Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect"

Transkript

1 Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson, Hässleholm Preben Bruzelius, Kristianstad (från 10:15) Berit Öström, Pajala Ulf Halleryd, Gävle Cathrine Haglund, Södertälje Joachim Kahlert, Norrtälje Åza Olofsdotter, Nitus kansli Anmält förhinder: Anne Sofie Gustafsson, Söderhamn Jutta Lesell, Köping Erica Hallberg, Ronneby Titti Eklund, Trollhättan Johan Lindell, Falköping 1. Ordförande öppnade mötet 2. Dagordningen Godkändes 3. a) Till sekreterare valdes Åza Olofsdotter b) Till justerare valdes Mats Larsson 4. Föregående protokoll ( ) lades till handlingarna. 5. Rapporter a. Rapport från pågående verksamheter (arbetsgrupperna) i. Kvalitetsgruppen Allt är klart för utskick av kvalitetsenkäten. Dekalen för 2014 finns i digital form och kommer till kansliet inom några dagar för utskick. Den årliga konferensen för högskolornas tentamenssamordnare kommer i år hållas i Göteborg. Gruppen föreslog att skicka en representant från Nitus till konferensen för erfarenhetsutbyte mellan högskolor/lärcentra. ii. Interna seminarier: 28 feb ställdes seminariet in på grund av för få deltagare. Ämne kommer att tas upp igen vid senare tillfälle. Förslag att kansliet meddelande via hemsidan, facebook och nyhetsbrev önskades. 28 mars är temat Samarbete mellan bibliotek och lärcentra 28 april Studenten och dess koppling till näringslivet I utvärderingen seminariegruppen gjorde i december framkom ett svar tydligt. Fredagseftermiddagar är inte någon bra dag. Seminariegruppen kommer se över höstens datum och önskar få mandat att själva hitta lämpliga datum för att öka deltagandet på seminarierna. Sidan 1 av 6.

2 Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect iii. Medlemsvårdsgruppen Gruppen är i full gång att kontakta medlemskommuner som inte deltagit i någon träff som Nitus arrangerat. Mats har informerat lärcentra i Skåneregionen om Nitus. En tydlig faktor av minskat deltagande i Nitus aktiviteter är byte av befattningshavare. Högst troligt är att man glömmer att informera om Nitus som nätverk vid överlämnandet. Berit har tagit kontakt med Härnösand som riskerar att läggas ned på grund av omorganisation. iv. Nya vägar Intresset är stor, drygt 180 anmälda. Det har skickats ut pressmeddelande, debattartiklar och inbjudningar till totalt 300 tidningar och andra medier. Efter ett besök på utbildningsdepartementet i går resulterade en skrivelse till Honeth, statssekreterare åt utbildningsminister. b. Övriga rapporter Inga övriga rapporter. 6. Beslut med anledning av rapportering enligt ovan Beslut: Ulf letar fram datumet för tentamenssamordnares konferens i Göteborg. Beslut: Meddela alla medlemmar via nyhetsbrevet, hemsidan och Facebook, att ämne vid det inställda seminariet kommer att tas upp vid senare tillfälle. Beslut: Seminarie gruppen ges mandat att se över höstens datum för att undvika fredagar. 7. Ekonomi Betalande 87 kommuner av 95 förväntade. Vara och Allbo lärcentrer har lagt ner sin verksamhet. 8. Årsstämman i Kiruna Ca 50 anmälda, övrigt inget att rapportera. Förslag om dagordning samt förändrig i stadgorna 4 (bilaga 2 och 3). Beslut: Styrelsen godkände båda förslagen. 9. Kommande konferenser och möten a. Fråga om deltagande vid Landsbygdsriksdagen maj Styrelsen anser att vi deltar på konferensen. Kent ser över kostnaden för deltagande respektive utställare och tar efter det beslut om vilken typ av deltagande Nitus ska ha. b. Möte med SKL Kommunala högskolesamordnare i Karlskrona maj Styrelsen anser att Nitus bör delta. Frågan kommer i första hand ges till Erica om att delta och i andra hand till Campus Varberg. Sidan 2 av 6.

3 Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect c. Fysiskt styrelsemöte maj (ev. justering av dagar) Styrelsen ansåg att en eventuell ändring av inte görs förr än den nya styrelsen är tillsatt. d. Nordiske broer for livslang læring (NVL) Reykjavik juni Kent avstår från att delta på konferensen. Bland deltagarna kommer det finnas Nitus lärcentra som delger Nitus information om konferensen. 10. Övriga frågor Datum för medlemsavgift. Fakturan går i dagsläget ut under januari månad med 30 dagars betaltid. Förslaget är att den vid nästa år går ut ca 15 december. 11. Mötet avslutas Det är endast kassören och ordförande som kan se vilka kommuner som betalat och lämnar vidare besked till kansliet. Sidan 3 av 6.

4 Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte Onsdag 19 mars :00 12:00 via AdobeConnect Bilaga 1 1. Styrelsemötet öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justerare för mötet 4. Föregående protokoll 5. Rapporter a. Rapport från pågående verksamheter (arbetsgrupperna) i. Kvalitetsgruppen ii. Interna seminarier iii. Medlemsvårdsgruppen iv. Nya Vägar (anmälningsläge etc.) b. Övriga rapporter 6. Beslut med anledning av rapportering enligt ovan 7. Ekonomi. 8. Årsstämman i Kiruna Nuläge, dagordning etc. 9. Kommande konferenser och möten a. Fråga om deltagande vid Landsbygdsriksdagen maj b. Möte med SKL Kommunala högskolesamordnare i Karlskrona maj c. Fysiskt styrelsemöte maj (ev. justering av dagar) d. Nordiske broer for livslang læring (NVL) Reykjavik juni 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas

5 Bilaga 2 Nätverket för kommunala lärcentra Kiruna 8 april 2014 Dagordning Nitus årsstämma i Kiruna 8 april Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Val av sekreterare till stämman 4. Val av justerare 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för Utträde av kommuner samt nya medlemskommuner 13. Val av ordförande 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Rapportering projektgrupper 18. Förslag till stadgeändring 19. Motioner 20. Internationellt arbete 21. Höstmöte Övriga frågor 23. Stämman avslutas

6 Bilaga 3 Medlemskap 4 Föreningen är främst avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap där högskoleutbildning bedrivs. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser. Förslag Medlemskap 4 Föreningen är främst avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap eller annan organisationsform där kommunen har ett avgörande inflytande över verksamheten och där högskole, universitets eller yrkeshögskoleutbildning bedrivs. Möjlighet till medlemskap erbjuds även kommuner där avsikten är att lärcentrumverksamhet ska startas i närtid och där kommunen önskar stöd i uppbyggnadsfasen för att på så sätt säkerställa de av Nitus antagna kvalitetskraven för medlemskap Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Per Edblom, Järfälla kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer