Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl Tid och plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats"

Transkript

1 Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson Tid och plats Närvarande ledamöter Ulf Flink, personalrepresentant Niclas Axelsson, tf GS Garry Jones, anmält förhinder Anders Björklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat 91/06 Mötets öppnande att godkänna dagordningen, med tillägget Cykeltouren Service AB:s faktura som punkt 5 B 92/06 Dagordning att utse Kenneth Simonsson till protokolljusterare, jämte ordföranden 93/06 Protokolljusterare att godkänna föregående protokoll från den 17 maj /06 Godkännande av föregående protokoll Inspiratörer 95/06 Bordlagdafrågor att punkten inspiratörer läggs ned. Sid 1 (6)

2 Försäkringsavtalet med Folksam Ulf Flink föredrar försäkringsavtalet med Folksam. Styrelsen beslutat att Tävlingskommittén, får i uppdrag att definiera propagandalopp, samt motionsarrangemang. Cykeltouren Service AB:s faktura att ärendet lämnas över för juridisk bedömning Elit kommittén Elitkommitténs verksamhet har bestått i ett antal landslagsuppdrag både för MTB och LVG. I MTB har både juniorer och U23 tävlat utomlands. Detsamma gäller för LVG. 96/06 Lägesrapport från kommittéerna Tjejprojektet har inletts och ett antal aktiviteter och möten har genomförts med god uppslutning. Samarbetet med SOK fortsätter med fokus på OS För tillfället har SCF representation i alla discipliner utom BMX, där vi inte har tillräckligt bra ranking. Ungdoms- och Rekryteringskommittén Hemglasstrampet har varit en stor succé och avslutas den 16 juni i Örebro. Tävlingskommittén Inställda cuptävlingar etc har strulat till det hela. Den inställda 4X tävlingen i Åre kommer att köras i Vansbro i samband med Vansbrosimningen. Kenneth Simonsson har varit i Polen på UCI-utbildning Kommissarie och regelgruppen skall titta över hur man skall gå tillväga för att få fler kommissarier. I Europa är de ett generellt problem att man har många äldre kommissarier samt yngre, men nästan inga där emellan. Distrikts- och föreningsutvecklingskommittén Projektet Idrottens ideella ledare har påbörjats. Projektgruppen består av Sara Danielsson, Bo Lövstrand och Thomas Rehn. Sid 2 (6)

3 En nulägesanalys genomförs för tillfället och skall vara avslutad före hösten. Detta är huvudarbetet, även LOK-stöd och SISU timmar kommer att följa upp. Utbildningskommittén För tillfället planlägger kommittén höstens, vinterns, och vårens utbildningar. Tidigare har den påmint om studiecirklar under våren. att anta föreslaget mål och syfte med cykeltinget 2006, samt att inbjudan skall skickas ut under månadsskiftet september / oktober. att Handslags ansökningarna för år fyra, behandlas och beslutas efterhand. GS tjänsten ( Niclas Axelsson lämnar lokalen, och deltar ej i punkten) 97/06 Cykeltinget 98/06 Handslaget 99/06 Personalfrågor att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av Anders Björklund, Yvonne Mattsson och Ulf Flink, som går igenom ansökningarna (33 st ansökningar har inkommit) och föreslår styrelsen ca fem kandidater. Sportchefen att Hans Falk och Niclas Axelsson informerar via hemsidan att man lämpligast når Hans via hans telefon på jobbet, Ulf Flink föredrar den ekonomiska rapporten som med godkännande läggs till handlingarna. 100/06 Ekonomiskrapport Ordföranden redogör för sitt förslag på uppdragsbeskrivning. Styrelsen uppmanas att komma in med kommentarer och tillägg snarast. 101/06 Den framtida licensen att till nästa styrelsemöte skall uppdragsbeskrivningen vara helt klar och infatta ev. förändringar och tillägg. Sid 3 (6)

4 RIN Riksidrottsnämnden har haft två ärenden rörande Svenska Cykelförbundet på sitt bord för beslut. 102/06 Information Ärende ett: Örbero läns CF har till RIN inkommit med en skrift, vari anförs att det är av största vikt att Riksidrottsnämnden tittar över Cykelförbundets görande och låtande med anledning av styrelsens brister under framförallt 2005 avseende bl a handlingarna till årsmötet. Ärende två: Den 11 mars 2006 beslutade Svenska Cykelförbundets disciplinnämnd att en bestraffningsanmälan från Stig Thybelius mot bl a förbundets ordförande utan bifall. Thybelius har överklagat beslutet hos RIN. Båda ärendena får avslag i Riksidrottsnämden, och beslutet går inte att överklaga. Samarbete med Högskolan i Falun Peo Johansson informerade om möjligheterna till att samarbeta med Högskolan i Falun rörande specialarbeten inom elittränarutbildningen och idrottsmanagement utbildningen. Björn Stenberg redovisade sin modifierade idé efter ytterligare kontakter med Yvonne och Niclas. 103/06 Björn Stenbergs idé Styrelsen är positiv till fortsatta diskussioner. Yvonne och Niclas fortsätter att hålla kontakten med Björn. Punkten redovisades under lägesrapport för kommittéerna 104/06 Ideella ledare Peo Johansson redovisade läget i projektet. Styrelsen beslutade 105/06 Velodrom i Boxholm att utreda om det går att få någon form av stöd till sådana här projekt från RF eller UCI. att punkten skall utgå tills beslutet kommit om tillsättning av ordinarie generalsekreterare 106/06 Vad skall styrelse och kansli bistå cykelsverige med. Sid 4 (6)

5 att punkten skall utgå. Se 106/ /06 Ansvarsfördelning mellan styrelse och kansli Representant vid MTB-Vättern 108/06 Övriga frågor att Niclas Axelsson representerar SCF vid MTB-Vättern Kommissariefrågor att bekosta ytterligare en kommissarie till Svenska Cupen LVG, som CK Hymer genomför den 8 juli. att tävlingskommittén får i uppdrag att titta över frågan om kommissariearvoden inför säsongen Nya projekt Syrelsen beslutar att samtliga styrelsemedlemmar funderar på hur man löser finansieringen av nya ej budgeterade projekt fram till nästa styrelsemöte. att nästa styrelsemöte genomförs den 2:a september i Stockholm. 109/06 Nästa styrelsemöte Ordföranden Anders Björklund förklarar mötet avslutat. 110/06 Mötets avslutande Vid protokollet Niclas Axelsson tf GS Justeras: Sid 5 (6)

6 Justerat via e-post Justerat via e-post Anders Björklund Kenneth Simonsson Justering genom signatur kommer beroende på semesterresa att göras efter Sid 6 (6)

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar.

Gällande 78 MR-hjärna-remmiss påmindes generalsekreteraren att införa och publicera beslutade ändringar. Stockholm 2012-06-04 Protokoll 8 Protokoll 8 för SBF:s ordinarie styrelsemöte måndagen den 4 juni 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Fredrik Nordqvist, ledamot

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer