Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing Annika Gardell Sune Liljeström Yvonne Lindvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing Annika Gardell Sune Liljeström Yvonne Lindvall"

Transkript

1 Protokoll nr: 8 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: Tid: kl Lokal: Sjövärnsgården Paragrafer: Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Sandin Eva Widing Annika Gardell Sune Liljeström Yvonne Lindvall Patrik Oscarsson, sekreterare Bo Johansson, kassör Mona Snäckerström, anm. förhinder Lars Jakobsson, anm. förhinder Roger Wärn, anm. förhinder Anders Allard, anm. förhinder Underskrifter: Sekreterare:. Ordförande:.

2 91. Föredragningslistan Ordföranden hälsade välkommen till detta styrelsemöte som avslutade den med SISU- Gotland gemensamma verksamhetsplaneringskonferensen och förklarade detsamma för öppnat. Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 98 a) Värdefullt 98 b) Mediapolicy 98 c) Integrationssatsning 92. Föregående protokoll Föregående protokoll, 7/14, behandlades för därefter läggas med godkännande till handlingarna. 93. Resebidrag våren 2014 GI hade fått lite färre ansökta resor för våren 2014 jämfört med våren 2013, främst var det antalet flygresor som hade minskat. Det var även ett ökat antal resande under 20 år. Detta ger då ett större utrymme i fördelningen av resestödet. Bo Johansson lämnade förklaringar till förändringarna. Roger Wärn, ansvarig från styrelsen och Bo Johansson på kansliet, valde lägga kategorin övriga resor på ett 95 %-igt beviljande och 98% på serie och SM resor. Detta är osedvanligt bra då % andelen kategorin övriga resor inte brukar vara så hög. Förslaget blir då kr, jämföra med de medel vi hade fördela, som är kr. Konstaterades det ännu finns förbättringar göra i ansökningsmodulen. dessa måste bli klara till nästa period. anta föreliggande förslag till resebidragsfördelning för våren uppdra åt kansliet få till förändringarna i ansökningsmodulen tillsammans med konsulten. 94. Idrottscentrum Referensgruppen för hallen jobbar på med möten var tredje vecka och med bra uppslutning från föreningarna. Fortfarande rapporterar man tidsplanen för bygget håller och ligger t.o.m. lite före samt budgeten håller. Kansliet har haft ett inledande möte med KFF kring invigningen av idrottshallen. Riktlinjerna är skapa en dag för alla åldrar och målgrupper. KFF ansvarar för själva invigningsprogrammet med idrott och kultur uppvisning och GI/SISU tar ansvar för en prova på dag under invigningen. Man siktar nu på ha den tredje helgen i september med tre matcher i basket och innebandy med start på fredag kväll och invigning på lördagen. Har nu fått till och kallat till ett möte med alla föreningar som genom åren visat intresse för Visborgsområdet för de skall få upplåtelseformerna presenterade för sig av Region Gotland. Denna träff blir den 1/10. Det är nog viktigt vi nu jobbar hårt för få till fler etableringar på området. Det har även uppkommit vissa problem kring motionsspåren i samband med byggnationen av gång och cykelväg till nya arenan.

3 godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 95. Personalläget och ekonomi Kansliet hade fått i uppdrag ta fram en sk. "LAS lista" till detta möte vilket inte var genomfört ännu. Kansliet lovade den kommer ut till styrelsen på e-post kommande vecka. Kassören gjorde en genomgång det ekonomiska utfallet efter augusti månad och då främst kring resultatenheterna 42 (personal) och 44 (kansli). Styrelsen diskuterade vikten av en väl genomarbetad prognos till nästkommande sammanträde efter tre kvartal och denna får vara vägledande inför ev. förslag till beslut. uppdra åt kansliet färdigställa personallistan och skicka ut den til styrelsen kommande vecka samt göra en genomarbetad prognos efter kvartal 3 till nästa möte. 96. Ny dialog med politiken Under valrörelsen var det mycket löften från alla partier om öka och förbättra dialogen med idrotten. Styrelsen diskuterade hur man vill ha dialogen? Det har kommit en fråga från KFN:s ordförande om få träffa styrelsen i GI och GI skall ta fram förslag på tid för detta. Styrelsen diskuterade former, innehåll och målgrupper för dialog och samverkan med politiken och enades om en modell som kunde kommuniceras mot politiken. uppdra åt ordföranden svara på KFN:s ordförandens inbjudan utifrån styrelsens intentioner. 97. Årsmöte 2015 Enligt sammanträdesplanen skall årsstämman för förbundet hållas den 26 mars. Nästa års årsmöte kommer bli, enligt tidigare beslut, ett kvällsmöte på en vardag, vilket medför det inte blir så mycket annat program. hålla GI:s årsmöte den 26/ utse Mona Snäckerström och Yvonne Lindvall vara GI:s representanter i en med SISU gemensam arbetsgrupp inför årsstämmorna. 98. Övriga frågor a) Värdefullt Styrelsen diskuterade få en tydligare satsning på värdegrundsfrågorna dels utifrån valresultatet och dels utifrån det faktum GI har reserverade medel för detta ändamål.

4 Beslutar styrelsen tillsätta en styrgrupp för "Värdefullt" med en styrelseledamot från GI-styrelsen och en från SISU-styrelsen tillsammans med ansvariga på kansliet. b) Mediaploicy Efter den genomgång som hade varit på verksamhetskonferensen kring media från RF:s sida så ville de nya styrelserna i GI och SISU gå vidare och jobba med ta fram en mediapolicy för GI och SISU. Beslutar styrelsen utse en arbetsgrupp med ordföranden, en styrelseledamot från SISU, distriktsidrottschefen och Anita Gandå från kansliet. b) Integrationssatsning Under den nyligen avslutade verksamhetskonferensen hade det uppkommit och prioriterats en satsning på ett interrationsarbete från idrotten och GI/SISU. Beslutar styrelsen tillsätta en styrgrupp för integrationsprojektet med Eva Sandin från GIstyrelsen och en styrelseledamot från SISU styrelsen samt minst två medarbetare från kansliet. 99. Rapporter a) Ekonomi Rapporterade kassören om det ekonomiska läget efter augusti månad. Det ekonomiska resultatet visade på ett minus på ca kr exklusive projekten. Kassören rapporterade dock detta skall minskas med ca kr p.g.a. av periodiseringar,semesterlöneskuld mm, vilket gör förbundets kärnverksamhet ligger lite efter budget. Konstaterades styrelsen får lugna sig till septemberrapporten då det också ska göras en prognos för helåret innan ev. åtgärder vidtas. b) SDF-årsmöten Det har inte varit några SDF-möten sedan förra sammanträdet. Närmast på tur är skidor och segling nu under hösten. c) Uppvaktningar Rapporterades guldklubbsmedlemmarna Kjell Skalberg och Hans Wiklund har uppvaktats med telegram på sina respektive årsdagar. d) Projekt Idrottslyftet Rekrytering Ansökningar inkommit från Slite GK och IF Hansa/Hoburg. Höstens Sportis har kört igång denna vecka. Roma och på Gråbo samarbete med fritids. Öppna Sportis i Fårösund och i Visby. Idrottslyftet Anläggningar Har inte varit något möte sedan förra styrelsen. Det blir dock ett den 1/10 och det finns två nya ansökningar inne.

5 Idrottslig utveckling Förhoppningen är Samsyn Gotland kan komma igång till våren Just nu ska de ingående idrotterna skriva in sina övergripande aktiviteter i den gemensamma kalendern. Idrottsgala Projektgruppen för idrottsgalan har haft sitt första möte där det kom fram många spännande idéer. Huvudsponsorn Svenska Spel har fått sparbeting på den lokala sponsringen och de vill inte röra klubbarnas sponsring. Därför blir det mycket mindre med pengar till idrottsgalan. Avvaktar möte med Svenska Spel. Värdefullt Vi har fått kr från Länsstyrelsen för fortsätta satsningen inom Tänk Om (Ungdomar, idrott och alkohol). Det innebär tre IF till som kan arrangera förälder/ledar träffar. Hittills har vi genomfört Tänk Om i 4 IF (2013) och 7 IF (2014). 4 IF har också anmält träffar Idrottsgymnasiet Ulf Stillman, fystränare börjar nytt arbete 1 november och kan därmed inte vara fystränare för Idrottsgymnasiet längre. Petter Svensson och Janne Christoffersson försöker se på nya alternativ. Den september hade vi besök av Sveriges största idrottsgymnasium, Celsiusskolan från Uppsala. De kom med sina 18 teamledare/ansvariga och fick möjlighet besöka några av våra träningar (gymnasiet hade studiedag) och/eller träffar för erfarenhetsutbyte. Idrottsledarutbildningen Kursen aktivitetsledarskap 100 poäng för åk.2 på Wisbygymnasiet har börjat med 12 elever från Parkour, fotboll, bordtennis och dans. Undervisningen sker på måndagar kl samt under SISU;s befintliga utbud av föreläsningar, kurser och andra aktiviteter. Under helgen den 4-5 oktober deltar eleverna på Folksams Ledar camp på Bosön tillsammans med några fler gotländska unga idrottsledare samt unga idrottsledare från Uppland och Stockholm. Fas 3-projektet Sedan tidigare 9 deltagare. Vi kommer ha en första träff med dessa 25/9 på Idrottens Hus Vi har lämnat ett förslag till AF om nytt upplägg. Det är mer projektinriktat än tidigare, med arbetsinsatser under kortare perioder, vilket utförs i arbetslag. Vissa administrativa arbetsuppgifter är tänkta utföras här i Idrottens Hus, exempelvis uppdatering av medlemsregister och hemsidor i Idrottenonline. Vi kommer också ha flera gemensamma tillfällen med föreläsningar och utbildning av olika slag. Finsam Två deltagare sedan tidigare, som båda fungerar utmärkt på sina resp. sysselsättningsplatser. Den ena har varit vid Visby TK sedan i juni, och den andra sedan en dryg månad vid FC Gutes kansli. Några prel. förfrågningar från projektet angående nya deltagare, men tyvärr ganska dålig respons från föreningarna. En ny deltagare på gång in, introduktion måndag 29/9, vid Bowlinghallen Uncle Joes. e) Personal Rapporterade Yvonne Lindvall om personalläget på kansliet och vår nya medarbetare i receptionen samt den upptaktskonferens som hade genomförts i augusti.

6 f) Ansvarsområden Respektive ansvarig för de sex ansvarsområdena hade under den pågående verksamhetskonferensen haft ett arbetspass inom sitt ansvarsområde så det skedde ingen direkt rapport denna gång. Sune Liljeström lyft dock problematiken med at det är många nya i gruppen idrottslig utveckling och kommer bli tufft nå de uppsa målen inom verksamhetsperioden. g) GIGAB Det är nu ute en annons för rekrytera en Games Director. Ansökningstiden är fram till den 24/10. Det är även kallat till en Kick-Off för spelen 2017 till den 10/10 där även GI- och SISU-styrelsen är inbjudna Nästa sammanträde Nästa sammanträde är enligt sammanträdesplanen den 20 oktober 2014 kl Avslutning Ordförande avslutade mötet genom tacka alla deltagare för deras insatser under Styrelsemötet, men framförallt under den nu avslutade verksamhetsplaneringskonferensen. Han riktade ett särskilt tack till alla som hade varit med och planerat konferensen och hjälpt till för det skulle bli så lyckat som möjligt. Därefter förklarade han sammanträdet för avslutat.

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-05-19 Tid: kl.16.00-18.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 55-65 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 (Föregående möte var 2003-11-08--09) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer