Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: Tid: kl Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65"

Transkript

1 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: Tid: kl Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström Lars Jakobsson Annika Gardell Anders Allard, t.o.m. 63 Sune Liljeström Yvonne Lindvall, personalrepr. Patrik Oscarsson, sekreterare Bo Johansson, kassör Eva Widing, anm. förhinder Eva Sandin, anm. förhinder Underskrifter: Sekreterare:. Ordförande:.

2 57. Föredragningslistan Ordförande hälsade välkommen till dagens sammanträde och bjöd samtidigt in till kaffe och smörgås. Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 68 a) Idrottsgymnasiet 68 b) Arenastaden Växjö 68 c) Fysisk aktivitet på recept 58. Föregående protokoll Föregående protokoll, 4/14, behandlades för därefter läggas med godkännande till handlingarna. 59. Idrottscentrum Referensgruppen för idrottshallen kommer ha möte den 12 maj och detta arbete löper på nu med ny tjänsteman från Kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns dock ett antal större frågor som inte är utagerade så som restaurang i relation till föreningarnas försäljning, biljetthantering och reklamrättigheter och utförande av reklam. Bygget av idrottshallen löper på i enlighet med plan. Kansliet jagar som bäst tjänstemän på regionen för få till en informationsträff för föreningarna kring hur markupplåtelsebeslutet skall tolkas och hanteras framgent. De som ligger i startgroparna och vill komma igång är bågskytte och fotboll i de två kvarvarande stridsvagnsförråden vid den sk. trekanten. uppdra åt kansliet arrangera en träff om Visborgsområdet och markupplåtelse med Region Gotland. 60. Nya förslaget till bidragsbestämmelser Gi styrelsen hade fått förslaget till nya bidragsbestämmelser presenterat för sig av majoriteten i kultur- och fritidsnämnden den 14 maj. Utifrån detta diskuterade styrelsen sig fram till en strategi kring hur man skall agera inför AU som är den 20/5 och nämnd som är den 3/6 då man planerar fa beslut om förslaget. GI-styrelsen kunde med besvikelse konstatera i stort sett inga av idrottens synpunkter från remisstiden i vintras hade beaktats i det nya förslaget. anta förslaget till synpunkter på förslaget till bidragsbestämmelser och skicka in detsamma till KFNAU. gå ut med ett pressmeddelande med GI:s officiella synpunkter på förslaget under tisdagen. 61. Ridsporten i Visby Den senaste tiden har det varit mycket skriverier om vad som händer med Wisby Ridklubb och med deras anläggning i Rävhagen i relation till den privata ridskolan som är arrendator på föreningens anläggning.

3 Formellt så är det enda nya som har hänt det arrendatorn har sagt upp sitt avtal och vill inte fortsätta sin verksamhet fr.o.m. den 1/6 i år. Detta är viktigt komma ihåg då deben i media har blandat olika fakta i ärendet ganska fritt. framkom ett förslag GI:s anläggningsansvarig och delar av anläggningsgruppen bjuder in till ett möte med Wisby RK. uppdra åt anläggningsansvarig och kansliet bjuda in till ett möte med Wisby RK kring den uppkomna situationen. 62. Almedalsveckan RF kommer även i år ha ett idrottspolitiskt seminarium i samband med Almedalsveckan, det blir den 2 juli. Riksidrottsförbundet (RF) kommer finnas på plats för driva idrottens frågor under måndag till fredag. Temat för årets seminarium är låt alla idrotta. GI:s del består i det lokala arrangemanget kring boende, mat och lokaler samt transporter. utse Mats Ladebäck som ansvarig från styrelsen och Anita Gandå och Jan Christoffersson som ansvarig på kansliet för arrangemanget. 63. Ishallen i Slite Kansliet har haft två möten med ledningen i IK Graip som har stora problem med ishallen som de äger men som Idrottscenter AB driver. Bolaget ägs till ca 30% av föreningen och resten ägs av privatpersoner/företag. Bolaget är i stora ekonomiska problem och kommer antingen likvideras eller så vill man försöka ta över ägandet av anläggningen. IK Graip har en skuld på 2,3 miljoner till bolaget som de lånade ut i kapital från de aktier man sålde till privatpersoner och företag i samband med byggnationen. Tillsammans jobbar vi nu för finna en lösning med KFF där den ideella föreningen kan även gå in och sköta driften av anläggningen för få bättre kontroll på verksamheten. uppdra åt Roger Wärn, kassören och distriktsidrottschefen följa ärendet. 64. SDF-bidrag 2014 Förelåg ett förslag till SDF-bidragsfördelning utifrån de nya bestämmelserna som styrelsen beslutade om Förslaget visar även på skillnader i summor per idrott utifrån 2013 års fördelning och det gamla fördelningssystemet. Kassören redovisade även en statistik på bidragets utveckling per idrott över tid. anta förslaget till SDF-bidragsfördelning för Övriga frågor a) Idrottsgymnasiet förelåg en ansökan från Gotlands Fotbollförbund ta in en nyinflyttad elev på NIU inför läsåret 2014/15. Antagningsgruppen tillstyrker denna ansökan och föreslår eleven tas in.

4 anta Kristjan Pall Arnasson till NIU fotboll inför läsåret 2014/ Rapporter a) Ekonomi Rapporterade kassören det ekonomiska utfallet efter fyra månader visade på ett överskott på c:a kr. Han rapporterade det inte var några anmärkningsvärda avvikelser från budget förutom på resultatenhet 42 och 44, vilket var härleda till periodiseringar. Det blev även en diskussion kring de problem som kansliet har haft med det nya bokföringsprogrammet under våren b) SDF-årsmöten Inga SDF-årsmöten var genomförda sedan förra styrelsemötet. Kommande SDF-årsmöten är ishockey, handboll, bowling, skolidrott och innebandy någon gång i juni. c) Uppvaktningar Styrelseledamoten Mona Snäckerström hade uppvaktats av ordfröanden på sin 60 årsdag. d) Projekt Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet Färre ansökningar än beräknat under våren. Beslut ska på ansökningar från Stånga IF och Gotlands Bro OK. Sportis i Slite och på Gråbo har två gånger kvar sen blir det avslutning. På gång med Sportis-planering inför hösten. Idrottslyftet Tillgänglighet Har haft ett styrgruppsmöte där vi godkände två projekt; Wisby RK för byte av belysningsarmatur som energibesparande åtgärd ( kr) och Korpen för utrustning/material till deras nya träningshall ( kr). Hade även en genomgång av hur vi använder IL modulen i IdrottOnline för gruppmedlemmarna i styrgruppen. 60+ Aktiviteterna rullar på. Inget nytt sen senaste styrelsemötet. Värdefullt Har haft utvärdering tillsammans med Rädda Barnen vad gäller föreläsningen med Karin Redelius och barnrättsperspektivet. Vi avvaktar med eventuellt forts samarbete till efter RIM-13. Gymmix har visat intresse och vill arbeta för bli en Värdefull IF under Fas 3 Det har inte hänt just något vad gäller FAS3 sedan föregående möte. Förutom vi haft en del kontakter med AF och framfört våra synpunkter och önskemål. Vi har fått till ett möte med ledningen på AF i denna fråga till den 27/5. Idrottsgymnasiet Guteskolan har accepterat kraven från GVF, vad gäller den elev de kommer ha vid idrottsgymnasiet. Den 22 maj är den första träffen med nya elever och målsmän (NIU och LIU) inför läsåret Efter träffarna ska NIU ansvariga diskutera framtiden. Bl.a. nya certifieringar inför nästa period. Ansökan ska vara SF tillhanda senast 1 november Denna gång gäller omcertifieringen för NIU som startade ht 2011.

5 e) Personal Rapporterade Yvonne Lindvall kort om personalläget på kansliet. f) Ansvarsområde Rapporterade var och en av styrelseledamöterna om arbetsläget inom respektive ansvarsområde. Samtliga grupper, förutom en, hade haft träffar och var i gång med sitt arbete. g) GIGAB Bo Johansson och Roger Wärn rapporterade om arbetet i organisationskommittén och i bolaget. 64. Nästa sammanträde Nästa sammanträde är enligt sammanträdesplanen den 16 juni tillsammans med SISU- Gotlands styrelse. Lokal för detta möte kommer meddelas senare. 65. Avslutning Ordförande avslutade sammanträdet genom tacka deltagarna för dagens insatser. Dagens temaarbete var genomfört i och med presentationen och frågestunden med Wisby Simsällskap kring klubben och deras verksamhet. Ordförande riktade ett stort tack till Wisby SS och Kjellåke Nordström för deras gästfrihet och värdskap under kvällen.

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 KFUK-KFUM Centrals styrelse Tidpunkt: onsdag den 2 oktober 2013 Närvarande: Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, Richard Gustafsson,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Representantens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer