Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande: Robin Thiberg, TM14 Anna Kjölstad Svedu, TM14 Sara Melin, TM14 Karin Emilsson, TM14 Jimmy Rhodin, TM15 Miriam Chakir, TM14 Jonathan Eng Stensson, TM15 Jonathan Roxheim TM14 (närvarande under paragraf 18) Adam Carlson TM14 (närvarande under paragraf 18) Sammanfattning 1. OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat 2. Incheckning till dagens möte o Tankar inför dagens möte? o Tankar inför kommande termin? o Vad hoppas du få ut av dagens möte? 3. Val av justerare Styrelsen väljer Karin och Jimmy 4. Val av sekreterare Styrelsen väljer Julia 5. Godkännande av föredragningslistan! Anna berättar om eee- dagarna under informationspunkten! Sara har två övrigt- punkter: överlämning Kina och sökningar till poster i styrelsen! Styrelsen godkänner dagordningen 6. Information från Ordförande (Information)! Tar upp på övrigt 7. Information från Ekonomiansvarig (Information)

2 ! Jobbar med bokslut. Behöver gamla kvitton. 8. Information från TM Advisory (Information)! Speed- dating nästa vecka. Utskottet har haft första träffen med mentorer. 9. Information från TM- dagen (Information)! TM- dagen är nästa vecka. Även Schibstedt lunchföreläsning på tisdag. 10. Information från TM Information (Information)! Eee- dagarna: tackat ja till platsen. Vill gärna ha med studenter från båda klasserna. Vi vet mer om vad som händer med TM nu.! Göra en strategisk plan för uppehållet. 11. Information från TM IT (Information)! Försöker rekrytera i klassen! Problem med hemsidan! Ska forumet ersätta intranätet? Försöker samla alla och diskutera hur det ska fortsätta. 12. Information från TM Utbildning (Information)! Kontraktskrivning med LundaEkonomerna och TLTH! Möte med LTH nästa vecka med rektor och tre vicerektorer tillsammans med CH, Lotta, Michael Blomé, Elin, Adam och Julia. Ska diskutera vad som händer med TM. 13. Information från TM Social (Information)! Klasslunch med TM15 i morgon. 14. Information från TM Alumni (Information) 15. Information från TM Näringsliv (Information)! Förbereda överlämning och formulera en strategisk plan. Vill även ha överlämning med företag. 16. Beslutsuppföljning o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning. Ansvarig: Anna Deadline: Detta möte o Ser inget problem med hur de väljs idag, postbeskrivningen är lagom. Även om det inte kommer en klass nästa år finns det potentiellt blivande TM studenter. Har en tanke om att jobba genom ambassadörer på LTH som inte är TM:are och ser gärna att studentabassadörerna jobbar på ett sådant

3 projekt. Vill inte ändra i stadgarna utan vill ta fram en strategisk plan för utskottet. o o Sammanställning av värdeord för styrelsearbetet Ansvarig: Elin Deadline: Detta möte - Se bilaga 1! o Styrelsen godkänner värdeorden. Elin ska lägga upp dem i dropboxen och ska eventuellt användas för att utvärdera mötet. Uppdatera dokumentet med aktivalistan (vilka är aktiva inom TMS och i vilka utskott?) Ansvarig: Alla Deadline: Detta möte! Alla ska uppdatera aktivalistan senast idag 17. Deltagande på eee- dagarna (Information + ev. beslut) (Anna) o Är vi anmälda? o Respons från CH? o Plan för deltagande?! Avklarad tidigare. 18. Uppföljning av arbetet med TM- framtid o Kort workshop tillsammans med ett par av de som varit mest involverade i TM- framtid o Hur går vi vidare? o Vad kan/bör vi i TMS främst arbeta med på kort/lång sikt?! Adam och Jonathan redogör för arbetet med TMFramtid. Det var bra uppslutning i början, men några få kämpar kvar i slutet. Pratade med mycket folk och hade nära och daglig kontakt med Lotta och CH. Rapporten fick bra eko, debattartikel publicerades på två ställen. Mål och syfte var att få in TM16 på TM och ta striden. Alumnerna skrev under på LinkedIn men underskrifterna användes aldrig. Effekterna var att målet inte uppnåddes men fick bra uppmärksamhet och TM har fått mycket publicitet och det är en fråga som fortfarande är levande. Insatser gör skillnad. Kontentan är att ingenting skedde, men om TM ska läggas ned är det på LTHs styrelses beslut och dit har TMs budskap nått fram. Det skedde ett hyfsat bra samarbete med TMS och framtidsgruppen kände att de fick det stöd som de behövde. Båda parter kunde dock varit tydligare med vad som gjordes och skulle vart mer transparenta i vad vi gör. Nästa steg är att se till att TM fortlever. Kontakta Jonathan och Adam för att få tidigare data från undersökningar.! Otydligt i vem som håller i workshopen som ska hållas nästa vecka och vad den är till för. Oklart i vem som driver detta forum.

4 ! En möjlighet är att tillsätta en projektgrupp som arbetar med framtiden och som får stöd från TMS men ändå jobbar fritt. Denna grupp måste bestå av studenter från TM15.! Styrelsen eller TM14 bör introducera TM15 till arbetet med TM genom att försöka formalisera och ta med sig erfarenheter för en överlämning. Det finns en vilja att stötta de nya och skapa engagemang genom att kicka igång en formell överlämning. Inkludera CH och Lotta i detta arbete och gruppen kan vara en oformell arbetsgrupp som TMS kan utlysa. Förslag om att Adam från TMFramtid och Elin från TMS ska komma och prata med TM15 för att hitta engagemang på föreläsning nästa vecka. 19. Förberedelser av propositioner till stämman o Diskussion kring de propositioner som inte gick igenom på höstens stämma o Nya förslag på propositioner? o Uppmuntra medlemmarna till att skriva motioner?! Styrelsen godkänner handlingarna på nästa möte.! Under mötet diskuterades angående propositioner och styrelsen kom fram till att följande ska göras till nästa: Anna ska förbereda ett juridiskt förslag angående föreningens firma och presentera denna på nästa möte samt diskutera igenom med de som protesterade under förra stämman. Vill formulera om i stadgarna vad som händer med föreningens pengar om föreningen läggs ned. Vill även diskutera och eventuellt formulera om vad som menas med definitionen medlemmar i stadgarna. Vill formulera en motion som ändrar till att 50 % av medlemmarnas närvaro innebär att föreningen är röstberättigad. Detta för att inte styrelsen ska bestå av majoriteten. Elin skriver en proportion till nästa möte. Gällande propositionen för protokoll bestämdes att ingen ny proposition görs. 20. Övriga frågor o Fotografier till hemsidan o Kina! Diskuterar på nästa möte. o Anna! Fick mail från eee- dagarna under mötets gång. På grund av TMs bakgrund får vi ingen plats. Anna ska kolla vidare angående plats till nästa gång. o Elin! Bör försöka uppmuntra folk att söka till styrelsen.

5 21. Utvärdering av dagens möte o Vad kan vi förändra till nästa möte? o Övriga kommentarer? 22. OFMA Sekreterare Ordförande Julia Skäremo Elin Wennerström Justerat Karin Emilsson Jimmy Rhodin

6 Bilaga 1 Värdeord i styrelsen Öppenhet Vi vill eftersträva ett öppet klimat med högt i tak, där vi alla vågar säga vad vi tycker och tänker samtidigt som vi alla lyssnar på varandra. Gemensam lagkänsla Vi vill uppnå en gemenskap inom gruppen där vi arbetar för att ha en positiv attityd och stötta varandra genom att agera upplyftande. Glädje Vi vill eftersträva ett positivt klimat inom gruppen där vi har roligt tillsammans. Effektivitet Vi vill försöka uppnå en effektivitet i vårt arbete där vi får gjort mycket tillsammans och kan hålla våra möten konkreta och produktiva. Engagerande Vi vill eftersträva ett lärorikt klimat där vi alla känner motivation att arbeta och där vi känner att vi utvecklas.

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt Ungt Engagemang 2 Inledning Unga är engagerade. Det visar statistiska undersökningar gång på gång. Unga brinner för att förändra världen, unga

Läs mer