Maskinsektionen inom TLTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsektionen inom TLTH"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Maskinsektionen inom TLTH till Inledning Verksamhetsberättelsen syftar till att visa vad Maskinsektionen med dess utskott och funktionärer ägnat sig åt under verksamhetsåret Tanken är att erbjuda en övergripande insikt över verksamheten för året, men även kunna fungera som ett register där framtida medlemmar kan hitta information vid behov exempelvis vid genomförande av liknande evenemang eller vid undran huruvida det verkligen var bättre förr*. Verksamhetsberättelsen inleds med en övergripande blick på sektionen, för att sedan behandla respektive utskott och deras egna ärenden lite mer ingående. Trevlig läsning! *det var det inte 1

2 Sektionsövergripande Funktionärer Under året har Maskinsektionen haft 148 funktionärer. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Henrik Håkansson Johan Hansson Viktor Nilsson Carl Johan Fredman Camilla Feledy Magnus Andersson Axel Philipson Robin Hjerén Mark Schiller Niklas Ingemansson Ordförande Vice Ordförande Skattmästare Studierådsordförande Näringslivgruppsordförande Verkmästare Aktivitetsutskottsordförande Cafémästare Sexmästare Informationsutskottsordförande Styrelsen har under året haft 19 formella styrelsemöten, och uppskattningsvis ett 30 tal övriga möten. Löpande under året Styrelsemöten Under året har ett nytt system för utskottens rapporter implementeras, där dessa fyllts i och delgivits de andra kallade redan innan mötet varefter man kunnat kommentera dessa på mötet. Detta har varit med avsikten att spara tid och hålla fokus på mötena, vilket till viss del uppfyllts även om konceptet kan utvecklas. Styrelsen har under året jobbat vidare på konceptet från Styrelsen 13, nämligen att ha egna diskussionsmöten där frågor kan diskuteras mer ingående. Därmed effektiviserades de formella mötena betydligt. Vid behov bjöds även berörda parter som inte var med i styrelsen in, exempelvis talman och valberedning inför sektionsmöten. Relation med andra sektioner Det finns mycket information och olika tankesätt att hämta från andra sektioner, dessutom inom armlängds avstånd. Därför har styrelsen svarat på olika anmodande och skickat representanter på bl a V sektionens jubileumsbal och K sektionens kalibreringsfest, där Maskins närvaro varit både överraskande och uppskattad. Detta har bidragit till att man som 2

3 styrelse kunnat kontakta ett bredare spektrum personer som kunnat hjälpa oss i diverse knipor. Med I sektionen har det dessutom anordnats M<3I konferens, husskiphte och Masqueradbal som bidragit till god sämja. Studiecirklar Under året har vi använt oss av studiecirklar genom Folkuniversitetet i många av sektionens utskott. Detta har gett sektionen möjlighet att förbättra och utöka vår verksamhet tack vare det ekonomiska bidrag det ger. Ersättningen blev glädjande nog betydligt större än budgeterat. Funktionärer Under vårterminen arbetade styrelsen tillsammans med valberedningen fram en förändring av policydokumentet Val av aktiva i reglementet, med syfte att minska bördan på den redan hårt belastade valberedningen. Ändringen, som till vår glädje godkändes av sektionen, innebär att intervjuerna nu kräver en oberoende part istället för att begränsa denne till att vara valberedningsledamot. Tack vare individuella krafttag och initiativ på sektionen fick den (numera) vackra Bunkern en upprustning, ett markant lyft på inte mer än ett halvår (se Verkmästeriet för mer information), Detta visar något som vi i styrelsen under vår mandatperiod jobbat för att man alltid ska kunna komma med projekt som kan få sektionen att bli bättre. Det genomfördes även en workshop om engagemang på sektionen, som sedan efter diskussion i styrelsen mynnat ut i potentiellt nya engagemangsformer. Dessa hann tyvärr inte bli så genomarbetade att de kunde presenteras för sektionen på Höstterminsmöte II, utan jobbas istället vidare med våren. Viktiga händelser, kronologiskt Januari Val av aktiva Då styrelsens arbete i praktiken börjar redan innan årsskiftet fick de som sökt aktivaposter besked om huruvida de blivit valda i slutet av Tyvärr var den sittande valberedningens arbetsbelastning så pass stor att styrelsen var tvungna att ta beslutet att frångå valprocessen i policydokumentet Val av aktiva, enligt vilken en valberedningsledamot ska sitta med på intervjun. Istället hölls intervjuerna med utskottsordförande och dennes vice, vilket meddelades på Höstterminsmöte II Ändring av sagda policy berörs ovan. Februari Mekka Maskinsektionens arbetsdagar anordnades med gott resultat och en stor bredd av både företag och gratispennor. Se även Näringslivsgruppen för mer ingående information. 3

4 Storskiphte I vanlig ordning anordnades Storskiphtet av styrelsen ett tack för avgående funktionärer, en kickoff för pågående funktionärer och en brygga däremellan. Årets Storskiphte var mycket uppskattat och bestod av gemensam frukost, aktivitet i form av curling, bowling och bowls på Curla.nu i Landskrona, och avslutades med en glamourös sittning i det vackra M Café. I takt med att antalet funktionärer växer blir dagen tyvärr både dyrare och mer komplicerad att anordna. Det är kanske därmed läge att utvärdera hur ett Storskiphte ska se ut i framtiden för att det ska vara hållbart för sektionen. Styrelseutbildning Kåren (TLTH) arrangerar en utbildning för de olika sektionsstyrelserna. Dagen blandades av olika aktiviteter och föresläsningar för att förbereda folk inför det kommande året. En bra möjlighet att få träffa människor från andra sektioner som man skulle komma att jobba med under året. Husskiphte Det genomfördes ett gemensamt skifte mellan av och pågående styrelserna för Maskin och Sektionen för Industriell Ekonomi, då sektionerna håller till i samma hus och har mycket gemensamt. Detta gav alla möjlighet att se vilka det kommer att jobba med under de kommande året. Mars Enkätundersökning Sektions förändras ständigt och för att försöka driva den i rätt riktning och göra det som medlemmarna vill har det under de senaste åren skickats ut en enkätundersökning till alla sektionens medlemmar i början av året. Detta är något som sedan givit underlag vart man ska lägga krut och kolla om nya förslag är något som skulle uppskattas. De 152 svarande gav exempelvis åsikter om hur bunkern bör användas, hur skåpen i källaren bör fördelas och intresset av olika aktiviteter. Flickor På Teknis Maskin visade en god bild av utbildningen och Lunds studentliv för de besökande gymnasietjejerna, genom ansvariga och övriga engagerade. Vi hoppas att vi får många drivna och kompetenta tjejer som söker till M i framtiden! 4

5 April SMART-konferens Konferensen för Sveriges MAskinRelaterade Teknologer SMART anordnades på vårterminen av Chalmers i Göteborg. Styrelsen deltog och representerade väl, och fick med sig många bra idéer och nya kontakter från de andra lärosätena. Vårterminsmöte På mötet röstades bland annat budget igenom, och förra årets styrelse gavs ansvarsfrihet. Mötet hade god uppslutning och gott kaffe. Maj Lundakarnevalen Maskin deltog självklart i den ikoniska Lundakarnevalen, med medlemsworkshops om idéer på vagnar, tält och smånöjen. Till skillnad från tidigare karnevaler där sektionen ägt sina förslag och kunde reservera platser till sina medlemmar skickades nu förslagen in från privatpersoner och var öppna för alla. Maskin syntes således inte som sektion, men medlemmarna och deras idéer var med i de moment vi fick igenom. Även den magnifika M cykeln gjorde ett gästspel i paraden som Kollektiv i Trafik. Se Aktivitetsutskottet för ytterligare information. Extrainsatt sektionsmöte Då det uppdagats att nollningens budget behövde arrangeras om i de olika utskottens budget för att undvika förvirrande internfakturering, samt visa ett mer sanningsenligt resultat för nollningen, kallades till ett extrainsatt sektionsmöte för en extra revidering av budgeten. Detta hölls i styrelserummet, med god stämning, bifall och avslutande hurrarop. Vårtack När våren övergick till sommarlov anordnades ett aktivatack för de funktionärer som varit aktiva under vårterminen. Detta hölls i Smörjgropen, på en ganska kravlös nivå med lättare mat och dryck innan ett välförtjänt sommarlov inleddes. Juni-Augusti M<3I-konferensen För första gången anordnades en M<3I konferens (eller I<3M, beroende på vem man frågar) i M Café. Det är av särskilt stor vikt att ha en god kontakt med vår systersektion innan nollningen, därför arrangerade ordförandena från M och I ett diskussionsforum för båda styrelserna och senare även phøsen. Man fick träffa sin motpart från den andra sektionen och utbyta tankar, och även diskutera större sektionsfrågor. Under nollningen fick det omedelbar effekt på så sätt att båda sidor var bekväma att gå fram till och samarbeta med varandra, och 5

6 långsiktigt är det något vi hoppas kan bidra till att M och I sektionen har ett gott löpande samarbete. En liknande konferens ska anordnas i vår. Nollning De nyankomna fick ett storstilat välkomnande av phøs, phaddrar och övriga funktionärer. Första veckan (till fredag lv.0) berördes i år av en ny, synnerligen omdiskuterad alkoholpolicy där det brustit i samarbetet och kommunikationen mellan Kåren och LTH varpå vi studenter kände oss överkörda och omyndigförklarade. Se Aktivitetsutskottet för mer utförlig beskrivning av nollningen. September Sovande i M-huset Under och efter nollningen fick de ansvariga för lokalerna M huset (och resten av campus) rapporter om att sovande personer påträffats i huset. Då detta är förbjudet, och dessutom skett i samband med fest där individerna var berusade var sektionen nära att förlora festtillståndet, något som hade haft stora konsekvenser både för sektionens verksamhet och allmän trevnad. Lyckligtvis var husprefekten och resten av husstyrelsemötet lyhört för M och I sektionens argument att punktinsatser för varje fall är att föredra framför kollektiv bestraffning. Det blev således ett under omständigheterna ganska lindrigt förbud, varpå sektionerna gick ut till funktionärer på sociala media, på sektionsmöte och i nyhetsbrev och tryckte på vikten av att inte sova i huset. SMART Höstens Maskinkonferens anordnades i ett sensommarvackert Lund med samling i Lundagård och introduktion på Universitetshuset, marsch till LTH, diskussionspass både på IKDC och i Maskinhuset, samt en chans att visa upp något av Maskinsektionens finaste: Maskincykeln och Maskinburgaren på After Schoolen. En miss från Kårens lokalbokning ledde till att deltagarna sent på kvällen första dagen fick reda på att de inte hade någonstans att sova. Febrilt arbete och många ringda samtal från styrelsen och kårrepresentanter ledde till att vi lyckades lösa nytt boende till en lindrig kostnad både första och andra natten, på de oerhört vänliga Mikael Hansens Kollegie och Helsingkrona Nation. Mer effektivt till nästa gång Lund anordnar konferensen hade nog varit att tillsätta en projektgrupp med ansvar för att anordna SMART, så att styrelsen kan fokusera mer på att exempelvis planera strategiska och bra diskussionspass. Annars verkade SMART HT14 vara väldigt uppskattat från de besökande, som i en utvärdering anger att de fått en god bild av Lund och LTH och tar med sig många tankar hem. 6

7 Oktober Höstterminsmöte I Höstens första möte var välbesökt med över 100 medlemmar glädjande nog fanns även många ettor i församlingen. Mötet var även Maskins första papperslösa, vilket bör vara glädjande för alla träd. November Sångarstriden Maskin gjorde ett strålande framförande i AF borgens stora sal, och knep en tredjeplats efter en jämn match i teknologernas Sångarstrid. Oberoende källor säger att Maskins revy ska ha varit det roligaste hen sett. TLTH:s jubileumsbal Kårens 30 årsjubileum firades där sektionen också överräckte en present tillsammans med de andra sektionerna i from av en engelsk telefonkiosk som tidigare stått i M Foajén. Masqueradbalen För första gången i mannaminne anordnande sektionen en fantastisk Masqueradbal i AF borgen tillsammans med Sektionen för Industriell Ekonomi. Se Sexmästeriet för närmre information. Höstterminsmöte II Hösterminens andra terminsmöte tenderar att dra ut på tiden då det ska väljas många funktionärer. Därför bestämdes redan i förväg, i samråd med valberedning och talman, att mötet skulle delas upp på två dagar och därmed öka tillgängligheten för de närvande (så att man ex. inte missar sista bussen hem eller försöver sig till föreläsningar dagen efter). Engagemangsworkshop Maskinsektionen lever just nu i lite av en guldålder, vad gäller intresse, anda och engagemang. Vi har fler sökande till funktionärsposter än vad som i nuläget är möjligt att ta in, och samtidigt som det är kul med högt intresse är det också en svår situation; man behöver ta tillvara på engagemang men det kan upplevas som svårt att hitta nya meningsfulla och långsiktigt hållbara uppgifter i dagens engagemangsformer. Med detta som bakgrund bjöd styrelsen in till en engagemangsworkshop med en uppslutning på runt 30 pers, bra stämning och framför allt många bra idéer. Dessa tankar sammanfattades och försökte kanaliseras i propositioner om fria föreningar och projektgrupper, men hann tyvärr inte sammanställas till Höstterminsmöte II utan genomarbetas istället under våren. Styrelseskiphte 7

8 Med den nya styrelsen vald hölls ett skifte på Skanörsgården. Tankar utbyttes under flera timmars diskussion och personlig överlämning, varpå middag och dans åtnjöts. December Foajéombyggnad Efter en något långsam process har äntligen M foajén fått sig en ansiktslyft, vilket är väldigt trevligt både för studiemiljö och första intryck av huset. Sektionens medlemmar har tillsammans med I sektionen fått vara med och framföra åsikter i en utskickad enkät. Henrik Håkansson och Johan Hansson, Ordförande resp. vice ordförande

9 Studierådet Studierådet Maskin har under årets bestått av följande poster: Förtroendevalda Ordförande Vice ordförande Skyddsombud 2 Likabehandlingsombud Världsmästare 2 Flickor på Teknis ansvariga Aktiva Medlemmar VM trupp Klassrepresentanter Programledningsrepresentanter Studentrepresentanter Utbildningsnämnd UNE Studentrepresentanter Intitutionsstyrelser Studiebevakning Generellt Studiebevakning är grunden till att Studierådet Maskin (SRM) finns på sektionen, och bör därför också ses som den huvudsakliga arbetsuppgiften. Stora delar av utskottets möten har vigts åt att utvärdera pågående kurser, för att få ett bredare underlag till kommande utvärderingsmöten efter kursslut. Att samla åsikter under kursernas gång har varit bra, då arbetsrapporterna baserade på CEQ enkäterna ibland kan upplevas ge en ganska ensidig bild som är allt för färgad av till exempel hur examinationen sett ut. I de kurser där man sett att det funnits problem har utvärderingsmöten genomförts för att försöka komma till bukt med vart problematiken har legat, samt förslå förändringar som förhoppningsvis leder till en stegring av kursens kvalité. Generellt sett känns det som om lärarkåren och programledningen har varit väldigt lyhörda för vad vi studenter har att säga. Vårt arbete verkar ha varit uppskattat i de instanser där vi funnits representerade. 9

10 Under året har ett flertal mer eller mindre konkreta förändringar skett efter att utvärderingar genomförts. För att lista de stora kan följande nämnas: Ett nytt upplägg för kursen Logistik som går i läsperiod 2 under HT i årskurs 2. Antalet case har minskat för att arbetsbördan ska bli mer rimlig. Ytterligare förändringar planeras inför kursomgången Höstterminen i årskurs 2 har genomarbetats mer ordentligt jämfört med tidigare år. De tre kurserna som går parallellt (Mekanik, Termodynamik och Strömningslära, Logistik) har försökt samordna sina obligatoriska moment bättre. I kursen Mekanik har dessutom visst innehåll flyttats från läsperiod 2 till läsperiod 1. Uppstart av förändringsprocess för kursen Intro till Maskinteknik, som i nuläget uppfattas som en väldigt intetsägande kurs utan något tydligt uttalat syfte. Förändringarna, som bland annat grundar sig i ett större gruppprojekt, träder i kraft HT15. Vidare förändringar planeras till HT16. CEQ CEQ enkäter är ett utvärderingsverktyg som används övergripande på LTH. Dessa får utstå en hel del kritik för att inte vara tillräckligt kursanpassade, men de måste ändå sägas att de fyller ett syfte. Trots relativt låg svarsfrekvens ger de ofta en känsla av hur bra eller dåligt en kurs har fungerat. Som läsare av arbetsrapporten som skapas utifrån studenternas svar bör man dock varit en aning kritisk och selektiv. Väldigt många olika åsikter framförs, så det gäller att försöka se den övergripande bilden av hur välfungerande kursen varit. Det är framför allt fritextsvaren som är användbara under utvärderingen. Under året har sektionens CEQ lotteri fått extra utrymme genom en ökad budgetpost. Efter varje läsperiod har en ipad mini lottats ut bland dem som fyllt i alla sina enkäter. Tidigare bestod priset av biobiljetter. Utlottningen har skett i M Café, där 15 finalister blivit framlottade vid CEQ hemsidan, för att sedan göra en traditionell lottdragning för att utse den slutliga vinnaren. De mer åtråvärda priserna, i kombination med mycket marknadsföring och andra event (exempelvis kaffe och hembakade cupcakes i foajén) som uppmuntrar ifyllnad, har lett till att svarsfrekvensen på enkäterna ökat. Detta har givitvis varit uppskattat av både SRM och programledningen för Maskinteknik. Studentrepresentanter Medlemmar av SRM representerar sektionen i programledningen Maskin, utbildningsnämnden UNE samt ett flertal institutionsstyrelser. I alla instanser har representanterna uppfattats som uppskattade av övriga ledamöter, vilket är glädjande. Institutionsstyrelserna har varit aktiva i olika grad, men studenter har representerat vid de flesta av de tillfällen då möten hållits. I programledning och utbildningsnämnd har representationen varit god, med bra gehör för studenternas åsikter. 10

11 Arrangemang och händelser Flickor på Teknis Under april månad genomfördes det årligt återkommande projektet Flickor på Teknis, FpT. Projektet koordineras centralt på LTH, och går ut på att gymnasietjejer besöker LTH för att få en inblick i hur det är att studera till ingenjör. Maskinsektionen bidrar till projektets genomförande genom två FpT ansvariga på sektionen. Dessa ansvarar för att sprida information, samt söka och välja faddrar i form av studenter vid Maskinsektionen. Sektionens FpT ansvariga är förtroendevalda inom SRM. Speak up Days I november månad pågick under en veckas tid Teknologkårens arrangemang Speak up Days, SuD. Projektet syftar till att lägga fokus på utbildningsfrågor och höja studenternas förståelse för vilken påverkanskraft vi studerande har gentemot LTH och dess olika instanser. Tillsammans med I sektionens motsvarighet SRI var SRM engagerade under två dagar, där utskotten stod i foajén och bjöd på kaffe. En av dagarna uppmanades M och I studenter att skriva post it lappar med vad de allra helst ville förändra på sin utbildning, samt vad de ansåg om CEQ enkäterna. Den andra dagen var TLTH på plats med enkäter kring de kommande ekonomiska nedskärningarna på LTH. Årets lärare/övningsledare/institution I samband med sektionens Lucia firande delas årligen utmärkelser ut för årets lärare, årets övningsledare, samt årets institution. Alla sektionens medlemmar har rätt att under en period nominera kandidater till de olika kategorierna. Utifrån inkomna nomineringar och motiveringar väljer sedan SRM vilka de slutgiltiga vinnarna blir utsågs Magnus Genrup vid kraftverksteknik till årets lärare, Anton Kjellander till årets övnigsledare och institutionen för Logistik och produktionsekonomi till årets institution. Arbetsområden SRM Studiekvällar Studiekvällarna har under året varit väldigt lyckade. Varje måndagskväll från läsvecka 2 till läsvecka 7 (med några få undantag då andra sektionsaktiviteter har prioriterats högre) har M Café fyllts av studiemotiverade studenter som tagit del av övningsledarnas hjälp. Antalet besökare har haft både toppar och dalar, men mestadels legat stabilt omkring 70 personer. Rekord under året var 112 besökare. Under våren utvecklades studiekvällarna då matförsäljning introducerades på allvar. Till det låga priset av 30 kr kunde de som var hungriga fylla på magen med en portion pluggenergi. Detta koncept har varit väldigt uppskattat, och matförsäljning ses idag som en självklar del av studiekvällarna. För att inte skapa en orimlig arbetsbörda hos SRM och AktU (som har det 11

12 övergripandet ansvaret under kvällarna) har sektionens olika utskott hjälpt till genom att ansvara för matlagning och försäljning vid i genomsnitt två tillfällen per utskott under året. Studievägledningen vid LTH ger fortsatt stort ekonomiskt stöd till studiekvällarna. Pengarna vi får därifrån används till att avlöna övningsledare och till att bjuda på fika. Övningsledare har normalt varit tre stycken till antalet och SRM har försökt känna av vilka behov av hjälp som funnits på sektionen och därefter tillgodosett dessa i så stor utsträckning som möjligt. Likabehandling Posterna för de två likabehandlingsombuden är relativt nya på sektionen, då de instiftades Det har ibland uppfattats som lite oklart vari arbetsuppgifterna grundar sig och vilket ansvar som ligger på ombuden. Det känns dock som om detta har klarnat något under året. Exempelvis började planeringen inför en kombinerad föreläsning och workshop för sektionens medlemmar. Detta arrangemang genomfördes i början av VM-trupp VM truppen, med Världsmästaren i spetsen ansvarar för sektionens internationella arbete. Detta har pågått fortlöpande under året, där bland annat sittningar har arrangerats för internationella studenter vid Maskinsektionen. Världsmästaren var dessutom med och arrangerade den internationella delen av nollningen. Under årets första halva, fram till vårens sektionensmöte, var Världsmästaren fyllnadsvald. Under året har det förts diskussioner kring huruvida sektionen borde utveckla sitt internationella arbete, men inga konkreta beslut har tagits i denna fråga. Carl Johan Fredman Studierådsordförande

13 Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen har under 2014 bestått av följande medlemmar: Förtroendevalda NGM Ordförande Vice NGM Ordförande Mekka Projektledare Aktiva NGM medlemmar, 8 st Vice Mekka Projektledare Mekka Projektguppsmedlemmar, 8 st NGM som kärngrupp har bestått av ordförande och vice, NGM medlemmar samt Mekka projektledare och vice. Gruppen har haft lunchmöten en gång i veckan, setts under en del kvällar under året samt genomgått utbildningar med Academic Work för att bredda sin kompetens. Parallellt med själva näringslivsgruppens arbete har arbetet med Mekka pågått. Efter att Mekka 2014 gått av stapeln tillsattes nya projektledare och en ny projektgrupp. Nytt för i år var att man på tidigare sektionsmöten bestämt att det endast skulle tillsättas en projektledare istället för två som tidigare varit fallet. Under året har projektgruppen arbetat med att planera och förbereda Mekka Målet för hela utskottet har varit att ge studenterna en så bred bild av näringslivet som möjligt genom att bjuda in många olika företag i olika branscher. Generellt har vi strävat efter att ha många olika event med olika teman. Fokus har även legat på att ha hög professionalitet gentemot företagen för att ge företagen en positiv bild av maskinstudenter. Löpande kontrakt Tetra Pak Ett årskontrakt med Tetra Pak tecknades efter ett möte i januari. Det bestämdes att de skulle fortsätta vara Maskinsektionens huvudsamarbetspartner, till januari Kontraktet arbetades om lite i år då det inte blivit uppdaterat på fyra år vilket ledde till att ett event togs bort jämfört med tidigare år. Tetra Pak har under året varit med på Mekka, i Moment, under nollningen samt hållit i lunchföredrag. Samarbetet har löpt på mycket bra. 13

14 Academic Work I januari tecknades även ett årskontrakt med Academic Work som gäller till januari De har under året synts under CV gransking, speed dating och lunchföreläsning. Alfa Laval Sedan 2011 har Alfa Laval haft sex stycken tavlor hängandes i M café som marknadsföring. Kontraktet för detta förnyades i april 2014 och gäller till april Dessa tavlor ska tas ner under fest i lokalen. Semcon Mikrovågsugnarna i M café är sponsrade av Semcon och gavs till Maskinsektionen under våren Då många av dessa gått sönder kontaktades Semcon igen i år och vi fick nio stycken nya ugnar. Vid fler trasiga ugnar hänvisas till kontraktet från 2011 och sittande NGM ordförande och styrelsen. Event och händelser 2014 i kronologisk ordning Businessmaskinisten Året kickades igång med en inspirationsföreläsning i Moroten och Piskan. Entreprenören David Eriksson föreläste under en kväll om innovation och hur man blir en bra säljare. Mekka Den 13 februari var det dags för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag Mekka. Inför Mekka anordnades en del inför event för att värma upp inför mässan. Två dagar innan mässan höll Actic i ett lunchföredrag om kost, hälsa och träning. Dagen innan mässan kom Flextrus till sektionen och berättade under ett lunchföredrag om sitt företag och möjligheterna där. Sedan var det dags för själva mässan. Dagen gick toppenbra med mässa med 18 utställare, lunchföredrag av Mekka 2014s samarbetspartner Semcon och after work i Cornelis med minihamburgare och livemusik. Projektgruppen hade verkligen gjort ett kanonjobb! Jätte-IKK eller Konferensen Sedan 2013 har alla näringslivsordförande på LTH tillsammans med kåren varje termin anordnat en träff för alla näringslivsgrupper på LTH för att de ska lära känna varandra och dela med sig av erfarenheter. Under våren 2014 satsades detta på lite extra och en konferens anordnades på Elite Hotel. Största delen av NGM var där och lyssnade på föreläsningar om Employer branding och sälj samt deltog i workshops. Husqvarna Lunchföreläsning I april kom Husqvarna till sektionen. Kontakt hade tagits då de fick reda på att vi använder deras gräsklippare i kursen Introduktion till maskinteknik MMTA02. De höll ett intressant föredrag om produktutveckling och hur en idé går från skiss till verklighet. 14

15 Nollning och Tetra Pak-dagen Förutom att hålla i en station under nollesöndagen var NGM mest nollningsdelaktiga under Tetra Pak dagen. Tyvärr hade det i år skett en överbokning av lokalen där studiebesöket brukar äga rum vilket gjorde att hela evenemanget flyttades till LTH. Medan utskottslekar ägde runt i parken utanför M huset höll Tetra Pak i en kortare föreläsning och caselösning för nollorna. Roll-up För att öka NGMs professionalitet som arrangör av företagsrelaterade evenemang och marknadsföra utskottet beställdes en roll up med utskottets logga på. Denna ska användas vid alla evenemang som NGM håller i. Volvo Lunchföreläsning Höstens första lunchföreläsning hölls i av R&D avdelningen på Volvo Cars. Det var en mycket intressant föreläsning om företaget och möjligheterna som finns där. Academic Work CV-granskning Bemanningsföretaget Academic Work kom till sektionen och lät 20 studenter få sitt CV granskat av deras experter. Man fick boka in sig på en tid för att det verkligen skulle bli fokus på varje student och eventet verkade vara uppskattat av de som fick sitt CV granskat. Areva Lunchföreläsning och Oktoberfest I november var det dags för den årliga oktoberfesten med Areva. Dagen började med en föreläsning på lunchen och avslutades med en fest i klassisk oktoberfestanda på Lophtet. M6 höll i sittningen och NGM var ansvariga för Areva delen av tillställningen. Areva hade en representant på plats och efter kvällen fick man i vanlig ordning ta med sig sin egen ölsejdel hem. Academic Work Speed dating Academic Work hade egentligen två stycken lunchföreläsningar med i sitt kontrakt men på deras begäran gjordes ett av dessa om till ett speeddating event för att göra något mindre och mer interaktivt. De hade två representanter på plats som höll i tiominuters provintervjuer med studenter med avslutande feedback. Parallellt med detta skedde CV granskning i deras monter. Eventet var det första av sitt slag på sektionen och blev i överlag lyckat. Tetra Pak Lunchföreläsning Tetra Paks sista event för året på sektionen var en lunchföreläsning som handlade om hur Tetra Pak arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i utvecklingsländer för att skapa marknader och en hållbar industri. Föreläsningen blev lyckad då den handlade om ett genuint och annorlunda ämne vilket var kul. 15

16 Lunicore Casekväll NGM har under året jobbat med att försöka få in mer case på Maskinsektionen. I november var det äntligen dags då en uppstartskväll hölls tillsammans med Lunicore. Deras caseansvariga höll i en kvällsföreläsning med allmän information om hur case fungerar men även tips om hur man bäst löser case. Tanken är att fortsätta mer med caseverksamhet under kommande år. Sigma Lunchföreläsning och studiebesök I slutet av november höll Mekka Projektgrupp i en Mekka kick off. Sigma som är Mekka 2015 års huvudsamarbetspartner kom och berättade om företaget och deras program Växtkraft som riktar sig till nyutexaminerade ingenjörer. De bjöd på sushi vilket verkade vara väldigt uppskattat av sektionen. Berendsen Lunchföreläsning Berendsen sponsrade i år sektionen med arbetarkläder som de tryckte upp och gav sektionen. Det handlade om skjortor till NGM och pikéer till M6. Som tack för detta fick de hålla i en lunchföreläsning riktad mot fyror och femmor som handlade om deras traineeprogram. Academic Work Paneldiskussion Som avslutning på året kom Academic Work till sektionen för att hålla i en paneldiskussion. Här fick studenterna chansen att ställa frågor om CV, rekrytering, sociala medier och karriär. Camilla Feledy NGM ordförande

17 Cafémästeriet Cafémästeriet 2014 har bestått av följande medlemmar: Förtroendevalda Cafémästare Vice cafémästare Caféphørman Aktiva Caféphørmän Brunchphørmän 1 st 1 st 7 st 3 st (från I sektionen) 5 st Allmänt Ytterligare ett år har gått och caféet fortsätter utvecklas. I år har utskottet vuxit med fem nya medlemmar i form av en brunchgrupp. Tanken med denna grupp är att de ska fixa så alla M:are har möjlighet och käka brunch i M hus några gånger per termin. Inhandling av mat Under året har all mat beställts från Svenskcater. Det är ett relativt nytt system som infördes i slutet på Det är först när sektionens resultat för 2014 kommer som något utfall kan utläsas. System i sig har det funkat super, det har underlättat otroligt mycket för oss i M café då vi slipper åka och handla mat på willys varje söndag och all logistik kring detta. Det negativa med att beställa matvarorna från Svenskcater är att det blir dyrare. Meny och utbud Varje år som går utvecklas menyn i caféet. I år har det jobbats med att testa lite nya sallader baserade på pasta, quinoa och bulgur. Jag har upplevt att många tycker att utbudet har förbättras men att det fortfarande finns saker att jobba på. I år testades det att införa stora och små portioner vid försäljning av pastasallad. Detta är för att det ska bli mer rättvist då folk betalar motsvarande hur mycket som de äter. M café har i år breddat utbudet med smoothies. Dessa serveras på tisdag och har fått bra respons. En vanlig vecka i caféet serverades följande; Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frukost, Baguetter, Pastasallad Frukost, Baguetter, Smoothies, Pastasallad Frukost, Baguetter, Varmrätt Frukost, Baguetter, Kladdkaka, Pastasallad Frukost, Baguetter, Pastasallad 17

18 Automaterna Automaterna i M café har nu fått kortläsare installerade och tagits i drift igen under början på året. Dessa har tidigare varit avstängda på grund av upprepade inbrott. Dock så funkar fortfarande inte läskautomaten och detta är på grund av flera olika anledningar; bl a teknik problem. Brunchgruppen Detta är en ny del av cafémästeriet från och med i år som har uppgiften att hålla i bruncher för stundenter. Bruncherna har hålls två gånger per termin. Dessa bruncher har varit uppskattade från sektionens medlemmar, då det har varit mellan närvarande på varje brunch. Teman som har varit på bruncherna under 2014 En klassisk brunch Mexican Brunch Medelhavsbrunch Sensommarbrunch Evenemang Caféet har under året varit med och hjälpt till vid en rad olika event. Året började med en frukosten på storskiftet. Där serverades det en klassisk frukost a lá Maskin. Innehållande mackor, yoghurt, ägg och massor av Bacon (2 st skivor/person). Därefter hölls den årliga Cafétackfesten tillsammans med de andra studentdrivna caféerna på LTH. Vid eventet närarade över 200 personer. Festen är till för att tacka alla de som har jobbat två gånger i M café under det gångna läsåret. Under den första veckan av nollningen sålde M café nygrillade hamburgare till nollorna för en billig peng. Detta är något som är uppskattat från båda hållen då det är en stor inkomstkälla för oss på sektionen och nollorna slipper laga mat. M café preppade frukosten på nollelördagen och lunchen i form av en baguette. Under smarthelgen var caféet med och serverade hamburgare på ena lunchen och till sista frukosten gjorde vi en brunch åt gästerna. Nytt kassasystem Under våren anskaffades det ett nytt kassasystem till sektionen. Detta har brukas dagligen i verksamheten i caféet och gett oss stora möjligheter att förbättra kassahanteringen på sektionen och större möjligheter till uppföljning av försäljning i caféet. Allergipärm M café har jobbat mycket med att alla ska vara välkomna att äta i caféet och öka tillgängligheten på maten som serveras. Därför har det skapats en allergipärm som gör det tydligt för kunderna vilken mat som innehåller vad. Inventarier och maskiner i caféet Vi har fått ett tillskott inne på lagret i form av en storköksfrys. Denna frys donerades av ÖGs och har kommit till stora nytta här på sektionen. Utanför Caféet har en TV satts uppe där caféet kan göra reklam för olika event och vår meny. Dessutom gjordes det en investering i 18

19 två nya kaffebryggare till sektionen. Dessa kommer att återbetala sig på ca 2 års sikt enligt en investeringskalkyl som gjordes. Kontinuitet inom M-café I år har det jobbats mycket med att skapa möjligheter för kontinuitet inom caféet. Korta ner upplärningsperioder med hjälp av en lathund för caféphörmännen, göra recepten mer Bullet proof, skapa en informationsstruktur där all information finns tillgänglig och arkiveras för att hjälpa nästa år. Uthyrningen Under året har caféet bara hyrts ut till M och I. Det diskuterades en del i början om det skulle hyras ut till andra. Men det som vi kom fram till var att vi varken är behov av pengarna eller är villiga att slita extra på våra lokaler och inventarier. Robin Hjerén Cafémästare

20 Sexmästeriet Förtroendevalda Sexmästare Vice Sexmästare 4 st. After School ansvariga 2 st. Ølphørmän Aktiva 2 st. Sångphørmän 19 st. Sexarbetare Allmänt Skillnader i sammansättning i Sexmästeriet i år jämfört med förra året är att Sångphørmännen blivit en aktiv post istället för förtroendevald eftersom att ansvaret på Sångphørmännen delats upp mellan Aktus Musikphørmän och Sångphørmännen. Detta har resulterat i att Sångphørmännen fått en mer integrerad roll i resten av Sexmästeriet vilket varit positivt. De har agerat toastmasters på sittningar som hållits men även arbetat som vanliga arbetare på After Schoolerna. Under våren insåg Vice sexmästare, Per Jäder, att han inte kunde slutföra jobbet som Vice och blev därför entledigad under våren. Han blev då ersatt av Felix Kaltea som varit med i Sexmästeriet i två år och har god kunskap i hur arbetet fungerar. After School After School ansvariga har under året jobbat vidare med det välfungerande koncept som funnits i nu två år. Det har hållits i drygt 4 After School per termin och nytt för i år är att de After School ansvariga bakat egna hamburgebröd inför varje After School. Dessa har varit väldigt uppskattade av gästerna och de har dessutom varit billigare än de som tidigare beställdes av Mormors bageri. En av de större förändringarna som har gjorts är att istället för att ha teman för varje event har de infört aktiviteter. Exempel på dessa är: Burger Night Den omtalade Maskinburgaren blev utmanad av 4 nya aspiranter; The Mexican, The Halloumi, The Blue Cheese och The Classic delux. Eventet blev väldigt lyckat och Halloumiburgaren har nu en naturlig plats på menyn. Tapas Night Den vanliga pubben byttes ut mot en spanskinspirerad afton med tio olika tapas och Sangria! Battle of the bands Året avslutades med en storartad koncert i M cafe. Band från flera olika sektioner kom och gästade och succen var ett faktum. För första gången var det en in, en ut i M cafe. 20

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 19/11 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Axel Philipson, AktU-ordförande Robin

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 25/9 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter: Robin Hjerèn, Camilla Feledy, Axel Philipsson, Niklas Ingemansson, Mark

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 6/11 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 17/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 3/9 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Niklas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset MaskinsektioneninomTLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 12 nov2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Christoffer

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 22/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl- Johan

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 3/12 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipson,

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 26/3 i Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Hanna WIggman, Ordförande Wilhelm Andrén, Vice Ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 8/10 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Niklas Ingemansson, INFU Axel Philipsson,

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Vid vårterminsmötet lade styrelsen fram följande proposition om att ändra cafémästeriets mandatperiod. Mötet valde att avslå propositionen och ålade

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 21/år 2015 Datum: 31/8 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.15 (..), ons 5 mars 2014 Plats: Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (Ordförande), Robin Hjerén (Cafémästare), Camilla

Läs mer

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU BEHÖVER VETA OM ATT SÖKA POSTER PÅ MASKIN. VALBEREDNINGEN M Hej maskinare! askinsektionen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Så här går det till Vi i valberedningen vill att alla ska få lättillgänglig information om vad det finns för poster på maskinsektionen och hur man går tillväga

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6)

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(6) Styrelsemöte 2017-09-19 Protokoll 1 Mötet öppnas 17.20 2 Val av mötesordförande Frida Granath 3 Val av mötessekreterare Oliver Ekström 4 Val av en justerare Emmy Göransson 5 Adjungeringar Christoffer Maljanovski

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

HeHE Hent i Hus E. Den tid som förflutit

HeHE Hent i Hus E. Den tid som förflutit HeHE Hent i Hus E Utgiven av E-sektionen inom TLTH Chefredaktör: Olle Oswald BME14 Utrikeskorrespondenter: Hack Stiernblad E11, Tom Johansson E13 Ansvarig Utgivare: Alexander Najafi E12 Nyhetsbrev N26/15

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 24/år 2015 Datum: 22/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 24/år 2015 Datum: 22/9 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl (till 12) AktU-ordförande

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00 Förslag till föredragningslista vid Maskinsektionens Vårterminsmöte Tisdagen 2012-03-20 M:A kl 17.00 1) OFMÖ 2) Val av mötesordförande 3) Val av mötessekreterare 4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 13 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 13 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: tis 13 maj 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Styrelsen Vi som styrelse inledde i februari med att åka iväg på ett styrelseshiphte i en stuga utanför Hörby där vi tillsammans med den gamla styrelsen hade en väldigt

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva Sektionens likviditetsreserv och var fonds syfte.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Studierådsmötesprotokoll 2013 10 02

Studierådsmötesprotokoll 2013 10 02 Studierådsmötesprotokoll Närvaro: Alexander Pieta Theofanous Studierådsordförande Christian Hernvall Studierådssekreterare Björn Lindqvist Sofia Siljeholm Propagandamästare, tillika Sekreterare Alen Lulic

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 15 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 15 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 15042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 15 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2017-04-11 DAGORDNING Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2017-04-11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer:

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 Datum: 3 oktober 2016 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 Närvarande Sara Enlingfors Fanny Olsson Madeleine

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer