Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1 Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång... 2 Övriga problem och lösningar... 6 Knapparnas placering... 6 Skärmen i solljus... 7 Blindskrift och tal... 7 Lösningar på problem funna i den kognitiva genomgången... 7 Framtiden... 8 Inga kort... 8 Röstigenkänning... 8 Minneslapp på skärmen... 9 Summering och avrundning... 9

3 Inledning När man går in på en bank för att göra ett uttag kan man ofta förvänta sig stå I kö länge och väl innan man når kassan. För att minska på köbildning och göra bankaffärerna effektivare har därför bankerna introducerat automater där man genom ett kort kan komma åt sina pengar, dygnet runt. För min egen del känns uttagsautomaten som en naturlig del av vardagen. En handling som gjorts så många gånger att den blivit automatiserad, någonting jag inte längre tänker på (Sternberg, 2003). Men ibland när jag skall ta ut pengar händer det att jag blir litet irriterad, då mitt automatiserade beteende avbryts och jag tvingas fokusera på min uppgift. Automaten fungerar nämligen inte alltid så som jag förväntar mig att den skall fungera. Dessa apparater fallen under kategorin walk-up-and-use. Man skall, utan någon större tidigare kunskap, kunna gå upp till apparaten och använda den. Dess utformning (och funktioner) skall vara av den naturen att de genast ger information till användaren om hur de fungerar. Det skall vara logiskt och klart vad och hur de olika stegen skall utföras. Om uttagsautomaten uppfyller dessa krav skall denna rapport handla om. Bild 1: En uttagsautomat Metod Jag har i denna rapport granskat en uttagsautomat och försökt finna minst två tillfällen där en användare kan tänkas stöta på problem i användandet av den. All information angående maskinens funktioner och utformning har jag hämtat från Föreningssparbankens uttagsautomat i inrikeshallen på Arlanda flygplats. Alla bilder på apparaten är tagna på en liknande apparat på Föreningssparbankens kontor i Örnsköldsvik. I min undersökning av apparaten har jag valt att använda mig av The cognitive walkthrough av bland annat Clayton Lewis (1990). Denna beskriver ett tillvägagångssätt som baseras på scenarier. Man sätter upp en rad steg som skall gås igenom i maskinen och sedan utvärderar man vart och ett av dessa för att finna eventuella fel med systemet. Den kognitiva genomgången är speciellt uttagen för att finna fel i system som har att göra med hur lätt det är att lära sig dem. Lewis skriver att denna metod lämpar sig speciellt bra med walk-up-and-use-system, vilket är anledningen att jag använder den i detta fall. Första delen av denna skrivelse kommer att behandla min kognitiva genomgång av systemet (med ett specificerat scenario) och kommer inte att ta upp vilken syn personer med olika handikapp kan tänkas ha på apparaten (handikapp kommer jag att beröra lätt i slutat av texten). Jag kommer inte heller att beröra delar av apparatens funktioner som inte finns med i scenariot (så som att byta kod på kortet eller överföra pengar mellan konton) Bild 2: Uttagsautomater finns på många publika platser och alla skall kunna använda sig av dem, de faller därför under kategorin walk-up-and-use. Sida 1

4 Den kognitiva genomgången I den kognitiva genomgången går man igenom scenariot steg för steg och, utifrån fyra kriterier, ser om handlingarna är så kallade sucess stories eller failure stories, alltså om dom står i vägen för inlärningen av systemet eller om dom fungerar bra. Jag har valt att, i stället för att skriva success eller failure, svara jag eller nej på var och en av frågorna, men principen är den samma. De fyra frågorna som besvaras är: a) Är målet med handlingen klart? b) Ser användaren att den rätta handlingen är tillgänglig? c) Är det klart att handlingen leder till målet? d) Om den rätta handlingen utförs, ser användaren en fortsättning mot målet. (feedback) Scenariogenomgång (Det kan vara bra att vid detta tillfälle ge en varning att följande sidor innehåller en del upprepningar. Lewis skriver att den kognitiva genomgången ibland kan vara ganska tråkig.) Användare: De personer som kan tänkas använda sig av denna automat tillhör åldrar från tidiga tonåren och uppåt. De kommer från alla delar av samhället och har olika kön och kulturell bakgrund. Sammanfattande kan man säga att nästan alla i det svenska samhället använder sig av denna tjänst (endast baserat på personliga observationer). De vet också att ett kort och en kod (som användaren själv får välja) måste användas och man får också en kort förklaring hur uttagsautomaten fungerar. Jag antar därför att användarna av apparaten, trotts att de kanske inte använt sig av den, känner till litet om vad den gör och hur man använder sig av den. Task: Jag vill ta ut 200 kronor från mitt bankkonto men jag vill inte ha något kontoutdrag. Jag tillhör en av de i befolkningen som känner till litet om apparaten och vet vad den är till för. Jag har inga handikapp. 1) Sätt in kortet Maskin: Vänligen ange kod a) Ja. Det är logiskt att för att börja måste man sätta i sitt kort b) Ja. Det står på skärmen sätt i ditt kort (och vilka kort som går att använda) och kortspringan är markerad med en grön, upplyst, pil. Det går heller inte att sätta in kortet fel väg då det tar stopp när man försöker. Endast den rätta vägen fungerar (en så kallad fysisk begränsning (Norman, 1998)) För att ytterligare förtydliga finns det även en grafisk representation av Bild 3: Kortspringan i automaten med tydlig grön pil vart den finns och en grafisk representation om vilken väg kortet skall vara. Sida 2

5 kortet under kortspringan som visar vilken väg kortet skall vara vänt. c) Ja. Användaren förstår att för att identifiera sig måste kortet föras in i maskinen. d) Ja. När användaren matat in sitt kort byts skärmen mot en ny. Här får användaren god visuell feedback och det råder ingen tvivel om att det går framåt. 2) Slå kod Maskin: Skriver koden på skärmen a) Ja. När maskinen ber om en kod är det logiskt att man trycker in den då man är van vid telefoner och liknande knappsatser som liknar den som apparaten har. b) Ja. Det står på skärmen vad som skall göras. c) Ja. Användaren känner till att det finns en specifik kod bunden till kortet och att denna måste användas för att man skall kunna fortsätta. d) Nej. När man trycker på en knapp tar det allt för lång tid för systemet att visa detta på skärmen. Slår man koden mycket snabbt uppfattas endast en eller två av de tryckta knapparna. Om man däremot är mycket långsam och metodisk och timar in varje knapptryckning får man bra feedback av systemet genom visade siffror på skärmen (eller * som representerar de siffror man tryckt på, någonting vi kan förstå eftersom koden måste hållas hemlig). När man trycker på knapparna får man också en taktil feedback, genom att knappen sjunker ner en bit i knappsatsen. Bild 4: Denna form av knappsatsen finns bland annat också på mobiltelefoner (dock utan knapparna fel och klar). 3) Tryck klar Maskin: Ange belopp a) Ja. Det är logiskt att trycka på klar när man är klar. Dessutom är klarknappen grön. Detta kallas för en kulturell begränsning (Norman, 1998). I de flesta kulturer betyder grönt kör och det är just det vi vill göra i denna stund: köra vidare. b) Ja. Det finns en knapp som det står klar på och systemet säger att man skall trycka på klar när koden är slagen. c) Ja. Målet är att slå in koden och likt en punkt i slutet av en mening fungerar knappen klar i slutet av koden. Kanske kunder man ändra i systemet och skriva tryck kod och tryck klar för att fortsätta för att förtydliga att koden är en del av det större målet. d) Ja. När man trycker på klar byts skärmen ut med en ny. Bild 5: Klarknappen med dess gröna indikering. Sida 3

6 4) Ange belopp Maskin: Anger beloppet a) Ja. Då användaren vet hur mycket pengar denne vill ta ut är det inget problem att ange detta. b) Ja. Det står att man skall ange en summa. Och, som tidigare, är det logiskt att använda sig av knappsatsen. Dock står det inte att man skall ange summan i jämna hundratal, vilket vore att rekommendera. Detta påverkar dock inte detta scenario då uppgiften var att ta ut 200 kronor. c) Ja, Användaren vill ta ut 200 kronor och det är uppenbart att detta enklast görs genom att ange 200 kronor genom knappsatsen. d) Nej. När man trycker på en knapp tar det allt för lång tid för systemet att visa detta på skärmen. Slår man beloppet mycket snabbt uppfattas endast en eller två av de tryckta knapparna. Om man däremot är mycket långsam och metodisk och timar in varje knapptryckning så får man bra feedback av systemet genom visade siffror på skärmen. Vår kognitiva klocka är inställd på olika hastigheter i olika situationer. När det gäller knappar förväntar vi att någonting skall hända omedelbart efter att de tryckts in. Det kan vara mycket irriterande om detta inte sker utan vi måste vänta på feedback (Coren, 1999) Bild 6: När knapparna trycks ner tar det allt för lång tid innan informationen kommer upp på skärmen. 5) Tryck Klar Maskin: Önskas minneslapp? a) Ja. Det är logiskt att trycka på klar när man är klar. Dessutom är klarknappen grön. Detta kallas för en kulturell begränsning (Norman, 1998). I de flesta kulturer betyder grönt kör och det är just det vi vill göra i denna stund: köra vidare. b) Ja. Det finns en knapp som det står klar på och systemet säger (skriver) att man skall trycka på den när summan är angiven. c) Ja. Målet är att ange summan. Klarknappen fungerar som en punkt i slutet av en mening. d) Ja. När man trycker på klar byts skärmen ut mot en ny. 6) Tryck Nej Maskin: Vänta på pengar och kort a) Ja. Användaren vill inte ha ett kontoutdrag och det är just detta som maskinen frågar om. Sida 4

7 b) Ja. Maskinen ber användaren välja mellan ja och nej (de båda alternativen har var sin knapp och pilar leder till varje knapp så man inte blandar ihop alternativen) c) Ja. Då användaren ej vill ha ett minneslapp är det logiskt att svara nej på om användaren vill ha minneslapp. d) Ja. Skärmen byts ut till en ny när man tryckt på knappen. 7) Tag kort Maskin: Sedeluppräkning pågår Bild 7: Skärmen och de knappar som används i valet om minneslapp. De är alla lika men pilar på skärmen pekar på de knappar som är associerade med olika alternativ. a) Nej. Då det tidigare stod att användaren skall vänta på pengar och kort förväntar sig denne att få dessa två ting. Maskinen matar dock endast ut kortet b) Nej. Användaren kan inte ta sina pengar då dessa inte kommit fram ännu. Då meddelandet specificerade att användaren skulle vänta på både pengar och kort förväntar sig denne att få dessa samtidigt, men när endast kortet kommer tror användaren att ett fel uppstått. c) Nej. Då det inte står i systemet är det oklart att pengarna kommer genom att ta kortet. d) Nej. Användaren får enbart sitt kort och inga pengar. Dock börjar det strax börja surra i regionen där pengarna matas ut, det låter som en sedelräkningsmaskin. Denna audiella feedback kan tänkas göra användaren tryggare, i tron på att pengarna faktiskt är på väg. 8) Tag pengarna Maskin: Välkommen åter a) Ja. Målet var att ta ut pengar och nu är de synliga ur en lucka i maskinen. b) Ja. Pengarna sticker ut en bit från maskinen och det är lätta att dra ur. c) Ja. Genom att ta pengarna når man sitt mål, att ta ut pengar. d) Ja. Efter det att pengarna tagits från luckan, stängs den igen och man önskas välkommen åter av ett meddelande på skärmen. Fokusen i genomgången är på att hitta fel i ett system, men den ger också en förklaring till dessa fel. Denna förklaring kan vara av vikt när man skall försöka lösa problemen man hittat. I denna genomgång hittade jag två fel med systemet. Det första var att det tog för lång tid för knapptryckningar att registreras på skärmen och det andra var att maskinen meddelade användaren att både kort och pengar skulle komma när, i Sida 5

8 verkligheten, det endast kom kort. Dessa problem kommer jag att lösa i nästa del. Övriga problem och lösningar Förutom att använda mig av den kognitiva genomgången granskade jag även bilder av maskinen och ställde upp tankeexperiment för att finna ytterligare fel. Felen fann jag genom att jag kände på mig att någonting var galet. Vi kan kalla det sunt förnuft eller engelskans gut feeling. Knapparnas placering Det finns en del förändringar som skulle förbättra knappsatsen och göra det lättare att hitta de olika knapparna. Som det är idag är alla nummerknapparna samlade och längst ner i denna samling finns även knapparna för [fel] och [klar]. Till höger om dessa finns det fyra knappar (varav två saknar funktioner) som styr talfunktionen och [avbryt] (bild 8) Tal Bild: 8. Knappsatsen som den ser ut idag Fel Klar 0 Avbryt I boken Cognitive psychology skriver Sternberg (2003) att när vi vet i förhand vart vi kan förvänta oss ett specifikt stimuli (i detta fall en knapp), i vilket område, kan vi hitta det mycket säkrare. Tidigare kunskap om detta område förbättrar sökandet ytterligare. Detta kan vi utnyttja när vi omformar knappsatsen. Om man grupperar alla knappar med siffror för sig och alla andra knappar för sig blir det en mycket mer naturlig ordning. Knapparna [fel] och [klar] skall alltså sättas tillsammans med [avbryt]- och talfunktionerna och i [fel] och [klar] s ställe skall det inte finnas några knappar alls. [Klar], [avbryt] och [fel] har med varandra att göra (ett område vi har kunskap om sedan tidigare) och borde därför grupperas tillsammans. Talfunktionen har visserligen ingenting med dessa tre att göra men har ännu mindre med sifferknapparna att göra så det är bättre att den förblir i raden till höger (bild 9) Tal Bild: 9. Knappsatsen efter förändringar Avbryt Fel 0 Klar Sida 6

9 Skärmen i solljus På soliga dagar kan det ibland vara svårt att se vad som står på skärmen då solljuset reflekteras ganska väl på den glatta ytan. Detta gör användaren blind för vad som händer och försvårar användandet. Det finns några krångliga lösningar på detta och så en något enklare: Kanske finns det matta skärmar som ändå går att se genom fast som inte reflekterar solljus lika mycket. Eller så kanske man kan experimentera med olika vinklar på skärmen för att minimera reflektionerna. Den vanligaste lösningen är dock (som inte finns på den automat jag undersökt, men dock på många andra jag sett) att sätta en jalusi över automaten. Detta skyddar även den som tar ut pengar när det regnar. Blindskrift och tal Apparaten har blindskrift men inte på alla tangenter. På alla siffertangenter utom femman saknas skrift men då denna är markerad skall det inte vara några problem att finna de andra siffrorna. I en undersökning av uttagsautomater som gjordes för några år sedan nämns det att den blindskrift som finns på denna maskin är förkortad och med det engelska systemet så om man är blind och inte kan det engelska systemet kan man inte ta ut pengar (Forsberg, 2000). Lösningen på detta problem är att använda sig av det svenska systemet på knapparna. Om detta är tekniskt möjligt vet jag dock inte. Det kan tänkas att det svenska teckenspråkssystemet kräver betydligt mer utrymme än det engelska. Talfunktionen fungerar bra, ända fram tills att systemet frågar om man vill ha minneslapp. Då säger systemet att man skall trycka G för Ja och H för nej. För den som kan läsa blindskrift är detta logiskt, för de knappar som finns runt skärmen går från a till h i blindskriftalfabetet, det är bara att leta reda på, antingen g eller h beroende på vad man önskar. Det blir däremot svårt om man ser bra men ändå vill ha hjälp av talsystemet. Då kan man inte läsa blindskrift och när systemet ber en trycka G för ja och H för nej blir man bara konfunderad. Bättre vore om dessa två knappar (ja, nej) kunde ha J och N i blindskrift på sig. Då skulle det vara lättare att koppla de talade orden till knapparna. Lösningar på problem funna i den kognitiva genomgången Det kanske största fel som stöttes på under genomgången var den dåliga feedbacken av knapptryckningarna. De som designat systemet har inte tänkt på context-of-use, alltså att systemet kommer att användas ute i riktiga världen och inte bara i en Sida 7

10 kontrollerad laboratoriemiljö. Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter så som vem som kommer att använda systemet och i vilken miljö automaten kommer att finnas. Detta påverkar användandet i allra högsta grad, speciellt när systemet förväntas användas av så många olika personer (som i det här fallet). Hade man exempelvis förutsätt att användarna ibland kan vara stressade hade man designat systemet att fungera under de förutsättningarna. Detta problem borde dock gå att lösa enkelt genom att förbättra responstiden i systemet. Målet är ett system som reagerar omedelbart efter det att man tryckt på en knapp. Det andra felet var att systemet meddelande användaren att någonting skulle hända utan att det sedan hände, det så att säga ljuger för användaren. Mer precist meddelar apparaten att både kort och pengar skall matas ut till användaren men så matas endast kortet ut. Först efter det att användaren tagit kortet räknar maskinen upp pengarna och ger dem till användaren. En förbättring vore att först meddela användaren att ta sitt kort och sedan meddela att pengarna är på väg. Detta skulle förhindra den förvirring som uppstår. Framtiden Det finns några förbättringar som inte idag är tekniskt genomförbara eller som är för dyra för att implementera. Dessa förbättringar grundar sig endast i mina egna åsikter och saknar vetenskaplig grund. De skall därför endast ses som kuriosa och inte som en seriös framtida prognos. Inga kort Varför använda sig av ett kort, som är enkelt att glömma eller tappa bort, när man kan använda sig av sådant som man alltid bär med sig. Det finns idag två, om inte fler, tekniker som används för att identifiera människor endast genom att se på deras fysik: Avläsning av fingertryck och avläsning av iris. Om en av dessa, säg irisavläsning, skulle implementeras i uttagsautomaten skulle man endast behöva gå upp till automaten, titta på skärmen (som har en irisigenkännande kamera bakom sig) och genast bli igenkänd utan trassel med att mata in kort och trycka in koder. Detta skulle minska på de åtta stegen i den kognitiva genomgången till fem och drastiskt förenkla användandet. En negativ sida med detta är att man inte längre kan låna ut sitt kort till andra, vi kan inte låna ut våra ögon. Möjligen skulle man kunna behålla kortsystemet för dessa tillfällen, som ett slags backup. Röstigenkänning Idag har den blinde blindskriften till hjälp när denne skall ta ut pengar. Bättre vore om man helt enkelt kunde säga ut högt till maskinen hur mycket man vill ta ut. Koden skulle inte behöva Sida 8

11 yttras då maskinen är utrustad med irisigenkänningssystem. Det kan dock spekuleras kring om någon egentligen vill säga, så att alla i omgivningen hör, hur mycket pengar de tar ut. Minneslapp på skärmen För mig är den enda nyttan med minneslappen att jag kan se hur mycket pengar jag har kvar på mitt konto. Denna information kunde jag lika gärna få på skärmen som på en papperslapp, och då även spara på miljön. Om maskinen tog bort frågan om man ville ha minneslapp skulle vi ytterligare minska listan i den kognitiva genomgången med ett steg och på så sätt (med irisigenkänningssystemet i bruk) endast ha fyra steg alltså en halvering av stegen. Tyvärr förlänger detta troligen min tid vid maskinen så trotts att det finns färre steg i processen blir nu genomsnittstiden för varje steg längre och i slutändan kanske ingen tid alls är vunnen? Summering och avrundning Jag minns mitt första uttagskort. Jag var tolv år gammal och kände mig ovanligt vuxen när jag stod inne på banken och fick veta hur viktigt det var att jag kom ihåg, och bevarade, min hämliga kod. Det var som en hemlighet bara jag viste om. Sedan fick jag gå ut till apparaten och välja min hämliga kod, det fanns till och med en egen knapp för detta. Uttagsautomaten var grön och hade en kåpa som stängdes när man inte använde den, jag var litet rädd för att klämma fingrarna där. Uttagsautomaten var i många år någonting ganska spännande, någonting som representerade att man hade pengar, även fast man kanske inte hade det. Det var en bra känsla, att det inte spelade någon roll om man hade pengar i plånboken för man hade alltid nära till dem genom uttagsautomaten. Nuförtiden finns det inte längre en knapp för att byta kod, och man kan inte längre klämma fingrarna eller glömma sina vantar när apparaten, likt en krokodil, stänger sitt gap. Och den där känslan av spänning är tyvärr också borta, utan att ha blivit ersatt av någon annan känsla. Uttagsautomaten har blivit en del av mitt liv, precis som alla andra vanliga apparater i vardagen. Jag ägnar den inte en enda tanke, inte ens när jag använder mig av den och det är kanske just detta som är problemet när någonting går snett. Plötsligt måste man tänka på vad man gör och också vad man just gjort. Det är inte konstigt att människor blir stressade när de skall ta ut pengar. Har man många olika konton och kanske tio olika kort med koder blir det svårt att hålla reda på allt i huvudet. Ju fler möjligheter det finns att göra fel desto större är chansen att någonting går galet, och med en kö med tio stampande och jäktiga människor bakom sig är det ganska lätt att trycka på fel knappar. Vipps äter apparaten upp Sida 9

12 kortet och förutom att man är stressad känner man sig nu också mycket dum. Som utvecklare av uttagsautomater måste man vara en regelbunden användare av dem själv. Man måste känna till hur jobbigt det kan vara ibland. Mycket med de här apparaterna är naturligtvis bra, men de kan alltid bli bättre. Det är märkligt att jag, som ännu inte studerat klart, kan finna problem med en apparat som används i så stor utsträckning som denna. Uttagsautomaten har ju förändrats så mycket från när jag var liten, borde inte alla fel ha suddats bort vid det här laget, eller har endast designen av apparaterna ändrats och inte dess funktioner? Med hjälp av den kognitiva genomgången kan man hitta många fel som finns i ett system. Med hjälp av detta kan man så förbättra och förhoppningsvis minska på stegen som krävs för att använda apparaten, men hur mycket kan vi minska på ett system. Finns det någon gräns för hur mycket bättre ett system kan bli eller slår det plötsligt över. En uttagsautomat som ständigt ger feedback, genom alla våra sinnen, på allt vi gör kan i stället för att hjälpa oss endast förvirra oss. Kanske är det detta uttagsautomaten råkat ut för. Den har nått sin gräns för utveckling och skulle man förbättra ytterligare skulle det bara gå utför. Den är inte för lätt men inte heller för svår att använda och kanske är det bra att vi inte kan komma åt våra pengar allt för lätt. Den ultimata förbättringen av uttagsautomaten vore om alla i samhället gick över till att enbart betala med kort. Då skulle de åtta stegen i min kognitiva genomgång effektivt reduceras till noll steg en avsevärd förbättring i enkelhet att lära sig. Ironiskt nog är den mest användarvänliga förändringen av uttagsautomaterna att avveckla dem. Sida 10

13 Referenser Sternberg, Robert J. (2003) Cognitive Psychology. s. 73. Wadsworth/Thomson Learning. W. Cathleen, J. Rieman, C. Lewis, P. Polson (1990) The cognitivewalkthrough method: A practitioners guide.s.105. University of Colorado at Boulder S. Coren, L. M. Ward, J. T. Enns (1999) Sensation and perception. S Harcourt Brace & Company D. Mauritzson, A. Forsberg, H. Lekeberg (2000) Uttagsautomater. www-sida: Norman, D.A. (1998) Knowing what to do. New York. Basic Books.

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH 2001-09-19

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttagsautomater Uttagsautomater Gruppuppgift 1 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttag Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism.

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism Målsättning Att öka förståelsen och kunskapen hos olika myndighetspersoner som möter

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Att förstå sin egen utredning

Att förstå sin egen utredning Att förstå sin egen utredning Cecilia Olsson fil. Dr, specialpedagogik FUB:s forskningsstiftelse ALA och Häggviks gymnasium När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris

10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris 10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris Här är guiden du inte kan vara utan om du ska sälja din bil på Blocket. Följ våra tio punkter och du f snabbt, säkert och till rätt pris.

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Så här fungerar tidsberäkningen under huven

Så här fungerar tidsberäkningen under huven Så här fungerar tidsberäkningen under huven Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 2 2.1. EN FLIK PER ÅLDERSKLASS...

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Barn och ungdomsverksamheten Att möta alla elever och se möjligheter i svårigheter

Barn och ungdomsverksamheten Att möta alla elever och se möjligheter i svårigheter Att möta alla elever och se möjligheter i svårigheter Petra Filipsson Jenny Lindgren När ett barn säger nej eller inte fungerar i gruppen ställer vi ofta för höga krav på någon förmåga. 2 Vad händer när

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Enskild skriftlig uppgift

Enskild skriftlig uppgift Enskild skriftlig uppgift Kognition i praktiken G1N Grundläggande teoretiska kunskaper Publicerat och inlämnat 2010-09-13 1968 ord inklusive rubriker Peter Axelsson http://www.petera.se Institutionen för

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring.

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi omfattar kunskapen om vad som gör människor benägna

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer