Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 5 oktober 2004"

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant. Anmält förhinder Solveig Lundström, Jane Andersson och Lars Tigerberg.. Föredragande Håkan Danielsson, FR. Vid protokollet Lars Ekengren. Protokoll nr / 05 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Övriga Kerstin Olofsson, förbundskansliet och Gert Classon, SISU Värmland, 7. 1 Sammanträdet Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. öppnas a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan att med tillägg av ytterligare rapporter under punkt 10 samt ärendet Riksidrottsforum som ny punkt 7, fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Riksidrottsmötet FR redogör för den med RF gemensamma samordningsgruppens förslag till justerat ramprogram och RF:s Ungdomsråds delaktighet under Riksidrottsmötet, enligt tidigare utsänd att godkänna förslaget till justerat ramprogram för Riksidrottsmötet inklusive SISU stämma att i samförstånd med RS ge RF:s Ungdomsråd möjlighet att till FS lämna synpunkter på FS förslag till SISU stämman och inkomna motioner. 3 Medlemskap i FR redogör för hur Förbundsstyrelsen och SISU stämma tidigare be- SISU Idrottsutbildarna handlat ansökan om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna och vilka

2 kriterier som gällt för detta. Förbundsstyrelsen diskuterar förutsättningarna för att ta emot ytterligare medlemsorganisationer och då särskilt de som inte tillhör RFidrotten. att lyfta frågan om förutsättningar för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna vid SISU stämman Distriktsordförande- FR redogör för förslag till program för Distriktsordförandekonferens konferens den 12 november i Göteborg, enligt tidigare utsänd Förbundsstyrelsen diskuterar behovet att lyfta ytterligare frågor vid konferensen och möjligheten att få fler kvinnliga styrelseledamöter delaktiga i programmet. att uppdra till FR att utveckla programförslaget, enligt förd diskussion. 5 SISU Idrottsutbildarna FR redogör för förslag till hur SISU Idrottsutbildarna 20 år skulle 20 år kunna uppmärksammas, enligt tidigare utsänd att verksamhetsberättelsen utökas med några sidor som ska handla om de senaste 10 årens effekter, dvs visa att vi är där när idrotten lär. att uppmana distrikten att i den ordinarie verksamheten under 2005 uppmärksamma SISU Idrottsutbildarna 20 år. att i samband med distriktsledningskonferensen den oktober 2005 uppmärksamma SISU Idrottsutbildarna 20 år. 6 Uppföljning av kansli- Rolf Carlsson redogör för hur arbetet med att i samverkan med RF, utredningen överenskomma med Mikael Santoft om anställningsvillkoren för tjänsten som gemensam chef för SISU Idrottsbildarna och RF genomförs. Detta arbete avslutas med stor säkerhet inom kort varefter Förbundsstyrelsen ska diskutera och besluta i frågan, vid ett extra styrelsemöte per telefon. FR redogör för hur arbetet påbörjats med att skapa en fördjupad kanslisamverkan mellan RF:s, SISU Idrottsutbildarnas och SISU Idrottsböckers respektive kanslier. FR påminner om att frågan om samverkan mellan Förbundsstyrelsen och RS samt presidierna återstår att diskutera.

3 7 Riksidrottsforum Gert Classon, projektledare för Riksidrottsforum 2004, redogör för; -bakgrund och syfte med Riksidrottsforum, -ramprogrammet för årets Riksidrottsforum, -det stora intresset för deltagande, där det fn är nära 550 anmälda deltagare, -förberedelsearbetet i övrigt. Förbundsstyrelsen uttrycker stor belåtenhet med förberedelsearbetet. 8 Stipendier FR redogör för förslag till hantering av SISU Idrottsutbildarnas Kulturstipendium och Stora ledarstipendiet Bengt Wallin-priset, enligt tidigare utsänd att utse Kerstin Rosén, Annika Sylvén, FR och Lars Hansell att utgöra urvalskommitté för Kulturstipendiet. att utse Rolf Carlsson, Jane Andersson, Bengt Wallin, FR, en av RS utsedd representant för RF (om RS så önskar) samt en av SOK:s styrelse utsedd representant för SOK ( om så SOK önskar), att utgöra urvalskommitté för Stora ledarstendiet Bengt Wallin-priset. 9 Statsbidragsfrågan Rolf Carlsson redogör för arbetsläget i statsbidragsfrågan, enligt följande; -i samverkan med Bilda och Sensus har ett särskilt möte med FBR:s ordförande Anders Ljunggren genomförts, -frågan om fördelning av statsbidrag 2005 och 2006 bordlades vid FBR:s styrelsemöte den 15/ 9 där samtliga studieförbund ska diskutera detta vid en konferens 11-12/ 10, -FBR:s styrelse har beslutat godkänna fusionen mellan Sensus och TBV. FR redogör för arbetsläget när det gäller nya fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund från och med Rapporter a) FR rapporter FR redogör för; 1. Personalsituationen i organisationen. 2. Arbetsläget på Bosöns Idrottsfolkhögskola, enligt tidigare utsänd Rolf Carlsson och Jan Olofsson redogör också för Utbildningsrådets senaste möte. 3. Uppföljningen av stabens verksamhetsplan, enligt tidigare utsänd 4. Att ny ekonomisk prognos presenteras vid nästa styrelsemöte. 5. Förbundskansliets HTF klubbs meddelande om ny personalsuppleant i Förbundsstyrelsen.

4 6. Lägesrapport i arbetet med Handslaget, enligt tidigare utsänd 7. Att underlag för remissarbetet när det gäller revidering av Idrotten Vill, skickats till distrikten. 8. En i samverkan med BRIS nyöppnad webbplats. 9. Läget i Utbildningschefskåren när det gäller åldersstruktur och effekter av samarbetslösningarna mellan SISU distrikt och DF. FR menar att det behövs en genomgripande diskussion om Utbildningschefskapet i framtiden av både kort- och långsiktig karaktär. att uppdra till FR och presidiet att återkomma med förslag till arbetsgrupp för frågan om Utbildningschefskapet i framtiden. att i övrigt godkänna rapporterna. b) Förbundsordförandens rapport Rolf Carlsson redogör för; 1. Kontakterna med valberedningen som önskar i sin helhet delta i styrelsemötet den 11-12/ Deltagandet vid Svenska Skridskoförbundets 100-års jubileum i Göteborg den 18-19/ 9. att godkänna rapporten. c) Förbundsstyrelseledamöters rapporter 1. Leif Bolin redogör för arbetsläget när det gäller remissvaret på SUFO 2, enligt tidigare utsänd 2. Kerstin Rosén redogör för sitt deltagande vid Svenska Handbollförbundets årsmöte den 29/ Nästa sammanträde Förbundsstyrelsen diskuterar den tidigare beslutade mötesplanen. att genomföra nästa sammanträde den november i Göteborg, i enlighet med tidigare planering. att tid för februarimötet 2005 förändras till den 23/ 2. Mötesplan till och med stämman bifogas. 12 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande

5 Mötesplan / 11 Göteborg kl / 12 Bosön 17/ 1 Stockholm 23/ 2 Stockholm 7/ 4 Stockholm 19-20/ 5 Västerås

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer