Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande: Ida Johansson, TM13 Johan Sterner, TM13 Melissa Denbaum, TM13 Kajsa Brange, TM13 Ewa Holmberg, TM13 Jimmy Andersson, TM13 Siri Hönig, TM13 Sammanfattning Under andra mötet i Kina diskuterades främst förberedelserna inför föreningsstämman den 14/11, men även flera utav utskotten hade en del spännande nyheter att informera styrelsen om. Alla styrelsemedlemmar skall läsa igenom propositionerna och göra kommentarer om ändringar innan den 31/10. Astrid skriver även en verksamhetsplan, där styrelsen under mötets gång bidrog med en del punkter över vad den bör innehålla utöver de som redan ingår i utkastet. Marknadsföringsutskottet har haft fullt upp med att förbereda inför kommande arbetsmarknadsdagar, informera ekonomer om TM samt utvärdera sitt tidigare arbete. Det var även med stor glädje som Siri informerade alla om att både TM14 och TM13 omnämnts i media. Ett ökat intresse av media har medfört att utskottet eventuellt kommer att rekrytera en medieansvarig. Alumniutskottet har skickat ut anmälningarna till höstens alumniträffar, där den första går av stapeln redan den 1/11 och den andra den 22/11. Styrelsen ser nu fram emot att komma hem igen och få fortsätta med sitt arbete på hemmaplan.

2 1. OFMÖ 2. Val av justerare 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Inför terminsstämman (diskussion) 5. Beslutsuppföljning Samarbete med TLTH och LEK (Tas ej upp på dagens möte) 6. Information från Ordförande (information) 7. Information från TM Advisory (information) 8. Information från TM-dagen (information) 9. Information från Ekonomiansvarig (information) 10. Information från TM Marknadsföring (information) 11. Information från TM IT (information) 12. Information från TM Utbildning (information) 13. Information från TM Social (information) 14. Information från TM Alumni (information) 15. Information från Sekreterare (information) 16. Övriga frågor 17. Utvärdering av dagens möte 18. OFMA

3 1 OFMÖ Ordförande förklarar möte öppnat. 2 Val av justerare Styrelsen väljer Jimmy och Melissa som justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 4 Inför terminsstämman (diskussion) Astrid har fått in alla propositioner och det är mest lay-out som ska ändras samt att de skall korrekturläsas. Astrid lägger in alla i ett google docs så att alla kan läsa igenom materialet och lägga in eventuella kommentarer med förslag på rättningar. Dessa korrigeringar får ske senast den 31/10. På frågan om det fanns några oklarheter gällande verksamhetsberättelserna, vilka ska vara klara till den 5/11, var svaret nej. Även en verksamhetsplan ska skrivas till stämman och Astrid har gjort ett utkast på denna. Förslag på punkter som verksamhetsplanen kan innehålla är följande: - underhålla kårsamarbetet - placement report - Kina-utskottet ska utvärderas internt - Utvärdera Kina i stort Eventuellt tillsätta en grupp från klassen som tar fram en utförlig enkät så att även en extern utvärdering görs. Astrid frågar Shahad om hon vill samordna en enkätgrupp. - Mer samarbete med programledningen - Fortsätta arbeta med transparens i TMS - CRM och datahantering TM14 vill ha ett annat CRM-system som kostar, vilket TMS bör ta ett beslut om. Jimmy träffar representanter från TM14 väl hemma igen för att utvärdera deras förslag som jämförelse med det vi redan har tagit fram. TMS tar beslut om vilket CRM-system som skall användas på nästa styrelsemöte. Punkten läggs till under beslutsuppföljningen. - Förbereda arbetet med styrelsesammansättningen - Fortsätta leta efter nya lösningar för intranätet

4 Under denna punkt diskuterades även huruvida Advisory och Alumni borde samordna ett bildspel från Kina för sina event i november alternativt att alla får skicka in 10 bilder per person. Jimmy fixar en hårddisk/usb för bilddelning. Johan ska boka in möte med Martina för att göra en revisionsberättelse klar till stämman. Astrid frågar om tips på bra mötesordförande och får svaret: David eller Mattias. 5 Beslutsuppföljning Samarbete med TLTH och LEK (Tas ej upp på dagens möte) 6 Information från Ordförande (information) Astrid har främst arbetat med förberedelser inför stämman. En del tid har även gått till att hantera företagskontakter. Det finns numera inget fast datum med Centigo då de hade för lite resurser i november. Melissa kollar om de eventuellt kan hålla i ett förevent till TM-dagen, vilket exempelvis skulle kunna omfatta träning på case inför alla workshop. 7 Information från TM Advisory (information) TM14 har startat ett nytt utskott med Johanna Leonard i spetsen och fem andra personer. I första hand vill det nya utskottet försöka få in pengar till TM14 likt tidigare årskullar. Två av dessa ska få vara med och presentera sitt utskott och upplägget för nästa år på mentorsträffen i november. Ida har nu lagt in sitt testamente på dropboxen. Sedan förra mötet har Ida även frågat mentorerna om ex-jobb men än så länge har hon inte fått något svar. 8 Information från TM-dagen (information) Melissa har nu ett utskott på 10 personer i Lund som är duktiga och drivna. Allt verkar vara i sin ordning och det nya utskottet får vara med på en kick-off när alla är hemma igen. Sista företaget är ej bestämt ännu då de avvaktar besked från två företag i slutet av nästa vecka. Under mötet frågades styrelsemedlemmarna om vad de tyckte om informationsspridningen gällande företag och workshopen förra året. Tipsen som gavs är att studenterna borde få information om vilket företag de fått tidigare än förra året, dock ej för nära tentaveckan. Ett annat tips är att sätta deadline lite tidigare för karriärscenter som sköter matchningen. Dessutom förespråkas det att studenterna får reda på vilka företag som kommer till TM-dagen lite tidigare såsom genom ett veckobrev eller vid ett förevent. 9 Information från Ekonomiansvarig (information)

5 Johan har blivit kontaktad av Accenture som undrade när deras event för TM13 skall ske i höst, något som brukar ske under slutet av november och december. Detsamma gäller för E-On som Astrid redan kontaktat och planerar event med. Johan kollar upp möjliga datum utifrån andra kursers schema och återkommer med svar till Accenture. 10 Information från TM Marknadsföring (information) Siri informerar om att Roland Berger vill skicka ut kaffegram i början av november till alla TM-studenter. Dessutom har TM uppmärksammats i media dels TM14 med Mission Impossible, dels TM13 med en artikel i kinesisk tidning. Utskottet kommer nu att söka en medieansvarig från TM14 för att kunna arbeta vidare med ökad närvaro i media, och då specifikt under hösten med ekonomi-studenttidningar på olika orter. På sociala medier hållet har det kommit en nyhet i form av att TM nu även finns på Instagram. Siri arbetar även med att försöka fixa gratis monterplatser på Eee, INKA och MEKKA och kommer även inom kort att kontakta övriga arbetsmarknadsdagar-ansvariga på LTH. Tre personer från TM14 har gått ut i klasser på EHL för att informera om TM inför deadline 15/10 då ansökan om kandidatkurser ska in, informationen når även alla som är på utbytestermin genom ett mailutskick. En kväll med TM är nu spikad till den 5/12 och Siri ska försöka få någon från TM14 att bli ansvarig för detta. Under hösten försöker utskottet även göra en utvärdering av marknadsföringen av TM under förra året. Efter samtal med alumniutskottet, om hur de ska marknadsföra sig på alumnieventen, är ambitionen att skapa en broschyr som även kommer att användas till ARKAD. 11 Information från TM IT (information) Inget att informera om. 12 Information från TM Utbildning (information) Ej närvarande på mötet. 13 Information från TM Social (information) Kajsa har numera ett utskott i Lund på tre personer som arbetar på hemmaplan. Utskottet har därför lyckats boka in en AW fredagen den 9/11 och en sittning lördagen den 17/ Information från TM Alumni (information)

6 Ewa informerar om att utskottet har skickat ut inbjudningar till både alumner och studenter. Nu är det främst detaljer för eventen som planeras. 15 Information från Sekreterare (information) Veckobrevet skickas ut imorgon förmiddag. Elin har även under den senaste tiden planerat en avslutningsmiddag för de svenska och kinesiska studenterna. 16 Övriga frågor Datum för styrelseskiftet ändrades till den 15/11 och Ida bokar en restaurang. 17 Utvärdering av dagens möte Detta möte blev tyvärr stressigt och framför allt blev det för lite tid till informationspunkterna från styrelsen. Det var dessutom svårt att hitta en lämplig möteslokal. 18 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat.

7 Sekreterare Ordförande Elin Lindqvist Astrid Sjögren Justerat Melissa Denbaum Jimmy Andersson

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer