Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014

2 2 Tryckt av Exakta Printing på FSC-certifierat papper. Omslagsfoto: Karl-Johan Hjertström

3 Det finns bara en väg att gå, tyckte de självsäkert. Så vi skapade fler. Foto: Karl-Johan Hjertström En gång för länge sedan, när tågen var långsamma och bussarna saknade luftkonditionering, åkte de som inte hade bil bara med oss om det var nödvändigt. Och vi förstod dem. För på den här tiden lades skånsk räls ned, och vi som satt på bussen kunde bara längtansfullt se efter bilarna som susade iväg mot horisonten. Sånt var livet. Men snart började många skruva på sig besvärat. Ansvariga sträckte sig efter handbromsen och började se sig om efter mer framkomliga vägar. Men det var svårt. För vi var nere för räkning. Och få kunde föreställa sig en framtid med bussar och tåg på grön el alldeles tysta, snabba och rena. En del var rent av skeptiska. Likväl när det såg som mörkast ut för kollektivtrafiken ställde beslutsfattarna sig upp och sa: Nej, men hörrni, nog måste den skånska framtiden ha fler valmöjligheter för alla. Resten är på sätt och vis historia. Fast en fråga dröjer sig kvar. Kunde de ha anat hur satsningen på tågsystemet skulle öka bussresandet och hur hållplatser redan efter några år blev ett huvudargument när kommuner planerade sin bebyggelse? Kunde de ha gissat vad satsningen skulle betyda för miljön, arbetsmarknaden och människors vardag? Kanske inte. Dåtidens resenärer anade nog heller inte hur vi idag skulle vara på väg mot ett fiffigare resesystem där vi klurar på hur du ska slippa tänka tidtabell, och vara rädd för att stå på fel hållplats. Eller vad sägs om att kunna hämta ut postpaket eller matkasse på tågstationen? Idag fortsätter vi att öppna upp Skåne för framtiden. I samma anda. En linje i taget. Ett ekonomiskt underbyggt beslut i sänder. Tillsammans med dig reser vi omtänksamt vidare mot ett klokare samhälle där fler ska få det lättare att hänga med. På köpet genereras bättre livskvalitet för hela regionen. För det är vad renare luft, mindre buller, fler gröna mötesplatser och färre trafikstockningar ger. Skånetrafiken tillsammans för en hållbar framtid Ju enklare, trevligare och bekvämare vi gör det för dig att åka med oss, desto mer bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Därför antar vi med stor ödmjukhet utmaningen att göra verklighet av våra mål att fördubbla resandet till 2020 och att fördubbla marknadsandelarna av motorburna resor till Visst går det att säga att ingen vet vad morgondagen bär med sig. Å andra sidan vet vi med säkerhet att det vi gör och strävar efter idag formar framtiden. Foto: Karl-Johan Hjertström Välkommen på en spännande resa. //Linus Eriksson Trafikdirektör Skånetrafiken Alla tåg -och bussresor med Skånetrafiken är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 3

4 Innehåll Det finns bara en väg att gå, tyckte de självsäkert. Så vi skapade fler. Höjdpunkter 2014 Hållbarhetsredovisning Om denna redovisning Det här är Skånetrafiken Vår fordonsflotta Våra trafikföretag Vår organisation Vår verksamhetsidé Vår position Vår vision Vår mission Våra kärnvärden Våra värderingar Vår miljöpolicy Våra certifieringar Hållbarhet den nytta vi skapar för våra kunder och för samhället i stort Att kommunicera är viktigt Några tankar från oss som arbetar på kundtjänst och kundcenter Fördubblat resande och fördubblade marknadsandelar med minimerad miljöpåverkan Hur påverkar vår trafik? Exempel MalmöExpressen Våra miljömål och hur det går för oss En fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 Energieffektivitet Våra mål för den allmänna kollektivtrafiken när det gäller energieffektivitet är följande Serviceresors påverkan Kraven från Bra Miljöval Minskat resande med serviceresor Andra viktiga miljö- och hälsofrågor Region Skånes uppförandekod Våra utmaningar och hur vi möter dem En kollektivtrafik för alla Våra medarbetare gör skillnad varje dag En trygg ekonomi möjliggör en trafik i världsklass Kvalitet är A och O Möjlighet för kunden att resa Vår marknadsandel ökar Ökat resande Inför resan Säljkanaler Biljettintäkter Biljettkostnader Kundtjänst och Kundcenter Under resan trafikens kvalitet Utförandegrad Punktlighet Störningar i tågtrafiken Kundärende Efter resan kundernas upplevelse Kundnöjdhet Serviceresor NKI senaste resan Tre av fyra rekomenderar Skånetrafiken Övriga kundnöjdhetsområden Det här gör vi 2015 för att nå en högre kvalitet, baserat på våra strategier Schabloner Ordlista

5 Höjdpunkter 2014 Utökad licens Bra Miljöval hela Skånetrafikens och Öresundstågs bussoch tågtrafik i Sverige ingår i licensen Utökade öppettider för att ge service till våra kunder på Facebook och Twitter. Med Skånetrafikens mobila biljett-app kan du köpa enkelbiljetter för buss och tåg inom Skåne, övriga Sydsverige och Danmark. Webbintyg för sjukvårdens sjukresor förenklar för vårdpersonal och kunder. Wi-fi i regionbusstrafiken rullas ut. Kristianstadslänken är färdig och leder till bättre framkomlighet och därmed en högre punktlighet. Fortsatt utveckling av Jojo Online med möjlighet till direktbetalning och den nya prenumerationstjänsten Autoladda Jojo Period. Reseplaneraren blir bättre och nu kan kunden även se närtrafiken. unden kan dessutom se avgångstider från föregående hållplatser. Utökat turutbud och nya Pågatågsstationer. Ökad bemanning dygnet runt på vår TIC trafikinformationscentral. Fler ombud för att sälja våra resor. Satsade 15 miljoner kronor på utökat trafikutbud i Malmö. MalmöExpressen startas och blir ett nytt sätt att ta emot fler stadsresenärer. Vi satsar på utbyggd stadsbusstrafik främst i Helsingborg och Lund. Jojo företag lanseras. 5

6 Om denna redovisning Redovisningen beskriver vårt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete under Den omfattar hela vår verksamhet och tas fram en gång om året. Miljönyckeltalen omfattar all trafik med tåg, buss och serviceresor i Skåne och sedan 2014 alla tågresor i hela svenska delen av Öresundstågsystemet. Till grund för denna nya avgränsning ligger vår nya utökade licens för Bra Miljöval som sedan 2014 utöver buss- och tågresor i Skåne även omfattar resor i hela Öresundstågssystemet inom Sverige. Därför redovisas i denna redovisning inga miljönyckeltal bakåt i tiden. Utsläppssiffrorna för 2014 baseras för första gången på ett livscykelperspektiv, det vill säga från framställning av bränslet till förbränning i motorerna, samt på faktisk bränsle- förbrukning som trafikföretagen har rapporterat in i Fordonsdatabasen FRIDA. Dessa uppgifter kontrollerade och kvalitetssäkrade vi med hjälp av fakturor och intyg från energileverantörer. Schabloner för utsläppsberäkningarna hittar du längst bak i redovisningen. Både i vår datainsamling och i vår rapportering hämtar vi inspiration från Global Reporting Initiativs riktlinjer för hållbarhetsredovisning G4. Denna redovisning är dock inte upprättad enligt GRI:s riktlinjer. Har du frågor, förslag eller synpunkter så kontakta gärna vår miljö- och hållbarhetsstrateg Iris Rehnström på Det här är Skånetrafiken Region Skåne är den regionala kollektivtrafikmyndigheten med ansvar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Skåne fattar beslut om kollektivtrafiken genom trafikförsörjningsprogrammet. Det ligger till grund för diskussion och beslut i regionfullmäktige och är ett av de viktigaste dokumenten för regionfullmäktiges styrning av kollektivtrafiken i Skåne och för vår verksamhetsutveckling. Vår uppgift är att tillsammans med nämnden för kollektivtrafik driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Den dagliga kollektivtrafiken drivs med hjälp av upphandlade trafikföretag inom trafikområdena tåg, buss och serviceresor (läs mer om trafikföretagen på sidan 7). Trafikföretagen är fristående och upphandlas i konkurrens. I våra upphandlingar ställer vi krav på kvalitet men också på miljöprestanda och tillgänglighetsanpassning. Bland våra upphandlade trafikföretag finns både stora och mindre företag. Våra tjänstemän arbetar med kundservice, trafikinformation, trafikplanering, tjänste-/itutveckling, upphandling och uppföljning av trafikavtal samt marknadsföring och information. Under 2014 sysselsatte vi 327 medarbetare. Förvaltningens huvudkontor ligger i Hässleholm men vi har också administrativa kontor i Malmö och i Helsingborg. Vi driver dessutom två kundcenter i Malmö, ett i Lund, ett i Helsingborg och ett i Kristianstad. Under 2014 fanns det för ytterligare försäljning 35 serviceombud, cirka 160 ombud och 180 biljettautomater. Vår fordonsflotta Att vår trafik körs med en kvalitativt bra, utsläppsfattig och energieffektiv fordonsflotta är helt avgörande för att nå våra verksamhetsmål. I våra upphandlingar ställer vi strikta krav på fordonens kvalitet och miljöanpassning. Under 2014 såg vår fordonsflotta ut enligt nedan: Tabell 1: Vår fordonsflotta 2014 Fordon Antal Öresundståg X31K 44 Pågatåg X61 65 Regionbuss diesel 127 Stadsbuss el 5 Stadsbuss gas 434 Regionbuss gas 436 Serviceresor personbilar 173 Serviceresor specialfordon 175 6

7 Våra trafikföretag Kollektivtrafiken utförs med både Öresundståg och Pågatåg samt med stads- och regionbussar. Serviceresor utförs både med personbilar och specialfordon. Den allmänna kollektivtrafiken utfördes under 2014 av följande trafikföretag: Tågtrafik: Arriva (Pågatåg), Transdev, före detta Veolia (Öresundståg). Busstrafik: Bergkvarabuss, Transdev, Nobina, Buss i Väst, Nettbuss Sverige, Tjörnarpsbuss. Inom serviceresor finns det en lång rad mindre aktörer som har trafikavtal med Skånetrafiken. Vill du veta mer titta gärna i vår verksamhetsplan som ligger som pdf-fil på vår hemsida. Vår organisation Skånetrafiken är en matrisorganisation där stödfunktionerna affär och marknad, kvalitet, IT, försäljning och administration servar de fyra affärsområdena buss norra, buss södra, tåg och serviceresor. TRAFIKDIREKTÖR Stab Affärsområde buss norra Affärsområde buss södra Affärsområde tåg Affärsområde Serviceresor HUVUDPROCESS Affär/marknad Affärs- och marknadsprocess med partner Kvalitet Process för uppföljning och leveranskontroll Försäljning Försäljning/affärsprocess mot kund STÖDPROCESS Administration HR IT 7

8 Vår verksamhetsidé Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne. Attraktiva resor är resor som på ett tryggt, snabbt och prisvärt sätt tillgodoser många kundgruppers behov. Genom att resa tillsammans får kunderna effektiva, säkra, bekväma och miljövänliga resor. Vår position Kollektivtrafik i världsklass Vi ska vara bland de ledande inom kollektivtrafiken i hela världen. Genom att sträva efter det bidrar vi till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, jobba och leva i. Vår vision Livskvalitet i världsklass Genom att erbjuda en kollektivtrafik i världsklass är vi det naturliga valet för våra kunder vilket bidrar till ett hållbart samhälle. Vår mission Vi gör det lätt att resa. Vi öppnar Skåne. Våra kärnvärden Hälsa, Hållbarhet, Tillväxt. Våra värderingar Välkomnande Drivande Engagerade Våra värderingar guidar oss och våra samarbetspartners i allting vi gör och är ledande för oss i alla situationer. Vår verksamhet påverkas av en rad faktorer som vi inte alltid kan styra över, bland annat för att vi inte driver kollektivtrafiken i egen regi utan genom våra trafikföretag. Däremot ska våra kunder alltid känna att vi gör vårt bästa för att leverera en kollektivtrafik i världsklass som bidrar till en hållbar livskvalitet. Detta skall vi åstadkomma med minimal miljöpåverkan och maximerad samhällsnytta. Vår miljöpolicy Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Region Skånes övergripande miljöpolicy guidar oss i vårt miljöarbete och vårt arbete bidrar till att uppfylla Regionens miljöpolicy. Region Skånes vision är att bidra till ett livskraftigt Skåne alla i Skåne ska kunna leva ett gott liv i en god miljö. Ett effektivt miljöarbete bidrar till att skapa tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans i Skåne. Alla chefer och medarbetare ska medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling genom att ta ansvar för sin miljöpåverkan och aktivt bidra till att miljömål och miljöpolicy uppnås. Region Skåne: arbetar för att bli en klimatneutral organisation som väljer förnybara energislag samt tar miljöhänsyn vid resor och transporter. minskar användningen av och riskerna med miljöskadliga ämnen och produkter. värderar och beskriver miljöpåverkan vid beslut, planering, produktval, upphandling och utvärdering. gynnar forskning och utveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan. gör föredömliga val av miljöanpassad teknik. tillvaratar och utvecklar medarbetarnas miljöengagemang. kommunicerar miljöresultat och effekter. följer gällande miljölagar och förbättrar ständig sitt miljöarbete. Våra certifieringar Vi är miljöcertifierade Skånetrafiken är certifierad enligt den globala miljöledningsstandarden ISO Vårt miljöarbete drivs med hjälp av vårt miljöledningssystem med ständiga förbättringar som ledstjärna. Vår miljö- och hållbarhetsstrateg samordnar miljöarbetet och mäter och följer upp vår miljöprestanda. Miljöoch hållbarhetsstrategen ansvarar även för integreringen av miljö- och hållbarhetsfrågorna i vår affärsutveckling, för miljökravställningen och uppföljningen samt för miljö- och hållbarhetskommunikationen internt och externt. Som stöd i detta arbete fungerar vårt miljöråd som har en beredande och uppföljande funktion. Inom ramen för ledningens genomgång tas alla större beslut i vårt arbete för en ständig förbättring. Våra buss- och tågresor är märkta med Bra Miljöval Skånetrafikens resor med buss och tåg är miljömärkta med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. För att leva upp till licensvillkoren behöver Skånetrafikens resor vara energieffektiva med låga utsläpp av klimatgasen koldioxid (CO 2 ) och låga utsläpp av kväveoxider. Våra utsläppssiffror granskas en gång om året av en oberoende auktoriserad revisor. Mer om kriterierna i vår licens för Bra Miljöval och hur vi uppfyller kriterierna kan du läsa om på sidan 20. 8

9 Foto: Karl-Johan Hjertström Hållbarhet den nytta vi skapar för våra kunder och för samhället i stort Vår produkt, kollektiva resor, är en av världens mest miljöanpassade och hållbara produkter. I vårt arbete fokuserar vi alltid på att skapa största möjlig nytta för våra kunder och hela Skåne. Vår verksamhet är en av nycklarna till det hållbara samhället, därför är hållbarhetsfrågor viktiga affärsfrågor för oss. Allt vi gör ska bidra till att få så många som möjligt att resa med oss. Låt oss förklara hur vi tänker kring hållbarhet och vår samhällsnytta: Med oss reser du på ett enkelt, säkert och prisvärt sätt i och utanför Skåne. Du är oberoende av bilen för alla dina vardags- och helgresor och kan istället läsa en god bok, jobba klart, träffa intressanta människor eller bara koppla av. Din arbetspendling är enkel och effektiv, du kan bo kvar på landsbygden och jobba i staden eller tvärtom. Tack vare att du reser med en kollektivtrafik som drivs med miljövänliga fordon och fossilfria drivmedel sparar du miljön, minskar buller och förbättrar stadsluften och människors hälsa. Genom att vi åker många tillsammans minskar trängseln på vägarna och behovet av hårdgjorda ytor vilket ger mer utrymme för parker och andra ytor som skapar livskvalitet i våra skånska städer. Alla ska kunna resa med Skånetrafiken, därför är våra bussar och tåg anpassade för dig som har särskilda behov. Kan du, trots tillgänglighetsanpassning, inte resa i den allmänna kollektivtrafiken så kan du nyttja vår färdtjänst eller våra sjukresor. Vi öppnar upp regionen med alla dess förutsättningar. Vi får människor att röra på sig och socialt interagera vilket bidrar till att det bryts barriärer i samhället avseende klass, kön, ålder och kulturella skillnader. Våra medarbetare trivs på sitt arbete och gör sitt bästa varje dag för att göra din resa så bra som möjligt. Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss och på uppdrag av oss ska kunna trivas med sitt arbete och ha bra villkor både i Sverige och i andra delar av världen. Under 2014 har vi startat arbetet med att ta fram en miljö- och hållbarhetsstrategi för Skånetrafiken för att på ett strategiskt och strukturerat sätt kunna arbeta med att maximera kollektivtrafikens samhällsnytta. Strategin kommer att staka ut vägen mot fossilbränslefrihet, ökad energieffektivitet, renare fordon och minimerat buller samt ansvarstagande i leverantörskedjan. Strategin kommer även att kopplas till vårt arbete för en tillgänglig kollektivtrafik för alla i samhället samt till vårt jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Hållbarhet Livskvalitet Spara miljö Hållbar tillväxt Öppna Skåne Resa på ett enkelt och hållbart sätt En kollektivtrafik för alla Motiverade medarbetare Ansvarstagande i leverantörskedjorna 9

10 Foto: Karl-Johan Hjertström Att kommunicera är viktigt En bra kommunikation både med våra kunder, våra medarbetare, våra trafikföretag och andra viktiga intressenter är helt avgörande för den kvalitet vi levererar i vår trafik. Oavsett om kommunikationen handlar om hur vi bäst planerar och utför trafiken, om ändringar eller nya lösningar, förseningar eller miljöförbättringar är både vi och vår omvärld i stort behov av kommunikation. De som vi regelbundet kommunicerar med är, förutom medarbetare, kunder och trafikföretag, våra politiker, Öresundståg AB, andra förvaltningar inom region Skåne, de skånska kommunerna, Trafikverket, de andra trafikhuvudmännen samt branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Vi mäter och följer kontinuerligt upp våra kunders och övrig allmänhets syn på kollektivtrafiken. Varje månad tillfrågas cirka 750 personer om hur de upplever kollektivtrafiken. Även kunder med färdtjänst och sjukresor tillfrågas. Dessutom genomför vi två gånger om året kundmätningar ombord på våra fordon då cirka personer svarar på en enkät. Genom vårt kundärendesystem Boomerang möter vi och följer upp alla kundsynpunkter och vi kommunicerar även med våra kunder och allmänheten på Facebook, Twitter och Instagram. Om vår kundtjänst och våra kundcenter Vår kundtjänst och våra kundcenter ger dig information och support kopplad till vår trafik. Våra kundcenter säljer även en rad olika produkter som är kopplade till vårt trafikutbud. På kundtjänst arbetar 45 medarbetare som är placerade på Regionhuset Dockan i Malmö. Våra kundtjänstmedarbetare har mellan och kundkontakter varje månad, via telefon, chatt och sociala medier. Dessutom tar man hand om de ärenden som kommer via Skånetrafikens hemsida samt resegarantikrav som skickas in till oss. Mängden ärenden varierar, främst beroende på trafiksituation, men ligger mellan och ärenden per månad. Kundtjänst har öppet årets alla dagar, vardagar mellan 06 och 22 och helger mellan klockan 08 och 22. På våra fem kundcenter i Skåne arbetar 50 medarbetare som betjänar mellan kunder varje månad via fysiskt möte över disk. Kundcentrarnas medarbetare medverkar även vid event och happenings med fokus på att sälja Skånetrafikens som varumärke och bidra till ett ökat resande. Våra kundcenter har öppet årets alla dagar. Vem hos Skånetrafiken möter du som kund? För att ge våra kunder så bra service och information som möjligt har vi en kundtjänst och kundcenter där du kan få information, vägledning och stöd. 10

11 På bilden kan du se några av våra kundtjänst- och kundcentermedarbetare. Foto: Iris Rehnström. Några tankar från oss som arbetar på kundtjänst och kundcenter Jag försöker bemöta kunden som ringer in på samma sätt som jag själv vill bli bemött. Det gäller att förstå kundens behov. Man behöver sätta sig in i kundens problem, vara en god lyssnare och visa empati för att kunna komma med en lösning. Det är alltid skönt om en kund som kommer in fly förbannad och går ut från kundcentret med ett leende på läpparna för att vi lyckades ge bra service och kompensera kunden. Detta kan man leva på länge. Att det ibland ringer personer som bara vill prata och att de ringer tillbaka med jämna mellanrum, framförallt till julen och vid andra högtider, visar också att vi är en bra kundtjänst med hjärta. Vi får mycket beröm av kunderna. Berömmet brukar vi skicka ut internt på mejl så att alla kan ta del av det och ta åt sig av äran. Vissa kunder har mer behov än andra men alla kunder är lika viktiga och ska få den service de behöver. Att ge våra kunder den bästa servicen är helt avgörande för att få fler att resa med oss. Detta speglas även i vårt sätt att rekrytera personal till kundtjänst och kundcenter. Därför prioriterar vi en mångfald som speglar våra kunder och samhället i stort. Med tiden lär man sig att känna av kunder och tillgodose kundernas behov, ibland ringer till exempel en trevlig äldre dam och vill prata en liten stund, en annan gång ringer en stressad resenär som har missat tåget till Göteborg. Alla kunder ska känna sig välkomna och ska få en bra service. 11

12 Hur långt kan du åka på 1 g koldioxid? 7,2 meter med bil 10,7 meter med genomsnittlig miljöbil 62 gånger med tåg mellan Lund och Malmö Verksamhetsmål jämfört med 2006 års nivåer fördubblat resande fram till 2020 fördubblade marknadsandelar av motorburna resor fram till 2030 Alla våra kvitton är bisfenol A-fria och vi ställer krav på att Jojo-korten består till 100 procent av miljöanpassad PET-G plast. Vi arbetar även med att minimera användning av kemikalier både invändigt och utvändigt i bussar och tåg. Foto: Karl-Johan Hjertström Fördubblat resande och fördubblade marknadsandelar med minimerad miljöpåverkan Våra verksamhetsmål om fördubblat resande fram till 2020 och fördubblade marknadsandelar av motorburna resor fram till 2030 jämfört med 2006 års nivåer är samtidigt våra viktigaste miljömål. Hur ren och energieffektiv fordonsflotta vi än bedriver kollektivtrafik med så påverkas ändå miljön negativt om vi inte lyckas att få skåningarna att resa med oss. Därför är det även utifrån ett miljöperspektiv av stor betydelse att vi får flera att resa med oss. I detta sammanhang har vi identifierat betydelsen av att se våra kunders hela resebehov, det vill säga från dörr till dörr. Skånetrafiken arbetar numera med hela resan-konceptet vilket innebär att vi skapar möjligheter för våra kunder att på ett enkelt och smidigt sätt kunna använda sig av kollektivtrafiken i kombination med gång, cykel, bil, bilpool eller andra transportmöjligheter. 12

13 Hur påverkar vår trafik? Att åka kollektivt istället för att köra egen bil sparar klimatet, bidrar till renare luft och mindre buller samt möjliggör att marken i städer kan användas för grönytor och andra mötesplatser i stället för parkeringar och vägar. Detta ökar livskvaliteten för alla. Både den allmänna kollektivtrafiken med tåg och buss och resorna som våra kunder gör med färdtjänst och som sjukresor har, som all trafik, en viss negativ påverkan på miljön. Genom förbränning av drivmedel genereras koldioxid, en av klimat- gaserna som bidrar till uppvärmning av vår atmosfär. Dessutom genereras vid förbränning av drivmedel hälsovådliga luftutsläpp i form av kväveoxider och partiklar. Även trafikbuller påverkar både miljön och människor negativt. På Skånetrafiken arbetar vi aktivt för att minimera trafikens negativa miljö- och hälsopåverkan både när det gäller luftutsläpp och buller men även när det gäller påverkan från depåer i form av kemikalie- och energianvändning samt avfallshantering. 13 Foto: Karl-Johan Hjertström

14 ca 25 % har resandet på linje 5 ökat med sedan trafikstart den 1 juni 2014 Exempel MalmöExpressen MalmöExpressen är resultatet av ett samarbete mellan Skånetrafiken, Malmö stad och Nobina med syfte att införa ett nytt stadsbusskoncept på Skånes största stadsbusslinje linje 5 i Malmö. Visionen är att skapa Sveriges bästa stadsbusslinje. MalmöExpressen är mer än bara en miljöanpassad buss, det har byggts infrastruktur i form av separata busskörfält för att öka bussens framkomlighet. Av 16,6 km körsträcka är 10,5 km separata busskörfält. Ytterligare åtgärder för att åstadkomma ett snabbare och enklare resa för dig som kund är påstigning på alla dörrar, biljettviseringsautomat i bussen och elektroniskt förarstöd för hastighetsanpassning. Bussen är även utrustad med infotainment och automatisk passagerarräkning. Trafiken går med fem minuters mellanrum mellan Stenkällan och Västra hamnen. De 24-meter långa dubbelledbussarna är el-gashybrider där gasmotorn matar elmotorerna och bromsenergin tas tillvara. Utsläpp av partiklar och kväveoxider är mycket låga, ungefär i storlek av en personbils utsläpp. Hybridfunktionen minskar energiförbrukningen som ligger på nivåerna av en 18 meters-ledbuss, det vill säga hybridfunktionen sparar in bränsleförbrukningen för ett led. Resandet på linje 5 har ökat med ungefär 25 procent sedan trafikstart den 1 juni 2014 och Malmöborna gillar sin Malmö- Express. Förskolor sjunger låtar om MalmöExpressen och den fick sig också en puss som man kan se på bilden nedan. Foto: Mikael Anjou 14

15 Foto: Van Hool Av 16,6 km körsträcka är 10,5 km separata busskörfält. Påstigning på alla dörrar. 24-meter långa el-gashybrider där gasmotorn matar elmotorerna och bromsenergin tas tillvara. 15

16 Figur 1: Energiförbrukning 2014 Figur 2: Energiförbrukning fossilbränslefri energi 2014 Grön el Biodiesel Biogas Naturgas Diesel Grön el Biodiesel Biogas Våra miljömål och hur det går för oss I detta kapitel kan du läsa om de mål vi med arbetar med för att minimera kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan samt om utfallet i vårt miljöarbete. De flesta miljömål som presenteras nedan gäller den allmänna kollektivtrafiken som genererar den absolut största både positiva och negativa miljöpåverkan. Dessutom kommer du också kunna läsa om två miljömål som gäller färdtjänst och sjukresor. Då vi för första gången redovisar alla utsläpp utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga utsläpp som uppkommer i tillverkningen av drivmedlet, under transporten och vid förbränning av drivmedlet, är inte siffrorna jämförbara med tidigare rapporterade siffror. Dessutom inkluderas numera även hela Öresundstågtrafiken i Sverige, det vill säga även trafiken utanför Skåne, i denna redovisning. Detta för att vi under 2014 har utökat vår licens för Bra Miljöval som numer omfattar alla Skånetrafikens resor med buss och tåg inklusive Öresundståg inom Sverige, dock inte Öresundstågs resor i Danmark. En fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 För vårt mål att uppnå fossilbränslefrihet i kollektivtrafiken har beslutats följande delmål som gäller den allmänna kollektivtrafiken: Fossilbränslefri stadstrafik 2015 Fossilbränslefri regiontrafik 2018 Andel fossilfria bränslen 2015: 70 % Andel fossilfria bränslen 2018: 100 % Senast 2020 behöver all kollektivtrafik, även serviceresorna, vara fossilfria. Under 2014 genomfördes cirka 153 miljoner resor (inklusive Öresundstågsresorna i Sverige utanför Skåne) inom den allmänna kollektivtrafiken. Sammanlagt producerades cirka 3,2 miljarder personkilometer och bussarna och tågen körde cirka 105,8 miljoner kilometer. Detta trafikarbete släppte ut ton koldioxid. Koldioxidutsläppet per personkilometer var 21 g. Mängden redovisade koldioxidutsläpp ovan skiljer sig från mängden som redovisas i Region Skånes övergripande miljöredovisning. Detta för att ett av våra trafikföretag hade upptäckt felaktigheter och justerat data i fordonsdatabasen Frida efter deadlinen för datainlämning till Region Skånes redovisning. Andelen fossilfria bränslen i allmän kollektivtrafik uppgick under 2014 till 63 procent. De förnybara bränslen som kollektivtrafiken använt sig av under 2014 var grön el, biogas och biodiesel. Under 2014 kördes all tågtrafik på grön el. En del av regionbusstrafiken gick fortfarande på naturgas och fossil diesel och några stadsbusstrafikavtal kördes på naturgas. Under 2015 kommer vi i dessa stadsbussavtal byta från naturgas till biogas för att nå vårt mål om en fossilbränslefri stadstrafik Senast 2018 kommer även alla våra regionbussar köras på fossilfria bränslen. Under 2014 har vi påbörjat arbetet med nya miljökrav för våra bussupphandlingar. Ett av miljökraven är 100 procent biodrivmedel med 60 procent reduktion av koldioxid (CO 2 ) utifrån ett livscykelperspektiv jämfört med fossil diesel. Detta krav innebär inte bara ett krav på bränslets förnybarhet utan bränslet måste även utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga från vaggan till graven, uppfylla ett högt CO 2 -reduktionsvärde. Detta innebär att även bränsletillverkarna behöver se till att använda så lite fossil energi som möjligt i tillverkningen och transport av biodrivmedlet g CO 2 /pkm Koldioxidutsläppet per personkilometer under 2014 var 21 g/personkilometer 2. 1 Biodrivmedel är ett förnybart drivmedel som t.ex. framställs av avfallsprodukter såsom matavfall eller förnybara råvaror såsom raps. 2 Kilometer som kunden transporteras i kollektivtrafiken. Beräknas enligt följande: Antal resor multiplicerat med medelreslängden för respektive resesätt. 16

17 Fossilbränslefri stadstrafik 2015 Fossilbränslefri regiontrafik 2018 Andel fossilfria bränslen 2015: 70 % Andel fossilfria bränslen 2018: 100 % 63 % Fossilfria bränslen i allmän kollektivtrafik Foto: Karl-Johan Hjertström

18 Inga fossila bränslen Effektiv användning av energi Från och med 2025: 0,15 kwh/pkm Fram till 2024: 0,18 kwh/pkm Mål för energieffektivitet 18

19 Energieffektivitet Utifrån ett miljöperspektiv är det därför inte bara själva fossilbränslefriheten vi behöver arbeta med utan vi behöver transportera så många kunder som möjligt med så lite bränsle som möjligt. Därför är det viktigt att vi har full fokus på en konstant resandeökning som vi ska åstadkomma med en minimerad bränsleanvändning. Då som ovan nämnt även biodrivmedel kräver mindre mängder av fossil energi i framställningen gäller det att använda sig av energin på ett smart sätt. Våra mål för den allmänna kollektivtrafiken när det gäller energieffektivitet är följande: Fram till 2024: 0,18 kilowattimmar/personkilometer Från och med 2025: 0,15 kilowattimmar/personkilometer Under 2014 uppgick den sammanlagda energiförbrukningen till cirka 594 gigawattimmar och energieffektiviteten låg på 0,19 kilowattimmar/personkilometer vilket gör att vi inte når vårt energieffektivitetsmål. Främsta anledningen till detta är att vi har landets största gasbussflotta och att gasbussarna drivs med en ottomotor som inte är lika energieffektiv som till exempel en dieselmotor. Även under 2014 arbetade våra trafikföretag med smart, bränslesnål körning både utifrån ett kvalitets- och miljöperspektiv. Under 2015 kommer vi att intensifiera detta arbete samt utarbeta en handlingsplan för ökad energieffektivitet. Denna handlingsplan kommer ta fasta på följande: energieffektiv körning, upphandling av energieffektiva fordon till exempel elbussar till stadstrafik, rätt dimensionering av fordon, rätt bränsle på rätt plats samt minskad tomgångskörning och tomkörning från och till depåer. Serviceresornas påverkan Under 2014 utfördes cirka 1,3 miljoner resor. Sammanlagt kördes det cirka 19,2 miljoner kilometer och 51 procent av kilometrarna kördes med gasbil. Tyvärr har vi inom Serviceresor avtal med många olika entreprenörer som i sin tur har avtal med underentreprenörer. Detta gör uppföljningen av bränslemixen problematiskt. Vi har en del arbete kvar för att kunna redovisa kvalitetsgranskade CO 2 -siffror för serviceresor. Det pågår ett arbete med att följa upp alla tankningar och kvalitetssäkra bränslevolymer och bränsleslag. Foto: Karl-Johan Hjertström 100 % grön el i tågtrafiken 19

20 3,1 % reseminskning inom serviceresor Minska resandet i Serviceresor med 2 % per år jämfört med 2012 Samordningsfaktor ligger på minst 10 % Foto: Karl-Johan Hjertström Tabell 2: Våra miljöutsläpp under 2014 i förhållande till våra licenskrav för Bra Miljöval Miljöpåverkan Kriterier Bra Miljöval Utfall 2014 Total energiförbrukning 0,18 kwh/pkm 0,1875 kwh/ pkm* Koldioxid 50 g/pkm 20,58 g/pkm Kväveoxider 0,30 g/pkm 0,07 g/pkm *Överskridandet av licensvillkoret kommer att åtgärdas med hjälp av en handlingsplan för ökad energieffektivitet. Kraven från Bra Miljöval Våra buss- och tågresor blir en gång om året reviderade av extern auktoriserad revisor avseende Svenska Naturskyddsföreningens krav på en energieffektiv och utsläppsfattig kollektivtrafik. Under 2014 uppfyllde vi alla kriterier för märkningen med god marginal förutom kriteriet för energieffektivitet. Detta ska vi åtgärda med hjälp av ovan nämnd handlingsplan för ökad energieffektivitet. Under 2014 uppfyllde vi alla kriterier för märkningen med god marginal förutom kriteriet för energieffektivitet. Minskat resande med serviceresor När det gäller serviceresor har vi omvänd filosofi jämfört med den allmänna kollektivtrafiken. Eftersom serviceresorna inte ger lika omfattande möjligheter till samåkning som den allmänna kollektivtrafiken, vilket är dyrt för samhället och påverkar miljön negativt, arbetar vi för att minska resorna inom detta område. Både äldre personer och personer med olika funktionsnedsättningar kan åka i den allmänna kollektivtrafiken om denna är anpassad till särskilda behov. Därför pågår ett intensivt arbete för att anpassa den allmänna kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt till dessa personers behov. Mer om detta arbete kan du läsa i kapitlet En kollektivtrafik för alla på sidan 23. Vårt mål för serviceresor under 2014 såg ut på följande sätt: Minska resandet i serviceresor med 2 procent per år jämfört med 2012 och istället stimulera till ökat seniorresande och resande av personer med funktionsnedsättning i den allmänna kollektivtrafiken. Under 2014 minskade serviceresorna med sammanlagt 3,1 procent jämfört med Vi har därmed överträffat vårt mål. På grund av hälsoskäl kommer aldrig alla som är berättigade till färdtjänst- eller sjukresor kunna flyttas över till den allmänna kollektivtrafiken. Därför behöver vi även arbeta för att samordna våra kunders serviceresor. Detta arbete styrdes under 2014 av följande samordningsmål: Samordningsfaktor 3 ligger på minst 10 procent. Under 2014 låg samordningsfaktorn på 7,61 procent. Målet är ganska högt satt utifrån vår möjlighet att påverka. Vi har enbart full kontroll över färdtjänstresorna då sjukresorna beviljas av vårdenheter och sjukhus. Vissa kunder har dessutom en diagnos som inte tillåter samåkning. 3 Faktorn mellan snabbast körväg för enskild resa jämfört med betalda kilometer 20

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Drivande. Engagerad. Välkomnande

Drivande. Engagerad. Välkomnande Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan 201532018 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka 390 000 personer reser med Västtrafik Cirka 940 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka 7 000 resor med anropsstyrd

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014 En hållbar resa Kort om oss Taxi Stockholms 850 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

årsredovisning 2012/2013

årsredovisning 2012/2013 årsredovisning 2012/2013 alla vill resa med oss innehåll kort om nobina 2 året i korthet 3 vd-ord 4 case: samarbete för fler och nöjdare kunder 7 drivkrafter och motkrafter 8 vår affär, mål och strategier

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland

Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland - Regionalt trafikförsörjningsprogram Innehåll 1. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft... 5 Västernorrlands befolkningsstruktur... 6 Arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer