Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11."

Transkript

1

2 Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i Lund. Med hjälp av intervjuer riktade till användarna angående automaten och dem själva, iakttagelser av beteendemönster samt egna undersökningar fick vi fram vårt analysunderlag. Med hjälp av en digitalkamera dokumenterade vi miljön och händelseförloppet. Vi diskuterade våra intryck i gruppen och konstaterade vissa brister med automaten. Många upplevde automaten som svår att använda och vi anser den vara otydlig i sina delmoment. Även vi hade problem med vissa funktioner trots att vi försökt sätta oss in i hur automaten fungerar. Användarintervjuerna gav mycket bra resultat, vilket var till stor hjälp i delmoment två för design av ny produkt. Vi utgick från den befintliga automaten och diskuterade dess för- och nackdelar. Utifrån våra anteckningar skissade vi fram olika förslag samt valde en slutgiltig lösning där schematisk enkelhet poängteras. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Inledning & Metod 4 Placering & Beskrivning 5 Flödesschema 7 Användarintervjuer 8 Resultat 11 Lathund 14 Design, ny automat 15 Skissförslag 16 Formförslag 17 3

4 Inledning Vi fick i uppgift att utveckla en av Skånetrafikens biljettautomater. Det finns två typer av automater i bruk, en större för betalning med kontanter och en mindre för köp med rabattkort eller bankkort (betalkort). Vi valde den senare modellen. I Lund finns flera automater av denna typ, placerade i anslutning till tågstationen. I vår analys har vi först och främst utgått från de två automaterna som är placerade vid nedgången till gångtunneln under järnvägen, vid Lunds centralstation. Metod Vi har i våra analyser och dokumentationer försökt följa samma tillvägagångssätt som i uppgift 1. Därför började vi med att sätta oss ner och samla relevanta frågor till en användarintervju. Vi kom snart på att det fanns många olika infallsvinklar på vårt problem och alla frågor kunde inte besvaras av användarna. Därför ställde vi även frågor till personalen på Skånetrafikens kundcenter. Detta för att få ett vidare perspektiv på vad som är de största problemen med denna typ av automat, vilka frågor som oftast ställs till personalen och vilken teknik som hindrar eller bidrar till designen hos en ny biljettautomat. Utifrån denna information diskuterade vi kring automatens funktion och utseende och skissade därefter fram olika förslag till en ny design. 4

5 Placering av biljettautomat Biljettutomaterna vi undersökte står i en öppen hall, innan tunneln till spåren. Hallen inryms i Centralstationsbyggnaden, där även Skånetrafiken, som ansvarar för biljettautomaterna, har sitt kundcenter. På platsen finns två stora automater för kontant betalning och de midre intilliggande automaterna som avser betalning med speciella åkkort eller bankkort. Två tv-monitorer högt uppe på väggen visar tågens avgångsrespektive ankomsttider. Till vänster om automaterna finns en informationskarta med förklaringar om vilka resezoner och åkkort som gäller och hur man går tillväga för att köpa biljett i automaten. Till höger om automaterna finns en karta över var biljettautomaterna befinner sig på stationen. På varje perrong finns två biljettautomater för kort i varsin ände av perrongen. Biljettautomaterna bär Pågatågens karakterisiska lila färg. Två av automaterna på perrongerna avvek dock från mönstret och var istället blåfärgade. 5

6 Beskrivning av biljettautomat 1 2 Destinationerna är listade i bokstavsordning på en belyst metallskärm. Före varje namn finns en tresiffrig kod. Displayen visar "läs in kort". Åkkortet inläses i kortluckan i nedre högra hörnet. Vill man däremot betala med bankkort sitter kortläsaren i övre högra hörnet i en utanpåliggande låda som man drar kortet genom. Bilder intill visar aktuella bankkort. Textruta förklarar hur man går tillväga för att köpa en biljett med hänvisning till de röda pilarna. Display Behållare med lucka där kvittot kommer ut. Informationsrutor om särskilda villkor. Informationstext om att fylla på åkkortet med pengar från bankkortet. Lampor vid sidan om kortläsaren blinkar och maskinen piper när man trycker på knapparna. 2 Den tresiffriga koden knappas in i displayrutan med de svarta knapparna längst till vänster på knappsatsen. Knapparna är numrerade ett till nio från höger till vänster uppifrån och ner. Nollan finns underst i mittraden. Femman är markerad för punktskrift. Den röda felknappen i vänstra hörnet (Fel/Fault) raderar en siffra eller går tillbaka i menyn vid tryck. 3 I denna avdelning är alla knappar blå. Här väljs biljettypen i turordning; Enkelbiljett; vuxen*, barn* el. familj* T.o.R-biljett; vuxen, barn el. familj Business-klass; vuxen el. barn T.o.R Business-klass; vuxen el. barn samt Special*. * Biljettknappen markeras med upphöjt V, B, F resp. S. Texten till samtilga knappar finns även på engelska. 6 4 Här bekräftar du ditt köp genom att välja Biljett. Den gröna och röda knappen längst upp avser Biljett/Ticket resp. Avbryt/ Stop. Grön knapp är markerad för punktskrift. Övriga sex knappar är svarta och står för; Tillköp, Laddning Återköp, Saldo Prisuppgift rabatt samt Prisuppgift (beroende på om du har åkkort eller inte)

7 VÄLJ ANNAN BILJETTYP! REST B RABATT LÄN VÄLJ TILL- STATION KAN EJ ANULL ÅTERKÖP SALDO SPECIAL TILLKÖP MÖRRUM/ EJ ANULL!! PRISUPPGIFT RABATT VÄLJ TILL- STATION VÄLJ TYP AV BILJETT TILLKÖP VÄLJ TYP AV BILJETT LÄS IN KORT PRISUPPGIFT V B FAM BUI VÄLJ FRÅN STATION FEL STATIONSKOD! VÄNTA LADDNING MALMÖ Z/ V2. KL/ LUND Z/ MÖRRUM/ T VÄLJ TYP AV BILJETT Vid avbrott av olika anledningar: VÄLJ VIA- STATION VÄLJ TILL- STATION DRA KONTOKORT V B FAM BUI ***AVBROTT***/ Samt 3 pip plus röd lampa lyser (För lång tid hinner gå innan kortet dras) VIA LUND MALMÖ ZON / 250 VÄNTA! VÄLJ ANNAN BILJ. TYP BYTE VID JÄRNVÄGSSTATION!!! VÄLJ TYP AV BILJETT T/R LÄS IN BUSS/ TÅGKORT Teckenförklaring PRIS > SALDO PÅ KORT (Kortet innehåller för lite pengar) V B FAM BUI MALMÖ ZO/ V2 KL./ 13 TRYCK BILJETT VÄLJ ANNAN BILJETTYP! RABATTKORT LÄN BARN ANGE BELOPP KR LÄS IN KORT = inledningsdisplay = vanligaste förloppet, köp av vuxenbiljett. KORT SKRIVES SUM = kort insättes / drages NU BETALT 1 V KL 2 TRYCK BILJETT/ AVBRYT =stationskod slås NYTT SALDO : VÄNTA! V B FAM BUI = biljettyp väljes KORT SKRIVES = lyckat försök 7 =misslyckat försök, avbrott

8 Frågor Kvinna 25 Man 25 Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Kvinna Utformning Var biljettautomaten lätt att upptäcka? Ja, men jag vet ju var den är. Hyfsat. Nej. Nej, men vet var den är. Vad tycker du om Lite svår att upptäcka Bra att alla automater i början. placeringen av automaten? är samlade på ett ställe. Det kan vara ganska trångt. Automaten skulle hellre vara mer skild från den stora autmaten. Bra, man ser den främst av allt. Den står för nära den stora automaten. Vad anser du om själva utseendet? Svårt att se destinationskoderna och displayen. Lite för låg och otydliga knappar. Displayen är ok, fast liten. Svårt att hitta knapparna. Helt ok. Ok, tycker jag. För låg. Bra, men lite rörig. Lagom hög för mig. Tycker du att automaten känns ren och fräsch? Visst. Ja, den känns ren. Ja, oftast. Ren, men snygg är den ju inte. Vad är ditt första intryck, rent utseendemässigt? Knapparna känns otydliga. Svårt att se destinationskoderna. Lite rörig och småplottrig. Otydlig. Kan man se att det är en pågatågsautomat? Ja, textrubrikerna ger tillräcklig information. Ja, pga den lila färgen. Nja, den lila färgen isåfall. Nej. Ja, den lila färgen säger allt. Ja, för att den är lila men inte annars. Ja, det vet man. Nej, det är inte tillräckligt tydligt. Nej, mycket otydligt. Användande Vet du direkt hur du ska gå tillväga? Ja, jag siktar direkt på knapparna. Det är ju numrerat men vid laddning av kortet hände inget. Letar efter destinationskoderna direkt. Svårförståelig. Ja, jag går direkt på knapparna. Ja, men man får läsa noga. Ja, läser på displayen och följer instruktionerna. Nej, man får läsa noga. Den är lite rörig. Nej, den känns rörig Får du tillräckliga instruktioner? Nej, det var svårt första gången. Ja, vid köp av biljett. Ja, men för liten text. Ja, men det är svårt första gången. Ja, det tycker jag. Ja, visst. 8

9 Frågor Kvinna 25 Man 25 Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Kvinna Förstår du knapparnas funktion? Nej, jag fick prova mig fram. Första gången kan det vara svårt. Ja, de sitter ganska bra. Ja, men man får läsa noga. Ja, men de är lite ologiska. Ja, men det är lite väl grötigt. Får du tillräcklig respons? När man får biljetten vet man att man gjort rätt. Ja, läser på displayen. Hör när det piper. Ja, det tycker jag. Nej, displayen sitter dumt. Min hand är ivägen för blicken. Har du någon gång stött på problem? Nej. Många gånger, bl.a när jag skulle ladda kortet. Ja, ibland det inga biljetter. Det uppstod en smärre förvirring när de bytte siffersystemet. Ja, vid feltryck på knappar. Fick biljetten sent. Nej. Ja, ibland fastnar kortet. Ja, nu precis. Kortet kom ut igen. Nej. Om ja, fick du vidare instruktioner? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Finns där något speciellt som du skulle vilja ändra på? Vill ha större rubrik och tydliga instruktioner. Knappar med eller utan funktion ska tas bort. Ortsnamn med större stil. Enklare. Enklare. Större text och mindre plotter. Displayen ska visa saldo vid biljettköp. Automaten kunde vara lite högre. Tydligare, enklare knappar som på den stora. Samma destinationssystem som den stora. Nej. Tar processen lagom lång tid? Ja, det är lagom. Ja, när jag vet hur jag ska göra. Nej, lite väl långsamt. Normalt sett, ja. Biljetten Får du tillräcklig information på biljetten? Ja, bra information. Ja, lite för mycket faktiskt. Nej, saldo hade varit bra. Mycket siffror och lite text. Ganska otydlig. Ja, men det framgår inte att man måste behålla den! Ja, det är bra. Användaren Hur ofta åker du tåg? 2 ggr/vecka. Varje dag. 1 ggr/vecka. Ofta. Varje dag. 6-8 ggr/vecka. 1 ggr/varannan månad. Varje dag. 1 ggr/vecka. Varje dag. 5 ggr/år. 9

10 Frågor Kvinna 25 Man 25 Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Kvinna Köper du din biljett i automaten? Ja, alltid. Nej, jag har oftast månadskort. Ja, varje gång. Har månadskort, men annars ja. Ja, alltid. Upplever du den som svår vid varje användning? Nej, jag kan den. Nej. Nej. Nej. Känns automaten pålitlig? Nej, eftersom den inte alltid funkar. Ja, om den inte sväljer kortet. Ja, absolut. Finns det några påtagliga stressfaktorer kring automaten? Ja, om man har brått till sitt tåg. Ja, om den inte fungerar som den ska. Ja, om det är kö. Ja, knapparnas otydlighet sinkar processen och det tar lång tid. Nej. Om ja, påverkar detta ditt biljettköp? Ja, lite kanske. Nej. Nej. 10

11 Resultat och diskussion Placering De två biljettautomaten vi undersöker är placerade på var sin sida om två av den större modellen av automater (för kontantköp). De fyra automaterna fyller därmed tillsammans upp i stort sett hela ena sidan av nergången till gångtunneln under järnvägen. De går inte att missa om man ska med tåget och kommer direkt från gatan. Miljön är stökig och bullrig, då stora mängder av människor passerar här varje minut, från och till arbetet eller hemmet osv. Det är oftast i en stressad situation man använder biljettautomaten, och man vill inte ta en omväg enbart för detta köp. Därför tycker vi är de har en bra placering. Nergången under järnvägen, en stressig och bullrig miljö. Våra första intryck I våra analyser var första steget att själva bekanta oss med biljettautomaten. Vi skrev ner våra första spontana tankar om dess utseende och intrycket vi fick av den i sin miljö. Det här är några av våra spontana tankar: 1) Automaten är rörig. 2) Pilar hänvisar till knappar, i fel ordning. 3) Det finns två ettor. 4) Mycket information plus informationstavla vid sidan om. 5) Automaten ser ut som ett komplement till den stora och skyms av den. 6) Försök till struktur finns med lyckas inte. 7) Liten display, endast en sak visas. 8) Är kortläsaren fastlimmad i efterhand? 9) Knapparna är grupperade med många färger och streck. 10) Placeringen är bra/lättillgänglig men bullrig miljö. 11) Kladdig, repig. 12) Fel och avbryt knapparna är förvirrande. 13) Svårt att se om biljetten har kommit. 14) Grön knapp blinkar för ofta, det gör en osäker. 15) För mycket siffror. 11

12 Användarintervju Vi förstod ganska snart att det fanns mycket att förbättra på denna typ av biljettautomat, men vi ville även höra de dagliga användarnas åsikter om automaten, så vi sammanställde ett frågeformulär och intervjuade tio personer om deras upplevelser vid denna automat. Frågorna och svaren sammanställdes i ett diagram. Slutsatserna man kan dra av deras svar är överrensstämmande på flera punkter, vi fick höra många klagomål på att automaten hade otydliga röriga knappar, att ortsnamnen är skrivna med för liten text vilken gör dem svårlästa, att det tar för lång tid att hitta rätt destinationskod, många tycker att displayen är för liten och placerad så att den skyms av handen när man trycker på knapparna. Användarna ville också att kortets saldo skulle visas i displayen, många ville ha tydligare instruktioner om hur man går tillväga för att köpa en biljett, men de flesta tyckte ändå att responsen de fick var tillräcklig. Användarnas totala intryck av automaten är dock att den är otydlig, svår och rörig. Vi håller med de intervjuade på nästan alla punkter. Vi tycker att responsen är opålitlig och oregelbunden vilket kan försvåra användandet. Det finns två kortläsare, en för rabattkort och en för bankomatkort/betalkort. Vi tycker att detta gör det svårare för användarna, då man vid första anblick blir osäker på vilken utav de två som man ska använda. Svaren vi fick var tydliga och användbara för den fortsatta analysen och designen av en ny biljettautomat. Visuella iakttagelser Vi iakttog även personer i själva användarögonblicket, utan att tala med dem, för att från kroppsspråket och reaktionerna kunna utläsa vilka svårigheter som finns. Flera användare hade tendensen att trycka på de ställen som blinkade eller lyste, även om där inte satt någon knapp. De drogs till dessa punkter för att få hjälp eller respons på sitt val. En man tryckte av misstag på fel knappen i stället för avbryt knappen, kanske på grund av att den senare var placerad alltför avlägset. Flera hade så svårt att hitta rätt kod att hela köpet avbröts och kortet spottades ut igen. Alla dessa saker medförde arga blickar, irritation och fördröjning av biljettköpet, vilket bidrar till vårt intryck av att detta inte är en bra eller kommunikativ automat. Feedback Biljettautomaten gav användarna feedback i form av sviktande knappar, pip och blinkande ljus, grönt eller rött. Det fanns ingen struktur i blinkningarna, den gröna lampan lyste dels som feedback på att man gjort rätt men även ibland då något gått fel. Det var inte alls så att rött stod för fel och grönt för rätt, vilket är den vanligaste och inpräntade betydelsen. Vid varje knapptryck pep automaten till, en eller flera gånger beroende av om köpet gick igenom eller inte. Detta är en tydlig och bra reaktion från automaten som dock kanske blir lite tjatig i längden. Knapparna var rejält stora och lätta att trycka in, de sviktade lite och detta gav feedback att du verkligen hade gjort ditt val. Det fanns även taktila upphöjningar på vissa knappar som kanske underlättar för synskadade. Trots att ingen studentrabatt ges var det några användare som antog att det skulle finnas, och därför letade länge efter studentrabatt-knappen. I en studentstad kanske man ska upplysa om att ingen rabatt ges? 12

13 Knappar som sviktar vid tryck. Grön och röd lampa. Användarna Användarnas huvudsakliga mål är att köpa en tågbiljett, fast vi märkte att några enstaka försökte ladda sitt rabattkort med sitt betalkort. Av det kan man dra slutsatsen att automaten till största delen används för att köpa tågbiljetter. Vi tror att denna typ av automat används av ett brett spektrum av människor. Långt ifrån alla är experter. Många åker bara tåg ett par gånger i månaden och en del ännu mer sällan. De köper ett rabattkort hos Skånetrafiken att ha i plånboken för att sedan använda det vid enstaka tillfällen. Vi märkte också att många ungdomar/barn, alltifrån tio år och uppåt använde den. Detta ökar också biljettautomatens krav på att vara lättförstådd och enkel. Det fanns dock information på engelska vilket underlättar för en stor grupp människor att kunna köpa sin biljett. Det är ofta i en stressad situation som människor använder den här automaten och de behöver kunna ta upp information snabbt och utan att tveka. Vi tycker inte att biljettautomaten uppfyller de krav som användarna har rätt att ställa. 13

14 Lathund för kortautomaten 1 2 Om du vill betala med bankkort, drar du ditt kort i den övre kortläsaren. Om du använder ett Skånetrafikens rabattkort, för du in det i den nedre kortläsaren. Här hittar du de tresiffriga destinationskoderna. Välj den destination. Knappa in motsvarande kod med hjälp av de svarta knapparna. 3 Sedan väljer du biljettyp, vilket du gör med de lila knapparna. 4 Därefter bekräftar du ditt biljettköp genom att trycka på den gröna knappen. Biljetten får du i luckan längst ner till vänster. 14

15 Ny biljettautomat Det finns mycket att förbättra på den gamla biljettautomaten. Vi har fokuserat mest på att göra den nya automaten tydligare och mer lättanvänd. Med en struktur som går uppifrån och ner, och steg för steg hjälper användaren till rätta vill vi göra automaten lättare. Vi har gjort följande förbättringar: En stor och tydlig display, där information ges vid varje moment om vad som ska genomföras. Lampor i form av pilar som hänvisar till knapparna. Lyser då aktuellt moment ska genomföras. Kortinmatning och biljettutmatning sitter nära varandra och skapar ett samband. Endast en kortinmatning. Vi vill byta ut så mycket siffror som möjligt mot symboler och bilder, t.ex vuxen/barn biljett. Det svåra systemet med destinationskoder är utbytt mot knappar, en för varje resmål. Klar och avbrytknappen är placerade på en tydlig plats under biljettutmatningen. Designen är enkel och välkomnande. Vi valde att behålla den karaktäristiska lila färgen och framhävde den ytteligare. kortinmatning val av biljettyp lampor som lyser vid val knappar för resmål display knappar för val av: saldo, laddning språk, tal mm. Samverkar med displayens gränssnitt. biljettutmatning klar/avbrytknapp Tillvägagångsätt vid vanligt köp 1) Sätt in ditt kort. 2) Välj typ av biljett, ex vuxen. 3) Välj resmål, ex Helsingborg. 4) Tryck klar för biljett. 5) Ta ditt kort. 6) Ta din biljett. 15

16 16 Skisser på biljettautomater

17 17 Formförslag till vald design

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat

Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat 2002-10-08 Kognitionsergonomisk analys av Skånetrafikens biljettautomat Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5.

Innehåll 1. Inledning 2. Metod 3. Resultat och diskussion 3.1 Miljön 3.2 Bankomaten 3.3 Användarna 4. Sammanfattning 5. Bilagor 5. Innehåll 1. Inledning 2 2. Metod 2 3. Resultat och diskussion 2 3.1 Miljön 2 3.2 Bankomaten 5 3.3 Användarna 10 4. Sammanfattning 10 5. Bilagor 5.1 Flödesdiagram 5.1.1 SEB 5.1.2 5.2 Intervjuer 1 1 Inledning

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Kunddisplay Skrivare Kortläsare Pekskärm Optisk läsare För streck- och QR-koder (Används ej i nuläget) Kortläsare ACE 130 Huvudenhet

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo

Biljettautomat. Gruppuppgift 2. Biljet. ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljettautomat Biljettautomat Gruppuppgift 2 ID00 - Grupp 1: Karin Härenstam Martin Krajewski Lina Maltesson Juho Viitasalo Biljet Innehåll 1. Bakgrund och metod 2. De befintliga automaterna a. Output-relaterade

Läs mer

Betatestning - Solsystem

Betatestning - Solsystem Betatestning - Solsystem Mikael Ågren, F03 Innehåll 1 Inledning 2 2 Frågorna 2 2.1 Är programmet konsekvent?................... 2 2.2 Behövs genvägar?......................... 2 2.3 Tillräcklig feedback?.......................

Läs mer

Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx

Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx Har du några frågor? Kontakta oss på info@företaget.se alternativt tel 1111-222222 Du behöver bara ange dina fullständiga kortuppgifter vid första laddningstillfället.

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG

HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG ENKELT BILJETTKÖP VÄLJ DESTINATIONS- ELLER TILLVALSKNAPP Trycker på Kristianstad KRISTIANSTAD VÄLJ BILJETTYP Trycker på ENKEL/VUXEN/KLASS 2 KRISTIANSTAD

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Tar den inte kort eller?

Tar den inte kort eller? Tar den inte kort eller? ~en studie om samspelet mellan användare och biljettautomat~ Blekinge tekniska högskola Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik Människor datateknik arbetsliv Kandidatarbete

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev 2016-01-12 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde får möjlighet

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

PSYKOLOGISK UNDERSÖKNING H 70: 2011-13

PSYKOLOGISK UNDERSÖKNING H 70: 2011-13 Formulär 20 Boo J PSYKOLOGISK UNDERSÖKNING H 70: 2011-13 Fördelskohort 1923-88 åringar Frågor & Test Personnr: -. Namn:.. Proband nr.: 88 88 Undersökningsdatum: 20 / / (å,m,d) kl.. Allmän introduktion:

Läs mer

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ Kurs: Grafiska Gränssnitt lp 1 2003 Christine Cronwall, 800428 1 INTRODUKTION...3 2 TEORI...3 2.1 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDBARHET...3 3 PRESENTATION OCH EGNA SYNPUNKTER...4 3.1 VÄLKOMSTSIDAN...5

Läs mer

Några övningar att göra

Några övningar att göra Några övningar att göra Dagens kort Du ber om ett kort som kan vägleda och hjälpa dig genom dagen. Kortet beskriver hur du kan förhålla dig till dagen eller om du ska tänka på något speciellt idag. Drar

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

2011 Reningsverk och vatten.

2011 Reningsverk och vatten. 2011 Reningsverk och vatten. Året 2011 har varit ett aktivt år. Vi har lagt upp en 3-års plan som fungerar och vi ligger bra i fas med det som är planerat. Planen är att år 2011 är vatten året då vi skall

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen

Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre? Post- och telestyrelsen November 2014 Sammanfattning En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är

Läs mer

En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda

En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda Sammanfattning En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda Uttagsautomater ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten till automaterna ska vara god för personer

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

ITF. ITF Automationsdagar 2004, 1

ITF. ITF Automationsdagar 2004, 1 ITF ITF Automationsdagar 2004, 1 ITF Automationsdagar 2004, 2 Några tips om att göra presentationer på ITF Automationsdagar Detta är visserligen upplagt som en presentation. men det är det inte. (textstorlekarna

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på timer-appar. Appar som hjälper dig hålla koll på tiden

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på timer-appar. Appar som hjälper dig hålla koll på tiden StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på timer-appar Appar som hjälper dig hålla koll på tiden Januari 2016 Timer-appar Många människor både vuxna och barn, personer med eller

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

IWABO FASTIGHET 48 kw

IWABO FASTIGHET 48 kw INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO FASTIGHET 48 kw PELLETSBRÄNNARE Kompletterande manual för servicetekniker/installatörer METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv.

Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgift 1 Analys av två olika bankomater ur ett användbarhetsperspektiv. Av Grupp 1 Mia Åman ID02 Henrik Andersson ID00 Martin Andréasson ID02 Camilla Lundström ID02 Inledning INLEDNING Följande rapport

Läs mer

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Den här veckan Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag när doodles kommer upp. Handledning

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Välkommen till ett Bondespel i tiden.

Välkommen till ett Bondespel i tiden. 2-5 SPELARE FRÅN 10 ÅR Välkommen till ett Bondespel i tiden. Spelplanen och kortillustrationerna i denna jubileumsutgåva kommer från en svunnen tid. Penningsvärdet har däremot räknats upp till en nivå

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Wikipedia i utbildning

Wikipedia i utbildning Datum 2013-04-10 Wikipedia i utbildning Hej! Idag ska vi göra tre saker; 1. Dela upp oss i fem grupper. Dessa fem grupper har tre uppgifter vardera. Uppgifterna ska redovisas för de andra deltagarna där

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Resultat av användarenkät på Öltorget

Resultat av användarenkät på Öltorget Resultat av användarenkät på Öltorget -- Enkät om besökarnas uppfattning om Öltorget just nu, och vad som önskas på Öltorget i framtiden. Fanns på http://www.oltorget.nu/survey.asp mellan / och /. Totalt

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Se inkomna olästa meddelanden

Se inkomna olästa meddelanden INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Meddelande Teknisk Förvaltning App VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer