SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK"

Transkript

1 1 CESAM Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lars Nohagen ÄMNESDIDAKTIK FÖR ÄMNESLÄRARE I SAMHÄLLSKUNSKAP MOT ARBETE I GYMNASIESKOLAN KURSKOD: CEKÄ22 SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK Studiehandledning Våren 2014

2 2 Ä M N E S D I D A K T I K I S A M H Ä L L S K U N S K A P Välkommen till den ämnesdidaktiska seminarieserien i samhällskunskap! Kursen syftar till att ta upp olika sätt att utforma och genomföra undervisning i skolämnet samhällskunskap på gymnasieskolan. Den syftar till att ge dig såväl allmänna didaktiska överblickar och problematiseringar kring undervisning och lärande i samhällskunskap, som mer konkreta och handfasta tips kring hur du kan arbeta som lärare i ämnet. Tanken är att träffarna både ska vara en didaktisk tankesmedja och en metodisk verkstad. Speciellt fokuserar kursen på frågan om hur den ämnesteori du mött under dina ämnesstudier ska omvandlas till ett ändamålsenligt och meningsfullt skolämnesinnehåll. Därför kommer du att under delkursen att få möjlighet att utveckla din förmåga att välja ut och organisera ett innehåll till en kurs i samhällskunskap samt argumentera för dessa val utifrån centrala styrdokument, aktuell utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Seminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro mejlar du ett skriftligt svar på den seminarieuppgift som behandlats under frånvaron (se schema) Kurslitteratur: Hyltegren, Gunnar & Lindquist, Stellan (2010): Att utveckla elevers tänkande. Liber (144 s.). Lindmark, Torbjörn: Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner (2013). Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen (30 s.). [Tillhandahålles som pdf]. Långström, Sture & Virta, Arja (2011): Samhällskunskapsdidaktik. Studentlitteratur. (259 s.) Skolverket. Aktuella styrdokument. Främst ämnesplanen i samhällskunskap för gymnasieskolan. Den kan hämtas från Skolverkets webbplats: -> kursplaner & betyg. Valfri lärobok i samhällskunskap. [Går att låna av mig]. Förslag till vidare läsning: Arevik-Harzell: Att göra tänkande synligt en bok om begreppsbaserad undervisning. Didactica 11, HLS Förlag. (252 s.). Hansson, Thomas: Pedagogik, undervisning och lärande. Bookboon.com. Laddas ner gratis på -> Vernersson, Folke (1999). Undervisa om samhället didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur. (262 s.) Inför varje träff förbereder du dig genom att läsa den litteratur som står i schemat på följande sidor. Kursadministratör för kursen är Joakim Leipe. Du når honom per mejl: Välkommen! Lars Nohagen

3 3 SCHEMA Tid: Fre 14/3 Kl Sal: F 603 Fre 21/3 Kl Sal F 603 Fre 28/3 Kl Lokal: F 603 Innehåll: INTRODUKTION Vilka är vi och vart ska vi? Vad är ämnesdidaktik? Innehåll, arbetsformer, examination och bedömningskriterier. SAMHÄLLSKUNSKAP SOM SKOLÄMNE Från samhällslära till samhällskunskap om ämnets bakgrund och framväxt. Varför läser man samhällskunskap? om ämnets syfte och roll i dagens skola. Vad ska eleverna lära sig? om innehållet i ämnesplanen och hur man tolkar och kommunicerar detta så att eleverna förstår vad de ska lära sig. Litt: Studiehandledningen Lindmark, Torbjörn: Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. s Långström-Virta: kap 1-2 VAD KAN UNDERVISNINGEN HANDLA OM? (Seminarieuppgift 1) Hur väljer man ut ett innehåll som skapar förutsättningar för lärande? Vilka är de centrala begreppen och sammanhangen? Ska man ta upp lite om mycket eller tvärtom? Olika exempel på hur innehållet kan organiseras i samhällskunskap. Vilket innehåll skulle du själv välja ut till din egen undervisning? Hur skulle du organisera detta innehåll? Vad innehåller läroböckerna? Behövs läroboken i samhällskunskapsundervisningen? Obs! Ta med en lärobok i samhällskunskap. Litt: Långström-Virta: kap 3 och 9 Ämnesplanen i samhällskunskap. (Finns på Skolverkets webbplats) Valfri lärobok i samhällskunskap. ATT UNDERVISA OM POLITIK (Seminarieuppgift 2) Hur organiserar man en undervisning om, för och i demokrati? om samhällskunskapslärarens speciella uppdrag och hur man i praktiken kan förhålla sig till detta. Hur får man undervisningen om politik att bli intressant? om olika sätt att behandla politiska ideologier och partier, det svenska statsskicket och svensk politik. Litt: Långström-Virta, s samt Lästips: Politikavsnitt i valfri lärobok.

4 4 Fre 4/4 Kl Lokal: F 603 ATT UNDERVISA FÖR FÖRSTÅELSE (Seminarieuppgift 3) Vilka principer och utgångspunkter ligger bakom en förståelseinriktad samhällsundervisning? Hur kan man organisera en undervisning som utvecklar elevers tänkande? Vad ser Hyltegren & Lindqvist som det centrala att utveckla i samhällsundervisningen och vilka verktyg presenterar de? Vad kännetecknar en begreppsbaserad undervisning. Att undervisa utifrån aktuella samhällsfrågor Att använda analysmodeller och tankeverktyg i samhällsundervisningen. Litt: Hyltegren, Gunnar & Lindquist, Stellan: Att utveckla elevers tänkande. Liber (144 s.). Lästips: Arevik & Harzell: Att göra tänkandet synligt, HLS Förlag ATT PLANERA UNDERVISNING Att förbereda sig för undervisning tips och idéer om hur man planerar och genomför undervisning. Aktuella planeringsfunderingar som uppstått under vfu:n. Ta gärna med dig frågor, planeringsbekymmer, m.m. Mejla mig gärna dessa innan seminariet så får jag bättre möjlighet att förbereda svar eller ta med mig tips. Litt: Långström-Virta: kap 8 Under vfu:n ska du självständigt planera, genomföra och efterarbeta undervisning i båda dina ämnen. Detta gör du under handledning. Förutom egen övningsundervisning ska du även delta på andra lektioner och aktiviteter som äger rum på skolan. vecka Tis 27/5 Kl F 603 Fre 5/6 Kl Under vfu-perioden kommer några av er få ett besök av mig. I samband med detta besök genomförs ett utvecklingssamtal i form av ett trepartssamtal mellan dig, handledaren och mig. Som en förberedelse inför vfu-besöket ska du senast dagen innan mejla mig svar på de frågor som står i dokumentet Inför vfu-besöket. Detta hittar du längre bak i detta häfte. UPPFÖLJNING AV VFU (Seminarieuppgift 4) Du förbereder dig till detta seminarium genom att välja ut något som du prövat under din vfu. Det kan vara ett lektionsupplägg, en övning, en diskussionsuppgift, ett prov, etc. Glöm inte att ta med dig papperskopior av det du vill dela med dig av. Eller så ser du till att distribuera detta via mejl efteråt. VFU-rapporten kan lämnas in vid detta seminarium (eller så skickar handledaren in denna). Går också att skicka per post adressuppgift finns på sista sidan i häftet. Om du lånat en lärobok tar du med dig denna till seminariet. INLÄMNING AV EXAMINATIONSUPPGIFT Skickas med e-post. Anvisningarna till exuppgiften hittar du längst bak i detta häfte. Lärare: Lars Nohagen, e-post: Kursadministratör: Maria Lans, e-post

5 5 Seminarieuppgift 1 Redovisning: 21 mars 2014 Att välja innehåll till sin samhällsundervisning Förutsättningar Denna uppgift går ut på att välja ut och organisera ett innehåll för en kurs i samhällskunskap. Kursen du planerar för är gymnasieskolans kurs 1b ( kärnämneskursen ). Uppgift Utgå från innehållet i den aktuella kursplanen, dina egna tankar samt innehållet i en lärobok i samhällskunskap och försök att besvara följande frågor: a) Vilket innehåll skulle vilja ge din kurs i samhällskunskap? Organisera detta innehåll i olika kunskapsområden (moment). Sätt sedan en rubrik till varje område som gör att eleverna förstår vad det handlar om. Dela förslagsvis in kursen i 6 8 områden. Lägg gärna till en kortare undertext under rubriken som lite mer talar om vad området handlar om, t.ex. vilka centrala begrepp, sammanhang eller problem som kommer att behandlas. b) Du har 100 poäng till ditt förfogande eller 100 % av grundskolans hela kurs i samhällskunskap. Fördela dessa poäng (eller procent) mellan de kunskapsområden du valt ut. Sätt ut poängen/procenten i anslutning till respektive kunskapsområde. c) Hur ska ordningen mellan dessa kunskapsområden vara? Försök att lägga ut det innehåll du valt som en röd tråd. Vilket kunskapsområde börjar kursen med? Vad kommer sedan? Hur avslutas kursen? Fundera över varför du valt denna ordning. Finns det någon bakomliggande princip? Sammanställ dina svar i form av ett schema eller en studieplan en studieplan på 1 A4-sida. Gör det på ett sätt som gör att dina elever förstår vad kursen kommer att handla om och gärna på ett intresseväckande sätt. Ta med ditt förslag till innehåll till seminariet fredagen den 15 februari och var beredd på att presentera och diskutera uppgiften med andra i gruppen. Använd gärna något presentationsverktyg, t.ex. Power- Point eller OH. Dator och projektorer finns i lektionssalen. Efter seminariet lämnar du in en papperskopia av din planering till mig. Du kan också mejla den men då bör du göra det senast kvällen innan.

6 6 Seminarieuppgift 2 Redovisning: 28 mars 2014 Att undervisa om politik Förutsättningar Du är lärare i samhällskunskap och har till uppgift att förklara vad politik egentligen handlar om samt en överblick över det svenska statsskicket. Den enda hjälp du har till ditt förfogande dina egna kunskaper från gymnasietiden, de läroböcker i samhällskunskap som du eventuellt använder, de ämneskunskaper du fått genom studierna på universitetet och din egen fantasi. Du sitter på din kammare och grubblar... Hur ska jag göra? Uppgift Din uppgift nu är att ge en kortfattad men ändå begriplig definition av politik. Med hjälp av denna definition ska förhoppningsvis samtliga av dina elever förstå vad politik handlar om. Klassen består av mindre studiemotiverade elever som tycker att politik är tråkigt göra en bildmässig förklaring (i form av en modell, figur, metafor) över det svenska statsskicket. Denna bild ska ge eleverna en överblick av det svenska politiska systemet samt sätta centrala begrepp i relation till varandra. Vilka begrepp väljer du ut och hur sätter du ihop dessa till en bildmässig förklaring, exempelvis till en begreppsmodell eller ett flödesschema. Sammanställ dina svar på uppgiften på ett sätt som du skulle kunna använda i din egen undervisning. Gör det gärna genom att använda PowerPoint eller OH. Ta med dig detta till seminariet fredagen den 5 oktober och var beredd på att presentera och diskutera dina svar på uppgiften med oss andra. Dator och projektorer finns i lektionssalen.

7 7 Seminarieuppgift 3 Redovisning: 4 april 2014 Att undervisa för förståelse Litt: Hyltegren-Lindqvist: Att utveckla elevers tänkande Att utveckla elevers tänkande av Stellan Lindqvist och Gunnar Hyltegren behandlar en elevorienterad och en probleminriktad undervisning, där lärarens roll främst är att utveckla elevers tänkande. Författarna förespråkar ett undersökande förhållningssätt där "frågan" används som verktyg. Ett av bokens centrala poänger är följande påstående: "Undervisningens primära uppgift är inte att förse eleverna med ännu mer fakta utan att ge dem sådana verktyg att de själva kan göra världen begriplig." a) Diskutera vad författarna lägger in i detta påstående. Håller du med eller tar du avstånd? Motivera. b) Vilken var din egen behållning av boken? Konkretisera detta genom att välja ut ett textavsnitt ur boken. Gå laget runt, jämför och diskutera. c) Diskutera de förhållningssätt som presenteras i böckerna med utgångspunkt från din egen uppfattning om hur undervisning i samhällskunskap bör organiseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Vilka förtjänster och begränsningar ser du med att arbeta i enlighet med tankarna ur litteraturen? d) Försök att ge minst ett konkret exempel på hur du själv skulle kunna använda författarnas verktygslåda i din egen undervisning. Du kan ta detta antingen från boken eller från din egen verktygslåda. Om du hinner. e) Diskutera nedanstående påståenden mot bakgrund av vad Torstens Madséns skriver i sin artikel Att skapa goda betingelser för lärande. Försök också att själv att formulera några kännetecken på en förståelseinriktad undervisning. Ge gärna några konkreta exempel. Jag tror att undervisnings arbetet skulle underlättas väsentligt om nio tiondelar av den energi som nu inriktas på att förmå barnen att lära sig vissa saker, i stället skulle användas för att se till att de bildade sig riktiga begrepp (ur boken Mitt pedagogiska credo av John Dewey, 1897) "Undervisningens primära uppgift är inte att förse eleverna med ännu mer fakta, utan att ge dem sådana verktyg att de själva kan göra världen begriplig." (ur boken Att utveckla elevernas tänkande av Gunnar Hyltegren och Stellan Lindqvist, 2011). Läraren ska vara läroprocessernas arkitekt, eleverfarenheternas barnmorska och tänkandets skulptör (Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet) Utan hjälp med en begreppslig förförståelse, som de får hjälp med av läraren, står sig eleverna ofta slätt i det som kallas för ett undersökande arbetssätt. De kan helt enkelt inte upptäcka alla aspekter av omvärlden på egen hand. (Torsten Madsén om Ann Brown och hennes begrepp Ömsesidig undervisning i artikeln på s. 17). Grupparbeten och projektstudier är inte automatiskt dialogiska samtidigt som en föreläsning kan vara det nämligen om den hjälper eleven att finna svar på de frågor som de redan ställt sig. Lärare får med andra ord inte vara rädda för att undervisa. (Torsten Madsén om Olga Dysthe och det flerstämmiga klassrummet, i artikel på, s ):

8 8 Seminarieuppgift 4 Redovisning: 27 maj 2014 Idésmedjan Hur gjorde jag? Var och en förbereder sig inför denna träff genom att välja ut något som man prövat under sin vfu och som fungerat bra. Det kan vara ett lektionsupplägg, en övning, en diskussionsuppgift, ett prov, etc. Glöm inte att ta med papperskopior av det du vill dela med dig av eller så ser du till att detta går att distribuera till övriga i gruppen via mejl. Enklast sker detta genom att du mejlar mig ditt upplägg, så vidarebefordrar jag detta till övriga i gruppen.

9 9 Inför VFU-besöket Under VFU-perioden kommer några av er att få ett besök av mig. Inför detta besök ska du kortfattat på cirka en till två A4-sidor försöka besvara nedanstående frågor. Dessa bildar underlag för ett trepartssamtal efter lektionen. Se till att mejla mig dina svar senast dagen innan besöket. 1. Berätta lite om hur lektionen kommer in i ett större sammanhang. Hur är det relaterat till det aktuella kunskapsområdet samt till övrig undervisning (främst samhällskunskap eller i SO)? 2. För vem planerar Du denna lektion? Hur vill Du i korthet beskriva eleverna och den aktuella klassen? Har de haft möjlighet att påverka din planering? 3. Vad ska eleverna lära sig? Vilka centrala begrepp och sammanhang ska de förstå? Är det några speciella förmågor de ska utveckla? 4. Hur vill du organisera undervisningen? Tänker du använda dig av några texter? Är det några speciella metoder som planerar du att använda? 5. Varför detta upplägg? Utifrån vilka principer har du besvarat ovanstående frågor? Hur hänger upplägget ihop med vad som står i aktuella styrdokument (t.ex. kursplan, programmål och läroplan)?

10 10 Examinationsuppgift Huvudsyftet med denna uppgift är att du ska visa din förmåga att organisera, genomföra och efterarbeta undervisning i samhällskunskap. Detta gör du genom att ska skriva en reflekterande text omkring de erfarenheter och insikter du gjort under din VFU. Uppgift Utgå från kurslitteratur, aktuella styrdokument samt det lärararbete du genomfört på din partnerskola och besvara följande uppgifter: 1. Välj ut ett kunskapsområde eller en serie lektioner i samhällskunskap som du genomförde under vfu:n. Försök att beskriva: Syfte och mål för kunskapsområdet. Skriv gärna detta i punktform och så begripligt som möjligt. Presentera ditt upplägg gärna i form av ett schema, en översikt, en planering, etc. där det framgår vad undervisningen handlade om samt kort om vilka frågor ni tog upp och vilka eventuella läromedel som användes. Förtydliga din planering genom att kortfattat berätta om du hade någon bakomliggande struktur en röd tråd som du använde för att hålla ihop undervisningen. Hur såg den i så fall ut? 2. Beskriv sedan hur du tog reda på vad eleverna lärde sig. Vilka redovisningsformer använde du dig av för att bedöma elevernas lärande? Skriftliga, muntliga, individuella, gruppvisa? Fanns det andra vägar för eleverna att visa och uttrycka de kunskaper och färdigheter de utvecklat? Resonera gärna kring hur du ser på avvägningen mellan formativ och summativ bedömning. 3. Till sist gör du en sammanfattande didaktisk reflektion utifrån de erfarenheter du gjort under vfu:n. Detta är en tillbakablickande text där du kritiskt resonerar kring frågor som: Hur tyckte du att det gick i förhållande till din planering? Vilka av dina syften och ambitioner uppnådde du? Vilka kom du inte ens i närheten av? Vad lärde sig eleverna och hur vet du egentligen det? Försök att ställa elevernas lärande i relation till de syften och mål som fanns uppställda. Vilka lärdomar bär du med mig och hur skulle dessa kunna omsättas i framtida planering och genomförande av undervisning? Hur ser du nu på dig själv som lärare? Omfattning Texten ska ha ett omfång på mellan och ord, exklusive citat, illustrationer, källförteckning, sidhuvuden, fotnoter och eventuella bilagor. Siktar du på ett högre betyg än C bör din egen text omfatta minst ord. Inlämning och betyg Du sparar dokumentet i Word-format och skickar detta med e-post senast fredagen den 5 juni Skicka exuppgiften till: Godkända examinationsuppgifter som lämnats in efter denna tidpunkt får betyget E. Det går givetvis bra att samtidigt också ladda upp dokumentet som en pdf-fil på Mondo, speciellt om du använder många illustrationer När jag har läst och bedömt ditt arbete mejlar jag tillbaka ett gensvar med betyg.

11 11 Bedömning och betyg Vid examinationen kommer följande kvaliteter i din text att bedömas. FÖRSTÅELSE = Hur du i din text visar att du tillägnat dig de begrepp, perspektiv och teorier som är centrala i delkursen genom att använda dessa i ett eget resonemang kring undervisning och lärande i samhällskunskap. Speciellt viktigt är att du i din text visar förmågan att med utgångspunkt från gällande styrdokument, kurslitteraturen samt beprövad erfarenhet, kan organisera undervisning i samhällskunskap. ARGUMENTATION = Hur du i din text stödjer ditt resonemang på olika kunskapskällor, t.ex. litteratur, seminarieanteckningar eller egna erfarenheter. Att du skiljer på egna och andras tankar samt på fakta och värderingar. RELEVANS = Att du besvarar uppgiftens samtliga delar och håller dig innanför de ramar som gäller för textens omfång. KOMMUNIKATIV TYDLIGHET = Hur väl du i din text för läsaren framåt längs en röd tråd. Hur lätt det är att följa ditt resonemang och därmed förstå det du vill säga. Hur väl din text motsvarar dessa kvaliteter bedöms med hjälp av en sjugradig betygskala A F (se nedan). Bedömningarna vägs samman till ett slutbetyg som du får via mejl senast 15 arbetsdagar efter kursens slut. A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt Otillräckligt För att bli godkänd på kursen måste du också lämna in en vfu-rapport. Enklast gör du det genom att ta med dig den till det sista seminariet. Annars skickar du den per post till: Lars Nohagen, Kolonivägen 2, Enskede. Lycka till!

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK 1 HSD Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lars Nohagen [lars.nohagen@hsd.su.se] ÄMNESDIDAKTIK FÖR ÄMNESLÄRARE I SAMHÄLLSKUNSKAP MOT ARBETE I GYMNASIESKOLAN KURSKODER:

Läs mer

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination 6/9 kl 10 12 Introduktion/styrdokument Vi diskuterar upplägget i ämnesdidaktik och det ges en introduktion till

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp)

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm www.specped.su.se Kurskod: UQ168F Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Våren 2016 Kursansvarig: ulf.sivertun@specped.su.se

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen Reviderad 2015-09-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den

Läs mer

Betyg och bedömning. Del 2. Föreläsning den 29 oktober 2012. Lars Nohagen, Cesam Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Betyg och bedömning. Del 2. Föreläsning den 29 oktober 2012. Lars Nohagen, Cesam Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Betyg och bedömning - hur tar jag reda på vad elever kan? Del 2 Föreläsning den 29 oktober 2012 Lars Nohagen, Cesam Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lars Nohagen 1 Vad ska bedömas?

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning 8 hp, varav 3 hp VFU och 5 hp Estetiska uttryckssätt, inom 33 hp svenska, VT 2015 Kursplan SV1008, årskurs 4-6 Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp Studieanvisning 2015-01-12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2015 Kurskod: 923G12 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kursansvarig:

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS KURSPLAN Uppdragsutbildning Lärarlyft II 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS Basdata Kursen är en uppdragsutbildning inom ramen

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2013 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Undervisning och bedömning

Undervisning och bedömning Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik Samhälle, kultur och lärande II och III UH02PL - 15hp Undervisning och bedömning Studiehandledning Våren 2012 Version 111219 1 VAD ÄR DIDAKTIK? Didaktik handlar

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Välkommen till kursen Det didaktiska uppdraget (CK 1)!

UMEÅ UNIVERSITET Välkommen till kursen Det didaktiska uppdraget (CK 1)! UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen Mikael Markgren 090-786 64 66 mikael.markgren@educ.umu.se Välkommen till kursen Det didaktiska uppdraget (CK

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Fysioterapeutprogrammet Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Varför en individuell lärandeplan? Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

Betygskriterier Betyg sätts på 4 olika skriftliga examinationsuppgifter. (Finns som bilagor med betygskriterier.)

Betygskriterier Betyg sätts på 4 olika skriftliga examinationsuppgifter. (Finns som bilagor med betygskriterier.) UHS Studiehandledning UH06BL. Samhällsorienterande ämnen 15hp Höstterminen 2011. Grupp 1-2. Period A Undervisande lärare (e-post fornamn.efternamn@uhs.su.se) Hans Olofsson Historia (hans.b.olofsson@stockholm.se)

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2 8 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Hur var ditt första intryck av denna kurs? Mycket bra 6 21 Bra 21 75 Dåligt - - Mycket dåligt 1 4 EAS - - Antal EAS:. Antal svarande: 28. Mv: (Skala 1) = 78,57

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Kursbeskrivning Naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för KPU termin 2.

Kursbeskrivning Naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för KPU termin 2. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Kursbeskrivning Naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för KPU termin 2. Detta är en kurs som ingår

Läs mer

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN Två skriftliga redovisningar och en muntlig redovisning I momentet Krig och konflikter i världen kommer vi att se närmare på vilka aktörer som finns i det internationella

Läs mer

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING, FORTSÄTTNINGSKURS, 20 poäng PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, INTERMEDIATE COURSE, 20 CREDITS LADOK-kod: LIDDFO BESLUT OCH

Läs mer

Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning

Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning (27/11 2015 18/3 2016) Kursens innehåll: lässtrategier och tolkning av texter

Läs mer

INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15

INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15 INFORMATION OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET HT15 Den här informationen riktar sig till dig som är antagen till kursen Idrott och Hälsa vid Linköpings Universitet, inom Lärarlyftet HT15. (kurskod: 960L51,

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

Tummen upp! Svenska ÅK 3

Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OM BUDSKAP I EN TEXT Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Samhällsorienterande ämnen med didaktisk inriktning I Social Science with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: UH03ÄL Gäller från: HT

Läs mer

Kursbeskrivning vt 2015

Kursbeskrivning vt 2015 Kursbeskrivning vt 2015 2015-03-13 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kursinformation... 3 Examensordningen för Grundlärarprogrammet F-3... 3 Förväntade studieresultat... 3 Kursens innehåll...

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi en empirisk undersökning genomförd med pedagoger och specialpedagoger Författare Emma Emanuelsson Anna

Läs mer

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kursbok, Delkurs 2, studiehandledning, v 9-13 Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kurskod: 971G20 Kursansvarig

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

"SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU!

SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! "SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! Projektet "Sätt spår i framtiden nu!" handlar om att genomföra en aktion för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här får du möjligheten att fördjupa dig i kopplingen mellan

Läs mer

Läsanvisningar till Läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren. Fördjupning Vt-06 vecka 13-22

Läsanvisningar till Läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren. Fördjupning Vt-06 vecka 13-22 Läsanvisningar till Läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren. Fördjupning Vt-06 vecka 13-22 Detta är en kurs som skall fördjupa dina kunskaper i och om läs- och skrivundervisning. Du har en grund

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng Education I, 30 credits Kurskod: LP1G16 Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016 Version: 1 Diarienummer: HLK 2015/3069-313 Utbildningsnivå:

Läs mer

Introduktion till informatik, 7,5 hp

Introduktion till informatik, 7,5 hp Sid 1 (5) Introduktion till informatik, 7,5 hp Välkommen att läsa kursmomentet Introduktion till informatik, 7,5 högskolepoäng, hösten 2014. Vi som håller i kursmomentet heter Ulf Hedestig och Mikael Söderström

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Personligt ansvar i den grundläggande vuxenutbildningen Maria Holmberg Kometensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Välkommen till höstens kurs! Startseminariet äger rum fredagen den 2/9 kl. 10.00-16.00 i sal I:206, I-huset, Campus Valla,. För att underlätta kommunikationen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518 Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 1 Kursens röda tråd Denna kurs har som syfte att du som blivande eller verksam

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning.

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning. Studiehandledning till Handledning i vård och omsorg Bonnier Utbildning Författare: Agneta Blohm, Monica Andersson, Jörgen Andersson, Best.nr. 622-8465-7 Studiehandledningen omfattar 10 studieenheter som

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer