ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER"

Transkript

1 ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi

2 Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg Här sätter du in ditt kort Här kommer minneslappen Sedelfack Display Knappsats Blindskrift på funktionsknapparna, men ej på sifferknapparna.

3 Händelseförlopp vid Knut den stores torg, minuten. Först lokaliserar man en bankomat När man kommer fram till bankomaten läser man på skärmen och får uppmaningen att stoppa in sitt kort och slå sin kod. Når man slått in sin kod, skrivit in sitt belopp och valt minneslapp är det kortet som först kommer ut. Precis innan kortet kommer ut rasslar det till i automaten och men vet att pengarär på väg. Pengarna kommer ut och sist kommer minneslappen.

4 Händelseförlopp på skärmen. Slå in din kod Välkommen till automaten, sätt in ditt kort. Ange belopp eller välj annan tjänst. Välj om du vill ha minneslapp Sedlar på väg, tag ditt kort. Pengarna kommer och sist minneslappen, klart!

5 Bankomaten vid Ideon Här kommer minneslappen Skärm med instruktioner Stoppa in kortet här Knappsats Sedelfack Alla knappar har blindskrift

6 Händelseförlopp på skärmen. Slå in din kod Välkommen till automaten. välj belopp, antingen från menyn eller skriv in själv. Välj om du vill ha minneslapp Sedlar på väg, tag ditt kort. Pengarna kommer och sist minneslappen, klart!

7 Bankomaten vid Knutdenstorestorg Bankomaten vid Knutdenstorestorg Fel 0 Klar Avbryt summor Man 28 år Kvinna 30 år summor minneslapp 0 Klar Avbryt Man 35 år Avbryt Fel Klar minneslapp Avbryt? Man år summor minneslapp Kvinna 25 år minneslapp 0 Klar Klar Avbryt Fel

8 Bankomaten vid Ideon Bankomaten vid Ideon Man 37år Avbryt Fel Klar Svenska Man 43 år summor minneslapp Kvinna 26 år Danmark 0 Fel Klar Fel summor minneslapp Man 30 år 0 Klar summor Man 33 år eget belopp Klar Avbryt 0 Klar

9 Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman Användarstudie av uttagsautomater Uppgift Att undersöka två olika uttagsautomater ur brukarens synvinkel. Inledning De två automaterna vi undersökte tillhör SE-banken och Föreningssparbanken. Föreningssparbankens automat finns nära centralstationen på Knut den stores torg, utanför bankens kontor. En stor skylt ovanför automaten syns på längre avstånd från vägen. SE-bankens automat finns på Ideon, Betahuset. Automaten hittar man genom att läsa skyltarna utmed vägen, bilen kan köras in och lämnas 2 3 meter från automaten. Metod Vi har provat båda automaterna själva och även frågat hur tio andra personer använder automaterna. Fem personer vid varje automat. Vi bad dem fylla i var knapparna och funktionerna sitter på en blindkarta av knappsatsen. Frågor till automatanvändare; 1. Hur trycker du in koden? Tittar du efter siffrorna eller knapparnas placering? 2. Hur hittade du hit/ denna automaten? 3. Hur hittar du knapparna Klar respektive Avbryt? Läser du texten på knapparna, reagerar på färgen eller knapparnas placering? (Vilken färg har klar-, avbryt- och felknappen?) 4. Om du kommer till ett nytt ställe, var letar du då efter en uttagsautomat? 5. Vad för sorts kort har du? 6. Tycker du att det är stor skillnad på uttagsautomater i Sverige? (Olika placeringar på knappar) 7. Har du tagit ut pengar på ditt kort utomlands? Lade du märke till något speciellt? 8. Hur väljer du belopp? Skriver du in själv eller väljer du på menyn? 9. Vilka övriga funktioner finns på en uttagsautomat? Använder du dem? 10. Tar du minneslapp? Resultat 1. 70% av användarna i undersökningen knappar in sin kod utan att titta aktivt på knappsatsen. Resterande 30% läser siffrorna.

10 Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman 2. Bankernas symboler är invanda, särskilt den blå Bankomat -skylten. Användarna vet vad de ska leta efter % an användarna läser av knapparna, främst texten men även färgen. Av de som svarade att de använde knapparna efter vilken placering de hade, var det framför allt knappen Klar som var invand. 4. Användarna letar efter bankernas skyltar, som i fråga två. Även var det är troligt att hitta automaterna rent geografiskt, torg, gågator osv. 5. VISA är det vanligaste svaret på denna fråga, tanken bakom frågan var att få fram om man använde samma banks uttagsautomat som man har kort i. 6. Få personer i vårt test hade märkt någon skillnad på olika uttagsautomater inom Sverige. 7. Många användare har använt sitt uttagskort utomlands, men inte tänkt på om det skulle ha varit någon särskild skillnad. Man reagerar på att man får välja språk. Små variationer såsom vilket håll kortet ska vändas på har noteras % skriver in beloppet de vill ta ut själva. De som svarade att de använder menyn, skriver även in beloppet själva ibland. 9. Ingen av personerna som blev tillfrågade använde någon annan funktion än uttag. 10. De flesta användarna tar minneslapp. Slutsats - Användarna är mellan 15 och 55, både svenskar och turister. De flesta var vana användare och hade bestämda rutiner. Bland dem som vi träffade på fanns även ett fåtal stressade som inte ställde upp på intervjun. - Många kände till automaten sen tidigare eller arbetade i närheten. Målet var att ta ut pengar. - De flesta använder sig utav både knapparnas placering och läser siffrorna. - Automaterna utomlands anses lätta att förstå sig på och de flesta tycker att de är bra. - Eftersom de automaterna som vi besökte är placerade utomhus bli det ibland problem med solreflektioner på skärmen, vilket gör att man inte kan läsa informationen. - Båda automaterna hade en knapp för funktionen Tal, men det fungerade inte på någon av automaterna. - Det syns inte på avstånd om automaterna är ur funktion, utan meddelas på skärmen. - Rullstolsbundna kan tänkas ha svårt att nå upp till automaten vid Ideon, då den är placerad förhållandevis högt. - Audiell feedback i form av klick-ljud när man trycker ner knapparna, en ton vid inkorrekt inmatning och ett rasslande utmatningsljud när pengar och minneslapp levereras. - Användarna får visuell feedback när de slår in sin kod genom att varje siffra representeras av en stjärna i fältet för inslagen kod. När man slår in sin summa ser man beloppet på skärmen. - Skriftlig feedback kan väljas i slutet av processen, i form av en minneslapp. - Ett visst motstånd när man trycker ner knapparna ger taktil feedback.

11 Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman Resultat intervjuer Föreningssparbankens automat vid Knut den stores torg Tjej år 1. Knapparna sitter i handen. 2. Jag tittade mig omkring och såg skylten.(hon pekar på Föreningssparbankens stora runda skylt som sitter ovanför Uttagsautomaten.) 3. Knapparn Avbryt och Klar tittar man efter. Och efter färgen på knapparna. 4. Man tittar efter skyltar.? 5. Visa 6. Jag har inte tänkt på att det är någon variation. 7. Jag har tagit ut pengar i Grekland. Det var lätt att förstå. 8. Jag skriver alltid in beloppet själv. 9. Ta ut pengar. 10. Jag tar alltid minneslapp. Man 35 år 1. Jag kollar främst efter siffrorna. 2. Jag är Lundabo och tar ofta ut pengar här. 3. Jag läser texten på knapparna. 4. Jag kollar efter bankskyltar. 5. Visa kort. ( Går hit eftersom han är kund i Färs och Frosta sparbank och får kontoutdrag här.) 6. Har inte märkt nån skillnad på knapparnas placering. 7. Det är lätt att förstå sig på uttagsautomater även utomlands. 8. Skriver alltid in beloppet själv. 9. Använder bara uttagstjänsten på uttagsautomater. 10. Ja, eftersom jag får kontoutdrag. Man år 1. Tittar efter båda siffror och placering. 2. Vet att Uttagsautomaten finns här. 3. Placering av knappen Klar sitter i handen. Men jag kontrollerar även med synen. Ibland vet man inte om det har registrerats att man har tryckt på knappen. 4. Man tittar efter skyltar för att hitta uttagsautomater. 5. Visa 6. Våra knappsatser är kassa. Man vet inte om det registreras när man trycker på knappen. Det är för dålig fjädring i knapparna. 7. Utomlands läser jag av skärmen och knapparna.

12 Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman 8. Skriver alltid in beloppet själv på Uttagsautomater, men väljer belopp på menyn när jag tar ut pengar på Bankomat. 9. Använder inte andra funktioner på uttagsautomater. Kvinna med barnvagn ca.30 år 1. Det sitter i handen, men det är siffrorna också. 2. Jag letar efter skyltar. 3. Placeringen av knapparna Avbryt och Klar sitter i handen. 4. Jag letar efter skyltar Jag har lagt märke till skillnader på uttagsautomaterna. 7. Utomlands väljer jag först språk, sedan är det bara att köra på. 8. Det är olika. Oftast väljer jag belopp från menyn. 9. Jag tar bara ut pengar, använder inga andra funktioner. 10. Ja, jag tar minneslapp. Man 28 år, moderat i röd t-shirt (uppenbarligen varit utomlands mycket) 1. Det sitter i handen. Utomlands läser jag av med synen. 2. Jag såg att det var kö här och förstod att det var en uttagsautomat här. 3. Placering av knappen Klar sitter i handen. Den är nere till höger. 4. Det är ganska svårt att hitta bankomater utanför centrum. I Sverige måste man in till stan för att ta ut pengar. I USA är de lättillgängligare. Där kan det stå en uttagsautomat mitt på en parkering. 5. Sparbanken Finn Visa-kort 6. Det är ganska skitigt på/vid svenska uttagsautomater. Utomlands är det renare. Bankpersonalen i sina fina kostymer och dräkter borde gå ut och torka av uttagsautomaterna ibland. 7. Jag var i Holland och fick ut Euro när jag tog ut pengar i uttagsautomat. (konstigt?) 8. Skriver alltid in beloppet själv. Bankerna vill lura oss att välja de höga beloppen på menyn för att man ska ta ut mer pengar och handla mer. 9. Jag använder bara uttagsfunktionen. Det andra litar jag inte på. 10. Tar för det mesta minneslapp.

13 Vid automaten på Ideon: Tjej 26 år från Danmark Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman 1. Jag har koden i handen. 2. Jag såg människor använda bankomaten igår och gick hit idag för att ta ut pengar. 3. Knapparna Avbryt och Klar läser jag av. 4. Jag letar efter bankomater vid järnvägsstationen, postkontor, på gågator och i centrum. 5. Visa Det är ingen större skillnad på utagsautomater i Sverige och i Danmark. Förutom att i Danmark förs kortet in med magnetremsan nedåt. När jag första gången tog ut i Sverige kom kortet ut igen eftersom jag stoppade in det på fel håll. Sen tittade jag på instruktionen bredvid och förstod att jag skulle vända på kortet. 8. Jag väljer belopp från menyn. 9. Jag använder ingen annan funktion än att ta ut pengar. Jag visste inte att det fanns andra funktioner. 10. Tar alltid minneslapp, kollar på den och slänger den sedan. Man 37 år kom med bil 1. Koden sitter i handen. 2. Jag kör bil, den att lätt att svänga förbi här och ta ut pengar. 3. Sitter automatiskt i handen Visa 6. Det är ingen skillnad på uttagsautomater. 7. Har inte tagit ut pengar utomlands. 8. Det kvittar. Jag skriver in ibland och använder menybeloppen ibland. 9. Jag använder inga andra funktioner. 10. Tar inte minneslapp. Man 33 år kom gående 1. jag läser av siffrorna. 2. Jag jobbar här i närheten. Jag tar sällan ut pengar. 3. Jag läser på skärmen och på knapparna. 4. Jag letar efter skyltar. 5. Mastercard Handelsbanken 6. I Sverige är det lätt att förstå sig på uttagsautomater. Jag stör mig på att man inte alltid ser skärmen p.g.a. att ljuset reflexteras i glaset. 7. Jag skulle ta ut pengar i Thailand. Allt var på thailändska men när jag stoppade i kortet blev det engelsk text på skärmen.

14 8. Jag skriver in beloppet. 9. Jag använder bara uttagsfunktionen. 10. Jag tar minneslapp. Gruppuppgift 1; Uttagsautomater Grupp 3 Lisa-Stina Eriksson, Sara Sveninge, Daria Toma, Kajsa Westman Man 43, kom gående 1. Jag har haft samma kombination länge, den sitter i handen Knappen Klar läser jag. 4. Jag letar efter den blåa skylten 5. Handelsbanken 6. Jag har inte tänkt på variationer hos maskiner 7. Jag tycker att det är lite svårare, det är annan text (ovant system). 8. Jag skriver alltid in beloppet själv. 9. Nej, jag använder bara uttagsfunktionen. 10. Jag tar minneslapp ibland. Man, Koden sitter i handen 2. Jag jobbar i närheten, vet att den finns här. 3. Jag läser knapparna Avbryt och Klar. 4. Jag letar efter den blåa skylten 5. Föreningssparbanken VISA 6. Jag har inte märkt någon skillnad på olika uttagsautomater i Sverige. 7. Jag har bara tänkt på att man måste välja språk. 8. Jag skriver in beloppet själv, vill ha hundralappar. 9. Nej, jag använder inga andra funktioner. 10. Nej, jag tar ingen minneslapp

15 Bankomaternas placering SEbanken vid Ideon Föreningssparbanken vid Knut den stores torg LUND

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer