Snabbare på stålämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbare på stålämnen"

Transkript

1 Snbbre på stålämnen

2 Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt område. I vårt fll hndlr det om tt kp och skär stålämnen. Den inställningen hr gjort oss på Rep till brnschens verklig specilister. Rep är snbbre på stålämnen Vi hr bggt det perfekt lget Visst finns det en lösning för dig En v de viktigste egenskpern som kännetecknr Rep är just snbbheten. Förmågn tt utn betänketid t sig n uppgiften på stående fot, vilket kpr ledtider och möjliggör snbb levernser. Och det kn vi gör tck vre fler olik fktorer. Rätt mskinprk och Sveriges bredste lgersortiment på plåt är självklrt en. Erfren och etremt kompetent personl är en nnn. Men frmför llt hndlr det om en inställning. Övertgelsen tt vi kn lös ll din önskemål som kund. Och tt vi gör det utn tt tvek. Du som känner till vår histori vet tt dgens Rep är en smmnslgning v Stålteknik och Stålcenter. Dess hr sedn kompletterts genom uppköp v företg med både ekt rätt spetskompetens och geogrfisk plcering för tt bidr till tt företget utveckls i rätt riktning. Resulttet är ett tem som är uppbggt med precision och fingertoppskänsl. Både vd gäller kunnig, speciliserd personl på vrje position och funktionsnpssd utrustning. För tt inte tl om hur viktig den geogrfisk spridningen över Sverige är, med kpde trnsportlängder och den närhet som skps till dig som kund. Det finns få sker som är så irriternde som tt vänd sig till ett företg med en förfrågn och bemöts v en rnkd pnn. Vnligtvis hos någon som tittr ner i tidbokningsklendern för tt berätt om hur svårt llt kommer tt bli. Därför hr vi bestämt oss för tt ldrig vr så. Utn precis tvärtom. Inte minst eftersom det här med skärning och kpning fktiskt är vårt specilområde. Det underlättr onekligen sker och ting. Och ärligt tlt finns det som regel en smrt lösning på hur vrje förfrågn från en kund kn löss. Berätt br vd du behöver En sk som du lltid sk kunn räkn med tt hitt hos Rep är prestigelöshet. Det sk vr enkelt tt h med oss tt gör. För ärligt tlt finns det ldrig någon nledning tt krångl till sker i onödn och försök vr märkvärdigre än mn egentligen är. Hur mcket eperter vi än nser oss vr. Det är så vi själv vill bli bemött v vår smrbetsprtners och det är så vi lltid sk behndl vår kunder. Sedn kn vi låt vår epertis tl för sig själv i de jobb vi utför. Det känns som ett både nturligt och tilltlnde sätt tt förhåll sig till såväl kunder som leverntörer. Så kom till oss med din önskemål, så gör vi vårt llr tterst för tt rbetet sk utförs till belåtenhet. Trggheten i tt rbet med specilister Det finns ntgligen få som går igång lik mcket på kpning och skärning v stålämnen som vi på Rep. Och lckligtvis är det ett specilintresse som verkligen kommer dig som kund till godo. För det hr gjort tt vi genom åren hr bggt upp en specilinriktd brnschkompetens som gör det möjligt tt både erbjud beprövde stndrdlösningr och kretiv möjligheter för unik situtioner. Ovsett om det hndlr om snbb punktinstser och kort ledtider eller långsiktig smrbetsvtl. 2 3

3 Du vill tjän så mcket som möjligt. Och då är Rep ett nturligt vl. I slutändn är det vd som står på sist rden som räkns. Antgligen är det ett påstående som stämmer in lik br på dig som på ll ndr som bedriver en ffärsverksmhet. Och vi på Rep skulle knppst vr särskilt frmgångsrik om vi inte bidrog till tt du som kund får möjligheten tt tjän mimlt på din verksmhet. Då skulle du vänd dig till någon nnn. Som tur är erbjuder vi ett ntl fördelr som gör just det. Tjänr pengr åt dig som kund. Rep är speciliserde på tt få ut det mest möjlig ur vrje råämne, vilket är en bidrgnde fktor till fördelktig priser för företgets kunder. Vi ökr din intäkter Reps erbjudnde hndlr till stor del om trgghet. Du sk vet vr du hr oss och tt vi levererr det du behöver på kortst möjlig tid, ovsett förutsättningr och speciell önskemål. Vår resurser både vd gäller mskin prk och brnschkompetens, tillsmmns med stor lgertillgångr möjliggör kort och säkr ledtider. Med den trggheten i rggen kn du lugnt t på dig precis så mång ffärer som din kpcitet tillåter. Och du kn enklre hnter stor och snbb förändringr i volm. Men lik viktigt är tt vi minskr din kostnder En optimlt npssd mskinprk och lösningsfokuserd personl säkerställer mer än br snbb, effektiv levernser. Kombinert med fördelktig leverntörs vtl, tck vre vår stor inköpsvolm v råmteril, kn vi håll en prisbild som är mcket konkurrenskrftig sett till produkten vi erbjuder. Vi hr även specilisert oss på tt få ut det mest möjlig ur vrje plåt eller blk, vilket bidrr till tt vi kn håll prisern nere mot dig som kund. Dessutom kn du minsk din kpitlbindning genom ett lägre behov v ett eget råmterillger. Vi hjälper dig även med tt få ut det mest möjlig v din egen produktion, genom tt hitt konstruktionslösningr, mteril och logistiklösningr som sänker din tillverkningskostnder. 4 5

4 Grm tempokänsl. När snbbt är lik med br. Rpp i tnken och lätt i steget. ätt tt gå snbbt från tnke till hndling. Förhoppningsvis är det här egenskper som stämmer br in på Rep. Det är nämligen så vi uppfttr oss själv. Dessutom vet vi tt det är så mång v vår kunder ser oss. Ungefär som den rk motstsen till stelbent, frkntig och seg, med ndr ord. I grunden hndlr det om tt förstå vd du som kund behöver och med det som underlg erbjud den optiml lösningen. Alltid med kvlitet i fokus. Och lltid snbbre. Både när det gäller jobb som kräver kort ledtider och i långsiktig, mer övergripnde smrbeten. Snbbheten är en v de egenskper som kännetecknr Rep. Förmågn tt kp ledtider och möjliggör snbb levernser. Epresstjänst kn rädd din dg Att bgg ett långsiktigt smrbete Iblnd kn det ju kör ihop sig riktigt ordentligt. Knske på grund v tt något inte hr gått som mn tänkt sig eller tck vre en speciell beställning som kräver etremt snbb leverns från din sid. För just de tillfällen när sådn lägen dker upp hr vi tgit frm erbjudndet Epresstjänst. Om du beställer den tjänsten sätter vi på Rep in etr resurser för tt lös din kut sitution och leverer med en hstighet som är till och med snbbre än normlt. Ingen serie är för liten Vi hr bggt upp en verksmhet där vår olik erbjudnden sk vr enkl tt npss efter fler olik sorters behov. Oft rör det sig om stor serier, men vi tr även emot beställningr på små, begränsde serier. Tck vre en egenutveckld metod för gsskärning kn vi erbjud kostndseffektiv skärning även v plåt i mindre serier. Vi låter gärn dig som kund test vår kunskper i väldigt liten skl, för tt sedn kunn utveckl smrbetet om du känner tt du vill gå vidre. Använd Rep som en etr resurs Med viss v vår kunder hr vi inget löpnde smrbete, utn rcker in som en etern resurs vid speciell tillfällen eller under en begränsd period. Det kn till eempel vr om den egn nläggningen under viss toppr inte klrr v den ktuell produktionsnivån. Istället för tt då behöv tck nej till jobb eller tvings bgg på sin egen mskinprk, kn ett br lterntiv vr tt vänd sig till oss på Rep. ckligtvis hör de snbb jobben med krv på kort ledtider och snbb beslut inte lltid till vrdgen. Och även om vi på Rep är specilister på just de situtionern, bgger de flest v vår kundreltioner på mer långsiktig smrbeten. Med tiden när mn lär känn vrndr närmre blir det enklre tt utveckl smrbetsformern och se hur vi på Rep kn bidr på bäst sätt, både med rådgivning kring din verksmhet och med optiml levernser v skurn och kpde stålämnen. Konsulttjänster en lönsm investering Med de erfrn och mcket kompetent skärtekniker och mterilspecilister som finns inom Rep, erbjuder vi konsulttjänster inom både termisk skärteknik och mterilvl. Tjänstern är en möjlighet tt del med sig v kunskp och erfrenheter till kundens egn konstruktörer och inköpre. Målet är tt utveckl kundens egen verksmhet och bidr till blnd nnt reducerde kostnder i det egn ledet, ökde intäkter och minskd kpitlbindning. Utbild dig hos Rep Förutom vår konsulttjänster erbjuder vi även hlvdgrsutbildningr inom skärteknik och stålmterilvl. I kursen Skärteknik går vi igenom möjligheter och begränsningr med de olik skärteknikern lserskärning, rörlserskärning, gs- och plsmskärning smt vttenskärning. Dessutom ger vi enkl riktlinjer för lämplig nvändningsområden för de olik skärteknikern. I kursen Stålmterilvl går vi igenom de olik stålstndrdern och stålmterilklssern, smt informerr om olik vrinter v slitstål. 6 7

5 Skärning och kpning v stålämnen. Med en perfekt uppbggd mskinprk. Reps mskinprk är uppbggd för tt på ett optimlt sätt svr upp mot vår kunders behov vd gäller tjocklek, tolernskrv och precision. Dessutom hr vi stor möjligheter tt på ett effektivt sätt hnter även mindre serier. Förutom skurn och kpde produkter, erbjuder vi även välsorterde lger för hndelsstål. Detljerd informtion om vår mskinprk och lgersortimentet för hndelsstål och plåt hittr du på sidorn Rörlserskärning Gsskärning Gsskärning Plsmskärning Kpning Plåtlger På vår nläggningr runt om i Sverige hr vi totlt 14 mskiner för gsskärning v grovplåt, med upp till 24 brännre och som mest 12 6 meter skärbord. Med gsskärmskinern skär vi plåt med en tjocklek upp till 400 mm. Vår egenutvecklde gsskärningsmetod möjliggör kostndseffektiv skärning v även mindre serier. Metoden ger både etremt kort ställ- och tömningstider, smt ultimt förutsättningr för ett högt plåtutnttjnde. serskärning Ett lterntiv som nvänds för kostndseffektiv skärning v plåtdetljer med mcket snäv tolernskrv. Vi hr i dg se lserskärmskiner som kn skär en plåttjocklek på upp till 25 mm svrt plåt, med lserskärbord på upp till mm. I mskinprken ingår blnd nnt en mcket effektiv produktionscell för lserskärning, där en Bstronic 6.0 kw och en Bstronic 4.4 kw är smmnlänkde med ett plåthnteringssstem. Dett ger möjlighet till effektiv plåthntering med låg bemnning. För medeltjock plåt med snäv tolernskrv är plsmskärning ett lämpligt lterntiv, som även ger möjlighet till fogberedning. Vi hr totlt två modern plsmskärmskiner med bord på upp till mm, som kn skär svrt plåt i upp till 60 mm. Vi kn även fogbered direkt vid skärning, genom tt fs den figurskurn konturen i 45 grder. Rörlserskärning Ett nturligt vl för kostndseffektiv figurskärning v rör med hög tolernskrv. Vår tre rörlserskärmskiner ger oss möjlighet tt skär rör upp till 250 mm i dimeter. Förutom trditionell jobb som gerning och borrning, öppnr rörlsertekniken även helt n möjligheter för meknisk konstruktioner. Ett br eempel på det är tt mång v vår kunder hr kunnt minsk ntlet ingående detljer i en rm genom tt bgg in lösningrn i röret. Det hr gjort det möjligt tt minsk rtikelflorn, förenkl monteringen och smtidigt få en mer kostndseffektiv produkt. Vi hr totlt tio kpmskiner fördelde på vår enheter runt om i Sverige. Förutom mskiner för stndrdkpning, hr vi även specilmskiner för såväl gerkpning som högeffektiv klingkpning v rund- och plttstål smt ämnesrör. Genomtänkt logistik från hndelslger till kpverkstd ger möjlighet till mcket effektiv produktion v kpde detljer. Tilläggstjänster På Rep utför vi inte själv någon efterföljnde berbetning. Vi tror helt enkelt tt en specilisering är nödvändig för tt kunn erbjud dig som kund en så effektiv produktion som möjligt. Istället skpr vi tillsmmns med lokl/regionl prtners effektiv försörjningskedjor, där vi kn erbjud vår kunder efterföljnde berbetning som svetsning, skärnde berbetning och tbehndling. Eftersom Rep är en v SSAB:s utvld Hrdo Werprts Supplier kn vi erbjud ett stort urvl och säkr levernser v plåt i Hrdo- och Weldo-kvlitet. Vi hr ett v Sveriges bredste lgersortiment för plåt. Blnd nnt hr centrllgret i Jönköping ett v Sveriges störst sortiment för vrmvlsd plåt. Ordinär stål lgerförs från 0,1 till 310 mm och kld stål (t e slitstål 400, 450, 500 och höghållfst konstruktionsstål 420, 690) från 3 till 180 mm. Dessutom innefttr lgret lltifrån tunn, rostfri fjäderstål, till tjock höghållfst slitstål. Rostfri plåt smt lgerhålls från 0,1 till 25 mm. Mer informtion om vår lger hittr du på sidorn Hndelsstål Vi smrbetr med världens lednde ståltillverkre och som oberoende kn vi lltid erbjud rätt kvlitet till rätt pris. Vår omfttnde hndelstålslger hr hög tillgänglighet, utformde utifrån vårt stndrdsortiment och lokl kunders behov. 8 9

6 gerlist stndrd BAK S275JR S355J2 HÅPROFIER KKR S355J2H SS-EN10219 Tp Kg/m HEA HEA 100 á 12,1 M 16,70 HEA 120 á 12,1 M 19,90 HEA 140 á 12,1 M 24,70 HEA 160 á 12,1 M 30,40 HEA 180 á 12,1 M 35,50 HEA 200 á 12,1 M 42,30 IPE IPE 100 á 12,1 M 8,10 UPE IPE 120 á 12,1 M 10,40 IPE 140 á 12,1 M 12,90 IPE 160 á 12,1 M 15,80 IPE 180 á 12,1 M 18,80 IPE 200 á 12,1 M 22,40 UPE 80 á 12,1 M 7,90 UPE 100 á 12,1 M 9,80 UPE 120 á 12,1 M 12,10 UPE 140 á 12,1 M 14,50 UPE 160 á 12,1 M 17,00 UPE 180 á 12,1 M 19,70 UPE 200 á 12,1 M 19,70 Vi bter stålsort på blk. 275 kommer tt ersätts v 355. ger kn därför finns i båd kvlitetern. Tp Kg/m Kvdrtisk MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 8, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 11, MM á 12 M 11, MM á 12 M 14, MM á 12 M 17, MM á 12 M 20, MM á 12 M 26,40 Rektngulär MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 8, MM á 12 M 10, MM á 6 M 7, MM á 12 M 12, MM á 12 M 17, MM á 12 M 17, MM á 12 M 22,

7 RUNDA RÖR SMS 326 OGÄNG 122 Kg/m 10 (17,22,35) MM á 6 M 0,85 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MMá 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 HANDESBÖJAR ,92,3 K 90GR ,72,6 K 90GR ,42,6 K 90GR ,32,6 K 90GR 2203 Kg/m st st st st SVETSADE PRECISIONSSTÅRÖR (DIN 2394) EN STÅNGSTÅ S235JRG2 S355J0 Tp Kg/m Frknt 8 MM á 6 M 0,50 10 MM á 6 M 0,79 12 MM á 6 M 1,13 16 MM á 6 M 2,01 20 MM á 6 M 3,14 25 MM á 6 M 4,91 30 MM á 6 M 7,06 S235JRG2 Tp Kg/m Runt 6 MM á 6 M 0,22 8 MM á 6 M 0,39 10 MM á 6 M 0,62 12 MM á 6 M 0,89 16 MM á 6 M 1,58 U 5038 MM á 6 M 5,59 RUNDA RÖR VARMFÖRZ SMS326 GÄNG M MUFF 122 Kg/m 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MM á 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 VINKE S235JRG2 Tp Kg/m iksidig MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 15, MM á 12 M 19,90 Oliksidig MM á 6 M 1, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 12 M 8, MM á 12 M 11, MM á 12 M 18, MM á 12 M 27,30 Tp Kg/m Rund 202 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2,37 (DIN 2395) EN Kvdrtisk 15151,5 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3,01 (DIN2395) EN Rektngulär MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4,26 40 MM á 6 M 12,56 50 MM á 6 M 19,63 S235JRG2 Pltt 153 MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7,09 S235JRG2 Pltt 808 MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 17, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 12, MM á 6 M 15,

8 UNIVERSASTÅ S235JRG2 VARMFÖRZ. PÅT DX51D+Z275 MA-C KAVASAD PÅT DC 01(Fe P01)/ANO SIPAD AXE SS2412/20MnV6 Kg/m Kg/m MM á 6 M 21, MM MM 16,00 20 MM á 6 M Tol ISO h8 2, MM á 6 M 12, ,5 MM MM 25,00 25 MM á 6 M Tol ISO h8 3, MM á 6 M 15, MM ,5 MM 24,00 30 MM á 6 M Tol ISO h8 5, MM á 6 M 23, MM ,5 MM 37,50 35 MM á 6 M Tol ISO h8 7, MM á 6 M 31, MM ,5 MM 54,00 40 MM á 6 M Tol ISO h8 9, MM á 6 M 29, ,5 MM 37, MM 32,00 45 MM á 6 M Tol ISO h8 12, MM á 6 M 49, MM MM 50,00 50 MM á 6 M Tol ISO h8 15, MM á 6 M 47, MM MM 72,00 60 MM á 6 M Tol ISO h8 22, MM á 6 M 70,60 SIT PÅT VARMVASAD PÅT S240 B S35MC D BET/ANO * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll 70 MM á 6 M Tol ISO h8 30,20 80 MM á 6 M Tol ISO h8 39,50 90 MM á 6 M Tol ISO h8 49, MM á 6 M Tol ISO h8 61,70 HARDOX 400* HARDOX 450* X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 150 MASKINSTÅ RUNDSTÅ SS2142M Kg/m 16 MM á 6 M 1,58 19 MM á 6 M 2,23 20 MM á 6 M 2,47 25 MM á 6 M 3,85 30 MM á 6 M 5,55 40 MM á 6 M 9,86 50 MM á 6 M 15,40 55 MM á 6 M 18,70 60 MM á 6 M 22,20 65 MM á 6 M 26,10 AUTOMAT KADR RUNT Kg/m 30 MM á 3 M Tol ISO h9 5,55 35 MM á 3 M Tol ISO h9 7,55 ROSTFRI PÅT EN (SS2333) MM MM X 1500 X HARDOX 500* 3000 X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM 540 DURKPÅT RUTPÅT S235JRG MM MM MM MM MM MM á 6 M 30,20 75 MM á 6 M 34,70 80 MM á 6 M 39,50 85 MM á 6 M 44,50 90 MM á 6 M 49,90 95 MM á 6 M 55, MM á 6 M 61, MM á 6 M 68, MM á 6 M 74, MM á 6 M 81, MM á 6 M 88, MM á 6 M 96, MM á 6 M 104, MM á 6 M 112, MM á 6 M 121, MM á 6 M 139, MM á 6 M 158, MM á 6 M 178, MM á 6 M 200, MM 48 ARMERING, KAMSTÅ B500BT** 8 MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 1, MM á 6 M 223, MM á 6 M 247,

9 ARMERINGSNÄT NPS500** TYP ,0 2,3 M 24,40 TYP ,85 2,25 M 17,60 TYP ,0 2,3 M 35,10 TYP ,85 2,25 M 25,40 AUMINIUM SKYTPÅT VIT ,5 MM VIT , ,5 MM VIT ,40 AUMINIUM DURK EN AW-5754 H114 FIVE BAR /5 MM 18, /5 MM 28, /5 MM 40, /7 MM 28, /7 MM 44, /7 MM 64,35 AUMINIUM PÅT EN AW-1050A/1200 H14/24 HAVHÅRD MM 5, MM 10, MM 16, MM 21,60 Övrigt stål som ej är listt kn också leverers med kort levernstider, t e: Seghärdningsstål mm Konstruktions- och mskinstål 8 405mm Klldrgen stång 5 120mm Ämnesrör 30/20 230/160 Obs! Vi kn inte grnter tt det vid vrje tillfälle finns mteril i önskd dimension, d v s levernstid kn då uppstå. Vi lgerhåller även ndr mteril och kn vid behov lgerhåll mteril enligt ö k med kund. Prt med din säljre så hittr vi den bäst lösningen! * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll Produktionslger plåt KAVASAD KAFORMNINGSSTÅ Kvlitet DC-01 S 355 MC S 420 MC S 650 MC (e DOMEX 420) (e DOMEX 650) Tjocklek 0,5 2,5 mm 3 20 mm 3 15 mm 3 12 mm EXTRA HÖGHÅFAST PÅT SITPÅT Kvlitet S 420 M S690Q S 890Q Slitplåt 400,450,500, 550, 600 (e WEDOX 420) (e WEDOX 700) (e WEDOX 900) (e HARDOX400, 450, 500) Tjocklek mm mm mm 3,2 80 mm GROVPÅT Kvlitet P265GH S355J2+N S355N-Z35 BORSTÅ B27 Corten 355 Tjocklek mm mm mm mm 3 15 mm Mskinlist ÄMNEN ROSTFRITT AUMINIUM Kvlitet S355+AR SS EN SS EN EN 5754 Ort Gsmskiner Plnlser Rörlser Plsm Kpmskiner Kirun 1 Gällivre Skellefteå Strömsund Köping 2 Sl Uddevll udvik 2 Tjocklek mm (2333) (2348) 1 15 mm 1 15 mm 1 15 mm

10 Tolernser TOERANSER BANDPÅT EN EN : 1991 Mått i mm Tjocklek 25 mm, bredd m 2200 mm Nominell 1200 > 1200 > 1500 > 1800 tjocklek ,00 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,21 > 2,00 2,50 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,23 ± 0,25 > 2,50 3,00 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 > 3,00 4,00 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,27 > 4,00 5,00 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 > 5,00 6,00 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 ± 0,31 > 6,00 8,00 ± 0,29 ± 0,30 ± 0,31 ± 0,35 > 8,00 10,00 ± 0,32 ± 0,33 ± 0,34 ± 0,40 > 10,00 12,50 ± 0,35 ± 0,36 ± 0,37 ± 0,43 > 12,50 15,00 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,40 ± 0,46 > 15,00 25,00 ± 0,40 ± 0,42 ± 0,45 ± 0,50 TJOCKEKSTOERANSER FÖR TUNNPÅT EN EN Mått i mm everns sker enligt normltolerns om ej nnt föreskrivits. Tjockleken mäts minst 40 mm från plåtens knt. Nominell Normltolerns för nominell bredd tjocklek 1200 > ,35 0,40 ± 0,04 ± 0,05 > 0,40 0,60 ± 0,05 ± 0,06 > 0,60 0,80 ± 0,06 ± 0,07 > 0,80 1,00 ± 0,07 ± 0,08 > 1,00 1,20 ± 0,08 ± 0,09 > 1,20 1,60 ± 0,10 ± 0,11 > 1,60 2,00 ± 0,12 ± 0,13 > 2,00 2,50 ± 0,14 ± 0,15 > 2,50 3,00 ± 0,16 ± 0,17 TJOCKEKSTOERANSER KVARTOPÅT EN SS-EN 10029:2010 Mått i mm RÄTVINKIGHETS- OCH UTNINGSTOERANS U ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 4 Tjocklek Fält 4 3 0,86 5 0,90 6 0,92 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 TIÅTEN MEDERÅHET R Y5 (μm) ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 3 Tjocklek Fält Klss A: Undre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss B: Konstnt undre gränsvmått på 0,3 mm Klss C: Undre gränsvmått noll och övre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss D: Smmetrisk tolerns beroende på nominell tjocklek Normlt sker leverns enligt dess stndrder om ej nnt överenskommits. Nominell tjocklek Tolernser för nominell tjocklek t Klss A Klss B Klss C Klss D Undre Övre Undre Övre Undre Övre Undre Övre gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gränsvmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått 3 t < 5 0,3 +0,7 0,3 +0,7 0 +1,0 0,5 +0,5 5 t < 8 0,4 +0,8 0,3 +0,9 0 +1,2 0,6 +0,6 8 t < 15 0,5 +0,9 0,3 +1,1 0 +1,4 0,7 +0,7 15 t < 25 0,6 +1,0 0,3 +1,3 0 +1,6 0,8 +0,8 25 t < 40 0,7 +1,3 0,3 +1,7 0 +2,0 1,0 +1,0 40 t < 80 0,9 +1,7 0,3 +2,3 0 +2,6 1,3 +1,3 80 t < 150 1,1 +2,1 0,3 +2,9 0 +3,2 1,6 +1,6 150 t < 250 1,2 +2,4 0,3 +3, ,6 1,8 +1,8 250 t 400 1,3 +3,5 0,3 +4, ,8 2,4 +2,4 Rep lgerhåller grovplåt med tjocklekstolerns enligt klss A

11 Tolernser skärning TOERANSER FÖR GROVPÅT ENIGT EN 10029:1991 Mått i mm Breddtolernser Nominell bredd Undre gränsvmått Övre gränsvmått 600 < < ängdtolernser Nominell längd Undre gränsvmått Övre gränsvmått < < < < < < GRÄNSAVMÅTT FÖR NOMINEA DIMENSIONER FÖR TERMISK SKÄRNING EN ISO 9013:2002 Mått i mm Tolerns- Plåt- Gränsvmått för nominell dimensioner klss tjocklek < t 1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9 1 < t 3,15 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1 3,15 < t 6,3 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 6,3 < t 10 ± 1,0 ± 1,1 ± 1,3 ± 1,4 ± 1,5 ± 1,6 ± 1,7 10 < t 50 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3,0 ± 4,2 50 < t 100 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,6 ± 3,0 ± 3,7 ± 4,9 100 < t 150 ± 3,2 ± 3,3 ± 3,4 ± 3,7 ± 4,4 ± 5,7 150 < t 200 ± 4,0 ± 4,0 ± 4,1 ± 4,5 ± 5,2 ± 6,4 200 < t 250 ± 5,2 ± 5,9 ± 7,2 250 < t 300 ± 6,0 ± 6,7 ± 7,9 Plnhetstolernser Nominell Ståltp Ståltp H tjocklek Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 TOERANSER, ASERSKÄRNING 3 < Mteril Tjocklek Tolernser Snittsplt 5 < < < < < Kolstål Kolstål 30 mm Rosttrögt stål Rostfritt stål 15 mm Rostfritt stål Aluminium 15 mm Aluminiumlegering Aluminium Etc. Mätt över en längd v 1000 mm. Positionstolerns 0,2mm/0,015¼ Repetitionsvvikelse 0,06mm/0,005, skärtolerns c. +- 0,2 mm, se seprt tbell. 0,15 0,45mm Minst skärbr hål 0,5 1 Tjockleken Ståltp : Sträckgräns 460 N/mm 2, dock inte härdde eller seghärdde. Ståltp H: Sträckgräns > 460 < 700 N/mm 2, smt ll härdde eller seghärdde

12 Tolernser kpning Efterbehndling GERKAPNINGSBETECKNINGAR Mått i mm ängdtolernser Rkkpning v blk, profil, stång och rör. Gäller om ej nnt ngivits på ordern. ängdmått Tolerns > 0 30 mm ± 0,5 mm > mm ± 0,8 mm > mm ± 1,2 mm > mm ± 2,0 mm > mm ± 3,0 mm > mm ± 4,0 mm All gs- och plsmskurn detljer leverers med slggd undersid (eventuell skärslgg på snittets undersid skrps bort) smt lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. All lserskurn detljer leverers med lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. Vlbr efterbehndlingr enligt Reps stndrd för efterbehndling, REB. På viss orter kn någr v efterbehndlingsstegen skns. Rep kn även erbjud ndr tper v efterbehndling. Prt med din säljre om din behov. Utdrg ur SS A B C D F G REB 10 trumling Trumling v gs- och plsmskurn detljer kortre än 500 mm. Ger stukning v knt. REB 40 slipning Slipning v utsticknde ojämnheter på ovn- och undersid v plått. Ger slät t. REB 70 slipning, grdning och plnblästring REB 60 och REB 30. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning. Ger ren och slät t, smt jämn och bruten knt. E H I J K b M b N b b REB 20 blästring Blästring med pln- eller trumlingsbläster efter gs- och plsmskärning. Ger ren t. Detljer längre än 500 mm plnblästrs, detljer mindre eller lik med 500 mm trumlingsblästrs. Ger ren t och vid trumlingsblästring stukning v knt. REB 50 slipning och plnblästring REB 40 och REB 30. Ger slät och ren t. REB 80 slipning, grdning och plnblästring två gånger REB 60, REB 30 och REB 30. Vid plnblästring v detljer kortre än 1200 mm blästrs detljern två vrv med vändning melln vrven, för tt undvik spår v rutmönster från korg. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning ger ren och slät t smt jämn och bruten knt. P Q b R b b REB 30 plnblästring Plnblästring. Ger ren t. REB 60 slipning och grdning REB 40 och kntbrtning v ovn- och undersid. Minimimått: längd 150 mm, bredd 50 mm. Ger slät t och bruten knt. REB 90 vibrtionstrumling Vibrtionstrumling och tvättning v lserskurn detljer mindre än 250*250 mm. Ger ren t smt bruten knt

13 Projektprtner Anlit Reps eperter spr tid och gör bättre ffärer. Projektprtner är ett erbjudnde för större projekt, där Reps projektorgnistion kn kliv in som stöd i de inlednde fsern. Som kund får du chnsen tt utnttj riktig projektspecilister, som med erfrenheten från ett hundrtl mssiv projekt tillför snbbhet, fleibilitet och kompetens. Vi fokuserr på tt spr tid och pengr åt dig som kund och skpr översikt i komple projekt. Dessutom delr vi nsvret för ffären med dig; skulle du som kund mot förmodn miss ffären innebär det smm sk för oss på Rep. Smrbetsformen pssr frmför llt när logistiken är npssd för projektstrd leverns. Erbjudndet hnterr tre olik fser i ett projekt, där du som kund väljer i vilk du vill h stöd: Projektkonsulttion Reps projekteperter kommer gärn in tidigt i ett projekt och ger stöd i konstruktionsfsen. Det gör tt du vlstr nckelpersoner i din egen orgnistion och slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg. Rep hjälper dig även med tt utnttj plåten optimlt, genom tt välj rätt plåtformt och del smt konstruer detljer utifrån plåtformt. Offereringsstöd Tck vre sin lång erfrenhet v stor projekt kn Reps specilister snbbt t frm en väl vvägd prissättning till ditt offereringsrbete. Dessutom hr de förmågn tt hnter eventuellt bristfällig underlg som du hr tt utgå ifrån och sätt ett fst pris på rätt nivå i din offert. Mterilhntering och logistik Utifrån en genomtänkt levernspln säkerställer Rep tt du erbjuds trgg mterilflöden, där komplett projektstser leverers i rätt ordning och på rätt tid. OFFERERINGSSTÖD Stöd v projekteperter Stöd i konstruktionsfsen Snbb prissättning Fst pris Avlstr nckelpersoner hos er Rep Projektprtner delt nsvr för ffären Slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg evernspln och säkr mterilflöden Kn räkn på dålig/bristfällig underlg everns v komplett projektstser PROJEKTKONSUTATION MATERIAHANTERING OCH OGISTIK 24 25

14 Vänd dig till Rep när dig Vi hr vlt tt finns loklt med försäljning, produktionsresurser och lger. Närheten till dig som kund är viktig och tt vi känner tt vi kn ge bäst service om vi finns etblerde i din lokl närhet. Hör gärn v dig, både för llmän informtion om vår erbjudnden och konkret förfrågningr. Rep Kirun stvägen 39, Kirun Tel Rep Gällivre Energipln 1, Gällivre Tel Rep Skellefteå Truckgtn 1, Skellefteå Tel Rep Strömsund Godsgtn 4, Strömsund Tel Rep Sl Verkstdsgtn 7, Sl Tel Rep Köping Gml Hmnvägen 2, Köping Tel Rep Uddevll Brunegårdsvägen 1, Uddevll Tel TSAB En del v Rep Grnrpsvägen 5, Jönköping Tel Rep VIAS udvik Svetsrevägen 1, udvik Tel

15

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snabbare på stålämnen Det handlar om fokusering. Vi kapar och skär stål. Vi har aldrig varit intresserade av att bli halvbra på en massa olika saker. Det känns helt enkelt bättre att vara riktigt, riktigt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

PRISLISTA NR 16. Sida 1 av 36

PRISLISTA NR 16. Sida 1 av 36 PRISLISTA NR 16 VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (KVADRATISKA) VKR-40*40*3,2 7500 3,61 27,08 19,35 523,90 VKR-40*40*4 6100 4,39 26,78 19,35 518,17 VKR-40*40*4 7500 4,39 32,93 19,35 637,10 VKR-50*50*4

Läs mer

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna leveransbestämmelser.

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor 2016-01-05 STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

AL PLATTSTÅL 6060/6063 T6 15x3 MM á 6 M M 11 9

AL PLATTSTÅL 6060/6063 T6 15x3 MM á 6 M M 11 9 Lagerlista 2015 inkl moms exkl moms Pris Pris Artikelnr Benämning Dimension Enhet Meter Meter 1100101029 PLATTSTÅL S235JR 20x3 MM á 4 M M 13 10 1100101037 PLATTSTÅL S235JR 25x3 MM á 4 M M 15 12 1100101073

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Stålkatalog. www.sov.se

Stålkatalog. www.sov.se SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 1 Stålkatalog www.sov.se Version II SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 2 Turlista Vi kör med dagliga leveranser av stål, verktyg och andra förnödenheter,

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning.

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning. TANA09 Föreläsning 3 Tillämpning - Ry Trcing och Bézier Ytor z = B(x, y) q o Ekvtionslösning Tillämpning Existens Itertion Konvergens Intervllhlveringsmetoden Fixpuntsitertion Newton-Rphsons metod Anlys

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Balk. HEA-balk S355J2 EN10025

Balk. HEA-balk S355J2 EN10025 1 Balk HEA-balk S355J2 EN10025 Kg/st Mantelyta m²/m 100 á 10.1m 16,70 168,67 0,56 100 á 12.1m 16,70 202,07 0,56 100 á 14.1m 16,70 235,47 0,56 120 á 10.1m 19,90 200,99 0,68 120 á 12.1m 19,90 240,79 0,68

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer