Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset"

Transkript

1 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skmästare Viktoria Ringdahl, SRMordförande Christoffer Nilsson, NGMordförande Julia Pettersson, InfUordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andren, AktUordförande Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Beata von Koch, TDgrupps ordförande Elin Ed, Projektgrupp Café Gustav seeman, TLTH Robin Hjeren, Seniorsledamot 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl Val av mötesordförande (Beslut) välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) uppdra Josefin Brannestam jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut)

2 välja Gustav Seeman till klockringare för mötet Mötets behöriga utlysande (Beslut) mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Beata von Koch, TDgruppsordförande Elin Ed, Projektgrupp Café Gustav Seeman, TLTH Robin Hjerén, Seniorsledamot 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) godkänna mötesprotokollet från och Fastställande av dagordning (Beslut) lägga till punkterna 15 Uthyrning av Mcafé 16 Äskning angående mötesrum samt flytta ner övriga punkter 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande Har förberett inför Vårterminsmötet

3 Sk VTmötet Café Verkstan Ska skriva protokoll från Vårterminsmöte Ska kolla på ändringar som ska göras i reglementet Sk ska nu börja kolla på om vi ska införskaffa izettle Väntar även på svar fran Skeverket angående Skebefrielse för sektionen Sk ska ha utbildning och uppföljning med cafeet Cykelutbildning på söndag fett Mysmiddag hos Martin efter verkstan i morgon, torsdag Ljud och Ljus kolla på aktiva högtalare och se över eventuell äskning Projektgrupp café Sexet InfU SRM NGM AktU Seniors Phøset Kåren TD Revisor Fick grön ljus för kr från Maskinsektionen igår på VT mötet Väntar på vad Akademiska Hus säger Har skickat ut en enkät internt för sexmästeriet Casekvällen med Atlen gick bra! Det var många fyror och femmor vilket är bra. Planerar lunchkonsert när högtalare är lagade Cornelisbalen var lyckad och kåren tackar M6 för ha ställt upp med jobbare till balen I år blir kårens Phadderutbildning i samarbete med SVL, men på alkoholutbildningen tas det som vanligt in extern hjälp

4 André har efter Vårterminsmötet fått revisorkompis. Simon Kroon kommer agera sakrevisor. 11 Slaget om Lund (Beslut) Se bilaga 1 Skmästare Josefin Brannestam yrkar på vi använder 600 från TSMs budgetpost Medel för styrelsens förfogande till subventionering av anmälningsavgifter till Slaget om Lund bifalla Josefin Brannestams yrkande 12 Kvittenser (Beslut) Se bilaga 1 Skmästare Josefin Brannestam vill gärna byta kod på våra kassaskåp och har äntligen hittat nyckel för genomföra bytet. Tidigare har vi haft kassaskåpkvittenser på sektionen. Josefin tycker detta är bra ha så man vet vilka som har kod till kassaskåpet och de är införstådda med vilka regler som gäller för användning av kassaskåpet. Mötet tycker detta låter mycket vettigt! godkänna bifogad kassaskåpkvittens och tillåta den används inom sektionen 13 Vårterminsmötet (Information) Se bilaga 1 Vårterminsmötet är nu genomfört. Det tog totalt 16 timmar fördelad över två dagar. Det var väldigt många motioner angående stora förändringar i organisationen vilket gjorde det tog mycket längre tid än vanligt. Det var även några vakanta poster innan mötet, men alla förutom 2 blev fyllda under mötet vilket var bra! Tyvärr var det dålig uppslutning på mötet i år, men detta har nog mycket göra med ovanligt många motioner. Det kan vara lite svårt för de som inte är så insa i sektionen hänga med på alla motioner. Ett förslag till hur

5 man kan göra med motioner i framtiden är man på förhand presenterer lite kort vad för motioner som ska tas upp på möten så medlemmarna är mer insa när de väl kommer. Skyddsombud och en Valberedningsledamot blev vakantsa på Vårterminsmötet. Dessa poster ska fyllnadsväljas. Styrelsen kan fyllnadsvälja Skyddsombud, men för val av Valberedningsledamot borde man ha extrains sektionsmöte. SRM har även några flera aktivaposter som ska fyllnadsväljas. Även InfU behöver fyllnadsvälja aktivaposter. alla som behöver fyllnadsvälja aktivaposter till sitt utskott har tills fredag kl 12 skicka in vilka poster det gäller samt styrelsen ska ta fram valprocess innan dess. 14 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Ordförande Rasmus Johnsson delar ut lim och paljetter. Emil tycker det var fint Phøset fick filma i styret innan styrelsemötet i dag. Josefin Brannestam tycker vi borde gå snabbare igenom rapportdelen på styrelsemöten då detta ofta tar lite lång tid. 15 Hyra av Mcafé Cafémästare Jessica Wedmark har fått förfråga från Ksektionen om hyra Mcafé under nollningen. Vad tycker vi om det? Maskinsektionen har policy om inte hyra ut till andra än M och I. Har i år gjort undantag för Vsektionen då de inte har något eget hus för tillfället. Kan inte börja hyra ut till andra då detta går emot policyn på sektionen.

6 Äskning angående mötesrum (Beslut) Mötesrummet (Sibirien) och AktUrummet borde uppfräschas så det blir trevligare använda dem. AktUordförande Ola Andrén äskar därför pengar från renoveringsfonden. Ola presenterar en plan för hur rummen ska fräschas med fina detaljerade ritningar samt detaljerad kostnadsplan. Gustav Seeman och Niklas Ingemansson föreslår äskningen borde har lite marginal och föreslår därför äskningen borde ligga på 2000kr. godkänna äskningen för uppfräschning av mötesrummen på upp till 2000kr ur renoveringsfonden. 17 Övriga frågor (Diskussion) Inga övriga frågor 18 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:20.

7 Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Josefin Brannestam Justerare

8 Bilaga 1 11 Slaget om Lund Enligt förra styrelsemötet ska sektionen bidra med 600 av de 1000 kr anmälan kostar. Varifrån ska dessa pengar tas? 12 Kvittenser Bifogat till kallelsen finns ett utkast på kvittens för utdelning av kod till kassaskåpet. 13 Vårterminsmöte Summering av vårterminsmötet och eventuellt beslut på efterarbete.

9 Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Dessutom är det väldigt kul läsa och kommentera! Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Varit ute i klasser och informerar om vårterminsmöte. Hållt i vårterminsmöte. Nästan 20 motioner behandlade och många poster tillsa! 2 dagar á 8 timmar. Helt ok uppslutning, önskade fler mötesmedlemmar. Massor av goda förändringar! Inhandlat saker för piffa upp mötesrummet och aktu-rummet. Utvärdera vårterminsmöte Ta det lite lugnt På phadderkickoff-de flesta av oss! Åka på kickoff nummer...5?: "Vilse i Skåne" ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Förberett vårterminsmöte med motionssvaren, propositioner mm Fått en najs verksamhetsplan fastställd på sektionsmötet. Dags börja checka av! Vad ska du göra härnäst? Styra upp utvärdering av mötet, såväl intern inom styrelsen och med talmannen som externt till hela sektionen Se till fullnadsval blir utlysta Planera upplägget för vårens styrelsejobb Äskningar för uppiffning av mötes- och akturummen? VICE ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Vad ska du göra härnäst? SKATT

10 CAFÉ Planerat klart baguettereleasen, tagga!!! Jag har forts planering angående Cafétackfesten, skickat ut inbjudningar! Baguetterelease på måndag! Återkoppling med Skmästeriet Får K-phøs hyra M-café Köpa stålull? Ordentlig, inge svinto. Och en skrubborste till golvet? //Ludde:) Det kan vem som helst göra då det är en tsm-budgetpost men kan be inköparna :) /Jess VERKSTAN PROJEKT: CAFÉ Tiggt pengar på vårterminsmötet. Det gick svinbra! Bett om besked från huset angående vad de kommer bidra med och inte så vi kan börja göra inköp och sammanställa en mer konkret plan, skisser mm. Gjort en prioriteringslista över i vilken ordning vi vill uträtta saker och vad vi kan göra innan sommaren och inte. Kollat på belysning till baren. Beslutat om lösning för ny lucka in till köket. Få besked från huset och börja skissa. Undersöka pris på alternativ vad gäller virke till baren (trä, metall, kakel, ny lucka osv.). SEXET Flickor på Teknis Skickat ut enkäter till arbetarna och fått massor med intressanta svar som vi inte har någon aning om vad vi ska göra med. Alla tycker olika. Väldigt intressant se vad folk tycker om allt. AfterSchool på fredag - BurgerNight

11 Sammanställa och komma på vad vi ska göra med enkätsvaren INFU Skött röstningen för första gången på vårterminmötet Twittrat maaassor Haft layout möte Aktivafotograferingen klar Fått ny tidningsredaktör! Tjohoo! Moment Utlysa 3 poster SRM Jobbat vidare med ett event som SRX (Studierådskollegiet) håller i under nollningen. Fått ett preliminärt OK från øverphøskollegiet. Flickor på teknis har gått väldigt bra! Tjejerna var nöjda och projektledarna lika så! Fotograferats! Varit på IKEA med Ola Väntar fortfarande på programledningens konsekvensanalys för den nya läsårsindelningen. Letar efter TD-studentgrupp till diskussioner ang. Ingvar Kamprad pengarna. Studiekväll ikväll ist! ipad utlottning på torsdag! CEQmöte i endimensionell analys. Höra på det nya förslaget om hur LTHs organisation kommer ändras. Spännande!! SRXmöte och lunchmöte med utskottet NGM Varit på casekväll med Alten Pratat med Phöset om casekväll på nollning Bokat bilar till Stockholmsresan Bestämt med Alfa Laval förlänga tavelkontraktet Bestämt inspirationslunch 18 maj Möte med Semcon om nollning Boka utvecklingssamtal Skriva kontrakt med Alfa Laval AKTU

12 På nuvarande prylmästares önskan anordnat ett möte med den fyllnadsvalde prylmästaren som går på efter sommaren. Kommit fram till vi ska köra överlämning under våren. Skapat ett lager i AktU-rummet för AktUs artiklar och butikens prylar. Gjort det möjligt hålla möten i AktU-rummet för ca 4-6 personer. Idrottsgruppen har varit med och anordnat Buffelhornet, lyckat trots dåligt väder. Passionsgruppen har hållt möte med Musikphörmän angående konsertdag i slutet av maj. Funderat på om vi ska ha det utanför Kåren istället, kommit fram till det blir enklare anordna i mindre skala i närheten av M-huset. Scenelement är en fundering. Semestermästaren har anordnat kick-off för Maskinsektionens Tandemlag på Lophtet. Musikphörmännen har börjat samla in intresserade spela på nästa lunchkonsert som om högtalarna fungerar går av stapeln om Anordna uttagning och marknadsföring av Slaget om Lund. Äskning angående våra mötesrum Scenelementen, vem har egentligen ansvar över dem? Musikphørmännen, Ljud- och ljudmästare eller verkstan i stort? /Rasmus SENIORS Varit på vårterminsmöte och fått alla våra motioner godkända! Jippi Fått nya alumniansvariga och en ny ordförande för mentorsgruppen! jippi Diskussionsmöte på måndag De nya alumniansvariga och mentorsordförande ska ha lunchmöte på måndag och planera för framtiden. PHØSET Blivit inskiphtade Möte med SVL Kommit en bra bit med schemat! Pilla med kläder en hel n Stor kickoff för alla phaddrar! Se över ekonomin efter uppdragskickoffen Börja kika på utbildningen den 12/5 Ta de lite lugnt! KÅRREPRESENTANTER, TLTH Corneliusbalen Funktionärssittning LUS-valting - valt LUS presidium samt Lundagårds redaktörer A week of pubs - just nu Buffelhornet

13 Innovation Week FM5 - klubba ny verksamhetsplan & diskutera budget Phadderutbildning TD-GRUPPEN Bytt ordförande, haft en kort introduktion där Maja har lämnat över praktiska saker slängt saker i td-studion så nu är det lite renare och finare Grillkväll med a-sek är på tal. Möjligtvis runt den 21 maj. Inga Events som krockar? ha en visionskväll där vi få på pränt vad td-gruppen vill och ska göra. Ska vara glasklart innan nollningen REVISOR Varit på första delen av vårterminsmötet

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2010-02-13

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2010-02-13 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2010-02-13 2 Playstars styrelsemöte 2010-02-13 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställa röstlängden. 3. Förklara mötet beslutsmässigt. 4. Välja mötesfunktionärer.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer