17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17.10 Hydrodynamik: vattenflöden"

Transkript

1 MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl beräkna innetemperaturen till µ t I Y a b T (t) =(I Y ) + Y, I Y t timmar efter strömavbrottet. Här antar vi att temperaturen har sjunkit a grader efter b timmar. Översättningar: svenska matematiska tid t temperatur vid tiden t i C T (t) innetemperatur I(eller 20C ) utetemperatur U(eller 10C ) temperatursänkning a proportionalitet T 0 (t) =k(t (t)+10) Rekommenderade övningar (ledningar på sid. 832): 8.73 (antag d dt T = T 0 (x) φ A, där T är temperaturen) Hydrodynamik: vattenflöden Antag att vi har en vattentank (som ett badkar) och tömmer ut vattnet med en öppning i botten. Man kan fråga sig: strömmar vattnet ut fortare när det är mycket vatten kvar än när det är mindre? Svaret är ja. Trycket i vatten beror enbart på vattendjupet

2 17.10 HYDRODYNAMIK: VATTENFLÖDEN 825 (om man bortser från tryckfluktuationer, som ljud som fortplantar sig). Torricellis lag kvantifierar sambandet mellan utströmmningshastighet och vattendjup. Den säger att utströmmningshastigheten är proportionell mot roten ur vattendjupet. Detta kan verifieras experimentellt, eller på mer teoretiska sätt härledas från samband för strömningen av inkompressibel vätska. Med lägre djup har vi då långsammare utströmningshastighet, som väntat. Med lagen kan vi, genom att lösa en differentialekvation, räkna ut precis hur djupet beror på tiden, minut för minut, sekund för sekund Vattenhöjd i en cylindrisk vattentank Betrakta exempelvis en cylindrisk vattentank med höjd 3 m och radie 4 m. Beräkna vattenhöjden som funktion av tiden om vi tömmer en full tank, avtappningen sker givetvis i botten. Utströmningshastighet vid full vattenhöjd är 200 l/min. Hur lång tid tar det till tanken är tom? Lösning: Vi kan börja med att uppskatta tiden. Om vi hela tiden har samma utflöde som i början så kommer det att ta π =4π timmar. Men vi vet att utflödet minskar med minskande vattendjup. Så tiden att tömma tanken bör vara större än 12.6 timmar. Antag att vattendjupet efter t minuter är v(t) dm. Vi räknar i denna uppgift med minuter och decimeter, det är konsistent med liter som är dm 2. Notera att utströmningshastigheten är den hastighet som vattenvolymen ändras. Vid en cylindrisk tank har vi volymen V = πr 2 v, och d dt V (=utströmningshastigheten)= πr2 v 0 (t). Torricellis lag säger då att πr 2 v 0 (t) =k p v(t) utströmningshastigheten är proportionell mot kvadratroten av vattendjupet Utströmningshastighet vid full vattenhöjd är 200 l/min ger genast i översättning (full vattenhöjd betyder att v =) 200 = k, så k = 200. Eftersom r =40får vi v 0 k p (t) = v(t) πr 2 = 200 p 1 v(t) = π1600 8π p v(t).

3 MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER Differentialekvationen är separabel: dv = dt 8π p v(t) kan skrivas som dv p = v(t) 8π dt, (integration) 8π t = Z dv p v(t) =2 p v(t)+c. Vi fick 8π t =2p v(t)+c Vi bestämmer konstanten C med villkoret v(0) =. Det ger genast Vi har således lösningen 8π 0 = 2 + C, dvs C = 2. 8π t = 2p v(t) 2, dvs 1 v(t) = ( 16π t ) 2 µ 2 1 = 480π t. Således är tanken tom då 1 480π t 2 =0, dvs efter t =480π minuter. I timmar blir det t = 480π 60 =8π 25.1 timmar. Det tar alltså precis dubbla tiden jämfört med om strömningen hela tiden var lika stor som i början Vattenhöjd i en konisk vattentank Höjden beror på mängden vatten på ett annat sätt om vattentanken har en annan form. Antag att vi har en vattentank med samma volym och höjd som i den förra uppgiften, men här är dess form konisk. Vi tappar ut vattnet i konens spets som är nedåt. Lösning: VisågiKapitel14attvidsammahöjdmåsteenkonhaenfaktor 3 större radie jämfört med en cylinder för att de två kropparna ska innehålla samma volym. Därmed är den koniska tankens höjd 3 m och dess radie är 4 3 m. Vi antar även här v(0) = dm och att utströmningshastigheten vid full vattenhöjd är 200 l/min. Eftersom utströmningshastigheten är densamma vid full höjd som i föregående problem, så vi har fortfarande proportionalitetskonstanten k = 200. Konens volym

4 17.10 HYDRODYNAMIK: VATTENFLÖDEN 827 med höjd v och radien r är V = πvr2 3. Till skillnad från i det cylindriska fallet är här radien r beroende av djupet. Vid djup v har konen radie r = v = 4 3 v (ty v =0ger då radie =0och v =ger radie = 40 3), så volymen som funktion av höjden är V (v) = πv( 4 3 v) 2 = 16π 3 9 v3. Det betyder att volymen som funktion av tiden (via funktion av höjden, vi har en sammansatt funktion, se Kapitel 3) är V (v(t)) = 16π 9 v(t)3. Så volymens förändring som funktion av tiden, dvs utströmningshastigheten uttryckt i vattendjupet v, är dess derivata med avseende på t. Kedjeregeln ger d 16π V (v(t)) = dt 3 v2 v 0 (t). Torricellis lag med samma proportionalitetskonstant som i förra problemet säger att 16π 3 v2 v 0 (t) = 200 p v(t). volymförändringen är proportionell mot kvadratroten av vattendjupet Även denna differentialekvation är separabel. Vi får: v dv = 4π dt 5 Z 4π t = v 3 2 dv = 2 5 v C. Vi fann sambandet 5 4π t = 2 5 v C. Villkoret v(0) = ger nu C: 0 = C, som ger Vi fick C = π t = 2 5 v ,

5 MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER Löser vi ut v(t) får vi v =( π t ) π Så då t 0 =288π minuter är tanken tom. Det är = 15.1 timmar. Det är betydligt snabbare än de 25 timmarna med en cylindrisk tank Vattendjup med tiden: cylinder (heldragen), kon (streckad), uppskattning (prickad). Figurens uppskattning (prickad linje) är den tänkta situationen där utströmningshastigheten är konstant: den minskar inte med minskande vattendjup. Kurvan för den koniska vattenavtappningen har en annorlunda form. Det beror på att den kvarvarande volymen här minskar mycket snabbt med vattendjupet. Det gör att avtappningen, som funktion av vattendjupet och inte mängden, går snabbast i slutet Betydligt förenklad metod Att utströmningshastigheten för den cylindriska tanken i detta fall är precis det dubbla i förhållande till den förenklade modellen väcker en fråga. Gäller detta alltid? Antag att vi har en tank som är formad som ett prisma (se Kapitel 14), dvs vattenvolymen är proportionell mot djupet. Är då alltid totala utströmningshastigheten dubbelt så stor som den skulle vara om utströmningshastigheten inte skulle minska med djupet? I så fall skulle vi ju ha ett mycket lättare sätt att beräkna tiden att tömma tanken. Svaret på denna fråga är ja. Ovanstående lösningsmetod leder alltid till en lösning av formen v(t) =c(t a) 2 för vissa tal a och c. Det är en andragradskurva med vertex (se Kapitel 2) på x-axeln. Detta ger ett rent geometriskt problem. Betrakta en andragradskurva som har vertex på x-axeln, säg i punkten x = a. Tagengodtyckligannanpunktx = b, och konstruera

6 17.10 HYDRODYNAMIK: VATTENFLÖDEN 829 tangenten till parabeln i denna punkt. Vi vill visa att tangentens skärning med x-axeln inträffar precis mellan a och b, dvs i punkten a+b 2. Ivårtfallärb =0(tangeringspunkten är på y-axeln). Vi visar egenskapen för ett godtyckligt b. I denna geometriska formulering byter vi namn på variabeln från t till x, och från v till f. Ett andragradsuttryck som har vertex på x-axeln kan skrivas som f(x) = c(x a) 2. Funktionen har derivatan I punkten x = b är lutningen f 0 (x) =2c(x a). f 0 (b) =2c(b a). Tangentens ekvation är då (generellt: y f(b) =f 0 (b)(x b),sekapitel8) y c(b a) 2 =2c(b a)(x b). Vi har skärning med x-axeln då y =0. Vi kallar denna punkt x 0. Insättning av y =0 och x = x 0 ger 0 c(b a) 2 =2c(b a)(x 0 b). Löser vi ut x 0 ur denna ekvation får vi mycket riktigt x 0 = a + b 2. Vi har beräknat vattenutströmning ur en vattentank genom att lösa en differentialekvation. Det gav ett rent geometriskt problem för parabler. Att det centrala problemet är ett konkret men inte studerat geometriskt problem händer ganska ofta i matematisk forskning. Här behövde vi en egenskap för parabler som vi inte kände tidigare. Differentialekvationslösningen ledde indirekt till att vi avslöjat ännu en egenskap för parabler. Den uppskattning av tömningstiden som vi gjorde i början av denna undersökning, med det förenklade och ganska grovt antagandet att hastigheten är oberoende avdjupet, ledde således till ett åtskilligt lättare sätt att beräkna den exakta tiden till tanken är tom. Notera att vi inte hade funnit detta enklare sätt om vi endast hade räknat exakt. Så tiden till tanken är tömd, om tanken är prismaformad (exempelvis en cylinder), är dubbla tiden av den förenklade uppskattningen. Vi kan också bestämma vattenhöjden för vilken tid t som helst utan att lösa en differentialekvation, vi behöver endast bestämma c i v(t) =c(t a) 2. Emellertid beror denna differentialekvationsfria metod på vår differentialekvationslösning ovan. Man kan säga att vi löste alla differentalekvationeravdennatyppåengång.

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer