt man tyckte det var att lösa biljett svarade de följande, med svarsalternativen mycket lätt, lätt/enkelt, svårt och mycket svårt: Mycket lätt: 2. Lätt: 3. Svårt 1. Mycket svårt 0. mycket lätt lätt svårt mycket svårt 1 Pendlare använder i regel månadskort eller förköpskort.

7 När vi bad dem specificera vad som var svårt eller dåligt, var det tre som klagade på betalningsdelen. Närmare bestämt var det att man får växeln i enbart mynt och att automaten inte vill ta emot vissa sedlar som irriterade. Följdfrågan blev då varför de inte istället valde att betala med kontokort eller Skånetrafikens förköpskort 2. Svaren på denna fråga var mycket varierande. En av de intervjuade svarade att han inte hade något kontokort, en annan att han inte ville eller brukade använda sitt kort till denna typ av betalningar och en tredje ansåg att det inte var lönt för henne att köpa Förköpskortet,eftersom hon så sällan reste med tågen. Ytterligare en sak som man påpekade som dåligt, var att det finns väldigt många knappar (närmre 100 st), och det kan vara svårt att hitta rätt, speciellt om man är stressad. Och stressade var de fyra av de sex kände sig mer eller mindre stressade då de löste biljett på grund av rädsla för att missa tåget. Vad är det då användarna tycker är bra med automaten? Instruktionerna är tydliga och endast en av de tillfrågade behövde läsa instruktionstexten. Storleken och färgen uppfattas som positiva egenskaper, det är lätt att se automaten på avstånd. Färgen förknippas även lätt med Pågatågen, vilket är positivt, även om det inte är endast Pågatågsbiljetter som kan lösas. 2 Förköpskortet är ett kort som laddas med 200 kr eller mera, och ger 20% rabatt på resorna.

8 Automatens olika delar 1. Resmål Biljettyp 3. Laddning + övrigt 4. Display 5. Myntinkast 6. Sedel in 7. Kort in 8. Växel / biljett 9. Sedelretur 10. Instruktioner 11. Ångerknapp 12. Vägledande lampa

9 Delarna i detalj -den befintliga automaten 1. Lathund i punktform. 10. Destinationerna, 80 stycken i bokstavsordning. Knapparnas storlek är 17x17mm 2. Övre: Biljett typ vuxen, barn, extra person, familj, cykel, Business clas Nedre: Laddning av förköpskort, 200/ 300 kr. Övergång, Nattåg. 3.

10 4. Display, visar pris, resmål och biljettyp Betalningsdelen för sedlar och mynt. Laddning av kort. Ågerknapp. 8. Biljett och myntretur.

11 Lathund 1. Välj resemål. 1. Select your destination. 2. Välj biljettyp. 2. Select the type of ticket. 3. Kontrol biljettpris. 3. Check the ticket price. 4. Betala med pengar. 4. Pay. 5. Ta din biljett och växeln 5. Retrieve your ticket or change.

12 Den nya biljettautomaten

13 Delarna i detalj -den nya automaten 1. Knapparna på den gamla automaten har ersatts med en linjekarta över alla stationer. nu är det mer logiskt upplagt och lättare att hitta stationen man söker. De större stationerna är markerade med dels en ring och dels större text. knapparna och linjekartan ligger som olika lager. Vid byte eller förändring av tåglinjer/stationer kan man enkelt byta det översta lagret, linjekartan mot en ny variant. Knapparna är lite nersänkta, och har enliten grop i mitten. Diametern är 12 mm 2. Display, denna display är större och tydligare än den gamla. Vissa funktioner som förut fanns som knappar är nu frågor som kommer upp i displayen. Ångerknappen är den stora runda I mitten. Den skall vara röd. 3. Knappsats för extrafunktioner: (automaten antar automatiskt att du är vuxen, är du något annat får du trycka in det på dessa knappar) Barn, Cykel, flera biljetter och övergång. Vi har även lagt till tal på denna automat vilket inte fanns alls på den gamla. Knappstorleken är 20x20 mm.

14 4. Sedel in och hur man använder den. 5. Kortdragaren för betalning med kontokort och laddning av rabattkort. 6. Biljettutmatning och myntretur. Den sticker ut som en tunga från automaten så att man skall slippa stoppa in handen i automaten. Eftersom den är så mörk är det också lätt att se pengarna. Biljetten kommer ut över. Pengarna kommer efter biljetten så att du tydligt hör dem och inte glömmer dem.

15 PÅGATÅGENS BILJETTAUTOMAT Välj Destination Natt Tåg Avbryt Familj Barn/cykel Vuxen Avbryt Business class Retur Pris Avbryt (+) plus Mata in pengar Avbryt Myntretur, Biljett

16 VÅR NYA BILJETTAUTOMAT (kort) Tal Välj Destination Pris Avbryt Barn Cykel (+) flera biljetter Vid resa till Danmark: Business class JA/NEJ Retur JA/NEJ Avbryt Betala Avbryt Dra kontokort Dra Förköpskortet Slå kod + klar Biljett

17 VÅR NYA BILJETTAUTOMAT (kontant) Tal Välj Destination Pris Avbryt Barn Cykel (+) flera biljetter Vid resa till Danmark: Business class JA/NEJ Retur JA/NEJ Avbryt Betala kontant Avbryt Myntretur, Biljett

18

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00)

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH 2001-09-19

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Textinmatning på mobiltelefon Mikael Kjellnäs 860815 Eva Olsson 890714 Johan Olsson 890321 Kristian Orellana 850626 Sammanfattning Utvärdering behandlar textinmatning

Läs mer

Slutrapport för laboration i MDI

Slutrapport för laboration i MDI Slutrapport för laboration i MDI Michael Rotstein 770629-0199 Mikael Thorsson 750301-0550 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Utvecklingsprocessen steg för steg sid 1 Första steget sid 1 Steg två sid

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund

Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund Analys av: Kajsa Ericsson Karin Hartman Johan Lycke Susanna Silfverberg Sammanfattning I kursen Kognitionsergonomi har

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig

Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig 1. Introduktion Olika studier pekar på att flera olika faktorer påverkar utfallet av en intervju, inte minst en intervju

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson Inledning... 3 Syfte... 3 Grundläggande design (spelregler)... 4 Strategi... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

I STORMENS ÖGA ETT SPEL OM BARNS RÄTTIGHETER LÄRARHANDLEDNING

I STORMENS ÖGA ETT SPEL OM BARNS RÄTTIGHETER LÄRARHANDLEDNING I STORMENS ÖGA ETT SPEL OM BARNS RÄTTIGHETER LÄRARHANDLEDNING 2 INNEHÅLL Inledning...3 Spelet utgår från barnkonventionens grundprinciper...4 Utbildningspaketet "I stormens öga"...5 Att tänka på...6 Spelets

Läs mer

PDA-program till vakter

PDA-program till vakter IT-Universitetet i Göteborg Grafiska gränssnitt, 6 p 031027 PDA-program till vakter Projekt 3: Icke-traditionella gränssnitt Grupp1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg

Läs mer