Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer för nya maskiner Ny lathund för utlåning Ny lathund för återlämning Nytt flödesschema utlåning Nytt flödesschema återlämning Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie 2

3 Inledning och metod Inledning I denna gruppuppgift skulle vi analysera Utlånings- och återlämningsmaskinen på Lunds Stadsbibliotek ur ett användarperspektiv och dessutom ta fram ett eget förslag på de båda maskinerna. På biblioteket fanns flera maskiner att använda för lån av böcker. Vi valde att koncentrera oss på utlåningsmaskinerna närmast entrén samt den enda återlämningsmaskinen. Även återlämnings-maskinen var placerad vid entrén. -Intervjuer av tre personer som lämnade tillbaka böcker. Se bilaga 2. -Intervju av en bibliotekarie på biblioteket. Se bilaga 3. -Vi genomförde även tester själva. - Efter utvärdering av all insamlad fakta och brainstormning tog vi fram ett eget förslag på maskiner. Metod Vi utförde analysen genom en rad olika tillvägagångssätt. -Iakttagelser av personer som lånade böcker. -Iakttagelser av personer som lämnade tillbaka böcker. -Intervjuer av tre personer som lånade böcker. Se bilaga 1. 3

4 Resultat och diskussion Utlåning Återlämning Användarna av maskinerna är till största delen studenter. Men även pensionärer, barn och övrig allmänhet hör till besökarna av Lunds Stadsbibliotek. För att ta reda på vad användarna tyckte och tänkte om dessa maskiner förberedde vi frågor efter att ha iakttagit nyttjarna vid användandet av de olika maskinerna. De två utlåningsmaskinerna står placerade vid entrén och är mycket lätta att upptäcka för besökarna. Även återlämningsmaskinen står väl placerad vid entré, i närheten av receptionen. Utseende Utlåningsmaskinen (se bild ovan till vänster) är en fristående maskin som har ett skal utav trä. Det första som möter användaren är skärmen som med olika illustrationer och text talar om för en vad man ska göra. Under denna finns en öppning där man ska föra in boken/böckerna man vill låna. Till höger om skärmen finns en knappsats som påminner om en telefons. Under knappsatsen finnes en utmatningsenhet för kvitton. På maskinens vertikala vägg finns två funktioner. Den ena, som befinner sig under kvitto- utmatningsenheten, är kortinmatningsenheten. Det andra är en större öppning där man får ut sin bok efter att den har registrerats i maskinen. Återlämningsmaskinen (se bild ovan till höger) är infälld i väggen och även denna har ett skal av trä. Längst upp på maskinen möts man av en beskrivning av hur man går tillväga när man återlämnar böcker. Under denna finns alla funktionerna samlade i en prydlig kvadrat. Längs till vänster finns en rad lampor med tillhörande beskrivande text, överst är en röd lampa med texten; STÄNGD, sedan följer en orange lampa med texten; FÖR LÅNG BOK, EN BOK I TAGET och till sist en grön lampa med texten; LÄGG IN 4

5 Resultat och Diskussion forts Utlåning Återlämning BOK. Till höger om dessa knappar finns en kvitto- utmatningsenhet och under den en blå knapp med texten; TRYCK FÖR KVITTO. Längst ner på maskinen finns en öppning där man får tillbaka böcker som inte maskinen kan avläsa. Negativt och positivt Problem och svårigheter vi har upptäckt med utlåningsmaskinen följer nedan. Anvisningarna hur man använder maskinen är i allmänhet dåliga. Texten på displayen där anvisningarna står är otydlig i två avseenden. Den är inte bara svår att läsa för den som har nedsatt syn, den är även onödigt krånglig. Hur man ska stoppa in sitt lånekort i maskinen framgår inte heller tydligt. Farten på boken när den matas ut från maskinen igen är ibland för hög, vilket känns olustigt för låntagaren. Kvittot man får är plottrigt med massor med information. Den viktigaste informationen, när boken ska vara tillbaka, är svår att hitta. Maskinen känns för övrigt onödigt stor. Några av de negativa sakerna vi har upptäckt med återlämningsmaskinen är att böcker ofta kommer tillbaka, att maskinen först efter ett par försök tar emot boken. Knapparna och lamporna på maskinen ser likadana ut, det enda som skiljer är färgen på dem. Detta leder till att många trycker på lamporna, vilket förvirrar situationen. Att både in- och utlåningsmaskinen inte tar emot böcker som är lite större är ett ganska stort problem då det innefattar ganska många av bibliotekets böcker. Alla vi intervjuade var dock överens om att maskinerna effektiviserar lånandet och återlämnandet av böcker avsevärt. Mekaniseringen av dessa två väsentliga arbetsuppgifter avlastar dessutom personalen på ett mycket effektivt sätt. Den största delen av alla tunga lyft och förflyttningar tas nu hand om dessa maskiner och man sparar på så sätt personalens axlar och armar. 5

6 Lathund utlåning 2, , För lån av bok/böcker (se bild ovan): 1. För in kortet. 2. Tryck din kod. 3. Lägg in boken/böckerna med streckkoden riktad uppåt. 4. Ta boken/böckerna. 5. Tryck #. 6. Tag kvitto. 7. Tag kort. 8. Gå hem och läs. För kontroll av redan lånade böcker: 1. För in kortet. 2. Tryck #. 3. Tag kvitto. 6

7 Lathund återlämning Info Vi valde att visa den nuvarande lathunden som finns på biblioteket. Denna är mycket lättöversådlig och ett roligt exempel på att lathundar existerar i verkligheten. Våran lathund för återlämning av bok/böcker: 1. Placera boken i luckan. 2. Om det är fler än en bok, invänta grönt ljus innan nästa kan läggas på plats. 3. Tryck för kvitto. 4. Tag kvittot

8 Flödesschema Utlåning Omgivning Automat Sätt in kort / X = språk X = språk Välj språk Svenska För in kort Kortläsare För in bok åt rätt håll Tryck personlig kod Tex 9*** Tryck # för kvitto, kort Bokinförning Avmagnetisering... Snart kommer boken... Tryck # för kvitto, kort # = Klar Vänta på kvitto... Kvitto Tag kort, färdigt X = språk Vid Fel Då kort matas in fel, eller att fel kort används, visas displayen till vänster. Ljud När boken avmagnetiseras hörs ett "tryckluftsljud". För övrigt hörs inga ljud. Antagligen på grund av att automaten är placerad på ett tyst bibliotek. Knappar Distinkta, ljudlösa och tydliga. 8

9 Flödesschema Återlämning Läs biblans lathund Lägg i bok Automat Väl markerad För in bok Klart / För in bok Tryck för kvitto Tag kvitto / Klart Lampor och en knapp. Gissa vilken som är lampan? 9

10 För övrigt För stor bok Kvitto återlämning i återlämningsmaskinen Kvitto utlåning Ogiltligt kort Ur funktion 10

11 Ny Utlåningsmaskin Gammal maskin Vi började med att spåna om hur vi kunde göra maskinen mindre och enklare att använda. Till hjälp tog vi intervjuresultat och egna iaktagelser. Vi valde att minska maskinens volym genom att ta bort den nuvarande funktionen där böckerna åker in i maskinen för att avlarmas. Genom att placera den utanpå maskinen kan man avsevärt minska maskinens storlek. Detta gjorde det möjligt att utforma maskinen smäckrare. Detta medförde, i sin tur, att övriga funktioner såsom avlastningsytor och krokar kunde placeras på maskinen. En annan funktion som vi valde att ta bort för att underlätta för användaren är kortfunktionen. Istället för att användarna ska behöva hålla reda på ännu ett nytt kort och ännu en personlig kod så valde vi att placera en fingeravtrycksavläsare på utlåningsmaskinen. Denna avläsare fungerar även som en knapp. För att underlätta ytterligare för användaren koncentrerade vi maskinens alla funktioner till den knappen som är maskinens enda. När tumme eller pekfinger placeras på knappen markeras detta med ett blink från det gröna fältet runt knappen. Den gamla displayen med sin otydliga och krångliga text var ytterligare en sak vi ville förbättra. Detta gjorde vi med ett helt nytt användarvänligare upplägg. När en förstagångsanvändare vänder sig till receptionen för att registrera sig i bibliotekets system får han/hon välja sina personliga inställningar, såsom språk, textstorlek, typsnitt, färger på text och bakgrund etc. Dessa inställningar aktiveras sedan varje gång användaren loggar in med hjälp av fingeravtrycksavläsaren. 11

12 Ny Återlämningsmaskin Gammal maskin Vi började även här med att spåna om hur vi kunde göra maskinen mer lättförståelig med hjälp av intervjuresultat och egna iakttagelser. där boken tas om hand av maskinen. Ett stort problem med maskinen var att den inte tog emot allt för stora böcker, detta löste vi enkelt genom att göra luckan större. Ett annat irritationsmoment var att knappen och lamporna med informationen som hörde till gav ett förvirrat intryck. Vad var knapp? Vad var lampa? Detta valde vi att lösa med en display där endast den mest nödvändiga informationen visas samt att göra den enda knappens funktion tydligare. Knappen är bra utformad och avger ett distinkt "klick" när den används. Problemet med att böcker ofta kommer tillbaka efter en stunds irriterande väntan löste vi genom att boken pålarmas utanför maskinen och därefter får användaren placera boken i luckan 12

13 Detaljer nya maskiner Utlåningsmaskin Tydlig display Fingeravtrycksavläsare/ knapp med grön lampa runt omkring Kvittoutmatare Avlarmningsyta Känner av tyngd och börjar scanna när bok är på plats. användaren kan se att scanning sker genom att en ljusslinga åker från ena sidan till andra. Avlastningsyta Krokar/käppstöd Återlämningsmaskin Knapp med grön lampa runt omkring Kvittoutmatare Avlastningsyta Pålarmningsyta Känner av tyngd och börjar scanna när bok är på plats. användaren kan se att scanning sker genom att en ljusslinga åker från ena sidan till andra. Inmatningslucka Öppnas automatiskt när bok är pålarmad. Krokar/käppstöd 13

14 Ny lathund för utlåning 1 Tryck med pekfinger eller tumme för att logga in Eller 2a Lägg bok på gröna området, vänta 2b Tryck med pekfinger eller tumme för få kvitto Sträckkod nedåt 3 Tryck med pekfinger eller tumme för få kvitto 14

15 Ny lathund för återlämning 1 Lägg bok på det gröna fältet Sträckkod nedåt 2 Lucka öppnas. För in bok. 3 Placera ny bok eller tryck för kvitto 15

16 Nytt flödesschema utlåning Klar! Placera nästa bok på avläsaren eller tryck på knappen för kontroll/kvitto. 4/ :47 4/ :47 Välkommen Ejvind Andersson! För lån av bok: placera boken medmagnetremsan nedåt på det gröna området. För kontroll av innestående böcker tryck på knappen. 4/ :47 Innestående böcker; 1. Svensk Formgivning - Henrik Callesson Tillbaka 2/10 Försenad 2. Måla Akvarell - Pia Henriksson Tillbaka 5/10 3. Upptäck Olja - Carl Piaströmer Tillbaka 5/10 För utskrift och avslut, tryck på knappen. 4/ :47 Avlarmar... Tack Ejvind Andersson och Välkommen Åter! 4/ :47 4/ :47 16

17 Nytt flödesschema Återlämning Klar! Placera nästa bok på avläsaren eller tryck på knappen för kontroll/kvitto. Pålarmar... 4/ :47 4/ :47 4/ :47 Innestående böcker; 1. Svensk Formgivning - Henrik Callesson Tillbaka 2/10 Försenad 2. Måla Akvarell - Pia Henriksson Tillbaka 5/10 3. Upptäck Olja - Carl Piaströmer Tillbaka 5/10 Tack Ejvind Andersson och Välkommen åter! För utskrift och avslut, tryck på knappen. 4/ :47 4/ :47 4/ :47 17

18 Bilaga 1- Utlåning 1. Namn, ålder, sysselsättning? 2. Hur ofta lånar du böcker här? 3. Tycker du att maskinen är lättförståelig? 4. Några negativa tankar om maskinen? 5. Några positiva tankar om maskinen? 6. Skulle du föredra att låna böcker i kassan, manuellt? 7. Tyckte du det var lätt att hitta maskinen? 8. Vad tyckte du om kvittot? Person 1 Person 2 Person 3 Anders, 22 år, studerar maskin teknik. Henrik, 24, ekonomistuderande. Sara, 83, pensionär Ganska ofta, varannan vecka minst. När det är skolarbete, inte så ofta, någon gång i månaden. Ofta. Sådär, tycker att formuleringen i texten är lite luddig. Japp. Ja, efter att ha fått den förklarad för mig. Formuleringarna o att stora böcker inte funkar. Fyrkanterna och stjärnorna, ful färg, det är ingen designpryl direkt. Många ekonomiböcker kommer inte in och dessutom får jag ofta betala straffavgift. Liten text, det är svårt att se och ibland hoppar boken ut. Snabbt och smidigt när man väl har lärt sig. Brukar gå rätt snabbt. Den är fin. Kul med ny teknik. Nä, det är skönt att slippa folk. Nä. Ja, ibland är det trevligt att få prata med någon. Ja, väldigt lätt Mycket, jag har varit här ganska mycket. Ja. Plottrigt och oklart. Lite större text på det väsentliga skulle vara bra. Svårt att tyda.

19 Bilaga 2- Återlämning 1. Namn, ålder, sysselsättning? 2. Hur ofta lånar du böcker här? 3. Tycker du att maskinen är lättförståelig? 4. Några negativa tankar om maskinen? 5. Några positiva tankar om maskinen? 6. Skulle du föredra att lämna böcker i kassan, manuellt? 7. Tyckte du det var lätt att hitta maskinen? 8. Vad tyckte du om kvittot? Person 1 Person 2 Person 3 Staffan, 27 år, socialantropologi Olof, 29 år, studerande Ida, 45 år, Läkare Inte ofta, brukar vara på det andra biblioteket. Ganska sällan, varannan månad kanske. Jag lånar ofta till mina barn. Ja, stoppa in få tillbaka det är bra. Ja. Ja. Stora böcker kommer inte in. Ibland vill man ha mänsklig bekräftelse på att allt har gått rätt till. Smidigt. Ganska ofta som den inte fungerar. Snabbt och smidigt. Nej men den ser ganska tråkig ut. Det går snabbt. Ja, den mänskliga kontakten, men de vill ju inte att man ska gå dit. Nä. Nej. Ja, den är ju precis vid receptionen. Ja, den är ju precis vid kassan. Ja. Jättebra, man har koll på allting. Brukar inte ta något. Bra.

20 Bilaga 3 - Bibliotekarie Bibliotekarie 1. Vilka är användarna? Användarna är till största delen studenter. 2. Vanliga fel på in- och utlåningsmaskinen? Böcker som fastnar eller kommer tillbaka. Kvittorullen fastnar. 3. Vanliga klagomål på in- och utlåningsmaskinen? Att böckerna eller lånekortet fastnar i maskinen. Att de inte tar emot allt för stora böcker. Att främst återlämningsmaskinen inte fungerar. Ett annat vanligt klagomål är att farten på boken när den matas ut från utlåningsmaskinen ibland är för hög. 4. Vanliga frågor angående in- och utlåningsmaskinen? Många frågar hur man går tillväga. Hur man ska stoppa in sitt lånekort. 5. Brukar det bildas köer? Om ja, var? Ja, men bara vid återlämningsmaskinen. Om kön överstiger fem personer brukar vi låta dem lämna tillbaka böcker vid kassan också. 6. Fungerar det digitala systemet bättre än det analoga? Jag tycker det. Det funkar bättre för oss. Våran arbetssituation har blivit bättre, vi har inte längre lika ont i armarna som vi hade förut när vi inte hade maskinerna. 7.Går det att låna och lämna tillbaka böcker vid kassan? Om ja, är det många som gör det? Ja det går, men vi hänvisar alltid till maskinerna i första hand. Det är en hel del som vill lämna/låna i kassan men när vi visar hur man använder sig av maskinerna så brukar det lösa sig.

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola En guide till att skanna kurslitteratur på universitet och högskola Innehåll sid 2. Varför kopiera sid 3. Förberedelser sid 4. Att skanna sid 8. OCR:ning sid 11. Vanliga fel sid 12. Spara och dela med

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer