BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20"

Transkript

1 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte

2

3

4

5 Bilaga Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för samarbete inom Teknologkåren angående näringslivet Denna policy gäller Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, alla dess enheter och andra organisationer som via studentkåren uppbär rätten att använda sig av Teknologkårens namn. Fortsättningsvis hänförs till dessa med beteckningen TKL. Syftet med denna policy är att fastställa riktlinjer för TKL:s agerande gentemot företag och andra kommersiella intressenter. Samarbete med sådana externa kontakter ger TKL möjlighet att erbjuda sina medlemmar service och aktiviteter utöver grundläggande verksamhet. Våra samarbetspartners är i sin tur intresserade av att få TKL:s hjälp med rekrytering och marknadsföring. Med rekrytering avses exponering för att inom en snar framtid anställa Teknologkårens medlemmar. Samarbetsavtal ska ses som en långsiktig beskrivning av ömsesidiga relationer Struktur för samarbetet Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Stormöte med alla i sektionsstyrelsen Stormöte med alla i sektionsstyrelserna Ett möte i månaden med Arbetsmarknadsrådet Ett möte i månaden med Arbetsmarknadsrådet Ett möte i månaden med Arbetsmarknadsrådet Ett möte i månaden med Arbetsmarknadsrådet Stormötets syfte är att få med hela sektionsstyrelsen i arbetet. Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) och Sociala enhetens ordförande (SO) sammankallar till mötet. Oberoende på post i styrelsen bör alla delta på stormötet. På stormötet har alla sektioner med sig en halvårsplan över aktiviteter, behov av sponsring och evenemangskalender. Halvårsplanerna sammanställs till en stor aktivitets- och sponsringsplan som sedan är grunden för fortsatt arbete. Möten med arbetsmarknadsrådet sammankallas av AO. Syftet med dessa möten är att ha en kontinuerlig dialog mellan TKL centralt och sektionerna för att se till att arbetet fortskrider. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post: Luleå Fax:

6 Bilaga Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 3 Teknologkårens fullmäktige 16.2 Riktlinjer kring samarbete vid evenemang Sektionerna skall använda sig av TKL:s prisbild i största möjliga mån och TKL centralt står då som garant för evenemanget ut mot företaget. TKL centralt står ej för eventuella kostander. Kontakt med större företag eller företag som flera sektioner vill ha kontakt med sker gemensamt mellan sektionerna och TKL centralt. Vid kontakt med mindre företag och företag som riktar sig till en specifik sektion sker kontakten via den specifika sektionen. Efter genomfört evenemang skickas en utvärdering till företaget vilken AO och sektionerna tagit fram tillsammans. Detta är ett viktigt steg för att skapa långsiktiga och goda relationer med näringslivet. När ett företag kontaktar TKL centralt behandlas ärendet efter nedanstående punkter: Om företaget riktar sig till en sektion skickas kontakten vidare till rätt sektion. Om företaget riktar sig till två sektioner kontaktas båda de inblandade sektionerna om möjlighet att sköta eventet. Om företaget riktar såg åt tre sektioner eller fler tar TKL centralt hand om arbetsmarknadsevenemanget och kontakten. Det är upp till varje sektion att bestämma hur deras subgrupper skall vara delaktiga i ett arbetsmarknadsevenemang Sponsringssamarbete Sponsring kommer genom samarbetet att sökas gemensamt när sektionerna är intresserade av samma företag. Stormötena som sker två gånger/år kommer att lägga grunden för vilka företag som skall kontaktas för sponsringsansökan och vilka summor som skall sökas. En gemensam sponsringsstrategi ger möjligheten att visa företag tydligt vad de får ut av sin kontakt med TKL både i avseende av marknadsföring och vad sponsorpengarna går till med hjälp av en långsiktig marknadsföringsplan. Samarbetsavtal ska eftersträvas för att högre studentnytta ska uppnås samt för att företagen ska få ut mer studentkontakt av samarbetet Loggsystem för kontakt med näringsliv inom TKL Innehåll i loggsystemet Kontaktperson Kontaktuppgifter Företag/organisation Sponsringssumma Vilken sorts event Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post: Luleå Fax:

7 Bilaga Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 3 Teknologkårens fullmäktige Helhetsintryck för kontakten skala 1-4 Punkterna ovan är förslag till loggsystemet. Andra punkter kan läggas till vid behov. Riktlinjer användning All kontakt med företag skall loggas i det gemensamt valda systemet både om kontakten sker från TKL centralt eller genom en sektion. Undantag LARV M-JET.DLL I-konferensen Nolleperioden Företagskontakterna bör loggas men dessa evenemang står utanför En väg in då det är stora evenemang med egna projektgrupper. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post: Luleå Fax:

8 Ansökan till Sektionsfonden Sökt av: Maskinteknologsektionen Sökt summa: kr Bakgrund Konferensen SMART (Sveriges MaskinRelaterade Teknologer) som arrangeras en gång per termin äger denna gång rum hos oss uppe i Luleå mellan den 27 februari till den 1 mars. Syftet med konferensen är att utbyta kunskap och erfarenheter mellan de maskinrelaterade sektionerna vid LTU, KTH, LiTH, CTH samt LTH. Förutsättningar I och med konferensen annordnas ett antal diskussionspass och aktiviteter, två sittningar, frukost och lunch för två dagar samt en brunch. Vi söker nu bidrag för att kunna erbjuda deltagarna vid SMART VT 2015 en så pass trevlig och givande vistelse som möjligt. För att kunna uppnå samma kvalité som vi upplevt vid tidigare SMART-konferenser söker vi nu bidrag på upp till kronor som kommer att fördelas över posterna Hyrbil fredag, Finsittning samt Avtackning i den bifogade budgeten. Åtaganden Maskinteknologsektionen åtar sig att planera och genomföra SMART VT 2015 på bästa möjliga sätt, för ett fortsatt gott samarbete mellan de deltagande universiteten. Ansvarig Maskinteknologsektionens styrelse 2014/2015 Budget Nedan ses budget för hela evenemanget bifogad. Kontakt Mattias Thorwid Ordförande Maskinteknologsektionen 2014/ Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida:

9 Bilagor Bilaga 1. Budget för SMART VT 2015 Intäkter Antal Á-pris Totalt Budgeterat Anmälningsavgifter Sponsring Totalt: Utgifter Fasta kostnader Boende Vänorts 1000 Festlokal fredag 2200 Aktiviter 4000 Hyrbil fredag Avtackning 3000 Rörliga kostnader Fredag Fredag lunch Fredag fika Sittning 97, Lördag Lördag frukost Lördag lunch Lördag fika Finsittning Söndag Frunch Övrigt 1000 Totalt: Balansräkning Totalt Intäkter Utgifter Balans: 9985 Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida:

10 Intäkter Antal Á-pris Totalt Budgeterat Anmälningsavgifter Sponsring Totalt Utgifter Fasta kostnader Boende vänorts 1000 Festlokal fredag 2200 Aktiviteter 4000 Hyrbil fredag Transport från Björsbyn fredag natt Avtackning Tack till funktionärer efter avklarat SMART, antalet beräknat under styrelsemöte 15/2, Rörliga kostnader önskemål om "ordentligt" tack, Fredag därav ej sänkt budgetpost Fredag lunch Fredag fika Sittning Á-pris ökat med 50%, Lördag Numera korrekt antal deltagare Lördag frukost Lördag lunch Lördag fika Finsittning Söndag Frunch Övrigt 1000 Totalt Balansräkning Totalt Intäkter Utgifter Balans -9985

11 Ansökan till Teknologkårens Sektionsfond Sökt av: Sökt summa: Phöseriet, Skellefteå Sektionen 5,000 kr Bakgrund Studentföreningen Campus Skellefteås undersektion Phöseriet har till uppgift att varje år välkomna de nya studenter som börjar studera på Campus. Vi hjälper dem skapa sammanhållning inom klassen, mellan de olika programmen samt mellan de olika skolorna. Även studenter som börjar på fristående kurser är välkomna att deltaga och de placeras då med ett annat programs nya studenter, gärna tillsammans med studenter med jämförbar kursplan. Phöseriet Phöseriet är framförallt aktivt under de två veckor innan skolstarten som vi kallar Nolleperioden. Projektgruppen leds av fyra Överphösare som tillsammans med omkring 40 frivilliga studenter - Phösare - under hela skolåret förbereder inför de nya studenternas ankomst och genomgår utbildningar i bland annat ledarskap, konflikthantering, första hjälpen, och ansvarsfull alkoholhantering. Nolleperioden 2015 Under två veckor i Augusti anordnar Phöseriet sexton (16) olika aktiviteter där alla nya studenter får leka och "spexa" med sin klass i ledning och arrangemang av phösarna. De allra flesta nya studenterna deltar då i aktiviteter som vi planerar, arrangerar och ansvarar för - till exempel lekar, tävlingar, filmkvällar, bussresor, spelkvällar, middagar, etc. Samtliga aktiviteter är frivilliga, och vi uppmanar aldrig till alkoholkonsumtion under denna tid. En del av aktiviteterna är strikt alkoholfria. Det är ett tydligt mönster att de som deltagit aktivt i Nolleperiodens aktiviteter ofta stannar i sin klass och tar sig igenom studierna även om de stöter på svårigheter. Det är också mycket vanligt att de själva senare blir aktivt delaktiga i främjandet av studentlivet på Campus. Cecilia Eriksson Arnqvist Daniel Lindgren Emil Bond Mellifera Rova Attributmakeri Datorspelsutveckling Datorspelsutveckling Datorgrafik Överphösare 2015 Studentföreningen Campus Skellefteå Skellefteå Sektionen

12 den 26 januari 2015 Samarbetsavtal mellan Teknologkåren och DJ-laget (STUK) Bakgrund Dj-laget skulle vilja samarbeta med Teknologkåren nedan kallat TKL, för att göra BEAT (Den största och mest besökta arrangemanget som STUK återkommande anordnar) ännu bättre än bättre. Både med avseende för Dj-laget som för TKL. Genom en subvention av inträdespris för TKL medlemmar kan Dj-laget erbjuda ett mervärde två gånger per år. Det sponsorskap som söks med detta samarbete är 3000kr inklusive moms per BEAT-tillfälle (två kommande evenemang). Dj-laget står som ansvariga för tryck av reklam och distribution. Vill TKL göra eget marknadsföringsmaterial riktat mot detta arrangemang görs detta i samråd med Dj-laget. Åtaganden Dj-laget åtar sig att: Ta fram reklam i form av affischer, kampuslokal tv reklam, direkt exponering (i en vecka) till arrangemanget där det framgår att TKL är en samarbetspartner. Hjälpa till att ta fram nischad reklam gentemot TKL Premierade priser i entrén för TKL medlemmar utöver de befintliga inträdespriserna: 20kr rabatt vid förköp. (TKL medlemmar kommer vara exklusiva till priset) TKL åtar sig att: Betala faktura märk Samarbete Dj-laget till arrangemanget BEAT på 3000kr vid två kommande evenemangstillfällen I god tid meddela Dj-laget om eventuell markandsföring samt önskemål till marknadsföring, där inkluderat logotyper, texter m.m. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer