Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: , kl Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande: Isabel Carlebom, TM08 Patrik Torstensson, TM08 Samuel Sjödin, TM08 Karin Bertelman, TM08 Kristin Skjutar, TM08 Fredrik Hansson, TM08 Mira Singer, TM08 Mathilda Lundin, TM08 Sammanfattning (Sammanfattad den 23/5) Karin B sammanställer dokumentet om TM. Övriga styrelsemedlemmar tittar över dokumentet och mailar godkännande eller förslag på kompletteringar och förbättringar till Karin B. Patrik undersöker om förra årets sponsorer är intresserade av fortsatt sponsring. Då styrelsen representerar samtliga grupper får varje styrelsemedlem i uppdrag att undersöka om deras värdföretag i projektledarkursen är intresserade av att sponsra. Varje styrelsemedlem sammanställer planeringsdelen för händelser som berör deras utskott. Detta mailas till Christer för sammanställning. Stämman planeras preliminärt till den 14:e oktober. Mathilda undersöker potentiella lokaler och samtliga styrelsemedlemmar funderar över passande aktiviteter att anordna i samband med stämman. Alumniträffarna planeras preliminärt till andra veckan i november. Christer kontaktar Accenture om casedag med TM11, intervjudag med TM08, medverkan på TM-dagen samt partnerskap. Kick-off sittning anordnas den 12 september. Mathilda kommer upp med ett förslag på utformning av kick-off. Patrik ansvarar för posten under sommaren. Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Samuel skickar ut TM11:s kontaktuppgifter samt en förteckning över faddersystemet. Samuel och Christer gör en förfrågan om någon från klassen kan representera TMS på TMC-mötet den 5 juni.

2 Föredrag med Connecta planeras till hösten Samuel kontaktar Rikard i TM11 som jobbar på Apple, för att diskutera eventuell produktplacering av Apples datorer på TM. Christer skriver samman ett mail med kontaktuppgifter för ansvariga i de olika utskotten.

3 Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justerare 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll 5 Information från ordförande 6 Information från Alumni 7 Information från TM-Social 8 Information från Ekonomiansvarig 9 Information från TMM 10 Information från IT 11 Information från TM-dagen 12 Information från TM-Utbildning 13 Information från TMA 14 Övriga frågor 15 Tidpunkt för nästa möte 16 OFMA

4 1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Val av justerare Styrelsen valde Kristin Skjutar och Mira Singer till justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkände föredragningslistan. 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll Punkter som kvartår till kommande möte: Karin B sammanställer dokumentet om TM. Övriga styrelsemedlemmar tittar över dokumentet och mailar godkännande eller förslag på kompletteringar och förbättringar till Karin B. Patrik undersöker om förra årets sponsorer till tröjorna är intresserade av fortsatt sponsring. Då styrelsen representerar samtliga grupper, får varje styrelsemedlem i uppdrag att undersöka om deras värdföretag i projektledarkursen är intresserade av att sponsra. Varje styrelsemedlem sammanställer planeringsdelen för händelser som berör deras utskott. Detta mailas till Christer för sammanställning. 5 Information från ordförande Christer: Att tänka på under sommaren är höstens stämma samt aktiviteter i samband med denna. Enligt stadgarna ska stämman hållas i oktober. Antingen hålls stämman tidigt för att få in representanter från TM11 så tidigt som möjligt, alternativt hålls den sent för att låta TM11 lära känna varandra och TMS bättre först. Isabel: Förslag på att hålla en tidig stämma samt införa en inskolningsperiod, där både ny och gammal styrelsemedlem jobbar tillsammans. Kristin: Valberedningen måste få tid på sig att göra ett bra jobb. Christer: TM11 måste få tid att lära känna varandra innan de kan känna vilken post de är intresserade av och lämpliga för. Förslag på att hålla stämman sent i oktober. Det kritiska utskottet är TM- Advisory. Isabel: Det kommer bli ont om tid för att planera det nya mentorskapet.

5 Samuel: Det är viktigt att få TM11 engagerade i utskotten så tidigt som möjligt för att de ska lära känna utskottet och dess uppgifter. Mathilda: Förslag på att hålla stämman den 14:e oktober för att synkronisera tidsmässigt med tentor etc. Beslut: Stämman planeras preliminärt till den 14:e oktober. Mathilda undersöker potentiella lokaler och samtliga styrelsemedlemmar funderar över passande aktiviteter att anordna i samband med stämman. TM11 ombeds engagera sig i utskotten så tidigt som möjligt på terminen. 6 Information från Alumni Mira: Förslag på att hålla alumniträffarna i oktober alternativt november. Karin A: November är lämpligast då endast McKinsey-dagen är inplanerad då. Förslag på att hålla träffarna andra veckan i november med tanke på tentor etc. Mira: Förslag på att hålla träffen en tisdag i Malmö och en torsdag i Stockholm. Christer: För att finansiera eventen måste vi förnya våra partnerskap med E.On och Accenture, alternativ upprätta partnerskap med nya företag. Accentures primära mål är att marknadsföra sig mot nya TM-studenter. Förslag på att låta Accenture anordna exempelvis en case-dag för TM11 som alternativ till Accentures medverkan på TM-dagen. Beslut: Alumniträffarna planeras preliminärt till andra veckan i november. Christer kontaktar Accenture om casedag med TM11, intervjudag med TM08, medverkan på TM-dagen samt partnerskap. 7 Information från TM-Social Mathilda: Nollningsdagen Pay it Forward blev extremt lyckad. Kick-off sittning med TM08 och TM11 planeras till den 12 september. Inför sittningen kommer någon aktivitet anordnas för faddergrupperna. Samuel: Hur går arbetet med sångböckerna? Mathilda: Ska undersöka tidsstatus för sångböckerna. Beslut: Kick-off sittning anordnas den 12 september. Mathilda kommer upp med ett förslag på utformning av kick-off. 8 Information från Ekonomiansvarig

6 Karin B: Behöver hjälp att tömma TM:s postbox under sommaren. Samtliga fakturor ska sparas och uppgifter ska vidarebefordras till Karin B. Beslut: Patrik ansvarar för posten under sommaren. 9 Information från TMM Patrik: Då ingen visat något intresse för att skriva en artikel om TM gör Patrik själv ett utkast. Mira: Hjälper gärna till med artikeln. Patrik: Minimum för sponsring till tröjorna är :-. Det finns plats för max fyra loggor. Karin A: Hade varit mycket bra att även ha en TM-piké till sommarhalvåret. Christer: Förslag på att trycka upp tjocka tröjor på hösten och piké på våren. Patrik: Tror det blir merjobb, bättre att trycka upp alla på en gång. Beslut: Patrik upprättar ett kontrakt, vilket kan användas vid förfrågan om sponsring av tröjor. Patrik: Vi borde uppmärksamma de företag som sponsrade Pay it Forward. Förslag på att sätta in en annons där vi listar och tackar alla sponsorer. Christer: Prata med vår kontakt på Sydsvenskan. Samuel: Sponsorerna uppmärksammades på stortorget under dagen. Karin A: Förslag på att tacka alla sponsorer på tmonline. Christer: Pay it Forward borde vara månadens highlight på hemsidan. Tmonline.se bör sedan nämnas i eventuella artiklar. Samuel: Möjligtvis kommer TM11 gå ut med tackbrev till sponsrande företag. 10 Information från TM-IT Kristin: Ett förslag på ny framsida till hemsidan, innehållande bland annat bildspel och kalender, är framtaget. Christer: Förslag på att denna månad belysa Pay it Forward.

7 Kristin: Vill någon lägga upp bilder eller lägga in information i kalender kan dessa mailas till Kristin. Samuel: Förslag på att bilderna i bildspelet slumpas fram. Karin B: Det nuvarande webhotellet kostar 5000:- per år. 11 Information från TM-dagen Fredrik: E.On är klara för TM-dagen Övriga företag som kontaktats lägger sina budgetar under hösten och kommer ta beslut då. Många av företagen kommer dra ner på kostnader för stora, klassiska arbetsmarknadsdagar och kommer istället satsa på mer riktade marknadsföringsevent. Detta borde gagna TM:s typ av arbetsmarknadsdag. Fredrik kommer ha kontinuerlig kontakt med företagen under sommaren. Lokaler kan inte bokas förrän i oktober. 12 Information från TM-utbildning Christer: Den 9 september anordnar ledningen kick off för TM11. Samuel: Ska kontakta den nye universitetsrektorn. Oscar Örtendahl kan troligtvis få tillgång till mässen på AF för en styrelsemiddag, dit rektorn, hans fru och ledningen bjuds in. Beslut: Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Samuel skickar ut kontaktuppgifter till TM11, samt en förteckning över faddersystemet. Christer: TMC-möte hålls den 5 juni, om ingen i styrelsen har möjlighet att gå är det bra om klassen skickar en annan representant. Beslut: Samuel och Christer gör en förfrågan om någon från klassen kan representera TMS på TMC-mötet den 5 juni. 13 Information från TMA Karin B: Kostnaderna för intervjudagen med Accenture 2008 var 17780:- plus 661:-. Isabel: Eftersom årets mentorskap inte ens kommit halvvägs kommer TMA vänta med att kontakta de nuvarande mentorerna om mentorskap även under Dessa, samt övriga som visat intresse för mentorskapet, kommer att kontaktas i september så att all information är iordningställd tills TMA för TM11 tar över. Inför detta kommer en enkät skickas ut till studenterna där de får utvärdera sin mentor och själva mentorskapet. Nästa års mentorskap kommer endast inkludera 15 mentorer med tanke på antalet studenter i TM11 och målet måste vara att samtliga är fullbetalande mentorer.

8 Isabel: Nästa gemensamma träff planeras preliminärt till den 15 eller 22 september. Isabel: Den 5 maj hade Isabel och Christer ett möte med Connecta. Företaget har aldrig tidigare haft någon specifik marknadsföring gentemot studenter, och de anser att TM är en mycket intressant målgrupp. De är intresserade av mentorskapet men även av att hålla ett lunchföredrag eller ett seminarium för TM-studenterna. Christer: Ett lunchföredrag hade varit lämpligt och kan generera intäkter till TMS. Beslut: Föredrag med Connecta planeras till hösten. 14 Övriga frågor Christer: Disken efter Pay it Forward festen måste hämtas under fredagen den 22 maj. Karin A och Christer ordnar så att detta blir gjort. Karin A: Under Pay it Forward fick vi en förfrågan från Afro- Europeiska kulturföreningen om medverkan i ett integrationsseminarium, kallat Fashion for Unity, under Kulturnatten i Lund. Det lät som ett mycket intressant upplägg men kommer troligtivs kräva en del tid och energi. Förslag på att avstå från medverkan i år, men be dem kontakta oss inför nästa års seminarium. Samuel: Det kan finnas möjligheter att få Apple att produktplacera sina datorer på TM, då en TM11-student arbetar på Apple. Apple har visat intresse för att ge datorer till Ekosystemteknik, vilka redan sponsras av HP. Det handlar bara om hur vi vill välja att sälja in vårt förslag till Apple samt besluta om vilket tillvägagångssätt vi ska ha. Kristin: Trycka på att vi inte har något eget klassrum eller någon datorsal, vilket resulterar i att stora delar av vår studietid spenderas i bibliotek etc. Isabel: TM-studenter symboliserar verkligen den generella användaren. Patrik: Vi borde poängtera vilka positioner gamla TM:are har idag. Samuel: Viktigt att både vi och de ser det som att de produktplacerar sina datorer och inte sponsrar oss. Beslut: Samuel kontaktar Rikard i TM11 som jobbar på Apple.

9 Samuel: Angående rekrytering till TMS är det viktigt att engagera TM11 i utskotten så tidig som möjligt. Förslag på att koordinera ett mail med adresser till ansvariga för de olika ansvariga. Beslut: Christer skriver samman ett mail med kontaktuppgifter för ansvariga i de olika utskotten. 15 Tidpunkt för nästa möte Tisdag den 1 september, 16:30 i Blå Rummet, EC. 16 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Karin Andersson Christer Gerdin Justerat Mira Singer Kristin Skjutar

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2014-02-12 52-72 Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Närvarande: Anna Bergh, David Ericsson, Elin Holmroos, Elina Thorsson, Kristina Lundberg,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer