Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: , kl Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande: Linn Andersson TM07 Anton Tornberg TM07 Anna Rosengren TM07 Hugo Lang TM07 Jimmie Johnsson TM07 Johan Wachtmeister TM07 Carl Lindberg TM07 Anders Palm TM07 Hanna Fredriksson TM07 Ida Granqvist TM08 Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justeringsmän 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Adjungera Ida och Hanna 5 Information från ordförande 6 Stämman 7 Strategi TMdagen Strategi partnerföretag Info från utskotten 10 Övrigt 11 Kick-off bokning 12 OFMA 1 OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Val av justeringsmän Anna Rosengren och Jimmie Johnsson väljs till justeringsmän. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes.

2 4 Adjungera Ida och Hanna (valberedningen) Ida och Hanna (valberedningen) adjungeras. 5 Information från ordförande Den 18 september kommer TM studenterna och McKinsey ha aktiviteter ihop. Anna kommer att mejla ut mer info gällande denna dag till de studenter som anmält sig till detta event. 6 Andra stämman 2008 Andra stämman kommer att äga rum på Loftet den 30 september kl En kallelse till stämman tillsammans med verksamhetsberättelse är utskickad till alla TM08 och TM07: or. Det kommer att vara samma koncept som på förra stämman, och Johan W ansvarar för mat och vin till detta. Johan ska även höra med några kompisar som spelar i ett band om de kan tänka sig komma och spela. Valberedningen kommer att mejla ut till alla TM08: or och TM07: or vilka poster det är som blir lediga. Alla de som avgår i styrelsen ska skriva några rader om vad posten innebär och mejla detta till Hanna senast 8 sept. Valberedningen kommer därefter att föra intervjuer och föreslå en kandidat till var post. Valberedningen uppmanar alla i styrelsen att uppmuntra folk att söka. Valberedningen kommer även att utlysa den ena posten i valberedningen som blir ledig. Kick off för den nya styrelsen kommer att äga rum på Skanörsgården. Förslag på datum till kick off är tisdagen den 7 oktober. Johan kollar om Skanörsgården är ledig detta datum. Tanken är att åka till Skanörsgården vid lunchtid på tisdagen och vara tillbaka i Lund på onsdag förmiddag. 7 Strategi TMdagen 2009 TM-dagen kommer 2009 att äga rum den 30 januari och inte i maj som varit fallet tidigare år. Andledningen till flytten av TM-dagen är att det ur rekryteringssynpunkt är bättre att dagen ligger i januari istället för i maj.

3 Det finns en önskan om att det ska finnas frukostföretag på TM-dagen 2009 precis som det fanns på TM-dagen TM-dagsansvarig På stämman den 30 september kommer en ny TM-dagsansvarig att utses som kommer att sitta i sex månader. Posten kommer sedan att utlysas igen till första stämman 2009, då samma person väljs om alternativt en ny person väljs till denna post. I framtiden kommer posten att utlysas under första stämman på året. Denna förskjutning beror på flytten av TM-dagen från maj månad till januari. Företag Förra året kom det fram klagomål från företagen att det är för mycket företag på för lite studenter är vi en klass mindre under TM-dagen, och därför är det logiskt att vi har mindre företag under TM-dagen. Vi kommer därför att sikta på att få med sex företag men nöjer oss även med fem. Då vi under hösten inleder ett återkommande årligt event med McKinsey kommer dessa inte att ingå som ett av företagen under TMdagen och därför ska inte heller TM-dagsgruppen höra av sig till dem. De frukostföretag som är med under dagen ska vara intresserade av TMstudenter. Det är viktigt att 07: orna är hemma från sina exjobb då TMdagen äger rum så att folk inte droppar av. TM-dagsgrupp 08/07 Det är viktigt att inte hela jobbet med TM-dagen 2009 läggs på 08:orna eftersom detta är en viktigt dag även för 07orna. Det är därför viktigt för TM-dagsansvarig att öppna upp även för 07: or som vill vara delaktiga i planeringen av dagen. Kontaktuppgifter och annan värdefull information från 2008 års TM-dag finns väldokumenterad. 8 Strategi partnerföretag 2009 Det är nu dags att söka nya partnerföretag. Av våra befintliga partnerföretag har speciellt E.ON, Triathlon och Accenture visat engagemang och vi tror att de kommer att ställa upp på fortsatt samarbete. Dessutom har Örlings/PWC och IBM visat intresse. Vi bör dock försöka få spridning bland partnerföretagen som finns med så att

4 det inte bara är konsultföretag. Intressanta företag som ligger utanför konsultbranschen är TetraPak och Arla. Hugo och Anders kommer att höra av sig till de befintliga partnerföretagen för att se vilka som är intresserade av att fortsätta att vara partnerföretag. Därefter kommer vi fortsätta med att se vilka företag som kompletterar bäst och höra av oss till dem. Som bestämt tidigare kommer det vara två alumnikvällar under hösten varav en kommer att vara i Malmö och en i Stockholm. Datumet för alumniträffen i Stockholm kommer att vara runt den november. 9 Info från utskotten TM-alumni - Anders Alumniträffen i Stockholm kommer att äga rum under onsdag eller torsdag vecka 47. Alumniträffen i Malmö kommer att äga rum i vecka 45. Alumniträffarna kommer att vara i samma omfattning som förra året. För att underlätta för alumniutskottet kan TM-social kan tänka sig att ta lite ansvar för Malmö-träffen och TMM kan tänka sig att ta lite ansvar för Stockholms-träffen. TMM - Linn TMM planerar att anordna företagsbesök för TM-studenter på Stockholmsbaserade företag i samband med alumniträffen i Stockholm. Det vore bra om TMS kan ställa upp och subventionera med en buss för detta. 2 oktober anordnar I-sektionen tillsammans med TM-studenter en träff men Ernst & Young. Dock är det inte helt spikat. TM-social Johan TM-socialutskottet kommer att ordna mat till stämman den 30 september. En mitterminsfest för alla TM-studenter är på förslag. TM-utbildning - Jimmie En ny uppdaterad broschyr om TM är gjord. Kursen innovation engineering har gjorts om lite och styrts upp med bland annat fler hålltider.

5 TM-advisory Anna R Utvärdering av mentorer har skickats ut till alla adepter. Nästa TMA-träff kommer att gå av stapeln den 25 September. En TMA-avslutning med mentorer och adepter kommer att äga rum den 8 december. Denna träff kommer att äga rum på någon av nationerna i Lund. Kassör - Anton Alla styrelsemedlemmar uppmanas att kolla igenom balansrapport och resultatrapport som Anton delat ut. 10 Övrigt AF-borgen är bokad till 07: ornas examensdag den 5 juni. Även universitetshuset är bokat till dagen. 11 Kick off bokning Preliminärt datum är satt till den 7 oktober. Johan kollar upp om Skanörsgården är ledig detta datum. 12 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Elisabeth Andersson arlsson Justerat Anna Rosengren Jimmie Johnsson

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Närvarande styrelsemedlemmar: Robin Nilsson (Ordförande), Rebecka Persson (Kassör), Magnus Sandén (Sekreterare), Eskil Varenius (ledamot), Övriga närvarande:

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer