Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012"

Transkript

1 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3 kap. 4 Information om barnets och elevens utveckling Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling. 3 kap. 15 Information om grunderna för betygssättning Eleven ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättning. 3 kap. 7 Särskilt stöd Stöd ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Om beslut innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt 11 (gäller grundskolan) eller i form av anpassad studiegång enligt 12 (grundskolan) får rektor inte överlåta beslutanderätten till någon annan(9 ). Utdrag från 1 Skolans värdegrund och uppdrag, varje skolas utveckling Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är en förutsättning för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmet som med det omgivande samhället. Utdrag från 2.4 Skola och hem Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Vi är i skolan för att lära, utveckla oss och träna socialt samspel tillsammans med andra elever och professionella lärare som är de pedagogiska ledarna.

2 Vi har nolltolerans mot skojbråk, mobbing, klotter och nedskräpning samt fula ord och dåligt språk. Steg 1, om en elev bryter mot detta är, att vårdnadshavare omgående meddelas via telefonsamtal, blankett eller mejl. Steg 2 blir ett samtal i skolan med lärare/ mentor, vårdnadshavare och elev. Steg 3 blir ett samtal med rektor, vårdnadshavare och elev. Då bestäms gemensamma åtgärder. Vi har en trevlig miljö och möts av arbetsro, trivsel och vänlighet Gemensamt temaarbete under våren - Ytterjackor hängs på stolen i klassrummet eller i kapprummet(röda huset) - Elever kommer förberedda till lektionerna med penna, böcker osv. Läraren har en tydlig start och avslutning av lektionen - Steg 1, om en elev bryter mot detta är, att vårdnadshavare omgående - meddelas via telefonsamtal, blankett eller mejl. - Steg 2 blir ett samtal i skolan med lärare/ mentor, vårdnadshavare och elev. - Steg 3 blir ett samtal med rektor, vårdnadshavare och elev. Då bestäms gemensamma åtgärder. Vi arbetar tillsammans kring eleverna som är allas gemensamma ansvar. Det är en tydlig och rak dialog mellan elever, föräldrar och personal. Vi kontaktar omgående vårdnadshavare om vi ser att en elev inte kommer att uppnå målen och ett åtgärdsprogram skrivs gemensamt med tydligt datum för uppföljning. Om en vårdnadshavare är orolig för eller inte nöjd med något i skolan förs dialog först med ansvarig lärare/ pedagog som sedan diskuterar med kollegor i arbetslaget och vid behov med rektor. Om man gemensamt inte hittar en lösning bestäms samtal med rektor, som sedan återkopplar vad som händer och vilka ev. åtgärder som skolan har vidtagit, individuellt eller till en större föräldragrupp. Röda skolan öppnar: 7.55 då undervisande lärare tar emot och startar dagen lugnt och tryggt samt är på plats i kapprum och klassrum. Innan dess är eleverna ute tillsammans med vuxen personal. Vita skolan öppnar 7.00 och eleverna har då också tillgång till Brogården.

3 Klassläraren kan bevilja tre dagars ledighet och rektor kan bevilja upp till tio dagar per läsår. Mer kommer inte att beviljas. Personalen i skolan läser inte alltid sina mejl på morgonen, utan startar dagen med undervisning. Vårdnadshavare kommer naturligtvis att få svar men det kan vara senare under dagen. Viktig information som lärarna behöver veta direkt på morgonen, meddelas till expeditionen.

4 Skolans personal: Samtlig frånvaro meddelas expeditionen varje morgon i så god tid som möjligt dock senast kl Elevernas arbetsuppgifter/ planering för dagens lektioner meddelas också då, alt. att det finns en pärm på plats i skolan som vikarien kan hämta uppgifter ifrån. Mejl hanteras enl. är bra att inte börja dagen med att läsa ärenderaden och berätta vad mejlet ska handla det viktigaste först. Många läser mejlen Fatta dig kort så att du blir läst. Det är extra viktigt nu när många läser mejlet i En längre text fungerar bättre som bilaga är bättre än Tro inte att du löst en fråga bara för att du skickat mejl. Det är först när mottagaren har läst, förstått och vidtagit åtgärder som du kommit Stäng av plingandet. Låt inte nya mejl störa i stunder då du är djupt inte kopior utan att tänka efter om mottagaren verkligen behöver kontakt med flera vårdnadshavare samtidigt, tänk på att använda, hemlig kopia. Fokus under Vt Hur möter vi elever med särskilda behov på bästa sätt? V i startar med ca 60 minuters föreläsning och diskussion den 17/1, ledd av Björn Neubeck. Därefter diskuterar vi tillsammans hur vi kan arbeta gemensamt under våren gällande bemötande, ordning och reda samt värdegrund. SPSM( Specialpedagogiska myndigheten) kommer också att föreläsa för oss under våren på en tisdagseftermiddag på samma tema. 2. Vi lär av varandra. Du besöker en kollega i klassrumssituationen minst två gånger under våren och ni diskuterar gemensamt lektionen och vad som hände.

5 3. Organisation Ht-12? Hur ska vi arbeta gemensamt kring eleverna och ta del av varandras resurser på bästa sätt samt stötta varandra kollegialt? Lektioner som idag eller längre pass. Större grupper och fler lärare i klassrummet tillsammans? Individgruppera vid behov? Ekonomi, behov och budget samt prioriteringar. 4. Pedagogiska diskussioner och värdegrund. Vi inleder varje arbetsplatsträff med en pedagogisk fråga. Vi har rullande förberedelse och bestämmer vid sittande möte vem som ansvarar för kommande vecka. Vi avslutar våra möten med en värdegrundsfråga som bestäms av rektor. 5. Vi läser artiklarna om Nya krav i lagen men hur gör man i praktiken? Är det vetenskapligt att läsa forskningsrapporter och följa nya rön? Vilar ens undervisning på beprövad erfarenhet om man gör som man alltid har gjort? De nya kraven i skollagen är inte helt lätta att tolka. Vill vi forska om vår egen vardag under hösten eller 2013? Vi ser fram emot en spännande och utmanande termin tillsammans med er! Mimmi och Stefan

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer