Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013"

Transkript

1 Regionalt utvecklingscentrum för skola Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) Första halvåret 2013 Innehåll 1. Inledning RUCs ändamål och syfte RUCs verksamhet Samverkan med lärarutbildning Kompetensutveckling Skolutveckling Forskning Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samverkan med andra RUC RUCs ekonomi RUCs organisation Kvalitetsbokslut Från kvalitetsbokslutet för RUC c/o Karlstads universitet, Universtetsgatan 2, Karlstad Telefon: , Telefax: , E-post: Postgiro Org nr

2 1. Inledning Karlstads universitet eftersträvar god samverkan med omgivande samhälle. I anslutning till de mål som universitet anger, kan för RUCs verksamhet första halvåret 2013 nämnas: 2(12) - Lärosäte med flest kommunkontakter i utvecklingssammanhang I januari 2013 i mejl från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : Jag vill också passa på att nämna att vi på olika sätt i våra kontakter med kommuner märker att ni vid Karlstad universitet är mycket aktiva och har hittat olika framgångsrika sätt att samverka med rektorer, skolchefer och lärare. Vi gjorde förra året en inventering i landets kommuner och ni är det lärosäte i Sverige som flest kommuner anger att de har kontakt med i olika utvecklingssammanhang i maj månad till RUC Till möten arrangerade av RUC kom många. Under t ex maj månad 2013 kom över 800 verksamma inom förskola/skola. 800 betyder drygt 10% av samtliga verksamma inom förskola och skola 2 i RUCs samverkanskommuner. - Stort intresse för vuxnas lärande i förskolan RUCs modell för kompetensutveckling med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer bidrar till att forskning tillämpas och sprids - och att ny kunskap/nya lösningar skapas. Styrkan ligger i att utbildningarna i nätverksform genomförs av kommuner och universitet tillsammans, med delat ansvar och genomförande. Modellen har rönt uppmärksamhet. På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 3 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i januari respektive april När vi inom RUC vid Karlstads universitet summerar vt 2013 vill vi från vårens arbete särskilt lyfta fram: - nytt avtal om RUC från I process med kommuner och universitet har nytt avtal arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Genom denna högre medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer kunna sänkas och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. - utredning om ny organisatorisk placering av RUC Från jan 2014 placeras RUC under Lärarutbildningsnämnden. - ledarskapsdidaktiker Pilotprojekt med 20 ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen inleds hösten De verksamma lärarna/ledarskapsdidaktikerna rekryterades under våren Mail från Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2 I RUCs 19 samverkanskommuner arbetade 2012 totalt ca inom förskola/skola 3 Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 2

3 3(12) - god samverkan med Värmlandsprofessuren inom skolutveckling Christian Lundahl är professor och inom sin tjänst även vetenskaplig ledare i RUC. Forskargruppen rapporterar till RUCs styrelse. RUC kommunicerar gruppens resultat och frågor och bistår gruppen med service förskollärare/lärare i forskarutbildning 30 verksamma lärare/förskollärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen! RUC samlar dessa forskarstuderande lärare till nätverksträffar. Tillsammans med didaktiska centra/forskarskolor vid Karlstads universitet bjöd RUC den 7 maj in till nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund? - utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC startat utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare inom förskola/ skola avslutade sin utbildning i april/maj Ny omgång utbildning för ytterligare 60 deltagare startar i oktober RUCs modell för kompetensutveckling väcker intresse På möten under våren - bl a på SKL och Skolverket har Elisabeth Nyberg presenterat RUCs sätt att arbeta med kompetensutvecklig tillsammans med kommuner och universitet. 2. RUCs ändamål och syfte Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen. Nätverkets syfte är att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning, forskning. 4 RUC ska verka för att forskning når skolans verksamma, och att skolans frågor ska nå forskningen. Det uttalar både kommuner och universitet. Grundtanken med RUC vid Karlstads universitet är att skapa en mötesplats för medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar på problemen inom de olika verksamheterna. Nätverksarbetet kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skol- och förskoleverksamheten samt forskningen. Nytt avtal om RUC mellan Karlstads universitet och kommunerna i regionen löper från 1 jan Förutom kommunerna i Värmlands län har ytterligare tre kommuner ingått avtal om RUC: Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun. 3. RUCs verksamhet Under första halvåret besöktes seminarier/konferenser med RUC som arrangör/medarrangör av ca verksamma från förskola/skola. 4 Ur Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum ( ) 3

4 4(12) Exempel: 820 personer besökte RUC-aktiviteter under tiden 23 april till 23 maj enligt följande: Småbarnspedagogik Seminariedag 7 - Småbarnspedagogik Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (180 deltagare) Nätverksträff forskarstuderande/forskarutbildade lärare , kl 9-12, Plats: Karlstads universitet (45 deltagare) Frontlinjer inom medicinsk forskning , Plats: Karlbergsgymnasiet, Åmål (55 deltagare) Nätverksträff för modersmålslärare , kl 9-16, Plats: Herrhagsskolans aula, Karlstad (80 deltagare) Estetiska lärprocesser Seminariedag 7 - Skapande skola: Möte mellan skolans lärare och konstnärer/kulturarbetare , kl 9-16, Plats: Värmlands museum, Sandgrundsudden i Karlstad (80 deltagare) Välkomna till en heldag om teckenspråk! , kl , Plats: Karlstads universitet (70 deltagare) Småbarnspedagogik Seminariedag 1 - Vad är egentligen småbarnspedagogik , kl 9-16, Plats: Karlstads universitet (190 deltagare) Seminarieserien Skolans nya styrdokument Seminariedag 6 - Bedömning som ett effektivt pedagogiskt verktyg forskningsbakgrund och bedömningspraktik i klassrummet Christian Lundahl , kl 9-16 Plats: Karlstads universitet (120 deltagare) 3.1 Samverkan med lärarutbildning Ledarskapsdidaktiker Karlstads universitet och kommuner i regionen samverkar för att utveckla lärarutbildningen. Karlstads universitets lärarutbildning uppskattas och ses som strategisk för regional utveckling. Från kommunerna visar man detta - bland annat - genom att på olika sätt bidra med erfarenhet och kunskap i utbildningen. Skolchefsgruppen i regionen tog under hösten 2012 initiativ till ett pilotprojekt om ledarskapsdidaktiker. Efter rekryteringsprocess under våren kommer 20 lärare att från hösten 2013 ha uppdrag som ledarskapsdidaktiker inom grund- och ämneslärarutbildningen. Kommunerna bjuder på den tid lärarna verkar inom lärarutbildningen universitetet bjuder i sin tur lärarna på utbildning inför uppdraget och nätverk över tid. Ett vinna-vinnakoncept som vi tror kommer vara mycket fruktbart! Teckenspråksdag En grupp studenter på lärarutbildningen uttryckte i början av året önskan om att lära mer om teckenspråk. Samtidigt visste vi att det fanns intresse bland verksamma lärare/förskollärare att få en introduktion till teckenspråk. RUC inbjöd därför i maj studenter och verksamma till en dag om teckenspråk. 70 deltagare. Dagen avslutades med att två studieförbund tog hand om anmälningar till studiecirklar för dem som ville lära mer. Projektledare/Lärare: Carin Roos, Karlstads universitet 4

5 5(12) Lärarstuderande på seminariedagar På några av vårens RUC-seminariedagar har lärare vid Karlstads universitet tillsammans med grupper av lärarstuderande deltagit. Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Se stycke under Kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har tillsammans med kommuner och universitet drivit ett flertal skolutvecklingsprojekt. Successivt har lärdomar utvecklats. RUCs kompetensutveckling i nätverksform bygger på kollegialt lärande och syftar till att etablera/stärka strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete, även efter att den aktuella kompetensutvecklingen avslutats. Utgångspunkten är skolans/förskolans styrdokument och elevers måluppfyllelse. Styrkan i satsningarna är att upplägg och inriktning på innehåll, liksom ansvar och genomförande, görs av universitet och kommuner tillsammans. RUCs projektledare för satsningen följer hela processen. Upplägget har stöd i forskning som säger att effektiv kompetensutveckling handlar om Fokus på elevers måluppfyllelse Långsiktighet Delaktighet Mandat och krav Kollegialt lärande och praxisnära 5 Småbarnspedagogik För sjätte året, med start i maj 2013, genomför RUC projektet Småbarnspedagogik vars fokus är pedagogik med inriktning på toddlares utveckling, alltså barn i åldrarna ett till tre år. Deltagarantalet är det här året 180. Det betyder att i april 2014 kommer ca 1200 personer inom förskolan ha deltagit i kompetensutvecklingen Småbarnspedagogik 6 vilket utgör ganska precis hälften av samtliga förskoleverksamma 7 i RUCs samverkanskommer. Projektledare är Inga-Lill Emilsson, Karlstads universitet Småbarnspedagogik 190 deltagare Småbarnspedagogik 220 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 240 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare Småbarnspedagogik 180 deltagare På konferenserna Vuxnas lärande i förskolan 8 i Stockholm medverkade IngaLill Emilsson tillsammans med Gunilla Sillén Eriksson, förskolechef i Årjängs kommun, och Ann-Charlotte Ehlin-Jonsson, förskollärare och lärledare i Kristinehamns kommun, om erfarenheter från kompetensutvecklingen/nätverket Småbarnspedagogik. Konferenserna ägde rum i 1 februari respektive 12 april Skolverket Framgångsrik kompetensutveckling, maj Läs om Småbarnspedagogik på 7 Totalt arbetade ca 2450 i förskolor i RUCs samverkanskommuner Konferenserna Förskolechefen 2013 och Förskolepedagogen 2013, i januari respektive april 2013 i Stockholm 5

6 6(12) Estetiska lärprocesser Syftet med kompetensutvecklingssatsningen Estetiska lärprocesser har varit att verksamma inom förskola/skola och kultur skall mötas, utbyta erfarenheter och ta del av ny forskning. Deltagarna har utvecklat och fördjupat sin egen kunskap och förståelse för hur estetiskt arbete kan stödja elevers lärprocesser. Estetiska lärprocesser har utgått från ny skollag och läroplan. I samtliga läroplaner lyfts det estetiska perspektivet fram i de inledande kapitlen de kapitel som är gemensamma för all skolverksamhet. Målet har varit att skapa en undervisning där de estetiska aspekterna liksom det entreprenöriella lärandet - uppmärksammas. När projektet avslutades i maj 2013 hade över 200 lärare/ förskollärare, kulturarbetare/konstnärer och museipedagoger deltagit var och en under ett år. I satsningen har RUC samverkat med Region Värmland och Värmlands museum. Projektledare: Arno Saarnak och Mia-Marie Sternudd-Groth, båda Karlstads universitet Estetiska lärprocesser 165 deltagare Estetiska lärprocesser 80 deltagare Utbildning för mentorer Tillsammans med regionens kommuner har RUC utvecklat ett koncept för utbildning för mentorer. Mentorer ska stödja nyutbildade lärare under deras introduktionsperiod i yrket. 60 lärare/förskollärare avslutade sin mentorsutbildning i maj Vid olika möten under våren har vi inom RUC förstått att inte många kommuner i landet erbjuder de nyutexaminerade stöd av utbildade mentorer. Utbildningen är samtidigt ett utvecklingsprojekt med syftet att utveckla en mentorsutbildning. Projektledningen samverkar med PAEDEIA, Pedagogical Action for a European Dimension in Educators Induction Approaches, ett EU-finansierat projekt som drivs av Eva Rhöse Martinsson och Irené Olsson vid Institutionen för pedagogiska studier. De båda utvecklingsprojekten arbetar tillsammans för att skapa en kurs, som så småningom ska ingå i Karlstads universitets kursutbud. Projektledare och lärare: Ylva Winther, Karlstads kommun och Kerstin Twedmark, Göteborg. Nya styrdokument för förskola och skola På uppdrag av Skolverket har Karlstads universitet sedan 2011 erbjudit kompetensutveckling med fokus på de nya läroplanerna i förskola och skola. Målet med insatserna har varit att fördjupa förståelsen av de nya läroplanerna samt relevanta delar av skollagen. Lärare som ska sätta betyg i årskurs 6 från hösten 2012 har utgjort en prioriterad grupp. Uppdrags AB och RUC har samverkat i genomförandet av utbildningen. När seminarieserien avslutades i maj 2013 hade 300 lärare från förskolor och skolor i regionen deltagit. Anna Karlefjärd, Karlstads kommun och Karlstads universitet, var projektledare/lärare för satsningen under Nya styrdokument för förskola 117 deltagare Nya styrdokument för skola 95 deltagare Nya styrdokument för skola 92 deltagare Matematiksatsningen Skolverket har genom Matematiksatsningen gett ekonomiska bidrag till ett antal skolors utvecklingsarbeten i matematik. För att ge stöd i detta arbete och möjlighet till erfarenhetsbyte har RUC, i samverkan med Skolverket, erbjudit nätverk för projektledare och kommuners matematikutvecklare. Två nätverksträffar under våren Ett exempel på utvecklingsarbete inom Matematiksatsningen har varit på Stodeneskolan i Karlstads kommun inom området problemlösning. Jorryt van Bommel har där under handlett en grupp matematiklärare som undervisar i år 4-5. Andra 6

7 7(12) utvecklingsarbeten som fått stöd genom RUC har handlat om att utbilda i matematik med hjälp av interaktiv skrivtavla och inom Learning study. RUC bjöd den 21 mars in till seminarium kring att använda Ikt i matematik i förskolan och de första skolåren. Forskare från Agder i Norge presenterade ikt-projekt, och från en skola utanför Lund, som belönats med Guldäpplet, fick man ta del av erfarenheter från hur man kan undervisa från förskoleklass till åk 3 med datorn som arbetsredskap. 240 deltagare RUCs projektledare för området matematik är Stefan Löfwall, Karlstads universitet. Learning study Under våren 2013 har två grupper fått handledning i arbete med Learning study i matematik. RUCs projektledare för Learning study är Jorryt van Bommel, Karlstads universitet. 3.3 Skolutveckling Nätverk för kompetensutveckling och nya reformer Två-fyra gånger per år bjuder RUC in utvecklingschefer/rektorer från RUCs samverkanskommuner med fokus på RUCs verksamhet. Samtalen handlar om utvärdering, nuläge och kommande behov. Vid regionens skolchefsträff i Arvika i maj påbörjades en uppdatering av namn på aktuella utvecklingschefer/rektor. Nätverksträff för modersmålslärare I RUCs samverkanskommuner finns 100 modersmålslärare som sammantaget undervisar i över 30 språk. Tillsammans med Karlstads kommun inbjöd RUC den 8 maj till nätverksträff för samtliga modersmålslärare i regionen. Dagen handlade om erfarenhetsutbyte i språkgrupper gällande planering och dokumentation 80 deltagare. Projektledare/moderator: Helena Martinsson, Karlstads kommun Andra nätverk Andra nätverk som RUC träffar är Nätverk för språk - läs- och skrivutvecklare och Nätverk för matematikutvecklare båda inom Värmland. Till träffar i dessa nätverk bjuder språkutvecklare/matematikutvecklare in. Hållbar utveckling Seminarium kring Hur förbättra arbetet för hållbar utveckling i förskolan/skolan bjöd RUC in till på eftermiddagen den 9 april. Föreläsningen utgick från läroplanens mål och gav såväl inspiration till som erfarenheter från praktiskt arbete med hållbar utveckling i förskola och skola. 15 deltagare Föreläsare: Eva Erixon, Karlstads kommun Teckenspråksdag Teckenspråksdag se kap Forskning RUC ska verka för att forskning når skolans/förskolans verksamma, och att skolans/förskolans frågor ska nå forskningen. 7

8 8(12) Samarbete med didaktiska centra RUC samarbetar med de didaktiska centra som finns vid Karlstads universitet. Vid flera RUC-möten har representanter från didaktiska centra deltagit med info/samtal/frågor. 7 maj bjöd didaktiska centra och RUC gemensamt in till en träff kring frågan Hur få en skola på vetenskaplig grund? Drygt 40 forskarstuderande och forskarutbildade lärare, rektorer, skolchefer och företrädare för forskarskolor och didaktiska centra deltog. Till artikel om träffen Nätverk för forskningsstuderande lärare i förskola och skola 30 verksamma lärare med pågående eller nyligen avslutad forskarutbildning finns i RUCs samverkanskommuner. En imponerande resurs för regionen. RUC samlar dessa forskarstuderande lärare i nätverk. Se föregående stycke. Forskningsnytt med seminarium på din skola Nya avhandlingar vid Karlstads universitet inom områden med relevans för skola och lärarutbildning presenteras via RUC-seminarier. På finns info om nyblivna doktorer som gärna kommer till skolor för att berätta om sina resultat och sin forskarutbildning. Under våren 2013 har Jorryt van Bommel i flera sammanhang presenterat sin avhandling. Film om formativ bedömning Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 filmades. Filmen var under våren tillgänglig för alla som arbetar i RUCs samverkanskommuner och vid Karlstads universitet. Från aug 2013 kommer filmen ligga öppen för alla, utan lösenord. Filmen nås via länk från RUCs sida 4. Samverkan med skolhuvudmän och universitet Samarbetet med skolhuvudmännen i regionen är gott. - RUC deltar i regionens skolchefsmöten. - RUC besöker successivt samverkanskommunernas skolledningar. - RUC bjuder regelbundet in kommuners utvecklingschefer inom förskola/skola till nätverkträffar Samarbetet med avdelningar/grupper/personer på Karlstads universitet är gott. - RUC deltar med kvalitetsbokslut på nämndmöte för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - RUC möter lärarutbildning, didaktiska centra, avdelningar, dekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och många grupper och kollegor vid Karlstads universitet dock inte med regelbundenhet. RUCs antal möten och kontakter inom Karlstads universitet har ökat under året. Upplevelsen är att fler har kunskap om vad RUC är och gör och skulle kunna göra. 5. Samverkan med andra RUC RUC vid Karlstads universitet ingår i ett nationellt RUC-nätverk. I april träffades gruppen på Högskolan i Borås. I en mindre grupp träffas Pud 9 Dalarna och RUC Gävle tillsammans med RUC Karlstads universitet. Nästa möte är i denna mindre grupp är planerat till september PUD, Pedagogiskt Utvecklingscentrum, är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum 8

9 9(12) 6. RUCs ekonomi RUC hade under första halvåret 2013 en omsättning om 1,6 miljoner kr. Medlemsavgifter från samverkanskommunerna utgjorde kr medan universitetets bidrag var , belopp som har sin grund i samverkansavtalen. Övriga intäkter under första halvåret 2013 var framför allt bidrag från Skolverket. RUC har inte tagit ut deltagaravgifter till endagsarrangemang, och har därmed sluppit fakturera de 470 som deltagit på enskilda seminarier/föreläsningar. Även kommunerna har på detta sätt befriats från en del fakturahantering. Att fakturera små belopp är ineffektivt och inom RUC är vi mycket tacksamma att vi - tack vare det nya avtalet och den nya medlemsavgiften kan använda vår tid mer effektivt. Tack vare det nya avtalet kommer vi också kraftigt kunna sänka avgiften till längre kompetensutvecklingssatsningar. Tex kommer avgiften till mentorsutbildningen från ht 2013 kunna sänkas till mindre än hälften av tidigare avgift. Om avtalet se avsnitt 8.1 Bokslut RUC utfall 30 dec 2012 INTÄKTER Externa Intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Drift Interna kostnader Bokade lokaler FVA inkl fasta lokaler Summa kostnader: årets resultat 0 kvar att disponera ht 2013 Förskott projektmedel RUCs organisation Nytt avtal om RUC I process med kommuner och universitet har nytt avtal från arbetats fram. RUCs samverkanskommuner tog initiativ till höjd medlemsavgift. Avgiften till RUC har varit densamma sedan 1997 och de ökade kostnaderna har täckts genom ett allt större antal fakturor, som RUC skickat till sina kommuner. Medlemsavgiften från 2013 är för kommuner kr som grundavgift samt fyra kronor per medborgare, mot tidigare en krona per medborgare. Genom denna högre 9

10 10(12) medlemsavgift kommer RUCs ekonomi stärkas och faktureringsarbetet blir mindre i både RUC och kommuner. Deltagaravgifter kommer att kunna sänkas, och många av RUCs arrangemang kommer kunna erbjudas kostnadsfritt för deltagare från RUCs samverkanskommuner. Utredning om RUCs organisatoriska tillhörighet Kenneth Nordgren i december 2012 i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet. I Karlstads universitets nya organisation finns det en naturlig koppling mellan RUC och lärarutbildningens verksamhetsområde. I april 2013 fattade rektor beslut om att RUC kommer organiseras under Lärarutbildningsnämnden från och med den 1 januari RUCs styrelse RUCs verksamhet leds av en styrelse som till sin hjälp har en föreståndare, en vetenskaplig ledare samt ett mindre kansli. Föreståndare i RUC är Elisabeth Nyberg. Helena Larsson är administratör och Christian Lundahl är RUCs vetenskaplige ledare. Ordföranden i styrelsen hämtas bland styrelsens ledamöter från kommunerna. I styrelsen ingår representanter för universitetet (4) och kommunerna (5). En representant för vardera Rektorsutbildningen (RUT), regionens näringsliv, TCO samt SACO adjungeras med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. I styrelsen ingick från kommunerna under första halvåret 2013: Mikael Blom Säffle kommun, Per-Joel Sevelén Arvika kommun, Thomas Nilsson Grums kommun, Staffan Sjölund Karlstads kommun och Per Uppman Karlstads kommun. Mikael Blom är ordförande. Från Karlstads universitet ingick i RUCs styrelse under första halvåret 2013: Anders Arnqvist, Lennart Blomqvist, Kenneth Nordgren och Anneli Bodén. Adjungerande medlemmar var Thomas Carlsson TCO och Henrik Friberg SACO. Uppdraget som adjungerad medlem i RUC från näringsliv är vakant. Styrelsen hade under våren 2013 tre protokollförda möten 10. Sedan föregående höst är ledarskap på dagordningen vid varje styrelsemöte i RUC. På styrelsemötet i december 2012 beslöts att kommuner tillsammans med lärarutbildningen ska utveckla former för att i utbildningen använda verksamma lärares kompetenser inom området ledarskap. Ett resultat är pilotprojektet med ledarskapsdidaktiker. Se avsnitt 3.1. RUC finansieras av kommuner och Karlstads universitet gemensamt. Till grund för RUCs verksamhet finns samverkansavtal 11 mellan kommuner och universitet. Inför 2013 tecknades förnyat avtal. Kommuner i Värmlands län samt Degerfors kommun, Hällefors kommun och Åmåls kommun tecknade förnyat avtal om RUC. Under våren var 12 personer projektanställda inom RUC; uppdragen varierade mellan 5% och 20% av hel tjänst. Bland de projektanställda hade några sin övriga tjänst i en kommun medan flertalet hade sin övriga tjänst vid Karlstads universitet. 10 Samtliga protokoll kan laddas ned från 11 Aktuellt samverkansavtal gäller från och finns att ladda ner från 10

11 11(12) 8. Kvalitetsbokslut 8.1 Från kvalitetsbokslutet för RUC 2012 Verksamhetsberättelsen för RUC 2012 avslutades med ett avsnitt om Planerade åtgärder under kommande år. De planerade åtgärderna för 2013, som togs upp där, anges och kommenteras nedan. - fokusera området ledarskap Området har tagits upp på varje styrelsemöte i RUC. Pilotprojekt med ledarskapsdidaktiker har startat. Efter process har 19 ledarskapsdidaktiker utsetts. De inleder sitt uppdrag under hösten samverka med professuren inom skolutveckling vid Karlstads universitet God samverkan med professuren. Christian Lundahl och/eller doktorander har deltagit på två av RUCs styrelsemöten första halvåret 2013 samt på regionens skolchefsträff i maj i Arvika. - utveckla nätverket för forskningsstuderande/nyligen forskarutbildade verksamma lärare RUC har samlat de forskningsstuderande verksamma lärarna till nätverksträffar en gång per månad. 7 maj genomfördes nätverksträffen Hur få en skola på vetenskaplig grund då 45 personer deltog förutom de forskande lärarna deltog rektorer, skolchefer, och företrädare för forskarskolor och didaktiska centrumbildningar vid Karlstads universitet - planera för start av kompetensutvecklingssatsning inom läs/språkutveckling Planering pågår. Projektledare är utsedda. - starta ny omgång av kompetensutvecklingssatsningen Småbarnspedagogik Ny omgång med 180 deltagare startade i maj starta minst två grupper för utbildning av mentorer Två grupper utbildning för mentorer har genomförts. 60 lärare från förskola/skola avslutade i april sin utbildning. - fortsätta satsningen Learning study Learning study har fortsatt. Två grupper genomförde var sin LS under våren verka för regelbundenhet i möten med fakultetsledning, lärarutbildning och didaktiska centra vid Karlstads universitet Möten förekommer, men inte med regelbundenhet - uppdatera nätet av kontaktpersoner inom kommuner i nätverket för kompetensutveckling och nya reformer Frågan togs upp på regionens skolchefsmöte i Arvika i maj. Uppdatering har inletts. - arbeta för att få extern medlem i styrelse inte klart 11

12 - lägga ut fler utvecklingsarbeten och filmer/resurser på RUCs hemsida Christian Lundahls föreläsning i Torsby i november 2012 är filmad och finns tillgänglig med länk från RUCs hemsida 12(12) Elisabeth Nyberg Förståndare RUC Karlstads universitet 12

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014

Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014 Regionalt utvecklingscentrum för skola Verksamhetsberättelse för Regionalt Utvecklingscentrum för skola (RUC) 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. RUCs ändamål och syfte... 3 3. RUCs verksamhet... 3 3.1

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. PROTOKOLL SAMRÅD 2012-03-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer,

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM En resurs för dig RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. Utvecklar lärandet RUC utvecklar din verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC

Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid lärarutbildningen Högskolan i Halmstad Verksamhetsmål Samverkan för kompetensutveckling RUC ska medverka till att öka möjligheterna

Läs mer

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare.

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. 1(5) Bilaga 28:2 2007-05-28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. Skolverkets regeringsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

!!!!!!Vetenskap!i!Skolan!(VIS)!!!

!!!!!!Vetenskap!i!Skolan!(VIS)!!! VetenskapiSkolan(VIS) enförmedlingsorganisa8on förforskarutbildadelärareiskåne Göteborg27januari2015 Hurkanforskarutbildade lärareskompetenstas 8llvaraochbidra8ll skolutveckling? Inledande inventering

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig.

Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig. VFU-samordnarmöte den 11 september 2012 Minnesanteckningar Monica Johansson huvudutbildningsledaren på LTU (HUL) presenterar sig. Monica har ansvar för grundutbildningen och fungerar också som ställföreträdande

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

NTA som skolutvecklingsprogram

NTA som skolutvecklingsprogram Sammanfattning NTA som skolutvecklingsprogram Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå Margareta Ekborg Umeå Universitet

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum 1 PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum PROTOKOLL 2009:1 PUX:s samverkansråd Sammanträdesdatum 2009-02-13 Närvarande: Barbro Berglind Sandvikens kommun Mikael Björling Högskolan i Gävle, N-inst Walter Nordkvist

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Lärare har betydelse för elevernas resultat För få väljer att gå lärarutbildningen Det är svårt att rekrytera lärare med rätt behörighet Många lärare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. 2014-12-16 / Urban Haglind

Verksamhetsberättelse 2014. 2014-12-16 / Urban Haglind Verksamhetsberättelse 2014 2014-12-16 / Urban Haglind Presentation av RUC Mycket tid har avsatts för att presentera RUC och dess planerade verksamhet, speciellt under våren. Stort intresse har visats för

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer

Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer Ledningsgruppens resa från att definiera begreppet pedagogiskt ledarskap till att aktionsforska på sitt pedagogiska ledarskap Från vad till hur via varför

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Enskild verksamhet 150414 Välkomna! 2015-02-27

Enskild verksamhet 150414 Välkomna! 2015-02-27 Enskild verksamhet 150414 Välkomna! Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) och RUC Språkutveckling - Handledarutbildning Med anledning av uppstarten av Skolverkets nationella satsning på Läslyftet

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer