Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9"

Transkript

1 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / d / 5 5 ( d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos cos ( ( ln ln e d e d u( s s' ln / e e e ( e e 9, ln 7 e Svar a b 7 c d 9, 5

2 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. a ( sin d cos + C F ( 7 8 d b cos d cos sin d + C u( s U( s s c Vi får ekvationen sin tan d d ( sin d cos cos u( s s C 7 + C F 7 + C ln cos + C U( s ln( cos + C π π < <, vilket ger cos > Dvs. F 7. C Svar F 7 lncos + C Svar a cos + C b sin + C c ln cos + C

3 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Arean är Skärningspunkterna mellan kurvorna y och y + : y y Vi ritar en figur. + + ± ( ± eller A da y y d y y, när ( + d + d + / Svar Arean är 6.

4 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad Rotationskroppens volym är Skärningspunkterna mellan parabeln y 6 och linjen y : 6 ( eller eller Vi ritar en figur. V dv πr d π 6 d π d π/ r y ( 6 r y 9 π π 5 9 π, 5 Svar 9 π, 5

5 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad så får vi ekvationen Eftersom funktionen f är kontinuerlig så har den en + C + D primitiv funktion. D 9 + C Funktionen f kan inte integreras direkt, utan vi måste först skriva om den som en styckvis definierad funktion., när f (,när < +, när, när > De primitiva funktionerna till funktionen f kan skrivas på formen + + C, F + D, > Eftersom den primitiva funktionen F är kontinuerlig, får vi speciellt att den är kontinuerlig för. Detta ger att lim F lim F. + Eftersom lim F lim + + C + C lim F lim + D + D + + De primitiva funktionerna till funktionen f är + + C, F C, > Eftersom F får vi ekvationen + + C C Dvs. Svar F F, + + > 5,, + + > 5,

6 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad a Skärningspunkterna mellan kurvorna y, och y, y, dvs. mellan kurvorna y, och y, : y n:te rotens definition ( eller Volymen av rotationskroppen får vi som differensen av två rotationskroppar. Vi ritar en figur. ( ( π π V dv y y d π d π d y y

7 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. π/ 5 5 Rotationskroppens volym är differensen mellan två rotationskroppar. 5 π 5 5 π 5 π (,9 b Vi bestämmer y-koordinaterna för skärningspunkterna mellan kurvorna y, och y, y, dvs. mellan, kurvorna y y och y, y. Enligt a-fallet är dessa y-koordinater y och y ( π π V dv dy π y y dy π y y dy π/ y y 5 π 5 5 y y π (,9 Svar a b π,9 π,9

8 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad Vi bestämmer först hur grafen till funktionen i förhållande till -aeln. Funktionen intervallet e ln ( ln f 6 e eftersom ln f är strängt avtagande i ligger f ln ln ln ln 6 När e e, så är ln ( ln >, ln lne lne > och ln <. Arean av ett ytelement är da yd, vilket ger att arean är e e e ln A da yd d e e e 6 <, när e e Dessutom är (lne 9 f (e e e > 6 6 (lne 6 f (e > 6 6 e e vilket ger att grafen till funktionen f ligger ovanför -aeln i 6 intervallet e,e. Vi ritar en figur. e 6 ( ln e u( s 6 ( ln / e ( e U s s d s ln och u s och U

9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. ( 6 ( lne lne loga a 6 89 ( Svar Arean är 6. 9 a Kurvan y 9 är den nedre halvcirkeln i en cirkel med medelpunkten i origo och radien, eftersom Vi får y 9 y y + y 9 9 π 9π 9, d d halvcirkelns area r är A π [ ] b Funktionen f :,, f 9 är udda eftersom f ( 9( ( (9 (9 f Eftersom integrationsintervallet [, ] avseende på origo, så är Svar a b (9 f d 9π är symmetrisk med

10 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. e g f d ur tabellbok: f gd fg g f d e e d f g g f e + e + e + C e e + C 9 e d Svar e e + C 9

11 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Prov 5 5 a e e a ( d b C C b c d d d + 5 6ln + C > + 5 6ln+ C e d + C 5 d 5 5 e 5 e 5 d + C 5 u( s s U( s 5 5 d d + C 5 ln5 u( s s U( s C 5ln C ln5 s 5 och u e s 5 och U e s 5 och u 5 5 s 5 och U ln5 5 Svaret kan också ges på denna form. Svaret kan också ges på denna form.

12 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. a b d d ln + C < ln ( + C + + d d ( + ( d u s s s och u s och U ln d 6 c d d d d ln + C > 6 7 ln + C 6 Alternativt lösningssätt: d d d d d d d 6 ln ln ln + C > ln + C >, vilket ger > ln ln 6ln ln ln 6ln + C + C U( s ln 7 ln( + C + C ln + C 6 6

13 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Svaret kan också ges på en annan form: F sin( + π d s + π och u sin s och U cos sin( π [ cos ( π ] + d + + C u( s s U( s cos ( + π + C Eftersom F π får vi ekvationen cos( π+ π + C cosπ + C + C C cosinus för F cos( + π supplementvinkeln: cosα cos( π α Svar cos( π ( + π cosinus för den motsatta vinkeln: cos ( cos( α cosα cos F cos( + π F cos Dvs. F cos( + π.

14 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. 5 y + + y + är kontinuerliga, vilket ger att kurvorna kan byta Vi bestämmer tangentens ekvation för funktionen f + + i : Derivatan är f +. De funktioner som svarar mot kurvorna och ordning endast i skärningspunkterna. Vi bestämmer kurvornas ordning i intervallet med hjälp av några testpunkter. 8 y + + y + kommentar y y, när Tangentens riktningskoefficient i är k f. Eftersom f så går tangenten genom punkten (,. t Vi ritar en figur. Tangentens ekvation är y y y k y + Skärningspunkterna för kurvorna y + + och y + : y y ( eller o

15 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Arean är 6 A da y y d y y, när ( d + d / Skärningspunkterna mellan kurvorna y och y + : y y + Vi ritar en figur. + Svar Arean är.

16 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Arean är 7 A da y y d y y, kun ( + d En pärla i pärlbandet uppstår när kurvan y sin, π roterar kring -aeln. / ( + d ( Volymen av en pärla är Svar Arean är. V π π y d π π(sin d ur tabellbok: sin cos

17 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. π π cos d π π π cos d d π π π / cos d π π π / sin π π π π ( sinπ sin π π Svar Pärlans volym är. 8 a d u s ( ( d u( s s' U s' b / ( (( ( 6 (( 6 ( 7 6 d d u( s s' / ( U( s ( ( Svar a b

18 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. 9 Volymen är a Vi bestämmer nollställena för funktionen f : ± Vi ritar en figur. V dv f är en jämn funktion. dv πy d ( π ( π + d d 5 π/ + 5 π + 5 Svar 6 π (,5 5 6 π,5 5

19 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. b Nollställena för funktionen f är ±. Toppens y- koordinat i parabeln är f. Vi ritar en figur. V dv π dy ( y π + dy y y + π / y + y π + π (,57 Volymen är c Området roterar kring linjen y, som går genom parabelns topp. Vi får volymen för den kropp som uppstår genom att från en rak cirkulär cylinder (basradien, höjden subtrahera volymen av det ihåliga innandömet (se figur.

20 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. πr d r y ( + π ( d π d / π 5 5 Volymen av det ihåliga innandömet är 5 π 5 π 5 V dv dv symmetri Rotationskroppens volym är 8 V Vcylinder V π V π π π 5, 5 5 Svar a 6 π,5 5 π 8 b,57 π 5, c 5

21 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. t + Vi betecknar f( t 5t. Funktionen f är kontinuerlig när t >, vilket gör att den har en primitiv funktion som vi 5 t + betecknar Ft ( dt, t>. 5t 5 Integralkalkylens huvudsats ger att + f ( tdt F( + F(, och då är d d + d f( t dt F( + F( d d d F + F d d ( 5( + ( d F'( + ( + F ( t f( t d t + f( + f( t 5t Svar

22 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Prov b a ( + ( + u( s s 5 ( + + C 5 U( s 5 ( + + C d d s + och u s och U d ( 6 d ( 6 d u( s s ( 6 + C U( s ( 6 ( 6 + C ( C Svar a ( C b ( C s 6 och u s och U

23 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Funktionen F( sin + cos + 8 är en primitiv funktion 5 till funktionen f ( cos sin om F f för 5 alla. Påstående: F f för alla Bevis: F D sin + cos Dsin + Dcos + 5 cos + sin 5 5 cos sin 5 f för alla Parabeln y öppnar sig till höger och parabeln öppnar sig till vänster. Vi bestämmer y-koordinaterna för skärningspunkterna mellan kurvorna y och y +. y + y Insättning i ekvation (. y + y y ± Vi ritar en figur. y y +

24 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Ytelementets area är A da dy, vilket ger att arean är ( ( ( y / y + y da dy y + y dy Svar Arean är. dy Anmärkning Man skulle också ha kunnat beräkna arean genom att först spegla kurvorna med avseende på linjen y, eftersom arean som begränsas av kurvorna bevaras vid spegling. Då är ytelementet da ( y y d och kurvorna är och y +. y a d + + u( s d + s u( s ln C + + ( d ln + + C s + och u s och U ln >, vilket ger + >

25 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. b c + d d + d ( + ( + d + + d d d + ( d d d + d + + d + u( s s + och u s och U ln d + u( s s d s + och u s och U ln + d + u s s + ln + + C >, vilket ger + > + ln( + + C ln + + C <, vilket ger + < ln( + C ( Svar a ln + + C b ln C c ln( + C

26 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. 5 a Rotation kring -aeln. Vi ritar en figur. Vi ger kurvan y i styckvis definierad form: Nollställen: y > +, när,när > +, när,när < > +,när, när eller y Volymen är ± V π r d symmetri π y d y π d

27 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. ( π ( π d d 5 8 π/ π π ( 7 5 b Rotation kring y-aeln. Integrationsgränserna är y och y y Vi ritar en figur. Volymen är V dv y, π dy y + π y dy π/ y y π 8π 5, y Svar a 5 π ( 7 5 8π 5, b

28 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. 6 Ytelementets area är da yd, vilket ger att arean är Parabeln y a a öppnar sig uppåt, eftersom a >. Grafen till parabeln ligger under -aeln mellan nollställena. Parabelns nollställen: a Vi ritar en figur. a a a : a ( > a ± a a a ± a> a ± a Svar a a a a a A da y d a a ( a + a d + a a a a a a a + + a a a a a a + a a + + Arean är. Anmärkning I uppgiften skulle vi också ha kunnat utnyttja att funktionen är jämn och att integrationsintervallet är symmetrisk med avseende på origo. a a A a + a d a + a d... ( (. a /

29 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad ,89t cm Insulinet avges med hastigheten vt (,5e. dygn Mängden avgivet insulin under de första dagarna är då [,] Vi delar in intervallet i fyra lika långa delintervall. Varje delintervall har då längden. Vi ritar en figur. Svar:,58 cm It ( vtdt (,5e,89t,5,89t e (,89,89 dt,5,89 u( s s' /,89t e U( s,5 e e,89,5 ( e 6,7,89 (,89,89,58 cm dt [, ], vilket ger att Funktionen f är strängt väande i intervallet den i varje delintervall antar sitt största värde i intervallets högra ändpunkt och sitt minsta värde i intervallets vänstra ändpunkt. Funktionen är strängt avtagande i intervallet [, ], vilket ger att den i varje delintervall antar sitt största värde i intervallets vänstra ändpunkt och sitt minsta värde i intervallets högra ändpunkt. Vi uppskattar arean med under- och översummorna s och S.

30 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Ytelementets area är är A da yd ( d / da yd, vilket ger att areans eakta värde Undersumman är s f + f + f + f och översumman är S f + f + f + f Vi bestämmer vilketdera värdet som är noggrannare. A s 6 och A S vilket ger att översumman är noggrannare. vilket ger att 6< A < Svar s 6 och S. Översumman är noggrannare eftersom arean är.

31 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. 9 Vi ritar en figur. π π h ( h h / π d d π h h π Skärningsstället är s : Paraboloidens volym är V s dv s π V h dv h π y d y

32 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Vi får ekvationen s h π π s h h s > s ± h > h s f a F a d a + C a + C Eftersom F så får vi ekvationen Delarnas höjder är h h s och h s h h a + C 8a + C Svar h och h Dvs. C 8a F a + 8a. Minsta värdet för funktionen F är. Vi gör ett teckenschema för derivatan av funktionen F. F a

33 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Derivatans nollställen: a ( a eller a a Eftersom funktionen F är kontinuerlig antar funktionen F, enligt teckenschemat, sitt minsta värde i. Vi får ekvationen F + 8 a a 8a ± a a ± a a ± a Dvs. a duger. Om a så har derivatan endast ett nollställe. Teckenschema: Om a >, så har derivatan till funktionen F nollställena och ± a. + Teckenschema: F + a + + a F F + + F a a globalt minimiställe a

34 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad.5. Eftersom funktionen F är kontinuerlig så antar funktionen F, Om a < så har derivatan till funktionen F nollställena enligt teckenschemat, sitt minsta värde i a eller i a. och ± a. Teckenschema: + + Eftersom a + + F( a ( a a ( a + 8a a a F + + a 8a + 8a F a + 8a a a F a a a a + 8a Eftersom funktionen F är kontinuerlig, så antar funktionen F, enligt teckenschemat, sitt minsta värde i a eller i a + 8a a. så antar funktionen F sitt minsta värde i ± a. Eftersom det minsta värdet är noll, får vi ekvationen F ± a Eftersom F a a + 8a F a a + 8a a + 8a ( a a + a eller a + a eller a a eller a± a> så antar funktionen F sitt minsta värde i ± a. Eftersom det minsta värdet är noll, får vi ekvationen F ± a Se punkt. a eller a± a< a Punkterna, och ger att a eller a ±. a Svar a eller a ±

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna. Man använder en observatör för att skatta tillståndsvariablerna i ett system, och återkopplar sedan från det skattade tillståndet. Hur påverkas slutna systemets överföringsfunktion om man gör observatören

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Matematik Delprov D Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! Säkert har du byggt en koja, snögrotta eller en legobil någon gång. När man leker får man de allra smartaste och bästa

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2012-10-27 Provpass 4 Svarshäfte nr. Högskoleprovet Kvantitativ del e Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser),

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer