Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: , kl Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande: Karin Bertelman, TM08 Isabel Carlebom, TM08 Fredrik Hansson, TM08 Mathilda Lundin, TM08 Mira Singer, TM08 Samuel Sjödin, TM08 Kristin Skjutar, TM08 Sammanfattning (sammanfattad den 2/9) Karin B sammanställer dokumentet om TM. Karin går igenom dokumentet med Carl- Henric. Varje styrelsemedlem sammanställer planeringsdelen för händelser som berör deras utskott. Detta mailas till Christer för sammanställning. Mathilda undersöker potentiella lokaler till stämman den 14 oktober. Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Christer skriver samman ett mail till TM-11 med kontaktuppgifter för ansvariga i de olika utskotten. Christer och Karin B diskuterar ett potentiellt kontrakt med Fredrik Nilsson. Styrelsen ger Christer och Karin ansvarsfrihet att upprätta ett kontrakt samt ta beslut huruvida pengarna ska bekosta kurslitteraturen. Alumniträffarna planeras till tisdag och torsdag vecka 46. Karin B kollar upp ekonomin för att se vilka möjligheter som finns att ekonomiskt stödja eventen. Christer kontaktar E.On och Accenture angående fortsatt partnerskap. I samband med kontakt inför TM-dagen undersöker Fredrik med Scania om intresse finns för partnerskap. Lyckas inte fullt antal sponsorer ordnas i tid får TM-11 i första hand tröjorna till det reducerade priset. Samuel undersöker förvaringsmöjligheter i V-huset som alternativ eller komplement till skåpen i M-huset. Christer bokar AF:s stora sal till den första fredagen i juni 2010.

2 Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justerare 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll 5 Information från ordförande 6 Information från Alumni 7 Information från TM-Social 8 Information från Ekonomiansvarig 9 Information från TMM 10 Information från IT 11 Information från TM-dagen 12 Information från TM-Utbildning 13 Information från TMA 14 Övriga frågor 15 Tidpunkt för nästa möte 16 OFMA

3 1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Val av justerare Styrelsen valde Kristin Skjutar och Isabel Carlebom till justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkände föredragningslistan. 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll Punkter som kvarstår till kommande möte: Karin B sammanställer dokumentet om TM. Tillägg: Karin går igenom dokumentet med Carl-Henric. Varje styrelsemedlem sammanställer planeringsdelen för händelser som berör deras utskott. Detta mailas till Christer för sammanställning. Mathilda undersöker potentiella lokaler till stämman den 14 oktober. Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Christer skriver samman ett mail till TM-11 med kontaktuppgifter för ansvariga i de olika utskotten. Förslaget att starta ett samarbete med Apple bordläggs tills vidare. Accenture ämnar rikta ett deltagande på TM-dagen till nyblivna TM-studenter, dvs snarare använda dagen till att informera om företaget än som rekryteringsmöjlighet. De är dock intresserade både av fortsatt partnerskap och att anordna en intervjudag för TM Information från ordförande Christer: Fredrik Nilsson har kontaktat ordförande och ekonomiansvarig angående sponsringsmedel till kursen Innovation Engineering. Tidigare har sponsring från värdföretagen på kursen administrerats av institutionen för förpackningslogistik. Universitetet har nu infört en ny redovisningspolicy vilken innebär en overhead-kostnad baserad på kursbudgeten. Om TMS övertar administrationen av kursbudgeten erbjuds TMS en utebliven administrationskostnad på kr. Två punkter som bör beaktas innan detta beslut tas är dels risken att det är ett steg i fel riktning, dvs. att TMS tar på sig uppgifter vilka egentligen borde ligga på

4 utbildningsledningen, och dels den ökade arbetsbelastningen beslutet skulle innebära för ekonomiansvarig. Isabel: Om beslutet tas att överta administrationen bör ett kontrakt på årlig basis upprättas. Karin A: En fråga är hur pengarna skulle användas. Eftersom de är kopplade till en kurs borde de tillfalla den specifika klassen snarare än TMS. Karin B: Den extra inkomsten borde dessutom vara kopplad specifikt till kursen. Samuel: De skulle även kunna användas för att genomföra intervjudagen med Accenture. Mathilda: Förslag att bekosta studenternas kurslitteratur till kursen. Beslut: Christer och Karin B diskuterar ett potentiellt kontrakt med Fredrik Nilsson. Styrelsen ger Christer och Karin ansvarsfrihet att upprätta ett kontrakt samt ta beslut huruvida pengarna ska bekosta kurslitteraturen. 6 Information från Alumni Mira: Höstens alumniträffar är preliminärt bokade till tisdag och torsdag i vecka 46. Sponsring till dessa event måste ordnas så snart som möjligt. Lämpligt att E.On är huvudsponsor till träffen i Malmö och att Accenture erbjuds att sponsra eventet i Stockholm. Karin B: För närvarande osäker på hur ekonomin ser ut i dagsläget, men det finns pengar. Christer: Möjligtvis skulle TMS kunna sponsra eventen. Eventen stärker banden mellan nuvarande studenter och TM-are i arbetslivet vilket PR-mässigt skulle kunna vara bra för studenterna. Mira: Förra året krävdes två partnerföretag för att finansiera enbart Malmöträffen. Med tanke på det rådande ekonomiska läget skulle det kunna var befogat att få sponsring från TMS då företag för närvarande är ytterst försiktiga med sina utgifter. Det är viktigt att anmälan till eventen ej är bindande för alumnis. Ska mat och dryck ingå utan kostnad går varje event på upp mot kr. Om partnerföretagen endast täcker kostnaderna för ett Malmöevent och endast detta event blir gratis är det svårt att skicka ut gemensamma inbjudningar till de båda träffarna. Christer: I detta fall måste inbjudan poängtera att det är partnerföretagen som bjuder på mat och dryck och inte TMS egen prioritering. Mira: Det kan vara lämpligt att återigen kontakta Scania angående partnerskap och deltagande i ett Stockholmsevent.

5 Fredrik: Scania är i stort sett klara för TM-dagen det är viktigt att vi inte för en parallell kontakt med dem som skulle kunna skada samarbetet. Beslut: Träffarna planeras till tisdag och torsdag vecka 46. Karin B kollar upp ekonomin för att se vilka möjligheter som finns att ekonomiskt stödja eventen. Christer kontaktar E.On och Accenture angående fortsatt partnerskap. I samband med kontakt inför TMdagen undersöker Fredrik med Scania om intresse finns för partnerskap. 7 Information från TM-Social Mathilda: Höstens nollning är planerad till den 12 september. Kl samlas alla på Mårtenstorget för utdelning av uppdrag till faddergrupperna. Förfest anordnas sen inom faddergrupperna och kvällen avslutas med sittning och utgång på Sydskånska nationen. Mathilda har lektion fram till den 14 oktober då stämman ska hållas. Arbetsuppgifter inför stämman får delas upp inom styrelsen. Christer: Det räcker att anordna ett event i samband med årsstämman på våren. Höststämman blir en kortare tillställning med enbart möte och enklare mat. 8 Information från Ekonomiansvarig Ingen information. 9 Information från TMM Patrik (via Christer): Tröjorna är klara för tryck. För att samtliga TM-studenter ska kunna få tröjorna för 100 kr krävs fyra sponsorer à 5000 kr. Än så länge är endast BoneSupport klara som sponsorer, samt E.On Elnät positiva till sponsorskap. Beslut: Lyckas inte fullt antal sponsorer ordnas i tid får TM-11 i första hand tröjorna till det reducerade priset. 10 Information från TM-IT Kristin: TM-IT tar gärna emot bilder från Pay it Forward till hemsidans bildspel. 11 Information från TM-dagen Fredrik: E.On är klara för deltagande. I stort sett alla företag lägger sin budget för denna typ av event under hösten vilket gör att många inte kunnat ge något svar ännu. Scania och Vestas är ännu

6 inte kontrakterade men har uttalat sin vilja att delta. Även Dell har visat intresse. Accenture är även intresserade av att delta, vilket de har förtur till i och med deras partnerskap. Deras planer att främst använda dagen som informationstillfälle om företaget går emot tanken med TM-dagen och de kommer att uppmuntras att genomföra någon typ av aktivitet, exempelvis caselösning, rollspel eller liknande under dagen. Kontrakt med företagen ska nu upprättas. Utskottet ska härnäst rekrytera 6-8 personer från TM-11 varav en blir ansvarig tillsammans med Fredrik. 12 Information från TM-utbildning Samuel: Har undersökt möjligheterna för TMS att få ett rum eller skåp att använda till förvaring av roll-ups, banderoller etc. Katharina har föreslagit de metallskåp som finns i M-husets källare, till vilket Katharina kan ordna ett kodlås. Kristin: Liknande, större skåp finns i V-huset. Christer: Intäkterna från ett eventuellt övertagande av administrationen av Innovation Engineering skulle kunna användas till en förrådshyra. Isabel: AF Bostäder har billiga förråd att hyra. Beslut: Samuel undersöker förvaringsmöjligheter i V-huset som alternativ eller komplement till skåpen i M-huset. 13 Information från TMA Isabel: Nästa gemensamma träff planeras till den 29 september. Gästföreläsare är Barbro Fällman från retorikcenter i Lund. Utskottet kommer inom kort ringa runt till alla gamla mentorer angående fortsatt deltagande. Innan dess kommer en utvärdering skickas ut till studenterna. 14 Övriga frågor Isabel: Viktigt att information går ut till TM-11 så snart som möjligt om möjligheter till engagemang i utskott samt vilka styrelseposter som utlyses under hösten. Karin A: Informationsmötet den 9 september är ett lämpligt tillfälle. Isabel: Märtha Sjögren har lyft frågan om lokalbokning till examensfesten då lokaler snabbt blir uppbokade. En festgrupp borde organiseras inom kort.

7 Beslut: Christer bokar AF:s stora sal till den första fredagen i juni Information om utskott och styrelseposter sker under informationsmötet den 9 september. 15 Tidpunkt för nästa möte Nästa möte kl tisdagen den 15 september, Blå Rummet, EC. 16 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Karin Andersson Christer Gerdin Justerat Isabel Carlebom Kristin Skjutar

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer