Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap och bedömning för utveckling och lärande"

Transkript

1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun

2 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan aktualiserar behovet av en utvecklad debatt rörande likvärdig bedömning av elevers resultat. Vi har under föregående år fördjupat ledarskapets kunskaper i ämnet och nu behöver vi föra den vidare till pedagogerna. Uppdraget handlar om att hitta former för denna process samt stödja den. (Sture Bryggman, skolchef, 2007)

3 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Att utveckla en likvärdig bedömning Att stärka rektor som pedagogisk ledare Att förbättra resultaten i verksamheten Att möta kommande politiskt beslutande förändringar

4 Viktiga förutsättningar Alla var med Skolledarens roll Processledare och ämnesnätverk Tid och mötesplatser Seminarier, föreläsningar, handledning Ekonomi Långsiktigt Vetenskap och forskning

5 Resultat 1 Även om inte alla skolor och förskolor arbetat aktivt med kunskap och bedömning i ett 1 19-årsperspektiv, så kan vi nog anta att projektet medfört att rätt många av Luleås skolledare och pedagoger idag har vidgat sina perspektiv på bedömningen av barns och ungdomars kunskaper (Henrik Román, Uppsala universitet )

6 Resultat 2 I den mån de första projektåren bidragit till att fördjupa projektdeltagarnas insikter om hur skola och förskola ser på och hanterar kunskap och bedömning, så torde de insikterna nu vara till hjälp i mötet med de kommande förändringarna. Luleåprojektets upplägg borde ge goda förutsättningar för kommunens skolor att på ett självständigt och konstruktivt sätt möta de nya reformerna

7

8 Från en likvärdig bedömning till en likvärdig undervisning

9 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad

10 Syfte Kompetensutvecklingsinsatsen ska ge stöd i arbetet med att implementera de nya styrdokumenten i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

11 Mål Kunskaper om och färdigheter i att tolka och tillämpa styrdokumenten i undervisningen Kunskaper om och färdigheter i dokumentation, uppföljning och analys av undervisningen Kunskaper om och färdigheter i dokumentation av elevers kunskapsutveckling Kunskaper om och färdigheter i bedömning för och av lärande Kunskaper om och färdigheter i betygssättning

12 Nulägesanalys/planering på den egna skolan. Var är du, var är arbetslaget? Vad blir nästa steg, vart ska ni? Vad behöver du/ni mer kunskap om för att nå dit? Vad behöver du/ni för stöd i detta arbete? När ska arbetet utföras? Vilka mötesplatser har ni behöver ni skapa? Vem har ansvar för att det blir gjort? När och hur ska arbetet utvärderas?

13 Innehåll 1 Den nya skollagen Ett systematiskt kvalitetsarbete Lgr 11, Gy 11 Planering av undervisning och lärande Ämnesdidaktik Dokumentation Uppföljning och utvärdering

14 Innehåll 2 Nytt betygssystem, ny betygsskala Betyg i årskurs 6 Formativ bedömning Summativ bedömning Bedömning i särskolan

15 Aktiviteter Föreläsningar tre spärrade k-dagar Seminarier för rektorer och verksamhetschefer Seminarier för processledare och nyckelpersoner Kurs i Formativ och summativ bedömning, 7,5 hp Handledning /konsultation Ämnesnätverk 7-9 och Gymnasiet Riktade insatser Arbete på den egna skolan

16 Nulägesanalys Var är ni? Vart ska ni? Hur gör ni?

17 Projektorganisation Projektledare Styrgrupp Referensgrupper Processledare Nyckelpersoner

18 Seminarier, v 38, 47, 8, 17 Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Konsultation/ Handledning Konsultation/ Handledning Konsultation/ Handledning Konsultation/ Handledning Konsultation/ Handledning Gymnasiet F-årskurs 6 Årskurs 7-9 Särskolan Kurs 7,5 hp Rektorer Rektorer Rektorer Rektorer Processledare Formativ och summativ bedömning Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Gymnasiet F-årskurs 6 Årskurs 7-9 Gymnasiet Kurs 7,5 hp Processledare Övriga ämnen (jmf torsdag) Nyckelperson Processledare Nyckelperson Processledare Yrkeslärare Formativ och summativ bedömning Referensgrp. Styrgrupp Plus 27/10, 27/3

19 Pedagogisk bedömning 7,5hp Uppsala universitet Uppdragsutbildning Distansundervisning 32 pedagoger i årskurs heldagar Självstudier Studiegrupp

20 Kursinnehåll Att tydliggöra lärandemål Tydliga tecken på lärande Att aktivera elever Bedömning för lärande Summativ bedömning och betyg

21 Kursuppgift Att aktivera eleverna Att läsa: Lindström och Lindberg: Pedagogisk bedömning Lundahl: Bedömning för lärande Korp: Kunskapsbedömning Black and William: Assessment in Education

22 Kursuppgift forts. Du ska utifrån en pedagogisk planering genomföra ett moment där du: Medvetet försöker aktivera eleverna som resurs för varandra Ger dem möjlighet att ta eget ansvar för studierna Utvärderar momentet tillsammans med din elevgrupp

23 Kursuppgift forts Detta redovisar du i form av en rapport där du tar upp: En kort bakgrund till valt moment En kort beskrivning av din elevgrupp Vilka överväganden du gjorde i din planering Hur undervisningen och elevaktiviteten utvecklades under veckan Vad eleverna tyckte vid utvärderingen

24 Ämnesnätverk Erfarenhetsutbyte kring: Implementeringsarbetet arbetet med pedagogiska planeringar aktuella tidningsartiklar (se nedan)

25 Seminarierna Vecka 38 - Dokumentanalys; förståelse av kursplaner och ämnesplaner. Läxa: PP Vecka 47 - Workshop med återkoppling på PP Läxa: Genomför PP på hemmaplan Vecka 8 - Dokumentation och formativ bedömning Läxa: Revidering och ytterligare försök med fokus på bedömning Vecka 17 - Summativ bedömning/betygsättning

26 Föreläsningar Delaktighet i estetiska lärprocesser en demokratisk rättighet halvdag - Cecilia Ferm, professor Uppsala universitet Att se skillnader och göra skillnad Learning study som modell för skolans kvalitetsarbete - Anna Wikström, lektor LTU Från något till någon ungas väg till vuxenhet i ett föränderligt samhälle - Peter Waara, professor Uppsala universitet Hållbar utveckling teknik eller utbildningspolitik - Sverker Jagers, professor LTU

27 Skickliga lärare gör skillnad Vilka utmaningar och vilka möjligheter kan ni identifiera i arbetet med att implementera de nya styrdokumenten?

28 För kännedom Idag har jag satt betyg. Jag har bedömt föräldrarnas förmåga att stimulera och utveckla den sociala miljön där eleven finns. Jag har betygsatt förskola och förskollärare, låg- och mellanstadium och deras lärare, ungdomstidningar, skivindustrin, radio, Tv och filmbranschen. Jag har betygsatt reklamfolk, idrotts- och fritidsledare, syskon och kamrater, politiker och opinionsbildare och mig själv. Men det är bara eleven som får betyget. Man kanske borde skicka det för kännedom Våra barns skola Leif Kristiansson

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer