Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: , kl Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande: Isabel Carlebom, TM08 (gick 18.00) Patrik Torstensson, TM08 Mathilda Lundin, TM08 (gick 18.00) Samuel Sjödin, TM08 Karin Bertelman, TM08 (gick 17.30) Sammanfattning (sammanfattad den 24/3) Christer och Karin B skickar blommor till Fredrik Nilsson å TMS vägnar. (I efterhand ändrat till klädesplagg till barnet, vilket ordnas av Mathilda och Karin B.) Karin B skriver samman en kort text om TM-dagen Patrik undersöker intresse inom utskottet angående att skria en artikel om TM till diverse studenttidningar. Christer skickar ut mail till studenterna angående intresse för projektledning av McKinsey-dagen 2009 och meddelar McKinsey om förslag på torsdag vecka 46, 47 alternativt 48. Alumniansvarig, Mira och ordförande, Christer får ersättning för transport tur och retur till Stockholm motsvarande de tågbiljetter som erbjuds till lägst kostnad för tillfället. Styrelse kick-off planeras till den 16 april Vi kollar upp möjliga aktiviteter. Styrelsen beslutar varje möte om vilket fokusområde hemsidan bör belysa. Kristin pratar med Emma angående engelsk översättning av informationstext om TM. Patrik får informationen om TM av Christer och utvärderar om detta är ett lämpligt utskick till företag.

2 Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justerare 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll 5 Information från ordförande 6 Information från Alumni 7 Information från TM-Social 8 Information från TMA 9 Information från TMM 10 Information från IT 11 Information från Utbildning 12 Information från TM-dagen 13 Information från Ekonomiansvarig 14 Övriga frågor 15 Tidpunkt för nästa möte 16 OFMA

3 1 OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat 2 Val av justerare Samuel Sjödin och Karin Bertelman väljs till justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes. 4 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll Punkter som kvarstår till kommande protokoll: Karin B skriver samman en kort text om TM-dagen Christer och Karin B skickar blommor till Fredrik Nilsson å TMS vägnar. (Detta ändras till klädesplagg till barnet, vilket Mathilda och Karin B ordnar.) Patrik undersöker intresse inom utskottet angående att skriva en artikel om TM till diverse studenttidningar. 5 Information från ordförande Christer: Har fortsatt undersöka möjligheterna för TMS att utse representanter till TMC och varit i kontakt med Lundaekonomerna. Att få en officiell stadgeändring kan bli problematiskt, däremot ser de inga hinder med att beakta TMS nominering till posten. De ser gärna också att den utvalda samtidigt sitter med i utbildningsnämnden i Lundakonomoerna för att kunna vidarebefodra de lärdomar de får via TMC. TLTH har ännu inte kontaktats. Ett möjligt förslag för att underlätta denna typ av kommunikation och interaktion är att ha två TMU-ansvariga, en ekonom samt en teknolog som automatiskt blir representanter i TMC. Christer: McKinsey har kontaktat TMS och vill fastställa datum samt projektledare för en upprepning av den McKinsey-dag som

4 anordnades hösten McKinsey har krav på att anordna eventet under en torsdag. Förslag vecka 44 eller 45, vilket är vecka 1 resp 2 i lp 2. Samuel: Vi bör beakta teknologernas tenta i Strategi och Styrsystem. Isabel: Förslag på lägga det efter deras tenta, torsdag v 46, 47 eller 48. Christer: TMS-styrelsen bör utse projektledare för eventet, lämpligast två stycken. Kristin: Det är lämpligt att fråga i TM08-klassen om vilket intresse som finns. Christer: Förslag är att välja personer som visat intresse för TMS tidigare, exempelvis Linnea Sonesson. Karin A: Förslag på Fredrik Runéus. Isabel: Alla bör få samma information och möjlighet att visa sitt intresse och engagemang för projektledning av eventet. Karin A: Hur bestäms vilka typer av kvällsevent som kommer att hållas? Christer: Det beslutet tar McKinsey tillsammans med projektledarna. Beslut: Christer skickar ut mail till studenterna angående intresse för projektledning av McKinsey-dagen 2009 och meddelar McKinsey om förslag på torsdag vecka 46, 47 alternativt 48.

5 6 Information från Alumni Mira (via mail): Restaurang Hotellet på Linnégatan är bokad till alumniträffen 23/4 kl Alumnis kommer för 250:- erbjudas en lättare buffé, två glas vin samt fördrink, studenter deltar utan kostnad. Beräknat att 20 studenter samt 80 alumnis deltar kommer träffen kosta :-. Alumnis kommer att få inbjudan via post och studenter via mail. Beslut: Alumniansvarig, Mira och ordförande, Christer får ersättning för transport tur och retur till Stockholm motsvarande de tågbiljetter som erbjuds till lägst kostnad vid tillfället. 7 Information från TM-Social Mathilda: Planerna för nollningsdagen 20/5 fortsätter tillsammans med Karin A och Patrik. Tanken är att ha ett band, eller annan typ av underhållning, i samband med Pay it Forward under förmiddagen. Isabel: Märtha Sjögren brukar ha bra kontakter till band och musikunderhållning. Mathilda: Under kvällen den 20/5 ska TMS presenteras på ett lättsamt och roligt sätt, möjligtvis göra en film. Patrik: Vi kan troligtvis låna en videokamera av Carl-Henric. Mathilda: Förslag på styrelse kick-off någon gång under v. 16. Samuel: Förslag på bowling. Kristin: Förslag på klättring. Beslut: Styrelse kick-off planeras till den 16 april Vi kollar upp möjliga aktiviteter.

6 8 Information från TMA Isabel: Den 11/3 hölls ett första möte i TM08 angående TMAintäkterna. Ett andra möte kommer att hållas 1 april kl Isabel kommer inte kunna närvara men ber någon i utskottet att ansvara för mötet. Nästa gemensamma mentorsträff är inplanerad till den 21 april. 9 Information från TMM Patrik: Håller på att undersöka priser för luvtröjor, t-shirts och piké hos tryckeriet. Inbjudan till I:s arbetsmarknadsdag, INKA, den 25 mars har gått ut till TM-studenterna. Mathilda: I har startat upp en casegrupp. Patrik: TM-studenterna är säkert välkomna att både deltaga och hjälpa till att organisera. Däremot känns ytterligare en casedag överflödig med tanke på antalet event av denna typ TM redan är inblandade i. Ett liknande Corporte Challenge-event skulle möjligtvis vara mer intressant. Frågan är dock vilket intresse och engagemang TM-studenterna har att hjälpa till att anordna ett sådant event. Flertalet av studenterna är redan engagerade i, och upptagna med TM-specifika uppdrag. 10 Information från TM-IT Kristin: Vill gärna ha idéer på layout till förstasidan på hemsidan. Förslagsvis byts bara innehållet och inte ramen, vilket underlättar formateringen. Patrik: Man bör inte mötas av kalendern som central del av förstasidan, denna bör ligga i kanten.

7 Mathilda: Finns möjligheter till ett bildspel skulle det vara en bra idé. Christer: Texten måste visa på att vi är en aktiv förening. Kristin: Förslag på att ha ett fokusområde som visar vad TMS lägger störst tonvikt på just för tillfället. Christer: Förslag på att vid varje styrelsemöte gemensamt bestämma detta fokusområde. Christer: Kristin och Christer har börjat titta på möjliga lösningar för företagsregistret. Kristin: Förslaget på att ha standardiserade beskrivningar av TM på svenska och engelska, tillgängliga på hemsidan att kunna använda och hänvisa till, bör tas upp igen. Mathilda: Förslag på en pdf vilken även innehåller en länk till hemsidan för verifiering. Karin A: Förslag på att använda texten i det nya informationshäftet. Christer: Möjligtvis kan Emma Nilsson översätta denna text till engelska. Beslut: Styrelsen beslutar varje möte om vilken aktuell aktivitet som bör belysas extra noga på hemsidans förstasida. Kristin pratar med Emma angående översättning. 11 Information från TM-Utbildning Samuel: Vi fick bra feedback efter informations- och inspirationsmötet för ekonomer den 17/3.

8 Den 25/3 kl i E-huset kommer ledningen hålla ett officiellt informationsmöte för teknologerna. Fredrik Hansson och Karin Andersson kommer vara där för att representera studenterna. Samuel, med hjälp av Kristin och Patrik, kommer sätta upp affischer för att marknadsföra mötet. Den 3 april kl kommer motsvarande informationsmöte hållas för ekonomerna på kårhuset. Louise Hammarberg och Oscar Örtendahl representerar studenterna. Från och med TM11 kommer teknologerna ha ett krav på att läsa 30 hp specialisering på sitt moderprogram. 12 Information från TM-dagen Ingen information. 13 Information från Ekonomiansvarig Karin B: Endast 13 av mentorerna har betalt in mentorsavgiften. En preliminär budget är gjord för det kommande halvåret. Fika är budgeterad till 20:- per person och gång, dels för styrelsemöten och dels för utskottsmöten en gång i månaden. Tackfester är gemensamma för alla engagerade och inte utskottsspecifika. 14 Övriga frågor Isabel: En entreprenörsutbildning på handels i Göteborg har valt att marknadsföra sig i GP med hjälp av sponsring av diverse företag. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att marknadsföra sig på. Samuel: Detta är mycket dyrt. Då TM-utbildningen startade för drygt 10 år sedan annonserade TM i Dagens Industri. Priset för en helsida var :-.

9 Patrik: Under eee-dagarna samlades mailadresser in till HRansvariga på olika företag. Bör information om TM skickas till dessa i tryckt form eller som pdf? Christer: Det finns ett informationsblad i pdf och word-format som sammanställdes för ett par år sedan av Jenny K. Andersson. Beslut: Patrik får informationen om TM av Christer och utvärderar om detta är ett lämpligt utskick till företagen. 15 Tidpunkt för nästa möte Preliminärt inbokas nästa möte till den 7/4 i Blå Rummet, EC1. 16 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat Sekreterare Ordförande Karin Andersson Christer Gerdin Justerat Samuel Sjödin Karin Bertelman

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer