Bedömning för lärande. Tema: Bedömningspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning för lärande. Tema: Bedömningspolicy 2014-01-30"

Transkript

1 Bedömning för lärande Tema: Bedömningspolicy

2 Inledning Samtal om syftet med en Bedömningspolicy Samtal om vårt gemensamma underlag Uppgift till 14 mars

3 Policy Liktydig med riktlinje En policy 'vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat' Kan även syfta på processen. att fatta viktiga beslut i en organisation (utarbeta olika program). Wikipedia

4 Samtal Vilka syften anser du att det finns med en gemensam Bedömningspolicy? Dokumentera på blädderblock!

5 Input Forskning Våra tankar

6 Vad säger forskarna? "För en del är test och betyg sätt att ställa krav på lärare och elever så att de anstränger sig hårdare för att nå bättre resultat, medan andra menar att bedömningen bör vara en integrerad del av undervisningen och snarare fungera som hjälp och stöd till eleven än som kontroll. För att åstadkomma en sund policy för bedömning, vilket varje skola och kommun borde upprätta, måste man ta sin utgångspunkt i varför bedömningar kan främja lärandet. Det måste finnas en teori som på ett trovärdigt sätt förklarar hur bedömning kan främja lärandet och som samtidigt prövats empiriskt." Christian Lundahl, Karlstads universitet

7 Vad säger forskarna? "Med utgångspunkt i en förståelse av hur bedömningar kan främja lärandet blir det lättare att upprätta en gemensam policy för hur man på en skola eller i en kommun ser på och genomför bedömningar. En sådan policy behöver ta sin utgångspunkt i en självanalys över den lokala befintliga bedömningskulturen och sluta i en vision om en gemensam värdegrund för bedömningsarbetet. En policy måste vara känd bland personal, elever och föräldrar, den bör bygga på gemensamt utvecklingsarbete och den bör löpande utvärderas." Christian Lundahl, Karlstads universitet

8 Vad säger forskarna? Att upprätta en Bedömningspolicy: - varför bedömer vi? - hur bedömer vi? - när bedömer vi? - hur använder vi resultaten av bedömning? - hur kommunicerar vi resultaten? - hur utvärderar vi våra bedömningar? - vad har vi för bedömningsvärdegrund? - hur utvärderar vi effekten av våra bedömningar? Ur Synligt lärande, John Hattie

9 Vad säger forskarna? Bedömningsmanifest Alla elever har rätt till: 1) Engagerade, utvecklande och intellektuella stimulerande uppgifter som motsvarar realistiska problem, roller och situationer. 2) Tydliga, lämpliga, tillgängliga och konsekvent tillämpade bedömningskriterier samt tillgång till konkreta exempel som åskådliggör olika prestationsnivåer. 3) Maximal öppenhet i bedömning och betygssättning. 4) Rikliga möjligheter att genomföra uppgifter som de kan vara stolta över (och därmed rikligt med möjligheter att inom ramen för undervisningen bedöma och revidera sina prestationer). 5) En allsidig bedömning, dvs. inte bara skriftliga prov, utan flera och olika möjligheter att visa upp och dokumentera vad de kan samt valmöjligheter som innebär att eleverna kan utnyttja sina styrkor. ---9) "Assessing Student Performance", Grant Wiggins

10 Våra tankar Inte allt för styrande - friutrymmet viktigt 7-20 års perspektiv Medsläpande och delaktighet viktigt Långsiktighet Fortsatt plan för hur policyn ska användas och följas upp

11 Vårt gemensamma underlag All dokumentation från nätverksträffar, referensgruppen och workshops är transkriberade till utsagor. Utsagorna är kategoriserade i 5 kategorier (och ännu fler underkategorier). Underkategorierna är sammanställd till övergripande formuleringar. Varje skola får möjlighet att bidra till innehållet genom att maila dokumentation från samtal omkring de formuleringar som framstått som viktiga. Rektorerna görs också delaktiga genom referensgruppen.

12 Grund för vår gemensamma bedömningspolicy 1:1 All bedömning syftar till att främja lärandet 1:2 Målen, undervisningen och bedömningen går i linje med varandra. 1:3 Bedömningen planeras in och integreras i all undervisning på ett medvetet och systematiskt sätt. 2:1 2:3 2:4 Läraren arbetar för att mål (syfte och centralt innehåll) och kunskapskrav blir tydliga för eleven utifrån respektive moment/arbetsområde och den nivå eleven befinner sig på. 2:2 3:4 Formativ och summativ bedömning sker i balans. Eleverna aktiveras som läranderesurser för varandra. 3:1 3:2 Läraren stöttar eleverna i att styra lärprocesser och att bli ägare av sitt eget lärande. 4:1 4:2 4:3 4:4 Rektor säkerställer att frågor om bedömning gällande bland annat kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering sker inom det systematiska kvalitetsarbetet.

13 Uppgift till 14 mars All dokumentation som gjorts under projektets två år är sammanställt enligt Tabellmodellen. För varje kategori och underkategori har en sammanfattande mening formulerats. Dessa framstår som det viktigaste faktorerna när det gäller arbetet omkring Bedömning för lärande. Utifrån dessa formuleringar för ni ett samtal omkring vad detta betyder för er i er verksamhet. Detta hjälper oss att tydliggöra om vi är 'på rätt spår' samt att det ger mer substans till den slutliga formuleringen av bedömningspolicyn. Samtalen dokumenteras i mall och skickas till senast 14 mars.

14 Tack för idag! Nyckelpersonträff 27 mars, kl Föreläsning Leif Strandberg 8 april, alt Anmäl på vår webbsida:

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer