Foto: Per Sjöborg. Foto: Per Sjöborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Per Sjöborg. Foto: Per Sjöborg"

Transkript

1 Foto: Per Sjöborg Foto: Per Sjöborg

2 GLITTRANDE ÖRESUNDSREGION Foto:Jan Kofod Winther Foto: Birger Lallo Foto: Ole Jais

3 Olweusmodellen mot mobbning i Helsingborg

4 Bakgrund Slutet av 60-talet början av 70-talet,starkt samhällsintresse för mobbning i Sverige och insamlande av systematisk kunskap. Årsskiftet 82/83 tre pojkar i Norge begick självmord, med all sannolikhet beroende på mobbning. Detta ledde till en omfattande kampanj samt fördjupad forskning Datainsamling via frågeformulär från ca elever år 3-9 i Göteborg, Malmö och Västerås läsåret 83/ elever i skolår 2-10 i Norge hösten -83. Utvidgad version av frågeformuläret till 2500 elever samt ca föräldrar och flera hundra lärare i Bergen.

5 Olweus i världen South Carolina, USA, -99,-02,-04, 100 skolor Utvärderingar i Bergen , 37 skolor Schleswig-Holstein, Tyskland,-96,-01,-06 Island, implementeringsutvärdering pågår. Folkhälsoinstitutet rekommenderar som enda metod mot mobbning i skolan. BluePrints for Violence Prevention rekommenderar som enda metod mot mobbning i skolan. BRÅ 2008

6 Helsingborg Hösten 2006, VAL Femklöverns regeringsförklaring: Vision: Helsingborg skall vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. 114 punktsprogramförklaring: Att påbörjas inom de första100 dagarna efter 1/ Forskningsbaserade program mot mobbning och kränkande behandling i skolan införs.

7 Helsingborg Uppdraget på Skol- och Fritidsförvaltningen går till verksamhetsområde Elevhälsan Verksamhetsledare Ann-Christin Cederquist samt skolpsykologer gör en genomgång av de program mot mobbning som finns. Nämnden beslutar sommaren -07 att Olweusmodellen skall införas på de kommunala skolorna i Helsingborg.

8 Införande Helsingborg november -07- juni-10 December -07 Enkät 1 Syd- Öst Januari -08- Juni- 09, Införande Syd-Öst Oktober -08 Enkät 1 Nord-Väst Januari -09- juni - 10 införande Nord-Väst Februari -09 Enkät 2 Syd- Öst September -09 Gymnasiet.

9 Förankringsprocess Ledningsgrupp Förankring av det Politiska beslutet Förvaltningschef och chef för elevhälsa förankrar hos områdeschefer samt i rektorsgrupp Projektledare förankrar i rektorsgrupp samt inidviduellt med enskilda rektorer. Rektorer förankrar i personalgrupp

10 Två viktiga förutsättningar för att komma tillrätta med mobbning Att de vuxna i skolan och i viss mån hemma blir medvetna om omfattningen av mobbningen på skolan. Att de vuxna med ett visst allvar går in för att förändra situationen.

11 Organisering av Olweusarbetet under införandet på skolan Samordningsgrupp Överordnad instans för Olweusprogrammet på skolan Samtalsgrupp Inlärningsgrupp av programmet 90 min varannan vecka Nyckelpersoner Organiserar och leder samtalsgrupper Två personer per grupp Koordinator Praktiskt ansvarig Instruktör Olweus förlängda arm

12 Samordningsgrupp Representant för Skolledning Elevvård Koordinator 2 Nyckelpersoner 2 Lärare 2 Föräldrar 2 Elever ev. Elevstödjare

13 Definition Mobbning Negativa handlingar utförda med intention Upprepade över tid Obalans i maktförhållandet Dan Olweus

14 Myter kring mobbning Det är synd om den som mobbar andra. Den som mobbar är egentligen en förlorare socialt och skolkunskapsmässigt. Den som mobbar använder våld eftersom han inte kan tala för sig. Den mobbade har speciella egenskaper eller egenheter som gör att de andra barnen retar sig på honom. De andra eleverna blir inte berörda av mobbning. Eleverna har sin egen kultur. De vuxna kan inte ingripa och ändra på det.

15 Införandet på skolorna Nyckelpersoner Leder införandet Olwesinstruktör Samtalsgrupp Max 15 träffas 90min/14 dag Samtalsgrupp Samtalsgrupp

16 Skolans organisation vid Olweusarbete (gällande mobbningsförebyggande arbete) Samordningsgrupp Olweusinstruktör Arbetslag Arbetslag Arbetslag

17 Åtgärdsprogram Skolnivå: Enkätundersökning 1ggr/år Förbättrat rastvaktsystem och ökat ingripande, Rastloggbok Attraktivare utemiljö Storföräldramöte Samordningsgrupp Arbetslagsträffar Klassnivå: Klassråd (varje vecka) Klassregler mot mobbning Individnivå: Samtal med mobbare och mobbningsutsatt samt vårdnadshavare Åtgärdsprogram

18 Årsarbete Olweusmodellen Elevenkät Storföräldramöte: Enkätresultatgenomgång Samordningsgrupp 2ggr./termin Arbetslagsträff 1 ggr./vecka Klassråd 1 ggr./vecka

19 Helsingborg