Snabbare på stålämnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbare på stålämnen"

Transkript

1 Snbbre på stålämnen

2 Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt område. I vårt fll hndlr det om tt kp och skär stålämnen. Den inställningen hr gjort oss på Rep till brnschens verklig specilister. Rep är snbbre på stålämnen Vi hr bggt det perfekt lget Visst finns det en lösning för dig En v de viktigste egenskpern som kännetecknr Rep är just snbbheten. Förmågn tt utn betänketid t sig n uppgiften på stående fot, vilket kpr ledtider och möjliggör snbb levernser. Och det kn vi gör tck vre fler olik fktorer. Rätt mskinprk och Sveriges bredste lgersortiment på plåt är självklrt en. Erfren och etremt kompetent personl är en nnn. Men frmför llt hndlr det om en inställning. Övertgelsen tt vi kn lös ll din önskemål som kund. Och tt vi gör det utn tt tvek. Du som känner till vår histori vet tt dgens Rep är en smmnslgning v Stålteknik och Stålcenter. Dess hr sedn kompletterts genom uppköp v företg med både ekt rätt spetskompetens och geogrfisk plcering för tt bidr till tt företget utveckls i rätt riktning. Resulttet är ett tem som är uppbggt med precision och fingertoppskänsl. Både vd gäller kunnig, speciliserd personl på vrje position och funktionsnpssd utrustning. För tt inte tl om hur viktig den geogrfisk spridningen över Sverige är, med kpde trnsportlängder och den närhet som skps till dig som kund. Det finns få sker som är så irriternde som tt vänd sig till ett företg med en förfrågn och bemöts v en rnkd pnn. Vnligtvis hos någon som tittr ner i tidbokningsklendern för tt berätt om hur svårt llt kommer tt bli. Därför hr vi bestämt oss för tt ldrig vr så. Utn precis tvärtom. Inte minst eftersom det här med skärning och kpning fktiskt är vårt specilområde. Det underlättr onekligen sker och ting. Och ärligt tlt finns det som regel en smrt lösning på hur vrje förfrågn från en kund kn löss. Berätt br vd du behöver En sk som du lltid sk kunn räkn med tt hitt hos Rep är prestigelöshet. Det sk vr enkelt tt h med oss tt gör. För ärligt tlt finns det ldrig någon nledning tt krångl till sker i onödn och försök vr märkvärdigre än mn egentligen är. Hur mcket eperter vi än nser oss vr. Det är så vi själv vill bli bemött v vår smrbetsprtners och det är så vi lltid sk behndl vår kunder. Sedn kn vi låt vår epertis tl för sig själv i de jobb vi utför. Det känns som ett både nturligt och tilltlnde sätt tt förhåll sig till såväl kunder som leverntörer. Så kom till oss med din önskemål, så gör vi vårt llr tterst för tt rbetet sk utförs till belåtenhet. Trggheten i tt rbet med specilister Det finns ntgligen få som går igång lik mcket på kpning och skärning v stålämnen som vi på Rep. Och lckligtvis är det ett specilintresse som verkligen kommer dig som kund till godo. För det hr gjort tt vi genom åren hr bggt upp en specilinriktd brnschkompetens som gör det möjligt tt både erbjud beprövde stndrdlösningr och kretiv möjligheter för unik situtioner. Ovsett om det hndlr om snbb punktinstser och kort ledtider eller långsiktig smrbetsvtl. 2 3

3 Du vill tjän så mcket som möjligt. Och då är Rep ett nturligt vl. I slutändn är det vd som står på sist rden som räkns. Antgligen är det ett påstående som stämmer in lik br på dig som på ll ndr som bedriver en ffärsverksmhet. Och vi på Rep skulle knppst vr särskilt frmgångsrik om vi inte bidrog till tt du som kund får möjligheten tt tjän mimlt på din verksmhet. Då skulle du vänd dig till någon nnn. Som tur är erbjuder vi ett ntl fördelr som gör just det. Tjänr pengr åt dig som kund. Rep är speciliserde på tt få ut det mest möjlig ur vrje råämne, vilket är en bidrgnde fktor till fördelktig priser för företgets kunder. Vi ökr din intäkter Reps erbjudnde hndlr till stor del om trgghet. Du sk vet vr du hr oss och tt vi levererr det du behöver på kortst möjlig tid, ovsett förutsättningr och speciell önskemål. Vår resurser både vd gäller mskin prk och brnschkompetens, tillsmmns med stor lgertillgångr möjliggör kort och säkr ledtider. Med den trggheten i rggen kn du lugnt t på dig precis så mång ffärer som din kpcitet tillåter. Och du kn enklre hnter stor och snbb förändringr i volm. Men lik viktigt är tt vi minskr din kostnder En optimlt npssd mskinprk och lösningsfokuserd personl säkerställer mer än br snbb, effektiv levernser. Kombinert med fördelktig leverntörs vtl, tck vre vår stor inköpsvolm v råmteril, kn vi håll en prisbild som är mcket konkurrenskrftig sett till produkten vi erbjuder. Vi hr även specilisert oss på tt få ut det mest möjlig ur vrje plåt eller blk, vilket bidrr till tt vi kn håll prisern nere mot dig som kund. Dessutom kn du minsk din kpitlbindning genom ett lägre behov v ett eget råmterillger. Vi hjälper dig även med tt få ut det mest möjlig v din egen produktion, genom tt hitt konstruktionslösningr, mteril och logistiklösningr som sänker din tillverkningskostnder. 4 5

4 Grm tempokänsl. När snbbt är lik med br. Rpp i tnken och lätt i steget. ätt tt gå snbbt från tnke till hndling. Förhoppningsvis är det här egenskper som stämmer br in på Rep. Det är nämligen så vi uppfttr oss själv. Dessutom vet vi tt det är så mång v vår kunder ser oss. Ungefär som den rk motstsen till stelbent, frkntig och seg, med ndr ord. I grunden hndlr det om tt förstå vd du som kund behöver och med det som underlg erbjud den optiml lösningen. Alltid med kvlitet i fokus. Och lltid snbbre. Både när det gäller jobb som kräver kort ledtider och i långsiktig, mer övergripnde smrbeten. Snbbheten är en v de egenskper som kännetecknr Rep. Förmågn tt kp ledtider och möjliggör snbb levernser. Epresstjänst kn rädd din dg Att bgg ett långsiktigt smrbete Iblnd kn det ju kör ihop sig riktigt ordentligt. Knske på grund v tt något inte hr gått som mn tänkt sig eller tck vre en speciell beställning som kräver etremt snbb leverns från din sid. För just de tillfällen när sådn lägen dker upp hr vi tgit frm erbjudndet Epresstjänst. Om du beställer den tjänsten sätter vi på Rep in etr resurser för tt lös din kut sitution och leverer med en hstighet som är till och med snbbre än normlt. Ingen serie är för liten Vi hr bggt upp en verksmhet där vår olik erbjudnden sk vr enkl tt npss efter fler olik sorters behov. Oft rör det sig om stor serier, men vi tr även emot beställningr på små, begränsde serier. Tck vre en egenutveckld metod för gsskärning kn vi erbjud kostndseffektiv skärning även v plåt i mindre serier. Vi låter gärn dig som kund test vår kunskper i väldigt liten skl, för tt sedn kunn utveckl smrbetet om du känner tt du vill gå vidre. Använd Rep som en etr resurs Med viss v vår kunder hr vi inget löpnde smrbete, utn rcker in som en etern resurs vid speciell tillfällen eller under en begränsd period. Det kn till eempel vr om den egn nläggningen under viss toppr inte klrr v den ktuell produktionsnivån. Istället för tt då behöv tck nej till jobb eller tvings bgg på sin egen mskinprk, kn ett br lterntiv vr tt vänd sig till oss på Rep. ckligtvis hör de snbb jobben med krv på kort ledtider och snbb beslut inte lltid till vrdgen. Och även om vi på Rep är specilister på just de situtionern, bgger de flest v vår kundreltioner på mer långsiktig smrbeten. Med tiden när mn lär känn vrndr närmre blir det enklre tt utveckl smrbetsformern och se hur vi på Rep kn bidr på bäst sätt, både med rådgivning kring din verksmhet och med optiml levernser v skurn och kpde stålämnen. Konsulttjänster en lönsm investering Med de erfrn och mcket kompetent skärtekniker och mterilspecilister som finns inom Rep, erbjuder vi konsulttjänster inom både termisk skärteknik och mterilvl. Tjänstern är en möjlighet tt del med sig v kunskp och erfrenheter till kundens egn konstruktörer och inköpre. Målet är tt utveckl kundens egen verksmhet och bidr till blnd nnt reducerde kostnder i det egn ledet, ökde intäkter och minskd kpitlbindning. Utbild dig hos Rep Förutom vår konsulttjänster erbjuder vi även hlvdgrsutbildningr inom skärteknik och stålmterilvl. I kursen Skärteknik går vi igenom möjligheter och begränsningr med de olik skärteknikern lserskärning, rörlserskärning, gs- och plsmskärning smt vttenskärning. Dessutom ger vi enkl riktlinjer för lämplig nvändningsområden för de olik skärteknikern. I kursen Stålmterilvl går vi igenom de olik stålstndrdern och stålmterilklssern, smt informerr om olik vrinter v slitstål. 6 7

5 Skärning och kpning v stålämnen. Med en perfekt uppbggd mskinprk. Reps mskinprk är uppbggd för tt på ett optimlt sätt svr upp mot vår kunders behov vd gäller tjocklek, tolernskrv och precision. Dessutom hr vi stor möjligheter tt på ett effektivt sätt hnter även mindre serier. Förutom skurn och kpde produkter, erbjuder vi även välsorterde lger för hndelsstål. Detljerd informtion om vår mskinprk och lgersortimentet för hndelsstål och plåt hittr du på sidorn Rörlserskärning Gsskärning Gsskärning Plsmskärning Kpning Plåtlger På vår nläggningr runt om i Sverige hr vi totlt 14 mskiner för gsskärning v grovplåt, med upp till 24 brännre och som mest 12 6 meter skärbord. Med gsskärmskinern skär vi plåt med en tjocklek upp till 400 mm. Vår egenutvecklde gsskärningsmetod möjliggör kostndseffektiv skärning v även mindre serier. Metoden ger både etremt kort ställ- och tömningstider, smt ultimt förutsättningr för ett högt plåtutnttjnde. serskärning Ett lterntiv som nvänds för kostndseffektiv skärning v plåtdetljer med mcket snäv tolernskrv. Vi hr i dg se lserskärmskiner som kn skär en plåttjocklek på upp till 25 mm svrt plåt, med lserskärbord på upp till mm. I mskinprken ingår blnd nnt en mcket effektiv produktionscell för lserskärning, där en Bstronic 6.0 kw och en Bstronic 4.4 kw är smmnlänkde med ett plåthnteringssstem. Dett ger möjlighet till effektiv plåthntering med låg bemnning. För medeltjock plåt med snäv tolernskrv är plsmskärning ett lämpligt lterntiv, som även ger möjlighet till fogberedning. Vi hr totlt två modern plsmskärmskiner med bord på upp till mm, som kn skär svrt plåt i upp till 60 mm. Vi kn även fogbered direkt vid skärning, genom tt fs den figurskurn konturen i 45 grder. Rörlserskärning Ett nturligt vl för kostndseffektiv figurskärning v rör med hög tolernskrv. Vår tre rörlserskärmskiner ger oss möjlighet tt skär rör upp till 250 mm i dimeter. Förutom trditionell jobb som gerning och borrning, öppnr rörlsertekniken även helt n möjligheter för meknisk konstruktioner. Ett br eempel på det är tt mång v vår kunder hr kunnt minsk ntlet ingående detljer i en rm genom tt bgg in lösningrn i röret. Det hr gjort det möjligt tt minsk rtikelflorn, förenkl monteringen och smtidigt få en mer kostndseffektiv produkt. Vi hr totlt tio kpmskiner fördelde på vår enheter runt om i Sverige. Förutom mskiner för stndrdkpning, hr vi även specilmskiner för såväl gerkpning som högeffektiv klingkpning v rund- och plttstål smt ämnesrör. Genomtänkt logistik från hndelslger till kpverkstd ger möjlighet till mcket effektiv produktion v kpde detljer. Tilläggstjänster På Rep utför vi inte själv någon efterföljnde berbetning. Vi tror helt enkelt tt en specilisering är nödvändig för tt kunn erbjud dig som kund en så effektiv produktion som möjligt. Istället skpr vi tillsmmns med lokl/regionl prtners effektiv försörjningskedjor, där vi kn erbjud vår kunder efterföljnde berbetning som svetsning, skärnde berbetning och tbehndling. Eftersom Rep är en v SSAB:s utvld Hrdo Werprts Supplier kn vi erbjud ett stort urvl och säkr levernser v plåt i Hrdo- och Weldo-kvlitet. Vi hr ett v Sveriges bredste lgersortiment för plåt. Blnd nnt hr centrllgret i Jönköping ett v Sveriges störst sortiment för vrmvlsd plåt. Ordinär stål lgerförs från 0,1 till 310 mm och kld stål (t e slitstål 400, 450, 500 och höghållfst konstruktionsstål 420, 690) från 3 till 180 mm. Dessutom innefttr lgret lltifrån tunn, rostfri fjäderstål, till tjock höghållfst slitstål. Rostfri plåt smt lgerhålls från 0,1 till 25 mm. Mer informtion om vår lger hittr du på sidorn Hndelsstål Vi smrbetr med världens lednde ståltillverkre och som oberoende kn vi lltid erbjud rätt kvlitet till rätt pris. Vår omfttnde hndelstålslger hr hög tillgänglighet, utformde utifrån vårt stndrdsortiment och lokl kunders behov. 8 9

6 gerlist stndrd BAK S275JR S355J2 HÅPROFIER KKR S355J2H SS-EN10219 Tp Kg/m HEA HEA 100 á 12,1 M 16,70 HEA 120 á 12,1 M 19,90 HEA 140 á 12,1 M 24,70 HEA 160 á 12,1 M 30,40 HEA 180 á 12,1 M 35,50 HEA 200 á 12,1 M 42,30 IPE IPE 100 á 12,1 M 8,10 UPE IPE 120 á 12,1 M 10,40 IPE 140 á 12,1 M 12,90 IPE 160 á 12,1 M 15,80 IPE 180 á 12,1 M 18,80 IPE 200 á 12,1 M 22,40 UPE 80 á 12,1 M 7,90 UPE 100 á 12,1 M 9,80 UPE 120 á 12,1 M 12,10 UPE 140 á 12,1 M 14,50 UPE 160 á 12,1 M 17,00 UPE 180 á 12,1 M 19,70 UPE 200 á 12,1 M 19,70 Vi bter stålsort på blk. 275 kommer tt ersätts v 355. ger kn därför finns i båd kvlitetern. Tp Kg/m Kvdrtisk MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 8, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 11, MM á 12 M 11, MM á 12 M 14, MM á 12 M 17, MM á 12 M 20, MM á 12 M 26,40 Rektngulär MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 8, MM á 12 M 10, MM á 6 M 7, MM á 12 M 12, MM á 12 M 17, MM á 12 M 17, MM á 12 M 22,

7 RUNDA RÖR SMS 326 OGÄNG 122 Kg/m 10 (17,22,35) MM á 6 M 0,85 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MMá 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 HANDESBÖJAR ,92,3 K 90GR ,72,6 K 90GR ,42,6 K 90GR ,32,6 K 90GR 2203 Kg/m st st st st SVETSADE PRECISIONSSTÅRÖR (DIN 2394) EN STÅNGSTÅ S235JRG2 S355J0 Tp Kg/m Frknt 8 MM á 6 M 0,50 10 MM á 6 M 0,79 12 MM á 6 M 1,13 16 MM á 6 M 2,01 20 MM á 6 M 3,14 25 MM á 6 M 4,91 30 MM á 6 M 7,06 S235JRG2 Tp Kg/m Runt 6 MM á 6 M 0,22 8 MM á 6 M 0,39 10 MM á 6 M 0,62 12 MM á 6 M 0,89 16 MM á 6 M 1,58 U 5038 MM á 6 M 5,59 RUNDA RÖR VARMFÖRZ SMS326 GÄNG M MUFF 122 Kg/m 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MM á 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 VINKE S235JRG2 Tp Kg/m iksidig MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 15, MM á 12 M 19,90 Oliksidig MM á 6 M 1, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 12 M 8, MM á 12 M 11, MM á 12 M 18, MM á 12 M 27,30 Tp Kg/m Rund 202 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2,37 (DIN 2395) EN Kvdrtisk 15151,5 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3,01 (DIN2395) EN Rektngulär MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4,26 40 MM á 6 M 12,56 50 MM á 6 M 19,63 S235JRG2 Pltt 153 MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7,09 S235JRG2 Pltt 808 MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 17, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 12, MM á 6 M 15,

8 UNIVERSASTÅ S235JRG2 VARMFÖRZ. PÅT DX51D+Z275 MA-C KAVASAD PÅT DC 01(Fe P01)/ANO SIPAD AXE SS2412/20MnV6 Kg/m Kg/m MM á 6 M 21, MM MM 16,00 20 MM á 6 M Tol ISO h8 2, MM á 6 M 12, ,5 MM MM 25,00 25 MM á 6 M Tol ISO h8 3, MM á 6 M 15, MM ,5 MM 24,00 30 MM á 6 M Tol ISO h8 5, MM á 6 M 23, MM ,5 MM 37,50 35 MM á 6 M Tol ISO h8 7, MM á 6 M 31, MM ,5 MM 54,00 40 MM á 6 M Tol ISO h8 9, MM á 6 M 29, ,5 MM 37, MM 32,00 45 MM á 6 M Tol ISO h8 12, MM á 6 M 49, MM MM 50,00 50 MM á 6 M Tol ISO h8 15, MM á 6 M 47, MM MM 72,00 60 MM á 6 M Tol ISO h8 22, MM á 6 M 70,60 SIT PÅT VARMVASAD PÅT S240 B S35MC D BET/ANO * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll 70 MM á 6 M Tol ISO h8 30,20 80 MM á 6 M Tol ISO h8 39,50 90 MM á 6 M Tol ISO h8 49, MM á 6 M Tol ISO h8 61,70 HARDOX 400* HARDOX 450* X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 150 MASKINSTÅ RUNDSTÅ SS2142M Kg/m 16 MM á 6 M 1,58 19 MM á 6 M 2,23 20 MM á 6 M 2,47 25 MM á 6 M 3,85 30 MM á 6 M 5,55 40 MM á 6 M 9,86 50 MM á 6 M 15,40 55 MM á 6 M 18,70 60 MM á 6 M 22,20 65 MM á 6 M 26,10 AUTOMAT KADR RUNT Kg/m 30 MM á 3 M Tol ISO h9 5,55 35 MM á 3 M Tol ISO h9 7,55 ROSTFRI PÅT EN (SS2333) MM MM X 1500 X HARDOX 500* 3000 X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM 540 DURKPÅT RUTPÅT S235JRG MM MM MM MM MM MM á 6 M 30,20 75 MM á 6 M 34,70 80 MM á 6 M 39,50 85 MM á 6 M 44,50 90 MM á 6 M 49,90 95 MM á 6 M 55, MM á 6 M 61, MM á 6 M 68, MM á 6 M 74, MM á 6 M 81, MM á 6 M 88, MM á 6 M 96, MM á 6 M 104, MM á 6 M 112, MM á 6 M 121, MM á 6 M 139, MM á 6 M 158, MM á 6 M 178, MM á 6 M 200, MM 48 ARMERING, KAMSTÅ B500BT** 8 MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 1, MM á 6 M 223, MM á 6 M 247,

9 ARMERINGSNÄT NPS500** TYP ,0 2,3 M 24,40 TYP ,85 2,25 M 17,60 TYP ,0 2,3 M 35,10 TYP ,85 2,25 M 25,40 AUMINIUM SKYTPÅT VIT ,5 MM VIT , ,5 MM VIT ,40 AUMINIUM DURK EN AW-5754 H114 FIVE BAR /5 MM 18, /5 MM 28, /5 MM 40, /7 MM 28, /7 MM 44, /7 MM 64,35 AUMINIUM PÅT EN AW-1050A/1200 H14/24 HAVHÅRD MM 5, MM 10, MM 16, MM 21,60 Övrigt stål som ej är listt kn också leverers med kort levernstider, t e: Seghärdningsstål mm Konstruktions- och mskinstål 8 405mm Klldrgen stång 5 120mm Ämnesrör 30/20 230/160 Obs! Vi kn inte grnter tt det vid vrje tillfälle finns mteril i önskd dimension, d v s levernstid kn då uppstå. Vi lgerhåller även ndr mteril och kn vid behov lgerhåll mteril enligt ö k med kund. Prt med din säljre så hittr vi den bäst lösningen! * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll Produktionslger plåt KAVASAD KAFORMNINGSSTÅ Kvlitet DC-01 S 355 MC S 420 MC S 650 MC (e DOMEX 420) (e DOMEX 650) Tjocklek 0,5 2,5 mm 3 20 mm 3 15 mm 3 12 mm EXTRA HÖGHÅFAST PÅT SITPÅT Kvlitet S 420 M S690Q S 890Q Slitplåt 400,450,500, 550, 600 (e WEDOX 420) (e WEDOX 700) (e WEDOX 900) (e HARDOX400, 450, 500) Tjocklek mm mm mm 3,2 80 mm GROVPÅT Kvlitet P265GH S355J2+N S355N-Z35 BORSTÅ B27 Corten 355 Tjocklek mm mm mm mm 3 15 mm Mskinlist ÄMNEN ROSTFRITT AUMINIUM Kvlitet S355+AR SS EN SS EN EN 5754 Ort Gsmskiner Plnlser Rörlser Plsm Kpmskiner Kirun 1 Gällivre Skellefteå Strömsund Köping 2 Sl Uddevll udvik 2 Tjocklek mm (2333) (2348) 1 15 mm 1 15 mm 1 15 mm

10 Tolernser TOERANSER BANDPÅT EN EN : 1991 Mått i mm Tjocklek 25 mm, bredd m 2200 mm Nominell 1200 > 1200 > 1500 > 1800 tjocklek ,00 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,21 > 2,00 2,50 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,23 ± 0,25 > 2,50 3,00 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 > 3,00 4,00 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,27 > 4,00 5,00 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 > 5,00 6,00 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 ± 0,31 > 6,00 8,00 ± 0,29 ± 0,30 ± 0,31 ± 0,35 > 8,00 10,00 ± 0,32 ± 0,33 ± 0,34 ± 0,40 > 10,00 12,50 ± 0,35 ± 0,36 ± 0,37 ± 0,43 > 12,50 15,00 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,40 ± 0,46 > 15,00 25,00 ± 0,40 ± 0,42 ± 0,45 ± 0,50 TJOCKEKSTOERANSER FÖR TUNNPÅT EN EN Mått i mm everns sker enligt normltolerns om ej nnt föreskrivits. Tjockleken mäts minst 40 mm från plåtens knt. Nominell Normltolerns för nominell bredd tjocklek 1200 > ,35 0,40 ± 0,04 ± 0,05 > 0,40 0,60 ± 0,05 ± 0,06 > 0,60 0,80 ± 0,06 ± 0,07 > 0,80 1,00 ± 0,07 ± 0,08 > 1,00 1,20 ± 0,08 ± 0,09 > 1,20 1,60 ± 0,10 ± 0,11 > 1,60 2,00 ± 0,12 ± 0,13 > 2,00 2,50 ± 0,14 ± 0,15 > 2,50 3,00 ± 0,16 ± 0,17 TJOCKEKSTOERANSER KVARTOPÅT EN SS-EN 10029:2010 Mått i mm RÄTVINKIGHETS- OCH UTNINGSTOERANS U ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 4 Tjocklek Fält 4 3 0,86 5 0,90 6 0,92 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 TIÅTEN MEDERÅHET R Y5 (μm) ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 3 Tjocklek Fält Klss A: Undre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss B: Konstnt undre gränsvmått på 0,3 mm Klss C: Undre gränsvmått noll och övre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss D: Smmetrisk tolerns beroende på nominell tjocklek Normlt sker leverns enligt dess stndrder om ej nnt överenskommits. Nominell tjocklek Tolernser för nominell tjocklek t Klss A Klss B Klss C Klss D Undre Övre Undre Övre Undre Övre Undre Övre gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gränsvmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått 3 t < 5 0,3 +0,7 0,3 +0,7 0 +1,0 0,5 +0,5 5 t < 8 0,4 +0,8 0,3 +0,9 0 +1,2 0,6 +0,6 8 t < 15 0,5 +0,9 0,3 +1,1 0 +1,4 0,7 +0,7 15 t < 25 0,6 +1,0 0,3 +1,3 0 +1,6 0,8 +0,8 25 t < 40 0,7 +1,3 0,3 +1,7 0 +2,0 1,0 +1,0 40 t < 80 0,9 +1,7 0,3 +2,3 0 +2,6 1,3 +1,3 80 t < 150 1,1 +2,1 0,3 +2,9 0 +3,2 1,6 +1,6 150 t < 250 1,2 +2,4 0,3 +3, ,6 1,8 +1,8 250 t 400 1,3 +3,5 0,3 +4, ,8 2,4 +2,4 Rep lgerhåller grovplåt med tjocklekstolerns enligt klss A

11 Tolernser skärning TOERANSER FÖR GROVPÅT ENIGT EN 10029:1991 Mått i mm Breddtolernser Nominell bredd Undre gränsvmått Övre gränsvmått 600 < < ängdtolernser Nominell längd Undre gränsvmått Övre gränsvmått < < < < < < GRÄNSAVMÅTT FÖR NOMINEA DIMENSIONER FÖR TERMISK SKÄRNING EN ISO 9013:2002 Mått i mm Tolerns- Plåt- Gränsvmått för nominell dimensioner klss tjocklek < t 1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9 1 < t 3,15 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1 3,15 < t 6,3 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 6,3 < t 10 ± 1,0 ± 1,1 ± 1,3 ± 1,4 ± 1,5 ± 1,6 ± 1,7 10 < t 50 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3,0 ± 4,2 50 < t 100 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,6 ± 3,0 ± 3,7 ± 4,9 100 < t 150 ± 3,2 ± 3,3 ± 3,4 ± 3,7 ± 4,4 ± 5,7 150 < t 200 ± 4,0 ± 4,0 ± 4,1 ± 4,5 ± 5,2 ± 6,4 200 < t 250 ± 5,2 ± 5,9 ± 7,2 250 < t 300 ± 6,0 ± 6,7 ± 7,9 Plnhetstolernser Nominell Ståltp Ståltp H tjocklek Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 TOERANSER, ASERSKÄRNING 3 < Mteril Tjocklek Tolernser Snittsplt 5 < < < < < Kolstål Kolstål 30 mm Rosttrögt stål Rostfritt stål 15 mm Rostfritt stål Aluminium 15 mm Aluminiumlegering Aluminium Etc. Mätt över en längd v 1000 mm. Positionstolerns 0,2mm/0,015¼ Repetitionsvvikelse 0,06mm/0,005, skärtolerns c. +- 0,2 mm, se seprt tbell. 0,15 0,45mm Minst skärbr hål 0,5 1 Tjockleken Ståltp : Sträckgräns 460 N/mm 2, dock inte härdde eller seghärdde. Ståltp H: Sträckgräns > 460 < 700 N/mm 2, smt ll härdde eller seghärdde

12 Tolernser kpning Efterbehndling GERKAPNINGSBETECKNINGAR Mått i mm ängdtolernser Rkkpning v blk, profil, stång och rör. Gäller om ej nnt ngivits på ordern. ängdmått Tolerns > 0 30 mm ± 0,5 mm > mm ± 0,8 mm > mm ± 1,2 mm > mm ± 2,0 mm > mm ± 3,0 mm > mm ± 4,0 mm All gs- och plsmskurn detljer leverers med slggd undersid (eventuell skärslgg på snittets undersid skrps bort) smt lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. All lserskurn detljer leverers med lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. Vlbr efterbehndlingr enligt Reps stndrd för efterbehndling, REB. På viss orter kn någr v efterbehndlingsstegen skns. Rep kn även erbjud ndr tper v efterbehndling. Prt med din säljre om din behov. Utdrg ur SS A B C D F G REB 10 trumling Trumling v gs- och plsmskurn detljer kortre än 500 mm. Ger stukning v knt. REB 40 slipning Slipning v utsticknde ojämnheter på ovn- och undersid v plått. Ger slät t. REB 70 slipning, grdning och plnblästring REB 60 och REB 30. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning. Ger ren och slät t, smt jämn och bruten knt. E H I J K b M b N b b REB 20 blästring Blästring med pln- eller trumlingsbläster efter gs- och plsmskärning. Ger ren t. Detljer längre än 500 mm plnblästrs, detljer mindre eller lik med 500 mm trumlingsblästrs. Ger ren t och vid trumlingsblästring stukning v knt. REB 50 slipning och plnblästring REB 40 och REB 30. Ger slät och ren t. REB 80 slipning, grdning och plnblästring två gånger REB 60, REB 30 och REB 30. Vid plnblästring v detljer kortre än 1200 mm blästrs detljern två vrv med vändning melln vrven, för tt undvik spår v rutmönster från korg. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning ger ren och slät t smt jämn och bruten knt. P Q b R b b REB 30 plnblästring Plnblästring. Ger ren t. REB 60 slipning och grdning REB 40 och kntbrtning v ovn- och undersid. Minimimått: längd 150 mm, bredd 50 mm. Ger slät t och bruten knt. REB 90 vibrtionstrumling Vibrtionstrumling och tvättning v lserskurn detljer mindre än 250*250 mm. Ger ren t smt bruten knt

13 Projektprtner Anlit Reps eperter spr tid och gör bättre ffärer. Projektprtner är ett erbjudnde för större projekt, där Reps projektorgnistion kn kliv in som stöd i de inlednde fsern. Som kund får du chnsen tt utnttj riktig projektspecilister, som med erfrenheten från ett hundrtl mssiv projekt tillför snbbhet, fleibilitet och kompetens. Vi fokuserr på tt spr tid och pengr åt dig som kund och skpr översikt i komple projekt. Dessutom delr vi nsvret för ffären med dig; skulle du som kund mot förmodn miss ffären innebär det smm sk för oss på Rep. Smrbetsformen pssr frmför llt när logistiken är npssd för projektstrd leverns. Erbjudndet hnterr tre olik fser i ett projekt, där du som kund väljer i vilk du vill h stöd: Projektkonsulttion Reps projekteperter kommer gärn in tidigt i ett projekt och ger stöd i konstruktionsfsen. Det gör tt du vlstr nckelpersoner i din egen orgnistion och slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg. Rep hjälper dig även med tt utnttj plåten optimlt, genom tt välj rätt plåtformt och del smt konstruer detljer utifrån plåtformt. Offereringsstöd Tck vre sin lång erfrenhet v stor projekt kn Reps specilister snbbt t frm en väl vvägd prissättning till ditt offereringsrbete. Dessutom hr de förmågn tt hnter eventuellt bristfällig underlg som du hr tt utgå ifrån och sätt ett fst pris på rätt nivå i din offert. Mterilhntering och logistik Utifrån en genomtänkt levernspln säkerställer Rep tt du erbjuds trgg mterilflöden, där komplett projektstser leverers i rätt ordning och på rätt tid. OFFERERINGSSTÖD Stöd v projekteperter Stöd i konstruktionsfsen Snbb prissättning Fst pris Avlstr nckelpersoner hos er Rep Projektprtner delt nsvr för ffären Slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg evernspln och säkr mterilflöden Kn räkn på dålig/bristfällig underlg everns v komplett projektstser PROJEKTKONSUTATION MATERIAHANTERING OCH OGISTIK 24 25

14 Vänd dig till Rep när dig Vi hr vlt tt finns loklt med försäljning, produktionsresurser och lger. Närheten till dig som kund är viktig och tt vi känner tt vi kn ge bäst service om vi finns etblerde i din lokl närhet. Hör gärn v dig, både för llmän informtion om vår erbjudnden och konkret förfrågningr. Rep Kirun stvägen 39, Kirun Tel Rep Gällivre Energipln 1, Gällivre Tel Rep Skellefteå Truckgtn 1, Skellefteå Tel Rep Strömsund Godsgtn 4, Strömsund Tel Rep Sl Verkstdsgtn 7, Sl Tel Rep Köping Gml Hmnvägen 2, Köping Tel Rep Uddevll Brunegårdsvägen 1, Uddevll Tel TSAB En del v Rep Grnrpsvägen 5, Jönköping Tel Rep VIAS udvik Svetsrevägen 1, udvik Tel

15

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer