Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013"

Transkript

1 Regionalt utvecklingscentrum för skola Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013 Innehåll 1. Inledning RUCs ändamål och syfte RUCs verksamhet Samverkan med lärarutbildning Kompetensutveckling Skolutveckling Forskning Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samverkan med andra RUC RUCs ekonomi RUCs organisation Kvalitetsbokslut Från kvalitetsbokslutet för RUC c/o Karlstads universitet, Universtetsgatan 2, Karlstad Telefon: , Telefax: , E-post: Postgiro Org nr

2 1. Inledning Karlstads universitet eftersträvar god samverkan med omgivande samhälle. I anslutning till de mål som universitet anger, kan för RUCs verksamhet första halvåret 2013 nämnas: 2(12) - Lärosäte med flest kommunkontakter i utvecklingssammanhang I januari 2013 i mejl från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : Jag vill också passa på att nämna att vi på olika sätt i våra kontakter med kommuner märker att ni vid Karlstad universitet är mycket aktiva och har hittat olika framgångsrika sätt att samverka med rektorer, skolchefer och lärare. Vi gjorde förra året en inventering i landets kommuner och ni är det lärosäte i Sverige som flest kommuner anger att de har kontakt med i olika utvecklingssammanhang i maj månad till RUC Till möten arrangerade av RUC kom många. Under t ex maj månad 2013 kom över 800 verksamma inom förskola/skola. 800 betyder drygt 10% av samtliga verksamma inom förskola och skola 2 i RUCs samverkanskommuner. - Stort intresse för vuxnas lärande i förskolan RUCs modell för kompetensutveckling med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer bidrar till att forskning tillämpas och sprids - och att ny kunskap/nya lösningar skapas. Styrkan ligger i att utbildningarna i nätverksform genomförs av kommuner och universitet tillsammans, med delat ansvar och genomförande. Modellen har rönt uppmärksamhet. På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 3 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i januari respektive april När vi inom RUC vid Karlstads universitet summerar vt 2013 vill vi från vårens arbete särskilt lyfta fram: - nytt avtal om RUC från I process med kommuner och universitet har nytt avtal arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Genom denna högre medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer kunna sänkas och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. - utredning om ny organisatorisk placering av RUC Från jan 2014 placeras RUC under Lärarutbildningsnämnden. - ledarskapsdidaktiker Pilotprojekt med 20 ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen inleds hösten De verksamma lärarna/ledarskapsdidaktikerna rekryterades under våren Mail från Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2 I RUCs 19 samverkanskommuner arbetade 2012 totalt ca inom förskola/skola 3 Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 2

3 3(12) - god samverkan med Värmlandsprofessuren inom skolutveckling Christian Lundahl är professor och inom sin tjänst även vetenskaplig ledare i RUC. Forskargruppen rapporterar till RUCs styrelse. RUC kommunicerar gruppens resultat och frågor och bistår gruppen med service förskollärare/lärare i forskarutbildning 30 verksamma lärare/förskollärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen! RUC samlar dessa forskarstuderande lärare till nätverksträffar. Tillsammans med didaktiska centra/forskarskolor vid Karlstads universitet bjöd RUC den 7 maj in till nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund? - utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC startat utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare inom förskola/ skola avslutade sin utbildning i april/maj Ny omgång utbildning för ytterligare 60 deltagare startar i oktober RUCs modell för kompetensutveckling väcker intresse På möten under våren - bl a på SKL och Skolverket har Elisabeth Nyberg presenterat RUCs sätt att arbeta med kompetensutvecklig tillsammans med kommuner och universitet. 2. RUCs ändamål och syfte Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen. Nätverkets syfte är att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning, forskning. 4 RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor ska nå forskningen. Det uttalar både kommuner och universitet. Grundtanken med RUC vid Karlstads universitet är att skapa en mötesplats för medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar på problemen inom de olika verksamheterna. Nätverksarbetet kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skol- och förskoleverksamheten samt forskningen. Nytt avtal om RUC mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen löper från 1 jan Förutom kommunerna i Värmlands län har ytterligare tre kommuner ingått avtal om RUC: Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun. 3. RUCs verksamhet Under första halvåret besöktes seminarier/konferenser med RUC som arrangör/medarrangör av ca verksamma från förskola/skola. 4 Ur Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum ( ) 3

4 4(12) Exempel: 820 personer besökte RUC-aktiviteter under tiden 23 april till 23 maj enligt följande: Småbarnspedagogik Seminariedag 7 - Småbarnspedagogik Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (180 deltagare) Nätverksträff forskarstuderande/forskarutbildade lärare , kl 9-12, Plats: Karlstads universitet (45 deltagare) Frontlinjer inom medicinsk forskning , Plats: Karlbergsgymnasiet, Åmål (55 deltagare) Nätverksträff för modersmålslärare , kl 9-16, Plats: Herrhagsskolans aula, Karlstad (80 deltagare) Estetiska lärprocesser Seminariedag 7 - Skapande skola: Möte mellan skolans lärare och konstnärer/kulturarbetare , kl 9-16, Plats: Värmlands museum, Sandgrundsudden i Karlstad (80 deltagare) Välkomna till en heldag om teckenspråk! , kl , Plats: Karlstads universitet (70 deltagare) Småbarnspedagogik Seminariedag 1 - Vad är egentligen småbarnspedagogik , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (190 deltagare) Seminarieserien Skolans nya styrdokument Seminariedag 6 - Bedömning som ett effektivt pedagogiskt verktyg forskningsbakgrund och bedömningspraktik i klassrummet Christian Lundahl , kl 9-16 Plats: Karlstads universitet (120 deltagare) 3.1 Samverkan med lärarutbildning Ledarskapsdidaktiker Karlstads universitet och kommuner i regionen samverkar för att utveckla lärarutbildningen. Karlstads universitets lärarutbildning uppskattas och ses som strategisk för regional utveckling. Från kommunerna visar man detta - bland annat - genom att på olika sätt bidra med erfarenhet och kunskap i utbildningen. Skolchefsgruppen i regionen tog under hösten 2012 initiativ till ett pilotprojekt om ledarskapsdidaktiker. Efter rekryteringsprocess under våren kommer 20 lärare att från hösten 2013 ha uppdrag som ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen. Kommunerna bjuder på den tid lärarna verkar inom lärarutbildningen universitetet bjuder i sin tur lärarna på utbildning inför uppdraget och nätverk över tid. Ett vinna-vinnakoncept som vi tror kommer vara mycket fruktbart! Teckenspråksdag En grupp studenter på lärarutbildningen uttryckte i början av året önskan om att lära mer om teckenspråk. Samtidigt visste vi att det fanns intresse bland verksamma lärare/förskollärare att få en introduktion till teckenspråk. RUC inbjöd därför i maj studenter och verksamma till en dag om teckenspråk. 70 deltagare. Dagen avslutades med att två studieförbund tog hand om anmälningar till studiecirklar för dem som ville lära mer. Projektledare/Lärare: Carin Roos, Karlstads universitet 4

5 5(12) Lärarstuderande på seminariedagar På några av vårens RUC-seminariedagar har lärare vid Karlstads universitet tillsammans med grupper av lärarstuderande deltagit. Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Se stycke under Kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har tillsammans med kommuner och universitet drivit ett flertal skolutvecklingsprojekt. Successivt har lärdomar utvecklats. RUCs kompetensutveckling i nätverksform bygger på kollegialt lärande och syftar till att etablera/stärka strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete, även efter att den aktuella kompetensutvecklingen avslutats. Utgångspunkten är skolans/förskolans styrdokument och elevers måluppfyllelse. Styrkan i satsningarna är att upplägg och inriktning på innehåll, liksom ansvar och genomförande, görs av universitet och kommuner tillsammans. RUCs projektledare för satsningen följer hela processen. Upplägget har stöd i forskning som säger att effektiv kompetensutveckling handlar om Fokus på elevers måluppfyllelse Långsiktighet Delaktighet Mandat och krav Kollegialt lärande och praxisnära 5 Småbarnspedagogik För sjätte året, med start i maj 2013, genomför RUC projektet Småbarnspedagogik vars fokus är pedagogik med inriktning på toddlares utveckling, alltså barn i åldrarna ett till tre år. Deltagarantalet är det här året 180. Det betyder att i april 2014 kommer ca 1200 personer inom förskolan ha deltagit i kompetensutvecklingen Småbarnspedagogik 6 vilket utgör ganska precis hälften av samtliga förskoleverksamma 7 i RUCs samverkanskommer. Projektledare är Inga-Lill Emilsson, Karlstads universitet Småbarnspedagogik 190 deltagare Småbarnspedagogik 220 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 8 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i 1 februari respektive 12 april Skolverket Framgångsrik kompetensutveckling, maj Läs om Småbarnspedagogik på 7 Totalt arbetade ca 2450 i förskolor i RUCs samverkanskommuner Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 5

6 6(12) Estetiska lärprocesser Syftet med kompetensutvecklingssatsningen Estetiska lärprocesser har varit att verksamma inom förskola/skola och kultur skall mötas, utbyta erfarenheter och ta del av ny forskning. Deltagarna har utvecklat och fördjupat sin egen kunskap och förståelse för hur estetiskt arbete kan stödja elevers lärprocesser. Estetiska lärprocesser har utgått från ny skollag och läroplan. I samtliga läroplaner lyfts det estetiska perspektivet fram i de inledande kapitlen de kapitel som är gemensamma för all skolverksamhet. Målet har varit att skapa en undervisning där de estetiska aspekterna liksom det entreprenöriella lärandet - uppmärksammas. När projektet avslutades i maj 2013 hade över 200 lärare/ förskollärare, kulturarbetare/konstnärer och museipedagoger deltagit var och en under ett år. I satsningen har RUC samverkat med Region Värmland och Värmlands museum. Projektledare: Arno Saarnak och Mia-Marie Sternudd-Groth, båda Karlstads universitet Estetiska lärprocesser 165 deltagare Estetiska lärprocesser 80 deltagare Utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC utvecklat ett koncept för utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare/förskollärare avslutade sin mentorsutbildning i maj Vid olika möten under våren har vi inom RUC förstått att inte många kommuner i landet erbjuder de nyutexaminerade stöd av utbildade mentorer. Utbildningen är samtidigt ett utvecklingsprojekt med syftet att utveckla en mentorsutbildning. Projektledningen samverkar med PAEDEIA, Pedagogical Action for a European Dimension in Educators Induction Approaches, ett EU-finansierat projekt som drivs av Eva Rhöse Martinsson och Irené Olsson vid Institutionen för pedagogiska studier. De båda utvecklingsprojekten arbetar tillsammans för att skapa en kurs, som så småningom ska ingå i Karlstads universitets kursutbud. Projektledare och lärare: Ylva Winther, Karlstads kommun och Kerstin Twedmark, Göteborg. Nya styrdokument för förskola och skola På uppdrag av Skolverket har Karlstads universitet sedan 2011 erbjudit kompetensutveckling med fokus på de nya läroplanerna i förskola och skola. Målet med insatserna har varit att fördjupa förståelsen av de nya läroplanerna samt relevanta delar av skollagen. Lärare som ska sätta betyg i årskurs 6 från hösten 2012 har utgjort en prioriterad grupp. Uppdrags AB och RUC har samverkat i genomförandet av utbildningen. När seminarieserien avslutades i maj 2013 hade 300 lärare från förskolor och skolor i regionen deltagit. Anna Karlefjärd, Karlstads kommun och Karlstads universitet, var projektledare/lärare för satsningen under Nya styrdokument för förskola 117 deltagare Nya styrdokument för skola 95 deltagare Nya styrdokument för skola 92 deltagare Matematiksatsningen Skolverket har genom Matematiksatsningen gett ekonomiska bidrag till ett antal skolors utvecklingsarbeten i matematik. För att ge stöd i detta arbete och möjlighet till erfarenhetsbyte har RUC, i samverkan med Skolverket, erbjudit nätverk för projektledare och kommuners matematikutvecklare. Två nätverksträffar under våren Ett exempel på utvecklingsarbete inom Matematiksatsningen har varit på Stodeneskolan i Karlstads kommun inom området problemlösning. Jorryt van Bommel har där under handlett en grupp matematiklärare som undervisar i år 4-5. Andra 6

7 7(12) utvecklingsarbeten som fått stöd genom RUC har handlat om att utbilda i matematik med hjälp av interaktiv skrivtavla och inom Learning study. RUC bjöd den 21 mars in till seminarium kring att använda Ikt i matematik i förskolan och de första skolåren. Forskare från Agder i Norge presenterade ikt-projekt, och från en skola utanför Lund, som belönats med Guldäpplet, fick man ta del av erfarenheter från hur man kan undervisa från förskoleklass till åk 3 med datorn som arbetsredskap. 240 deltagare RUCs projektledare för området matematik är Stefan Löfwall, Karlstads universitet. Learning study Under våren 2013 har två grupper fått handledning i arbete med Learning study i matematik. RUCs projektledare för Learning study är Jorryt van Bommel, Karlstads universitet. 3.3 Skolutveckling Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Två-fyra gånger per år bjuder RUC in utvecklingschefer/rektorer från RUCs samverkanskommuner med fokus på RUCs verksamhet. Samtalen handlar om utvärdering, nuläge och kommande behov. Vid regionens skolchefsträff i Arvika i maj påbörjades en uppdatering av namn på aktuella utvecklingschefer/rektor. Nätverksträff för modersmålslärare I RUCs samverkanskommuner finns 100 modersmålslärare som sammantaget undervisar i över 30 språk. Tillsammans med Karlstads kommun inbjöd RUC den 8 maj till nätverksträff för samtliga modersmålslärare i regionen. Dagen handlade om erfarenhetsutbyte i språkgrupper gällande planering och dokumentation 80 deltagare. Projektledare/moderator: Helena Martinsson, Karlstads kommun Andra nätverk Andra nätverk som RUC träffar är Nätverk för språk - läs- och skrivutvecklare och Nätverk för matematikutvecklare båda inom Värmland. Till träffar i dessa nätverk bjuder språkutvecklare/matematikutvecklare in. Hållbar utveckling Seminarium kring Hur förbättra arbetet för hållbar utveckling i förskolan/skolan bjöd RUC in till på eftermiddagen den 9 april. Föreläsningen utgick från läroplanens mål och gav såväl inspiration till som erfarenheter från praktiskt arbete med hållbar utveckling i förskola och skola. 15 deltagare Föreläsare: Eva Erixon, Karlstads kommun Teckenspråksdag Teckenspråksdag se kap Forskning RUC ska verka för att forskning når skolans/förskolans verksamma, och att skolans/förskolans frågor ska nå forskningen. 7

8 8(12) Samarbete med didaktiska centra RUC samarbetar med de didaktiska centra som finns vid Karlstads universitet. Vid flera RUC-möten har representanter från didaktiska centra deltagit med info/samtal/frågor. 7 maj bjöd didaktiska centra och RUC gemensamt in till en träff kring frågan Hur få en skola på vetenskaplig grund? Drygt 40 forskarstuderande och forskarutbildade lärare, rektorer, skolchefer och företrädare för forskarskolor och didaktiska centra deltog. Till artikel om träffen Nätverk för forskningsstuderande lärare i förskola och skola 30 verksamma lärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen. RUC samlar dessa forskarstuderande lärare i nätverk. Se föregående stycke. Forskningsnytt med seminarium på din skola Nya avhandlingar vid Karlstads universitet inom områden med relevans för skola och lärarutbildning presenteras via RUC-seminarier. På finns info om nyblivna doktorer som gärna kommer till skolor för att berätta om sina resultat och sin forskarutbildning. Under våren 2013 har Jorryt van Bommel i flera sammanhang presenterat sin avhandling. Film om formativ bedömning Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 filmades. Filmen var under våren tillgänglig för alla som arbetar i RUCs samverkanskommuner och vid Karlstads universitet. Från aug 2013 kommer filmen ligga öppen för alla, utan lösenord. Filmen nås via länk från RUCs sida 4. Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samarbetet med skolhuvudmännen i regionen är gott. - RUC deltar i regionens skolchefsmöten. - RUC besöker successivt samverkanskommunernas skolledningar. - RUC bjuder regelbundet in kommuners utvecklingschefer inom förskola/skola till nätverkträffar Samarbetet med avdelningar/grupper/personer på Karlstads universitet är gott. - RUC deltar med kvalitetsbokslut på nämndmöte för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - RUC möter lärarutbildning, didaktiska centra, avdelningar, dekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och många grupper och kollegor vid Karlstads universitet dock inte med regelbundenhet. RUCs antal möten och kontakter inom Karlstads universitet har ökat under året. Upplevelsen är att fler har kunskap om vad RUC är och gör och skulle kunna göra. 5. Samverkan med andra RUC RUC vid Karlstads universitet ingår i ett nationellt RUC-nätverk. I april träffades gruppen på Högskolan i Borås. I en mindre grupp träffas Pud 9 Dalarna och RUC Gävle tillsammans med RUC Karlstads universitet. Nästa möte är i denna mindre grupp är planerat till september PUD, Pedagogiskt Utvecklingscentrum, är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum 8

9 9(12) 6. RUCs ekonomi RUC hade under första halvåret 2013 en omsättning om 1,6 miljoner kr. Medlemsavgifter från samverkanskommunerna utgjorde kr medan universitetets bidrag var , belopp som har sin grund i samverkansavtalen. Övriga intäkter under första halvåret 2013 var framför allt bidrag från Skolverket. RUC har inte tagit ut deltagaravgifter till endagsarrangemang, och har därmed sluppit fakturera de 470 som deltagit på enskilda seminarier/föreläsningar. Även kommunerna har på detta sätt befriats från en del fakturahantering. Att fakturera små belopp är ineffektivt och inom RUC är vi mycket tacksamma att vi - tack vare det nya avtalet och den nya medlemsavgiften kan använda vår tid mer effektivt. Tack vare det nya avtalet kommer vi också kraftigt kunna sänka avgiften till längre kompetensutvecklingssatsningar. Tex kommer avgiften till mentorsutbildningen från ht 2013 kunna sänkas till mindre än hälften av tidigare avgift. Om avtalet se avsnitt 8.1 Bokslut RUC utfall 30 dec 2012 INTÄKTER Externa Intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Drift Interna kostnader Bokade lokaler FVA inkl fasta lokaler Summa kostnader: årets resultat 0 kvar att disponera ht 2013 Förskott projektmedel RUCs organisation Nytt avtal om RUC I process med kommuner och universitet har nytt avtal från arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Avgiften till RUC har varit densamma sedan 1997 och de ökade kostnaderna har täckts genom ett allt större antal fakturor, som RUC skickat till sina kommuner. Medlemsavgiften från 2013 är för kommuner kr som grundavgift samt fyra kronor per medborgare, mot tidigare en krona per medborgare. Genom denna högre 9

10 10(12) medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer att kunna sänkas, och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. Utredning om RUCs organisatoriska tillhörighet Kenneth Nordgren i december 2012 i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet. I Karlstads universitets nya organisation finns det en naturlig koppling mellan RUC och lärarutbildningens verksamhetsområde. I april 2013 fattade rektor beslut om att RUC kommer organiseras under Lärarutbildningsnämnden från och med den 1 januari RUCs styrelse RUCs verksamhet leds av en styrelse som till sin hjälp har en föreståndare, en vetenskaplig ledare samt ett mindre kansli. Föreståndare i RUC är Elisabeth Nyberg. Helena Larsson är administratör och Christian Lundahl är RUCs vetenskaplige ledare. Ordföranden i styrelsen hämtas bland styrelsens ledamöter från kommunerna. I styrelsen ingår representanter för universitetet (4) och kommunerna (5). En representant för vardera Rektorsutbildningen (RUT), regionens näringsliv, TCO samt SACO adjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. I styrelsen ingick från kommunerna under första halvåret 2013: Mikael Blom Säffle kommun, Per-Joel Sevelén Arvika kommun, Thomas Nilsson Grums kommun, Staffan Sjölund Karlstads kommun och Per Uppman Karlstads kommun. Mikael Blom är ordförande. Från Karlstads universitet ingick i RUCs styrelse under första halvåret 2013: Anders Arnqvist, Lennart Blomqvist, Kenneth Nordgren och Anneli Bodén. Adjungerande medlemmar var Thomas Carlsson TCO och Henrik Friberg SACO. Uppdraget som adjungerad medlem i RUC från näringsliv är vakant. Styrelsen hade under våren 2013 tre protokollförda möten 10. Sedan föregående höst är ledarskap på dagordningen vid varje styrelsemöte i RUC. På styrelsemötet i december 2012 beslöts att kommuner tillsammans med lärarutbildningen ska utveckla former för att i utbildningen använda verksamma lärares kompetenser inom området ledarskap. Ett resultat är pilotprojektet med ledarskapsdidaktiker. Se avsnitt 3.1. RUC finansieras av kommuner och Karlstads universitet gemensamt. Till grund för RUCs verksamhet finns samverkansavtal 11 mellan kommuner och universitet. Inför 2013 tecknades förnyat avtal. Kommuner i Värmlands län samt Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun tecknade förnyat avtal om RUC. Under våren var 12 personer projektanställda inom RUC; uppdragen varierade mellan 5% och 20% av hel tjänst. Bland de projektanställda hade några sin övriga tjänst i en kommun medan flertalet hade sin övriga tjänst vid Karlstads universitet. 10 Samtliga protokoll kan laddas ned från 11 Aktuellt samverkansavtal gäller från och finns att ladda ner från 10

11 11(12) 8. Kvalitetsbokslut 8.1 Från kvalitetsbokslutet för RUC 2012 Verksamhetsberättelsen för RUC 2012 avslutades med ett avsnitt om Planerade åtgärder under kommande år. De planerade åtgärderna för 2013, som togs upp där, anges och kommenteras nedan. - fokusera området ledarskap Området har tagits upp på varje styrelsemöte i RUC. Pilotprojekt med ledarskapsdidaktiker har startat. Efter process har 19 ledarskapsdidaktiker utsetts. De inleder sitt uppdrag under hösten samverka med professuren inom skolutveckling vid Karlstads universitet God samverkan med professuren. Christian Lundahl och/eller doktorander har deltagit på två av RUCs styrelsemöten första halvåret 2013 samt på regionens skolchefsträff i maj i Arvika. - utveckla nätverket för forskningsstuderande/nyligen forskarutbildade verksamma lärare RUC har samlat de forskningsstuderande verksamma lärarna till nätverksträffar en gång per månad. 7 maj genomfördes nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund då 45 personer deltog förutom de forskande lärarna deltog rektorer, skolchefer, och företrädare för forskarskolor och didaktiska centrumbildningar vid Karlstads universitet - planera för start av kompetensutvecklingssatsning inom läs/språkutveckling Planering pågår. Projektledare är utsedda. - starta ny omgång av kompetensutvecklingssatsningen Småbarnspedagogik Ny omgång med 180 deltagare startade i maj starta minst två grupper för utbildning av mentorer Två grupper utbildning för mentorer har genomförts. 60 lärare från förskola/skola avslutade i april sin utbildning. - fortsätta satsningen Learning study Learning study har fortsatt. Två grupper genomförde var sin LS under våren verka för regelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och didaktiska centra vid Karlstads universitet Möten förekommer, men inte med regelbundenhet - uppdatera nätet av kontaktpersoner inom kommuner i nätverket för kompetensutveckling och nya reformer Frågan togs upp på regionens skolchefsmöte i Arvika i maj. Uppdatering har inletts. - arbeta för att få extern medlem i styrelse inte klart 11

12 - lägga ut fler utvecklingsarbeten och filmer/resurser på RUCs hemsida Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 är filmad och finns tillgänglig med länk från RUCs hemsida 12(12) Elisabeth Nyberg Förståndare RUC Karlstads universitet 12

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING MAGASINET Karlstads universitet Nr 3/2013 Ny lärare får mentorstöd Sid 9-11 Den här studieformen funkar jättebra för mig. Rektorer på skolbänken Sid 14-15 Möt Årets alumner Sid 20-22 TEMA Lärar- UTBILD-

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden:

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden: Regionala aktiviteter i Östergötland Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan,

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer