Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1 Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång... 2 Övriga problem och lösningar... 6 Knapparnas placering... 6 Skärmen i solljus... 7 Blindskrift och tal... 7 Lösningar på problem funna i den kognitiva genomgången... 7 Framtiden... 8 Inga kort... 8 Röstigenkänning... 8 Minneslapp på skärmen... 9 Summering och avrundning... 9

3 Inledning När man går in på en bank för att göra ett uttag kan man ofta förvänta sig stå I kö länge och väl innan man når kassan. För att minska på köbildning och göra bankaffärerna effektivare har därför bankerna introducerat automater där man genom ett kort kan komma åt sina pengar, dygnet runt. För min egen del känns uttagsautomaten som en naturlig del av vardagen. En handling som gjorts så många gånger att den blivit automatiserad, någonting jag inte längre tänker på (Sternberg, 2003). Men ibland när jag skall ta ut pengar händer det att jag blir litet irriterad, då mitt automatiserade beteende avbryts och jag tvingas fokusera på min uppgift. Automaten fungerar nämligen inte alltid så som jag förväntar mig att den skall fungera. Dessa apparater fallen under kategorin walk-up-and-use. Man skall, utan någon större tidigare kunskap, kunna gå upp till apparaten och använda den. Dess utformning (och funktioner) skall vara av den naturen att de genast ger information till användaren om hur de fungerar. Det skall vara logiskt och klart vad och hur de olika stegen skall utföras. Om uttagsautomaten uppfyller dessa krav skall denna rapport handla om. Bild 1: En uttagsautomat Metod Jag har i denna rapport granskat en uttagsautomat och försökt finna minst två tillfällen där en användare kan tänkas stöta på problem i användandet av den. All information angående maskinens funktioner och utformning har jag hämtat från Föreningssparbankens uttagsautomat i inrikeshallen på Arlanda flygplats. Alla bilder på apparaten är tagna på en liknande apparat på Föreningssparbankens kontor i Örnsköldsvik. I min undersökning av apparaten har jag valt att använda mig av The cognitive walkthrough av bland annat Clayton Lewis (1990). Denna beskriver ett tillvägagångssätt som baseras på scenarier. Man sätter upp en rad steg som skall gås igenom i maskinen och sedan utvärderar man vart och ett av dessa för att finna eventuella fel med systemet. Den kognitiva genomgången är speciellt uttagen för att finna fel i system som har att göra med hur lätt det är att lära sig dem. Lewis skriver att denna metod lämpar sig speciellt bra med walk-up-and-use-system, vilket är anledningen att jag använder den i detta fall. Första delen av denna skrivelse kommer att behandla min kognitiva genomgång av systemet (med ett specificerat scenario) och kommer inte att ta upp vilken syn personer med olika handikapp kan tänkas ha på apparaten (handikapp kommer jag att beröra lätt i slutat av texten). Jag kommer inte heller att beröra delar av apparatens funktioner som inte finns med i scenariot (så som att byta kod på kortet eller överföra pengar mellan konton) Bild 2: Uttagsautomater finns på många publika platser och alla skall kunna använda sig av dem, de faller därför under kategorin walk-up-and-use. Sida 1

4 Den kognitiva genomgången I den kognitiva genomgången går man igenom scenariot steg för steg och, utifrån fyra kriterier, ser om handlingarna är så kallade sucess stories eller failure stories, alltså om dom står i vägen för inlärningen av systemet eller om dom fungerar bra. Jag har valt att, i stället för att skriva success eller failure, svara jag eller nej på var och en av frågorna, men principen är den samma. De fyra frågorna som besvaras är: a) Är målet med handlingen klart? b) Ser användaren att den rätta handlingen är tillgänglig? c) Är det klart att handlingen leder till målet? d) Om den rätta handlingen utförs, ser användaren en fortsättning mot målet. (feedback) Scenariogenomgång (Det kan vara bra att vid detta tillfälle ge en varning att följande sidor innehåller en del upprepningar. Lewis skriver att den kognitiva genomgången ibland kan vara ganska tråkig.) Användare: De personer som kan tänkas använda sig av denna automat tillhör åldrar från tidiga tonåren och uppåt. De kommer från alla delar av samhället och har olika kön och kulturell bakgrund. Sammanfattande kan man säga att nästan alla i det svenska samhället använder sig av denna tjänst (endast baserat på personliga observationer). De vet också att ett kort och en kod (som användaren själv får välja) måste användas och man får också en kort förklaring hur uttagsautomaten fungerar. Jag antar därför att användarna av apparaten, trotts att de kanske inte använt sig av den, känner till litet om vad den gör och hur man använder sig av den. Task: Jag vill ta ut 200 kronor från mitt bankkonto men jag vill inte ha något kontoutdrag. Jag tillhör en av de i befolkningen som känner till litet om apparaten och vet vad den är till för. Jag har inga handikapp. 1) Sätt in kortet Maskin: Vänligen ange kod a) Ja. Det är logiskt att för att börja måste man sätta i sitt kort b) Ja. Det står på skärmen sätt i ditt kort (och vilka kort som går att använda) och kortspringan är markerad med en grön, upplyst, pil. Det går heller inte att sätta in kortet fel väg då det tar stopp när man försöker. Endast den rätta vägen fungerar (en så kallad fysisk begränsning (Norman, 1998)) För att ytterligare förtydliga finns det även en grafisk representation av Bild 3: Kortspringan i automaten med tydlig grön pil vart den finns och en grafisk representation om vilken väg kortet skall vara. Sida 2

5 kortet under kortspringan som visar vilken väg kortet skall vara vänt. c) Ja. Användaren förstår att för att identifiera sig måste kortet föras in i maskinen. d) Ja. När användaren matat in sitt kort byts skärmen mot en ny. Här får användaren god visuell feedback och det råder ingen tvivel om att det går framåt. 2) Slå kod Maskin: Skriver koden på skärmen a) Ja. När maskinen ber om en kod är det logiskt att man trycker in den då man är van vid telefoner och liknande knappsatser som liknar den som apparaten har. b) Ja. Det står på skärmen vad som skall göras. c) Ja. Användaren känner till att det finns en specifik kod bunden till kortet och att denna måste användas för att man skall kunna fortsätta. d) Nej. När man trycker på en knapp tar det allt för lång tid för systemet att visa detta på skärmen. Slår man koden mycket snabbt uppfattas endast en eller två av de tryckta knapparna. Om man däremot är mycket långsam och metodisk och timar in varje knapptryckning får man bra feedback av systemet genom visade siffror på skärmen (eller * som representerar de siffror man tryckt på, någonting vi kan förstå eftersom koden måste hållas hemlig). När man trycker på knapparna får man också en taktil feedback, genom att knappen sjunker ner en bit i knappsatsen. Bild 4: Denna form av knappsatsen finns bland annat också på mobiltelefoner (dock utan knapparna fel och klar). 3) Tryck klar Maskin: Ange belopp a) Ja. Det är logiskt att trycka på klar när man är klar. Dessutom är klarknappen grön. Detta kallas för en kulturell begränsning (Norman, 1998). I de flesta kulturer betyder grönt kör och det är just det vi vill göra i denna stund: köra vidare. b) Ja. Det finns en knapp som det står klar på och systemet säger att man skall trycka på klar när koden är slagen. c) Ja. Målet är att slå in koden och likt en punkt i slutet av en mening fungerar knappen klar i slutet av koden. Kanske kunder man ändra i systemet och skriva tryck kod och tryck klar för att fortsätta för att förtydliga att koden är en del av det större målet. d) Ja. När man trycker på klar byts skärmen ut med en ny. Bild 5: Klarknappen med dess gröna indikering. Sida 3

6 4) Ange belopp Maskin: Anger beloppet a) Ja. Då användaren vet hur mycket pengar denne vill ta ut är det inget problem att ange detta. b) Ja. Det står att man skall ange en summa. Och, som tidigare, är det logiskt att använda sig av knappsatsen. Dock står det inte att man skall ange summan i jämna hundratal, vilket vore att rekommendera. Detta påverkar dock inte detta scenario då uppgiften var att ta ut 200 kronor. c) Ja, Användaren vill ta ut 200 kronor och det är uppenbart att detta enklast görs genom att ange 200 kronor genom knappsatsen. d) Nej. När man trycker på en knapp tar det allt för lång tid för systemet att visa detta på skärmen. Slår man beloppet mycket snabbt uppfattas endast en eller två av de tryckta knapparna. Om man däremot är mycket långsam och metodisk och timar in varje knapptryckning så får man bra feedback av systemet genom visade siffror på skärmen. Vår kognitiva klocka är inställd på olika hastigheter i olika situationer. När det gäller knappar förväntar vi att någonting skall hända omedelbart efter att de tryckts in. Det kan vara mycket irriterande om detta inte sker utan vi måste vänta på feedback (Coren, 1999) Bild 6: När knapparna trycks ner tar det allt för lång tid innan informationen kommer upp på skärmen. 5) Tryck Klar Maskin: Önskas minneslapp? a) Ja. Det är logiskt att trycka på klar när man är klar. Dessutom är klarknappen grön. Detta kallas för en kulturell begränsning (Norman, 1998). I de flesta kulturer betyder grönt kör och det är just det vi vill göra i denna stund: köra vidare. b) Ja. Det finns en knapp som det står klar på och systemet säger (skriver) att man skall trycka på den när summan är angiven. c) Ja. Målet är att ange summan. Klarknappen fungerar som en punkt i slutet av en mening. d) Ja. När man trycker på klar byts skärmen ut mot en ny. 6) Tryck Nej Maskin: Vänta på pengar och kort a) Ja. Användaren vill inte ha ett kontoutdrag och det är just detta som maskinen frågar om. Sida 4

7 b) Ja. Maskinen ber användaren välja mellan ja och nej (de båda alternativen har var sin knapp och pilar leder till varje knapp så man inte blandar ihop alternativen) c) Ja. Då användaren ej vill ha ett minneslapp är det logiskt att svara nej på om användaren vill ha minneslapp. d) Ja. Skärmen byts ut till en ny när man tryckt på knappen. 7) Tag kort Maskin: Sedeluppräkning pågår Bild 7: Skärmen och de knappar som används i valet om minneslapp. De är alla lika men pilar på skärmen pekar på de knappar som är associerade med olika alternativ. a) Nej. Då det tidigare stod att användaren skall vänta på pengar och kort förväntar sig denne att få dessa två ting. Maskinen matar dock endast ut kortet b) Nej. Användaren kan inte ta sina pengar då dessa inte kommit fram ännu. Då meddelandet specificerade att användaren skulle vänta på både pengar och kort förväntar sig denne att få dessa samtidigt, men när endast kortet kommer tror användaren att ett fel uppstått. c) Nej. Då det inte står i systemet är det oklart att pengarna kommer genom att ta kortet. d) Nej. Användaren får enbart sitt kort och inga pengar. Dock börjar det strax börja surra i regionen där pengarna matas ut, det låter som en sedelräkningsmaskin. Denna audiella feedback kan tänkas göra användaren tryggare, i tron på att pengarna faktiskt är på väg. 8) Tag pengarna Maskin: Välkommen åter a) Ja. Målet var att ta ut pengar och nu är de synliga ur en lucka i maskinen. b) Ja. Pengarna sticker ut en bit från maskinen och det är lätta att dra ur. c) Ja. Genom att ta pengarna når man sitt mål, att ta ut pengar. d) Ja. Efter det att pengarna tagits från luckan, stängs den igen och man önskas välkommen åter av ett meddelande på skärmen. Fokusen i genomgången är på att hitta fel i ett system, men den ger också en förklaring till dessa fel. Denna förklaring kan vara av vikt när man skall försöka lösa problemen man hittat. I denna genomgång hittade jag två fel med systemet. Det första var att det tog för lång tid för knapptryckningar att registreras på skärmen och det andra var att maskinen meddelade användaren att både kort och pengar skulle komma när, i Sida 5

8 verkligheten, det endast kom kort. Dessa problem kommer jag att lösa i nästa del. Övriga problem och lösningar Förutom att använda mig av den kognitiva genomgången granskade jag även bilder av maskinen och ställde upp tankeexperiment för att finna ytterligare fel. Felen fann jag genom att jag kände på mig att någonting var galet. Vi kan kalla det sunt förnuft eller engelskans gut feeling. Knapparnas placering Det finns en del förändringar som skulle förbättra knappsatsen och göra det lättare att hitta de olika knapparna. Som det är idag är alla nummerknapparna samlade och längst ner i denna samling finns även knapparna för [fel] och [klar]. Till höger om dessa finns det fyra knappar (varav två saknar funktioner) som styr talfunktionen och [avbryt] (bild 8) Tal Bild: 8. Knappsatsen som den ser ut idag Fel Klar 0 Avbryt I boken Cognitive psychology skriver Sternberg (2003) att när vi vet i förhand vart vi kan förvänta oss ett specifikt stimuli (i detta fall en knapp), i vilket område, kan vi hitta det mycket säkrare. Tidigare kunskap om detta område förbättrar sökandet ytterligare. Detta kan vi utnyttja när vi omformar knappsatsen. Om man grupperar alla knappar med siffror för sig och alla andra knappar för sig blir det en mycket mer naturlig ordning. Knapparna [fel] och [klar] skall alltså sättas tillsammans med [avbryt]- och talfunktionerna och i [fel] och [klar] s ställe skall det inte finnas några knappar alls. [Klar], [avbryt] och [fel] har med varandra att göra (ett område vi har kunskap om sedan tidigare) och borde därför grupperas tillsammans. Talfunktionen har visserligen ingenting med dessa tre att göra men har ännu mindre med sifferknapparna att göra så det är bättre att den förblir i raden till höger (bild 9) Tal Bild: 9. Knappsatsen efter förändringar Avbryt Fel 0 Klar Sida 6

9 Skärmen i solljus På soliga dagar kan det ibland vara svårt att se vad som står på skärmen då solljuset reflekteras ganska väl på den glatta ytan. Detta gör användaren blind för vad som händer och försvårar användandet. Det finns några krångliga lösningar på detta och så en något enklare: Kanske finns det matta skärmar som ändå går att se genom fast som inte reflekterar solljus lika mycket. Eller så kanske man kan experimentera med olika vinklar på skärmen för att minimera reflektionerna. Den vanligaste lösningen är dock (som inte finns på den automat jag undersökt, men dock på många andra jag sett) att sätta en jalusi över automaten. Detta skyddar även den som tar ut pengar när det regnar. Blindskrift och tal Apparaten har blindskrift men inte på alla tangenter. På alla siffertangenter utom femman saknas skrift men då denna är markerad skall det inte vara några problem att finna de andra siffrorna. I en undersökning av uttagsautomater som gjordes för några år sedan nämns det att den blindskrift som finns på denna maskin är förkortad och med det engelska systemet så om man är blind och inte kan det engelska systemet kan man inte ta ut pengar (Forsberg, 2000). Lösningen på detta problem är att använda sig av det svenska systemet på knapparna. Om detta är tekniskt möjligt vet jag dock inte. Det kan tänkas att det svenska teckenspråkssystemet kräver betydligt mer utrymme än det engelska. Talfunktionen fungerar bra, ända fram tills att systemet frågar om man vill ha minneslapp. Då säger systemet att man skall trycka G för Ja och H för nej. För den som kan läsa blindskrift är detta logiskt, för de knappar som finns runt skärmen går från a till h i blindskriftalfabetet, det är bara att leta reda på, antingen g eller h beroende på vad man önskar. Det blir däremot svårt om man ser bra men ändå vill ha hjälp av talsystemet. Då kan man inte läsa blindskrift och när systemet ber en trycka G för ja och H för nej blir man bara konfunderad. Bättre vore om dessa två knappar (ja, nej) kunde ha J och N i blindskrift på sig. Då skulle det vara lättare att koppla de talade orden till knapparna. Lösningar på problem funna i den kognitiva genomgången Det kanske största fel som stöttes på under genomgången var den dåliga feedbacken av knapptryckningarna. De som designat systemet har inte tänkt på context-of-use, alltså att systemet kommer att användas ute i riktiga världen och inte bara i en Sida 7

10 kontrollerad laboratoriemiljö. Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter så som vem som kommer att använda systemet och i vilken miljö automaten kommer att finnas. Detta påverkar användandet i allra högsta grad, speciellt när systemet förväntas användas av så många olika personer (som i det här fallet). Hade man exempelvis förutsätt att användarna ibland kan vara stressade hade man designat systemet att fungera under de förutsättningarna. Detta problem borde dock gå att lösa enkelt genom att förbättra responstiden i systemet. Målet är ett system som reagerar omedelbart efter det att man tryckt på en knapp. Det andra felet var att systemet meddelande användaren att någonting skulle hända utan att det sedan hände, det så att säga ljuger för användaren. Mer precist meddelar apparaten att både kort och pengar skall matas ut till användaren men så matas endast kortet ut. Först efter det att användaren tagit kortet räknar maskinen upp pengarna och ger dem till användaren. En förbättring vore att först meddela användaren att ta sitt kort och sedan meddela att pengarna är på väg. Detta skulle förhindra den förvirring som uppstår. Framtiden Det finns några förbättringar som inte idag är tekniskt genomförbara eller som är för dyra för att implementera. Dessa förbättringar grundar sig endast i mina egna åsikter och saknar vetenskaplig grund. De skall därför endast ses som kuriosa och inte som en seriös framtida prognos. Inga kort Varför använda sig av ett kort, som är enkelt att glömma eller tappa bort, när man kan använda sig av sådant som man alltid bär med sig. Det finns idag två, om inte fler, tekniker som används för att identifiera människor endast genom att se på deras fysik: Avläsning av fingertryck och avläsning av iris. Om en av dessa, säg irisavläsning, skulle implementeras i uttagsautomaten skulle man endast behöva gå upp till automaten, titta på skärmen (som har en irisigenkännande kamera bakom sig) och genast bli igenkänd utan trassel med att mata in kort och trycka in koder. Detta skulle minska på de åtta stegen i den kognitiva genomgången till fem och drastiskt förenkla användandet. En negativ sida med detta är att man inte längre kan låna ut sitt kort till andra, vi kan inte låna ut våra ögon. Möjligen skulle man kunna behålla kortsystemet för dessa tillfällen, som ett slags backup. Röstigenkänning Idag har den blinde blindskriften till hjälp när denne skall ta ut pengar. Bättre vore om man helt enkelt kunde säga ut högt till maskinen hur mycket man vill ta ut. Koden skulle inte behöva Sida 8

11 yttras då maskinen är utrustad med irisigenkänningssystem. Det kan dock spekuleras kring om någon egentligen vill säga, så att alla i omgivningen hör, hur mycket pengar de tar ut. Minneslapp på skärmen För mig är den enda nyttan med minneslappen att jag kan se hur mycket pengar jag har kvar på mitt konto. Denna information kunde jag lika gärna få på skärmen som på en papperslapp, och då även spara på miljön. Om maskinen tog bort frågan om man ville ha minneslapp skulle vi ytterligare minska listan i den kognitiva genomgången med ett steg och på så sätt (med irisigenkänningssystemet i bruk) endast ha fyra steg alltså en halvering av stegen. Tyvärr förlänger detta troligen min tid vid maskinen så trotts att det finns färre steg i processen blir nu genomsnittstiden för varje steg längre och i slutändan kanske ingen tid alls är vunnen? Summering och avrundning Jag minns mitt första uttagskort. Jag var tolv år gammal och kände mig ovanligt vuxen när jag stod inne på banken och fick veta hur viktigt det var att jag kom ihåg, och bevarade, min hämliga kod. Det var som en hemlighet bara jag viste om. Sedan fick jag gå ut till apparaten och välja min hämliga kod, det fanns till och med en egen knapp för detta. Uttagsautomaten var grön och hade en kåpa som stängdes när man inte använde den, jag var litet rädd för att klämma fingrarna där. Uttagsautomaten var i många år någonting ganska spännande, någonting som representerade att man hade pengar, även fast man kanske inte hade det. Det var en bra känsla, att det inte spelade någon roll om man hade pengar i plånboken för man hade alltid nära till dem genom uttagsautomaten. Nuförtiden finns det inte längre en knapp för att byta kod, och man kan inte längre klämma fingrarna eller glömma sina vantar när apparaten, likt en krokodil, stänger sitt gap. Och den där känslan av spänning är tyvärr också borta, utan att ha blivit ersatt av någon annan känsla. Uttagsautomaten har blivit en del av mitt liv, precis som alla andra vanliga apparater i vardagen. Jag ägnar den inte en enda tanke, inte ens när jag använder mig av den och det är kanske just detta som är problemet när någonting går snett. Plötsligt måste man tänka på vad man gör och också vad man just gjort. Det är inte konstigt att människor blir stressade när de skall ta ut pengar. Har man många olika konton och kanske tio olika kort med koder blir det svårt att hålla reda på allt i huvudet. Ju fler möjligheter det finns att göra fel desto större är chansen att någonting går galet, och med en kö med tio stampande och jäktiga människor bakom sig är det ganska lätt att trycka på fel knappar. Vipps äter apparaten upp Sida 9

12 kortet och förutom att man är stressad känner man sig nu också mycket dum. Som utvecklare av uttagsautomater måste man vara en regelbunden användare av dem själv. Man måste känna till hur jobbigt det kan vara ibland. Mycket med de här apparaterna är naturligtvis bra, men de kan alltid bli bättre. Det är märkligt att jag, som ännu inte studerat klart, kan finna problem med en apparat som används i så stor utsträckning som denna. Uttagsautomaten har ju förändrats så mycket från när jag var liten, borde inte alla fel ha suddats bort vid det här laget, eller har endast designen av apparaterna ändrats och inte dess funktioner? Med hjälp av den kognitiva genomgången kan man hitta många fel som finns i ett system. Med hjälp av detta kan man så förbättra och förhoppningsvis minska på stegen som krävs för att använda apparaten, men hur mycket kan vi minska på ett system. Finns det någon gräns för hur mycket bättre ett system kan bli eller slår det plötsligt över. En uttagsautomat som ständigt ger feedback, genom alla våra sinnen, på allt vi gör kan i stället för att hjälpa oss endast förvirra oss. Kanske är det detta uttagsautomaten råkat ut för. Den har nått sin gräns för utveckling och skulle man förbättra ytterligare skulle det bara gå utför. Den är inte för lätt men inte heller för svår att använda och kanske är det bra att vi inte kan komma åt våra pengar allt för lätt. Den ultimata förbättringen av uttagsautomaten vore om alla i samhället gick över till att enbart betala med kort. Då skulle de åtta stegen i min kognitiva genomgång effektivt reduceras till noll steg en avsevärd förbättring i enkelhet att lära sig. Ironiskt nog är den mest användarvänliga förändringen av uttagsautomaterna att avveckla dem. Sida 10

13 Referenser Sternberg, Robert J. (2003) Cognitive Psychology. s. 73. Wadsworth/Thomson Learning. W. Cathleen, J. Rieman, C. Lewis, P. Polson (1990) The cognitivewalkthrough method: A practitioners guide.s.105. University of Colorado at Boulder S. Coren, L. M. Ward, J. T. Enns (1999) Sensation and perception. S Harcourt Brace & Company D. Mauritzson, A. Forsberg, H. Lekeberg (2000) Uttagsautomater. www-sida: Norman, D.A. (1998) Knowing what to do. New York. Basic Books.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Gruppuppgift 1: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV BANKOMAT Medverkande: (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba ID00, Industridesignprogrammet, LTH 2001-09-19

Läs mer

Din lärare kan se om och när du har utfört ditt uppdrag. Då får du ett nytt.

Din lärare kan se om och när du har utfört ditt uppdrag. Då får du ett nytt. till eleven Uppdrag I Textbanken jobbar du med uppdrag. Det är din lärare eller den som skrivit in dig som användare som avgör vilka uppdrag du ska utföra. Ett uppdrag består av en eller flera övningar.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Självskattning av mental trötthet

Självskattning av mental trötthet Självskattning av mental trötthet Namn: Datum: Arbetar du? Ja/Nej Ålder: Med det här formuläret vill vi ta reda på hur du mår. Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Uppföljning av sorteringsuppgiften

Uppföljning av sorteringsuppgiften Uppföljning av sorteringsuppgiften Att kunna sortera och klassificera är grundläggande för att utveckla förståelse inom många områden inom Matematiken som exempelvis - Geometri - Mönster - Positionssystemet

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10.

Innehåll. Inledning 3. Metod 3. Läge 4. Utseende 5. Interjuver 6. Lathund 8. Flödesschema 9. Problem och svårigheter 10. Innehåll Inledning 3 Metod 3 Läge 4 Utseende 5 Interjuver 6 Lathund 8 Flödesschema 9 Problem och svårigheter 10 Skisser 11 Det nya utseendet 15 Nytt flödesschema 17 Inledning Metod När vi skulle välja

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson

Uttagsautomater. Gruppuppgift 1. Uttag. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttagsautomater Uttagsautomater Gruppuppgift 1 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Lina Maltesson Uttag Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Läs mer

Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren

Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren Användbarhet i vardag och praktik. Reflektioner nedtecknade av Sten Sunnergren. Med tillstånd av fam Sunnergren 1 Sten Sunnergren Har jobbat i industrin sedan 1979. Med alla hantverk inom systemutveckling

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Innehåll INNEHÅLL... 1 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp... 2 1.2 Hur kommer tidningarna... 2 1.3 Hur ser tidningarna ut... 2 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Att förstå sin egen utredning

Att förstå sin egen utredning Att förstå sin egen utredning Cecilia Olsson fil. Dr, specialpedagogik FUB:s forskningsstiftelse ALA och Häggviks gymnasium När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Grupp WP7D Svar enkätfrågor testperson 1 Inger Degerman, 45 år, van internetsurfare Ja, direkt! Visste inte var jag var eller vad jag skulle

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Teoriövningar Ormen långe En kortlek med kartteckenstafett med 20 olika kort med karttecken. En fördel om man är ungefär

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer