VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF"

Transkript

1 VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

2 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna Information för samtliga lärarutbildare VFU-portal och Val-webb Kaffe (vi bjuder) Föreläsning: Genus i skönlitteraturen Föreläsare: Mary Ingemansson Lunch (vi bjuder) Gemensamma frågeställningar

3 AU1 Moment 1 Ledarskap och grupprocesser VFU LÄRARUPPDRAGET Hållbar utveckling Värdegrundsfrågor Estetik Läs- och skrivutveckling Retorik

4 AU1 Moment 2 Pedagogisk filosofi Källkritik VETENSKAP Pedagogiska perspektiv Naturvetenskap

5 LITTERATUR Carlgren, Ingrid & Marton, Ference. (2002) Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundet. Claesson, Silwa. (2007) Spår av teorier i praktiken : några skolexempel. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. Dewey, John. (2004) Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4 uppl. Stockholm: Natur och kultur. Fällman, Barbro. (2002) Tala & engagera : populär presentationsteknik. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. Nilsson, Björn. (2005) Samspel i grupp. Lund : Studentlitteratur. (184 s). ISBN Orlenius, Kennert. (2001) Värdegrunden - finns den?. Hässelby: Runa. (232 s). ISBN Stensmo, Christer. (2007) Pedagogisk filosofi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (279 s).

6 LITTERATUR Sandström Madsén, Ingegärd. (2007) Samtala, läsa och skriva för att lära - i ett utvecklingsperspektiv från förskola till högskola. Kristianstad University Press 2:2007. Strömquist, Siv. (2007) Skrivprocessen : teori och tillämpning. 3 uppl. Lund : Studentlitteratur Statens skolverk. (2002) Hållbar utveckling i skolan : miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola. Stockholm : Statens skolverk. Samt fler litteraturrubriker kring Hållbar Utveckling Thurén, Torsten. (1997) Källkritik. 1 uppl. Stockholm : Almqvist & Wiksell.

7 EXAMINATIONER I AU1 MOMENT 1 Muntlig gruppredovisning: Genus i skönlitteraturen (4 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd. Muntlig gruppredovisning: Grupprocesser (2 hp) Betygskala: underkänd/godkänd. Individuell skrivuppgift (Salstentamen): Pedagogik och hållbar utveckling (6 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd/väl godkänd. Individuell skrivuppgift med enskilt samtal: VFU (3 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd/väl godkänd MOMENT 2 Individuell skrivuppgift (Salstentamen): Vetenskapsteoretiska kunskapstraditioner och pedagogiska perspektiv (8 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd/ väl godkänd. Skriftlig gruppuppgift: Vetenskaplig rapport (4 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd/ väl godkänd. Individuell skrivuppgift: Pedagogisk grundsyn (3 hp) Betygsskala: underkänd/godkänd/ väl godkänd.

8 Syfte med den första VFU-perioden inom det allmänna utbildningsområdet 1. Ur utbildningsplanen: Studenten skall skaffa sig inblick i den kommande yrkesrollen och utröna om valet stämmer. Studenten ska pröva på lärarrollen. Det innebär att studenten exempelvis vid lektioner, samlingar och rastverksamheter ska få pröva rollen som ledare och sin förmåga att, i samråd med lärarutbildaren på fältet, planera och självständigt genomföra aktiviteter av olika slag.

9 VFU i AU1 Arbetstid Studenten utarbetar tillsammans med lärarutbildaren på fältet ett schema över perioden. Arbetstiden omfattar 40h/vecka, vilket inkluderar rimlig planeringstid för studenten. Studenten skall delta i lärarens vardagliga arbete vilket kan innefatta exempelvis arbetslagskonferenser och/eller föräldramöten. Studenten skall om möjligt följa lärarutbildaren på fältet även vid studiedagar. Vikariat Högskolans policy är att studenter inte vikarierar under pågående VFU-period. Om lärarutbildaren på fältet tillfälligtvis är frånvarande förutsätter vi att studenten kan leda undervisningen vid detta/dessa tillfällen. Men det ska ske under överinseende av skolledare eller annan kollega till lärarutbildaren i fråga.

10 VFU i AU1 Närvaro Eventuell frånvaro anmäler studenten till lärarutbildaren på fältet. Vid en eller två dagars frånva-ro planeras en komplettering tillsammans med lärarutbildaren på fältet. Vid längre frånvaro pla-neras detta även tillsammans med ansvarig lärarutbildare på högskolan. Närvaroblankett (bilaga 4) Sekretessbevis Studenten ska innan VFU-perioden ha lämnat denna blankett till högskolan. Uttdrag ur brottsregister Överlämnas till rektor (eller motsvarande) i samband med att VFU-plats tilldellas. VFU-mål Studenten ska lämna dessa till dig som lärarutbildare

11 Nytt VFU-formulär varför? Tydligare dokumentation Mer rättssäkert för studenten Studentens VFU-historik

12 VFU-omdöme Förväntade läranderesultat: uppvisa kunskap om styrdokumentens innebörd och kunna sätta styrdokumenten i relation till läraruppdraget inom förskola, fritidshem och skola (1) kunna analysera samhällets värdegrund i relation till skolans uppdrag (6) visa förmåga att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetet med elever (7)

13

14

15

16 VFU-omdöme Formuläret är en bedömning av den verksamhetsförlagda delen i AU1. VFU-omdömet utgör underlag för betygssättning av VFU:n Formuläret fylls i av dig som lärarutbildare och av din student. Studenten kopierar omdömet och lämnar originalet till ansvarig lärare på högskolan omgående efter VFUperiodens slut. Kopian sparas av studenten.

17 Lycka till med arbetet som lärarutbildare på fältet!

18 VFU-forskning på Högskolan Kristianstad Handledning kommunikation och lärande Marta Palla respektive Leif Karlsson Hur kan man förstå handledningssamtalet som kontext för lärande? Vad är det som sker där? Fredagen den 16 okt, kl , sal Examination av verksamhetsförlagd utbildning Marie Jedemark respektive Carola Aili Vad vill vi mäta och bedöma? Vad av detta går att mäta och bedöma? Marie talar utifrån studien av några program hon satt igång och Carola utifrån preliminära resultat av en studie av alla kursplaner med VFU i. Fredagen den 6 nov, kl , sal

19 INTRESSEANMÄLAN Lärarutbildare på fältet Studenter Lärarutbildare på högskolan

20 FORSKNINGSFRÅGA - Vilka möjligheter finns att med hjälp av olika IKT-verktyg utveckla och dokumentera lärprocessen under VFU:n för både studenter och lärarutbildare.

21 VAR, NÄR, HUR! VFU 2009/2010 Möten på högskolan och ute på er arbetsplats

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer