Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014"

Transkript

1 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade i Norrsätra grundskola. Åk 1-3 i L-huset och 4-6 i M-huset. Vi har tre klasser för närvarande. En klass i åk 1-3 och 2 klasser i åk lärare och 1 klassassistent i varje klass. Vi har en elev som har en personlig assistent och är anställd av ett assistansbolag genom elevens vårdnadshavare. I ämnena slöjd, idrott och HK arbetar ämneslärare. Organisationen leds av rektor, som delas med Norrsätragrundskola. Två lärare representerar Särskolan i skolans samverkansgrupp. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Se bilaga 1 3. Normer och värden Mål : Målet är att främja arbetet i ett 1-6 perspektiv samt mellan grundskola och särskola. Målet är uppnått i hög grad. Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(5) Det främsta värdegrundsarbetet sker dagligen i verksamheten på det sätt vi bemöter eleverna och hur man uppträder mot varandra, en form av lärande för livet. Personalen fångar tillfällen under dagen då vi spontant lyfter frågeställningar kring värderingar och förhållningssätt. Det finns också böcker, filmer och annat material att använda i ämnet. Vi startade terminen med att förankra vår värdegrund i verksamheten. Vi samtalade, lekte, tittade på film i ämnet. Hela Norrsätraskolan avslutade veckan med Norrsätraskolans aktivitetsdag. Särskolans elever har delatagit i aktiviteter tillsammans med grundskolan som elevens val. Det är svårt att mäta resultatet men vi upplever att arbetet har bidragit till elevernas måluppfyllelse eftersom det märks i verksamheten, hur eleverna refererar och reflekterar till olika arbeten som gjorts. Deras bemötande och respekt för varandra har ökat med tiden. Därför kommer vi att fortsätta detta viktiga arbete, vi ser det som hållbart och utvecklande. Vi följer skolans ordningsregler och konsekvenser. I grundsärskolan behövs inte disciplinära åtgärder eftersom alla elever är mycket noga med att följa det vuxna säger att man ska göra. Vi har också god personaltäthet, vilket gör det möjligt för vuxna att finnas med i förebyggande syfte och även som stöd när ev osämja uppstår. De få fall vi haft av ordningsstörande har haft med elevers diagnos att göra. Då måste vi förhålla oss till det och ha anpassade åtgärder för att stödja individen att komma till rätta med ett sådant beteende. Kunskaper : Bedömning: Målet är uppnått i hög grad. Varierande lektionsinnehåll är ett måste för att stimulera och hålla motivationen uppe. 2

3 Datum Sidan 3(5) Eleverna har dagligen arbetat med datorn, både enskilt och i grupp. Vi har använt oss av bl.a. Espresso och program från SLI. Vi använder oss också av Learning by doing eftersom våra elever behöver använda alla sinnen för att nå bästa möjliga resultat. Vi har utvärderat efter avslutat tema genom intervjuer och observationer.. Det är viktigt att ha en struktur i verksamheten samt stabilitet och kontinuitet. 4. Ansvar och inflytande: Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling att förstå, ta ansvar och att få förståelse för sitt inflytande i den demokratiska processen Alla elever har fått insikt i den demokratiska processen och att gemensamma beslut tas tillsammans. Målet är nått i ganska hög grad Elever har varit representerade på skolans elevråd. Elevrådet har till viss del varit inriktat på att eleverna ska lära sig ta ansvar för och förstå sin möjlighet till inflytande över egen utbildning. Här finns mycket kvar att arbeta med. Det är också svårt att mäta vad som gett de resultat som blivit, eftersom detta arbete även ständigt pågår på lektionstid. MEDARBETARE: Målet är nått i ganska hög grad. 3

4 Datum Sidan 4(5) Elevhälsa: All personal kommer väl förberedda till både utvecklingssamtal och lönesamtal. Alla vet vilka styrdokument vi har, vilket mål arbetslagen har och varje individ vet vad de måste bidra med för att arbetet ska utvecklas mot målen. Uppföljningar (klasskonferenser) har vi haft. Diskussioner kring undervisning och förbättringsåtgärder för elever kan diskuteras på ett djupare sätt, detta blir ett utvecklingsområde för oss. Rektor har gjort ett klassrumsbesök hos varje lärare med uppföljande samtal på vårterminen vilket kommer att leda till att vi under nästa läsår ännu mer ska fokusera på att tydliggöra målen för våra elever och att lärarna ska besöka och lära av varandra, gällande organisation i klassrummen och arbetsro. Vi har en struktur på dagordning och anteckningar gällande samverkansgrupp, APT möten och arbetslagsmöten. De finns att tillgå i Edwise. Allt detta är en del i elevernas måluppfyllelse. Bedömning: Målet är nått i ganska hög grad Rutinerna har tydliggjorts och detta år har varit ett provår. Kan vi fortsätta med våra rutiner? Ja, men återkopplingen till arbetslagen behöver förbättras. Fritids: Målet är uppnått i hög grad Analys: Vi har möjlighet att följa eleverna i deras arbete i skolan och på fritids mycket nära eftersom vi har hög personaltäthet. Allt som 4

5 Datum Sidan 5(5) eleverna gör och säger kan vi bemöta och förstärka, då blir eleverna trygga och kan prestera i undervisningen. Rådande förhållningssätt och respekt för individen är också ett måste i sammanhanget. 5

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer