Vårterminsmöte 19 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 19 mars 2013"

Transkript

1 Lund, Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Adjungeringar 7. Verksamhetsberättelse samt bokslut för 2012 (Bilaga 1) 8. Revisorernas berättelse för Fastställande av 2012 års balansräkning 10. Frågan om ansvarsfrihet 11. Förslag till resultatdisposition 12. Revision av 2013 års budget (Bilaga 2) 13. Propositioner Proposition ang Likabehandlingsansvariga (Bilaga 3) 14. Motioner Motion ang ändringar i stadgarna (andra läsningen) (Bilaga 4) 15. Val av valberedning (Bilaga 5) 16. Val av funktionärer enligt gällande reglementen (Bilaga 5) 17. Övriga ärenden 18. TFMA Maskinsektionen inom TLTH

2 Verksamhetsberättelse för Maskinsektionen vid LTH 2012 Under året har styrelsen minst haft ett möte per vecka förutom utskottsmöten, kollegiemöten och möten av annan natur. Samtliga aktiviteter har jag försökt att skriva i kronologisk ordning. Storskifte Som sig bör så startade året med att alla förtroendevalda och aktiva inom sektionen samlades en dag för att skifta in det nya verksamhetsåret. De gamla på sina poster fick en chans att se ansiktena på de nya förmågorna och kontakter skapades för att kunna utnyttjas under året för råd och stöd. Dagen planerades helt och hållet av den nytillträdda styrelsen och denna gång började dagen med samling i M-café för en lättare frukost och sedan bar det av till Malmö för bowling. Efter bowling fanns möjlighet att basta på LTH-området och under kvällen blev det sittning. Under denna höll bland annat Inspektorn, Jan-Erik Ståhl, tal och en medaljutdelning arrangerades av Seniorsutskottet för de olika utskotten och dess medlemmar. Kvällen avslutades med dans och glada tillrop. Enkätundersökning När vi som ny styrelse tillträdde våra poster hade vi inte några spikade planer på vad vi ville åstadkomma för våra medlemmar under vårt verksamhetsår. Alla utskottsordföranden hade en ganska klar bild över hur deras utskott skulle skötas samt eventuella förändringar de ville göra med dem. Dock var vi lite villrådiga över vad våra medlemmar ville att vi skulle göra. Detta löste vi genom att utforma en enkät som våra medlemmar fick svara på, där de fick rangordna vad de helst ville ha för förändringar. Det som kom fram av undersökning var att våra medlemmar främst ville ha fler studieplatser samt nya möbler till vårt café. Aktivatack vårtermin Varje termin tackar sektionen på något sätt de som arbetar ideellt för sektionen. Under vårterminen brukar det innebära en enklare tillställning med god mat som avslutas med sång och dans in på småtimmarna, så var fallet även i år. SMART SMART står för Sveriges maskinrelaterade teknologer och innebär att samtliga styrelser för maskinrelaterade utbildningar i Sverige träffas och har konferens hos någon av skolorna. Målet med konferensen är att de olika sektionerna ska ha ett erfarenhets- och så här gör vi -utbyte för att kunna förbättra sina verksamheter. Just denna vårtermin var det dags för oss på LTH att bjuda in de andra skolorna till Lund. De lärosäten som brukar närvara är Maskinteknik från KTH, LiTH, Luleå tekniska högskola samt Chalmers (som faktiskt har tre olika Maskinrelaterade program). Dock lyckades KTH boka biljetter till fel tillfälle, vilket resulterade i att vi hade ett minismart med dem ett par veckor innan alla andra skolor skulle komma hit. Detta var ett bra tillfälle för oss att testa på våra olika diskussionspass och huvudrubriker i skarpt läge. KTH:arna var väldigt nöjda med sin helg och kände att de fick ut förvånansvärt mycket trots att de andra skolorna inte var närvarade.

3 När det började dra ihop sig till det riktiga SMART kände de flesta i styrelsen att de behövde lite mer kött på benen gällande att hålla i diskussionspass och leda möten. Detta löstes genom att kontakta vår kår, TLTH, som anordnade en utbildning för oss under en eftermiddag. När sedan SMART väl var igång aktiverades samtliga utskott inom vår sektion i allt från att laga mat till att visa runt turisterna i Lund och på LTH. Tack vare mycket planerande och med stor hjälp från våra aktiva klaffade allt enormt bra och konferensen blev en framgång. Arbetsmarknadsdag Under våren anordnade vårt näringslivsutskott en välbesökt arbetsmarknadsdag. Återigen hade vi fyllt våra lokaler med företag och utbytet mellan studenterna och företagen verkar bara öka för varje år. En stor skillnad från föregående år var att det på kvällen anordnades ett mingel för företag och student med uppträdande av en ståuppkomiker. Detta var väldigt uppskattat och jag hoppas att något liknande kommer att anordnas även kommande år. Terminsmöte vårtermin Terminsmöte är vår sektions högst beslutande organ och det ska hållas ett terminsmöte på våren samt ett på hösten. Om det behövs kan man även utlysa fler terminsmöten efter behov. Under vårterminsmötet 2012 togs bland annat frågan om föregående styrelse ansvarsfrihet och val av valberedningen upp. Det som ägnades mest tid och debatt åt var 2012 års budget, dock gick den sittande styrelsens förslag igenom med några mindre justeringar. De största förändringarna i budgeten gentemot tidigare år var hur man delar upp teambuildingpengar mellan utskotten samt att en stor summa pengar öronmärks för renovering och uppfräschning av caféet. Renovering av Café Arbetet och planerna för caféet sattes igång på allvar under slutet av vårterminen, för när väl SMART var avklarat kunde vi ägna oss helhjärtat åt att planera renoveringen. Arbetsuppgifter delades ut mellan styrelsemedlemmarna och utskott som har byggerfarenhet frågades om hjälp, framför allt vårt verkstadsutskott. Hela renoveringen sköttes med stöd av Industriellekonomisektionen, som vi delar hus och ett par lokaler med. Renoveringen ägde rum veckan före de nyantagna studenterna skulle anlända i början av september, med andra ord två veckor före själva skolstarten. Renoveringen gick bra och caféet fick en känsla av att ha blivit större och ljusare, förutom det tillkom även ett 40-tal nya studieplatser. Nollning Nollningen handlar om att välkomna de nyantagna studenterna till LTH och framförallt till Maskinsektionen samt att hjälpa dessa att komma tillrätta och hitta vänner för livet. Vi har länge haft rykte om oss att arrangera den roligaste nollningen och mest händelserika nollningen på LTH (kanske även i Sverige) och återigen levererade sektionen och bjöd på en fantastik Nollningen. Terminsmöte hösttermin Terminsmötet på hösten gick främst åt till att välja samtliga funktionärer för sektionen, förutom valberedningen och våra arbetsmarknadsdagsansvariga som väljs på våren. Möten drog ut på tiden och delades tillslut upp på två skilda dagar. Dessutom blev en

4 post i styrelsen vakantsatt och därmed var vi tvungna att kalla till ett extra insatt terminsmöte ett par veckor senare för att få en komplett styrelse. Övriga vakantsatta poster kan fyllnadsväljas av styrelsen. Aktivatack höstterminen Under höstterminen är traditionen att man åker iväg till exempelvis en scoutstuga med sina aktiva funktionärer och har aktiviteter under hela dagen och kvällen för att först nästa dag återvända till LTH. Detta genomfördes även i år med lite skillnader i uppdrag och lekar som upplevdes som uppskattat av deltagarna. Styrelseskifte Tanken med styrelseskiftet är att den nya styrelsen ska känna sig bekväm med att fråga de gamla om råd och tips. Det hålls även en utbildning i mötesteknik och allmän organisation vad gäller sektioner och kåren på LTH. Det anordnas även i ett diskussionspass där den gamla och nya styrelsen diskuterar vanligt förekommande frågeställning och allmänna problem som har uppdagats under verksamhetsåret. Johan Bergfalk Ordförande för Maskinsektionen 2012

5 Verksamhetsberättelse för Aktivitetsutskottet (AktU) 2012 Under årets gång har vi haft möten med hela AktU ungefär en gång i månaden för att alla delar av utskottet ska få en helhetsbild över vad som händer inom utskottet. Jag kommer att skriva om årets aktiviteter nedan i kronologisk ordning så gott det går. Aktiviteter som har funnits löpande hela året Vi har varit med i motionsseriespel på Victoriastadion, tävlandes i tre olika sporter. Vi ställde upp med ett lag i innebandy, ett i innefotboll och ett i volleyboll under både våren och hösten. En mycket uppskattad och trevlig verksamhet där alla maskinare är välkomna att vara med, genom att gå med i våra intressegrupper. AktU har även hjälpt SRM att anordna studiekvällar under läsperioderna, alltså har AktU varannan vecka stått i caféet och bjudit på fika och kaffe till studenter på sektionen. Vi har även med jämna mellanrum hållit vår sektionensshop, Boutique Joe Cool, öppen. Där säljer vi märken, sångböcker, ouveraller, tröjor m.m. Inför nollningen uppdateras shopen ordentligt med nya ouveraller och märken som märkessugna teknologer kastar sig över! Bunkern har fortsatt vara en alternativ mötesplats till M-caféet, med fler soffor, mikrovågsugnar och diverse saker att fördriva lite tid med, som pingisbord, biljardbord och piano. VM I Alperna Årets skidresa gick i januari till Davos med de tre sektionerna M, V och I. En väldigt rolig resa där gemenskap över gränserna står i fokus. 150 glada teknologer bor på ett hotell där man äter gemensam frukost och middag. På ett avslappnat och lättsamt sätt kan man här knyta kontakter med personer från andra sektioner, vilket vi är väldigt stolta över. Efter lite mer än en vecka, fylld av skidåkning, gemenskap, fest och glädje, kom resenärerna tillbaka till Lund redo för en ny termin. Storskifte Inför skiftet designade vi de nya aktivatröjorna för det kommande året och såg till att de var klara inför skiftet. AktU var ansvariga för aktiviteten på storskiftet, vilket i år blev bowling på Big Bowl i Malmö. Aktiviteten verkade vara mycket uppskattad och folk återkom till Lund med ett stort leende på läpparna, där bastu väntade innan sittningen för de som ville. Tandem AktU ordnade maskinsektionens deltagande i Tandemstafetten, vilket som vanligt var väldigt uppskattat. Maskinsektionen fick dela buss med E-sektionen vilket blev ett lyckat samarbete där vi tillsammans kämpade oss hem från Göteborg, på tandemcykel. IM Summergames För andra året i rad anordnade vi en volleybollturnering tillsammans med I-arna. En rolig eftermiddag som sammanföll med den sista Afterschoolen, vilket blev en perfekt kombination. Med två planer, en gräsplan i maskinparken och en sandplan som vi lånade av Krischan (nation) var det mycket spel och många tävlande lag.

6 Nollning Den tre veckor långa välkomstperioden på maskinsektionen hålls av AktU, genom Phøset. En intensiv period där de nyantagna ska få bästa chans att lära känna varandra och M-sektionen! I år gick nollningen väldigt bra, både nya och gamla fick många roliga dagar tillsammans. Mycket skratt förlängde mångas liv med väldigt många år. EM i Paintball I år igen var det dags för en ny batalj ute på Paintballbanan mellan M-sektionen och E- sektionen. Då vi var lite fler M-are i år än E-are så körde vi ett mixlag mot ett rent maskinlag. Vi spelade 30 mot 30, åtta rundor på fyra olika banor. Kulorna haglade tätt i skogen och färgade våra fina ouveraller gula. Adrenalinet sprutade ur öronen på alla som var med och efter att våra kroppar utsöndrat både blod, svett och tårar kunde vi nöjda åka hemåt igen efter att ha begravt stridsyxan, till nästa år. VM i innebandy En ny aktivitet i år var den roliga VM i innebandy-matchen. AktU på V utmanade oss i en innebandymatch och såklart tackade vi inte nej till detta. Efter att båda sektionerna anordnat tryouts för att ta ut det bästa laget så möttes vi i en hård kamp i Victoriastadion. Efter en mycket jämn match kunde dock V-arna krönas till vinnare med resultatet 3-2. Vi får hoppas på en chans på revansch inom kort. Sångarstriden AktU ansvarade som vanligt för Maskinsektionens deltagande i Sångarstriden, denna spexfyllda och härligt musikaliska tävling mellan sektionerna. I år var det ett speciellt år, eftersom de lyckades få med alla sektioner i år, samt ett doktorandlag. Då det var så många som var med och tävlade i år så gjordes konceptet om, man körde under två dagar istället för en dag. Första dagen var det en sittning i Gasquesalen på kårhuset där körstycke och snapsvisa framfördes, för att dagen efter avslutas med den 12 minuter långa spexdelen i AFborgen. Maskin kämpade väldigt på och både sjöng fint och spexade bra. Aktiviteter vi har provat på under årets gång I samarbete med Lund Lacrosse anordnades en prova på-dag där maskinarna fick möjligheten att testa lacrosse. En mycket rolig sport med fysiskt spel lockade fram många kämpar från maskin. På Skånes Klätterklubb i Lund testade vi på klättring, både så kallad bouldring och på vägg. En perfekt lördagsaktivitet på två timmar som lockade 25 glada maskinare. Vi provade att hålla i en Photoshop-workshop som var bra, men behöver få dit lite fler personer nästa gång bara. Spontanvolleyboll i maskinparken då vädret tillät det. Vi lyfte då ut volleybollnätet och spelade lite i vårsolen. Tack för ett underbart år, alla ni som gör Maskinsektionen till den underbara förening den är! Jonas Bergström AktU-ordförande 2012.

7 Cafémästeriets verksamhetsberättelse 2012 Storskifte Det första stora eventet som är caféet med och anordnar är storskiftet. Här står caféet för frukosten som 2012 bestod av massor mat och irländskt kaffe. Caféfesten 2012 var enligt mig veterligen första året som Maskinsektionens café anordnade en ordentlig tackfest tillsammans med de övriga caféerna vid LTH. Konceptet behöver arbetas in men jag tror det kan bli en riktigt bra tradition som framför allt kommer hjälpa till att locka arbetare till caféet. Renovering 2012 års sektionsstyrelse beslutade tillsammans med sektionen att rusta upp lokalerna runt M-café. Då målades även golvet om i caféets lager efter klagomål från hälsoskyddsmyndigheten. En bänk i köket målades även om men den behöver bytas ut helt då all färg redan är bortsliten. Event Caféet har under 2012 anordnat några mindre event som enligt mig varit väldigt bra och i fortsättningen tror jag att event som pepparkaksbak och påskmiddag är små saker som hjälper till att sprida den goa gemenskapen på M-sektionen. Speciella inköp Under 2012 köptes en ny kaffebomb in för ca 5000 kr som sedan kom att sponsras av Areva. Mindre bränt kaffe tycker personer som jag är bra! Caféposter Caféposterna har under 2012 ändrats med målet att få en jämnare fördelning på arbetsbördan inom caféet och även ge caféet möjlighet att fortsätta kunna sälja varor till de priser vi gör idag. Budget När budgeten lades hade jag förra årets budget i stark åtanke då jag hade tron att caféet 2012 skulle sälja för ungefär lika mycket och köpa in varor för ungefär lika mycket. Dock sålde caféet ganska mycket mer än föregående år mycket tack vare den nya kaffebomben och vi lyckades även köpa in de flesta råvaror till lägre pris då vi införde veckohandlingar på Willys. Detta medförde att caféet 2012 gick plus trots att caféets automater varit avstängda under stor del av året på grund av många inbrott. Carl Schander Cafémästare 2012

8 Informationsutskottets verksamhetsberättelse 2012 Informationsutskottet på Maskinsektionen 2012 har bestått av En InfU-ordförande En designer En webmaster En tidningsredaktör (chefsredaktör) Två fotophörmän Tre Infu-jobbare (Aktivaposter: två skribenter och en vice designer) Utskottet tog in 3 extra aktiva infu-jobbare i år eftersom utskottet bara blir större för varje år och det kändes som att det behövdes. Tidningar Under året 2012 släppte InfU-utskottet totalt 3 nummer av Maskinsektionens tidning Moment. Första numret släpptes under vårterminen 12 i maj Andra numret släpptes under höstterminen 12 i oktober och det var det stora nollningsnumret. Tredje numret släpptes under höstterminen 12 i december och var det stora julnumret. Alla i InfU-utskottet hjälpte till med alla tre numren, både med idéer och material till tidningarna. Redaktören och skribenterna gjorde layouten, alla tre tidningarna trycktes i E-husets tryckeri. InfU-utskottet gjorde även Mekka-katalogen inför Maskinsektionens arbetsmarknadsdagar, Mekka. Denna katalog släpptes en vecka innan Mekka började. Massmailutskick Det skapades en massmailsfunktion som gör det möjligt att skicka ut mail till alla maskinstudenter direkt. Det var ett sätt att få ut information till studenterna snabbt. Affischer Regler sattes upp för affischering på Maskinsektionens anslagstavlor. InfU-utskottets designer gjorde kontinuerligt affischer under året till de olika utskotten på maskin. Affischerna finns sparade för inspiration till kommande designers. Maskinsektionens grafiska profil har påbörjats. Alla affischer har tryckts i E-husets tryckeri. Hemsida Maskinsektionens nya hemsida har fyllts på med all information som behövdes. Hemsidan har dock inte gjorts klar eftersom de som gjorde den nya hemsidan inte hade möjlighet att avsluta den. För att kunna ha Maskinsektionens filmer samlade på ett ställe utan att ta för mycket plats på hemsidan så skapades ett vimeo-konto där alla Maskinsektionens filmer läggs upp och länkas till från hemsidan t.ex. Phösfilmer, Nollningsfilmer.

9 Fotografering Under året 2012 har InfU-utskottets fotophörmän närvarat vid de flesta av Maskinsektionens aktiviteter och dokumenterat detta i form av foton och film. Detta har varit material till hemsidan, tidningar och även affischer. Alla bilder har haft Maskinsektionens vattenstämpel på sig så att de inte har kunnat användas utanför Maskinsektionens verksamhet. Övrigt Informationsutskottet hjälpte till under nollningen genom att hålla i stationer under några nollningsdagar och fotografera/filma kontinuerligt. För att bibehålla vår goda kontakt med tryckeriet i E-huset så överlämnades en julklapp i slutet av året. Yasser Faraj InfU-ordförande 2012

10 Verksamhetsberättelse Näringslivsgruppen Maskin 2012 Under året har NGM haft regelbundna möten på onsdagarna i styrelserummet. Aktiviteterna som tas upp nedan är försökt att beskrivas i kronologisk ordning. Förutom utskottets aktiviteter beskrivs också styrelseuppdraget som NGM ordförande. Löpande kontrakt Tidigt på terminen kontaktades sektionens huvudsponsor, Tetra Pak om att förnya sitt avtal med sektionen. Under mötet samtalades om eventuella arrangemang som kunde anordnas och hur nollningens studiebesök kunde förbättras. Med under mötet var förutom NGM ordförande även Ordförande för sektionen, Johan Bergfalk och Överphöset, John Alvén. Under året förnyades också Alfa Lavals kontrakt gällande de tavlor som hänger i M-cafét. Dessutom förnyades också avtalet med Semcon som kom regelbundet med ett par veckors uppehåll till skolan för att dela ut deras nya tidning, bland annat märktes detta under kanelbullens dag då de även delade ut kanelbullar till studenterna. Under året ställde Academic Work ut ett flertal gånger under luncherna i cafét för att prata med studenter och berätta om vilka möjligheter det finns att få extra jobb eller anställning via dem. Ett enkelt sätt att visa upp företaget på samt många studenter kommer fram och ställer fråga till de representerade. Flertalet affischer från företag sattes upp för markandsföring på sektionen under året. Bland annat hade Academic Work ett antal affischer med jobb som var av intresse för studenterna under hösten. Mekka Den 16 februari 2012 slogs dörrarna upp för årets arbetsmarknadsdag att gå av stapeln. Ansvaret för arbetsmarknadsdagen hade jag tillsammans med Victor Millnert samt NGM som avlastade under dagen genom att vara värdar. Dagen gick bra, 16 utställare, ett frukostföredrag, ett lunchföredrag samt kontaktsamtal med Scania och Epsilon erbjöds för studenterna. Mycket folk kom som både såg fram emot gratisgodis, samtal om sin framtid som ingenjörer och allmänt upptäcka framtida arbetsgivare. Extra roligt var de nya företagen som kunde besöka mässan. Vi lyckades locka Scania, från Oskarshamn samt SKC från Stockholm. Genom övernattning på hotell kan även långväga företag representera sig. På kvällen hölls även en AfterWork med ståuppkomikern Simon Svensson. Aktivatack vårtermin En hejdundrades sittning hölls på VG:s nation någon gång i april om jag inte minns fel. Många maskinare var anmälda och gjorde denna tillställning till något alldeles extra.

11 Inspirationsföreläsning med Aktiespararnas VD Günther Mårder Under våren kontaktades Unga Aktiesparare som vi tillsammans med dem ordnade en föreläsning med deras dåvarande VD, Günther Mårder. Föreläsningen skulle innebära en inspiration för studenterna då han berättade mycket om sin bakgrund och karriär. Det blev ett lyckat koncept. Föreläsningen som hölls under lunchen var välbesökt av maskinare som var intresserade av att höra från en erfarenhetsrik person. Utskottet anordnade mackor som studenterna fick under föredraget. Spons i cafét Under våren fortsattes arbetet med att kontakta Areva för att sponsra i M-cafet, då de inte längre syntes på microsarna. Efter lång tid lyckades vi köpa in en Kaffebomb som dagligen används i cafet och skyltas med logga från Areva. Erfarenheten från att det tog så lång tid är att kontakten inte var så aktiv, flera olika delar behövdes kolla upp, vart inköp kunde göras, Cafémästarens önskemål, tryck av logga på produkt, vilket i sin tur blev för komplicerat och klistermärke användes istället. Studiebesök på Volvo Lastvagnar Tillsammans med I-sektionen åkte nästan en full buss (ca 60 pers) till Angered på Hisingen utanför Göteborg. Där fick vi vara med om en heldags studiebesök med presentationer inom Supply Chain Management och även titta på Volvo Museet. Volvo stod för bokning av buss och aktiviteten under dagen. Från vårt håll jobbade Anders Gallon med I-sek för att marknadsföra eventet på bästa sett. Volvo önskade studenter från de lite högre årskurserna för att i slutet av dagen kunna presentera sitt traineeprogram. För besöket tog inte vi ut någon kostnad utan såg det som en förmån för våra studenter att kunna åka till Gbg en dag och besöka Volvo. Eftersom det här vara andra gången som det gjordes anser jag att det är något som bör genomföras varje år, förslagsvis vårtermin. Från Volvos sida var det uppskattat, dock hade I-sek förvånansvärt dålig representation, st medan M-sek var betydligt fler. Nollning Något som var mindre bra i år var företagens representation kring nollningen. Axis ville inte vara med som huvudsponsor till nollningen och trycka deras logga på overallen. Till nästa år bör tydliga förslag på paket arbetas fram och föreslås för företagen. Positivt med årets nollning var studiebesöket på Tetra Pak. De hade året innan endast träffat, de studenter som dök upp, trötta och oengagerade samt bakfulla. Phöset jobbade för att kunna planera om så att besöket inte låg efter en fest men det verkar omöjligt. Istället bör, Phöset som de gjorde i år, jobba hårt med Phaddrarna och berätta om vikten av att genomföra ett sådant här besök. Tetra Pak är trots allt sektionens huvudsponsor och bör då få positiv respons tillbaka. Bra med att dela ut ansvaret på huvudfaddrar från varje grupp som var med under besöket, på detta sett kom även alla nollor med.

12 Nya aktiva i utskottet Under senare delen av hösten valdes ett antal aktiva in i utskottet för att fylla ut platserna från de personer som efter sommaren inte längre var med i utskottet. Fyra nya personer valdes in och för att skapa lite gruppsammanhållning användes en del av utskottets arbetsglädje genom mat och dryck på Krischan nation. Kvällsevent med Academic Work Tillsammans med E, D och F anordnades ett kvällsevent där två traineeprogram presenterades från Awapatent och Aveva. Academic Work som ansvariga för rekryteringen till dessa var ansvariga för kvällseventet på Moroten & Piskan. Sektionernas uppgift var att marknadsföra detta för intressanta studenter på sektionerna. Gustav Nilsson Orviste NGM Ordförande 2012

13 Verksamhetsberättelse för Seniors 2012 Året har varit helt fantastiskt för Seniors, för första gången på länge har vi haft både en fungerande Mentors och Alumniverksamhet. Under året så rekryterade Mentorsgruppen mentorer från näringslivet och sedan fick studenter ansöka om att få en mentor. För att lära känna sin mentor anordnades ett lättare mingel med tilltugg i kårhuset. Till slut slutade det så lyckat att varje student som sökte kunde få en mentor och hela verksamheten får ses som en succé. Alumniverksamheten rivstartade och fick snabbt kontakt med en eldsjäl som var en av de första som tog examen från Maskinprogrammet. Tack vare hans kontakter och hjälp så lyckades en helkväll ordnas för gamla Maskinare med hjälp från andra utskott och privatpersoner. Kvällen var en framgång och vår förhoppning är att de gamla maskinarna ska komma på vår jubileumsbal nu till våren. För övrigt så har Seniors gjort en utrensning av det materiel som vi har haft till vårt förfogande och därmed lyckats bli av med en hel del gammal bråte. Allmänt så har vi försökt att synas lite mer i år och vara med på så många möten som vi har haft möjlighet till. Seniors ordförande 2012 Hans Andersson i samråd med Ordförande 2012 Johan Bergfalk.

14 Verksamhetsberättelse Sexmästeriet 2012 Året började med en stor upprustning av After School-verksamheten där marknadsföring och uppfräschning ledde till välbesökta pubar och goda resultat. After School har hållits ca tre ggr/läsperiod, med olika teman varje gång. I maj anordnades en utomhuspub i samarbete med IM-summergames där sportaktiviteter varvades med pubhäng. Innan och under sommaren planerades nollningen som startade med välkomstpuben. Då många sexajobbare var faddrar så jobbade några från sexet men även styrelsen och vice utskottsordförande. Puben gick bra och upplevdes lugnare än tidigare år. Dagen efter välkomstpuben var det dags för Räkfrossan. Den gick bra, och uppskattades av många. Färska räkor hämtades i Fjällbacka samma dag. Ölresan anordnades som vanligt av ölförmännen och det var väldigt lyckat. Ett nytt koncept var att åka till Lomma för Beach party, istället för Ribbersborgs kallbadhus. Detta blev väldigt lyckat och uppskattat och vi hade enorm tur med vädret. VM i sittning hölls i gasquesalen tillsammans med V-sektionen, där både V-are och M-are gick, och där både M6 och V6 jobbade. Det var en kavaj- och overallsittning. Planering och inhandling fördelades lika mellan sexmästerierna och det gick bra. Draggningspub var ett nytt inslag på nollningen, som lockade mer folk än vi anat, men det blev lyckat. Dammiddagen höll ölförmännen i och den gick väldigt bra. Underhållningen höll hög klass och var inspirerande. Nytt för i år på EM i ölhäfv var att vi anordnade en pub i M-café. Folk kunde där kvala till platser för häv i Edekvata mot E-sektionen. På Nollegasquen jobbade hela sexmästeriet med serveringen och After Schoolansvariga hade kallat in ett köksteam som lagade en ypperlig middag till 265 gäster. På eftersläppet dansades det friskt och folk hade väldigt roligt. Ca två veckor efter nollningen var det dags för Sensation Red, där ett rött folkhav intog gasquesalen för en stor fest. Vi hyrde in en kille som höll en lasershow under kvällen och festen blev, enligt oss, väldigt lyckad. Detta är ett evenemang som lockar folk från hela LTH och det är en fin tradition som skapats. Under hösten fortsatte After School-verksamheten i samma tempo och det flöt på väldigt bra. I början av november anordnades Oktoberfest. Nytt för i år var att den hölls på Lophtet. I sann Oktoberfestanda, åts det schnitzel och dracks öl ur

15 sejdlar. Kalasbandet Eskil och ja spelade och underhöll gästerna med sin energi. Några av oss i sexmästeriet har varit med i två år och det har varit skönt att se hur verksamheten utvecklats och förbättrats. Vår tro och förhoppning är att det kommer fortsätta så. Slutligen vill jag tacka alla som kommit på våra evenemang och bidragit med positiv energi i sann maskinaranda. Jag vill också rikta ett stort tack till sexmästeriet 2012 som alltid ställt upp och gjort sitt yttersta för att göra roliga och trivsamma fester. Det har varit ett stort nöje att jobba tillsammans! Ett extra tack går till vice sexmästare Mattias Carlson, After School-ansvariga Jacob Johnsson, Lisa Nordmark, Eric Olsson och Tuva Svensson samt ölförmännen Jakob Ryrberg och Jacob Mauléon Lundberg som dragit ett stort lass i år och gjort denna positiva utveckling möjlig. Tack! Anders Eklind Sexmästare 2012

16 Verksamhetsberättelse för Studierådet Maskin vid LTH 2012 Möten Det hölls två studierådsmöten per läsperiod med huvudsyfte att utvärdera kurserna som läses just då. Under ett av mötena var vice programledare närvarande, då det tidigt hade kommit fram att det var stora problem med en pågående kurs. Ett extra möte sattes in inför LTH:s beslut om ny läsårsindelning. På mötet sammanfattade SRM sina åsikter och förslag och vidarebefordrade till TLTH och studentrepresentanter i Utbildningsnämnd E. Studiekvällar Under året hölls totalt 24 studiekvällar, varje måndag mellan i läsvecka 2-7. Vid varje tillfälle fanns minst två övningsledare på plats och närvaron bland studenterna var god, utom möjligtvis vid det första tillfället på varje ny läsperiod. CEQ-enkäter Precis som tidigare stod SRM för all censurering av CEQ-enkäter som skrivits av studenter efter avslutade kurser på Maskinteknik. Efter censurering sammanfattades frisvar och om det ansågs nödvändigt hölls möten med kursansvarig och vice programledare på maskinteknik eller teknisk design för att kunna förbättra kursen inför nästa år. Flickor på Teknis Flickor på Teknis (FpT), LTH:s årligt återkommande projekt för att locka fler kvinnliga studenter till LTH genomfördes under våren. Maskinsektionen bistod med två sektionsansvariga som hjälpte till före och under eventet, samt ordnade ett tiotal faddrar åt de gymnasietjejer som fick besöka LTH under FpT. Världsmästare Studierådets Världsmästare välkomnade nyanlända utbytesstudenter och hjälpte dem med diverse frågor. Sittningar och andra aktiviteter för utbytesstudenter anordnades tillsammans med andra sektioner under hösten. Speak up day TLTH anordnade under våren en så kallad Speak up day, där studenterna kunde prata med representanter från studieråden. SRM hade tillsammans med SRI ett bord i M-husets entré samt bemannade en station vid Studiecentrum tillsammans med samtliga sektioner på LTH. Det var inte så mycket åsikter som kom fram under dagen, men vi ansåg det var positivt att studieråden fick tillfälle att synas lite mer. Instiutionsstyrelser På våren delades platserna för studentrepresentanter i LTH:s institutionsstyrelser upp mellan de olika sektionen. Under hösten tillsattes alla utom en av de tilldelade ordinarie platserna av studenter på M/TD. IS-representanterna blev i samband med detta medlemmar i SRM och kallades till alla studierådsmöten. Bokmarknad Under hösten gjordes två försök att starta en bokmarknad där studenterna skulle kunna köpa och sälja begagnad litteratur. Det dök upp många köpare, men dessvärre inte lika många säljare. Sofia Sparr SRM-ordförande 2012

17 Verksamhetsberättelse för Verkmästeriet 2012 Verkmästeriet består av sektionens Handy-men som bland annat är ansvariga för de lokaler sektionen ansvarar för och utrustning såsom t.ex. M-cykeln och musikmaskiner. Utskottet har även öppet i M-husets källarverkstad på torsdagar mellan då elever från de olika sektionerna kan komma dit och få hjälp, t.ex. med sin cykel. Här nedan följer en stor del av det Verkmästeriet gjort under Cykelverkstad varje torsdag Varje Torsdag kl 17 (förutom under tentaveckorna) har Verkmästeriet slått upp dörrarna till Maskinhusets verkstad som är belägen i källaren. Här har vi hjälpt elever från alla möjliga sektioner och program med deras cyklar och annat som behövde kollas över. Vi bistod med slanglagningskit gratis men det fanns även möjlighet att köpa nya cykelslangar eller vajrar. Öppettiden var fram till kl 19 men det hände nog aldrig att vi stängde redan då. Förutom detta kunde elever ta kontakt med någon från Verkmästeriet och låna hem verktyg från verkstan. Vid ett tillfälle hände det även att Wermlands Nation frågade om vi ville vara med på deras fixarkväll och hjälpa människor där med deras cyklar, så den kvällen packade vi ner en massa verktyg i våra väskor och begav oss dit. Vi bjöds på mat och en trevlig kväll. SMART Under SMART-helgen (Sveriger MasskinRelaterade Teknologer, som är en helg då maskiningenjörer från olika högskolor i Sverige träffas och diskuterar varandras situationer) bistod verkstan med att presentera vår eminenta M-cykel för studenterna från de andra skolorna och dessa föll direkt för vårt skrytbygge. Alla som ville fick lov att provcykla. Renovering av Café Innan skolan och Nollningen drog igång så renoverades m-cafét med stor hjälp från verkstan. Vi tog bort en upphöjning och gjorde en ny på ett annat ställe och på så sätt kunde fler människor få plats i cafét samtidigt vid t.ex. långbordsdukning. Den nya upphöjningen kläddes med plastmatta och lister och fylldes med nya soffor och bord. Förutom detta så byggde vi om vår utomhus-bar som står i smörjgropen så den blev stabil och klädde den med fasadbeklädnad.

18 Nollning Under Nollningen så var trycket hårt på Verkmästeriet då väldigt många studenter befann sig i M-verkstan under alla möjliga och omöjliga tider p.g.a. de olika uppdragen under nollningsaktiviteterna. Människor ville låna färg och verktyg och ha hjälp med det ena och det andra, men det hela gick finfint och jag tror att alla är blev nöjda. Även under Nollningen var det Verkmästeriet som hade ansvar för att ta fram och ha ordning på M-cykeln under Nolle-Lördagen och Regatta-Söndagen. Detta innebar även att ha ansvar för att styra M-cykeln runt på gatorna i Lund och se till så att ingen skadade sig. Övrigt Förutom ovanstående så har Verkmästeriet under året lagat bl.a. M-sektionens diskmaskin, spis, musikanläggning, låsanordningar och säckkärror. Dessutom har ett och annat avlopp rensats (gång efter gång). Vid så gott som alla Husmöten och Hysstyrelsemöten som man haft i M-huset under 2012 så har någon representant från verkstan, allra oftast Verkmästaren, varit närvarande för att diskutera olika situationer gällande byggnaden. Robin Gustavsson Verkmästare 2012

19 Reviderat budgetförslag för Teknologstyrelsen kr 1.1 Jubileum kr 2. Caféet kr 3. Studierådet Maskin kr 4. Sexmästeriet kr 5. Näringslivsgruppen kr 6. Aktivitetsutskottet kr 6.1 Phöset kr 7. Verkmästeriet kr 8. Informationsutskottet kr 9. Seniors kr 10. TD-gruppen kr (NY) Årets nettoresultat kr

20 1. Teknologstyrelsen Gällande Reviderad Ändrad? Intäkter Medlemsavgifter från TLTH kr kr Storskifte kr kr JA Mentorsverksamhet kr kr Upprustningsbidrag från I-sektionen kr kr Sektionstackfest kr kr JA Förbundet Unga Forskare kr JA SMART kr kr Jubileum kr - JA Styrelseskifte kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Administration kr kr Storskifte kr kr JA Styrelseskifte kr kr Sektionstackfest kr kr Nollning kr kr Arbetsglädje valberedningen kr 750 kr JA Valberedningen kr JA Reserepresentationsbidrag kr kr Medel till styrelsens förfogande kr kr Stipendier kr kr Reserv för oförutsedda kostnader kr kr Intersektionell verksamhet/representation kr kr Upprustning av café, bunker och smörjgrop kr kr JA Upprustning av M-skylt kr JA Revisorsmiddag 500 kr 500 kr Team building kr kr Representation kr kr Bankavgifter kr kr Hyrbil/milersättning kr kr Mentorsverksamhet kr kr Styrelsekläder kr kr Terminsmöte kr kr Inbrott kr kr Luciafirande kr kr JA Nollesöndag stationer kr kr Föregående års fakturor kr kr Musik HiFi kr kr SMART kr kr Martin Olsson kr kr JA

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING

Nollemiken. Sedan 1996. FLiNS SEKTIONSTIDNING Nollemiken Sedan 1996 FLiNS SEKTIONSTIDNING 0 POLEMIKEN Skribenter Elenore Klinga Lovisa Sjöbring Antonio Jaconelli Sofie Wallin Anton Lindström Peter Andersson Matilda Hjalte Otto Moen Amanda Nordström

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF

Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Innehåll Spalt Redaktören Spalt FLiNS Ordföranden Spalt FBI CHEF Årets Nolla 2010 Årets faddrar 2010 Du - en blivande deckare Campus guiden Annons HG FLiNS styrelse 11/12 Kravall Krav på overall Kravallerna

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer