Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande: Louise Dahlberg, TM11 Stina Sandberg, TM11 Johan Persson, TM11 Magnus Flodberg, TM11 Tobias Nordlund, TM11 Ann Sterner, TM11 Hannes Ullman, TM11 Sammanfattning Stina lägger fram en presentation om SIME för TM11. Tobias och Karin presenterar förslaget om en TM-skidresa nästa år (2011) inför TM11. Johan P och Magnus F tar fram ett utkast angående en ny samarbetspolicy. Ann ska ta fram alternativ till ett nytt bokföringsprogram. Alumni-eventen ska även i fortsättningen hållas på hösten

2 Dagordning 1. OFMÖ 2. Val av justerare 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Information från Stina 5. Information från Karin 6. Tilldelning av ägarskap av idéer från TM-Forum 7. TM-forum 8. Samarbete med I 9. Information från ordförande 10. Information från TMM 11. Information från IT 12. Information från TM-Utbildning 13. Information från TMA 14. Information från Ekonomiansvarig 15. Information från TM-Alumni 16. Information från TM-dagen 17. Information från TM-Social 18. Övriga frågor 19. Tidpunkt för nästa möte 20. Utvärdering av dagens mote 21 OFMA

3 1. OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Val av justerare Styrelsen valde Tobias Nordlund och Ann Sterner till justerare 3. Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkände föredragningslistan. 4. Information från Stina Stina: SIME är en konferens som har som syfte att sprida info om internet och digitala möjligheter. Jag har jobbat där och tagit kontakt med en av de ansvariga. Han är positiv inför att TM ska kunna komma dit, dock kostar det ca kr per dag och person. Ett alternativ skulle då kunna vara att vi jobbar en av dagarna och får gå på konferensen dag nr. 2. Johan: Vilket datum? Stina: november i Stockholm. Tror ni alla är intresserade eller endast några i klassen? Är det endast vår klass som ska få åka med? Louise: Jag tycker det är en bra idé. Det är inte svårt att åka dit och jobba en dag för att sedan få gå på mässan. I november kan det vara svårt att ta pengarna endast till vår klass. Ann: Det borde inte vara några problem eftersom pengarna är separerade. Johan: Vi har ju pratat om att ta en del pengar från examensfesten och göra något annat. Detta är en vettig grej som vi borde prata med klassen om. Stina: Bra komplement till alla industriföretag. Olle: Vad ska vi komma fram till idag? Är det Stina som ska ta hand om detta. Johan är intresserad av att hjälpa till.

4 Louise: Det är mycket pengar vi pratar därför är det viktigt att vi tydligt informerar klassen om vad detta kommer ge oss. Detta kan ses som en klassresa och inte bara ett event. Hannes: Lägg fram detta i ett klassråd och ta det sedan i TMS igen. Olle: Stina ska ta fram en presentation som hon håller för klassen. Beroende på hur responsen blir där så tar vi upp det i TMS igen. Beslut: Stina gör en presentation som hon drar inför klassen. 5. Information från Karin Tobias: Karin vill ta upp förslaget att åka på en TM-skidresa nästa år. I så fall kommer troligtvis en buss bokas genom med Northlander. Det kommer vara TM11 och TM12 preliminärt vecka 2. Hon vill veta om det finns intresse från klassen. Det finns två alternativ: antingen boka med Northlander som redan har ett avbokningsskydd eller boka allt själva genom TMS, vilket innebär att en riskkalkyl måste göras. Karin ska återkomma till Northlander efter påsk. Louise: Det finns även möjlighet att ta med respektive och kompisar för att fylla upp bussen. Tobias: Jag och Karin presenterar gärna detta för klassen. Beslut: Karin och Tobias presenterar förslaget för TM Tilldelning av ägarskap av idéer från TM-Forum Olle: Tanken är inte att de som är ansvariga ska göra allt detta själv. Uppgifterna ska delegeras. Lista presenteras nedan: Rekrytering - Möjlighet att söka utanför LTH & LU på hemsidan. Hannes - Hålla ett Case för nykomna studenter. Vi bjuder på käk, kom å häng med oss. Vi visar två PM. Magnus - Synas i media mer. Magnus - Placement Report. Statistik för hur det går efter TM Magnus - Synca vår marknadsföring med TM-ledningen. Bättre feedback till de som inte tas in. Olle - Etablera TM nationellt Magnus

5 Internt(Socialt) - Mycket idrott, skapa ett idrottsutskott, aktivitetsutskott. Malin - En fadder tills Pay it Forward. Malin (Caroline?) - Heldag med ettorna en lördag. Malin - Avslutsresa, Skidresa Malin (Karin?) Företag - Arbetsmarknadsdagar, Magnus - Företagsmässor, malmö mässhall, göteborg etc. Magnus - CV-infoblad. En sammanfattning från CH/Lotta som förklarar vad vi är. Kanske med företag som rekryterat TMare som kommer med sina synpunkter Olle - Halvdagskurser från företag i t.ex. Branding. Tobbe - Bränboll med företag, mentorsskap, partners, tm-dagen. Louise - Konstant CSR. Hitta en organisation att hjälpa, både ekonomiskt och med vår kunskap. Emelie - Samla en massa citat kring hur bra TM är. Olle - CV-fotografering under TM-dagen2011 Johan Utbildning - Tydligare kursmöjligheter samt en ny kurs Teknologisk introduktion, bredd i kemi, fysik och nano biologi. Tobias - Träningsintervju med Accenture eller likande Johan - "TM på en halvsida" Olle - ToL med diplom, ett bevis på att man gått igenom en utbildning inom, de olika TOL-grejerna.. Tobias (Josef) - Branding, Konflikthantering, stresshantering, Coaching Tobias (Josef) Johan: Är detta saker som ska göras eller är det förslag? Olle: Det är en önskelista 7. TM-forum Olle: Det var inte mycket folk som var på mötet. Det kan ha berott på tiden eller på vädret. Mina frågor är: Hur ofta ska vi ha TMforum samt vad tycker ni om konceptet? Hannes: Det är för storslaget. Klassen har valt oss för att lyfta fram viktiga saker och genomföra dem för TMs bästa. Lyssna istället på vad som sägs i korridorerna. Promota att de ska maila oss oftare istället.

6 Tobias: Det är bra med klassmöte varannan vecka. Olle: Problemet med klassmöten är att det kommer en ny klass till hösten. Det måste finnas ett smidigt sätt att integrera dem. Louise: Mötena måste ligga på dagtid för alla är på olika ställen i hela stan. Magnus: En del saker angår bara styrelsen andra angår alla, då är det bra med klassråd. Ann: Det är för sällan med möten en gång i halvåret och för ofta varannan vecka. Det bästa vore ett mellanting. Johan: Det handlar om vilket intresse det finns i förhållande till behovet av möten. Olle: Det fanns ett behov av möte nu i uppstarten. Stina: Ett förslag är att låta klassen rösta om detta. Louise: Det var styrelsen som behövde ett möte inte klassen. Behoven finns inte alltid. Mötena borde tas upp då behoven finns, de borde inte ligga spikade alltid. Hannes: Det är viktigt att särskilja TM-forum från klassrådet. TMforum borde vara en gång per halvår och klassmöten en gång per månad. Detta borde dock diskuteras med klassen. Tobias: Det borde finnas klassråd. Styrelsen behöver klassens tankar kring vad vi ska göra tex. med McKinsey event och liknande. Beslut: Det kommer inte vara TM-forum igen. Frågor som berör klassen kommer tas upp i klassråd. 8. Samarbete med I Magnus: Det har kommit fram att det finns ett samarbete med I. INKA marknadsförs mot TM och I. Är detta av godo eller blir det konkurrens? Finns det en risk att förlora skillnaden mellan TM och I? TM har ett fast antal platser på INKAs event. På detta sätt får företagen träffa TMare billigare än på vår egen arbetsmarknadsdag.

7 Johan: TM har dock en egen dag som har ett unikt koncept. Magnus: Det är svårt att hinna göra något inför denna mässa. Fårgan är, vill vi fortsätta med samarbetet? Louise: Eftersom TM har en monter på INKA ser det konstigt ut att vi dessutom står som med arrangörer. Tobias: När I hade ett event blev TM inbjudna på detta. Dock vet vi inte hur mycket I utnyttjar TMs varumärke. Vi borde ta fram en tydlig policy om huruvida vi ska fortsätta ha ett samarbete med I eller ej. Johan: Var kommer samarbetet ifrån? Olle: Jag har tittat i protokoll bakåt till 2008 och kan inte hitta något om detta samarbete. Stina: INKA och TM-dagen är olika sorters arbetsmarknadsdagar, det är workshops versus montrar. Med detta som grund kan TM motivera att priset är högre för att vara med på TM-dagen. Magnus: Hur ska samarbetet vara utformat? Ska TM synas överallt? Louise: TM borde endast ha montrar på alla sektionsmässor. Magnus: Om TM avbryter samarbetet med I, kommer vi vara välkomna hos I då? Johan: TM måste tänka på hur vi marknadsför oss. Det måste vara tydligt. Jag ser inte vinningen i ett samarbete med I. Tobias: Om TM står med som arrangörer borde TM finnas överallt på mässan. Magnus: Kom ihåg att det inte går att göra något åt detta samarbete till nästkommande INKA. Men vad ska göras i framtiden? Ska TM ha en monter på INKA men inte stå med på hemsidan? Tobias: Det finns en stor skillnad i detta. Hemsidan riktas mot företagen och montern riktar sig mot I studenterna.

8 Louise: Ett förslag är att stå på sektionernas inriktningsdagar istället för på arbetsmarknadsdagarna. Maskin har avsatt hela dagar för denna sortens information. Många ettor har svårt för att skilja oss från företagen när TM står i en monter. Olle: Fokus måste ligga på samarbetet med I. Styrelsen borde utarbeta en policy för samarbetet. Förslag är att sätta en person som ansvarig för detta. Louise: Erik borde informera om detta i klassen. Beslut: Johan och Magnus ska ta fram ett utkast för en ny policy. 9. Information från ordförande Olle: McKinsey är intresserade av att ha ett event med oss. De vill ta upp studenter till huvudkontoret i Stockholm. Detta ska i så fall vara den 22 april, vecka 16. De skulle vilja ha ett brevutskick. Hannes: Är TM garanterade plats eller är det ansökan som gäller? Olle: Vet ej. Johan: Har McKinsey kommit med några krav om hur många som måste komma och liknande? Olle: Kontaktpersonen bad inte om några löften utan bad om att få skicka ut info om detta. Hannes: Det finns en skillnad i om det är ett CV-event eller om hela klassen ska åka till Stockholm. I så fall krävs stor uppslutning från vår sida. Beslut: McKinsey får skicka ut ett informationsmail. 10. Information från TMM Magnus: TMM har varit ute på fyra stycken mässor på LTH. Många i klassen har hjälpt till, TM har träffat studenter på olika linjer och har synts mycket. Emelie och Malin E ska hålla i ett event som kan kallas en dag på TM. Stina: Hur har uppslutningen varit?

9 Magnus: En del studenter vet redan mycket eftersom de känner personer som går TM andra vet ingenting. Jag känner att det är svårt att veta exakt vad man ska säga i montern för att beskriva TM och därför måste marknadsföringsprofilen utarbetas. Detta ska diskuteras med ledningen och förhoppningsvis finns en tydlig bild av vad TM är inom en månad. Detta ska sedan läggas in på hemsidan. Erik har dessutom kommit med ett förslag på att göra en placement report, en statistisk analys om ingångslöner, var gamla TMare jobbar etc. Ann: Eventet en dag på TM måste göras snart, lång innan ansökningen går ut så att studenterna hinner tänka och dessutom komma. Lousie: Det verkar vara stor uppslutning från maskin detta år. Det har varit bättre vibbar. Eventet behöver kanske bara vara en timme. Det är bra att ta upp basic frågor, tex. Om betygssnitt och vad som krävs för att komma in. Johan: Ett förslag är att lägga upp vanliga frågor på hemsidan. Olle: Det är 23 sökande från civilekonom programmet. Det är ett nytt program som måste söka sina inriktningar innan den 15 februari. Men den riktiga deadlinen är inte då utan den 15 april, så alla kan söka till och med då. Emelie: Finns det risk för att ekonomer tolkar alla dessa datum fel? Louise: Ja, det är många som har ringt. Magnus: Carl- Henrik borde kontaktas för att få svar på om alla kan söka fram till den 15 april. Beslut: Hannes mailar Carl-Henrik och lägger upp en ändring på hemsidan. 11. Information från IT Hannes: Emelie och Louise måste logga in på sina mailadresser. Mailkontona går att vidarebefordra. Dock är det viktigt att alla skickar mailen från tmonline mailen så att tex. Olle skickar från Det går att använda outlook eller macs egen applikation. Jag kan visa hur detta går till om intresse finns. TM IT har även gjort ett filarkiv under tms.tmonline.se. Där finns

10 en länk för varje utskott. Tanken är att alla ska kunna dela med sig till kommande generationer dvs. sådant som är viktigt att spara såsom användbart material, texter etc. Arbetet med hemsidan går framåt. Har delat inte detta i fem olika block och ska nu börja titta på vad som ska finnas i dessa och vi tittar även på en ny layout. 12. Information från TM-Utbildning Tobias: Jag har tittat på de idéer som kom ut från TM-forum. Olle och jag ska ha ett möte med kursledningen. Olle: Tanken är att vi ska ha ett möte med kursledningen och där berätta om styrelsens tankar om marknadsföringen för att kunna synka detta med ledningen. Alla som vill får följa med. 13. Information från TMA Information från Ekonomiansvarig Ann: Jag och Olle ska till banken. Jag ska titta på hur mycket pengar som kommer vara tillgängligt för varje utskott. Det är problem med programmet Hogia. Det funkar ej i Windows 7. Alternativet är att sitta på en skoldator eller att köpa ett nytt program för ca 1500 kr. Johan: Det finns många vinningar med ett nytt program. Hannes: Det finns ett lokalt bolag som kan hjälpa till med detta. Ann: Jag vill helst ha möjligheten att ha det på min egen dator. Olle: Det är värt att investera i ett nytt program. Beslut: Ann kollar vad marknaden har att erbjuda tillsammans med Hannes. 15. Information från TM-Alumni Louise: Jag har möte med Mira i onsdags och har börjat arbeta mig

11 igenom alla mail och spåna på idéer. Dessutom har jag fått tips om bra restauranger i Stockholm och Malmö. Det har även kommit upp en diskussion kring när eventen ska vara och om de ska vara så nära varandra. Blir det för många event, vilket gör att man endast går på ett? Ska eventet ligga på måndagar? Ska det vara bindande eller inte? Har testat båda alternativen. Planen är att kalla till möte för det nya utskottet kommande vecka. Stina: Ett problem jag har upplevt är att maillistorna inte är uppdaterade och att många mail studsat tillbaka. Olle: Förslag på att de som kommer till alumnieventen skriver in sina nya adresser. Louise: Adresserna ska vara uppdaterade. Eventen brukar ligga i november, borde vi ha ett redan i vår? Hannes: Det är ingen idé att ha det innan november, det är viktigt att få med TM12 tidigt. Magnus: Lägger klassen pengar på att åka på dessa event? Olle: Vi avslutar denna diskussion. Beslut: Båda alumni-eventen ska vara på hösten. 16. Information från TM-dagen Johan: Jag har skickat ut utskick och fått tillbaka feedback från studenterna. Företagen har sedan fått sina genomsnitt och det totala genomsnittet och kommentarer på hur de kan förbättra sina workshops. Jag ska börja sätta ihop mitt första utskott nu och börja ringa innan sommaren. Frågan är hur vi ska besluta vilka företag som ska få vara med på TM-dagen. Är det någon som har en idé om hur man ska besluta detta? Magnus: Vad händer om vi låter hela klassen komma med förslag på företag? Johan: Det har gjorts, i undersökningen fanns en ruta där man kunde ge förslag på företag man ville se på TM-dagen. Magnus: Var det många som gav förslag? Johan: Ja.

12 Olle: Vill du ha ett beslut om hur vi ska gå tillväga idag? I så fall är mitt förslag att det tas upp på ett klassråd. Tobias: Den policyn som ni hade i år var intressant, att ta in företag som ville anställa. Det höjer mig när jag ska gå på TMdagen. 17. Information från TM-Social 26 mars. Olle: Malins förslag på TM-sittning är den 25 eller Beslut: På våffeldagen den 25 mars hålls sittningen. 18. Övriga frågor Hannes: Tidigare har vi skickat in våra punkter innan mötet så att de finns med i dagordningen. Louise: Det är viktigt att det inte finns några otydligheter angående vem som gör vad så att inget faller mellan stolarna. Johan: Beslutsprotokoll. Hannes: Tidigare har vi haft en sammanfattning i protokollet med ägare till besluten. Olle: En diskussion kring att ha en näringslivsansvarig borde tas upp. 19. Tidpunkt för nästa möte 15 mars kl Utvärdering av dagens möte Magnus: Bra: Bra diskussioner. Förbättringspotential: Mötet tog för lång tid. Emelie: Bra: Bra diskussioner. Förbättringspotential: Ta det saktare så att sekreteraren hinner med. Johan: Bra: högt i tak, alla lyssnar. Förbättringspotential: Kan identifiera tidigt om det är en beslutspunkt eller diskussionspunkt.

13 Hannes: Bra: Bra första möte, skönt att komma igång. Förbättringspotential: Tidseffektivisera, mer förberedda, skicka in innan. Tobias: Bra: Alla kommer till tals. Alla lyssnar. Förbättringspotential: Korta buskap som tillför diskussionen något nytt. Stina: Bra: Kul att vara här. Förbättringspotential: Fokusera på hur saker ska göras inte bara vad. Ann: Bra: Alla vill förändra TM till det bättre. Förbättringspotential: Finns en risk att mycket läggs på klassmöten. Kan bli en ond cirkel. Louise: Inget att tillägga. Technology Management Studenternas Ideella Förening Olle: Bra: bra diskussioner. Förbättringspotential: Vi pratar utan mål, borde vara tydligare, kortare inlägg. 21 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Emelie Gustafsson Olle Eliasson Justerat Tobias Nordlund Ann Sterner