Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013"

Transkript

1 Regionalt utvecklingscentrum för skola Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013 Innehåll 1. Inledning RUCs ändamål och syfte RUCs verksamhet Samverkan med lärarutbildning Kompetensutveckling Skolutveckling Forskning Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samverkan med andra RUC RUCs ekonomi RUCs organisation Kvalitetsbokslut Från kvalitetsbokslutet för RUC c/o Karlstads universitet, Universtetsgatan 2, Karlstad Telefon: , Telefax: , E-post: Postgiro Org nr

2 1. Inledning Karlstads universitet eftersträvar god samverkan med omgivande samhälle. I anslutning till de mål som universitet anger, kan för RUCs verksamhet första halvåret 2013 nämnas: 2(12) - Lärosäte med flest kommunkontakter i utvecklingssammanhang I januari 2013 i mejl från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : Jag vill också passa på att nämna att vi på olika sätt i våra kontakter med kommuner märker att ni vid Karlstad universitet är mycket aktiva och har hittat olika framgångsrika sätt att samverka med rektorer, skolchefer och lärare. Vi gjorde förra året en inventering i landets kommuner och ni är det lärosäte i Sverige som flest kommuner anger att de har kontakt med i olika utvecklingssammanhang i maj månad till RUC Till möten arrangerade av RUC kom många. Under t ex maj månad 2013 kom över 800 verksamma inom förskola/skola. 800 betyder drygt 10% av samtliga verksamma inom förskola och skola 2 i RUCs samverkanskommuner. - Stort intresse för vuxnas lärande i förskolan RUCs modell för kompetensutveckling med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer bidrar till att forskning tillämpas och sprids - och att ny kunskap/nya lösningar skapas. Styrkan ligger i att utbildningarna i nätverksform genomförs av kommuner och universitet tillsammans, med delat ansvar och genomförande. Modellen har rönt uppmärksamhet. På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 3 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i januari respektive april När vi inom RUC vid Karlstads universitet summerar vt 2013 vill vi från vårens arbete särskilt lyfta fram: - nytt avtal om RUC från I process med kommuner och universitet har nytt avtal arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Genom denna högre medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer kunna sänkas och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. - utredning om ny organisatorisk placering av RUC Från jan 2014 placeras RUC under Lärarutbildningsnämnden. - ledarskapsdidaktiker Pilotprojekt med 20 ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen inleds hösten De verksamma lärarna/ledarskapsdidaktikerna rekryterades under våren Mail från Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2 I RUCs 19 samverkanskommuner arbetade 2012 totalt ca inom förskola/skola 3 Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 2

3 3(12) - god samverkan med Värmlandsprofessuren inom skolutveckling Christian Lundahl är professor och inom sin tjänst även vetenskaplig ledare i RUC. Forskargruppen rapporterar till RUCs styrelse. RUC kommunicerar gruppens resultat och frågor och bistår gruppen med service förskollärare/lärare i forskarutbildning 30 verksamma lärare/förskollärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen! RUC samlar dessa forskarstuderande lärare till nätverksträffar. Tillsammans med didaktiska centra/forskarskolor vid Karlstads universitet bjöd RUC den 7 maj in till nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund? - utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC startat utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare inom förskola/ skola avslutade sin utbildning i april/maj Ny omgång utbildning för ytterligare 60 deltagare startar i oktober RUCs modell för kompetensutveckling väcker intresse På möten under våren - bl a på SKL och Skolverket har Elisabeth Nyberg presenterat RUCs sätt att arbeta med kompetensutvecklig tillsammans med kommuner och universitet. 2. RUCs ändamål och syfte Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen. Nätverkets syfte är att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning, forskning. 4 RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor ska nå forskningen. Det uttalar både kommuner och universitet. Grundtanken med RUC vid Karlstads universitet är att skapa en mötesplats för medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar på problemen inom de olika verksamheterna. Nätverksarbetet kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skol- och förskoleverksamheten samt forskningen. Nytt avtal om RUC mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen löper från 1 jan Förutom kommunerna i Värmlands län har ytterligare tre kommuner ingått avtal om RUC: Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun. 3. RUCs verksamhet Under första halvåret besöktes seminarier/konferenser med RUC som arrangör/medarrangör av ca verksamma från förskola/skola. 4 Ur Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum ( ) 3

4 4(12) Exempel: 820 personer besökte RUC-aktiviteter under tiden 23 april till 23 maj enligt följande: Småbarnspedagogik Seminariedag 7 - Småbarnspedagogik Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (180 deltagare) Nätverksträff forskarstuderande/forskarutbildade lärare , kl 9-12, Plats: Karlstads universitet (45 deltagare) Frontlinjer inom medicinsk forskning , Plats: Karlbergsgymnasiet, Åmål (55 deltagare) Nätverksträff för modersmålslärare , kl 9-16, Plats: Herrhagsskolans aula, Karlstad (80 deltagare) Estetiska lärprocesser Seminariedag 7 - Skapande skola: Möte mellan skolans lärare och konstnärer/kulturarbetare , kl 9-16, Plats: Värmlands museum, Sandgrundsudden i Karlstad (80 deltagare) Välkomna till en heldag om teckenspråk! , kl , Plats: Karlstads universitet (70 deltagare) Småbarnspedagogik Seminariedag 1 - Vad är egentligen småbarnspedagogik , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (190 deltagare) Seminarieserien Skolans nya styrdokument Seminariedag 6 - Bedömning som ett effektivt pedagogiskt verktyg forskningsbakgrund och bedömningspraktik i klassrummet Christian Lundahl , kl 9-16 Plats: Karlstads universitet (120 deltagare) 3.1 Samverkan med lärarutbildning Ledarskapsdidaktiker Karlstads universitet och kommuner i regionen samverkar för att utveckla lärarutbildningen. Karlstads universitets lärarutbildning uppskattas och ses som strategisk för regional utveckling. Från kommunerna visar man detta - bland annat - genom att på olika sätt bidra med erfarenhet och kunskap i utbildningen. Skolchefsgruppen i regionen tog under hösten 2012 initiativ till ett pilotprojekt om ledarskapsdidaktiker. Efter rekryteringsprocess under våren kommer 20 lärare att från hösten 2013 ha uppdrag som ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen. Kommunerna bjuder på den tid lärarna verkar inom lärarutbildningen universitetet bjuder i sin tur lärarna på utbildning inför uppdraget och nätverk över tid. Ett vinna-vinnakoncept som vi tror kommer vara mycket fruktbart! Teckenspråksdag En grupp studenter på lärarutbildningen uttryckte i början av året önskan om att lära mer om teckenspråk. Samtidigt visste vi att det fanns intresse bland verksamma lärare/förskollärare att få en introduktion till teckenspråk. RUC inbjöd därför i maj studenter och verksamma till en dag om teckenspråk. 70 deltagare. Dagen avslutades med att två studieförbund tog hand om anmälningar till studiecirklar för dem som ville lära mer. Projektledare/Lärare: Carin Roos, Karlstads universitet 4

5 5(12) Lärarstuderande på seminariedagar På några av vårens RUC-seminariedagar har lärare vid Karlstads universitet tillsammans med grupper av lärarstuderande deltagit. Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Se stycke under Kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har tillsammans med kommuner och universitet drivit ett flertal skolutvecklingsprojekt. Successivt har lärdomar utvecklats. RUCs kompetensutveckling i nätverksform bygger på kollegialt lärande och syftar till att etablera/stärka strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete, även efter att den aktuella kompetensutvecklingen avslutats. Utgångspunkten är skolans/förskolans styrdokument och elevers måluppfyllelse. Styrkan i satsningarna är att upplägg och inriktning på innehåll, liksom ansvar och genomförande, görs av universitet och kommuner tillsammans. RUCs projektledare för satsningen följer hela processen. Upplägget har stöd i forskning som säger att effektiv kompetensutveckling handlar om Fokus på elevers måluppfyllelse Långsiktighet Delaktighet Mandat och krav Kollegialt lärande och praxisnära 5 Småbarnspedagogik För sjätte året, med start i maj 2013, genomför RUC projektet Småbarnspedagogik vars fokus är pedagogik med inriktning på toddlares utveckling, alltså barn i åldrarna ett till tre år. Deltagarantalet är det här året 180. Det betyder att i april 2014 kommer ca 1200 personer inom förskolan ha deltagit i kompetensutvecklingen Småbarnspedagogik 6 vilket utgör ganska precis hälften av samtliga förskoleverksamma 7 i RUCs samverkanskommer. Projektledare är Inga-Lill Emilsson, Karlstads universitet Småbarnspedagogik 190 deltagare Småbarnspedagogik 220 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 8 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i 1 februari respektive 12 april Skolverket Framgångsrik kompetensutveckling, maj Läs om Småbarnspedagogik på 7 Totalt arbetade ca 2450 i förskolor i RUCs samverkanskommuner Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 5

6 6(12) Estetiska lärprocesser Syftet med kompetensutvecklingssatsningen Estetiska lärprocesser har varit att verksamma inom förskola/skola och kultur skall mötas, utbyta erfarenheter och ta del av ny forskning. Deltagarna har utvecklat och fördjupat sin egen kunskap och förståelse för hur estetiskt arbete kan stödja elevers lärprocesser. Estetiska lärprocesser har utgått från ny skollag och läroplan. I samtliga läroplaner lyfts det estetiska perspektivet fram i de inledande kapitlen de kapitel som är gemensamma för all skolverksamhet. Målet har varit att skapa en undervisning där de estetiska aspekterna liksom det entreprenöriella lärandet - uppmärksammas. När projektet avslutades i maj 2013 hade över 200 lärare/ förskollärare, kulturarbetare/konstnärer och museipedagoger deltagit var och en under ett år. I satsningen har RUC samverkat med Region Värmland och Värmlands museum. Projektledare: Arno Saarnak och Mia-Marie Sternudd-Groth, båda Karlstads universitet Estetiska lärprocesser 165 deltagare Estetiska lärprocesser 80 deltagare Utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC utvecklat ett koncept för utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare/förskollärare avslutade sin mentorsutbildning i maj Vid olika möten under våren har vi inom RUC förstått att inte många kommuner i landet erbjuder de nyutexaminerade stöd av utbildade mentorer. Utbildningen är samtidigt ett utvecklingsprojekt med syftet att utveckla en mentorsutbildning. Projektledningen samverkar med PAEDEIA, Pedagogical Action for a European Dimension in Educators Induction Approaches, ett EU-finansierat projekt som drivs av Eva Rhöse Martinsson och Irené Olsson vid Institutionen för pedagogiska studier. De båda utvecklingsprojekten arbetar tillsammans för att skapa en kurs, som så småningom ska ingå i Karlstads universitets kursutbud. Projektledare och lärare: Ylva Winther, Karlstads kommun och Kerstin Twedmark, Göteborg. Nya styrdokument för förskola och skola På uppdrag av Skolverket har Karlstads universitet sedan 2011 erbjudit kompetensutveckling med fokus på de nya läroplanerna i förskola och skola. Målet med insatserna har varit att fördjupa förståelsen av de nya läroplanerna samt relevanta delar av skollagen. Lärare som ska sätta betyg i årskurs 6 från hösten 2012 har utgjort en prioriterad grupp. Uppdrags AB och RUC har samverkat i genomförandet av utbildningen. När seminarieserien avslutades i maj 2013 hade 300 lärare från förskolor och skolor i regionen deltagit. Anna Karlefjärd, Karlstads kommun och Karlstads universitet, var projektledare/lärare för satsningen under Nya styrdokument för förskola 117 deltagare Nya styrdokument för skola 95 deltagare Nya styrdokument för skola 92 deltagare Matematiksatsningen Skolverket har genom Matematiksatsningen gett ekonomiska bidrag till ett antal skolors utvecklingsarbeten i matematik. För att ge stöd i detta arbete och möjlighet till erfarenhetsbyte har RUC, i samverkan med Skolverket, erbjudit nätverk för projektledare och kommuners matematikutvecklare. Två nätverksträffar under våren Ett exempel på utvecklingsarbete inom Matematiksatsningen har varit på Stodeneskolan i Karlstads kommun inom området problemlösning. Jorryt van Bommel har där under handlett en grupp matematiklärare som undervisar i år 4-5. Andra 6

7 7(12) utvecklingsarbeten som fått stöd genom RUC har handlat om att utbilda i matematik med hjälp av interaktiv skrivtavla och inom Learning study. RUC bjöd den 21 mars in till seminarium kring att använda Ikt i matematik i förskolan och de första skolåren. Forskare från Agder i Norge presenterade ikt-projekt, och från en skola utanför Lund, som belönats med Guldäpplet, fick man ta del av erfarenheter från hur man kan undervisa från förskoleklass till åk 3 med datorn som arbetsredskap. 240 deltagare RUCs projektledare för området matematik är Stefan Löfwall, Karlstads universitet. Learning study Under våren 2013 har två grupper fått handledning i arbete med Learning study i matematik. RUCs projektledare för Learning study är Jorryt van Bommel, Karlstads universitet. 3.3 Skolutveckling Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Två-fyra gånger per år bjuder RUC in utvecklingschefer/rektorer från RUCs samverkanskommuner med fokus på RUCs verksamhet. Samtalen handlar om utvärdering, nuläge och kommande behov. Vid regionens skolchefsträff i Arvika i maj påbörjades en uppdatering av namn på aktuella utvecklingschefer/rektor. Nätverksträff för modersmålslärare I RUCs samverkanskommuner finns 100 modersmålslärare som sammantaget undervisar i över 30 språk. Tillsammans med Karlstads kommun inbjöd RUC den 8 maj till nätverksträff för samtliga modersmålslärare i regionen. Dagen handlade om erfarenhetsutbyte i språkgrupper gällande planering och dokumentation 80 deltagare. Projektledare/moderator: Helena Martinsson, Karlstads kommun Andra nätverk Andra nätverk som RUC träffar är Nätverk för språk - läs- och skrivutvecklare och Nätverk för matematikutvecklare båda inom Värmland. Till träffar i dessa nätverk bjuder språkutvecklare/matematikutvecklare in. Hållbar utveckling Seminarium kring Hur förbättra arbetet för hållbar utveckling i förskolan/skolan bjöd RUC in till på eftermiddagen den 9 april. Föreläsningen utgick från läroplanens mål och gav såväl inspiration till som erfarenheter från praktiskt arbete med hållbar utveckling i förskola och skola. 15 deltagare Föreläsare: Eva Erixon, Karlstads kommun Teckenspråksdag Teckenspråksdag se kap Forskning RUC ska verka för att forskning når skolans/förskolans verksamma, och att skolans/förskolans frågor ska nå forskningen. 7

8 8(12) Samarbete med didaktiska centra RUC samarbetar med de didaktiska centra som finns vid Karlstads universitet. Vid flera RUC-möten har representanter från didaktiska centra deltagit med info/samtal/frågor. 7 maj bjöd didaktiska centra och RUC gemensamt in till en träff kring frågan Hur få en skola på vetenskaplig grund? Drygt 40 forskarstuderande och forskarutbildade lärare, rektorer, skolchefer och företrädare för forskarskolor och didaktiska centra deltog. Till artikel om träffen Nätverk för forskningsstuderande lärare i förskola och skola 30 verksamma lärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen. RUC samlar dessa forskarstuderande lärare i nätverk. Se föregående stycke. Forskningsnytt med seminarium på din skola Nya avhandlingar vid Karlstads universitet inom områden med relevans för skola och lärarutbildning presenteras via RUC-seminarier. På finns info om nyblivna doktorer som gärna kommer till skolor för att berätta om sina resultat och sin forskarutbildning. Under våren 2013 har Jorryt van Bommel i flera sammanhang presenterat sin avhandling. Film om formativ bedömning Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 filmades. Filmen var under våren tillgänglig för alla som arbetar i RUCs samverkanskommuner och vid Karlstads universitet. Från aug 2013 kommer filmen ligga öppen för alla, utan lösenord. Filmen nås via länk från RUCs sida 4. Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samarbetet med skolhuvudmännen i regionen är gott. - RUC deltar i regionens skolchefsmöten. - RUC besöker successivt samverkanskommunernas skolledningar. - RUC bjuder regelbundet in kommuners utvecklingschefer inom förskola/skola till nätverkträffar Samarbetet med avdelningar/grupper/personer på Karlstads universitet är gott. - RUC deltar med kvalitetsbokslut på nämndmöte för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - RUC möter lärarutbildning, didaktiska centra, avdelningar, dekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och många grupper och kollegor vid Karlstads universitet dock inte med regelbundenhet. RUCs antal möten och kontakter inom Karlstads universitet har ökat under året. Upplevelsen är att fler har kunskap om vad RUC är och gör och skulle kunna göra. 5. Samverkan med andra RUC RUC vid Karlstads universitet ingår i ett nationellt RUC-nätverk. I april träffades gruppen på Högskolan i Borås. I en mindre grupp träffas Pud 9 Dalarna och RUC Gävle tillsammans med RUC Karlstads universitet. Nästa möte är i denna mindre grupp är planerat till september PUD, Pedagogiskt Utvecklingscentrum, är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum 8

9 9(12) 6. RUCs ekonomi RUC hade under första halvåret 2013 en omsättning om 1,6 miljoner kr. Medlemsavgifter från samverkanskommunerna utgjorde kr medan universitetets bidrag var , belopp som har sin grund i samverkansavtalen. Övriga intäkter under första halvåret 2013 var framför allt bidrag från Skolverket. RUC har inte tagit ut deltagaravgifter till endagsarrangemang, och har därmed sluppit fakturera de 470 som deltagit på enskilda seminarier/föreläsningar. Även kommunerna har på detta sätt befriats från en del fakturahantering. Att fakturera små belopp är ineffektivt och inom RUC är vi mycket tacksamma att vi - tack vare det nya avtalet och den nya medlemsavgiften kan använda vår tid mer effektivt. Tack vare det nya avtalet kommer vi också kraftigt kunna sänka avgiften till längre kompetensutvecklingssatsningar. Tex kommer avgiften till mentorsutbildningen från ht 2013 kunna sänkas till mindre än hälften av tidigare avgift. Om avtalet se avsnitt 8.1 Bokslut RUC utfall 30 dec 2012 INTÄKTER Externa Intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Drift Interna kostnader Bokade lokaler FVA inkl fasta lokaler Summa kostnader: årets resultat 0 kvar att disponera ht 2013 Förskott projektmedel RUCs organisation Nytt avtal om RUC I process med kommuner och universitet har nytt avtal från arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Avgiften till RUC har varit densamma sedan 1997 och de ökade kostnaderna har täckts genom ett allt större antal fakturor, som RUC skickat till sina kommuner. Medlemsavgiften från 2013 är för kommuner kr som grundavgift samt fyra kronor per medborgare, mot tidigare en krona per medborgare. Genom denna högre 9

10 10(12) medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer att kunna sänkas, och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. Utredning om RUCs organisatoriska tillhörighet Kenneth Nordgren i december 2012 i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet. I Karlstads universitets nya organisation finns det en naturlig koppling mellan RUC och lärarutbildningens verksamhetsområde. I april 2013 fattade rektor beslut om att RUC kommer organiseras under Lärarutbildningsnämnden från och med den 1 januari RUCs styrelse RUCs verksamhet leds av en styrelse som till sin hjälp har en föreståndare, en vetenskaplig ledare samt ett mindre kansli. Föreståndare i RUC är Elisabeth Nyberg. Helena Larsson är administratör och Christian Lundahl är RUCs vetenskaplige ledare. Ordföranden i styrelsen hämtas bland styrelsens ledamöter från kommunerna. I styrelsen ingår representanter för universitetet (4) och kommunerna (5). En representant för vardera Rektorsutbildningen (RUT), regionens näringsliv, TCO samt SACO adjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. I styrelsen ingick från kommunerna under första halvåret 2013: Mikael Blom Säffle kommun, Per-Joel Sevelén Arvika kommun, Thomas Nilsson Grums kommun, Staffan Sjölund Karlstads kommun och Per Uppman Karlstads kommun. Mikael Blom är ordförande. Från Karlstads universitet ingick i RUCs styrelse under första halvåret 2013: Anders Arnqvist, Lennart Blomqvist, Kenneth Nordgren och Anneli Bodén. Adjungerande medlemmar var Thomas Carlsson TCO och Henrik Friberg SACO. Uppdraget som adjungerad medlem i RUC från näringsliv är vakant. Styrelsen hade under våren 2013 tre protokollförda möten 10. Sedan föregående höst är ledarskap på dagordningen vid varje styrelsemöte i RUC. På styrelsemötet i december 2012 beslöts att kommuner tillsammans med lärarutbildningen ska utveckla former för att i utbildningen använda verksamma lärares kompetenser inom området ledarskap. Ett resultat är pilotprojektet med ledarskapsdidaktiker. Se avsnitt 3.1. RUC finansieras av kommuner och Karlstads universitet gemensamt. Till grund för RUCs verksamhet finns samverkansavtal 11 mellan kommuner och universitet. Inför 2013 tecknades förnyat avtal. Kommuner i Värmlands län samt Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun tecknade förnyat avtal om RUC. Under våren var 12 personer projektanställda inom RUC; uppdragen varierade mellan 5% och 20% av hel tjänst. Bland de projektanställda hade några sin övriga tjänst i en kommun medan flertalet hade sin övriga tjänst vid Karlstads universitet. 10 Samtliga protokoll kan laddas ned från 11 Aktuellt samverkansavtal gäller från och finns att ladda ner från 10

11 11(12) 8. Kvalitetsbokslut 8.1 Från kvalitetsbokslutet för RUC 2012 Verksamhetsberättelsen för RUC 2012 avslutades med ett avsnitt om Planerade åtgärder under kommande år. De planerade åtgärderna för 2013, som togs upp där, anges och kommenteras nedan. - fokusera området ledarskap Området har tagits upp på varje styrelsemöte i RUC. Pilotprojekt med ledarskapsdidaktiker har startat. Efter process har 19 ledarskapsdidaktiker utsetts. De inleder sitt uppdrag under hösten samverka med professuren inom skolutveckling vid Karlstads universitet God samverkan med professuren. Christian Lundahl och/eller doktorander har deltagit på två av RUCs styrelsemöten första halvåret 2013 samt på regionens skolchefsträff i maj i Arvika. - utveckla nätverket för forskningsstuderande/nyligen forskarutbildade verksamma lärare RUC har samlat de forskningsstuderande verksamma lärarna till nätverksträffar en gång per månad. 7 maj genomfördes nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund då 45 personer deltog förutom de forskande lärarna deltog rektorer, skolchefer, och företrädare för forskarskolor och didaktiska centrumbildningar vid Karlstads universitet - planera för start av kompetensutvecklingssatsning inom läs/språkutveckling Planering pågår. Projektledare är utsedda. - starta ny omgång av kompetensutvecklingssatsningen Småbarnspedagogik Ny omgång med 180 deltagare startade i maj starta minst två grupper för utbildning av mentorer Två grupper utbildning för mentorer har genomförts. 60 lärare från förskola/skola avslutade i april sin utbildning. - fortsätta satsningen Learning study Learning study har fortsatt. Två grupper genomförde var sin LS under våren verka för regelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och didaktiska centra vid Karlstads universitet Möten förekommer, men inte med regelbundenhet - uppdatera nätet av kontaktpersoner inom kommuner i nätverket för kompetensutveckling och nya reformer Frågan togs upp på regionens skolchefsmöte i Arvika i maj. Uppdatering har inletts. - arbeta för att få extern medlem i styrelse inte klart 11

12 - lägga ut fler utvecklingsarbeten och filmer/resurser på RUCs hemsida Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 är filmad och finns tillgänglig med länk från RUCs hemsida 12(12) Elisabeth Nyberg Förståndare RUC Karlstads universitet 12

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014

Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014 Regionalt utvecklingscentrum för skola Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. RUCs ändamål och syfte... 3 3. RUCs verksamhet... 3 3.1

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Småbarnspedagogik syfte, föreläsare och innehåll

Småbarnspedagogik syfte, föreläsare och innehåll Småbarnspedagogik 2008-2016 syfte, föreläsare och innehåll Under de åtta år som projektet pågick så var det många föreläsare som medverkade under de seminariedagar som anordnades på. Vid varje projektstart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen

Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen 2010-2011 En mall för delredovisningen av det hittills erbjudna stödet till de lokala utvecklingsprojekten inom Matematiksatsningen

Läs mer

HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT?

HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT? HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD ERFARENHET BIDRA TILL SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT? www.ruc.gu.se 2015-01-27 MONICA SANDORF, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM, LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Hur

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Matematikutvecklare.

Matematikutvecklare. Matematikutvecklare Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.se Bakgrund Regeringen Utbildningsdepartementet Matematikdelegation Myndigheten för skolutveckling/ Skolverket Nationellt Centrum för Matematikutbildning ncm.gu.se

Läs mer

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212 Regionalt utvecklingsnätverk, RUN Mittuniversitetet Monika Karlsson, Marina Nord-Öberg och Ingrid Burlin 2 av (8) Innehållsförteckning RUN:s ledningsgrupp och

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik Skolhuvudmannens namn (gäller kommunala, statliga och fristående huvudmän) Halmstads kommun Namn på skolhuvudmannens företrädare

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen

Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen Delredovisning av uppdrag om stöd för lokala utvecklingsprojekt - Matematiksatsningen 2010-2011 En mall för delredovisningen av det hittills erbjudna stödet till de lokala utvecklingsprojekten inom Matematiksatsningen

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Regeringens uppdrag till Skolverket juni 2015 Uppdrag om Samverkan för bästa skola (U/2015/3357/S) Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet

Läs mer

Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom. Twitter:#laslyft

Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom. Twitter:#laslyft Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom Twitter:#laslyft Program 10.00 Läslyftet tillbakablick och nuläge 13.00 Lunch Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING

VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING Nätverk och aktiviteter läsåret 2016/2017 Jonatan Lannemar Uppdaterad 2016-06-08 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Emma Wimmerstedt undervisningsråd

Emma Wimmerstedt undervisningsråd Emma Wimmerstedt undervisningsråd Vad är Mattelyftet? Matematiklyftet fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer 2012-2016 Ett omfattande paket

Läs mer

Vem är jag? Styrning och ledning.. Knivstamodellen första omgången Varför coachning? Praktisk tillämpning så här gjorde vi Viktigt!

Vem är jag? Styrning och ledning.. Knivstamodellen första omgången Varför coachning? Praktisk tillämpning så här gjorde vi Viktigt! I Knivsta arbetar förstelärarna med tydliga uppdrag som fördelas ut av utbildningskontoret. Uppdragen baseras på lärares, rektors och huvudmannens analys av skolans resultat utifrån läroplanens alla delar.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer,

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM En resurs för dig RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. Utvecklar lärandet RUC utvecklar din verksamhet

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion - NCS - Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningsplan, aktivitetsplan 10.45 Föreläsning,

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Läsa-Skriva-Räkna. Göteborgs Stad Lisa Adamson. Utvecklingsledare Center för Skolutveckling

Läsa-Skriva-Räkna. Göteborgs Stad Lisa Adamson. Utvecklingsledare Center för Skolutveckling Läsa-Skriva-Räkna Göteborgs Stad 2008-2010 Lisa Adamson Utvecklingsledare Center för Skolutveckling Göteborgs stad Elever: 45 000 (grundskola 34 237) Rektorer/ledare: 500 Pedagoger: 8000 Övrig personal:

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningen NCS Läslyftet Gruppdiskussioner 12.00 LUNCH 13.00

Läs mer

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet 1 (10) 2009-05-11 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden.

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden. Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden 1 Lärarutbildning Lärarfortbildning Skolutveckling 2 Lärarutbildningens omfattning vid Göteborgs universitet Ca 4 000 studenter Ca 30 medverkande institutioner

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom området värdegrund med speciellt fokus på diskriminering, kränkning och mobbning

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk. Halmstad 14 maj 2014

Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk. Halmstad 14 maj 2014 Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk Halmstad 14 maj 2014 Presentation av nya deltagare Kort repetition av syfte och förväntade effekter av nätverket Gemensamma behov och intressen- en inventering inför

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Innehåll av presentation Kommunens förutsättningar Implementering av Lgr 11

Läs mer

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24 Bedömning för lärande Nyckelpersoner 2012-02-24 Chríster Wede, Högskolan Borås Skolspelet Fundera en minut Ska vi anteckna? Ska vi kunna det här? Kommer det här på provet? Vi måste bestämma när vi har

Läs mer

Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion

Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion Minnesanteckningar 161121 Håkan Cajander (HC) hälsar alla välkomna (se bifogad deltagarförteckning) och berättar kort om vad som händer på Högskolan och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

UTVECKLAD STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

UTVECKLAD STUDIE- OCH YRKESORIENTERING 2010 Karlstads universitet Monica Åkerblom Berg UTVECKLAD STUDIE- OCH YRKESORIENTERING Under 2010 har ca 200 yrkesverksamma deltagit i en seminarieserie för att utveckla studieoch yrkesorienteringen. Innehållet

Läs mer

Wow, vilken resa! Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap

Wow, vilken resa! Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap Wow, vilken resa! Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap Kerstin Pettersson, Anna-Karin Nordin & Maria Weiland Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Protokoll 2013-10-10-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Närvarande 1. Fredrica Hass-Bergendorff

Läs mer

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. PROTOKOLL SAMRÅD 2012-03-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Särskilt utvalda övningsskolor Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Försöksverksamhet med särskilt utvalda övningsskolor Kort sammanfattning Stockholms universitet inledde hösten 2010 ett pilotprojekt

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt inför utvidgningen Samverkansgruppen 14 oktober 2015 Cecilia Netje, projektledare Bakgrund 2010 Fältskoleprojektet, rektorssatsning 2012 Övningsskoleprojektet,

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning

Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning Reviderat samverkansdokument för deltagande i NTutvecklarutbildning 2013-2016 mellan Ängelholms kommun och Statens skolverk Bakgrund Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Under läsåret 2011/2012 kommer Luleå tekniska universitet genom RUC i samverkan med Institutionen för konst, kultur och lärande

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer