ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ"

Transkript

1 ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ Kurs: Grafiska Gränssnitt lp Christine Cronwall,

2 1 INTRODUKTION TEORI RIKTLINJER FÖR ANVÄNDBARHET PRESENTATION OCH EGNA SYNPUNKTER VÄLKOMSTSIDAN STARTSIDAN SCENARIER: ATT GÖRA EN BOKNING ELLER ETT KÖP Ett köp En bokning ANALYS UTIFRÅN NIELSENS TEORIER DISKUSSION REFERENSER...13 BILAGA: BILDER FRÅN 2

3 1 Introduktion Jag har valt att titta närmare på webbplatsen tillhörande SF Bio AB. 1 I vårt nutida Sverige tycks det bli allt vanligare att biobesökarna bokar sina biljetter i förväg och dessutom via Internet. När användaren bokar just via Internet får denne inte bara möjlighet att reservera och betala sina biobiljetter, utan även chansen att bestämma var i biosalongen han/hon vill sitta. Dessutom kan besökaren ta del av ytterligare information om filmer och få länkar till deras hemsidor. Den ökande användningen av Internet leder till att högre krav ställs på webbsidor, vad gäller anpassning till olika kunskap och behov bland besökare. Mot bakgrund av att SF Bio:s målgrupp tycks vara mycket bred och bestå av mer eller mindre hela det svenska folket, är jag intresserad av hur de anpassar sig till denna stora skara användare. 2 Teori I följande kapitel presenterar jag de principer och riktlinjer som jag kommer att utgå ifrån i min utvärdering. 2.1 Riktlinjer för användbarhet Jakob Nielsen har formulerat tio välkända riktlinjer 2 för utvärdering av användbarhet. Jag har valt ut fem av dessa, vilka jag tror är intressanta för min utvärdering. Synbar systemstatus. Gör systemets status synligt för användaren. Informera användaren om vad som händer genom att ge relevant feedback i tid. Koppling system verklighet. Relatera systemet till verkligheten - tala användarens språk, använd ord och fraser som är bekanta för honom/henne. Användarkontroll och frihet. Ge användaren möjlighet att gå tillbaka från platser de oväntat tagit sig till. Ha t ex tydliga länkar tillbaks till startsidan. Konsekvens och standard. Användaren skall inte behöva fundera på om samma knappar, ord eller handlingar betyder olika saker i olika situationer. Estetiskt och minimalistiskt. Undvik att använda information som inte är relevant eller av mindre betydelse

4 Utöver ovanstående riktlinjer, kommer jag i min analys att använda ett antal rekommendationer av Nielsen för just webbplatser 3. Dessa presenterar jag nedan: Förklara tydligt syftet med sidan: Vilka företaget är och vad de gör Starta med en mening på sidan som summerar vad företaget/sidan gör. Ha en titel på fönstret som är tydlig i sökmotorer och listor för bokmärken. Gruppera all information om företaget på ett speciellt område, lämpligtvis en länk till Om «företaget». Hjälp användarna att hitta vad de behöver Fokusera på sajtens mest prioriterade uppgifter, vanligtvis en till fyra stycken. Inkludera en sökruta på minst 25 tecken. Avslöja sajtens innehåll Börja länkars namn med de viktigaste nyckelorden/relevanta ord. Ett vanligt brott mot denna regel är att börja alla länkar med företagets namn, vilket ger ett minimalt mervärde och försvårar för användaren att snabbt hitta vad de behöver. Använd visuell design för att förstärka, inte definiera interaktionsdesign. Överdriv inte formatering av kritiskt innehåll, såsom navigationsområden. Det är lätt att man vill illustrera och färga viktiga delar på startsidan, men bortser då ifrån att användare ofta tolkar dessa som reklam och istället fokuserar på delar av startsidan som ser att vara mer användbara. Använd meningsfulla bilder. Bilder kan fungera som starka kommunikatörer, men slår tillbaka om de verkar irrelevanta för användaren. Nedanstående två råd är hämtade ur en annan artikel av Nielsen. 4 Se till att inte ha en URL som är längre än 75 tecken på någon del av webbplatsen. Låt teckenstorleken vara dynamisk, för att öka användbarheten för samtliga användare. 3 Presentation och egna synpunkter I min utvärdering tänker jag använda mig av följande upplägg: Till att börja med gör jag en allmän utforskning av webbplatsens välkomst- och startsida, där jag fokuserar på utseende, innehåll och navigation. Jag väljer att titta extra noga på just startsidan, eftersom den sägs vara den viktigaste sidan på de flesta sajter. 5 Ef- 3 Top Ten Guidelines for Homepage Usability, 4 Top Ten Web-Design Mistakes of 2002, 5 Top Ten Guidelines for Homepage Usability 4

5 ter ovanstående utforskning genomför jag ett simulerat köp av biljetter med kreditkort följt av en bokning/reservation. Min analys kommer inte att behandla sidor som startsidan länkar till, bokning och köp undantaget. Jag kommer både att referera till teorin i föregående kapitel och beskriva vad jag personligen uppfattar som bra respektive dåligt. I kapitlen Välkomssidan, Startsidan och Scenarier beskriver jag sådant som jag reagerar på hos sidorna, samtidigt som jag reflekterar över mina personliga intryck. Först när jag kommer till kapitlet Analys utifrån Nielsens teorier, kommer jag att hänvisa till teorin. Jag utelämnar, på grund av uppsatsens begränsning på 3500 ord, allmänna beskrivningar av sidornas utseende, och önskar därmed att du som läsare kan ha SF Bio:s startsida alternativt bilagan som stöd när du läser denna utvärdering. 3.1 Välkomstsidan När användare kommer till webbplatsen, via möts denne av en välkomnande sida tillsammans med SF Bio:s kända melodi. Jag tycker att välkomstsidan utseendemässigt är tydlig och enkel. Bra att användaren redan från början får välja sin stad ur en dropdown-meny och därmed vet att de filmer som presenteras på nästa sida verkligen är intressanta för just honom/henne. Musiken som spelas i bakgrunden är säkert överraskande och trevlig för en förstagångsbesökare, men jag själv tröttnar snabbt på den och tycker att den stör mer än den skapar stämning. För en användare som dessutom råkar ha hög volym på sina högtalare, kan musiken rent utav uppfattas som skrämmande. 3.2 Startsidan Färgerna som används är för bakgrunden svart, mörkgrå och mörkröd, i stort sett all text är vit. Jag tycker att SF Bio med dessa färgval lyckas med att ge en känsla av en mörk biosalong, samt ge ett stämningsfullt intryck. Sidan ger mig i sin helhet ett något rörigt intryck, mycket på grund av att alla dess delar tycks ges lika mycket uppmärksamhet och plats. De ligger dessutom tätt intill varandra, vilket gör att jag får svårt att skilja dem åt. Det höga antalet bilder bidrar till den plottriga känslan och får mig att fundera över om alla bilder verkligen är nödvändiga. Om jag fortsätter att tänka kring metaforen biosalongen, tycker jag att ett mer avslappnat utseende på sidan skulle vara mer representativt för den sinnesstämning jag vill vara i när jag går på bio. Nedan presenterar jag var och en av sidans delar, såsom meny och information om filmer. Menyn har som alternativ: Hem, Biljetter, Bioklubben, DVD-butiken, Företagsbiljetter och Kommande. Sist finns även en rullist med namnet Innehåll. Menyn 5

6 följer användaren genom hela webbplatsen, vilket bland annat gör det enkelt för användaren att komma tillbaka till startsidan via länken Hem. Jag tycker att alternativen är tydligt formulerade och därmed enkla att förstå innebörden av. Undantaget är Biljetter, vilket inte ger mig en klar association till att det handlar om att just boka och köpa biljetter. Länkarna i menyraden är till skillnad från sidans övriga länkar inte understrukna, vilket jag spontant tror kan förvirra en oerfaren Internetanvändare. När man för muspekaren över något av alternativen blir länken dock understruken, vilket jag delvis tycker väger upp för ovanstående problem. Jag saknar någon form av markering för att ett menyalternativ är valt, mer än att det ibland går att utläsa ur sidans rubrik. Detta skulle förenkla navigationen samt erbjuda mer feedback. Här ska dock nämnas att man efter att ha valt vissa sidor, såsom Kommande eller Företagsbiljetter, får sådan feedback. I dessa fall kan man under menyraden läsa t.ex.: Här är du: Kommande filmer. Detta till skillnad från val av övriga alternativ, vilket känns inkonsekvent. Den rullist som finns sist i menyraden och som innehåller webbplatsens alla möjligheter, ger en bra textbaserad form av funktionerna på sidan. Här finns även information om företaget SF Bio. De två reklamplatserna innehåller för närvarande rörlig information. En av dem tycks alltid innehålla reklam från SF Bio själva. Varje gång ett nytt alternativ väljs i menyn laddas båda platserna om med ny reklam. Jag förstår att SF Bio behöver ha sin reklam för finansieringens skull och att den finns där just för att dra till sig blickar, men jag vill ändå föreslå en minskning av dess rörelser eller bara ge dem rörelse under de första sekunderna som sidan visas. (Jag vill här tillägga att min kunskap kring hur relationen sponsorer webbsida egentligen fungerar, är mycket begränsad. Kanske är det så att SF Bio inte har så stor påverkan på den externa reklamens utformning.) Just nu på SF Bio är den sektion på sidan som placerats längst upp till vänster och där man väljer antingen en film eller en biograf. Jag tycker att sektionen omges av alltför lite luft /tomma ytor, vilket gör att den smälter in alltför väl i resterande information på sidan. Den har fått en fördelaktig placering, men inte tillräckligt med fokus. Det första mina ögon faller på är istället en central sektion på sidan, mycket för att den innehåller en bild med vit bakgrund. Jag tycker att dropdown-menyn På bio idag, är en bra genväg till biljetter för de användare som redan i förväg vet vilken film de vill se. Om användaren inte är så säker på detta, tycker jag att det känns begränsande med en dropdown-meny med alla filmer i. Då vill jag hellre ha det presenterat i en lista, där jag kan gå fram och 6

7 tillbaka mellan information om specifik film och den totala filmlistan. För att få en sådan överblick måste användaren istället välja Biljetter i menyraden. Min spontana fundering kring dropdown-menyn Min biograf, var att: Hur många biobesökare väljer film efter biograf? För det var just det jag trodde att jag skulle komma till; en lista över filmer för just den biografen. Men så var det inte. Sidan innehöll utöver filmerna mycket annan information om exempelvis öppettider, adress, handikappanpassning, kommunikation och parkering. Uppgifterna är i sig väldigt nyttiga, men när dropdown-menyn placerats under Just nu på SF Bio, kändes det inte naturligt att det var sådan information som skulle presenteras där. Speciellt inte när texten ovanför de båda dropdown-menyerna löd: Se vilka filmer som visas på SF Bio idag. Nästa sektion är Nya filmer på SF Bio. Här reagerar jag på att både textlänken till Biljetter samt den lilla bilden på ett par biljetter länkar till samma mål. Under ovanstående sektion ligger sidans största bild (annonsplatserna exkluderade), vilken fungerar som en länk till en tävling tillhörande en viss film hos SF. Bilden är mycket ljus i sin bakgrund, vilket gör att den lätt fångar mitt intresse och därmed tar min uppmärksamhet från sidans viktigare funktioner. Filmsajter. Här lyckas SF presentera åtta filmer, med varsin bild på en liten yta. Bilderna fungerar som länkar till filmernas hemsidor, vilket är inkonsekvent mot andra bilder på sidan. Filmernas namn fungerar även de som länkar trots att de, som den övervägande delen länkar på resten av sidan, inte är understrukna. För att få reda på att man kan komma vidare till varje film måste användaren med andra ord föra muspekaren över antingen text eller bild. För en van användare är detta säkert naturligt, men kanske inte för den ovana. Hela delen Filmsajter innehåller som nämnt åtta bilder, vilka sticker ut mycket mot den mörkgrå bakgrunden och får sidan att kännas plottrig. Bilderna är dessutom så små att jag på flera av dem har svårt att se vad de föreställer. Jag ställer mig också något frågande inför namnet Filmsajter. För den ovana användaren är det kanske inte självklart att det handlar om länkar till filmernas hemsidor. En förklarande text hade underlättat detta. Den del av sidan som först fångade min uppmärksamhet var Premiärtips, som innehåller en av SF rekommenderad premiär. Jag reagerar på att jag varken kan komma vidare via premiärfilmens namn eller bild, som i tidigare avsnitt Filmsajter, utan måste välja Kommande i menyn för att därifrån hitta en länk till filmens startsida. Vidare finns logotyperna tillhörande Bioklubben och DVD-butiken på sidan. Dessa är inget annat än länkar till respektive sidor. Båda alternativen finns i menyn, som jag tidigare nämnt, vilket får dem att kännas något överflödiga. 7

8 Om sektionen Filmspelet har jag inte mycket att säga annat än att den består av en bild som jag ifrågasätter behovet av samt att den understrukna länken Tävla är tydlig och enkel att förstå målet för. Bilden går i detta fall inte att klicka på. Även i Fler tävlingar finns en understruken länk Tävla och den är det centrala i sektionen. Det enda jag vill poängtera är att det här finns ytterligare en bild. Till sist har vi Övrig information, som vid min utvärdering innehåller information i punktform om allt ifrån Rabattkort och Stockholms filmfestival till reklam och pensionärspris. Varje ny punkt inleds med en liten bild, vilken inte fungerar som länk. Här är textlänkarna understrukna och finns med bland den löpande texten, undantaget den översta punkten, där länken är placerad under bilden. Jag funderar över anledningen till denna inkonsekvens. I menyn finns även, som tidigare nämnt, Biljetter, vilken jag ska titta närmare på i nästa avsnitt, i och med att jag också utför mina scenarier; bokning och köp. 3.3 Scenarier: Att göra en bokning eller ett köp För att komma till sidan för bokning/köp kan man antingen, som jag beskrev tidigare, från startsidan välja en film ur På bio idag, eller välja en biograf och sedan dess repertoar. Ett tredje sätt är att klicka på Biljetter i menyraden. På denna sida möts man av något som kallas Filmmenyn, vilken jag tänker titta närmare på. De fyra dropdown-menyerna, med vilka man kan ändra biograf, dag, tid och åldersgräns, tycks få lika stor uppmärksamhet. Ovanför varje meny finns små rubriker, vilka alla inleds med ordet Ändra, vilket snarare bidrar till rörighet än förenklar. Att användaren kan ändra är underförstått. Vidare funderar jag över ordningen dem emellan. Är det viktigare att kunna ändra biograf än dag, med tanke på att biograf är placerad först? Är det rätt att låta åldersgränser och tid på dagen få lika stor fokus som dag och biograf? I menyerna för biograf och åldersgränser står det förvalt Alla biografer samt Alla åldersgränser. Jag anser att det här skulle räcka med att skriva ut Alla, och låta rubriken tala för vad det handlar om. Detta för att göra det mer läsbart för användaren. Jag går nu vidare till filmerna som presenteras under de fyra menyerna. Det tycks för mig förvirrande att filmernas namn är understrukna textlänkar när alternativet Biljetter är knapp. Jag gör nämligen flera gånger misstaget att klicka på filmens namn för att komma till biljetterna. Istället blir jag försedd med information om filmen presenterad till höger om Filmmenyn. Jag skulle föredra att det fanns en separat textlänk eller knapp vid sidan av knappen Biljetter, för just denna information. Var jag kommer när jag klickar på namnet känns för mig oklart. 8

9 För att fortsätta mitt scenario väljer jag en film ( Bad Boys 2 ) och klickar på Biljetter. Tider för olika visningar presenteras på följande sida tillsammans med dess salong. Salongsnamnet är, som med filmnamnet tidigare, en understruken länk till information. Här känns dock länkens betydelse mer intuitiv. Jag väljer en visning och klickar så på Köp/reservera. När jag håller muspekaren över knappen, visas en s.k. ToolTip med antalet lediga platser på visningen. Mycket bra och informativt, tycker jag. Det är på sidan jag nu kommer till, som jag väljer mellan Köp biljett och Reservera biljett. Överst på sidan visas var i bokningen jag befinner mig, genom att markera aktuellt steg i köpet/bokningen i förhållande till hur många som är kvar. Gemensamt för de båda alternativen är att jag först väljer antal biljetter. Jag reagerar på att extra kostnader under reservation är markerade med fetstil, medan de för köp ligger allra längst ned och ej är i fetstil. Jag behöver t.o.m. scrolla ned till sidans slut för att överhuvudtaget se texten. Bra med informationsrutan till höger, där jag under hela bokningen kan se vilka val jag gjort. Den är dock inte så tydlig, jag tycker att texten flyter ihop något och att prickarna som skiljer raderna åt ger ett rörigt intryck Ett köp Jag bestämmer mig för att göra ett köp och väljer därför knappen Betala med kontokort. Sidan jag kommer till är tydlig vad gäller presentation av salongen och instruktioner för att välja platser. Det är också bra med ett förstorande fönster som visar platserna jag drar muspekaren över. Att tid visas, känns något stressande, men ändå informativt, så att jag förstår att jag inte kan dröja hur länge som helst med min bokning. Informationen som ges om vad platsernas symboler innebär är också den informativ. Jag tycker dock att texten på sidan på flera ställen är väldigt liten. Risk finns för att användare med sämre syn får problem att läsa detta. Vidare undrar jag vad rutan med pilarna som går i cirkel betyder. Går inte att klicka på och ingen annan information ges. Om jag tar för lång tid på mig (mer än 60 sek.) i min bokning, säger systemet till mig att köpet avbrutits och jag tas sedan hela vägen tillbaka till startsidan för att välja stad än en gång. Tycker att detta är ett steg väl långt tillbaka i köpet. När jag så valt platser börjar dessa blinka med ett svagt vitt sken. Jag tycker att denna markering kunde har varit tydligare. Deras ursprungsfärg skiljer sig inte alltför mycket ifrån den vita färgen. När jag bekräftat, kommer jag så till en sida som beskriver vad jag behöver veta om köpet samt vad de olika rutorna innebär. Jag tycker att texten som presenteras här är alltför massiv och skulle kunna delas upp. Mitt förslag är att information rörande t.ex. rutan för Rabattkort, läggs som en länk strax bredvid denna ruta. Det är annars risk för att användaren missar viktig information. I och med att köpet nu kommit till sin slutfas tar min simulering för detta slut. 9

10 3.3.2 En bokning Jag bestämmer mig nu istället för att göra en reservation och anger därför mitt telefonnummer. På nästa sida får jag inte välja biljetter själv, vilket är mycket frustrerande, eftersom jag personligen föredrar att sitta långt fram i salongen istället för att automatiskt tilldelas de bästa platserna från mitten. Sidan är dock som den för köp, mycket tydlig vad gäller presentation av salongen. När jag bekräftat min bokning, kommer jag till en ny sida. Här står det till vänster var jag hämtar ut mina biljetter samt när jag ska hämta ut dem och vad det kostar. Det står dock inte vad som är mitt bokningsnummer (tror jag först). Inte förrän efter en stund, inser jag att den stora vita rutan till höger, som jag avfärdat som reklam, är i själva verket ett utskriftsvänligt kvitto med allt jag behöver veta om min bokning. På sidan finns två textlänkar till Biografen respektive Externa försäljningsställen. Framför dessa finns, som i sektionen Nya filmer på SF Bio, små bilder som länkar till samma sak, vilket känns överflödigt. 4 Analys utifrån Nielsens teorier Nedan går jag igenom teorin som jag presenterat tidigare och applicerar den på SF Bio:s startsida. Synbar systemstatus och feedback Det jag stött på som är relaterat till feedback på startsidan, är bland annat behovet av ett genomgående förtydligande av vilket menyalternativ som är valt på startsidan. Under ett köp/en bokning ges ständig feedback med hjälp av informationsrutan där användaren under hela bokningen kan se vilka val som han/hon har gjort. Under köp agerar tidsfristen även en visning av status, likaså gör indikatorn på hur många steg som återstår i bokningen. Att tala användarens språk SF Bio använder genomgående ett enkelt språk som kan förstås av de flesta användare. Dock missar de i några fall att, såsom i sektionen Filmsajter på startsidan, formulera sig även så att ovana Internetanvändare förstår. Användarkontroll och frihet Genom länken Hem i menyn, är det lätt för användaren att ta sig tillbaka till startsidan ifrån webbplatsens alla sidor. Konsekvens och standard En av inkonsekvenserna på startsidan, var att textlänkar i regel var understrukna men ibland inte, såsom i menyn och i avsnittet Filmsajter. Även bilder ledde till 10

11 brott mot standard, genom att vissa av bilderna på startsidan fungerade som länkar till filmernas hemsidor, när andra inte gjorde detta. Ett exempel var att bilden under Premiärtips var statisk när alla bilder under Filmsajter var länkar. Även den ovan nämnda markeringen av var man befinner sig i systemet, var föremål för inkonsekvens, i och med att den inte alltid visades för användaren. Estetik och minimalistisk design Det är framför allt på startsidan som jag känner att SF Bio går ifrån minimalistisk design. Flera saker förekommer två gånger på sidan, såsom DVD-butiken och Bioklubben gör i meny samt i form av stora logotyper på startsidan. Detta bidrar till ett rörigt intryck, som jag tidigare nämnt. Övriga sidor på webbplatsen har något enklare design och känns mindre röriga. Att förklara sidans syfte Den mening som Nielsen efterfrågar om vad företaget gör, finns inte hos SF. Dock framgår det tydligt att det är ett företag i biobranschen, inte minst av logotypen. Fönstrets titel börjar alltid med SF Bio och byggs tidvis på med Telefonbokning: All information om SF ligger samlad i menyns rullist Innehåll, i enlighet med Nielsens rekommendationer. Att hjälpa användaren att hitta Mot bakgrund av att startsidan har flera delar som drar åt sig uppmärksamhet, är det svårt att urskilja vilka som faktiskt är de mest prioriterade uppgifterna. Den enda som sticker ut, till följd av att den har fått en fördelaktig placering i övre vänstra hörnet, är sektionen Just nu på SF Bio. Jag antar därför att den i enlighet med Nielsens teorier är just en av SF Bio:s viktigaste funktioner. Någon ruta för att söka på webbplatsen finns inte på sidan, vilket ju Nielsen rekommenderar. Att avslöja sajtens innehåll Flera länkar på sidan är korta och tydliga, såsom länkarna med texten Tävla. Ett misstag som är lite relaterat till detta finns dock på bokningssidan, där rubrikerna över de fyra dropdown-menyerna alla inleds med ordet Ändra. Detta försvårar enligt Nielsen. Att använda visuell design På startsidan finns en väldigt stor mängd bilder, varav två stora reklamplatser. Några av bilderna på sidan är så små att det är svårt att urskilja vad de visar, vilket gör att de snarare förvillar och förstör för användaren än förenklar. En av reklamplatserna ligger väldigt nära menyraden, vilket inkräktar på navigationen. Reklamen kan dessutom leda till att användaren bortser från övriga bilder, 11

12 eftersom besökaren tolkar dessa som att vara reklam de också. På sidan där köp och bokning bekräftas finns just detta problem, då viktig information visualiseras med samma bakgrundsfärg och på samma placering som reklamen. URL och teckenstorlek Jag har inte stött på att sidans URL någon gång har överstigit 75 tecken. SF Bio har byggt upp sitt gränssnitt huvudsakligen av bilder, vilket gör att det blir omöjligt att ha en dynamisk teckenstorlek. Detta benämner Nielsen således som ett designmisstag. 5 Diskussion Det är svårt att utvärdera en sida utifrån riktlinjer objektivt, dvs. utan att blanda in mina egna värderingar. För att kunna använda dessa råd, måste jag själv tolka och applicera dem på webbsidan. Mitt helhetsintryck av SF Bio:s startsida är att den är rörigare i sin design än jag tycker att den behöver vara. Dess största positiva egenskap ligger i färgvalet, anser jag. Det mörka utseendet ger en mysig känsla av en biosalong. Jag är medveten om att den skillnad som SF har mellan att köpa och boka biljetter finns, med anledning av att det ska vara mer fördelaktigt att köpa biljetter. Jag tycker dock att den frustration och begränsning som det innebär för användaren att själv inte kunna välja plats, är skäl nog för att ändra på detta. 12

13 6 Referenser Ten Usability Heuristics Top Ten Guidelines for Homepage Usability (Jakob Nielsen s Alertbox, May 12, 2002) Top Ten Web-Design Mistakes of 2002 (Jakob Nielsen s Alertbox, December 23, 2002) 13

14 Bilaga: Bilder från Bild 1. Startsidan Bild 2. Filmmenyn 14

15 Bild 3. Visningar Bild 4. Köpa/reservera 15

16 Bild 5. Att välja plats Bild 6. Bekräftelse 16

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS EXPERTANALYS AV SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS JENNY DAFGÅRD MDI.INTERAKTIONSDESIGN GRAFISKA GRÄNSSNITT 23 OKTOBER 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS...6 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet Förord Centrum för utvärderingsforskning (UCER) har Myndigheten för Nätverk och samarbete inom högre utbildnings uppdrag att utvärdera Studentnyttan av Nätuniversitetet och ITstödd distansutbildning. Mer

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27 Innehåll Interactive Scene 2.0... 4 Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje... 10 Arbeta med Interactive Scene... 11 Scener... 11 Spellistor...

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Hur man spelar 7 3 Spelets regler, strategi och tips 8 3.1 Spelets regler........................................

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan)

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) NY LATHUND 2015-04-22 Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) 1 Registrera konto För att logga in eller skapa ett konto (bli medlem)

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Det är väl bara att skriva lite hur som helst?

Det är väl bara att skriva lite hur som helst? Det är väl bara att skriva lite hur som helst? av Ann-Charlotte Englund Pedagog INLEDNING I detta första kursmoment vill jag ta upp några viktiga funderingar kring hur man ska skriva och vad man som förlag

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA v2 2016-04-12 MATT SILVER FOLIERING (KAN EXKLUDERAS BEROENDE PÅ KOSTNAD) Quick Start 1. Ladda ner PIMnotes-appen ifrån Google Play/AppStore. 2. Se till

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen

Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för Datavetenskap Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen Namn E-mail Evelina Rennes evere305@student.liu.se INNEHÅLL INNEHÅLL

Läs mer

Elektronisk budbok för tidningsbud

Elektronisk budbok för tidningsbud Elektronisk budbok för tidningsbud Ett arbete av Johan Millert (millert@home.se) Innehållsförteckning för kursen Interaktionsdesign Sommaren 2004 Inledning...2 Bakgrund...2 Kravanalys...2 Användarintervjuer...2

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Projektspecifikation för Cv på webben

Projektspecifikation för Cv på webben Projektspecifikation för Cv på webben Problemområde: Vad skall vi utforma? Vi ska utforma ett personligt CV på nätet där vi kan presentera oss själva och våra meriter för potentiella arbetsgivare. Istället

Läs mer

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok Christian Gundersson Xxxx Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok av Christian Gundersson Publicerad $Date: 2006/04/12 20:04:19 $ Copyright 2005-2006 Christian Gundersson En liten sammanfattning här Permission

Läs mer

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Datavetenskap Opponenter Johan Kärnell och Linnea Hjalmarsson Respondenter Agni Rizk och Tobias Eriksson Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Oppositionsrapport, C-nivå Report 2011:06 1. Generell

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Österbottens Tidning Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Österbottens Tidnings historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

1. Nyheter. Innehåll. Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter)

1. Nyheter. Innehåll. Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter) Innehåll 1. Nyheter... 1 Registrera och ordinera i ett flöde... 1 Vårdpersonal utan personlig förskrivarkod (Förbered uppgifter)... 1 Denna patient är inte dospatient Dialog... 2 Fyll i Leveransadress...

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Administrationsverktyg för marinvåg

Administrationsverktyg för marinvåg Computer Science Opponent(s): Ewelina Helmersson & Mollin Widegren Respondent(s): Christer Oscarsson & Jonas Larsson Administrationsverktyg för marinvåg Opposition Report, C-level 2010:VT 1 En generell

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer