BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM"

Transkript

1 BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

2 NORMER OCH VÄRDEN 1,0 Stora brister i kvalitet 2,0 Mindre god kvalitet 3,0 God kvalitet 4,0 Mycket god kvalitet Formuleringar som används Saknas helt Finns sällan/ aldrig Finns i liten utsträckning Uppvisar stora brister i kvaliteten Finns i viss utsträckning Är delvis I viss mån Uppvisar till viss del brister i kvaliteten Finns till stora delar Är vanligtvis Relativt stor utsträckning Håller en relativt hög kvalitet Finns i hög grad Präglar verksamheten I stor utsträckning Håller en hög kvalitet Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss del en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till stora delar en gemensam och förankrad syn på värdegrunden bland personalen. Det finns i hög grad en gemensam och förankrad syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland eleverna. Det finns till viss del en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland eleverna. Det finns till stora delar en gemensam och förankrad syn på värdegrunden bland eleverna. Det finns i hög grad en gemensam och förankrad syn på verksamhetens värdegrund bland eleverna. Förhållningssätt Det saknas ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde. Det saknas eller finns i liten utsträckning ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det saknas ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Det finns i viss utsträckning ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde. Det bedrivs i viss utsträckning ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det finns brister förhållningssättet mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Det finns till stora delar ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde. Det bedrivs ett till stora delar ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det finns till stora delar ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal personal/elev elev/elev Det finns i hög grad ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde. Det bedrivs i hög grad ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det finns i hög grad ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

3 Arbetsklimat för elever Det är sällan eller aldrig ett arbetsklimat som gynnar elevernas lärande. Det är till viss del ett arbetsklimat som gynnar elevernas lärande. Det är oftast ett arbetsklimat som gynnar elevernas lärande. Hela verksamheten präglas i hög grad av ett arbetsklimat som gynnar elevernas lärande. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

4 KUNSKAPER 1,0 Stora brister i kvalitet 2,0 Mindre god kvalitet 3,0 God kvalitet 4,0 Mycket god kvalitet Formuleringar som används Saknas helt Finns sällan/ aldrig Finns i liten utsträckning Uppvisar stora brister i kvaliteten Finns i viss utsträckning Är delvis I viss mån Uppvisar till viss del brister i kvaliteten Finns till stora delar Är vanligtvis Relativt stor utsträckning Håller en relativt hög kvalitet Finns i hög grad Präglar verksamheten I stor utsträckning Håller en hög kvalitet FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, Hur skolan arbetar för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande Undervisningen är sällan eller aldrig strukturerad. Eleverna förstår sällan eller aldrig syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka förmågor de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Undervisningen är delvis strukturerad. Eleverna förstår i viss mån syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka förmågor de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Undervisningen är till stora delar strukturerad. Eleverna förstår i relativt stor utsträckning syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka förmågor de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Undervisningen är i hög grad strukturerad. Eleverna förstår i stor utsträckning syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka förmågor de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Eleverna ges sällan eller aldrig möjlighet att pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får ibland pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får vanligtvis pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får i hög grad pröva olika arbetssätt och arbetsformer. förekommer sällan eller inte alls. förekommer ibland. är vanligt förekommande. förekommer i hög grad. Eleverna ges sällan eller aldrig möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får ibland möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får ofta möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får i stor utsträckning möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

5 Eleverna ges i liten utsträckning ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling Eleverna ges i liten utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. Eleverna ges i viss mån ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling Eleverna ges i viss mån möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. Eleverna ges i relativt hög utsträckning ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling Eleverna ges i relativt stor utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. Eleverna ges i hög utsträckning ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling Eleverna ges i stor utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. förekommer sällan eller saknas helt. förekommer till viss del. är vanligt förekommande. förekommer i hög grad. Arbetssätt som stimulerar språkoch kommunikationsutveckling förekommer sällan eller saknas helt. Arbetssätt som stimulerar språkoch kommunikationsutveckling förekommer till viss del. Arbetssätt som stimulerar språkoch kommunikationsutveckling är vanligt förekommande. Arbetssätt som stimulerar språkoch kommunikationsutveckling förekommer i hög grad. Användande av modern teknik som ett verktyg i lärandeprocessen förekommer aldrig eller saknas till stora delar. Användande av modern teknik som ett verktyg i lärandeprocessen förekommer till viss del. Användande av modern teknik som ett verktyg i lärandeprocesser förekommer relativt ofta. Användande av modern teknik som ett verktyg i lärandeprocessen förekommer i hög utsträckning. Elever får i liten utsträckning utveckla sin förmåga att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Elever får i viss mån utveckla sin förmåga att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Elever får i relativt stor utsträckning utveckla sin förmåga att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Elever får i stor utsträckning utveckla sin förmåga att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Elever får i liten utsträckning utveckla sin förmåga till källkritiskt förhållningssätt. Elever får i viss mån utveckla sin förmåga till källkritiskt förhållningssätt. Elever får i relativt stor utsträckning utveckla sin förmåga till källkritiskt förhållningssätt. Elever får i stor utsträckning utveckla sin förmåga till källkritiskt förhållningssätt. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

6 Den fysiska miljön är i liten utsträckning stimulerande, utmanande och mångsidig. Inomhus Utomhus Den fysiska miljön är delvis stimulerande, utmanande och mångsidig. Inomhus Utomhus Den fysiska miljön är till stora delar stimulerande, utmanande och mångsidig. Inomhus Utomhus Den fysiska miljön är till i hög grad stimulerande, utmanande och mångsidig. Inomhus Utomhus FRITIDSHEMMET: Verksamheten är sällan eller aldrig strukturerad. Verksamheten är delvis strukturerad. Verksamheten är till stora delar strukturerad. Verksamheten är i hög grad strukturerad. Hur fritidshemmet arbetar för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande samt en meningsfull fritid Eleverna ges sällan eller aldrig möjlighet att pröva olika arbetssätt och arbetsformer. förekommer ibland. Eleverna får ibland pröva olika arbetssätt och arbetsformer. är vanligt förekommande. Eleverna får vanligtvis pröva olika arbetssätt och arbetsformer. förekommer i hög grad. Eleverna får i hög grad pröva olika arbetssätt och arbetsformer. förekommer sällan eller inte alls. förekommer sällan eller saknas helt. förekommer till viss del. är vanligt förekommande. mellan elever i deras lärande förekommer i hög grad. Elevernas stimuleras inte alls eller i liten utsträckning till utveckling och lärande. Elevernas stimuleras till viss del utveckling och lärande. Elevernas stimuleras till relativt stor del till utveckling och lärande. Elevernas stimuleras till stor del till utveckling och lärande. Hur verksamheten anpassas till elever i behov Verksamheten kompletterar i liten utsträckning utbildningen i förskoleklassen och skolan. Verksamheten anpassas inte alls eller i liten utsträckning för elev/ elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kompletterar i viss utsträckning utbildningen i förskoleklassen och skolan. Verksamheten anpassas till viss del för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kompletterar i relativt stor utsträckning utbildningen i förskoleklassen och skolan. Verksamheten anpassas till stora delar för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kompletterar i stor utsträckning utbildningen i förskoleklassen och skolan. Verksamheten anpassas i hög grad för elever i behov av särskilt stöd. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

7 av särskilt stöd Det saknas eller finns i liten utsträckning strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det finns i viss mån strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det finns relativt väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det finns väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Hur verksamheten anpassas till elever med annat modersmål än svenska Verksamheten anpassas inte för elever med annat modersmål. Det saknas eller finns i liten utsträckning strategier och metoder för arbetet med elever med annat modersmål. Verksamheten anpassas delvis för elever med ett annat modersmål. Det finns i viss mån strategier och metoder för arbetet med elever med annat modersmål. Verksamheten anpassas till stora delar för elever med ett annat modersmål. Det finns relativt väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever med annat modersmål. Verksamheten anpassas i hög grad för elever i med ett annat modersmål. Det finns väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever med annat modersmål. Skolan och omvärlden Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer sällan eller saknas helt i det pedagogiska arbetet. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer till vissa delar i det pedagogiska arbetet. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker relativt stor utsträckning i det pedagogiska arbetet. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker i stor utsträckning i det pedagogiska arbetet. Närområdets möjligheter tas aldrig eller sällan tillvara i verksamheten. Närområdets möjligheter tas i viss utsträckning tillvara i verksamheten. Närområdets möjligheter tas till stora delar tillvara i verksamheten. Närområdets möjligheter tas i hög grad tillvara i verksamheten. Eleverna ges sällan förutsättningar att ta ställning till frågor som rör framtida studier och yrkesval. Eleverna ges i viss mån förutsättningar att ta ställning till frågor som rör framtida studier och yrkesval. Eleverna ges i relativt stor utsträckning förutsättningar att ta ställning till frågor som rör framtida studier och yrkesval. Eleverna ges i hög grad förutsättningar att ta ställning till frågor som rör framtida studier och yrkesval. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

8 ANSVAR OCH INFLYTANDE FÖR ELEVER 1,0 Stora brister i kvalitet 2,0 Mindre god kvalitet 3,0 God kvalitet 4,0 Mycket god kvalitet Formuleringar som används Elevers ansvar för det egna lärandet och arbetsmiljön Saknas helt Finns sällan/ aldrig Finns i liten utsträckning Uppvisar stora brister i kvaliteten Elever ges liten eller ingen möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ges liten möjlighet att ta personligt ansvar för arbetsmiljön. Finns i viss utsträckning Är delvis I viss mån Uppvisar till viss del brister i kvaliteten Elever ges viss möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ges viss möjlighet att ta personligt ansvar för arbetsmiljön. Finns till stora delar Är vanligtvis Relativt stor utsträckning Håller en relativt hög kvalitet Elever ges till stora delar möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ges i relativt stor utsträckning möjlighet att ta personligt ansvar för arbetsmiljön. Finns i hög grad Präglar verksamheten I stor utsträckning Håller en hög kvalitet Elever ges i hög grad möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ges i hög grad möjlighet att ta personligt ansvar för arbetsmiljön. Inflytande över verksamheten Elevernas tankar, intressen och åsikter tas aldrig eller sällan tillvara i verksamheten. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i viss utsträckning tillvara i verksamheten. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i relativt stor utsträckning tillvara i verksamheten. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i hög grad tillvara i verksamheten. Pedagogerna planerar och utvärderar sällan undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisningen stimulerar sällan elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Elever har litet eller inget inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Pedagogerna planerar och utvärderar i viss mån undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisningen stimulerar i viss mån elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Elever har ett visst inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Pedagogerna planerar och utvärderar vanligtvis undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisningen stimulerar i relativt stor utsträckning elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Elever har relativt stort inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Pedagogerna planerar och utvärderar i stor utsträckning undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisningen stimulerar i hög grad elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Elever har i hög grad inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Flickor och pojkar ges sällan ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Flickor och pojkar ges i viss mån ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Flickor och pojkar ges i relativt stor utsträckning ett lika stort inflytande över och utrymme i Flickor och pojkar ges i hög grad ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

9 undervisningen. Demokratiska processer Formella forum för demokrati fungerar bristfälligt eller inte alls. Formella forum för demokrati har vissa brister. Formella forum för demokrati fungerar relativt bra. Formella forum för demokrati fungerar mycket bra. Eleverna ges sällan möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Föräldrar ges ingen eller liten möjlighet att i dialog med skolan påverka utvecklingen av innehållet i verksamheten. Eleverna ges i viss mån möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Föräldrarna ges i viss mån möjlighet att i dialog med skolan påverka utvecklingen av innehållet i verksamheten. Eleverna ges i relativt stor utsträckning möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Föräldrarna ges relativt stor möjlighet att i dialog med skolan påverka utvecklingen av innehållet i verksamheten. Eleverna ges i hög grad möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Föräldrarna ges stor möjlighet att i dialog med skolan påverka utvecklingen av innehållet i verksamheten. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

10 BEDÖMNING OCH BETYG 1,0 Stora brister i kvalitet 2,0 Mindre god kvalitet 3,0 God kvalitet 4,0 Mycket god kvalitet Formuleringar som används Elevers kännedom om kunskapskraven Saknas helt Finns sällan/ aldrig Finns i liten utsträckning Uppvisar stora brister i kvaliteten Eleverna saknar eller har dålig kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Finns i viss utsträckning Är delvis I viss mån Uppvisar till viss del brister i kvaliteten Eleverna har viss kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Finns till stora delar Är vanligtvis Relativt stor utsträckning Håller en relativt hög kvalitet Eleverna har god kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Finns i hög grad Präglar verksamheten I stor utsträckning Håller en hög kvalitet Eleverna har mycket god kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Eleverna får i liten utsträckning öva på att bedöma sina egna resultat. Eleverna får i viss utsträckning öva på att bedöma sina egna resultat. Eleverna får i relativt stor utsträckning öva på att bedöma sina egna resultat. Eleverna får i stor utsträckning öva på att bedöma sina egna resultat Återkoppling av elevers lärande till elever och/eller föräldrar Föräldrar och elever ges i liten utsträckning förutsättning att få kännedom om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Föräldrar och elever ges i viss utsträckning förutsättning att få kännedom om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Föräldrar och elever ges relativt goda förutsättningar att få kännedom om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Föräldrar och elever ges mycket goda förutsättningar att få kännedom om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Lärarna ger ingen eller liten återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna ger till viss del återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna ger till stora delar återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna ger eleverna i hög grad återkoppling på deras kunskapsutveckling. Framåtsyftande, individuell planering används sällan eller aldrig. Framåtsyftande, individuell planering används i viss mån. Framåtsyftande, individuell planering används till stora delar. Framåtsyftande, individuell planering används i mycket hög grad. Skolans arbete för att säkra likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning Skolan saknar eller uppvisar stora brister i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Skolan uppvisar till viss del brister i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Skolan uppvisar till stora delar god kvalitet i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning Skolan uppvisar i hög grad god kvalitet i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

11 REKTORS ANSVAR 1,0 Stora brister i kvalitet 2,0 Mindre god kvalitet 3,0 God kvalitet 4,0 Mycket god kvalitet Formuleringar som används Hur rektor leder den pedagogiska verksamheten Saknas helt Finns sällan/ aldrig Finns i liten utsträckning Uppvisar stora brister i kvaliteten Rektor saknar eller har liten kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor arbetar sällan eller aldrig för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Finns i viss utsträckning Är delvis I viss mån Uppvisar till viss del brister i kvaliteten Rektor har till vissa delar kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor arbetar relativt sällan för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Finns till stora delar Är vanligtvis Relativt stor utsträckning Håller en relativt hög kvalitet Rektor har till stora delar kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor arbetar till stora delar för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Finns i hög grad Präglar verksamheten I stor utsträckning Håller en hög kvalitet Rektor har i hög grad kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor arbetar i hög grad för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Det systematiska kvalitetsarbetet Rektor brister i ansvaret att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Rektor tar ett visst ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Rektor tar till stora delar ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Rektor tar i hög grad ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Personal och elever medverkar i liten utsträckning i det systematiska kvalitetsarbetet. Personal och elever medverkar till viss del i det systematiska kvalitetsarbetet. Personal och elever medverkar till stora delar i det systematiska kvalitetsarbetet. Personal och elever medverkar i hög grad i det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras inte alls eller i liten utsträckning. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras till viss del. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i relativt hög grad. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i hög grad. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

12 Möjligheter till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov Personalen erbjuds ingen eller i liten utsträckning kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds i viss utsträckning kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds till stora delar kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds i hög grad kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Det saknas eller finns stora brister i rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna. Det finns i viss mån fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna. Det finns relativt väl fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna. Det finns väl fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna. Samverkan och övergångar inom verksamheten och mellan skolformer Det saknas eller finns stora brister i samverkan inom verksamheten. Det saknas eller finns stora brister i arbetet med övergångar mellan skolformer. Det finns vissa brister i samverkan inom verksamheten. Det finns vissa brister i arbetet med övergångar mellan skolformer. Det finns till stora delar en fungerande samverkan inom verksamheten. Det finns ett relativt väl fungerande arbete med övergångar mellan skolformer. Det finns i hög grad en fungerande samverkan inom verksamheten. Det finns ett väl fungerande arbete med övergångar mellan skolformer. Våga Visa bedömningsmatris Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem Johannas och Evas förslag

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola 1 VÅGA VISA frågebank vid observation på skola Frågebanken är avsedd att användas som stödmaterial vid förberedelse inför intervjuer vid observation. Tänk igenom i förväg vad ni vill få reda på i varje

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning och storlek 2. Normer, värden och inflytande 2.1 Förmedla

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observationer

Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag 1 2 God utveckling och lärandemiljö Kvalitetsarbetet brister både på verksamhetsnivåoch huvudmannanivå. 3 Saknas rutiner för redovisningar, sammanställningar samt dokumenterade analyser

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020

Läs mer

RUC/LTU kompetensutveckling

RUC/LTU kompetensutveckling RUC/LTU kompetensutveckling 2011-2012 26 januari 2012 utvärdering, uppföljning och utveckling av verksamheten Del 1: Systematiskt kvalitetsarbete Vad är det? Arbetet med målen en grundbult i kvalitetsarbetet!

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan Publiceringsår 2016 Diskussionsfrågor Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan 2 (5) Förslag på diskussionsfrågor Såväl lärare som rektor

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag... 4 2. Övergripande mål och riktlinjer... 9 2.1 Normer och värden... 9 2.2 Kunskaper... 10 2.3 Elevernas ansvar och inflytande...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Alsjöskolan arbetsplan

Alsjöskolan arbetsplan Alsjöskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Alsjöskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer