Snabbare på stålämnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbare på stålämnen"

Transkript

1 Snbbre på stålämnen

2 Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt område. I vårt fll hndlr det om tt kp och skär stålämnen. Den inställningen hr gjort oss på Rep till brnschens verklig specilister. Rep är snbbre på stålämnen Vi hr bggt det perfekt lget Visst finns det en lösning för dig En v de viktigste egenskpern som kännetecknr Rep är just snbbheten. Förmågn tt utn betänketid t sig n uppgiften på stående fot, vilket kpr ledtider och möjliggör snbb levernser. Och det kn vi gör tck vre fler olik fktorer. Rätt mskinprk och Sveriges bredste lgersortiment på plåt är självklrt en. Erfren och etremt kompetent personl är en nnn. Men frmför llt hndlr det om en inställning. Övertgelsen tt vi kn lös ll din önskemål som kund. Och tt vi gör det utn tt tvek. Du som känner till vår histori vet tt dgens Rep är en smmnslgning v Stålteknik och Stålcenter. Dess hr sedn kompletterts genom uppköp v företg med både ekt rätt spetskompetens och geogrfisk plcering för tt bidr till tt företget utveckls i rätt riktning. Resulttet är ett tem som är uppbggt med precision och fingertoppskänsl. Både vd gäller kunnig, speciliserd personl på vrje position och funktionsnpssd utrustning. För tt inte tl om hur viktig den geogrfisk spridningen över Sverige är, med kpde trnsportlängder och den närhet som skps till dig som kund. Det finns få sker som är så irriternde som tt vänd sig till ett företg med en förfrågn och bemöts v en rnkd pnn. Vnligtvis hos någon som tittr ner i tidbokningsklendern för tt berätt om hur svårt llt kommer tt bli. Därför hr vi bestämt oss för tt ldrig vr så. Utn precis tvärtom. Inte minst eftersom det här med skärning och kpning fktiskt är vårt specilområde. Det underlättr onekligen sker och ting. Och ärligt tlt finns det som regel en smrt lösning på hur vrje förfrågn från en kund kn löss. Berätt br vd du behöver En sk som du lltid sk kunn räkn med tt hitt hos Rep är prestigelöshet. Det sk vr enkelt tt h med oss tt gör. För ärligt tlt finns det ldrig någon nledning tt krångl till sker i onödn och försök vr märkvärdigre än mn egentligen är. Hur mcket eperter vi än nser oss vr. Det är så vi själv vill bli bemött v vår smrbetsprtners och det är så vi lltid sk behndl vår kunder. Sedn kn vi låt vår epertis tl för sig själv i de jobb vi utför. Det känns som ett både nturligt och tilltlnde sätt tt förhåll sig till såväl kunder som leverntörer. Så kom till oss med din önskemål, så gör vi vårt llr tterst för tt rbetet sk utförs till belåtenhet. Trggheten i tt rbet med specilister Det finns ntgligen få som går igång lik mcket på kpning och skärning v stålämnen som vi på Rep. Och lckligtvis är det ett specilintresse som verkligen kommer dig som kund till godo. För det hr gjort tt vi genom åren hr bggt upp en specilinriktd brnschkompetens som gör det möjligt tt både erbjud beprövde stndrdlösningr och kretiv möjligheter för unik situtioner. Ovsett om det hndlr om snbb punktinstser och kort ledtider eller långsiktig smrbetsvtl. 2 3

3 Du vill tjän så mcket som möjligt. Och då är Rep ett nturligt vl. I slutändn är det vd som står på sist rden som räkns. Antgligen är det ett påstående som stämmer in lik br på dig som på ll ndr som bedriver en ffärsverksmhet. Och vi på Rep skulle knppst vr särskilt frmgångsrik om vi inte bidrog till tt du som kund får möjligheten tt tjän mimlt på din verksmhet. Då skulle du vänd dig till någon nnn. Som tur är erbjuder vi ett ntl fördelr som gör just det. Tjänr pengr åt dig som kund. Rep är speciliserde på tt få ut det mest möjlig ur vrje råämne, vilket är en bidrgnde fktor till fördelktig priser för företgets kunder. Vi ökr din intäkter Reps erbjudnde hndlr till stor del om trgghet. Du sk vet vr du hr oss och tt vi levererr det du behöver på kortst möjlig tid, ovsett förutsättningr och speciell önskemål. Vår resurser både vd gäller mskin prk och brnschkompetens, tillsmmns med stor lgertillgångr möjliggör kort och säkr ledtider. Med den trggheten i rggen kn du lugnt t på dig precis så mång ffärer som din kpcitet tillåter. Och du kn enklre hnter stor och snbb förändringr i volm. Men lik viktigt är tt vi minskr din kostnder En optimlt npssd mskinprk och lösningsfokuserd personl säkerställer mer än br snbb, effektiv levernser. Kombinert med fördelktig leverntörs vtl, tck vre vår stor inköpsvolm v råmteril, kn vi håll en prisbild som är mcket konkurrenskrftig sett till produkten vi erbjuder. Vi hr även specilisert oss på tt få ut det mest möjlig ur vrje plåt eller blk, vilket bidrr till tt vi kn håll prisern nere mot dig som kund. Dessutom kn du minsk din kpitlbindning genom ett lägre behov v ett eget råmterillger. Vi hjälper dig även med tt få ut det mest möjlig v din egen produktion, genom tt hitt konstruktionslösningr, mteril och logistiklösningr som sänker din tillverkningskostnder. 4 5

4 Grm tempokänsl. När snbbt är lik med br. Rpp i tnken och lätt i steget. ätt tt gå snbbt från tnke till hndling. Förhoppningsvis är det här egenskper som stämmer br in på Rep. Det är nämligen så vi uppfttr oss själv. Dessutom vet vi tt det är så mång v vår kunder ser oss. Ungefär som den rk motstsen till stelbent, frkntig och seg, med ndr ord. I grunden hndlr det om tt förstå vd du som kund behöver och med det som underlg erbjud den optiml lösningen. Alltid med kvlitet i fokus. Och lltid snbbre. Både när det gäller jobb som kräver kort ledtider och i långsiktig, mer övergripnde smrbeten. Snbbheten är en v de egenskper som kännetecknr Rep. Förmågn tt kp ledtider och möjliggör snbb levernser. Epresstjänst kn rädd din dg Att bgg ett långsiktigt smrbete Iblnd kn det ju kör ihop sig riktigt ordentligt. Knske på grund v tt något inte hr gått som mn tänkt sig eller tck vre en speciell beställning som kräver etremt snbb leverns från din sid. För just de tillfällen när sådn lägen dker upp hr vi tgit frm erbjudndet Epresstjänst. Om du beställer den tjänsten sätter vi på Rep in etr resurser för tt lös din kut sitution och leverer med en hstighet som är till och med snbbre än normlt. Ingen serie är för liten Vi hr bggt upp en verksmhet där vår olik erbjudnden sk vr enkl tt npss efter fler olik sorters behov. Oft rör det sig om stor serier, men vi tr även emot beställningr på små, begränsde serier. Tck vre en egenutveckld metod för gsskärning kn vi erbjud kostndseffektiv skärning även v plåt i mindre serier. Vi låter gärn dig som kund test vår kunskper i väldigt liten skl, för tt sedn kunn utveckl smrbetet om du känner tt du vill gå vidre. Använd Rep som en etr resurs Med viss v vår kunder hr vi inget löpnde smrbete, utn rcker in som en etern resurs vid speciell tillfällen eller under en begränsd period. Det kn till eempel vr om den egn nläggningen under viss toppr inte klrr v den ktuell produktionsnivån. Istället för tt då behöv tck nej till jobb eller tvings bgg på sin egen mskinprk, kn ett br lterntiv vr tt vänd sig till oss på Rep. ckligtvis hör de snbb jobben med krv på kort ledtider och snbb beslut inte lltid till vrdgen. Och även om vi på Rep är specilister på just de situtionern, bgger de flest v vår kundreltioner på mer långsiktig smrbeten. Med tiden när mn lär känn vrndr närmre blir det enklre tt utveckl smrbetsformern och se hur vi på Rep kn bidr på bäst sätt, både med rådgivning kring din verksmhet och med optiml levernser v skurn och kpde stålämnen. Konsulttjänster en lönsm investering Med de erfrn och mcket kompetent skärtekniker och mterilspecilister som finns inom Rep, erbjuder vi konsulttjänster inom både termisk skärteknik och mterilvl. Tjänstern är en möjlighet tt del med sig v kunskp och erfrenheter till kundens egn konstruktörer och inköpre. Målet är tt utveckl kundens egen verksmhet och bidr till blnd nnt reducerde kostnder i det egn ledet, ökde intäkter och minskd kpitlbindning. Utbild dig hos Rep Förutom vår konsulttjänster erbjuder vi även hlvdgrsutbildningr inom skärteknik och stålmterilvl. I kursen Skärteknik går vi igenom möjligheter och begränsningr med de olik skärteknikern lserskärning, rörlserskärning, gs- och plsmskärning smt vttenskärning. Dessutom ger vi enkl riktlinjer för lämplig nvändningsområden för de olik skärteknikern. I kursen Stålmterilvl går vi igenom de olik stålstndrdern och stålmterilklssern, smt informerr om olik vrinter v slitstål. 6 7

5 Skärning och kpning v stålämnen. Med en perfekt uppbggd mskinprk. Reps mskinprk är uppbggd för tt på ett optimlt sätt svr upp mot vår kunders behov vd gäller tjocklek, tolernskrv och precision. Dessutom hr vi stor möjligheter tt på ett effektivt sätt hnter även mindre serier. Förutom skurn och kpde produkter, erbjuder vi även välsorterde lger för hndelsstål. Detljerd informtion om vår mskinprk och lgersortimentet för hndelsstål och plåt hittr du på sidorn Rörlserskärning Gsskärning Gsskärning Plsmskärning Kpning Plåtlger På vår nläggningr runt om i Sverige hr vi totlt 14 mskiner för gsskärning v grovplåt, med upp till 24 brännre och som mest 12 6 meter skärbord. Med gsskärmskinern skär vi plåt med en tjocklek upp till 400 mm. Vår egenutvecklde gsskärningsmetod möjliggör kostndseffektiv skärning v även mindre serier. Metoden ger både etremt kort ställ- och tömningstider, smt ultimt förutsättningr för ett högt plåtutnttjnde. serskärning Ett lterntiv som nvänds för kostndseffektiv skärning v plåtdetljer med mcket snäv tolernskrv. Vi hr i dg se lserskärmskiner som kn skär en plåttjocklek på upp till 25 mm svrt plåt, med lserskärbord på upp till mm. I mskinprken ingår blnd nnt en mcket effektiv produktionscell för lserskärning, där en Bstronic 6.0 kw och en Bstronic 4.4 kw är smmnlänkde med ett plåthnteringssstem. Dett ger möjlighet till effektiv plåthntering med låg bemnning. För medeltjock plåt med snäv tolernskrv är plsmskärning ett lämpligt lterntiv, som även ger möjlighet till fogberedning. Vi hr totlt två modern plsmskärmskiner med bord på upp till mm, som kn skär svrt plåt i upp till 60 mm. Vi kn även fogbered direkt vid skärning, genom tt fs den figurskurn konturen i 45 grder. Rörlserskärning Ett nturligt vl för kostndseffektiv figurskärning v rör med hög tolernskrv. Vår tre rörlserskärmskiner ger oss möjlighet tt skär rör upp till 250 mm i dimeter. Förutom trditionell jobb som gerning och borrning, öppnr rörlsertekniken även helt n möjligheter för meknisk konstruktioner. Ett br eempel på det är tt mång v vår kunder hr kunnt minsk ntlet ingående detljer i en rm genom tt bgg in lösningrn i röret. Det hr gjort det möjligt tt minsk rtikelflorn, förenkl monteringen och smtidigt få en mer kostndseffektiv produkt. Vi hr totlt tio kpmskiner fördelde på vår enheter runt om i Sverige. Förutom mskiner för stndrdkpning, hr vi även specilmskiner för såväl gerkpning som högeffektiv klingkpning v rund- och plttstål smt ämnesrör. Genomtänkt logistik från hndelslger till kpverkstd ger möjlighet till mcket effektiv produktion v kpde detljer. Tilläggstjänster På Rep utför vi inte själv någon efterföljnde berbetning. Vi tror helt enkelt tt en specilisering är nödvändig för tt kunn erbjud dig som kund en så effektiv produktion som möjligt. Istället skpr vi tillsmmns med lokl/regionl prtners effektiv försörjningskedjor, där vi kn erbjud vår kunder efterföljnde berbetning som svetsning, skärnde berbetning och tbehndling. Eftersom Rep är en v SSAB:s utvld Hrdo Werprts Supplier kn vi erbjud ett stort urvl och säkr levernser v plåt i Hrdo- och Weldo-kvlitet. Vi hr ett v Sveriges bredste lgersortiment för plåt. Blnd nnt hr centrllgret i Jönköping ett v Sveriges störst sortiment för vrmvlsd plåt. Ordinär stål lgerförs från 0,1 till 310 mm och kld stål (t e slitstål 400, 450, 500 och höghållfst konstruktionsstål 420, 690) från 3 till 180 mm. Dessutom innefttr lgret lltifrån tunn, rostfri fjäderstål, till tjock höghållfst slitstål. Rostfri plåt smt lgerhålls från 0,1 till 25 mm. Mer informtion om vår lger hittr du på sidorn Hndelsstål Vi smrbetr med världens lednde ståltillverkre och som oberoende kn vi lltid erbjud rätt kvlitet till rätt pris. Vår omfttnde hndelstålslger hr hög tillgänglighet, utformde utifrån vårt stndrdsortiment och lokl kunders behov. 8 9

6 gerlist stndrd BAK S275JR S355J2 HÅPROFIER KKR S355J2H SS-EN10219 Tp Kg/m HEA HEA 100 á 12,1 M 16,70 HEA 120 á 12,1 M 19,90 HEA 140 á 12,1 M 24,70 HEA 160 á 12,1 M 30,40 HEA 180 á 12,1 M 35,50 HEA 200 á 12,1 M 42,30 IPE IPE 100 á 12,1 M 8,10 UPE IPE 120 á 12,1 M 10,40 IPE 140 á 12,1 M 12,90 IPE 160 á 12,1 M 15,80 IPE 180 á 12,1 M 18,80 IPE 200 á 12,1 M 22,40 UPE 80 á 12,1 M 7,90 UPE 100 á 12,1 M 9,80 UPE 120 á 12,1 M 12,10 UPE 140 á 12,1 M 14,50 UPE 160 á 12,1 M 17,00 UPE 180 á 12,1 M 19,70 UPE 200 á 12,1 M 19,70 Vi bter stålsort på blk. 275 kommer tt ersätts v 355. ger kn därför finns i båd kvlitetern. Tp Kg/m Kvdrtisk MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 8, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 11, MM á 12 M 11, MM á 12 M 14, MM á 12 M 17, MM á 12 M 20, MM á 12 M 26,40 Rektngulär MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 8, MM á 12 M 10, MM á 6 M 7, MM á 12 M 12, MM á 12 M 17, MM á 12 M 17, MM á 12 M 22,

7 RUNDA RÖR SMS 326 OGÄNG 122 Kg/m 10 (17,22,35) MM á 6 M 0,85 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MMá 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 HANDESBÖJAR ,92,3 K 90GR ,72,6 K 90GR ,42,6 K 90GR ,32,6 K 90GR 2203 Kg/m st st st st SVETSADE PRECISIONSSTÅRÖR (DIN 2394) EN STÅNGSTÅ S235JRG2 S355J0 Tp Kg/m Frknt 8 MM á 6 M 0,50 10 MM á 6 M 0,79 12 MM á 6 M 1,13 16 MM á 6 M 2,01 20 MM á 6 M 3,14 25 MM á 6 M 4,91 30 MM á 6 M 7,06 S235JRG2 Tp Kg/m Runt 6 MM á 6 M 0,22 8 MM á 6 M 0,39 10 MM á 6 M 0,62 12 MM á 6 M 0,89 16 MM á 6 M 1,58 U 5038 MM á 6 M 5,59 RUNDA RÖR VARMFÖRZ SMS326 GÄNG M MUFF 122 Kg/m 15 (21,32,65) MM á 6 M 1,22 20 (26,92,65) MM á 6 M 1,58 25 (33,73,25) MM á 6 M 2,44 32 (42,43,25) MM á 6 M 3,14 40 (48,33,25) MM á 6 M 3,61 50 (60,33,65) MM á 6 M 5,10 VINKE S235JRG2 Tp Kg/m iksidig MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 12 M 9, MM á 12 M 15, MM á 12 M 19,90 Oliksidig MM á 6 M 1, MM á 6 M 3, MM á 6 M 5, MM á 12 M 8, MM á 12 M 11, MM á 12 M 18, MM á 12 M 27,30 Tp Kg/m Rund 202 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2,37 (DIN 2395) EN Kvdrtisk 15151,5 MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3,01 (DIN2395) EN Rektngulär MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4,26 40 MM á 6 M 12,56 50 MM á 6 M 19,63 S235JRG2 Pltt 153 MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 0, MM á 4 M 0, MM á 4 M 1, MM á 4 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 0, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 1, MM á 6 M 1, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7,09 S235JRG2 Pltt 808 MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 2, MM á 6 M 3, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 3, MM á 6 M 4, MM á 6 M 5, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 11, MM á 6 M 14, MM á 6 M 17, MM á 6 M 6, MM á 6 M 7, MM á 6 M 9, MM á 6 M 12, MM á 6 M 15,

8 UNIVERSASTÅ S235JRG2 VARMFÖRZ. PÅT DX51D+Z275 MA-C KAVASAD PÅT DC 01(Fe P01)/ANO SIPAD AXE SS2412/20MnV6 Kg/m Kg/m MM á 6 M 21, MM MM 16,00 20 MM á 6 M Tol ISO h8 2, MM á 6 M 12, ,5 MM MM 25,00 25 MM á 6 M Tol ISO h8 3, MM á 6 M 15, MM ,5 MM 24,00 30 MM á 6 M Tol ISO h8 5, MM á 6 M 23, MM ,5 MM 37,50 35 MM á 6 M Tol ISO h8 7, MM á 6 M 31, MM ,5 MM 54,00 40 MM á 6 M Tol ISO h8 9, MM á 6 M 29, ,5 MM 37, MM 32,00 45 MM á 6 M Tol ISO h8 12, MM á 6 M 49, MM MM 50,00 50 MM á 6 M Tol ISO h8 15, MM á 6 M 47, MM MM 72,00 60 MM á 6 M Tol ISO h8 22, MM á 6 M 70,60 SIT PÅT VARMVASAD PÅT S240 B S35MC D BET/ANO * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll 70 MM á 6 M Tol ISO h8 30,20 80 MM á 6 M Tol ISO h8 39,50 90 MM á 6 M Tol ISO h8 49, MM á 6 M Tol ISO h8 61,70 HARDOX 400* HARDOX 450* X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 150 MASKINSTÅ RUNDSTÅ SS2142M Kg/m 16 MM á 6 M 1,58 19 MM á 6 M 2,23 20 MM á 6 M 2,47 25 MM á 6 M 3,85 30 MM á 6 M 5,55 40 MM á 6 M 9,86 50 MM á 6 M 15,40 55 MM á 6 M 18,70 60 MM á 6 M 22,20 65 MM á 6 M 26,10 AUTOMAT KADR RUNT Kg/m 30 MM á 3 M Tol ISO h9 5,55 35 MM á 3 M Tol ISO h9 7,55 ROSTFRI PÅT EN (SS2333) MM MM X 1500 X HARDOX 500* 3000 X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X X 1500 X MM MM MM MM MM MM MM MM MM 540 DURKPÅT RUTPÅT S235JRG MM MM MM MM MM MM á 6 M 30,20 75 MM á 6 M 34,70 80 MM á 6 M 39,50 85 MM á 6 M 44,50 90 MM á 6 M 49,90 95 MM á 6 M 55, MM á 6 M 61, MM á 6 M 68, MM á 6 M 74, MM á 6 M 81, MM á 6 M 88, MM á 6 M 96, MM á 6 M 104, MM á 6 M 112, MM á 6 M 121, MM á 6 M 139, MM á 6 M 158, MM á 6 M 178, MM á 6 M 200, MM 48 ARMERING, KAMSTÅ B500BT** 8 MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 0, MM á 12 M 1, MM á 6 M 223, MM á 6 M 247,

9 ARMERINGSNÄT NPS500** TYP ,0 2,3 M 24,40 TYP ,85 2,25 M 17,60 TYP ,0 2,3 M 35,10 TYP ,85 2,25 M 25,40 AUMINIUM SKYTPÅT VIT ,5 MM VIT , ,5 MM VIT ,40 AUMINIUM DURK EN AW-5754 H114 FIVE BAR /5 MM 18, /5 MM 28, /5 MM 40, /7 MM 28, /7 MM 44, /7 MM 64,35 AUMINIUM PÅT EN AW-1050A/1200 H14/24 HAVHÅRD MM 5, MM 10, MM 16, MM 21,60 Övrigt stål som ej är listt kn också leverers med kort levernstider, t e: Seghärdningsstål mm Konstruktions- och mskinstål 8 405mm Klldrgen stång 5 120mm Ämnesrör 30/20 230/160 Obs! Vi kn inte grnter tt det vid vrje tillfälle finns mteril i önskd dimension, d v s levernstid kn då uppstå. Vi lgerhåller även ndr mteril och kn vid behov lgerhåll mteril enligt ö k med kund. Prt med din säljre så hittr vi den bäst lösningen! * gerhålls i Gällivre/Kirun ** gerhålls i Uddevll Produktionslger plåt KAVASAD KAFORMNINGSSTÅ Kvlitet DC-01 S 355 MC S 420 MC S 650 MC (e DOMEX 420) (e DOMEX 650) Tjocklek 0,5 2,5 mm 3 20 mm 3 15 mm 3 12 mm EXTRA HÖGHÅFAST PÅT SITPÅT Kvlitet S 420 M S690Q S 890Q Slitplåt 400,450,500, 550, 600 (e WEDOX 420) (e WEDOX 700) (e WEDOX 900) (e HARDOX400, 450, 500) Tjocklek mm mm mm 3,2 80 mm GROVPÅT Kvlitet P265GH S355J2+N S355N-Z35 BORSTÅ B27 Corten 355 Tjocklek mm mm mm mm 3 15 mm Mskinlist ÄMNEN ROSTFRITT AUMINIUM Kvlitet S355+AR SS EN SS EN EN 5754 Ort Gsmskiner Plnlser Rörlser Plsm Kpmskiner Kirun 1 Gällivre Skellefteå Strömsund Köping 2 Sl Uddevll udvik 2 Tjocklek mm (2333) (2348) 1 15 mm 1 15 mm 1 15 mm

10 Tolernser TOERANSER BANDPÅT EN EN : 1991 Mått i mm Tjocklek 25 mm, bredd m 2200 mm Nominell 1200 > 1200 > 1500 > 1800 tjocklek ,00 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,21 > 2,00 2,50 ± 0,18 ± 0,21 ± 0,23 ± 0,25 > 2,50 3,00 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 > 3,00 4,00 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,27 > 4,00 5,00 ± 0,24 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 > 5,00 6,00 ± 0,26 ± 0,28 ± 0,29 ± 0,31 > 6,00 8,00 ± 0,29 ± 0,30 ± 0,31 ± 0,35 > 8,00 10,00 ± 0,32 ± 0,33 ± 0,34 ± 0,40 > 10,00 12,50 ± 0,35 ± 0,36 ± 0,37 ± 0,43 > 12,50 15,00 ± 0,37 ± 0,38 ± 0,40 ± 0,46 > 15,00 25,00 ± 0,40 ± 0,42 ± 0,45 ± 0,50 TJOCKEKSTOERANSER FÖR TUNNPÅT EN EN Mått i mm everns sker enligt normltolerns om ej nnt föreskrivits. Tjockleken mäts minst 40 mm från plåtens knt. Nominell Normltolerns för nominell bredd tjocklek 1200 > ,35 0,40 ± 0,04 ± 0,05 > 0,40 0,60 ± 0,05 ± 0,06 > 0,60 0,80 ± 0,06 ± 0,07 > 0,80 1,00 ± 0,07 ± 0,08 > 1,00 1,20 ± 0,08 ± 0,09 > 1,20 1,60 ± 0,10 ± 0,11 > 1,60 2,00 ± 0,12 ± 0,13 > 2,00 2,50 ± 0,14 ± 0,15 > 2,50 3,00 ± 0,16 ± 0,17 TJOCKEKSTOERANSER KVARTOPÅT EN SS-EN 10029:2010 Mått i mm RÄTVINKIGHETS- OCH UTNINGSTOERANS U ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 4 Tjocklek Fält 4 3 0,86 5 0,90 6 0,92 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 TIÅTEN MEDERÅHET R Y5 (μm) ISO 9013:2002 Mått i mm Tjocklek Fält 3 Tjocklek Fält Klss A: Undre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss B: Konstnt undre gränsvmått på 0,3 mm Klss C: Undre gränsvmått noll och övre gränsvmått beroende på nominell tjocklek Klss D: Smmetrisk tolerns beroende på nominell tjocklek Normlt sker leverns enligt dess stndrder om ej nnt överenskommits. Nominell tjocklek Tolernser för nominell tjocklek t Klss A Klss B Klss C Klss D Undre Övre Undre Övre Undre Övre Undre Övre gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gräns- gränsvmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått vmått 3 t < 5 0,3 +0,7 0,3 +0,7 0 +1,0 0,5 +0,5 5 t < 8 0,4 +0,8 0,3 +0,9 0 +1,2 0,6 +0,6 8 t < 15 0,5 +0,9 0,3 +1,1 0 +1,4 0,7 +0,7 15 t < 25 0,6 +1,0 0,3 +1,3 0 +1,6 0,8 +0,8 25 t < 40 0,7 +1,3 0,3 +1,7 0 +2,0 1,0 +1,0 40 t < 80 0,9 +1,7 0,3 +2,3 0 +2,6 1,3 +1,3 80 t < 150 1,1 +2,1 0,3 +2,9 0 +3,2 1,6 +1,6 150 t < 250 1,2 +2,4 0,3 +3, ,6 1,8 +1,8 250 t 400 1,3 +3,5 0,3 +4, ,8 2,4 +2,4 Rep lgerhåller grovplåt med tjocklekstolerns enligt klss A

11 Tolernser skärning TOERANSER FÖR GROVPÅT ENIGT EN 10029:1991 Mått i mm Breddtolernser Nominell bredd Undre gränsvmått Övre gränsvmått 600 < < ängdtolernser Nominell längd Undre gränsvmått Övre gränsvmått < < < < < < GRÄNSAVMÅTT FÖR NOMINEA DIMENSIONER FÖR TERMISK SKÄRNING EN ISO 9013:2002 Mått i mm Tolerns- Plåt- Gränsvmått för nominell dimensioner klss tjocklek < t 1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9 1 < t 3,15 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1 3,15 < t 6,3 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3 6,3 < t 10 ± 1,0 ± 1,1 ± 1,3 ± 1,4 ± 1,5 ± 1,6 ± 1,7 10 < t 50 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3,0 ± 4,2 50 < t 100 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,6 ± 3,0 ± 3,7 ± 4,9 100 < t 150 ± 3,2 ± 3,3 ± 3,4 ± 3,7 ± 4,4 ± 5,7 150 < t 200 ± 4,0 ± 4,0 ± 4,1 ± 4,5 ± 5,2 ± 6,4 200 < t 250 ± 5,2 ± 5,9 ± 7,2 250 < t 300 ± 6,0 ± 6,7 ± 7,9 Plnhetstolernser Nominell Ståltp Ståltp H tjocklek Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 Mätlängd 1000 Mätlängd 2000 TOERANSER, ASERSKÄRNING 3 < Mteril Tjocklek Tolernser Snittsplt 5 < < < < < Kolstål Kolstål 30 mm Rosttrögt stål Rostfritt stål 15 mm Rostfritt stål Aluminium 15 mm Aluminiumlegering Aluminium Etc. Mätt över en längd v 1000 mm. Positionstolerns 0,2mm/0,015¼ Repetitionsvvikelse 0,06mm/0,005, skärtolerns c. +- 0,2 mm, se seprt tbell. 0,15 0,45mm Minst skärbr hål 0,5 1 Tjockleken Ståltp : Sträckgräns 460 N/mm 2, dock inte härdde eller seghärdde. Ståltp H: Sträckgräns > 460 < 700 N/mm 2, smt ll härdde eller seghärdde

12 Tolernser kpning Efterbehndling GERKAPNINGSBETECKNINGAR Mått i mm ängdtolernser Rkkpning v blk, profil, stång och rör. Gäller om ej nnt ngivits på ordern. ängdmått Tolerns > 0 30 mm ± 0,5 mm > mm ± 0,8 mm > mm ± 1,2 mm > mm ± 2,0 mm > mm ± 3,0 mm > mm ± 4,0 mm All gs- och plsmskurn detljer leverers med slggd undersid (eventuell skärslgg på snittets undersid skrps bort) smt lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. All lserskurn detljer leverers med lutningstolerns och tillåten medelprofildjup enligt skärstndrd, se ISO 9013:2002. Vlbr efterbehndlingr enligt Reps stndrd för efterbehndling, REB. På viss orter kn någr v efterbehndlingsstegen skns. Rep kn även erbjud ndr tper v efterbehndling. Prt med din säljre om din behov. Utdrg ur SS A B C D F G REB 10 trumling Trumling v gs- och plsmskurn detljer kortre än 500 mm. Ger stukning v knt. REB 40 slipning Slipning v utsticknde ojämnheter på ovn- och undersid v plått. Ger slät t. REB 70 slipning, grdning och plnblästring REB 60 och REB 30. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning. Ger ren och slät t, smt jämn och bruten knt. E H I J K b M b N b b REB 20 blästring Blästring med pln- eller trumlingsbläster efter gs- och plsmskärning. Ger ren t. Detljer längre än 500 mm plnblästrs, detljer mindre eller lik med 500 mm trumlingsblästrs. Ger ren t och vid trumlingsblästring stukning v knt. REB 50 slipning och plnblästring REB 40 och REB 30. Ger slät och ren t. REB 80 slipning, grdning och plnblästring två gånger REB 60, REB 30 och REB 30. Vid plnblästring v detljer kortre än 1200 mm blästrs detljern två vrv med vändning melln vrven, för tt undvik spår v rutmönster från korg. Slipning v strt- och stoppunkter vid gs- och plsmskärning ger ren och slät t smt jämn och bruten knt. P Q b R b b REB 30 plnblästring Plnblästring. Ger ren t. REB 60 slipning och grdning REB 40 och kntbrtning v ovn- och undersid. Minimimått: längd 150 mm, bredd 50 mm. Ger slät t och bruten knt. REB 90 vibrtionstrumling Vibrtionstrumling och tvättning v lserskurn detljer mindre än 250*250 mm. Ger ren t smt bruten knt

13 Projektprtner Anlit Reps eperter spr tid och gör bättre ffärer. Projektprtner är ett erbjudnde för större projekt, där Reps projektorgnistion kn kliv in som stöd i de inlednde fsern. Som kund får du chnsen tt utnttj riktig projektspecilister, som med erfrenheten från ett hundrtl mssiv projekt tillför snbbhet, fleibilitet och kompetens. Vi fokuserr på tt spr tid och pengr åt dig som kund och skpr översikt i komple projekt. Dessutom delr vi nsvret för ffären med dig; skulle du som kund mot förmodn miss ffären innebär det smm sk för oss på Rep. Smrbetsformen pssr frmför llt när logistiken är npssd för projektstrd leverns. Erbjudndet hnterr tre olik fser i ett projekt, där du som kund väljer i vilk du vill h stöd: Projektkonsulttion Reps projekteperter kommer gärn in tidigt i ett projekt och ger stöd i konstruktionsfsen. Det gör tt du vlstr nckelpersoner i din egen orgnistion och slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg. Rep hjälper dig även med tt utnttj plåten optimlt, genom tt välj rätt plåtformt och del smt konstruer detljer utifrån plåtformt. Offereringsstöd Tck vre sin lång erfrenhet v stor projekt kn Reps specilister snbbt t frm en väl vvägd prissättning till ditt offereringsrbete. Dessutom hr de förmågn tt hnter eventuellt bristfällig underlg som du hr tt utgå ifrån och sätt ett fst pris på rätt nivå i din offert. Mterilhntering och logistik Utifrån en genomtänkt levernspln säkerställer Rep tt du erbjuds trgg mterilflöden, där komplett projektstser leverers i rätt ordning och på rätt tid. OFFERERINGSSTÖD Stöd v projekteperter Stöd i konstruktionsfsen Snbb prissättning Fst pris Avlstr nckelpersoner hos er Rep Projektprtner delt nsvr för ffären Slipper tidskrävnde nedbrtning v ritningsunderlg evernspln och säkr mterilflöden Kn räkn på dålig/bristfällig underlg everns v komplett projektstser PROJEKTKONSUTATION MATERIAHANTERING OCH OGISTIK 24 25

14 Vänd dig till Rep när dig Vi hr vlt tt finns loklt med försäljning, produktionsresurser och lger. Närheten till dig som kund är viktig och tt vi känner tt vi kn ge bäst service om vi finns etblerde i din lokl närhet. Hör gärn v dig, både för llmän informtion om vår erbjudnden och konkret förfrågningr. Rep Kirun stvägen 39, Kirun Tel Rep Gällivre Energipln 1, Gällivre Tel Rep Skellefteå Truckgtn 1, Skellefteå Tel Rep Strömsund Godsgtn 4, Strömsund Tel Rep Sl Verkstdsgtn 7, Sl Tel Rep Köping Gml Hmnvägen 2, Köping Tel Rep Uddevll Brunegårdsvägen 1, Uddevll Tel TSAB En del v Rep Grnrpsvägen 5, Jönköping Tel Rep VIAS udvik Svetsrevägen 1, udvik Tel

15

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snabbare på stålämnen Det handlar om fokusering. Vi kapar och skär stål. Vi har aldrig varit intresserade av att bli halvbra på en massa olika saker. Det känns helt enkelt bättre att vara riktigt, riktigt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Stålkatalog. www.sov.se

Stålkatalog. www.sov.se SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 1 Stålkatalog www.sov.se Version II SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 2 Turlista Vi kör med dagliga leveranser av stål, verktyg och andra förnödenheter,

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Utförsäljningslista 2015-03-09

Utförsäljningslista 2015-03-09 1 AF60 AL FYRKANTSTÅNG 6082 T6 60 MM á ca 3 m 3 M 505,01 kr 1 515,03 kr 0 2 ANKARPROFIL5030 ANKARPROFIL 50X30X3 0 8,3 M 32,97 kr 273,64 kr 0 3 APL1050251255 AL PLÅT 1050A H14/24 250 2500x1250x5 MM 1 ST

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar Sätt snbbt & enkelt upp fönster & dörrr Med djufix monterr du dörrr och fönster snbbt och enkelt utn kilr. djufix nvänds även v Sveriges lednde fönstertillverkre. www.djufix.se GUIDE Fönster Dörr Se svensk

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer